Om två år kan det i praktiken bli ett totalförbud mot att ha blyhagelpatroner. Jägarfederationen Face uppmanar jägarna i EU-länderna att redan nu börja undersöka om hagelbössorna håller för att skjuta med blyfri ammunition.
Foto: Anders Ljung Om två år kan det i praktiken bli ett totalförbud mot att ha blyhagelpatroner. Jägarfederationen Face uppmanar jägarna i EU-länderna att redan nu börja undersöka om hagelbössorna håller för att skjuta med blyfri ammunition.

Bevisbördan om blyhagel hos jägare

Äldre hagelvapen går inte att använda om två år

I den kommande EU-förordningen om förbud att ha med sig blyhagelpatroner ens i närheten av våtmarker framgår tydligt att bevisbördan hamnar hos den jägare som ertappas med att ha med sig blyammunition för hagelvapen. Om två år kan det i praktiken bli ett totalförbud mot att ha blyhagelpatroner. Äldre hagelbössor som inte tål stålhagel är då värdelösa som bruksvapen.

”Med tanke på de praktiska svårigheterna att bevisa vilken specifik typ av skjutning som en person som påträffas med blyhagelammunition har för avsikt att utföra bör det fastställas en legal presumtion att alla som påträffas i eller kring våtmarker med blyhagelammunition under en skjutning eller på väg till eller från en skjutning antas ha med sig sådan ammunition under skjutning i våtmark eller på väg till eller från skjutning i våtmark. Med andra ord ligger bevisbördan på den personen, att visa att hon eller han faktiskt var på väg till skjutning någon annanstans och endast passerade genom våtmarken i syfte att skjuta någon annanstans”, står det i EU-kommissionens förordningstext.
Buffertzonen runt vad som kan ses som våtmarker fastställs till 100 meter.

Då blir det totalförbud i ett EU-land
Ramsarkonventionen ska användas för att bestämma vad som är en våtmark.
Gränsen sätts vid att ett EU-land har minst 20 procent våtmark. Då blir det ett totalförbud i landet att skjuta med, eller ens ha med sig hagelpatroner i markerna.
”För medlemsstater med en betydande andel våtmarker inom sitt territorium kan ett förbud mot att avlossa och medhava blyhagelammunition i och kring våtmarker i praktiken ha samma inverkan som ett totalförbud mot all skjutning inom hela territoriet eftersom alla jägare ofta nästan oundvikligen ofta skulle befinna sig i eller nära våtmarker”, konstateras det i författningen.

Träder troligen i kraft i januari 2023
Troligen kommer EU-förbudet att träda i kraft från januari 2023 i alla EU-länder, meddelar Face, federationen för jägarorganisationer i Europa.
Protesterna och försöken att påverka EU:s beslutsprocess har inte hjälpt, konstaterar Face i ett pressmeddelande.
Face varnar för att våtmarksdefinitionen är så vid att det i praktiken kan räcka med att ha med sig blyhagelpatroner i närheten av vattensamlingar efter regnskurar för att ses som en brottsling i EU:s ögon.

Äldre hagelbössor värdelösa som bruksvapen
Det är nu upp till jägarorganisationerna i respektive EU-land att försöka påverka så det blir en rättssäker nationell tillämpning av blyhagelförbudet som inte äventyrar medborgarnas grundläggande rättigheter, påpekar Face.
I övrigt är det enligt Face bara för respektive jägare att undersöka om det går att skjuta med stålhagelpatroner, eller annan blyfri ammunition, i hagelbössan. Äldre hagelvapen kommer inte att kunna användas om två år.