Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) betonar att även om regeringen vill förenkla reglerna för försäljning av vildsvinskött är det viktigt att behålla livsmedelssäkerheten.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) betonar att även om regeringen vill förenkla reglerna för försäljning av vildsvinskött är det viktigt att behålla livsmedelssäkerheten.

Regeringen vill låta fler äta vildsvinskött

Tillsätter utredning som ska förenkla reglerna

Att sälja vildsvinskött är krångligt och dyrt. För att göra köttet mer tillgängligt för konsumenter ger regeringen nu Livsmedelsverket i uppgift att lämna förslag på hur reglerna kan förenklas.

– JRF ser positivt på att regeringen nu äntligen tar tag i behovet av förenklingar kring försäljning av vildsvinskött. Det här är en fråga som har diskuterats länge och redan för fem och ett halvt år sedan begärde JRF att regeringen skulle se över reglerna, kommenterar Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.
Under jaktåret 2016/2017 sköts drygt 100 000 vildsvin i Sverige. Det mesta av köttet, som måste säljas via en vilthanteringsanläggning, nådde dock aldrig konsumenter.

Livsmedelsverket ska analysera
I Livsmedelsverkets uppdrag ingår att analysera och lämna förslag på ett system där jägarna kan sälja vildsvinskött direkt till konsumenter och näringsidkare, samt räkna på vilka volymer av vildsvinskött som kan göras tillgängliga.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) betonar att det är viktigt att samtidigt behålla livsmedelssäkerheten.
– Det får absolut inte bli fel för då tappar produkten potential på marknaden, säger han till Land Lantbruk.
Utredningen ska genomföras i samråd med Jordbruksverket, SVA, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Södermanland och redovisas senast den 30 november 2019.

Viktigt med enkla regler
– Förhoppningsvis blir det här nu inte draget i långbänk utan att vi inom en snar framtid kan ge jägarna möjlighet att avyttra vildsvinskött på ett smidigt sätt. Om man vill uppnå ökad avskjutning genom att underlätta försäljningen är det också viktigt att reglerna inte blir för komplicerade och byråkratiska, vilket en del tidigare förslag har varit, säger Mikael Hultnäs på Jägarnas Riksförbund.