”Har vargar planterats ut i Sverige?”

Utred om vargar har satts ut illegalt i Sverige. Det kräver företrädare för fem distrikt i Jägarnas Riksförbund i en skrivelse till miljöministern, jordbruksministern, miljö- och jordbruksutskottet och rovdjursutredaren Åke Pettersson.
Det är JRF-distrikten i Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Jämtland-Härjedalen som begär en särskild utredning om hur vargen kom till Värmland och gränstrakterna mot Norge.
Det här skriver JRF-distrikten:

Den skandinaviska vargstammen återuppstod på 1970-talet överraskande och oväntat med början i Värmlands gränstrakter mot Norge. Ungefär samtidigt begärde Svenska Naturskyddsföreningen pengar från svenska staten till ”Projekt Varg”.

Alla som ser vargen som en tillgång ser detta som en slump. Men hos den del av Sveriges befolkning, framförallt den drabbade landsortsbefolkningen i Mellansverige, som ser vargens återkomst som något i högsta grad oönskat, misstror att denna invandring från öster, precis vid denna tid och precis på det sätt som Naturskyddsföreningen önskade, skulle ha ägt rum utan mänsklig inblandning.

Uppgifter har under hela denna tid framkommit som stärkt misstankarna om att utplantering kan ha ägt rum. Men alla indicier, vittnesmål om iakttagelser och oförklarliga samband har avfärdats som ”skrönor”.

Med anledning av att frågan är oerhört infekterad, och på grund av människors övertygelse om att vargåteretableringen inte har gått rätt till, måste frågan utredas en gång för alla.

Graden av infektion i vargfrågan gör det oerhört angeläget att visa människor att de tas på allvar. Att inte visa vilja att ta reda på fakta föder bara mera misstro.

En del politiker säger att det inte spelar någon roll hur vargarna kom hit, nu är de ju ändå här. Detta visar endast på en stor oförståelse för allvaret i frågan. Övertygelsen om att vargstammens tillväxt inte är ett resultat av enbart naturlig förökning har levt i över 30 år och kommer om inte frågan blir föremål för en grundlig utredning att leva vidare och att fortsätta infektera debatten.

Har vargar planterats ut i Sverige eller inte?

Viltvårdsdistrikten inom Jägarnas Riksförbund hemställer att frågan blir föremål för en särskild utredning.