Toni Celan fortsätter sin strid för att få licens på halvautomatiska studsaren Benelli MR1.

39 veckors väntan på licens

Så går Tonis strid om Benelli MR1 vidare
Nu har det gått 39 veckor sedan Toni Celan lämnade in sin licensansökan på halvautomatiska kulgeväret Benelli MR1. Naturvårdsverket har i ett tredje och mer detaljerat yttrande bedömt att geväret är lämpligt för jakt. Ändå har Toni Celan ännu inte fått sin licens. "Avsaknaden av saklighet och objektivitet är monumental", skriver Toni Celan i sin debattartikel.

Trots att Naturvårdsverket i tre yttranden gör bedömningen att Benelli MR1 uppfyller kraven i deras föreskrifter. Trots dokumentation från tillverkaren Benelli samt Nationellt forensiskt centrum som direkt verifierar vapnets civila och jaktliga ursprung. Trots ett yttrande från Jägarnas Riksförbund som jag fått i egenskap som medlem. Trots två domar i Förvaltningsrätten i Karlstad (2014-10-14) samt Kammarrätten i Stockholm (2014-12-08) mot sig vägrar polismyndigheten ta ett beslut om min licensansökan på Benelli MR1. 

Två domar emot sig
Redan när jag lämnade in min ansökan för 39 veckor sen visste Polismyndigheten att man haft två domar som gått på den sökandes linje.
Men man låtsades som att det regnade och gör så fortfarande. Efter att mitt ärende under 36 veckors handläggning befunnit sig i region väst så har det numera lyfts upp till enheten för förvaltningsrätt. Där har ärendet redan hunnit husera i ytterliggare tre veckor utan beslut. 

Lovades besked
Beslutsfunktionen i region väst sa några veckor före jul att ”bara Naturvårdsverket yttrar sig igen så ska man kunna ta ett beslut, omgående.”
Naturvårdsverket yttrade sig den 29 januari på ett mycket detaljerat och föredömligt sätt. Detta är kanske det mest fullständiga yttrandet verket lämnat ifrån sig någonsin. Där lämnas inget utrymme för minsta lilla tvivel om att småviltstudsaren inte skulle uppfylla samtliga krav, inklusive utseendekravet att efterlikna ett konventionellt, manuellt omladdat kulgevär.
Dessutom så hämtar Naturvårdsverket i sitt yttrande även stöd i tillverkarens och Nationellt forensiskt centrums dokumentation.

Inlåsta dokument
Detta är samma dokumentation som enheten för förvaltningsrätt haft tillgång till under 2015 men som man ”låst in” i någons skrivbordshurts.
Ingen kommunicering av dessa dokument har förekommit ut till tillståndsenhetens regioner. Informationen i dokumenten är direkt kopplade till Naturvårdsverkets föreskrifter och är därmed viktiga och relevanta.
Dokumenten borde tillsammans med alla andra yttranden rimligen ligga som ett perfekt underlag för ett sakligt och objektivt beslut. 

Kände inte till dokumenten
I den där låsta skrivbordshurtsen ligger säkert också dokumentation från Nationellt forensiskt centrum, som undanhållits Kammarrätten våren 2015 gällande ett annat jaktvapen.
Kammarrätten undanröjde förvaltningsrättens tidigare dom och gick nu på polismyndighetens linje. Detta utan vetskap om dokumentationen som inte passade in i polismyndighetens ståndpunkt.
Kanske hade det inte gjort någon skillnad, men det är inte det centrala. Avsaknaden av saklighet och objektivitet är monumental. Att gömma och glömma dokument verkar inte vara en engångsföreteelse. Man kan ju bara hoppas att inte alla tjänstemän på enheten för förvaltningsrätt jobbar på samma sätt. (Ping! Dan Eliasson).

Rekommendation blev order
Så vad får man då för de 250 kronor som en licensansökan kostar? Förhoppningsvis en lika trevlig handläggare som jag fick, som varit saklig och korrekt.
Men handläggarens och beslutfunktionens mandat att ta beslut ute i regionerna drogs tillbaka av enheten för förvaltningsrätt, genom ordet rekommendation.
Det är alltså inte ett råd som man kan välja att följa eller ej. Till exempel om tjänstemännen under handläggningen hittar fakta som talar mot rekommendationen. Ordet rekommendation betyder alltså en direkt order. 

Stämpla avslag som robotar
Handläggare och beslutsfunktionerna ute i regionerna ska likt ”ABB-robotar” stämpla avslag med tillhörande avslagsmotivering som kopieras på avslag efter avslag i hela landet.
Detta alltså oaktat vad man som sökande anfört i sitt yttrande och vilken dokumentation man tar med. På sin jakt efter enhetlighet så upphäver enheten för förvaltningsrätt både sakligheten och objektivitetsprincipen ute bland handläggare och jurister. Man upphäver därmed även deras handläggningskunskaper. 

Några frågor
En direkt fråga till tjänstemännen på enheten för förvaltningsrätt.  ”Vem av er vill vara mottagare till min JO-anmälan om att ni vägrar ta beslut? Trots att Benelli MR1 två gånger varit uppe i våra domstolar med utgången att rätterna gått på den sökandes linje och där ni därefter bifallit licens med hänvisning till Naturvårdsverkets yttrande”
En sista fråga lyder. ”Anser enheten för förvaltningsrätt att vi jägare och målskyttar, inklusive era egna kolleger som handlägger ärenden och fattar beslut ute i regionerna också fortsättningsvis ska ha samma tillit till er? Trots att det visat sig att ni undanhållit oss relevant fakta, för att dessa inte talar för er ståndpunkt.” 

Toni Celan

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...