JRF-konsulenten Jens Gustafsson är kritisk mot flera inslag i Naturvårdsverkets förslag om fågeljakten – främst slopad vårjakt på kråkfåglar som gör att de kan härja fritt i kullarna av småvilt.
Foto: Mari Nälsén/JRF JRF-konsulenten Jens Gustafsson är kritisk mot flera inslag i Naturvårdsverkets förslag om fågeljakten – främst slopad vårjakt på kråkfåglar som gör att de kan härja fritt i kullarna av småvilt.

”Slopad kråkjakt fruktansvärt tråkigt”

Jaktförbud ren symbolpolitik enligt JRF-konsulent

– Att slopa den traditionella vårjakten på kråka är fruktansvärt tråkigt, säger riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson på Jägarnas Riksförbund om Naturvårdsverkets förslag om fågeljakten. Och att förbjuda jakt på alfågel är en ren symbolpolitik som inte löser problemenen för arten, anser han.

Kråkjakten är viktig för viltvården, eftersom kråkfåglarna annars går hårt åt småviltet, konstaterar JRF-konsulenten.
När det gäller förslaget om utökad jakt på rapphöna erkänner ju Naturvårdsverket att utan jakt skulle det inte finnas rapphöns, resonerar Jens Gustafsson.
– Utan predatorjakt på våren på kråkfåglar finns det inte många kvar av de utsatta rapphönsen, säger han.

Ologiska nya regler
På det hela taget är det för lite fokus på brukarsidan i förslaget och i vissa fall är det ologiska nya regler, tycker Jens Gustafsson.
– Jakt på ringduva tillåts under yngeltiden i augusti, men jakten föreslås sluta redan sista november. Det är inte logiskt.
Naturvårdsverkets förslag om nya regler för fågeljakten handlar både om inskränkningar för en del arter, utökad jakt på flera arter, slopad jakt på en del arter och jakt på några nya arter.
– Man tar med ena handen och ger med vänster, sammanfattar JRF-konsulenten.

Jaktförbud som symbolpolitik
Ett märkligt inslag är att förbjuda jakt på ejder och småskrake för att det saknas resurser att göra förvaltningsplaner i enlighet med EU-krav.
Och att förbjuda jakt på alfågel är ren symbolpolitik, anser riksviltvårdskonsulenten.
– Det skjuts väldigt få alfåglar. Det är inte jakt som är problemet för arten. Men i brist på möjligheter att bland annat komma åt oljeutsläpp förbjuds jakten för att visa att något gjorts. Det är som med lagförslaget att reglera löstagbara magasin. Det ger inget mer resultat än inskränkningar för bland andra jägare och drabbar dem som inte har att göra med de problem som finns.
Jakt & Jägare har rapporterat om Naturvårdsverkets förslag om fågeljakten här: