Kritik från både jaktmotståndare och jägarorganisationer gör att Naturvårdsverket gör ett omtag när det gäller att införa bågjakt i Sverige. Risken för skadskjutningar och skottverkan ska jämföras mer.
Foto: Shutterstock.com Kritik från både jaktmotståndare och jägarorganisationer gör att Naturvårdsverket gör ett omtag när det gäller att införa bågjakt i Sverige. Risken för skadskjutningar och skottverkan ska jämföras mer.

Besked om bågjakt dröjer

Frågan om jakt med pilbåge blir den värsta långbänken i den svenska jaktbyråkratins historia. Efter 20 år, och flera års test av bågjakt i hjorthägn i Sverige, kom ett förslag från Naturvårdsverket i somras. Men nu vill verket ”undersöka frågan ytterligare” på grund av kritik från olika aktörer.

Ett stort antal myndigheter och intresseorganisationer lämnade synpunkter på förslaget att införa bågjakt i Sverige, en jaktform som finns i bland annat Danmark, USA och på Åland.
Jägarnas Riksförbund (JRF) tycker att de föreslagna reglerna om bågjakt bör vara färre och enklare. Jakt & Jägare rapporterade om det här:

”Onödigt lidande för viltet”
– Det kom in många synpunkter på förslaget. Synpunkterna handlar å ena sidan om att man ifrågasätter om pilbågsjakt innebär för stor risk för onödigt lidande för viltet och å andra sidan om att förslaget är för snävt utformat, kommenterar Hanna Dittrich Söderman på Naturvårdsverket.
Myndigheten ska bland annat ”titta på flera aspekter än tidigare” Naturvårdsverket ska sammanställa forskning på området och ytterligare utreda eventuella skillnader mellan effekten av en jaktpil jämfört med en kula.

Risker för skadskjutningar skärskådas
Om möjligt ska även risken för skadskjutning vid jakt med pilbåge jämföras med risken för skadskjutning vid jakt med konventionella jaktvapen.
Det var ett misstag att ta med bågjakten i det kompletta förslaget om föreskrifter om jaktmedel. Nu lyfts bågjakten ut.
– Vi kommer att bryta ut frågan om pilbågsjakt och hantera den separat, så att inte reglerna om alla andra jaktmedel ska behöva vänta på fördjupad utredning av pilbågsjakten, kommenterar Hanna Dittrich Söderman i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.