Den texten kan läsas här: 
I artikeln ifrågasätter han min respekt för Dalarna och för demokratin.

" /> ”Hövdingar företräder staten”
  • Älgskadefondsföreningen

”Hövdingar företräder staten”

DebattPublicerad: 2015-01-26 17:15

Vems intressen företräder landshövdingen? Den frågan ställer Malte Sandström i en debattartikel. Den texten kan läsas här
I artikeln ifrågasätter han min respekt för Dalarna och för demokratin.

Svaret är enkelt. Som landshövding företräder jag staten och inget annat. Jag ska i denna ämbetsroll se till att de beslut som fattats av riksdag och regering blir genomförda i vårt län.
I det uppdraget ligger också att väga in länets intressen.
Detta är landshövdingens och länsstyrelsens uppdrag i den svenska demokratin.
Ett annat sätt att formulera det hela är att stå upp för och respektera demokratiskt fattade beslut även när särintressen drar åt olika håll. Det är grunden även för viltförvaltningen i länet.

Ogrundat om älgjaktsbeslut
Med detta sagt vill jag också korrigera Malte Sandströms fullständigt ogrundade påståenden om att de älgjaktsbeslut som fattats skulle ha processats på ett annorlunda sätt. Det är helt otänkbart – både ur ett rättssäkerhetsperspektiv och ur mitt personliga perspektiv.

 

Maria Norrfalk, landshövding Dalarna

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Varg...

2015-01-27 22:52

...jagar man ju i sjön och gäddor fiskar man i storskogen och på kalhyggen. Så det så. Om man jobbar på LST i Dalarna, vill säga.

10. Naturligtvis är Du...

2015-01-27 17:34

...Maria regeringens förlängda arm men med tanke på det regeringsbeslut på totalt 270 vargar och det stora antalet vargar som finns i Dalarna plus övrigt rovdjurs-ryck kan man inte med bästa vilja i världen påstå att Du sett till att det som bestämts av Sveriges riksdag blivit utfört i Dalarna och därmed påverkar det Dala-folket och dess vardag. Det har ju påtalats att stor hänsyn skall tas vad gäller den lokala befolkningen och dess näringar men Lst Dalarna avslår konstant till 90% skyddsjaktsansökningar. VARFÖR, Maria? Kan Du svara på det Du är ju ändå chef över Lst och regeringens förlängda arm, tror inte jag kan förvänta mig något svar från Dig tyvärr.
P.S. Lst senaste ändring av jaktgränsen i vargjakten att lägga den mitt ute i en frusen sjö speglar med all tydlighet okunskapen hos Lst Dalarna!

9. Tja blev nog en miss där!

2015-01-27 17:33

På wkikpedia beskrivs landshövding såhär
"I Sverige är landshövdingarna en representant för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten. Detta medför att landshövdingarna, liksom länsstyrelserna, har en dubbel representationsroll i förhållande till staten. Dels som statens företrädare gentemot länet, och dels som länets företrädare gentemot staten."
Hon har missat grovt att hon även skall vara länets företrädare mot staten!

8. I vargens spår som pdf

2015-01-27 13:20

http://cefos.gu.se/digitalAssets/1100/1100797_cinque_i_vargens_spar.pdf

7. Förklara gärna

2015-01-27 10:11

Varför det alltid är du som ligger i ytterkanten och drar på dig missnöje från Dalarnas jagare med dina "styrningar" så att ni inte i första försöket lyckas lämna in en ansökan så NVV kan bevilja licensjakt.
Det må vara staten du företräder men jag har aldrig hört att någon landshövding framfört det argumentet, då de flesta verkar försöka företräda länets invånare.
Du har ju en uppenbar förkärlek till rovdjuren eller så har du inte pondus att styra din länsstyrelse för folkets bästa.
En uppmaning att avgå framstår som självklar.

6. Hmmmm

2015-01-27 09:06

Citerar dig här Maria.

"Jag ska i denna ämbetsroll se till att de beslut som fattats av riksdag och regering blir genomförda i vårt län."

Du inser att du i så fall har misslyckats KAPITALT i många år med just detta va?

Provar ett citat till.

"Ett annat sätt att formulera det hela är att stå upp för och respektera demokratiskt fattade beslut även när särintressen drar åt olika håll. "

Varför har du då misslyckat så kapitalt även med detta?
Istället för att göra något av det du sagt har du jobbat på ena sidan mot ditt eget verk i tätt samarbete med SNF, SRF, WAS och andra dylika betraktarorganisationer.

5. "L'État, c'est moi” , ...

2015-01-27 09:06

... lär Solkungen ha sagt. Maria Norrfalk säger, citat: ”Som landshövding företräder jag staten och inget annat". Hon tycks mena att ”Länet, det är jag”. Likt Solkungen tror sig Norrfalk inte vara underordnad folkviljan. I grundlagarna, regeringsformen står det i 15 §: ”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild ...”. Ingen, skall med andra ord, behöva offra sina tamdjur och livsmiljö till inplanterade skadedjur. Endast folket kan säga att ”staten, det är vi”. Nationen, landet, staten finns till för medborgarna. Detta i motsats till vad Norrfalk tycks ha fått för sig. Rovdjurspolitiken är en skymf mot landsbygdens folkvilja, och är därmed en skymf mot demokratiska principer.

4. 170-270 vargar

2015-01-27 09:05

Har landshövdingarna skött sitt jobb att vara statens företrädare om staten sagt att det skall finnas 170-270 vargar i Sverige? Med årets avskjutning kommer det att finnas betydligt fler kvar. Skött jobbet bra?

3. Fel på vägen?

2015-01-27 09:04

Vem har valt riksdagen?

2. Staten äger skogen

2015-01-27 09:04

Som företrädare för staten måste man väl se till skogsbolagens intressen och då väger vi jägare inte tungt...
Ibland undrar jag hur mycket pengar vissa statliga företrädare får vid sidan om den egentliga lönen.

1. I vargens spår

2015-01-27 09:03

Ett tips till Maria Norrfalk (och andra som är intresserade att få insikt hur olika beslut tas på L.s.) att läsa Serena Cinque:s doktors-avhandling, - I VARGENS SPÅR,- Myndigheters handlingsutrymme i förvaltningen av varg.
Boken kan beställas hos:
Göteborgs Universitet CEFOS
Box 720
405 30 Göteborg
En intressant läsning, särskilt kap. 10, "Studiens resultat och slutsatser".

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons