• Allmogejakt

”Ompröva rovdjurspolitiken”

DebattPublicerad: 2012-01-12 17:07

Jägarnas Riksförbunds avdelning i Storå-Ljusnarsberg har efter ett styrelsemöte skickat ett öppet brev till riksdagens samtliga ledamöter. JRF-avdelningen, med ordföranden Kjell Dahlin, kräver att riksdagen omprövar rovdjurspolitiken

Sveriges ledande vargforskare, Olof Liberg säger i en intervju till Sapmi, sameradion:
”Frågan om de stora rovdjurens vara eller inte vara är en politisk fråga och inte en ekologisk.”
Enligt Olof Libergs uppfattning har rovdjuren inte någon större inverkan på ekosystemet i Sverige. Han menar att ekosystemet klarar sig väl utan stora stammar av rovdjur.
Norges ledande vargforskare, Petter Wabakken, uttryckte samma uppfattning vid ett möte i Flötningen i norra Dalarna den 4 januari 2012.
Om det nu är så att frågan om en frilevande vargstam i Sverige saknar ekologisk betydelse, utan enbart är en fråga om politiska beslut, ska väl dessa tas av våra folkvalda representanter i Sveriges riksdag. Då borde en förändring av den nuvarande rovdjurspolitiken vara enkel att genomföra.

Stoppa ödeläggelsen
Det är ni, folkets representanter i Sveriges folkvalda riksdag, och endast ni, som har den reella makten och möjligheten att stoppa den ödeläggelse av svenska landsbygdstraditioner och kulturarv som nu i och med den kraftigt ökande vargstammen är på väg att bli verklighet.
Det finns inte några som helst rimliga och försvarbara motiv att hålla fast vid en politik som ställer människor i en situation av förtvivlan och vanmakt.
Inga EU-direktiv i världen kan rättfärdiga det trauma som många människor idag drabbas av på framförallt den mellansvenska landsbygden.
Ni måste inse att någon förståelse och acceptans för att leva med vargar aldrig kommer att uppnås.
Ni, som genom folkets val får ta plats i Sveriges högsta beslutande organ, ska arbeta för en utveckling i samhället som är till gagn för befolkningen.

”Ta ert ansvar, politiker”
Tycker ni, och framförallt ni som förväntas arbeta för de regioner ni kommer ifrån, att ni i det avseendet tar ert ansvar gentemot den i vargbältet boende befolkningen?
Allt prat om Sveriges vargstam och att det finns en majoritet i landet för att ha varg är ljusår från den verklighet som är vid handen. Nämligen att den majoritet människor som aldrig kommer i kontakt med vargar, och som överhuvudtaget inte har anledning att bry sig i frågan, utgör ert huvudsakliga stöd för en rovdjurspolitik som utarmar den mellansvenska landsbygden och bokstavligen kör bort folk från gård och grund.
Det är för många en hårdtuggad form av demokrati.
I Sverige har genom århundraden byggts traditioner och kulturarv, unika för Europa, vars överlevnad är avhängiga av att människor även framdeles tryggt kan nyttja den resurs som den svenska naturen är.

Ett svek mot landsbygden
Att i skenet av detta framhärda i genomförandet av en politik som innebär ett totalt utraderande av dessa för Sverige unika traditioner och kulturarv, är ett svek mot svensk landsbygdsbefolkning utan dess like.
Kan det med kunskap om dessa konsekvenser, finnas något motiv som kan anses rimligt, i genomförandet av att ytterligare sprida världens mest spridda rovdjur?
Vargen är till antalet världens vanligaste rovdjur och även det geografiskt mest spridda. Mot bakgrund av detta är propagandan i Sverige att vargen är en utrotningshotad djurart rent löjeväckande och pengarna som satsas på dess ”överlevnad” en felsatsning utan dess like.
I till oss närliggande länder har skottpengar på varg införts och 65 -70 procent av stammen ska skjutas bort. Varför görs sådana satsningar, tror ni? Jo, därför att problemen med vargarna är så stora att samhället inte kan hantera dem!

Andra länder vill bli av med vargarna
Tycker Ni i Sveriges riksdag att det verkar rimligt att vi i Sverige spenderar många miljoner kronor per år för att bygga upp en vargstam, samtidigt som andra länder betalar för att bli av med dem?
Förtroendet för det demokratiska systemet, där människors rätt till trygghet och rättssäkerhet totalt smulas sönder, är idag hos stora befolkningsgrupper totalt kört i botten.
I genomförandet av den av er beslutade rovdjurspolitiken tillåts tjänstemän på Naturvårdsverk och länsstyrelser tolka direktiv och föreskrifter på ett sätt som till förmån för rovdjuren närmast är att betrakta som människofientligt.
Ni i Sveriges högsta beslutande organ måste fatta tag i taktpinnen och ta initiativ för att styra utvecklingen rätt!
EU-direktiv, skrivna i en annan tidsålder och inte längre förenliga med verkligheten, kan inte tillåtas utplåna typiskt svenska kulturer och traditioner. Det kan inte vara rimligt att ett medlemsskap i EU ska likrikta politiken till den grad att enskilda länders identiteter och särarter utplånas.

”Göm er inte bakom EU!”
Valda ledamöter i Sveriges riksdag, ta människors förtvivlan och vanmakt på allvar och agera! Det är i er församling och ingen annanstans de för människor livsavgörande besluten måste fattas.
I det ansvaret kan ni inte gömma er bakom några förlegade EU-beslut. Visa människor att det är någon mening med att gå till vallokalerna på valdagen. Sätt stopp för tjänstemännens självsvåldiga styrning av rovdjurspolitikens genomförande och återskapa människors tro på det demokratiska samhället!
Kjell Dahlin, avdelningsordförande

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

63. Allemansrätten i fara!

2012-02-02 16:49

Allemansrätten innebär att det ska gå att promenera i skog och mark, utan överhängande stor risk att bli angripen av Rovdjur.

2. Jag vill hävda att Sveriges riksdag genom sina beslut i Rovdjurs-frågan vad det beträffar varg, skapar en otrygg miljö för samtliga medborgare som ej bor i städer.

Citat:
Kolja, 10, dödades av vargen
Tioåriga Kolja åkte pulka med två kompisar. Plötsligt kom en varg fram ur skogen - och gick till attack.
Sedan hittades tioåringen livlös vid ett vattendrag dit vargen släpat honom. "källa" Expressen

Liknande händelser som ovan kommer att hända även här.

3. Jag kräver att våra politiker tar ansvar för sina beslut och gör allt, som står i deras makt, för att skydda våra barn från vargattacker i skog, på skolgård samt på väg till och från skolan.

Jag har hund och barnbarn.
På min fråga till länsstyrelsen vad jag gör, om jag möter en eller flera vargar, på skogspromenaden med min hund, - svarar
länsstyrelsens representant,
- Om vargen är hotfull - släpp hunden.

Då undrar jag - Om jag möter en eller flera vargar på skogspromenaden med mina två barnbarn, 10 och 6år,
-vad gör jag då?

62. Tack Kjell

2012-01-19 08:44

Det var otroligt bra skrivet. Jag hör till en av dom som lyckats rädda min hund från vargangrepp,tre gånger!- förra sommaren. Grannens hund gick det sämre för. Man blir verkligen frustrerad av situationen. Än en gång - Tack Kjell!

61. Klockrent Kjell

2012-01-18 20:17

Klockren framställan Kjell, helt rätt och bra sammanfattning av den aktuella situationen.
Personligen skulle jag även vilja att dom som ligger bakom det här gigantiska rovdjursexperimentet som vi fått smaka piskan av under de senaste 2 decenierna dessutom ska ställas inför rätta, helst inför en folkdomstol där lagen skrivs av folket och inte av förövarna och att straffen för detta ska bestå i att kostnaden ska betalas tillbaka till med ränta till dom som drabbats av detta veritabla vansinne och att dom skyldiga för all framtid förvisas från sina respektive positioner inom vilt/rovdjursförvaltningen.

60. Jag måste erkänna, Dalle....

2012-01-18 16:18

att jag inte förstår vad du menar med "anmälningsplikt före".
Till §28 finns inte kopplad någon "anmälningsplikt före".
Hur skulle det gå till?

I §28d står,
"Den som i fall som avses i §28, §28a och §28b har dödat ett djur ska snarast möjligt anmäla händelsen till närmaste polismyndighet. Djuret får inte flyttas utan medgivande från polismyndigheten".

§28b säger att åtgärder enligt §28 och §28a får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i §9 Jaktförordningen (reglerar jakttiderna).

59. Vargfrågan

2012-01-18 14:31

Om man tittar tillbaka i historien så var ju våra förfäder övertygade om att utrota vargen, för dom blev ju bet få grund av att dom kom ner i byarna för att få mat, när det inte fanns mat i skogen. Är det dtta arv vi ska lämna över till nästa generation. Jag hoppas att det finns någon som har lite sunt förnuft hos våra styrande i samhället. För att inte tala om vad denna lekstuga kostar!!!

58. Kjell..

2012-01-18 13:31

Jag får ursäkta om du såg en koppling mellan dig och LD.
Vad jag menade var att många här sätter sin tilltro till ett "eget parti" som skulle representera våra intressen.
Därför är det viktigt att bearbeta sittande politiker.
Många här verkar ha en "övertro" på jaktens betydelse jämfört med andra frågor politiskt sett.
Eget parti (LD,ND)?
Det tror jag inte på, då kan vi ju lika gärna fortsätta att sitta och ha åsikter åt alla håll som vi gör nu.
Vi skulle ändå bara hamna i marginalerna, titta bara på senaste röstresultat.
Det där sista stycket i § 28 tycker jag dock vi kan arbeta för att få bort (det kanske är det du jobbar för?)
Det vore önskvärt att kunna skjuta rovdjur utan "anmälningsplikt före" som det är nu.
Det borde som jag ser det räcka med att anmäla händelsen i efterskott, och sedan kan länsstyrelserna skicka ut personal för efterkontroll om dom anser det nödvändigt.

57. Rättelse

2012-01-18 11:20

Det gick litet för fort när jag skrev att endast ägare eller vårdare hade rätt att vidta åtgärd mot rovdjur.
Det finns sedan 2009 ett tillägg till §28 i Jaktförordningen, §28a som säger,
"Åtgärder enligt §28, andra-fjärde styckena får vidtas av annan som handlar på uppdrag av ägare eller vårdare för att skydda jakthund som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning.
Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möjlighet till det."

Men det står också i §28c enligt följande,
"Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av §28, andra-fjärde styckena och §28a, försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen."

56. Dalle med all respekt

2012-01-18 07:41

Den återinplanterade ryss vargen som finns i Sverige idag går inte ihop med hur samhället ser ut. Befolkning som är berörd måste ta mer än ett steg bakåt. Tänk dig att avstå det dina förfäder hade, för att ge vargen sin plats, så du själv inget får.
Det ges forskar utlåtande utan grund och övriga flertal medmänniskor med minst likvärdiga kunskap utan gehör. Summering: Gör om, gör rätt.
Människan är Nr1. Varg på bild är vacker men där man bor en plåga.
Jägare har i vissa ögon sett nedlåtande, syndabock söker Svensken.

55. #52

2012-01-17 16:04

Man paddlar en kanot och man ror med hjälp av åror en båt. Några av grunderna här i livet.

