Ulf Kallin har surfat runt bland bloggare som skriver om jakt och hittat konstigheter från bland andra Jägareförbundet.
Ulf Kallin har surfat runt bland bloggare som skriver om jakt och hittat konstigheter från bland andra Jägareförbundet.

Bloggare från Jägareförbundet missar målet

Under en knapp veckas ofrivillig vistelse i sjuksängen, på grund av någon okänd magbakterie (kanske en bevarandevärd återvändare), hade jag tillfälle att med datorn som sällskap ägna tid åt att surfa runt på nätet. 
Eftersom jag inte är någon större nyttjare av nätet var det med förvåning jag upptäckte hur mycket det finns att hitta kring jakt och skytte.

Urvalet är hur stort som helst och det finns hur mycket grejor som helst. I och för sig inget större intresse för mig som inte har någon mani för prylar för prylarnas skull, men säkert intressant för många.
För att inte tala om mängden större och mindre företag som skapar arbetstillfällen enbart genom jakten inom Sveriges gränser. Man hittar allt från viltsafaris till brevpapper av älgskit.

Bloggar om jakt
Intressant var också alla bloggar som behandlar jakt. Av jägare som ondgör sig över andra jägare, av jägare som osjälviskt delar med sig av egna upplevelser, av bloggare för jakt och bloggare emot jakt.
I och för sig är bloggandet ett intressant sätt att föra debatt med, men tyvärr oftast anonymt och med ibland skrämmande kommentarer från alla intresseriktningar.
Mest intressant och ganska förvånande var att jag hittade en blogg på Jägareförbundets hemsida, i vilken jag personligen fick en känga för en personlig kommentar jag gjort, men det kan jag ta.

Endast Jägareförbundet?
Det intressanta var att läsa att Jägareförbundets företrädare säger att en absolut majoritet av landets markägare inte bor på sina fastigheter, inte har jägarexamen, saknar eftersökskompetens och känner heller ingen som har det.
Vidare fortsätter bloggaren med att konstaterar att alla vet att det endast är Jägareförbundet som har en eftersöksutbildning och en organisation över hela landet.
Vari ligger då det intressanta? Jo, enligt svensk lag är det markägaren som har jakträtten att själv nyttja eller utarrendera.
Detta skulle med Jägareförbundets resonemang medföra följande:

• Bristen på kompetens och kunskap gör att jakten sker mot gällande lagstiftning vad gäller eftersök.
• Jakten är så perfekt att eftersök inte är nödvändiga.
• All laglig jakt bedrivs av medlemmar i Jägareförbundet.

Dessutom vet jag av egen erfarenhet att det finns andra som genomför eftersöksutbildningar. Jag har själv genomgått en som arrangerades av en jaktklubb via en lokal rashundsklubb och leddes av en meriterad ledare som inte är medlem i Jägareförbundet. 
Ifrågasätter andras utbildningar?
Jag vet även att utbildningar genomförs runt om i landet via olika organisationer, varav Jägarnas Riksförbund är en.
Eller är det egentligen standarden på dessa utbildningar bloggaren från Jägareförbundet ifrågasätter?
Sedan vad det gäller påståendet att Jägareförbundet är enda landsomfattande eftersöksorganisation så vet åtminstone jag en till. Det är nationella Viltolycksrådet, vilket är en samverkansorganisation bestående av såväl statliga myndigheter som ideella intresseorganisationer som Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet.
Mest förvånad är jag att Jägareförbundet gör som den utrotningshotade gorillan, nämligen slår sig för bröstet.
 
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent Jägarnas Riksförbund