• Pinewood

”Därför jagar vi varg”

DebattPublicerad: 2011-01-08 14:40

Bojkotten mot vargjakten har fått Jägareförbundets länsbasar i vargbältet att gemensamt skriva ett debattinlägg. De anser att finns flera goda argument för att delta i licensjakten på varg som börjar den 15 januari. Målet är främst att få en mindre vargstam, påpekar de.

• Genom att jaga varg slår vi vakt om de framgångar jägarna hittills nått i rovdjurspolitiken. Vi håller också fast vid den oerhört viktiga principen att viltet – oavsett art – ska förvaltas genom jakt. Att avstå innebär att vi ger utrymme åt de krafter som vill begränsa vår svenska jakttradition.
• Jakten är ett första steg på vägen mot Svenska Jägareförbundets mål om 150 vargar i landet, med maximalt en-två föryngringar per län.
• Tilldelningen inför årets vargjakt är otillräcklig om riksdagens mål ska uppnås. Vi arbetar därför hårt för att tilldelningen ska öka redan i år.

Självklart att välja själv
Inledningsvis vill vi slå fast att man som medlem i Svenska Jägareförbundet kan ha åsikten att man inte önskar ha varg på sina jaktmarker. Lika självklart är det att man själv väljer om man vill delta i årets vargjakt.
Vi har dock några goda argument till varför man ska jaga varg samt för det vägval vi gjort för att nå målet: en mindre vargstam.
För det första har vi lagt fast ett mål för hur vi ser på den skandinaviska vargstammens utveckling, storlek och utbredning. Vår målsättning är att minska koncentrationerna av varg. Inget län ska bära mer än en-två föryngringar, beroende på storlek och övriga förutsättningar. Vi anser också att vargstammen i Sverige ska uppgå till maximalt 15 föryngringar eller 150 vargar.

Flytten av vargar
Tillsammans med de norska vargarna har vi då en livskraftig vargstam under förutsättning att vi klarar genetiken. För att göra detta har vi tillsammans med sex andra organisationer, bland andra Jägarnas Riksförbund, föreslagit att man ska kunna flytta vargar med östligt ursprung från renskötselområdet, om de inte naturligt vandrar ner.
Målet med 150 vargar och minskad koncentration är enligt vår mening realistiskt att uppnå om vi arbetar gemensamt på ett klokt sätt. När vi nått dit och sett effekterna av detta kan vi som organisation formulera nya mål.
Under fjolåret sköts 48 vargar vid licensjakt, med stöd av paragraf 28 samt under annan skyddsjakt i Sverige och Norge. 

Skulle ha haft ytterligare 60 vargar
Hade inte så skett så skulle vargstammen med en 30-procentig tillväxt ha varit över 60 individer fler än i dagsläget, vilket motsvarar antalet vargar i Gävleborgs län. Detta skulle givetvis ha inneburit ytterligare svårigheter att bedriva den jakt vi alla önskar.
För det andra är det i Sverige en allmänt vedertagen princip att viltet förvaltas genom jakt och viltvård, oavsett viltart. Stödet för den svenska jaktutövningen är stort. 86 procent av befolkningen stöder eller accepterar jakt. Det är därför viktigt att vi upprätthåller denna princip, för att i framtiden kunna behålla den svenska jakttraditionen i alla dess former.
Vår framtida möjlighet till inflytande i olika viltfrågor är också starkt förknippad med att vi är en del i förvaltningen genom jakt, deltagande i inventeringar samt att vi delger samhället vår kunskap om det vilda och dess livsmiljöer. 

Utdelning i Bryssel
För det tredje är det viktigt att stå upp för vargjakten inför EU:s framtida granskning av den svenska vargpolitiken. Svenska Jägareförbundet har under flera år arbetat aktivt mot beslutsfattare och forskare i Bryssel, och vi kan se hur vårt arbete gett utdelning.
I en nyligen publicerad rapport skriver den grupp som arbetat med tolkningarna av EU:s habitatdirektiv att den svenska vargjakten och tänkta förvaltningen ryms inom nuvarande regelverk.
Vi noterar också att miljöministern verkar vara beredd att försvara den svenska jakten gentemot EU. Det är därför viktigt att vi också gör det, oavsett om vi i slutändan har olika mål om vargstammens storlek och utbredning.

Ger jaktmotståndarna poäng
För det fjärde vill vi inte ge mer spelutrymme åt de krafter som under den förra vargjakten på felaktiga och osakliga grunder kritiserade oss jägare för hur jakten bedrevs. Om inte vi jägare står upp för jakten på våra stora rovdjur, vem ska då göra det? Att låta olika bevarandegrupper, jaktmotståndare och andra som på alla sätt vill begränsa vår jaktutövning nå framgång genom att vi avstår från jakt, är för oss helt främmande.
Avslutningsvis: Vi är fullt medvetna om, och delar den frustration och besvikelse som årets tilldelningsbeslut skapat ute i bygderna. Det får dock inte skymma det långsiktiga arbetet som krävs för att få till en bättre rovdjurspolitik på regional, nationell och internationell nivå.

Jobbar för ökad kvot i vargjakten
Jägarförbundet kommer därför att arbeta hårt för att vi ska öka tilldelningen redan i år. Vi kräver också att myndigheterna genomför de inventeringar som måste utföras för att säkerställa vargstammens storlek.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att försvara rovdjursjakten och annan jakt mot EU och de organisationer som vill förändra villkoren för vår nordiska jakttradition.
Vi ska vara medvetna om att vi nu fått en regional förvaltning och möjlighet att jaga varg tack vare vårt arbete. Vägen hit har varit lång och kantad med svårigheter. Mycket återstår också att göra. Låt oss nu därför fokusera på framtiden och inte avsäga oss våra framgångar.

Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland, Tomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, Karl-Evert Hellsén, ordförande i Jägareförbundet Gävleborg, Tomas Andersson, ordförande i Jägareförbundet Örebro län, Torbjörn Larsson, ordförande i Jägareförbundet Västmanland, Åke Dahlman, ordförande i Jägareförbundet Västra Götaland Väst

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

90. Vargar är lagligt skyddade som hotade

2011-01-21 13:29

Sannolikt kommer Sverige att straffas för att jakten på skyddade djur inte efterlevs. Även de jägare som skjuter varg bör därför också straffas enligt EU-lag

89. Landsbygds jägarna

2011-01-16 14:54

Jag går med direkt,då sjf skiter i oss medlemmar och jrf verkar dra åt samma håll.......

88. Ny jägarorganisation?

2011-01-15 20:44

Eftersom jag bojkottat 2011 års vargjakt så har jag haft tid att läsa alla synpunkter, frågor och svar som berör jaktfrågor bland webbanvändande jägare. Det som slår mig är det stora missnöjet bland kommentatörerena med nuvarande jägarorganisationer. Den vanligaste kommentaren är att befintliga jägarorganisationer inte lyssnar på sina medlemmar.De verkar också ha en tendens att böja sig för att demokrati innebär årtionden av påverkan innan förändring ev. kan ske.Diskussioner har förts men nu är det dags att handla. Med anledning av detta kommer jag på Landsbygdsdemokraternas (LDs)årsmöte under våren 2011 att föreslå att vi startar Landsbygdsjägarna. De policys som tas fram för organisationen skall grunda sig på majoritetsbeslut framröstade av de enskilda medlemmarna. Detta arbetssätt möjliggörs av den nya teknik som idag finns i var mans/kvinnas hem, mobil /dator.
Snabba beslut och direktpåverkan är några knapptryckningar bort. Sverige är ett av världens mest mobil- och datortäta länder vilket vi också skall och kan utnyttja. Något radikalt måste ske snart om inte Landsbygden, djurhållningen och Sveriges jakt- och hundkultur skall försvinna. Jag hatar inte varg men symaptiserar med dem som måste leva bland de växande vargreviren. Alternativ måste växa fram- LD är ett sådant alternativ.

87. Om 6-9 månader Dalle

2011-01-15 12:44

Har du resultatet av vargjakten. Kan fäbodarna lugnt släppa ut sina djur? Vågar du jaga med löshund i vargdistrikten? Eller har du köpt dig arrende där det är vargfritt enligt vad du vet.

86. Dalle

2011-01-14 14:34

Jagar du varg för skinnets skull?
Eller för köttet?
Tycker du det är kul att jaga varg?
Eller för att du får jaga?
Ska du sen vara med att sätta ut 20 st nya vargar åt staten?
Vad får du för glädje sen av att det är lika med +-0?
Kan du sen jaga med löshund utan att hunden blir vargmat på din jaktmark?

85. 83....

2011-01-14 13:46

Bojkottarna står inte som vinnare om tilldelade vargar skjuts,men däremot står de jägare som varit med och jagat som förlorare.Resultatet av jakten blir säkert nya inplanteringar i ett redan hårt belastat vargbälte.(mellansverige).Liberg,Carlgren och övriga "potentater"är säkert tacksamma för den hjälp dom fått gratis.Den dag tilldelningen är överensstämmande med vargtätheten och föryngringar,är jakten ett måste.Inte förr.

84. Det sorgliga

2011-01-14 10:36

Dalle är att det inte bara är bojkottarna som står som vinnare
med den bojkott som dragits i gång utan även de som inte vill dra åt samma håll och ändå jagat varg...

83. Svara på frågan i stället...

2011-01-14 07:57

På vilket sätt framstår "bojkottare" som vinnare om det nu ändå skjuts den tilldelning vi fått?

82. Du gör det enkelt för dig Dalle...

2011-01-13 19:37

Att hävda att bojkotten är menlös bara för att resultatet i form av skjutna vargar uppnås andas desperation Dalle. Nog kan du väl bättre än så?

Det faktum att så många låter bli att ställa upp på detta är ett resultat. Stora delar av Dalarna kommer att bli jägarfritt, liksom delar av Värmland. Bojkotten har fått ett stort eko även utanför denna tidning, vilket är positivt. Som Carlgren uttryckte sig på presskonferensen härom dagen är jägarna kompenserade för utsättning genom jakten. Med denna protest visar vi att vi inte ställer upp på det här. Låt då de som väljer att jaga på lördag stå först i ledet när importvargarna ska få nya hem...

Jag skulle önska att nästa steg blir att hårdare driva linjen att Naturvårdsverket i egenintresse medvetet tillåter för många vargar. Detta måste komma till allmänhetens kännedom! Man vet att vargarna är långt fler än vad man räknade med för en månad sedan, men ändå gör man ingenting åt saken! Istället luras man med att påstå att man ska rätta till det nästa år, men det står redan klart att man kommer att begå samma misstag igen. Det enda som kan göra skillnad är egentligen att senarelägga jakten, så att man hinner inventera bättre. Men det kommer givetvis inte att ske (man vill inte komma för nära inpå reproduktionsperioden och man vill inte hinna räkna alla vargar, vilket skulle innebära att man behöver skjuta bort så många fler).

81. Dalle

2011-01-13 19:36

Du verkar inte ha viljan att förstå vissa saker. Be nån förklara för dig effekten av varför massvis med jägare bojkottar vargjakten.

80. Vad jag säger...

2011-01-13 09:25

Är ju just det att om det nu ligger 20 vargar i slutet av januari, så har "bojkotten" om ni nu väljer att kalla den så, ingen som helst betydelse.
Och det kommer att ligga 20 vargar där, jag lovar.
Vem är vinnare, och vem är förlorare?
Finns det minsta möjlighet att dom som struntat i jakten framstår som vinnare, på vilket sätt då i så fall?

79. Landsbygdspartiet eller centern

2011-01-12 22:40

Det är inte första gången de gröna biologerna (mupparna) får bestämma hur Sveriges befolkning ska leva. Avveckla kärnkraften 2010, jo, jo,är det någon mera som fått höga elräkningar, vilka stod bakom detta beslut? Carlgrens utspel under veckan visar bara vad han står, han kommer säkert med en ny artikel i DN där han förordar att förberedelse till protester mot vargjakt ska kriminaliseras, eller drömmer jag................ Eskil Erlandsson landsbygdsminister. Båda dessa personer representerar centern och jag ser framför Reinfelt hur han flinar när han tillsatte dessa amatörer. Det är bra att Centern fortsätter ragga väljare på Stureplan, låt dem kriga med Miljöpartiet. Vid nästa val finns inte centern kvar, ett nytt landsbygdsparti har bildats som till tar vara på kulturen, landbygdens intresse, skogägare,markägare och företag som valt att finnas utanför storstäderna. 500.000 jägare med deras kontaktnät torde bli ett riktigt bra grund till detta parti. Se bara SD som kom inte på ett rent missnöje. De som fortsatt vill ha möjlighet att jaga, gå ur Jägarförbundet, gå i med Jägarnas Riksförbund, kanske de kan föra våran talan. Nu jäser det i stugorna, arbetet till förändring har startat.

78. Vargobs-bojkott ?

2011-01-12 20:30

Tråkigt att inte jägarna orkar lägga in vargobsar, då faller ju hela ide´n med vargobs-sidan. Tittar man nu på kartan med de 400 sista obsarna är området omkring Filipstad i stort sett vargfritt. Vargstammen i Skåne verkar vara tätare ;-). Men, det är ju upp till var och en om man vill bli trodd den dagen licensjakten på varg kommer att fungera en gång i framtiden.

77. Oj, Dalle, vad

2011-01-12 20:29

du kämpar, heder åt dig för det. Har du hört talas om don Quijote ? Han slogs med väderkvarnar. Du Dalle, har du möjligen märkt att vinden vänt eller är på väg att vända, under tiden som du slåss, för din sak? Bojkott eller inte, spelar ju rent praktiskt inte så stor roll, bara principiellt. För dem som känner sig drabbade så är principer som SJF dragit upp, inte längre intressanta. De har genomskådat den här soppan som man kallar rovdjurspolitik.
Du är välkommen att ändra åsikt, och slå dig ner vid lägerelden med oss andra, när du vill, och det kommer du att göra, var så säker:-)

76. Ja men du Dalle

2011-01-12 16:49

Är problemet löst då tror du? Kan jag släppa min stövare överallt i Dalarna då utan att den blir vargmat? Dom 20 är ju skjutna. Oavsett vem som fällt dem. Bättre då med en total bojkott så måste politikerna lyssna på oss jägare. Och inte på drömjägare som dig.

75. Om 15-20 dagar har ni svaret...

2011-01-12 16:03

...på vad er jaktbojkott har fått för "effekt" Tyskterrier, Larsson m.fl.
Drömmar är till för att drömmas, men har precis som i detta fall inte mycket med VERKLIGHETEN att göra.
Jag vet redan svaret, det kommer att ligga ett 20 tal vargar som ej köldrädda jägare har fällt.
Och paradoxalt nog är ni då ute i den kyla ni verkar vara så rädda för...

74. Starka krafter

2011-01-12 16:02

Jättebra av Dalarna och Värmland att bojkotta varg jakten. Vi borde bojkotta björnjakten också den usla tilldelning vi får gör ju att minst 60-70 av kalvarna blir björnföda. Nått har ju gått snett när björnar och vargar springer inne bland husen. Så jäkla besviken på Torsten Mörner som smörjer regeringen och klappar medhårs. Nå jag har betalt mitt sista jaktkort. Tänker inte vara med och sponsa vargforskare som glider omkring i nya bilar och helikoptrar. Mörner varför stöttar du inte oss jägare som har varg i områdena. På vår älgjakt hade vi mer varg obsar än älg. Varför vill jägarförbundet utrota älg,hjort o rådjur. Knepigt.
Malmö bor säger att varg är kul. Ja ta då bilen och kör upp till Dalarna och fyll den med 100 kg var 4:e dag så de arma djuren får mat för snart måste det till en massflytt söderut.

73. Dalle

2011-01-12 13:24

Dröm vidare du,det är inte SJF och andra kramare som drivit fram jakt på varg utan allt motstånd som börjat dyka upp mot vargen.
Konstigt argument du har förresten, du är rädd att tappa jakt om vi bojkottar men inte rädd att förlora den jakt vi faktiskt mister i och med vargetableringar på alla marker...

72. Gunnar Glöersen nr.59

2011-01-12 13:24

Regering och trafiksäkerhetsverket har slagits och arbetet för en 0-vision i trafiken i årtionden, tycker du att dom skall sluta med det för att det egentligen är en utopi?
Ni skall arbeta för medlemmarnas bästa, och 2-4 revir i varje län är
långt ifrån det bästa...

71. Dalle

2011-01-12 13:23

Efter att ha läst ditt senaste inlägg, nr 70, blir jag mer och mer övertygad om att du är anställd på SJF. Ett sånt ryggkliande får man leta efter. Vi som bojkottar vargjakten har tagit vårt beslut, sen får du ta vilket du vill. Vi har vägt för- och nackdelar mot varandra, så nog är vi på det klara med det innebär. Sköt ditt så sköter vi vårat, på vårt sätt. DU kommer iallafall inte att få någon att ändra åsikt.

70. stopp

2011-01-12 13:23

Låt JF och Carlgren sköta alla rovdjurs inventeringar och avskjutningar. Varför inte eftersök också. Själv gick jag o grabben ur jägarförbundet och gick med Riksjägarna. Bra org. Varför matar inte jägarförbundet och Carlgren våra rovdjur det är väl bara för staen och köpa får och kor. Säkert billigare än alla dessa blodsugar vargforskare och spårare.
Bojkott ska vara på alla rovdjur. Finns ingen anledning att spara några enstaka älgar o rådjur. Om man skjuter bort stammarna så måste ju vargen dra mot söder och städer PERFEKT

69. Dom enda en bojkott gynnar är 0-visionärerna...

2011-01-12 11:48

Inga beslut i Sveriges riksdag är tagna om en ökning av vargstammen, var har ni läst det?
Det handlar hela tiden om överdrivna tolkningar och rena gissningar av rovdjursfobiker.
Om några människor som försöker måla upp ett skräckscenario för Sveriges jägare.
Ett påhitt för att möjligtvis kunna utbrista om 10 år "vad vad det jag sa"
Så för dessa spelar inte tilldelningen någon som helst roll, 20, 50 eller 100 vargar, dom hade förespråkat en bojkott i alla fall, var så säkra.
Vi har inte råd att i detta läge ge bort vår del av initiativet.
Initiativet ja, för det är jägarförbunden och vi jägare som har tagit initiativet och jobbat fram jakt på varg för första gången på 50 år.
Ett för slappt grepp om det taget vi har i dag kan medföra att vi tappar inte bara vargjakten utan även annan jakt...men det kanske ni kan leva med i fobikerklubben, bara vi blir av med ALL varg?

68. fd dalajägare

2011-01-12 08:01

När man har så många vargar som vi har här. Då bryr man sig inte i att lägga ut på t.ex vargobs. Man ser i princip vargspår varje dag i skogarna här.
Länsstyrelsens personal har själva sagt att vi har 6 st revir i Filipstads kommun!

67. Tur vi har en sådan förstående biolog

2011-01-12 08:01

Kan vinkla saker på olika vis.. Här är en vinkling..
http://www.youtube.com/watch?v=rAH-oA28ExU

66. Torbjörn Lövbom #54 och det nya miljöpartiet

2011-01-11 23:50

Tja, det är väl ingen hemlighet att det nya arbetarpartiet Moderaterna även är det nya miljöpartiet Moderaterna och även det nya klimatpartiet Moderaterna ...
Att ministrar som Andreas Carlgren får hållas beror självklart på att han har statsminister Reinfeldts absoluta stöd. Han är orörbar för Erlandsson och Maud O. Det är även med Reinfeldts gillande som din riksdagskvinna under lång tid kunnat arbeta flitigt som landsbygdsvandal. Inte nytt och inte en överraskning - vilket det överraskande nog tycks ha varit för dig.
Men bortsett från detta så står det klart för envar att Jägareförbundets av sig självt starkt hyllad vargpolicy nu ligger i spillror. Vad skall SJF göra nu? Skall det höja sitt bud till 210 vargar? Knappast någon idé, redan i år kommer förslag till höjning av vargstammen till minst 500 vargar. Skall SJF hänga med till 500? Knappast någon idé eftersom även denna nivå kommer att höjas. SJF bör i stället avstå Judaspengarna och sätta upp noll vargrevir i Sverige som mål, då kan man dessutom utan att ljuga arbeta i medlemmarnas intresse.

65. I 65 glömde jag nämna att...

2011-01-11 23:45

...hotet om bojkott av jakten faktiskt endast är en viljeyttring. Några kommer troligen ändå att jaga, men det saknar betydelse. Uppmaningen till bojkott har fått önskvärd effekt, våra röster har höjts och insikten har ökat att utvecklingen håller på att springa ifrån oss. Kanske inte ens bojkotten var startskottet utan faktiskt bjöd vår myndighet vi kritiserar, Naturvårdsverket, själva på detta genom den hånfullt låga tilldelningen. Tack för den Naturvårdsverket, nu vet vi bättre var vi har er. Jag vill också förmedla en annans syn på saken, läs: http://jaktjournalen.se/index.php?id=7604&avd1=0

64. Mikael Hellqvist

2011-01-11 23:44

OM det nu finns 6 vargrevir i Filipstads kommun, varför i hela friden finns nästan inga observationer noterade på varken vargobs eller rovobs? Jägarna i Filipstad får skämmas och kan ju aldrig förvänta sig ökad tilldelning på varg om de inte rapporterar in till dessa websidor! Har full förståelse om vargobs webmaster tröttnar om han inte får hjälp av folk ute i skogen.

63. Mitt förslag Gunnar Glöersen.

2011-01-11 15:11

Vi kan med gott samvete behålla 0-visionen. Båda jägarförbunden bör snarast inleda ett samarbete, medlemmarna inklusive du själv, har ju samma åsikter. Vi ska sluta oss samman med övriga intresseföreningar på landsbygden (varför inte börja med samma föreningar som senast), men också söka nya partners. På den poliska sidan finns redan Landsbygdsdemokraterna, de ska få vårt stöd och våra röster. Vi bör även söka kontakt med individer inom vetenskapseliten som mer delar vår uppfattning om faunan än de som hanterar vargen idag. Lika viktigt blir att hitta andra frontfigurer i samhället, de finns absolut men likt många andra törs de flesta ännu inte ta bladet ifrån munnen. Med kända personers argumenterande kommer medierna snabbt till vår saks räddning. Detta kan svänga snabbt.

Sedan ska vi snarast kräva en revidering av de EU beslut som det nu refereras till. Dokumenten är också inaktuella när de skapades under en tid före de g:a östliga sovjetstaterna blev medlemmar. Vargen är inte alls utrotningshotad inom EU idag, och låt dem som aldrig sluppit bekymren med vargen (alltid haft fast vargstam), som även bevarandesidan ofta pekar på, även i fortsättningen ta bördan med bevarandet inom EU. Jag ser det som en smal sak att med rätt angrepp ändra dessa regler, särskilt så när vi de sista åren sett hur överenskommelser på det ekonomiska området sluts mellan länder i tydlig strid emot gällande bestämmelser. Ja, själva reglerna har ändrats, flera gånger t.o.m. Våra argument emot vargen ska tydliggöras för alla. Att hysa den arten i ett kulturlandskap innebär oacceptabla skador och kostnader, samtidigt som ingen kan visa på att det är nödvändigt för övrig fauna, inga vinster finns ju. Frågan är som tidigare sagts endast filosofisk och politisk. Kan vi utan vidare acceptera vaccinering emot sjukdomar, besprutning av ogräs och råttor kan vi se på vargen på samma sätt. Principen är densamma. Arten står inte inför ett globalt utrotningshot, det enda intressanta och viktiga. Varje land måste få besluta om sina egna inre angelägenheter, och i vårt fall ska vår regering visa landsorten sin respekt, inte som nu, sitt förakt och utmåla oss till brottslingar. Så visst kan vi med gott samvete behålla 0-visionen.

62. Gunnar

2011-01-11 13:56

Som så många andra, missar du att ta hänsyn och förstå de mest utsatta. Jagar man i vargrevir som angränsar till ytterligare 1-3 vargrevir är jakten slut. Det kanske fungerar söderut, där den totala klövvilts populationen är mycket starkare än i ex Dalarna.
När rovdjur helt ödelagt din ”hemmamark” utan att kunna påverka, struntar man fullständigt i om det finns 150 eller 2000 vargar. Ni kanske är många som är kapital starka och bara byter jaktmark, men de flesta jagar nog inte på det sättet. Vi är många som lever för våran ”hemmamark” med inventeringar,viltåkrar,stödutfodring ,viltvatten och allt det innebär.
Har för närvarande själv ganska litet problem på min ”hemmamark” då det ej ligger i det direkta ”kärnreviret” plus att angränsande reviret för tillfället är upplöst. Så för egen egoistisk del skulle vargjakt vara bra, framförallt på ”strövarg” i den ev. nyetableringen. Saken är, att jag till skillnad från er känner sympati för mina vänner i mer utsatta områden. Skall det jagas varg, är det på hela revir i de mest utsatta områdena. Kan det vara så att SJF i sann politiker anda låter majoriteten, d.v.s. lite eller icke drabbade, bestämma strategin.

PS Kan minoriteten jakthatare framgångsrikt driva +1000-visionen
varför kan inte då vi driva 0-visionen. För du har väl inte missat att detta är politik och inget annat.

61. Gunnar

2011-01-11 13:38

Om era medlemmar vill ha nollvision varg så ska ni arbeta för det! En omröstning för alla så vet ni sedan svaret? Enkelt?
För mig som bor och jagar i Filipstad. Så Blir vargsituationen inte sämre för mig även om vargstammen ökar till 1000 individer. Det är som du vet redan 6 st revir i Filipstad kommun, så det är rätt så fullt minst sagt!
Jag är så trött på det här med vargar och att vi jägare blir överkörda och får ta en massa skit.
Jag förespråkar bojkott av vargjakten! Bojkott av lodjursinventeringen. Ett totalstopp av allt eftersök på trafikskadat vilt. Allt detta i protest mot vargpolitiken! Är heller inte främmande för att ställa in älgjakten om så krävs!

60. Till alla som berörs av vargen......

2011-01-11 12:38

och som småningom kommer att få varg på sin mark eller i närheten av där de bor.
A.Carlgren skiter fullkomligt i er inställning.
Han prioriterar vargar framför landsbygdens intressen och människor som bor och verkar där.
När ska ni vakna upp?
Ska ni vänta ytterliggare ett x-antal år? om ens då vaknar ni upp i er törnrosasömn!
Vad ska behövas för att ni ska inse att ni är borttrollade av en stor lögnare som sätter rovdjuren i första rummet.
För mantrat är bara "att ni ska gilla läget" och hålla kä...n.

59. Tänk om ni har fel Gunnar Glöersen?

2011-01-11 12:37

Vilket verkar vara mycket troligt med tanke på hur det ser ut i nuläget överkörda av politiker, forskare, EU. dags för en ny vargpolitik. Dags för jägarkåren att börja göra sina röster hörda.
Detta samhälle klara sig inte en enda dag utan oss jägare. Inte en enda dag.

58. Vilket väljer ni?

2011-01-11 10:01

Att många jägare vill helst skulle vilja slippa ha varg på sina marker vet vi alla, det behöver vi inte ens diskutera vidare om. Men när vi vet att nollvisionen är en utopi, skall vi då slåss för 150, 500 eller 1000 vargar? Jag och Sjf anser att vi kan motivera 150 vargar och att 500 eller 1000 inte alls är nödvändigt, vare sig biologiskt, genetiskt eller utifrån internationella åtaganden.
Men även om vi kan påvisa att det inte krävs fler än 150 kan ju våra politiker välja att köra över oss. Men då får de stå till svars inför väljarna. De prioriterar då vargar framför lansbygdens intressen.
Om vi däremot driver nollvision och inte utgår från det som är möjligt enligt gällande regelverk är det enkelt för politikerna att köra över oss. De kan helt enkelt i svepande ordalag hänvisa till EU och forskare och slipper eget ansvar. Det är därför vi slåss för jägarnas sak inom de spelregler som andra satt upp.
Att som flera debattörer på den här sidan förorda att låta vargstammen öka dramatiskt och sen hoppas på att det skall leda till nollvision är ett enormt risktagande. Vad händer om ni har fel? Tar ni då ansvaret för att ha verkat för en ökning av vargstammen?
Vad gäller Carlgrens uttalande igår om att vi skall ha fler vargar, så är det idiotiskt. Men det är inte han som bestämmer, det är riksdagen.

57. # 54 Torbjörn Lövbom

2011-01-11 09:10

Det är glädjande att du har uppfattat att det finns politiker som inte delar jägareförbundets "realistiska vision om 150 vargar".
Det har jägarna förstått i många år nu!
Det är patetiskt att skriva om förbundets lyckade rovdjurspolitik och att den skall försvaras genom att jaga varg.
Vargjakten känns som en misslyckad skrivbordskonstruktion, och kan endast bidra till att öka jakthatet.
Att man som företrädare för sveriges jägare kan försvara en frilevande vargstam är ofattbart.
Det enda argument som finns för detta är att man vikt sig för ett orealistiskt politiskt beslut.
Det finns inga bevarandebiologiska skäl för en frilevande svensk vargstam.
Varför skall vi acceptera att hela mellansverige förvandlas till ett gigantiskt varghägn där man arbetar för att bevara ryskt varg DNA?
Hela vargprojektet är en konstruktion av maktfullkomliga, själviska människor utan respekt för djur och natur.
Det tråkigaste är att vargfrågan bidrar till att "viktiga" miljöfrågor inte får den uppmärksamhet de förtjänar.
Den svenska vargstammen tillför inget som våra djurparksvargar redan gör!

56. Frågan är i högsta grad relevant...

2011-01-11 09:10

"Du som vill begränsa vargstammen till områden där vargarna inte kommer i konflikt med männsikor eller tamdjur kan väl peka ut dem!
Jag har svårt att överhuvudtaget se att det finns några områden där vargen inte kommer i konflikt med oss människor."

Och detta Anton m.fl. gäller i HELA VÄRLDEN, inte bara här i landet, och inte bara när det gäller varg.

Varsågoda, ni som känner er manade. Varsågoda att peka ut ett område i världen där man helt kan garantera 0 konflikter människa-rovdjur.
För att undvika dylika konflikter krävs en 0-vision av ALLA rovdjur överallt i världen.

