JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson är starkt kritisk mot EU:s hotande blyförbud.
Foto: Shutterstock & JRF JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson är starkt kritisk mot EU:s hotande blyförbud.

Totalt blyförbud rycker närmare

Totalförbud mot blyammunition efter en femårig övergångsperiod, men undantag för sportskyttar. Så kan kärnan i förslaget på nya blyrestrektionerna som drabbar EU-ländernas jägare och sportskyttar sammanfattas.

Det är den europeiska kemikalieinspektionen ECHA, European Chemicals Agency, som offentliggör sitt förslag angående blyammunitionens framtid. Ett arbete som sedan sommaren 2019 utförts på uppdrag av EU-kommissionen.

Olika övergångstider
Förslaget bygger på att olika typer av vapen och ammunition kopplas till skilda övergångsbestämmelser. För centralantänd kulammunition gäller 18 månaders övergångstid i de fall då det handlar om kulor i kaliber 5,6 millimeter eller grövre.
Skyttar som använder kantantända och centralantända kulpatroner under kaliber 5,6 millimeter får fem år på sig att ställa om.
Fem års övergångsperiod gäller även för blyhagel som enligt förslaget varken får användas eller säljas.

Undantag för tävlingar
ECHA föreslår emellertid, med hänsyftning till olympiskt skytte, att sportskytte med blyhagel undantas nationellt om krav på att miljön inte påverkas negativt uppfylls.
Också skytte inomhus gör ECHA undantag för liksom för militär, polis och tull.
Jägarfederationen FACE kommenterar i ett pressmeddelande att organisationen noggrant ska analysera förslaget. FACE konstaterar också att REACH-kommitténs förslag om förbud mot blyhagelammunition i våtmark för en vecka sedan bara fick ett drygt 50-procentigt stöd av EU-parlamentet.

”Slår oproportionerligt mot Sverige”
Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, tycker att det är olyckligt att EU i det här fallet har så stort inflytande över medlemsländerna.
– Det är inte en fråga som inte ska lösas av EU utan på nationell nivå, vi har så olika förutsättning. Som det nu är slår förslaget oproportionerligt mot Sverige med tanke på definitionen av våtmarker. Nu hoppas jag att svenska tjänstemän jobbar för att vi får hem frågan till Sverige, säger hon och fortsätter:
– Vi jägare måste kunna träna, vi behöver ha råd att övningsskjuta mycket. Vi måste helt enkelt ha effektiva hjälpmedel så att vi kan genomföra jakten etisk.