• Pinewood

Sista stämman för JRF?

LedarePublicerad: 2005-08-10 14:46

Blir det sista stämman för Jägarnas Riksförbund den 11-12 juni? Frågan om JRF:s framtid kan verka ödesmättad, men var lugn.

Det är inte aktuellt att lägga ned organisationen och inte att gå samman med någon heller. Nej, vad jag menar är att namnfrågan återigen kommer upp på stämman, både genom en motion och från den så kallade namngruppen, som fjolårets stämma beslutade om.

I skrivande stund vet jag inte vilket förslag gruppen kommer med. Men att de har jobbat rejält med frågan vet jag. Det har heller inte har varit så lätt att komma överens, har jag också förstått.

Omröstningen på fjolårets stämma om förbundets namn var mycket jämn och hela den här frågan är mycket laddad.

Oavsett vilket beslut det blir kommer många att känna sig missnöjda.

I demokratisk anda och mer förberedda än någonsin tidigare kommer vi dock att fatta ett beslut.

Men vilket beslut det blir och vad förbundet heter vet vi först efter stämman.

Namnfrågan kan ses som en intern organisationspolitisk fråga och är inte mycket att skriva om på ledarplats, kanske någon tycker Men det är inte riktigt så enkelt. Det nuvarande namnet fick ett starkt stöd i fjolårets attitydundersökning bland medlemmarna.

Samtidigt har vi flera gånger under året sett hur namnet har förväxlats i olika media. Detta är ingen bra situation och vi måste sätta ner fötterna och vara överens om att vi efter stämman använder ETT namn.

I motionsfloran till stämman finns självfallet motioner om älgfrågan, rovdjursfrågorna och blyförbudet, men också frågor om skjutträning och säkerhet.

I flera av dessa frågor pågår det mycket aktiviteter. Men det händer ändå inget konkret. Det verkar segt i både riksdag och regering.

Eller är det så att uttrycket ”vad stort sker, sker tyst” gäller?

Då kanske vi snart får svar och lösningar på dessa frågeställningar? Man kan ju alltid hoppas. Men vad är det politikerna väntar på?

Sommaren står för dörren och snart har bönderna sina djur ute på bete. Enligt forskarna har vi nu fler vargföryngringar än någonsin. Samtidigt har forskarna också konstaterar att vargens och lodjurets stapelföda, rådjuret, idag inte ens räcker till den lodjursstam som finns inom rovdjursbältet! Vad skall vargen då äta? Och hur skall vi hantera björnstammen, som har vuxit tre gånger större än riksdagens minimimål?

Hur många tragedier av olika grad skall vi behöva möta i sommar och till hösten?

Riksdag och regering måste agera nu! Det finns inget mer att vänta på.

Till det glädjande i tillvaron hör att Jägarnas Riksförbund i sommar kommer att anordna rekordmånga ungdomsläger.

I det här numret av Jakt & Jägare finns det annonser för nio olika ungdomsläger på olika platser i Sverige. Det bådar gott inför framtiden och kan bidra till att jägarkåren föryngras på sikt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Datum

2006-04-11 09:56

Är stämman den 11-12 juni. Söndag-måndag?

Nej den 17-18 juni – lördag-söndag.
mvh
Anders Ljung, Jakt & Jägare

2. Dyrt byta namn

2005-12-23 11:48

Namnet bör vara Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens jägare – och inget annat.
Inför 2006 årsstämma bör ombuden ta sitt ansvar och tänka på de merkostnader som drabbar varje medlem.
Tänk igenom detta, ordentligt!

1. Bör ”riksjägarna˝ bli ”viltvårdarna”?

2005-12-12 15:43

Funderar på om ordet ”jägare” skall finnas med i föbrundets namn. Detta grundar sig på att det numera heter viltvårdsområden, förut jaktvårdsområden. Ordet jakt sticker i ögonen på många människor. Frågan är om jakt är detsamma som viltvård. Då behöver det inte heta ”jakt och viltvård”, men är det inte samma bör skillnaden förklaras så att missförstånd inte uppstår. För oss ”jägare” eller ”viltvårdare” är saken klar, men om hänsyn skall tas till den allmänna oppinionen bör vi tala om att det är viltvård vi sysslar med.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB