Mikael Hultnäs på JRF är positiv till att vildsvinsjägare ska slippa betala för trikin- och cesiumprover. Men det blir tummen ned för att jägare som ska sälja vildsvinskött direkt till konsument måste gå en kurs. Dessutom bör det få säljas fler årsungar.
Foto: Anna Förster Mikael Hultnäs på JRF är positiv till att vildsvinsjägare ska slippa betala för trikin- och cesiumprover. Men det blir tummen ned för att jägare som ska sälja vildsvinskött direkt till konsument måste gå en kurs. Dessutom bör det få säljas fler årsungar.

JRF vill att fler vildsvin ska få säljas

Jägarnas Riksförbund, JRF, vill att jägare ska få sälja kött från fler vildsvin direkt till konsument. Livsmedelsverket föreslår en gräns på fem vuxna vildsvin eller sju årsungar per år. JRF tycker det är bättre att tillåta köttförsäljning av fem vuxna och 15 årsungar årligen.

Det framgår av remissvaret från JRF till Livsmedelsverket, som fått i uppdrag av regeringen att föreslå enklare regler för avsättning av vildsvinskött. Med nuvarande regler måste jägare sända fällda vildsvin till en vilthanteringsanläggning om köttet ska säljas.
Jakt & Jägare har rapporterat om Livsmedelsverkets förslag här:

Nej till krav på utbildning
JRF vill slopa förslaget att jägare ska ha deltagit i själva vildsvinsjakten för att få sälja vildsvinskött. JRF gör också tummen ned för att jägare måste delta i en kurs på fyra timmar för att få sälja vildsvinskött direkt till konsument i hem- eller grannlänet.
– Försäljning bör få ske i hela landet, tycker Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på JRF.
– Dessutom bör det räcka med ett godkänt trinkinprov och i förekommande fall godkänt cesiumprov för att få avyttra vildsvinskött, tillägger han.
Skulle det ändå bli krav på en kurs bör jägarorganisationerna ges möjlighet att utföra utbildningen, framhåller Mikael Hultnäs i remissvaret. Kursen bör vara gratis för jägarna och subventioneras av Livsmedelsverket, anser JRF.

Slipper betala trikin- och cesiumprover
För att främja ökad vildsvinsjakt och mer försäljning av vildsvinskött föreslår Livsmedelsverket även att det ska bli statliga subventioner både för trikin- och cesiumprover.
Fälls 15 000 vildsvin per år i länen med nedfall från Tjernobylkatastrofen blir det en årlig kostnad på cirka sex miljoner kronor för cesiumproverna som kostar cirka 400 kronor styck. Fälls 150 000 vildsvin i Sverige blir det i sin tur en årskostnad på omkring 15 miljoner för trikinproverna som kostar 100 kronor per prov.

”Står helt bakom detta”
– JRF ställer sig helt och fullt bakom detta. Subventionerna bör vara fullständiga. När det gäller cesiumproverna bör det även gälla i ett väl tilltaget geografiskt område. Annars är risken uppenbar att avskjutningen minskar om det finns farhågor att vildsvinsköttet har höga cesiumhalter, kommenterar Mikael Hultnäs.
JRF stöder även förslaget att jägare ska slippa betala avgifter för hantering av riskavfall om det visar sig att vildsvin måste kasseras på grund av trikiner eller cesium.
Däremot är JRF bara ”försiktigt positiva” till förslaget att jägare ska få en premie på 500 kronor per vildsvin om det blir det godkänt i köttbesiktningen hos en vilthanteringsanläggning. Det skulle bli en morot för jägare att lämna in fler fällda vildsvin till vilthanteringsanläggningar, hoppas Livsmedelsverket.

Vill ha positiv syn på vildsvin
– Vi ser en risk att det uppfattas som en form av skottpengar på vildsvin. En av de stora utmaningarna är att få bort den negativa synen på vildsvin som ofta framställs som skadedjur. I själva verket är ju vildsvinen ett förstklassigt jakt- och matvilt, konstaterar riksviltvårdskonsulenten Mikael Hultnäs.
Han tycker att Livsmedelsverket bör framhålla mer av fördelarna med vildsvinskött.
– Det är ett högklassigt viltkött. Förutom att det är lokalproducerat och klimatsmart är vildsvinskött mager med mindre insprängt fett, som ger betydligt bättre hållbarhet än tamgriskött.