Ju färre vargar desto bättre!
  • Sunne Jaktmässa

Ju färre vargar desto bättre!

LedarePublicerad: 2009-04-29 09:26

Det är bättre med en liten men frisk vargstam än en stor och troligen något mindre frisk. Det är den direkta orsaken till att vi i styrelsen för Jägarnas Riksförbund är beredda att acceptera att vargar som redan har kommit in i landet kan få flyttas för att bättre komma in i aveln. 

Vi är medvetna om att detta kan komma att upplevas som kontroversiellt av en del av våra medlemmar. Att döma av kommentarerna så här långt har dock påfallande många gjort samma bedömning som vår styrelse. 
I en del av de kritiska kommentarerna kan man se att författarna inte har läst hela skrivelsen med förslaget. Det är synd, för hade man gjort det hade man inte behövt prata om importerade vargar eller att man inte vill ha fler vargar än man redan har. För det är ju just det som är poängen. 

Skall ge betydligt färre vargar
Vi skall, om förslaget genomförs på det sätt vi har tänkt oss, få betydligt färre vargar. Om politikerna tror att det går att ta bara delar av vårt förslag kommer det självfallet att uppfattas som rena krigsförklaringen mot oss! 
Trots att jag och många i vår styrelse har svårt att se poängen med att vi skall ha vargar här måste vi ändå acceptera att riksdagen har beslutat att så skall vara fallet. 
Då finns det några olika vägar att gå för att minska skadan. En är att göra som vi nu gjort, lägga ett konstruktivt förslag för att minimera skadan. En annan hade ju kunnat vara att inte vara med om förslaget och på så sätt lett opinionen för att helt bli av med vargen. 

Inte en framkomlig väg
I dagsläget tror vi inte att detta är en framkomlig väg. Detta skulle i stället ha kunnat resultera i att vi hade fått en ännu större stam för att kompensera det svaga genetiska urvalet. 
Även om vi är många som inte tror att de genetiska problemen är ett problem under överskådlig tid är det ändå detta som just nu blockerar alla möjligheter till jakt och att få en minskning av stammen.
Jägarnas Riksförbund kommer givetvis även framöver att arbeta enligt vår rovdjurspolicy vad gäller lokal/regional förvaltning, ersättningsanspråken med mera. 

Max en vargföryngring per län
JRF kommer troligen även att skärpa till policyn med att inget län mer än undantagsvis skall tvingas hysa mer än en vargföryngring.
När vi nu, och med stöd av forskarna, har slagit inavelsfrågan ur händerna på de så kallade bevarandeorganisationerna är det helt plötsligt inte inaveln som är det viktigaste för dem. Nu är det tydligen antalet som är det viktigaste!
Jag hoppas nu att regeringen verkligen inser att dessa organisationer hela tiden bara anpassar sina argument för att vi skall ha så många rovdjur som möjligt, i stället för att vi skall ha så bra sammansatta viltstammar som möjligt.

Bollen är kastad
Vi har kastat bollen. Om regeringen tar den kanske vi vet svaret på snart!
Nu är ute är vi inne i jaktens verkliga lågsäsong, om du inte har tillgång till vildsvinsjakt förstås, eller kan ladda för jakten på vårbock.
För alla är det dock dags att nu börja med förberedelserna inför den nya säsongen som snart står för dörren. 
Fysisk träning för dig själv och hunden/hundarna, skjutträning och åter skjutträning, passröjning, jobb med vilt­åkrar och annan planering som underlättar när väl jakten börjar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma