Sista stämman för JRF?
  • SVA

Sista stämman för JRF?

LedarePublicerad: 2005-08-10 14:46

Blir det sista stämman för Jägarnas Riksförbund den 11-12 juni? Frågan om JRF:s framtid kan verka ödesmättad, men var lugn.

Det är inte aktuellt att lägga ned organisationen och inte att gå samman med någon heller. Nej, vad jag menar är att namnfrågan återigen kommer upp på stämman, både genom en motion och från den så kallade namngruppen, som fjolårets stämma beslutade om.

I skrivande stund vet jag inte vilket förslag gruppen kommer med. Men att de har jobbat rejält med frågan vet jag. Det har heller inte har varit så lätt att komma överens, har jag också förstått.

Omröstningen på fjolårets stämma om förbundets namn var mycket jämn och hela den här frågan är mycket laddad.

Oavsett vilket beslut det blir kommer många att känna sig missnöjda.

I demokratisk anda och mer förberedda än någonsin tidigare kommer vi dock att fatta ett beslut.

Men vilket beslut det blir och vad förbundet heter vet vi först efter stämman.

Namnfrågan kan ses som en intern organisationspolitisk fråga och är inte mycket att skriva om på ledarplats, kanske någon tycker Men det är inte riktigt så enkelt. Det nuvarande namnet fick ett starkt stöd i fjolårets attitydundersökning bland medlemmarna.

Samtidigt har vi flera gånger under året sett hur namnet har förväxlats i olika media. Detta är ingen bra situation och vi måste sätta ner fötterna och vara överens om att vi efter stämman använder ETT namn.

I motionsfloran till stämman finns självfallet motioner om älgfrågan, rovdjursfrågorna och blyförbudet, men också frågor om skjutträning och säkerhet.

I flera av dessa frågor pågår det mycket aktiviteter. Men det händer ändå inget konkret. Det verkar segt i både riksdag och regering.

Eller är det så att uttrycket ”vad stort sker, sker tyst” gäller?

Då kanske vi snart får svar och lösningar på dessa frågeställningar? Man kan ju alltid hoppas. Men vad är det politikerna väntar på?

Sommaren står för dörren och snart har bönderna sina djur ute på bete. Enligt forskarna har vi nu fler vargföryngringar än någonsin. Samtidigt har forskarna också konstaterar att vargens och lodjurets stapelföda, rådjuret, idag inte ens räcker till den lodjursstam som finns inom rovdjursbältet! Vad skall vargen då äta? Och hur skall vi hantera björnstammen, som har vuxit tre gånger större än riksdagens minimimål?

Hur många tragedier av olika grad skall vi behöva möta i sommar och till hösten?

Riksdag och regering måste agera nu! Det finns inget mer att vänta på.

Till det glädjande i tillvaron hör att Jägarnas Riksförbund i sommar kommer att anordna rekordmånga ungdomsläger.

I det här numret av Jakt & Jägare finns det annonser för nio olika ungdomsläger på olika platser i Sverige. Det bådar gott inför framtiden och kan bidra till att jägarkåren föryngras på sikt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare