Jägarnas Riksförbund (JRF) vill tillåta att allt jaktbart vilt får fällas med pilbåge. Det ska inte vara krav på att använda en så kallad compoundbåge, eller att varje avlossad pil ska rapporteras.
Foto: Shutterstock.com Jägarnas Riksförbund (JRF) vill tillåta att allt jaktbart vilt får fällas med pilbåge. Det ska inte vara krav på att använda en så kallad compoundbåge, eller att varje avlossad pil ska rapporteras.

JRF vill ha färre regler om bågjakt

Jägarnas Riksförbund (JRF) vill att även andra pilbågar än så kallade compoundbågar ska tillåtas för jakt. Dessutom bör det vara tillåtet att fälla alla jaktbara arter med pilbåge, anser JRF.

I svaret till Naturvårdsverket om förslaget att införa bågjakt i Sverige vill JRF ha färre regler om jakt med pilbåge. Förbundet tycker att alla pilbågar som klarar av att avfyra pilar enligt de krav som finns om kraft och precision ska tillåtas. Verket vill i sin tur bara godkänna så kallade compoundbågar, som har en konstruktion som gör det mindre ansträngande att hålla bågsträngen spänd innan pilen avlossas.
– Lagstiftningen bör vara teknikneutral och inte i onödan inskränka möjligheterna att använda vissa jaktmedel, invänder Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

JRF vill ha bågjakt på allt jaktbart vilt
Naturvårdsverket anser att bågjakt endast ska gälla rådjur och annat småvilt som räv, bäver, grävling och hare. Men JRF tycker att listan av tillåtna viltarter saknar logik och därmed bör strykas.
– I första hand bör samtliga jaktbara arter få jagas med pilbåge eftersom vapnets effektivitet kunnat visas vid flera internationella studier och på arter som är lika stora som de som finns i Sverige, kommenterar Jens Gustafsson.
I andra hand bör listan kompletteras med arter som är lika stora eller mindre än de arter som nu finns på listan.
– Några exempel på arter som listan borde kompletteras med är tjäder, orre, dalripa, fjällripa, järpe samt kanin, tycker riksviltvårdskonsulenten.

Bågjägare måste även ha jaktgevär
JRF anser att de särskilda utbildningskraven för jakt med pilbåge är rimliga. Men de som inte får jaga med skjutvapen borde inte heller få möjlighet att jaga med pilbåge, varnar JRF i remissvaret. Därför bör det införas krav i föreskrifterna att bågjägaren även har en vapenlicens för ett skjutvapen som medger jakt på den art som ska fällas med pil.
– Därmed förhindras personer som inte får ha skjutvapen på grund av besvärande vandel även från att jaga med pilbåge, konstaterar Jens Gustafsson.

Inget krav på bössa vid eftersök
JRF säger dock nej till kravet att bågjägare ska använda jaktgevär när det görs eftersök på skadskjutet vilt.
– Paragrafen riskerar att sätta jägare i oklara rättsförhållanden om avlivningen genomförs med pilbåge. Det kan förekomma tillfällen där jägaren väljer att använda pilbågen för att avliva ett skadskjutet vilt eftersom det minskar djurets lidande Därför bör det inte vara förbjudet, tycker Jens Gustafsson.
JRF vill även helt slopa rapporteringskraven för bågjägare. Naturvårdsverket vill att varje avlossad pil ska rapporteras inom ett dygn. Även fällt vilt och eftersök ska dokumenteras.
– Hur eftersök ska rapporteras är dessutom oklart eftersom begreppet eftersök inte är klart definierat, påpekar riksviltvårdskonsulenten.