• Pinewood

”Lokalt inflytande en bluff”

DebattPublicerad: 2011-04-05 13:04

Landshövdingen i Örebro län har sagt ja till att placera ut ytterligare en varg i vårt redan vargtäta län. Jag har haft kontakt med de politiker som är medlemmar i vilt­vårdsdelegationen och som dessutom finns i Nora, Lennart Axelsson (S) och John Sundell (KD). De vidimerar att något möte om detta var det aldrig. Det ”lokala inflytandet” är bara en bluff.
Någon gång måste väl våra folkvalda politiker se sanningen i vitögat. 
Det får gärna finnas varg, men de bör helst hålla till långt från bebyggelsen. 
Om de kommer för nära och stör landsbygdsbefolkningens vardag måste skydds­jakt omgående kunna beslutas av viltförvaltningsdelegationen i länet. 
Dessa beslut bör kunna tas lika snabbt som beslutet att släppa ut den senaste vargen i Örebro län. Låt oss återgå till en levande landsbygd.

Rolf Karlsson, ordförande för JRF-avdelningen i Vikersvik

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Vi måste samlas under ROVDJURSSKYDDSJAKTGRUPPER?

2011-09-08 10:39

Ministrarna Land och Miljö har utlovat ett utökat skyddsjakt, så nu måste vi enas och börja tillsammas att skydda våra djur, som juridiskt förankras hos regeringen, åklagarna och polisen. Jägarorganisationerna får uppdrag av Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att utbilda skyddsjägare, som sedan hjälper djurägare vid hot och attacker.

4. Känns lite löjligt att det ska gnällas.

2011-04-13 07:38

Det känns lite löjligt med det varghat som finns hos vissa på landet. Bor själv på landet och har inga som helst problem med att vargen kommer i närheten. Rädslan är helt obefogad. Vargen är enligt all statistik och forskning ofarlig för människan. När det gäller boskap så finns det sätt att skydda sig. Det finns stängsel men framförallt hundar som har visat sig vara väldigt effektiva.

Det är som sagt var löjligt att det är ett sånt liv över dom få vargar vi har.

3. Inget inflytande

2011-04-06 08:45

Nä något inflytande har det aldrig varit tal om. Bara att läsa om de nationella målen vilket är det som styr rovdjurscirkusen. T.o.m så att jakten är underställd rovdjuren. Bara att läsa det beslut som togs 2001 att: i områden med varg och björn kanske det inte finns älg så att jakt kan bedrivas. Alltså först ska rovdjuren ha sitt och om det blir något över kan jakt tillåtas. Kanske dags vi vaknar eller måste ni alla först ställas inför fullbordat faktum innan ni gör något? Och tänk på att det är svårare att vända och ta tillbaka något man redan förlorat.
Örebro är också känd för sina landshövdingar en del klipper och klistrar kvitton medan nuvarande tar egna beslut och ej fattas av den viltvårdsdeligation som är vald.

2. Anders Hermansson

2011-04-05 18:45

Att en majoritet av svenska folket vill ha varg i "våra" skogar skrev även Pernilla Olin på Falu Kurirens ledarsida.Vilken undersökning grundas det på?Det kan man fråga sig.Har nåt institut ringt 1500st slumpmässigt utvalda (helst då med tätortsnummer)och frågan: -Tycker du att människor på landsbygden skall bevara biologisk mångfald åt dig,så att du (om du får lust) kan åka ut dit och uppleva "orörd" natur??
Den enda demokratiskt utförda undersökning jag vet är när det folkomröstades om §28 i samband med valet 2006 i Rättvik,Mora,Orsa och Älvdalens kommuner.Ca. 70-80% av väljarna tyckte att deras kommun skulle verka för att det skulle vara självklart att man hade rättighet (om inte skyldighet) att försvara sina djur emot rovdjur.
Beträffande det lokala inflytandet är det ju ett skämt.Viltvårdsdelegationerna verkar ju ha till uppgift att få lokalbefolkningen att acceptera den urbana natursynen.Deras uppgift blir att peka ut var det passar att utplantera ännu mera varg,inte att framföra att folket där inte vill ha varg.Att ornitologer,naturmuppar och svampplockare skall ingå är tydligen självklart.Att ta från markägarna deras självklara rättigheter är tydligen tidens melodi.
Man undrar om de nya Älgskötselområdernas "delegationer" blir av samma skrot och korn?Väljs dom av markägarna-jägarna??

1. Citat Andreas Carlgren "Växande enighet om vargen"

2011-04-05 16:52

På sin hemsida http://andreas.centerpartiet.net/2010/12/21/vaxande-enighet-om-vargen/ skrev Andreas Carlgren den 21 december 2010 ett inlägg där han förklarar vad som enligt honom menas med ”lokalt inflytande”, citat: ”Regeringens politik för friskare vargar vilar på tre ben: regional förvaltning och lokalt inflytande av berörda, licensjakt och tillförsel av högst 20 nya vargar som ej är besläktade med vår stam, under fem år.”
Alltså: Syftet är INTE att öka det lokala inflytandet över rovdjurspolitiken, syftet är att skapa en frisk vargstam i Sverige. Och för alla vargreligiösa är alla medel tillåtna, även att lura i bygdernas folk att de skall få ha något att säga till om när det gäller vargplågan. Så är det inte, berörda får endast ges inflytande om det gynnar en frisk vargstam i Sverige.
I samma artikel påstår Carlgren att ”Olika intressen – jägare, naturvårdare, landsbygdsbefolkningen, stadsbor – och en majoritet av svenska folket vill ha friska och livskraftiga vargar i svenska skogar.” Mig veterligen har det inte genomförts någon omröstning om vilka som vill ha ”friska och livskraftiga vargar i svenska skogar”. Utan att kunna visa till sådant underlag är detta som best Carlgrens privata åsikt, som i sig saknar allmänt intresse. I verkligheten är det tyvärr frågan om en fräck, om än förtäckt lögn, från Carlgrens sida.
Men, men … SJF tycks vara lite på glid i vargfrågan. Gunnar Glöersen, den svurne nollvisionärhataren skriver i sina två senaste blogginlägg (”Himlen är blå” och ”Dvärgbandmasken större än vargen”) att: ”Tyvärr får ekologisterna allt mer utrymme i miljö- och naturvårdsdebatten. Ibland undrar jag om de närmast religiösa värderingarna ens går att genomföra utan att ekofascistiska idéer får genomslag” samt ”Att bevara biologisk mångfald har inget egenvärde”. Detta är åsikter som de så kallade ”nollvisionärerna” framfört i åratal.
Sedan är Glöersen fortfarande offer för vissa missuppfattningar, citat ”Sverige kan vara fritt från både vargens och rävens dvärgbandmask även om det finns varg”.
Detta påstående är ett påstående som helt saknar empiriskt underlag. Med en fast livskraftig vargstam kommer ALLTID dvärgbandmask av en eller flera sorter. Endast i områden med tillfälliga vandringsvargar eller en extremt gles vargstam kan varg finnas en längre tid utan att man får in dvärgbandmask.

”Växande enighet om vargen” har Carlgren som rubrik på sin artikel. Om Carlgren menar att allt flera inser att de inte vill ha varg i sin omgivning, så kan jag tro honom. Tyvärr är nog även detta ett sätt för Carlgren att med hjälp av sitt ämbete framföra falsk propaganda.

Nu återstår det att plantera in fyra ryska maskvargar i Sverige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB