Foto: MiljöpartietBodil Valero är den svenska miljöpartisten som jobbar mot den svenska regeringen för att få hårdare vapenlagar än vad till och med EU-kommissionen föreslagit. Bland annat vill hon införa licenser för patronmagasin och kräva intelligenstest av alla vapenköpare.

MP-dråpslaget mot vapenägarna

Licens för patronmagasin och extra mentaltest av vapenköpare
(UPPDATERAD) Den svenska miljöpartisten Bodil Valero jobbar i ett EU-utskott för rättsliga frågor tvärs emot den svenska regeringen för att få ännu hårdare vapenlagar i EU-länderna än vad EU-kommissionen föreslår. Hon vill bland annat ha ett extra mentaltest av alla som ansöker om vapenlicens. Hon vill även ha märkning och licenstvång när det gäller patronmagasin. Alla civila halvautomater som kan laddas med för många patroner eller har pistolgrepp kan förbjudas och skrotas om hon får bestämma definitionen av olämpliga vapen. Dessutom måste alla vapenägare ha en ansvarsförsäkring för sina vapen.

På flera punkter jobbar Bodil Valero för en EU-lagstiftning som den svenska regeringen försöker rädda svenska vapenägare från att drabbas av.
MP-politikern Bodil Valero i EU-parlamentet driver från sin position som utskottsansvarig i en kommitté för rättsliga frågor en annan linje än den svenska regeringen om EU:s nya vapendirektiv.
Den socialdemokratiska inrikesministern Anders Ygeman har i flera uttalanden sagt att han är emot både krav på läkarintyg för vapenlicenser och att införa femårslicenser för jaktvapen. Han har också sagt sig vilja värna om halvautomater för jakt.

Regeringen har begärt undantag
Sverige har därefter i rådsarbetsgruppen i EU begärt undantag från kravet på obligatoriska läkarundersökningar. Det har även begärts undantag från kravet om fem års tidsbegränsning för vapentillstånd. Regeringen har även bett om en tydligare definition av vilka halvautomatiska vapen som ska anses likna helautomatiska och därmed förbjudas, beslagtas och skrotas.

Ansvarig rapportör i utskottet
Bodil Valero är inte med på noterna om synen på bland annat vapenlicenskraven när hon skriver om vapendirektivet i egenskap av ansvarig rapportör för frågan i EU-kommittén för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.
Bodil Valero har sammanställt hur hon vill att kommittén ska ställa sig till EU-kommissionens förslag till ett nytt vapendirektiv. Utan att gå in på något som bevisar att legala vapen är ett samhällsproblem gör MP-politikern en programförklaring att hon vill stoppa lagliga vapen från att användas i samband med brott, mord, självmord och olyckor. Det är i sig ett erkännande från hennes sida att det inte är legala vapen som används vid terrorattentat, eller organiserad brottslighet.

Beklagar att det saknas konsekvensutredning
Dessutom beklagar Bodil Valero att EU-kommissionen i förväg inte låtit sammanställa en konsekvensbeskrivning som visar mer exakt vilka vapen som berörs av förbudet och hur många vapen det skulle gälla.
”Det skulle ha gjort det lättare för parlamentet att ta ställning i frågan” konstaterar hon.
EU-kommissionen vill ha ett totalförbud mot civila helautomatiska vapen, som ska samlas in och skrotas för att stoppa terrorattentat i EU-länderna. Till den vapenkategorin ska även räknas halvautomater som ser ut som helautomatiska.
Som rapportör konstaterar Bodil Valero att den formuleringen varken går att förstå eller genomföra. 

Vill gå in på ”stora magasin” och pistolgrepp
”Istället för att utgå från vapnets blotta utseende bör det handla om till exempel vapnets mynningsenergi, kalibern, möjligheten att använd ett stort magasin, eller annat som inte kan rättfärdigas, som pistolgrepp, vikbar kolv, eller kylsystem”, skriver hon.
Bodil Valero vädjar till kommissionen att ta hänsyn till detta och tänka om när det gäller vapendirektivet.
Det hon i själva verket ber om i definitionen av olämpliga vapen är ett totalförbud mot en typisk modern halvautomatisk studsare för jakt eller skytte, som har löstagbart magasin och även pistolgrepp i vissa fall.  

Vill se magasin som vital vapendel
Bodil Valero vill även ha ett komplement till kommissionens förslag om vad som ska ses som vitala vapendelar. Även patronmagasin bör ses som en vital del, föreslår hon för utskottets räkning.
Det innebär i sin tur att även magasin måste märkas, så att det blir en vapendel som kan registreras och spåras.
Förutom det ska även pipan samt lådan, cylindern eller slutstycket märkas, enligt det ursprungliga förslaget om vapenmärkning.

Vapenmärkning även för magasin
Alla vapen som tillverkas inom EU, eller importeras, ska ha en egen, unik märkning, Även varje löstagbart magasin ska därmed märkas varaktigt med tillverkarens namn, tillverkningsort, serienummer och tillverkningsår.
”Alla vitala vapendelar behöver bli sökbara med hjälp av märkning och licenser”, förtydligar Bodil Valero.
Både i kommentarer på Twitter och på en direkt fråga från en reporter har Bodil Valero tidigare förnekat att hon ”pratat om licens på magasin”. Nu är hon dock helt klar om att EU:s lagstiftare ska införa just det. Dessutom handlar det om retroaktiv lagstiftning, som hon vill ha med i ett tillägg till det ursprungliga förslaget.

Måste ansöka om alla magasin efter ett år
Lägg märke till att det även gäller andra vitala vapendelar som det kan krävas licens för. Så här vill hon att lagstiftarna i EU ska skriva:
”När en person lagenligt införskaffat magasin, eller andra vitala delar, till skjutvapen före införandet av detta direktiv, och sådana magasin eller andra vitala vapendelar kräver licens på grund av direktivet, ska personen i fråga registrera dessa delar genom att kontakta berörd myndighet inom ett år efter att direktivet trätt i kraft.”

”Stora magasin gör vapen mer farliga” 
Magasin som rymmer mer än tio patroner pekas ut särskilt. Men det ska ändå krävas licens för alla magasin.
”Stora magasin gör skjutvapen mer farliga och borde få licenskrav”, skriver Bodil Valero.

Kräver giltig ansvarsförsäkring för varje vapen
Dessutom vill MP-politikern införa ett nytt krav att alla som är legala vapenägare alltid har en giltig ansvarsförsäkring om deras vapen skadar egendom eller människor. Den myndighet som beviljar eller förnyar vapenlicenser ska kräva ett försäkringsbevis. Försäkringen ska gälla vapnet, inte den legala vapenägaren.
”Det är viktigt att vapnet, och inte bara vapenägaren, är ansvarsförsäkrat eftersom det är ett allmänintresse att åtminstone brottsoffer har garanterat skydd oavsett om skytten är den legala vapenägaren eller inte”, tycker Bodil Valero.

Vad skulle premierna kosta?
Frågan är vad det försäkringskravet skulle ge Sveriges vapenägare i premiekostnader.
Så fort det handlar om vapen tycks det vara helt ointressant med konsekvensanalyser när politiker ska försöka visa handlingskraft, fast det uppenbart både inkräktas på äganderätt och värden på åtskilliga tio tusentals-kronor för enskilda, laglydiga vapenägare.
Bodil Valero vill dessutom utöka kommissionens förslag om att införa läkartest både av alla som ansöker om vapenlicens för första gången och de som ska förnya tillståndet att ha vapnet efter fem år.

Vill testa vapenköparens kognitiva lämplighet
Bodil Valero föreslår att EU-länderna ska införa standardiserade test som både gäller den fysiska och mentala hälsan plus ett sorts psykologiskt intelligenstest. Hon vill utöka med ett test för kognitiv lämplighet. Att testa kognitiv förmåga i psykologisammanhang brukar bland annat handla om att se om testpersonen klarar att förstå och dra slutsatser av komplexa sammanhang och abstrakta resonemang samt göra matematiska beräkningar.
”Ett standardiserat test kan förhindra uppenbart olämpliga personer från att bära vapen. Det kan utföras på olika sätt i olika länder, beroende på vilket system medlemslandet har. Eftersom licenser bara utfärdas för fem år föreslår jag ett enklare följa upp-test för dem som gjort testet en första gång för att göra den byråkratiska bördan lättare”, motiverar MP-politikern sitt tilläggsförslag om kognitiv lämplighet.

Vill ha undantag för civila skytteinstruktörer
Däremot tycks Bodil Valero ha tagit intryck av kritiken om civila målskyttar som bistår försvaret med sin skyttekompetens.
”Flera medlemsstater har organiserat skytteövningar för försvarsmakten och reservister med skytteorganisationer. I sådana fall måste undantag få göras”, kommenterar hon.
Men Bodil Valero vill ha ett tillägg i förslaget som förbjuder all försäljning av skjutvapen som använts av polis, tull, eller militär.

För inte köpa gamla militärvapen
Min första jaktstudsare var ett ombyggt gammalt svenskt militärgevär med 96-mekanism som kom från överskottslagret. Även det skulle alltså bli förbjudet om den här miljöpartisten får bestämma.
”Inga vapen som använts av polisen, tullen är militären skall få hamna på den privata marknaden”, deklarerar den svenska miljöpartisten som fått en maktposition i EU.
Bodil Valero har redan fått kritik från svenska vapenägare på sociala medier för sitt förslag som är daterat den 2 mars. Det verkar som om hon inte tror att svenska skyttar och jägare klarar att läsa hennes förslag och förstå vad dokumentet kan ge för konsekvenser.
”Jag tycker inte att de är mer långtgående”, skriver Bodil Valero på Twitter om sina utskottsförslag.
”Tvärtom. Jag menar att mitt förslag drabbar jägare och skyttar mindre än kommissionens och är anpassat även till Norden”, twittrar hon.

Jägare och skyttar är för korkade?
Kommentarerna ovan till kritiker samt förslaget om ett extra mentaltest av dem som ansöker om vapenlicens tycks verkligen handla om att Bodil Valero tycker att jägare och skyttar är för korkade, eller mentalt svaga, att bära vapen.
En sak är i alla fall säker. Sveriges cirka 559 000 legala vapenägare kan lätt dra en väldigt enkel slutsats av de komplicerade turerna kring vapendirektivet i EU; rösta aldrig på en miljöpartist. Vederbörande kan ju få stort inflytande över vapenfrågor.
Frågan är nu vad socialdemokraterna säger om MP-insatsen om vapendirektivet.
S-politikern Marita Ulvskog i EU-parlamentet har än så länge inte tagit avstånd från Valeros förslag.
”Jag har läst det”, twittrar hon lakoniskt.

Här är Bodil Valeros utskottsförslag på engelska:

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...