Och då kommer vi raskt tillbaka till det där med realism.
VAR SKALL VI HA VARGEN...(och björnen, järven, lon)?
Vad vill ni dom skall leva? (och glöm inte det där med realismen nu)

Vi kommer aldrig att uppnå ett läge med 1000 vargar och en "okontrollerbar situation" där stat och myndigheter "tvingas" att hjälpa oss.
Börja med och inse det gott folk, ju förr desstå bättre för alla oss som jagar.
Hur länge tar det innan allt "spårar ur"?
För det är vad som MÅSTE hända för att en bojkott skall ha någon som helst verkan.
Och vem bestämmer och sätter kriterierna för vad som är ohållbart i frågan om storleken på vargpopulationen?
Håller vi i jägarkåren däremot emot ökningen med licens och skyddsjakt, samt arbetar för en utökning och en större acceptans av båda dessa verktyg, då gör vi vad vi kan i dagsläget.
Jag tänker i alla fall fortsätta att stödja en inriktning mot en rovdjurspolitik där vi får "så mycket som är realistiskt möjligt" med oss...och då måste vi jaga varg.

55. därför jagar vi varg?

2011-01-10 22:38

Som jägare i sverige hade man kunnat förvänta sig att våra intresse organisationer, riksjägarna och jägareförbundet skulle arbeta aktivt för en nollvision.
Men i motsats till detta nöjer man sig med att gå bevarandesidans ärende genom att håna och marginalisera de som drabbas av vargen.
Att hävda att SJF arbetar för en vargstam på 150 individer förändrar inte det faktum som sveriges jägare står inför.
Senast idag kunde man höra Andreas Cargren utala sig om hur den svenska stammen skall tillåtas växa.
Jag tror att många håller på att tröttna på alla stora ord från de som tror sig veta bättre än sina medlemmar.
Som det är nu finns det ingen som för jägarnas talan.

54. Calle Seleborg

2011-01-10 22:38

i ditt senaste inlägg gillrar du en fälla som du själv kommer att fastna i. Jag har hört flera personer använda samma argument förut på den här sidan.
Det är visserligen sant att både vitsvanshjortar och bävrar härstammat från få individer och att det går alldeles utmärkt för dem. Men den enda anledningen är att de fått öka till hundratusentals individer. Om de hade hållits på ett par hundra individer hade problemet varit exakt det samma för dem, som nu sägs vara vargens problem. Du argumenterar alltså, utan att förstå det, för exakt det som t ex SRF säger. Vargarna måste tillåtas bli fler för att inte förlora genetisk variation. Så mitt förslag är, sluta använda det arguemntet. Du lurar dig själv.

53. Anders H och Calle S

2011-01-10 22:37

http://www.politikerbloggen.se/2011/01/10/41289/
Läs och begrunda och prioritera vem ni jobbar mot...
Det finns mer på Newsmill...

52. Gunnar i #46

2011-01-10 22:35

"Du som vill begränsa vargstammen till områden där vargarna inte kommer i konflikt med männsikor eller tamdjur kan väl peka ut dem!
Jag har svårt att överhuvudtaget se att det finns några områden där vargen inte kommer i konflikt med oss människor."
EXAKT min poäng! Sverige är för tätbefolkat och med för stora värden för att vi ska hålla en vargstam. Hade vi inte haft nationella gränser mellan oss och Ryssland hade det inte funnits varg här överhuvudtaget. Det finns inga områden i landet där den lokala ("lilla") människan inte får en mycket negativ påverkan av varg och samhället kan inte vända dessa människor ryggen. Det är en fråga om solidariet med utsatta människor. Att Vänsterpartiet kan gå så fatalt fel i den här frågan är ofattbart.
Jämför med vad som händer när en älg simmar över Öresund. Sätter Danmark in alla sina resurser på att skydda denna unika skapelse som det bara finns en av och som därmed är akut utrotningshotad och unik? Eller skjuter man den omgående innan den irrar sig in i en stad eller blir påkörd av en bil? Vad säger EU? Blir man som dansk utmålad som idiot om man då är nollvisionär i älgfrågan?
Vi har viktigare prioriteringar än varg i vår landsbygd. Många arter är direkt kopplade till hagmarker, bl.a. lantraser av nötkreatur och får, men också t.ex. växter och insekter kopplade till dessa. Kulturmiljöer med flera hundra år växer igen, för man kan inte på 2010-talet bekosta boskapspassning dygnet runt.

51. Problemet med inavel Glörsen

2011-01-10 16:47

Är att det finns inga empiriska bevis som stöder de teoretiska resonemangen bakom MVP. Allt vi har är ett antal exempel på där stora däggdjurspopulationer har uppkommit från ett fåtal individer när biotopen är den rätta. De två bästa exemplen jag har är bävern i Sverige och vitsvanshjorten i Sverige. Basen för vildsvinsstammen var heller inte särskilt stor. Vildhästarna i Nordamerika kom säkert från några få rymlingar. Vissa öar i Söderhavet överbefolkades av getter. I de flesta fall från några stycken.
Listan kan säkert göras mycket längre.
Vi borde begära bevis från forskarna att MVP gäller i verkliga livet.
Ett litet exempel. För ett par sedan fick information från Ryska Karelen och kullstorlekar på vargar. Man kunde inte se några skillnader mot Sverige.

50. Glömde fråga dig Dalle

2011-01-10 16:27

Vad det är för skillnad på Mårdhunden och vargen?
50 miljoner för att beskämpa och få bort mårdhunden ur den svenska Faunan, pga dvärgbandmasken och risken för rabies.
Jag citerar dig:
" Vi kommer ingenstans med "uppätna barn", rabies och dvärgbandmaskar i debatten och frågan om hur vi skall behandla en vargstam på 300 djur".
Så varför ska då vargen få härja fritt?

49. Dalle

2011-01-10 15:57

I vilken tunna blir du ståendes i då?
Att skjuta 20 st för att senare vara med att sätta ut 20 nya vargar.
Förklara vitsen med detta?
Sedan är vargen bara en täckmantel, där jägarna ska få rätta sig efter "storebrors" fasoner, att gör "ni" inte som "vi" säger så då ska "ni" få se på ett och annat.
Ni som väljer att jaga varg, blir det bättre sedan? skulle inte tro det.
Utan ni är utsatt för utpressning av A, Carlgren, men ni begriper inte bättre.
Budskapet som ni inte tar in är följande: passar det inte så är det bara att sluta jaga eller att upphöra med lösdjursdrift och annan tamboskap, sen så är det snart kört för Samernas del också, för där kommer det på sikt att bli en enda stor nationalpark där rovdjuren ska få härja fritt.
För passar det inte så är det bara att sluta jaga och bedriva olika sorets djurhållning, och finner ni er inte i detta så är det bara att lägga ner eller flytta, det är detta det handlar om, vargen är bara täckmantel för bevarande sidan(förödarsidan), där syftet igentligen är att naturen ska sköta sig själv, där rovdjuren ska få härja fritt.
Ja förstår ni inte detta, ja då är det bara att beklaga.

48. Ja du Dalle ....

2011-01-10 15:56

...när cementen torkat och vargjakten är över så står du där med skägget i brevlådan igen! Åstadkommit noll och ingenting. Mer varg och mindre jakt. Fler fredade områden. Vad vi behöver är en helt ny vargpolitik och det är bråttom. Att bara vika ner sig och tro att vi inte kan vara med och göra våra röster hörda vad är det för trams? Det är ju bara det att vi alltid gör som det förväntas av oss. Dvs. ställer upp på vad f-n som helst. Inga protester.

47. Det är just det där...

2011-01-10 15:24

Med realism och trovärdighet.
Det är just precis där som rovdjursfobikerfalangen har det som svårast.
Det är inga som helst problem med sanslösa överdrifter kombinerade med lögner och konspirationsteorier åt alla håll.
Där går det lätt, det maskineriet är välsmort.
Nu är det inte detta vi behöver.
Vi kommer ingenstans med "uppätna barn", rabies och dvärgbandmaskar i debatten och frågan om hur vi skall behandla en vargstam på 300 djur.
Vi behöver en helt annan inställning än att bara skyffla över ansvaret på stat och myndigheter.
Vi har vare sig råd eller tid att vänta och se!
Det är vad allt handlar om och det är därför vi skall jaga varg.
Det är lite synd att vissa inte fattar det, fattar läget och förstår innebörden. Å andra sidan blir dom fastgjutna i samma tunna som dom värsta rovdjursromantikerna.
Äsch, vad då förresten, varför bry sig?
Där i tunnan blir dom ju stående ihop när cementen torkar och vargjakten är över.

46. Kenneth Eriksson

2011-01-10 15:23

du har helt rätt, Hela frågan om vi skall ha varg i Sverige eller inte är filosofisk. Läs gärna min blogg som jag skrev förra veckan. http://www.jagareforbundet.se/blogg/index.php/2011/01/henrik-ekman-och-vargen/
Politiska beslut bygger på människors värderingar, även frågan om varg eller inte. Art-och habitat direktivet är också skrivet utifrån majoritetens värderingar, det är ingen naturlag. Så när jag skriver att gentikerna är eniga, betyder de att de är eniga om hur de mål som Eu satt upp skall uppnås. Givetvis kan även värderingarna som byggde EUs regelverk förändras, men det känns avlägset, mycket avlägset, när vi vet att allt fler bor i städerna och allt färre ens vet att vi vill jaga med löshund och än mindre bryr sig.

45. Calle Seleborg o Nisse F

2011-01-10 15:14

jag var t o m med på Färnakonferensen med några av världens ledande genetiker och varforskare. Så jag vet precis vad som sades. Det kan sammanfattas med att det är bättre med färre vargar med liten inavel än många med hög. Mech tillhörde dem som var mest pragmatisk i frågan, men alla tyckte inte som han.
Det är inget självändamål att verka för en livskraftig stam för Sjf. Om vi inte trodde att jägarna skulle tjäna på att lösa inavelsfrågan skulle vi aldrig gett oss in i den diskussionen.
Du som vill begränsa vargstammen till områden där vargarna inte kommer i konflikt med männsikor eller tamdjur kan väl peka ut dem!
Jag har svårt att överhuvudtaget se att det finns några områden där vargen inte kommer i konflikt med oss människor.

44. Ta ansvar

2011-01-10 13:39

Låt Carlgren som vet bäst tillsammans med jägarförbundet sköta rovdjursjakten. Snart finns bara varg, björn, lo. Kan vara bra för då måste det bli yrkesjägare. Självklart vill Carlgren att all jakt ska försvinna för den vanlige svensken. Varför ska vi ha älg-rådjur-hjort- o hare???? Vore underbart om alla jägare kunde vara ense och skipa varg-björ-lo och vildsvinsjakt ett par år. Då skulle alla stadsbor skrika var är jägarna. Varför ska jägarna ta ansvar jämt. Eftersök är inte det en polisiär uppgift??
Bössa säljes kommer vara den vanligaste annonsen i våra tidningar inom en kort tid.
Carlgren matar du klövvilt så dina rovdjur har mat eller ska vi jägare göra det också. Horribelt. Men snart så kommer vargen med ilfart förstöra för alla jaägare, då är det försent.
Ledsen

43. Så här då?

2011-01-10 13:38

”Alla genetiker säger unisont att inavelsproblemen är för stora för att stammen skall kunna anses ha gynnsam bevarandestatus.” skriver Gunnar Glöersen. Sedan kräver han Calle Seleborg på hårda vetenskapliga fakta som ”motiverar färre vargar”. Men hej och hå, det finns ju inte ens några vetenskapliga fakta som talar för att vi SKA HA vargar i landet över huvud tagit. T.o.m. vår vargpappa, Anders Bjärvall har ju sagt att frågan om vargen är filosofisk! Och så ser jag det också, detta är politik och inte alls vetenskap. Den enda kloka slutsatsen som borde kunna dras av detta inläggs första mening, är att det är ingen mening att försöka hålla varg i landet med gynnsam bevarandestatus. Tänker vi på arten varg i ett seriösare sammanhang vill jag se den aktade biolog som kan visa på att vår svenska vargstam rimligen kan utvecklas till något positivt för arten i sin helhet på jorden. Och kanske är det vad allt handlar om, inte vargens väl utan att tillfredsställa vissas extrema åsikter om vargen.

42. Bara en liten bagatell Glöersen

2011-01-10 12:25

SJF är en fristående organisation. Det finns ingen anledning att framföra som egen åsikt att vi ska ha en livskraftig stam i våra kulturbygder.
EU har bestämt att vi inte får jaga morkulla under sommaren. Jag har aldrig sett SJF framföra att vi ska inte jaga morkulla under häckningstid.
Vad gäller medlemmarnas åsikter är det nog till stor del hur man ställer frågan. 100 % säker på att en betryggande majoritet skulle säga att de vill inte ha varg på sina jaktmarker.
Vad gäller nollvision. Jag har alltid hävdat att vi ska inte ha varg där den oroar människor eller ställer till skador på tamdjurshållning. Har du egentligen en annan inställning? Fast på sistone har jag börjat undra. Jag ser inget annat än konflikter så länge vargen skyddas.
Har du läst David Mech kommentar till MVP på Färnakonferensen?

41. Jaha du Glöersen...

2011-01-10 12:23

vad hade du tänkt använda dig av som motiverar SJF och målsättningen 150 vargar? Begränsa stammen så mycket det går? Vad har du/SJF för vetenskapliga hårda fakta att använda er av? På vilken nivå kommer vargstammen att hamna i slutänden med er politik?

40. Nu får ni väl ta och vakna upp!!!

2011-01-10 12:23

Andreas Carlgren vill att Sverige skall ha en vargstam större än 200 vargar, (vilket vi nu redan har). Han säger också att den nuvarande begränsningen bara är tillfällig.
Att fler revir skall undantas från jakt. Gävleborg har nu Galven-reviret, Homnareviret. Vargar skall utplanteras. "Vi tänker inte ge oss föränn vi har lyckats", avslutar Andreas Carlgren!
Detta mina kära jägarvänner är vad nuvarande vargpolitik har fört med sig! Det kommer att bli ännu värre för oss jägare m.fl. Det kanske är dags att vakna upp nu? Bojkotta skiten! Börja ställ krav! Kasta nuvarande vargpolitik i papperskorgen där den hör hemma.
Den har inte gett oss ett enda dugg. Och kommer inte att göra det heller. Bara att lyssna på Andreas Carlgren...och hans "realistiska mål"..

39. Torbjörn Lövbom

2011-01-10 12:22

Ur inlägg nr.27:
"Jag kan försäkra om att vi jobbat hårt de senaste åren på alla nivåer. Ett viktigt arbete görs ute i länen både mot regionala beslutsfattare, politiker och våra egna medlemmar."
Själv tycker jag det är bedrövligt att ett förbund jobbar MOT sina egna medlemmar och inte för,du använder det som argument att ni gjort något bra...

38. Visionen Gunnar!

2011-01-10 12:21

Jag förstår hur du menar men måste ändå slå ett slag för nollvisionen. Den är inte alls en omöjlighet med tanke på hur opinionen utvecklar sig där vargen far fram. Vi såg exemplet redan 1984 när Skåne fick ett vargbesök. Det blev folkstorm och vargen deporterades till Dalarna (där man får anta att skåningarna tyckte att den passade bättre) innan någon ens hann säga ordet "dvärgbandmask"!
Nu diskuteras det inplantering av varg och då vill inte ens SRF se den i Södermanland! Du tänker väl inte försvara vargen med argument som är baserade på okunskap för problem för den enskilda individen? Grunden för att hysa en vargstam måste vara lokal acceptans. Det duger inte med att en majoritet i ett annat län tycker att det är en god idé. Innan den i somras vargdödade kalven på Beateberg ens hunnit kallna kunde jag i Rapport höra "jo visst är det väl ok med vargar, men de kunde ju vara lite längre norrut". NEJ! Kan man inte ha dem hos sig är det inte ok att rösta för att de ska vara hos grannen!
Appropå visioner Gunnar (och betydelsen av begreppet): Stod du på barrikaderna när Trafikverket lanserade sin nollvision beträffande dödade i trafiken också? Tycker du att det är bättre med en vision om "ca 350 dödade i trafiken per år"?

37. Glörersen och Löwbom

2011-01-10 12:20

Glöresen ( som jag tycker ha gjort bra ifrån sig i olika media ibland)
skriver att "problemet är inte endast vargjakten" och det är sant,
men det är inte heller bara ett jägarproblem vill jag påstå. Det är
fler som påverkas av vargen.Hur skulle det vara om SJF tog hjälp av
några duktiga beteendevetare för att analysera HELA vargfrågan. Resultatet kunde vara bra att stoppa i halsen på de berörda myndigheter som Löwbom talar om. Det förefaller som om ni blir överkörda gång efter annan.Båda jägarförbunden måste nu agera så att medlemmarnas förtroende bibehålls, Allt annat leder in på fel
väg.
När jag sitter och skriver dessa rader hör jag i radion att vår kära miljöminister har gått ut i media och meddelat att han vill skärpa straffen för illegal jakt och förberedelser till illegal jakt.Det är bra,men inte om det bara är fjäsk inför EU. Man kan undra!

36. Calle Seleborg

2011-01-10 10:42

du har rätt i nästan allt du skriver utom i frågan vad som är realistiskt mål. Du räknar upp ett antal grupper som "lider " av varg. Även där är vi överens, även om min uppgift är att företräda medlemmarna. Djurägarna har t ex egna organisationer som tyvärr är alltför tysta.
100 % av Sveriges riksdag stöder målet om en livskraftig vargstam. EU, som du inte vill att jag skall hänvisa till, ställer faktiskt ännu högre krav än så och en majoritet av svenska folket vill ha varg.

Det innebär att vi inte har en chans att nå nollvision, vilket våra medlemmar har insett. Vår policy har beslutats i demokratisk ordning och stöds av majoriteten, även om vissa debattörer påstår motsatsen på den här webbsidan. Det betyder inte att någon önskar varg på sin mark, men de är realister, vilket man knappast kan säga om dig Calle.
Jag tror inte heller för ett ögonblick att vår vargstam kommer att dö ut pga inavel även om inte en enda ny varg skulle vandra in. Men vem tror du bryr sig om vad jag "tror"? Ingen! Alla genetiker säger unisont att inavelsproblemen är för stora för att stammen skall kunna anses ha gynnsam bevarandestatus. Det är utifrån den verkligheten vi arbetar och försöker hitta vägar till att ändå kunna motivera färre vargar.

Calle. om du kan ge mig ny information som jag kan använda för att motivera färre vargar än idag som stöds av genetiker, vargforskare och politiker så är du välkommen. Alla bra argument tar jag till mig. Men kom inte dragande med vad du "tror" utan hårda vetenskapliga fakta som jag kan använda. Allt annat kommer bara att viftas bort.

Slutligen, SJF, JRF, LRF, SSR, SKK med fler organsiationer som representerar de drabbade grupperna har sagt ja till varg i Sverige, men i begränsad mängd för att de alla inser att vargen kommer att finnas kvar i framtiden. Nu gäller det att begränsa stammen så mycket det går.

35. Och vad Seleborg m.fl. inte tycks ha fattat...

2011-01-10 10:40

Är att, skall vi ha frilevande varg i landet så bestämmer inte VI utan VARGEN var den etablerar sig.
Diskussionen är löjlig!
Djurgården, Östermalm, Göteborg OCH Smygehuk kommer därmed ALDRIG att ha några vargrevir...den fungerar bara som ett led i alla era sanlösa överdrifter ni matar oss med.
Dom flesta som jagar har säkerligen ambitionen att kunna vara med och påverka rovdjurspolitiken på ett för oss positivt sätt, detta minskar vi bara genom att vägra.
Vägra något som vi själva kämpat för, kan ni inte fatta det?
Vi skall och bör därför jaga varg också för vår egen trovärdighets skull.

34. -Ingen inom SJF eftersträvar en...

2011-01-10 08:35

"en jaktbar vargstam" i hela Sverige. Näe precis! Bara i vissa delar av landet. Det är resultatet/en av som räknas. Spelar ingen som helst roll hur mycket man än säger att man vill åstadkomma, i slutänden är det bara resultaten som räknas. Hela Gävelborgs län är snart ett enda stort vargrevir där större delen är fredad från vargjakt och fler fredade områden i Sverige är på G. En dans med svåra steg att vara statens förlängda arm. För oss jägare m.fl. så är det dags för en ny vargpolitik i Sverige. Innan allt är förlorat. Det är bråttom.

33. Vargjägarna Glöersen och Löwbom

2011-01-10 07:38

Glöersen skriver "Det är inte sant, det är de problem som vargen orskar oss jägare som är problemet, inget annat." Nej,nej och åter nej. Problemet är djurhållare vars djur blir störda eller dödade av varg. Problemet är människor som känner otrygghet när vargen strövar längs gårdarna. Problemet är människor som inte längre vågar utnyttja naturen. Problemet är jägare som säger att vi ska en livskraftig vargstam utan att ha en passande vildmark.
För flera år sedan insåg jag att jaktintressenterna kan aldrig ensamma besegra rovdjursromantikerna. Det är de som bor och verkar i glesbygden som måste få göra sin stämma hörda. Men de har ingen organisation och inga resurser för att göra sina problem uppmärksammade. Det är min drivkraft.
Kan herrar Torbjörn och Glöersen försvara varför vi ska ha vargar. Det duger inte att påstå att så säger EU. Ge mig ett exempel på en djurpopulation som dött ut pga inavel.
Om ni tycker Sverige ska ha varg se då till att den sprider sig ända ner till Smygehuk. Kan vi ha varg i Värmland-Dalarna kan man ha varg i alla landskap söder om E20. Genom att skjuta de vargar som ska vandra ut stoppar ni den av Riksdagen önskade spridningen.

32. Glöersen..

2011-01-10 07:38

När du säger "Men tro mig, vi har betydligt större problem att ta itu med än att träta inbördes."
Ta reda på med att låta medlemmar rösta FÖR (dagens rovdjurspolitik)eller MOT (nollvision)......?!
Respekter majoriteten av medlemmars röster o jobba derefter....Utan medlemmar er ni inget !!!!
Trätan kan dermed upphöra.. hur det än blir...för minioriteten har då själv valet att går ur förbunden om "skon" ej passar men man jobbar i alla fall för medlemmarnas åsikter !!!
I dag "träter" man för att ni inte lyssnar på majoriteten av medlemmarna o ni själva (förbunden)sitter på två stolar(statliga bidrag)o regjeringens vilja å ena sidan mot medlemmar o jägares vilja på andra sidan....Men millionerna väger tyngst.....Klart det blir "träta"!!!

31. Herrar Glöersen och Löwbom

2011-01-10 01:55

Är det inte dax då att Jägareförbundet slutför sina uppdrag åt staten. Ni som är anställda får väl gå till Arbetsförmedlingen som alla andra. Låt staten själva ta hand om kommande problem med rovdjur och annat. Som markägare har jag ju ändå jakträtt på min mark. Den har ingen tagit från mig än och den finns reglerad i grundlagen. Även om staten skulle ta den ifrån mig så kommer inte det att bli nån skillnad då mitt intresse stövarjakten ändå inte går att genomföra längre. Eller skall jag jaga svenskhare med hunden i band? Jägareförbundet är en frivilligorganisation som för ett antal miljoner per år administrerar jakten i sverige. Mycket med medlemmarnas ideella insatser. Vi slutar med det och överlåter ansvaret på dom som idag vill ha varg i landet.

30. Svar Löwbom(27)

2011-01-09 23:45

Tack för ditt svar.Jag förstår att ni kanske kämpar mot en "koloss"men om man inte kommer någon vart i kampen måste man nog sätta sig ner och disskutera andra åtgärder.Jag är helt övertygad om att allmänheten utanför jägarkretsar kommer att ha en avgörande betydelse i vargfrågan,vilket vi verkar vara överens om.Problemet verkar vara att hitta rätt personer som kan ta upp en disskusion med SRF och andra organisationer.Att det enbart är jägare som sitter med i debatterna anser jag vara olyckligt.Det blir för smalt om du förstår vad jag menar.

29. En enkel fråga.

2011-01-09 22:52

Ni ska skjuta bort 20 st och senare ska ni vara med att sätta ut 20 st nya Ryssvargar?
Godag yxskaft.
Sen blir allt så mycket bättre då?

28. Anders Hermansson.

2011-01-09 22:51

vi(Sjf) har aldrig hävdat att 20 vargar skulle räcka för att stoppa vargstammens tillväxt. Tvärt om har vi protesterat mot beslutet och menar att det strider mot riksdagsbeslutet. Dina siffror från Kenai Peninsula, Alaska stämmer även med svenska förhållanden. Ca en tredjedel av vargstammen dör även här varje år. Förra året sköts 39 vargar på licens eller skyddsjakt. Det visar sig inte vara tillräckligt för att frysa stammen. Allt tyder på att det fötts 25-27 kullar 2010 (23 kullar 2009). Så vi är överens om mycket av det du skriver, så varför det höga tonläget?
Vi är lika överens om att se till att dvärgbandmask och rabies inte skall få komma in i Sverige. Även den naturliga invandringen måste därför regleras. Vargflytt bedömer vi däremot som ett viktigt steg för att kunna argumentera för färre vargar. Det är det enda syftet. Det är inte för att tillfredsställa regeringen och inte för att rädda vargarnas genetik.

Det finns ingen i Sjf som eftersträva "en jaktbar vargstam" i hela Sverige. Däremot vill vi jaga dem för att hålla stammen nere, oavsett var de finns i landet. Även i den sista delen är vi överens, det är vargen som är problemet, inte vargjakten. Många försöker få vargfrågan till att bli t ex en konflikt mellan stad och land, eller en fråga om att lansdbygden utarmas m.m. Det är inte sant, det är de problem som vargen orskar oss jägare som är problemet, inget annat. Ingen jägare skulle bry sig om vargen om den inte var ett reellt problem.
Det enda vi inte är överens om är hur vi bäst tillgodser jägarnas intressen. Vi tror inte på bojkott och inte på nollvision även om de flesta jägare inte vill ha varg på sin jaktmark. Men tro mig, vi har betydligt större problem att ta itu med än att träta inbördes.

27. Svar till Per Jonsson

2011-01-09 21:40

Vi har givetvis delgett berörda myndigheter våra synpunkter inför årets jakt både på formell väg men också vid olika träffar och sammankomster. När det gäller inriktningen på jakten så har vi inom förbundet diskuterat frågan om man ska ha en mer generell jakt i respektive län eller inte. Här finns olika åsikter och vi förordar därför att man beslutar den regionalt förslagsvis i Viltförvaltningsdelegationerna.
Jag kan försäkra om att vi jobbat hårt de senaste åren på alla nivåer. Ett viktigt arbete görs ute i länen både mot regionala beslutsfattare, politiker och våra egna medlemmar.
Det är därför som vi fått en bra skrivning i §28, en regionalförvaltning, ett tak för vargstammen (om än tillfälligt) sänkt måltal för lodjuren (borde varit ännu lägre) och inte minst möjligheten att skjuta ner vargstammen.
Framgångar som vi nått genom bra kontakter med politiker, goda argument och att vi fört en uthållig politik. Det är också därför det är så viktigt att visa fortsatt uthållighet och exempelvis fortsätta jaga varg även om årets tilldelning är ett bakslag.
Men läs gärna in alternativet, det vill säga ingen möjlighet att försvara sina hundar mot ett vargangrepp, Naturvårdsverket skulle fortsättningsvis besluta i alla rovdjursfrågor, ingen jakt på varg, vilket redan efter kommande års föryngring inneburit att vi haft 70-90 vargar fler än i dagsläget.
Givetvis så ska vi fortsätta arbetet med full kraft för att nå våra mål. En viktig del i detta är precis som Per skriver att få allmänheten att förstå problematiken och ta ställning för vår sak.

26. Jag jagar inte varg i protest mot vargpolitiken

2011-01-09 17:09

Rolf O. Peterson med flera skriver i sin bok ”Wolves of the Kenai Peninsula, Alaska” bland annat följande, sammanfattat:

”Dödligheten bland vargarna är i medel 33 % per år och beror övervägande på jakt. Jakten medför att antalet vargar/flock minskar och reviren krymper. Nya revir uppstår i de områden som blir ”lediga” och totala antalet vargar minskar INTE! För att antalet vargar skall MINSKA måste den årliga jakten döda minst 30-40 % av vargarnas vinterstam”.

Utifrån detta är det inte så svårt att förstå varför det är förödarsidan inklusive SJF som blir mest upprörda över jaktbojkotten, det framgår ju utomordentligt klart att en jakt om 5 – 10 % av vinterstammen INTE kommer att minska antalet vargar till nästa vinter, därför att jakten medför att vargflockarna blir mindre, reviren blir mindre men FLERA vilket medför att FLERA tikar blir dräktiga och antalet valpar ÖKAR. Därtill innebär jakten att SJF på alla jägares vägnar accepterar en frilevande och jaktbar vargstam i landet samt i all framtid en årlig INPLANTERING av ryssvarg – det blir PUT&TAKE-jakt på varg! De accepterar därmed även att svensk fauna kommer att smittas ned med dvärgbandmask och rabies mm. Det är förväntat men sorgligt att dessa länsbasar och Bixo inte nämnar dvärgbandmask och rabies. Som bonus förväntar förödarsidan sig en mediestorm som sänker jägares anseende i samhället. Att förstöra jägarnas höga anseende bland folk är en prioriterad uppgift från förödarsidan, trots massiva kampanjer så har jakt och jägare ett grundmurat gott anseende i Sverige.

Citat ”Hade inte så skett så skulle vargstammen med en 30-procentig tillväxt ha varit över 60 individer fler än i dagsläget ...”.
Jämför vi detta påstående med vad Rolf O. Peterson säger så är citatet en ren och medveten lögn från Jägareförbundets länsbasar.

Citat Torbjörn Lövbom: ”Jakten är ett första steg på vägen mot Svenska Jägareförbundets mål om 150 vargar i landet, med maximalt en-två föryngringar per län.”
Detta är ännu värre, det är inte bara en lögn, det är ett bedrägeri mot förbundets medlemmar. En jakt om 5 – 10 % av vinterstammen minskar INTE stammen och kan således INTE vara ett steg mot färre vargar. SJF kallar detta ett ”mål”, men det är ett simpelt, om än mycket fräckt, lurendrejeri riktat mot de egna medlemmarna.

SJF:s ledning VILL ha en jaktbar vargstam i HELA landet och STRUNTAR i de som bor där SJF avser jaga varg i framtiden. Slutligen, nöjaktigt så som Calle Seleborg konstaterat: Vargplågan ÄR sakfrågan, inte vargjakten.

25. Konstigt.

2011-01-09 13:48

Under tiden som Sjf bråkar ,så växer varghatet ännu mer bland jägarna,tycker personligen att forskarna kan forska i hur befolkningen mår i dom drabbade delarna av sverige,det har det aldrig foskat i,däremot har det forskats i många länder ang vargen.Konstigt ? ps Naturen klarar sig själv utan en massa förståare..

24. Svårt att förstå??

2011-01-09 13:48

Vargen förstör ju jakten totalt där den finns ,och om möjlighet till jakt o jakt med löshund samt viltet försvinner då försvinner ochså medlemarna från förbunden i dom områdena samt alla vi som stöder dom .Det är nog dags att förbunden börjar lyssna på vad majoriteten av jägarna tycker annars väntar nog mer än bara en vargjakts bojkott....medlems ras!

23. Lycka till Torbjörn!

2011-01-09 13:09

Hittills så har ju SJF lyckats väldigt bra med sin vargpolitik. Eller hur? Om det går lika bra i fortsättningen så har snart de rysk/baltiska importvargarna helt och full tagit över. "Det är lätt att säga tulipanaros men svårare att göra en". Det verkar vara en dans med svåra steg att både vara en medlemsorganisation och statens förlängda arm. Undrar var du och dina kamrater jagar? Hur många vargar har ni på era jaktmarker?
Tror du verkligen att ni skall lyckas med att få en större tilldelning på varg? Redan i år?

22. Pengarna styr Torbjörn och vargen är sakfrågan, inte vargjakten.

2011-01-09 13:08

Ni talar om vad ni vill. Vem lyssnar? Ingen. Staten vräker ut miljoner på propaganda FÖR varg. Det värsta är att politikerna själva sväljer propagandan med hull och hår. Liksom du och resten av jägarförbundens styrelser. Annars skulle ni inte upprepa som papegojor. "Vi ska ha varg i Sverige. Den är kraftigt inavlad och måste få nytt blod eller växa till tusentals individer". Ingen djurart har någonsin, någonstans dött ut i för djuret lämplig biotop pga inavel.
De som drabbas allra hårdast, fäbodsfolket och annan småskalig djurhållning får inte ett öre för att framföra sin sak.
Handen på hjärtat Torbjörn. Varför föreslår ni inte Sörmland som mest lämplig plats för inplantering av varg. Gott om vilt, inga skogsbetande tamdjur. Jag är säker på att Torsten m.fl. skulle kämpa mot med näbbar och klor mot en vargflock runt Öster Malma.
Du skriver vi ska fortsätta skjuta ner antalet vargar. 20 vargar mot en förväntad tillökning 2011 på 25-30 nya kullar. Du lever i drömvärld. Skulle vi mot förmodan få fler vargar i tilldelning så beror det troligen på att gräsrötterna börjar protestera.
Ta och börja använd resurserna till att tala om för politiker att varg hör inte hemma i vårt kulturlandskap. Inte jamsa med i propagandaflosklerna.

21. Fråga till Löwbom...

2011-01-09 13:03

Har ni ställt några krav till aktuella myndigheter inför årets vargjakt? T.ex. krav på antalet eller ,vilket jag anser ännu viktigare:Koncentrera jakten på utvalda revir? I Hälsingland t.ex.Tennskog eller Skrälldalen.Sedan anser jag att jakten ska läggas ut landskapsvis och inte,som nu,tilldelas efter län.Det blir för stora områden/tilldelning. En bojkott förstår jag som politiken sköts nu.Jaktorganisationernas uppgift är väl att tillgodose medlemmarnas intressen och ingen jägare vill väl ha hela landskap fulla med vargrevir? Jag tror att den jägarexamen som undertecknad tänkte ta i sommar får anstå.Ni måste nog jobba för att bli viktiga och nödvändiga för både medlemmar och myndigheter och för att få något att säga till om i vargpolitiken.Som det verkar vara idag känns det som att ni blir totalt överkörda.Att anställa duktiga lobbyister som hjälp att få fram argument och en helhetssyn som allmänheten förstår kanske är en väg att gå?

20. Varför vi inte skall jaga varg!

2011-01-09 13:02

Denna förening och argumenten som ni hittar på första sidan stöder jag helhjärtat. Ett medlemskap här är minst lika viktigt som i något av jägarförbunden.
http://www.folkaktion.com/

19. Till Torbjörn Löfbom och svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund

2011-01-09 13:01

Några anledningar till bojkott av vargjakten!
1. Göra jobbet åt länsstyrelsen och naturvårdsverket utan ersättning (vi inventerar var vargarna finns, hur många de är, ger dom skjutna vargar att forska i utan att de behöva ta ”någon skit” från allmänheten)
2. Bidra till utsättning av nya vargar i Sverige utan att någon minskning har skett (skjut 20 vargar och plantera in 20 nya)
3. Riskera att bli av med dina licenser. (man får bara skjuta en varg per jaktlag. Skulle någon mer skjutas genom att ex skytten befinner sig i radioskugga riskerar skytten samt jaktledaren att mista sina vapen)
4. Riskera att du samt din familj blir hotade/mobbade då allmänheten får information vem skytten är.
5. Dagens tilldelning är för liten med tanke på hur många vargar som finns i Sverige (20 vargar är tilldelningen i Sverige den kvoten skulle finnas i bara Filipstads kommun och då kommer vi ändå bara att minska stammen obetydligt)
6. Kartläggning av var vargarna befinner sig måste pågå under flera dagar innan jaktdagen. Kartläggningen sker via bil Här kommer ett exempel från en jägare (jag la under förra årets jakt lite drygt 40 mil i min bil, 40x13:-/liter = 520:- och under de förhållanden/vägar som råder drar min bil 1,1/2 L/mil 520x1,5=780:- vilket jag får stå för själv…och jag var inte ensam att spåra, jag var inte ens den som åkte mest)
7. Med ovanstående i baktanke vill jag påstå att vi alla vill vara miljövänliga, det är vi inte med en massa bilåkande för att kartlägga ovanstående, det räcker med att länsstyrelsen lägger flera tusen mil/år bara i t.ex Filipstadskommun för att kartlägga vargstammen.
8. Vid ev. skadskjutningar står jägarkåren i focus för medias samt allmänhetens glåpord och hån ingen tar jägarkåren i försvar i detta läge.
9. Beslutet från Naturvårdsverket med gällande regler. Beslutet med regler är på 37 A4 sidor! Dessa skall samtliga som deltar i jakten vara informerade om, Svensk byråkrati när den är som bäst.
10. Om en varg skjuts på ett område är jakten avslutad tills besiktningsman varit på plats och kartlagt det hela = en varg sen kan man gå hem!
11. För övrigt kan noteras att områden som till och med länsstyrelsen känner till finns inte med på kartan över kända vargrevir. Länsstyrelsen och naturvårdsverket håller alltså medvetet nere sin räkning av antalet vargar i Sverige.

Fotnot
Några faktakorrigeringar:
När en varg har fällts får jakten fortsätta när man förvissat sig om att det återstår vargar på licensen (ett telefonsamtal alltså).
Naturvårdsverkets beslut och rekommendationer (det framför allt jaktledaren behöver veta) är på cirka tio sidor, resten är bakgrundsmaterial.
Inplanteringsplanerna är att maximalt 20 vargar ska flyttas under fem år.
Här finns beslutet: http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Nyheter/Licensjakt-pa-20-vargar-2011/
Red

18. Vargjakten är sakfrågan

2011-01-09 12:20

Der som avses med respekt för varandras åsikter innefattar givetvis också att man diskuterar sakfrågan och inte person. Sakfrågan i det här fallet är hur vi ska ställa oss till vargjakten. När det gäller bojkotten från några kretsar i SJF som så är det viktigt att påpeka att vad man bojkottar är en gemensam vargjakt enligt fjolårets modell över hela kretsar vilket innebär att jaktlag som vill jaga kan göra det. Det är bara att läsa på Jakt och Jägare så framgår detta. Det finns dock fler frågor att diskutera på kort och lång sikt. SJF anser exempelvis att undantag för gentiskt värdefulla vargar bara ska vara under en föryngring det vill säga att man skyddar första kullen. Det skulle innebära att Galvenreviret skulle ha kunnats jagas redan förra året och givitvis i år också. Vi anser också att det inte får finnas några heliga vargar utan även gentiskt värdefulla vargar ska kunna skyddsjagas fullt ut. Det som nu gäller är att få till en ökad tilldelning redan i år och fortsätt skjuta ner antalet vargar.

17. Dubbla budskap = ingen trovärdighet

2011-01-09 12:20

Om Tomas Björklund verkligen skriver under artikeln, så "pratar han med kluven tunga". Jag högaktade honom för hans tidigare ställningstagande, när han talade för sina länsmedlemmar och stod för det. Nu verkar det som "ledningen" tagit honom i örat och "sagt till". Försök förstå att jägarnas förtroende för förbunden minskar, när dom mera jobbar för "sin stab" än medlemmarna och deras jakt.
Är det dags för ett tredje JÄGARFÖRBUND som inte allierar sig med NVV och allmäna anslag? Bekostat av jägare och som jobbar för jägare?
Förs när man blivit drabbad av otyget, förstår man vad det innebär.

16. Politikens spelregler

2011-01-09 12:18

Som tur är finns det personer som Bixo, Lövbom, Åberg, Abborre m.fl. som inser läget och förstår sig på politikens spelregler. Jägarna är en alldeles för liten grupp för att med diverse panikartade bojkottshot kunna rubba världen. Risken finns att vi bara målar in oss i ett hörn och blir betraktade som extremister.
Nej, låt oss nu fortsätta den jakt på varg som vi nu äntligen lyckats få och på bred front påverka div. beslutsfattare så att tilldelningen blir större redan till nästa år. Vidare informera om vikten att kunna få skyddsjakt snabbare på de vargar som ställer till med mest bekymmer för ortsbefolkningen.

15. nr 13 Det mest tragiska

2011-01-08 23:47

är att de fortfarande stöder etableringen med förslag om 1-2 föryngringar i varje län,vilket i realiteten betyder minst 2-4 revir...precis som det ser ut på papperet i Västmanland i dag,och så här vill fan inte jag ha det i alla fall och av dessa får vi nedlägga en hel varg..."en bra start..."??
Felet med SJF är att de försöker äta kakan och ändå ha den kvar
vilket är dömt att misslyckas.
Torbjörn Lövboms mening "Vi har bett att få publicera ovanstående skrivelse i Jakt & Jägare för att på ett seriöst sätt spegla den situation som vi alla, som vill bevara den nordiska jakttraditionen, befinner oss i." gör mig bara rent förbannad,dom har fortfarande inte kommit till insikt att samma jakttraditioner i stort sett går förlorade med varg på markerna...
Å andra sidan behöver jag heller inte respektera Torbjörn Lövbom då han inte respekterar mig,jag ingår som tur är inte i den grupp människor "som inte fullt ut delar den väg jägareförbundet valt",jag delar den inte på något som helst sätt,jag tycker helt enkelt att de är ute och cyklar...
vilket denna insändare av länsbasarna bara förtydligar änmer...

14. Riksdagsbeslut

2011-01-08 22:59

Vad händer med "bidragen" till Sjf, Torbjörn Lövbom om ni inte får jägarna med på att jaga varg? Blir det en rejäl minskning eller kvarstår summan på 50 miljoner.
Och Jrf's 7 Miljoner. Är det de som Benkt Bixo’s förbund är rädda för?
Ett samarbete så har i slutspurten inför avlivningen av de vargarna som är aktuell, kan kanske bero på påtryckningar om minska bidrag till båda förbunden? Men det får vi väl aldrig reda på, eller vad säger Torbjörn Lövbom och Bengt Bixo?

13. Torbjörn Lövbom

2011-01-08 22:59

Det Sixten Johansson skriver är dagens sanning. Förbundet här i Dalarna var beredda att stötta vargetablering då på 60-70 talet. Det står i klartext i årsboken Dalajägaren.

12. Håller med

2011-01-08 21:53

Håller fullstädigt med artikeln. 20 djur är en dålig tilldelning MEN det är ett litet steg på rätt väg. Handen på hjärtat mina jägarvänner - är det inte bättre med 20 vargar mindre när våren kommer? En del säger: "stövarjakten på min mark är ändå förstörd" -beklagligt! men var med och hjälp till så att det går åt rätt håll! Jag har själv varg på min jaktmark och jag gillar det lika mkt som de flesta jägare, men i och med licensjakten har vi chansen att reducera stammen med ca 10%. Vi har nått en liten framgång och vi ska förvalta denna framgång, inte stå utanför som små tjuriga snorungar och säga "allt eller inget" för då blir det INGET - Garanterat.

11. Ja vilken skräll

2011-01-08 21:53

att det är just ordförandena i Svenska Jägareförbundet i respektive län som skriver denna artikel. Det om något visar ju på total illojalitet mot sina medlemmar när flera av kretsarna med sina bestämmande medlemmar har valt att bojkotta vargjakten.
"Jakten är ett första steg på vägen mot Svenska Jägareförbundets mål om 150 vargar i landet" Hur går det, undrar jag då? Även om det bara finns de påstådda 210 vargarna idag så finns det enl. amerikanska forskare minst lika många till som just nu inte hävdar revir utan vandrar. Lägg därtill minst 23 föryngringar (á 5,2 valpar) nu inom kort så får vi 210+210+120-20 för jakt = 520 vargar redan i april-maj månad 2011. Det kallar vi måluppfyllelse det! Bra jobbat SJF!
"Stödet för den svenska jaktutövningen är stort. 86 procent av befolkningen stöder eller accepterar jakt. Det är därför viktigt att vi upprätthåller denna princip, för att i framtiden kunna behålla den svenska jakttraditionen i alla dess former". Sant. Men nu sätter vi riktiga jägare ner foten och säger NEJ! Vi skall inte ha frilevande varg i Sverige för då har vi ingen jakttradition kvar alls och då spelar det ingen större roll vilket stöd som finns för jakt eller ej.
"Vi ska vara medvetna om att vi nu fått en regional förvaltning och möjlighet att jaga varg tack vare vårt arbete". Vilket Bullshit! Samtliga viltförvaltningsdelegater med jägaranknytning blev fullständigt överkörda vid framarbetandet av årets tilldelning till vargjakten så här har vunnits noll meter mark.
Märk att den enda orsaken till att fjolårets jägare valde att jaga varg är för att få bort den helt. Det är endast få som överhuvudtaget vill ha den jakten. I år och kommande år bojkottas jakten för att vargen skall få sprida sig i sin snabba och okontrollerade fart, så att så många svenskar som möjligt skall få nöjet att se vilken enfald den för med sig i naturen. Som exempel kan nämnas de nyhetsartiklar från USA som bevittnar utslagningen av ekosystemen orsakad av vargen. När betalningen, dvs skottpengen är den rätta, då kommer vi jägare och alla andra landsbygdsbor att åter ta upp vargjakten och åter att börja bygga upp livet på landet som det borde ha fått fortsätta att vara.

10. Jägareförbundets företrädare svarar

2011-01-08 21:50

För det första så vill jag klargöra att kommentarer av Sixten Johanssons typ kommer vi från Jägareförbundet fortsättningsvis inte att besvara då de på intet sätt relaterar till det vi nu diskuterar, varför vi ska jaga varg.

Johanssons skrönor om att Svenska Jägareförbundet skulle varit inblandat i Projekt varg är just skrönor och tjänar knappast dagens debatt. Noterbart är att JRF uteslutit den person som varit drivande denna typ av propaganda under en längre period med hänvisning till hans sätt att behandla de som inte delar hans åsikter.
Vi har bett att få publicera ovanstående skrivelse i Jakt & Jägare för att på ett seriöst sätt spegla den situation som vi alla, som vill bevara den nordiska jakttraditionen, befinner oss i.
Jägarna i Sverige står inför en rad förändringar och svårigheter som vi måste ta ställning till och det gäller inte minst rovdjursfrågan.
Det finns därför i nuläget enligt min mening ingen anledning att diskutera vad de olika förbunden står när det gäller grundsynen utan det är bara att läsa de policydokument och handlingsplaner som finns inom respektive organisation.
Svenska Jägareförbundets hittar ni under http://www.jagareforbundet.se/Jagareforbundet/Jagareforbundets-policys/
Där framgår vad vi gemensamt kommit fram till och jobbar efter vilket också speglas i skrivningen ovan från ordföranden i varglänen (vilka flera har vargrevir på sina jaktmarker för att avliva ännu en skröna).
Man kan konstatera att de krav vi ställt i våra dokument om en förändring av §28, ett ökat regionalt inflytande för de som påverkas av rovdjuren och möjligheterna minska vargstammen genom licensjakt, har genomförts.
Vi arbetar därför vidare på alla nivåer för att genomföra vår gemensamt beslutade policy och våra handlingsplaner fullt ut.
Att det finns människor och jägare som inte fullt ut delar den väg Jägareförbundet valt respekterar undertecknad. Med detta följer givetvis en ömsesidig respekt. Det gäller inte minst från företrädare verksamma inom organisationer med närliggande målsättningar.
En bra debatt där olika sakargument kommer fram är givetvis grunden för ett ställningstagande. Så har exempelvis Jägareförbundets inriktning vuxit fram. Låt oss hålla debatten på denna nivå.

9. Inget förtroende för SJF

2011-01-08 21:49

Som medlem i detta spektakel org i 20-år så gick jag över till Jrf, hoppas dom förstår hur dom ska behandla sina medlemmar.

8. omröstning

2011-01-08 18:47

Varför har våra 2 förbund ingen medlämmsomröstning i frågan. Fråga bara varg eller inte varg. Jobba sen efter vad era medlämmar vill. Jag tror inte ni vågar för ni vet svaret.

7. spelar ingen roll

2011-01-08 18:45

Låt säga att jag har 10 vargar på mitt jaktområde! jag får lov att skjuta 2, de gör ingen skillnad för mig... min jagt och mitt intresse att jaga hare med stövare är endå förstört av de 8 som är kvar. Nä fram för bojkott av varg jakt samt inga mer eftersök på trafikskadat vilt. låt staten anställafolk till detta "smakar de så kostar de".

6. Visad enighet-jägarkårens hopp

2011-01-08 18:45

Starkt gjort av länsordföranden i de drabbade varglänen.
Detta kommer de att tjäna på i längden. En enad jägarkår behövs verkligen i dessa vargatider.

5. Ett stort skämt! Nu räcker det!

2011-01-08 18:44

Det var nyligen en webomröstning här på jaktojagare.se om vargjakten. När omröstningen avslutats så hade 71 procent röstat för bojkott av vargjakten!
När ska ni på SJF och JRF vakna upp och inse att vi jägare har tröttnat? Ni ska ju föra jägarnas talan men det är ju precis det ni inte gör!
Jag uppmanar alla jägare att bojkotta vargjakten! Gör som jägarna i Filipstad, Molkom, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa med flera!
Finns en grupp för oss som bojkottar vargjakten på facebook.se och den heter " Vi jägare som tänker bojkotta vargjakten 15/1-11 "

4. Vad ska man säga?

2011-01-08 15:45

För mig som ägnat mycken tid till att förstå vilka som varit inblandade i vargarnas hitkomst blir jag stum. Under den period det begav sig var större delen av Svenska Jägareförbundets förbundsledning delaktig i "Projekt Varg". Med andra ord gladdes man och arbetade intensivt för att vi skulle få vargar i Sverige. Man till och med bad om pengar till "Projekt Varg" från Dalakretsen med mål att åter få fritt levande vargar i skogslandet och då huvudsakligen i Dalarna. Nu har ju Svenska Jägareförbundets dåtida ledning fått det man så aktivt arbetade för. Jag frågar mig var det detta man strävade efter, att få en djurart till att jaga? Eller var det att rädda skogen från älgar och rådjur. Sanningen får man väl bara spekulera i. Svenskla Jägareförbundets ledning uttrycker sig ofta i denna fråga med svaret SKRÖNOR. Då undrar jag också om det enbart är skrönor som kommer från det hållet. Jag förstår ingenting.

3. Galven!

2011-01-08 15:07

Hellsén vet hur det fungerar med Galvenvargarna och jakten! Skjuts det varg i tex Ljusdal kommer det att planteras in ”ryssvargar” där och jakt blir uteslutet i åratal framåt! För varje varg som skjuts nu kommer en ny att planteras in!

2. Framgång? För vem/vilka?

2011-01-08 15:06

Snart är hela Gävleborgs län ett enda stort fredat vargrevir. Och fler fredade områden är på G.
Så nog har nuvarande vargpolitik varit framgångsrik. För de rysk/baltiska importvargarna. För alla de som nu tack vare importvargarna har ett stadigvarande arbete, utkomst. Men för oss jägare? Knappast.. dags för en ny rovdjurs/vargpolitik. För politik är vad det handlar om...och inte mångfald...

1. Skojar ni?

2011-01-08 15:06

Genom att jaga varg slår vi vakt om de framgångar jägarna hittills nått i rovdjurspolitiken .Lever vi i samma land kan man undra? Men ni höjdare jagar väl på marker utan hårt rovdjurstryck. Nej vakna upp innan alla medlemmar flyr er!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB