Nytt pinsamt lappkast från Jägareförbundet

Massmötet i Falun om rovdjurspolitiken för Jägareförbundets medlemmar är över. Tyvärr har mötet mest skapat beklämning och pinsamheter. Jägareförbundet tog inte chansen att försöka samla alla jägare i Sverige för en bättre rovdjurspolitik. ”Alla bråkstakar” som inte är medlemmar var inte välkomna. Och vad kom då rent konkret ut av det som skulle bli ”den […]

Massmötet i Falun om rovdjurspolitiken för Jägareförbundets medlemmar är över. Tyvärr har mötet mest skapat beklämning och pinsamheter. Jägareförbundet tog inte chansen att försöka samla alla jägare i Sverige för en bättre rovdjurspolitik. ”Alla bråkstakar” som inte är medlemmar var inte välkomna.

Och vad kom då rent konkret ut av det som skulle bli ”den största manifestationen i förbundets historia”?

Jo, mest gammal skåpmat om regional rovdjursförvaltning och andra förslag som Jägarnas Riksförbund har drivit sedan lång tid.

En ”nyhet” fanns dock med i kravlistan från förbundsledningen.

Jägareförbundet vill ha en lagstiftning som skiljer nödåtgärder och mindre förseelser från grova jaktbrott.

Det här är inget annat än ett nytt pinsamt lappkast. Det var nämligen Jägareförbundet som år 2000 var med och drev fram högre straffsatser ”för att gagna rovdjurspolitiken”.

Det innebar i praktiken två saker. Jägareförbundet var med och såg till att minimistraffet höjdes till två års fängelse för alla jaktbrott som rör stora rovdjur. Det är alltså Jägareförbundet som har tillstyrkt att den som skjuter en varg som går till attack mot en jakthund hotas av minst ett halvår i fängelse.

För det andra föreslog Jägareförbundet att: ”Oaktsamhet som inte är grov skall vara tillräckligt för att jaktbrott och brott mot vissa andra bestämmelser i jaktlagen skall vara straffbara.”

Det innebär att det inte går att döda ett stort rovdjur på grund av oaktsamhet – det är i så fall ett grovt jaktbrott.

Rävjägaren som av misstag råkade skjuta en varg, som kom fram till rävtåteln i nattmörkret i den djupa snön, är en av de jägare som fallit offer för Jägareförbundets tidigare rovdjurspolitik.

Jägarnas Riksförbund avstyrkte förstås de här förslagen till ny lagstiftning.

Men såna ”bråkstakar” var inte välkomna till mötet i Falun.

Faktum är att det är tur för Jägareförbundet att Jägarnas Riksförbund finns. Annars hade det aldrig heller blivit något lappkast om förbudet mot blykulor. Det var ju faktiskt Jägareförbundet som en gång i tiden jobbade för att vi skulle ha ett förbud mot blyammunition.

Svenska Jägareförbundets insatser i lagstiftningsarbetet finns att läsa i Regeringens proposition 2000/01:55 under 6.4.2 Höjda straff för jaktbrott samt 6.4.4 Andra ändringar av bestämmelserna om jaktbrott.

Där framgår tydligt att Jägareförbundet tillstyrker de ovan nämnda lagskärpningarna.