”Blekinges landshövding bör avgå”
  • SVA

”Blekinges landshövding bör avgå”

DebattPublicerad: 2009-06-29 10:47

Jägare och markägare rasar över en begäran hos regeringen att låta länsstyrelsen i Skåne ta över Blekinges viltförvaltning ”på prov”. Det vittnar om total okunskap om vår viltförvaltning, anser Urban Vamstad, talesman för Jägarnas Riksförbund i Blekinge län.
Gunvor Engström, Blekinges landshövding, har visat maktfullkomlig arrogans när hon vill flytta bort länets viltförvaltning utan att höra med de tusentals berörda, tycker Urban Vamstad och kräver hennes avgång.

Torsdagen den 25 juni diariefördes på länsstyrelsen i Skåne en hemställan från landshövdingarna i Skåne och Blekinge län till finansdepartementet. Skrivelsen fick minimal uppmärksamhet i Skåne, men nyheten spreds snabbt till berörda i Blekinge
Man vill ha ett regeringsbeslut att överföra ett antal verksamheter från länsstyrelsen i Blekinge till länsstyrelsen i Skåne. Vissa är kanske av sådan art att de kan utföras var som helst i landet. Men under rubriken övrig förvaltning döljer sig vårt läns viltförvaltning med drygt en tjänst, som man vill flytta till Skåne. 


Måste ha lokal förankring
Den verksamheten måste ha lokal förankring.
Beslutet vittnar om total okunskap om vår viltförvaltning.
De markägare och jägare jag talat med, som ägnar tusentals timmar åt ideellt arbete om året för vårt läns viltförvaltning, tror inte att någon kan fatta ett så galet beslut som landshövdingen gjort.
Länet är indelat i sju regioner, så kallade kretsar, för att man skall kunna styra viltförvaltningen inom varje region efter dess förutsättningar.
Maria Norrfalk säger i sin stora statliga utredning om älgförvaltningen att viltförvaltning måste ha lokal förankring. Nu skall skåningar besluta om vår jakt. 

Ingen plats för eldsjälarna
De eldsjälar som i över tio år ägnat större delen av sin fritid åt att årligen sammanställa allt från första jaktmötet till förhandlingar och beslut i viltvårdsnämndens möte ska inte påräkna någon plats i Skånes viltvårdsnämnd.
Jag har hittills inte lyckats hitta någon inom viltförvaltningen, jägare eller markägare, i Blekinge som blivit tillfrågad om konsekvenserna av en flytt. Många jag talat med i jägarkretsar är rasande och ser det som en maktfullkomlig arrogans mot tusentals berörda från vår landshövdings sida. Det är inte troligt att några pengar kommer att sparas på flytten av vår viltförvaltningsenhet på länsstyrelsen.

Bättre att avvakta i tre år
I vilket fall står eventuell vinst inte i proportion till den skada och olägenhet som skapas.
Hade landshövdingen Gunvor Engström lyft telefonluren och ringt någon av jägarorganisationerna eller markägarföreträdarna skulle hon säkert fått rådet att avvakta i tre år. Då beräknas den statliga utredaren Maria Norrfalks ”Uthållig älgförvaltning i samverkan” vara gällande. Då kommer stora förvaltningsområden ta över en hel del av länsstyrelsens nuvarande arbetsuppgifter. Fram till dess behöver vi ha enheten kvar på länsstyrelsen i Blekinge län.

Har räddat älgstammen i länet
För fem år sedan initierade jägarorganisationerna i länet en räddningsaktion för älgstammen som var körd i botten kvantitativt och kvalitativt. Det blev en osannolik framgång. Nästan alla jägare i länet ställde upp. Länsstyrelsens viltvårdsenhet stödde projektet och fattade nödvändiga beslut. Värdet av länets jakträtter kan uppskattas till drygt tio miljoner kronor årligen –50 miljoner på fem år.
Älgjakten har det överlägset största värdet av den totala jakten, enligt SLU. Jägarna har betalat sina jaktarrenden i fem år och samtidigt avstått från att utnyttja större delen av sina jakträtter. De har mest nöjt sig med att fälla årskalvar, så att en större del av älgstammen skall komma upp i högreproduktiv ålder.

Jägarna har ställt upp
Nästan alla jägare har solidariskt ställt upp för varandra för att vi tillsammans skall få en fin älgstam. Vi har på kort tid, genom hårt arbete och försakelse med en liten selektiv jakt, skapat en mycket fin älgstam. Den förvaltas på ett unikt bra sätt genom hundratals personer i ideella organisationer och jägare och markägare, som årligen satsar tusentals timmars ideellt arbete.
Det är länsstyrelsen som har det formella förvaltningsansvaret för vår viltstam. 

Jägarna står för jobbet och pengarna
Men det är jägarna som står för det mesta arbetet och för nästan alla kostnader. Jägarna betalar 800 kronor för varje fälld älg. 2008 tillfördes kassan ytterligare 113 000 kronor. De pengarna går bland annat till länsstyrelsens kostnader för att administrera älgjakten. Det är svårt att se var besparingen finns.
Det är för lite fransmän i oss svenskar. Vi är för mjäkiga och gnäller lite i början. Men sedan finner vi oss snart i att myndighetspersoner vi avlönar för att leda en myndighet åt oss gör som de själva vill mot allas vilja, utan att fråga någon om konsekvenserna.

Kräver landshövdingens avgång
I Frankrike hade tusentals jägare, markägare och övriga som drabbas gått in till landshövdingen och slagit näven i bordet med budskapet att inte röra länsstyrelsens viltförvaltningsenhet cirka tre år innan vi går i mål.
Cirka 5 000 personer drabbas om viltvårdsenheten flyttas från länet. De jägare jag talat med upplever att mycket av det vi byggt upp kommer att raseras och kräver landshövdingens avgång.
Är hon inte kapabel att leda länsstyrelsen inom de ramar som andra klarat, skall hon ersättas av en mer kompetent person.

Urban Vamstad, talesman för Jägarnas Riksförbund i Blekinge län

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare