Foto: Shutterstock.comSedan den färdiga propositionen om att reglera löstagbara magasin är utsänd står det helt klart att C, M, KD och L kommer att rösta för avslag. Om även SD står fast i motståndet är det en stor majoritet som stoppar lagförslaget.

Majoritet saknas för magasinsreglering

I onsdags meddelade regeringen att det blir en proposition till riksdagen om att reglera löstagbara magasin. Men redan innan veckan är slut står det klart att det inte blir en lagändring. – Jag bedömer att de finns majoritet i riksdagen för avslag, säger Sten Bergheden, Moderaternas talesperson i jakt- och vapenfrågor.

– Förslaget slår hårt mot jägarna och skyttarna, konstaterar han och lämnar beskedet att M står fast vid avslag även sedan det gått att läsa den färdiga propositionen.
– Poliser, jurister, jägare och skyttar som jag talat med gör samtliga bedömningen att förslaget går för långt, säger Sten Bergheden om motivet för avslaget.
Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraternas talesperson i jaktfrågor, bekräftar också att läsningen av propositionen inte fått partiet att ändra ståndpunkt.

KD: ”Avslag!”
– I korta ordalag: Avslag! Regeringen missar än en gång målet när de försöker visa sin handlingskraft. Om det behövs mer för att komma åt just kriminella är vi beredda att göra det. Men slå för allt i världen inte mot jägarna och sportskyttarna. De ligger inte bakom den grova brottsligheten som vi ser i Sverige idag, kommenterar KD-politikern.

C tänker avslå
C-politikern Johan Hedin meddelar till Jakt & Jägare att även Centerpartiet kommer att avslå lagförslaget om att införa licenskrav för att ha löstagbara magasin.
– Förslaget riskerar att drabba jägare, sportskyttar och samlare på ett sätt som inte kan anses rimligt eller rättssäkert. Laglydiga medborgare riskerar med det här lagförslaget att begå brott med fängelse i straffskalan för att man råkar ha ett gammalt magasin liggande på vinden eller i sommarstugan, eller har kvar ett gammalt magasin från ett vapen man inte längre äger. Det är inte rimligt att riskera att göra sig skyldig till ett allvarligt brott utan att ha någon brottslig avsikt, förklarar Johan Hedin.

Svårt definiera magasin
C-politikern hänvisar även till att det är svårt att definiera ett vapenmagasin, vilket Lagrådet hänvisat till i underkännandet av lagförslaget.
– Vi ansluter oss till Lagrådets kritik eftersom vi anser att tillståndspliktiga föremål måste definieras på ett entydigt och rättssäkert sätt, säger Johan Hedin.
Centern anser inte att de problem som förslaget för med sig står i rimlig proportion till de tänkta fördelarna med förslaget.

Kan beslagta magasin ändå
– Regeringen menar att lagförslaget kommit till för att polisen ska kunna beslagta vapenmagasin från gängkriminella. Vi menar att beslags- och förverkandereglerna i brottsbalken redan idag ger polisen rätt att beslagta och förverka föremål där omständigheterna är sådana att det kan befaras att föremålet kan komma till brottslig användning, kommenterar Johan Hedin.
Jakt & Jägare har förgäves sökt företrädare för Liberalerna och Sverigedemokraterna för att få bekräftat att även de står fast vid att stoppa ändringarna i vapenlagen för att reglera löstagbara magasin. 

Även L säger nej till regleringen
Säger även de partierna nej till propositionen stoppas förslaget i riksdagen.
– Liberalerna har tydligen lite reservationer. Men jag bedömer efter vad som sagts tidigare från partierna att det finns en majoritet för att avslå, säger M-politikern Sten Bergheden.
I ett debattinlägg i Aftonbladet skriver Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson för L, att det blir nej till propositionen.
Inlägget finns här:

”Förvirrat svar från V”
På ja-sidan för propositionen står vänsterpartisterna. Men V-politikern Linda Snecker, som är rättspolitisk talesperson, har meddelat att förslaget inte får gå utöver den miniminivå som krävs enligt EU:s direktiv.
Den dynamiska skytten Pia Clerté, som följer vapenpolitiken, konstaterar att det är ”ett ytterst förvirrat svar”.
– EU-direktivet kräver inte reglering av vapenmagasin. Regeringen kräver reglering av alla löstagbara vapenmagasin. Så är detta ja eller nej till regeringens förslag? undrar Pia Clerté.
Även forskaren Erik Lakomaa, som följer vapenfrågorna, har tidigare pekat på att Lagrådet kritiserat lagförslaget för att det saknas definition av magasin.
Den slutliga versionen av propositionen finns här:

Lagt till en ”funktionsbeskrivning” 
Här framgår att regeringen försökt lägga till en ”funktionsbeskrivning” på sidan 21.
”Med magasin avses den behållare som är ämnad att innehålla ammunition till ett skjutvapen”, skrivs det bland annat.
Regeringen ger också exempel på olika magasin – de kan vara gjorda av plast eller metall och innehålla olika antal patroner och mata på olika sätt.
– Det kan liknas med att beskriva bilar. De kan vara röda, eller blå, eller ha annan färg. De kan också ha bilstereo, eller inte ha bilstereo. En del kan gå i 20 kilometer i timmen, andra i 160. Bilar kan även ha reservhjul. Sådant håller så klart inte i domstol, kommenterar Erik Lakomaa.

Ingen aktör har lyckats med frågan
Det är inte förvånande att regeringen misslyckats med att få fram en hållbar juridisk definition av magasin, tycker han.
– Det har ingen annan heller gjort. FN strök magasin ur vapenprotokollet av skälet att de inte lyckades definiera magasin. Det lyckades inte heller i EU i arbetet med vapendirektivet, förklarar han.
Förslagen motiveras fortfarande med att det ska vara ett ”viktigt verktyg mot gängkriminalitet”. 

Riktat mot jägare och skyttar
– Det är dock svårt att göra den kopplingen. Förslagen är i huvudsak riktade mot jägare och skyttars hantering av magasin, konstaterar Erik Lakomaa.
Magasinets utformning måste passa till de villkor som gäller för vapenlicensen. Annars krävs ett tillstånd för själva magasinet. Saknas ett sådant tillstånd kan det bli ett grovt vapenbrott om en jägare har ett löstagbart magasin. Till exempel kan det även bli ett brott att inte ha magasinet inlåst i vapenskåpet när magasinet inte används.
Vapenägare som har otillåtna magasin kommer att förlora alla sina vapen, enligt förslaget.
Lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 juli nästa år.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...