Avsaknaden av en definition av vad ett löstagbart magasin är gör att Lagrådet underkänner lagförslaget som gör det till ett vapenbrott att i vissa fall inneha ett magasin, eller hantera ett legalt magasin fel.
Avsaknaden av en definition av vad ett löstagbart magasin är gör att Lagrådet underkänner lagförslaget som gör det till ett vapenbrott att i vissa fall inneha ett magasin, eller hantera ett legalt magasin fel.

Lagrådet underkänner lag om magasin

Regeringens lagförslag om licenskrav för innehav av löstagbara patronmagasin underkänns av Lagrådet, som anser att det saknas en definition av magasin. Det är även oklarheter om antalet vapenmagasin som avses. Lagrådets roll är att granska lagförslag innan de når riksdagen för beslut. Lagen om löstagbara magasin till vapen ska träda i kraft den 1 juli nästa år.

– Men i princip samtliga utanför regeringskretsen och Polismyndigheten som yttrat sig om regeringens magasinlicensförslag har varit skarpt kritiska. Nu sällar sig även Lagrådet till kritikerna, konstaterar Erik Lakomaa.
Han är forskare på Handelshögskolan och följer vapenfrågorna.
Enligt Erik Lakomaa kan svaret från Lagrådet om regleringen av magasin ses som ett definitivt underkännande av lagförslaget.

”Går inte att runda kritiken”
– Kritiken från lagrådet är sådan att den inte går att runda genom omskrivningar eller justeringar av förslaget. Det problem lagrådet pekar på består så länge man överhuvudtaget försöker reglera magasin, kommenterar han.
Regeringen vill kriminalisera innehav av magasin om det inte finns en vapenlicens som kan kopplas till magasinet.

En mängd fallgropar
Magasinets utformning måste stämma med vad licensvapnet får användas till. Annars krävs en licens för själva magasinet.
Det finns en mängd fallgropar med lagförslaget för skyttar och jägare, som lätt kan ses som vapenbrottslingar. Det handlar bland annat om hur magasinet förvaras när det inte används
Jakt & Jägare rapporterade om det här:
Problemen med regleringen av magasin har även belysts här:

Inte lyckats hitta en definition
Kritiken från lagrådet handlar bland annat om det inte definieras vad ett magasin är.
– Problemet är att det hittills inte gått att hitta en juridiskt hållbar definition av magasin. FN strök exempelvis av det skälet magasin ur sitt vapenprotokoll. Regeringen försökte inte ens, utan ville överlåta det till ”rättstillämpningen”. Det underkände lagrådet, förklarar Erik Lakomaa.

Slår mot handlare och legala vapenägare
I en debattartikel i Dagens Juridik konstaterar Erik Lakomaa att regleringen av magasin slår mer mot de legala vapenägarna och detaljhandeln än de kriminellas vapenhantering.
Lagrådsremissen innehåller även flera sakfel när det gäller beskrivningar av gällande rättsläge. Den genomgången finns här: