Ny hövding i varglänet Dalarna

Regeringen har utsett Maria Norrfalk till ny landshövding i Dalarna. Som landshövding kommer hon att få hantera en hel del jakt-, skogs- och rovdjursfrågor. Dalarna är ett hett län, främst när det gäller rovdjursfrågor. Åren 1994 och 2003 var Maria Norrfalk generaldirektör för Skogsstyrelsen i Jönköping. Hon har dessutom varit styrelseledamot i Jägareförbundet. Därmed lär […]

Regeringen har utsett Maria Norrfalk till ny landshövding i Dalarna. Som landshövding kommer hon att få hantera en hel del jakt-, skogs- och rovdjursfrågor. Dalarna är ett hett län, främst när det gäller rovdjursfrågor.

Åren 1994 och 2003 var Maria Norrfalk generaldirektör för Skogsstyrelsen i Jönköping. Hon har dessutom varit styrelseledamot i Jägareförbundet. Därmed lär hon ha en hel del inblick i dessa frågor när det är dags att tillträda som landshövding i Dalarna i maj.

Det är bara att hoppas Maria Norrfalk kan släppa Skogsstyrelsens gamla utrotningspolitik när det gäller älgstammen. I Dalarna har klövviltet nog med problem att överleva de överstora rovdjursstammarna.

Som chef för länsstyrelsen kommer hon förhoppningsvis även att kunna styra upp en del tjänstemän, som ibland värnar mer om orealistiska rovdjursmål än länsinvånarnas intressen. Det gäller till exempel avstyrkandet av skyddsjakt på varg i Voxnareviret, där länsstyrelsen i grannlänet Gävleborg gjorde en helt annan bedömning.

Det finns tankegångar både bland s-politiker och allianspartierna att lägga ut en framtida förvaltning av de stora rovdjuren på regional, länsöverskridande nivå.

Därmed finns det stor möjlighet att det blir just Maria Norrfalk som får vara med och avgöra hur en mer allmän vargjakt ska utformas om några år.