Återinförd jakt på ekorre har slopats och det blir flera inskränkningar för när jakthundar får släppas i det slutgiltiga förslaget från Naturvårdsverket om nya jakttider.
Foto: Dan Törnström Återinförd jakt på ekorre har slopats och det blir flera inskränkningar för när jakthundar får släppas i det slutgiltiga förslaget från Naturvårdsverket om nya jakttider.

Slopad ekorrjakt i nya jakttiderna

Jakt på ekorre har slopats från den ursprungliga versionen när Naturvårdsverket i dag landade det slutgiltiga förslaget om nya jakttider hos regeringen. Nya inslag som är kvar är att det kan bli jakt på vårbock i nästan hela Sverige. I gengäld föreslås det bli flera inskränkningar för när jakthundar får släppas

Regeringen kommer att avgöra hur det blir med Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider. Jakttiderna har inte setts över på 20 år.
När det gäller att återinföra jakt på ekorre har verket backat, eftersom förslaget fick för dåligt stöd bland de olika aktörerna som fått framföra synpunkter.
Jakten på skogshare föreslås bli kvar trots att arten rödlistas eftersom jakten bedöms ha liten betydelse.
När det gäller ripjakten föreslås den starta den 25 augusti även i fortsättningen. Här har inte Naturvårdsverket lyssnat på rennäringen som vill ha senare rippremiär. Däremot föreslår verket förlängd ripjakt till den 15 mars i Norrlandslänen samt Dalarna, Värmland och Gävleborg.

Mer jakt på klövvilt och gäss
Det föreslås även utökade allmänna jakttider för klövvilt och gäss, vilket ska ge större möjligheter att förebygga skador, meddelar Naturvårdsverket.
När det gäller rådjur kan det bli vårjakt på bock i hela Sverige under tiden 1 maj till 15 juni, med undantag för Norrbotten och Jämtland eftersom de länen har för hårda vintrar och sena vårar. Det föreslås även bli smyg- eller vakjakt på get eller kid i februari och september i hela landet.
I Norrlandslänen föreslås jakten på rådjur förlängas en månad till den 31 januari.

Inskränkningar för jakthundar
Men det kan bli flera inskränkningar för när jakthundar får släppas efter olika viltarter.
Till exempel blir det kortare tid för jaktträning av älghundar. I områden med oktoberjakt på älg startar jaktträningen som vanligt den 21 augusti, men avslutas redan den 30 september om det är en ställande hund. Om det är en drivande älghund i områden med oktoberjakt föreslås den nya tiden för jaktträning bli förskjuten till perioden 1 oktober-31 januari.
Ställande vildsvinshundar föreslås få sin jaktträningsperiod kraftigt kortad till 1 augusti-30 september. I stället för start den 1 augusti för vildsvinsdrivande hundar släppas först den 1 oktober fram till den 31 januari.

Kortad tid för rävhundar
Det förslås även bli kortare tid för hundar som släpps efter rovdjur. När det gäller räv är det till exempel slut redan den sista februari istället för 15 mars.
”En hund som vid jakt eller jaktträning jagar på ett olämpligt sätt ska snarast kopplas”, är den nya föreslagna formuleringen. Det innebär att den gamla skrivningen slopas om att hundar ska kopplas om de släppts för jaktträning och börjar förfölja hjortar eller rådjur den 21 augusti till 30 september.

Brunstuppehållet i älgjakten kan behållas
När det gäller jakttiderna på älg ville Naturvårdsverket först helt slopa brunstuppehållet i Norrlandslänen för att det saknade biologiska skäl, vilket applåderades av Jägarnas Riksförbund och skogsbolagen men risades av Jägareförbundet.
Men sedan gjorde verket att halvt lappkast. Länsstyrelserna kan behålla brunstuppehållet. Men ”uppehållet får vara maximalt tio dagar och endast ske under förutsättning att möjligheterna att uppnå beslutade mål inom älgförvaltningen inte försvåras”, skrivs det nu.

Kritik från jaktmotståndare
Förslaget från Naturvårdsverket om utökad jakt på flera arter bygger på den principiella synen att viltet ska ses som en resurs. Det kritiseras av den jaktfientliga värnarsidan och miljöorganisationer. Till exempel Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig vid Birdlife Sverige, tycker att ”Naturvårdsverket har varit lite för tillmötesgående mot jägarintresset”.
– Det är trots allt en relativt liten del av Sveriges befolkning som faktiskt jagar, säger han till Sveriges Radio.

Hela förslaget finns här: