Älgen är alltjämt det viktigaste viltet i Finland, inte minst ekonomiskt. Men jakten har minskat i omfattning under de senaste 20 åren.
Foto: Mostphotos Älgen är alltjämt det viktigaste viltet i Finland, inte minst ekonomiskt. Men jakten har minskat i omfattning under de senaste 20 åren.

Älgen fortsatt Finlands viktigaste vilt

Ekonomiskt är älgen Finlands viktigaste vilt och den senaste säsongen fälldes 49 000 djur – vilket är under snittet för de senaste decennierna.

Årligen deltar uppskattningsvis drygt 100 000 jägare i älgjakten i Finland. Och under den avslutade säsongen användes cirka 830 000 personarbetsdagar, summerar Finlands viltcentral.
Antalet fällda älgar i Finland blev 49 000, vilket är 6 procent färre än förgående säsong.

Under genomsnittet
Säsongen 2020–2021 var älgbytet 18 procent lägre än genomsnittet för 2000-talet. Finland har under de senaste åren försökt reducera älgstammen enligt uppsatta mål.
Finland har nu troligen en älgstam på cirka 87 000 individer – plus minus 13 000.
De fastställda målen för älgförvaltningsområdena i Finland är en vinterstam med 68 000–85 000 älgar i hela landet. 

Många beviljade licenser
Av de beviljade licenserna till säsongens jakt användes cirka 80 procent. Med en jaktlicens får man i Finland i regel fälla en vuxen älg eller två kalvar. 44 procent av bytet var kalvar och 56 procent var fullvuxna älgar. Av de fällda fullvuxna älgarna var 53 procent tjurar och 47 procent kor.
– Älgbytet minskade i de flesta viltcentralsområden, proportionellt sett mest i södra Nyland, sydöstra Finland och södra Tavastland. Bytesmängderna ökade i Kajanaland och Lappland, berättar jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.