54. Ursäkta Dalle....

2012-01-17 16:04

men jag har på uppdrag av styrelsen i den avdelning av Jägarnas Riksförbund som jag har förmånen att få sitta ordförande i skickat detta brev till just de nu sittande politikerna. Jag förstår inte kopplingen till LD!
Och som jag tillkännagav i tidigare svar har responsen från dessa nu sittande politiker varit bra! Är inte det glädjande Dalle?

53. Komplettering ## 43, 44

2012-01-17 15:19

Ref #43
Beträffande mailkorrespondensen mellan LRF och SNF så föll referensen bort:
http://blogg.naturskyddsforeningen.se/mikael/2012/01/16/vill-foretradare-for-lrf-utrota-vargen-i-sverige/

Ref #44
Per B hänvisar till en debatt han och jag haft tidigare, vad jag förstår måste det vara en debatt jag hade med en Per Bengtson på Jägareförbundets blogg,
http://www.jagareforbundet.se/blogg/index.php/2011/12/rovdjursforeningen-och-djurskyddet-provocerar-vargar-till-dods/comment-page-3/#comments

Läs gärna dessa båda länkar som har en klar bäring på frågan om att ompröva rovdjurspolitiken.

52. Nej, jag vet inte vad som kommer att hända Kenneth...

2012-01-17 14:18

Det är bara en bra gissning.
Och vad dig själv gäller, inte mig emot.
Ös på du med dina "sunda värderingar"
Dina argument är väldokumenterade Kenneth.
Och du får gärna paddla på så det stänker åt alla håll med båda årorna i vattnet...den enda du riskerar att sänka är dig själv.

"Ansvarsfulla" människor som dig verkar ju ha bestämda åsikter om hur naturen skall fungera helt utan rovdjur och rovfåglar (ditt eget inlägg om bytesdjurens lidande)
"Det behöver inte vara så"
Suck!
Det kanske är så att jakt inte passar alla, för det borde ju rimligtvis innebära vissa problem med tanke på ovanstående utspel?
Ett annat fritidsintresse kanske?
Akvariefiskar?
Blommor och frimärken?

51. Per B och bristande förståelse av fysik

2012-01-17 14:18

Per B far med osanning, jag har ALDRIG förnekat växthuseffekten som fysikaliskt fenomen, vad jag ifrågasätter är kort att INGEN har kunnat visa att eventuellt pågående klimatförändringar är reversibla och INGEN har heller kunnat påvisa eller ens göra det minsta troligt att människorna förfogar över medel for att stoppa/vända klimatförändringar i det fall klimatförändringar verkligen är reversibla. Och kan man INTE räkna med att man kan åstadkomma något då är det knappast vettigt att slänga ut oerhörda resurser på att försöka, man bör åtminstone kunna visa att det är möjligt! Hela koldioxidreligionen är en galenskap fullt i klass med den pågående världsomfattande återinplanteringen av stora rovdjur. Men Per B hör till gruppen troende ekosofer och då finns det ingen hejd för vilka pålagor man gärna lägger på andra människor för att de skall lyda de ekosofiska levnadsreglerna, åtta stycken varav en regel kräver av de troende ekosoferna att de DIREKT och INDIREKT skall medverka till en rejäl minskning av jordens befolkning. Förklara gärna vad som menas med denna regel, Per B!
Uttalande typ jag vill inte tala med dig, eller som i detta fall "Det här blir sista gången jag bemöter dina repliker" kommer undantagslöst från debattörer som förlorat alla tidigare debatter och vet att man inte kan vinna aktuell debatt.
Förut var det en galen kristendom som till och med halshögg de som vägrade tro, i vår tid är det miljörörelsen som kräver att alla skall tro på deras teser om att alla liv är lika mycket värda och att koldioxiden kommer att orsaka världens undergång på grund av överhettning! Men denna gång får vi hoppas att miljörörelsen inte lyckas störta oss i fördärvet likt dess föregångare kommunismen, socialismen och nationalsocialismen.
Att ekosofi, ekologismen, djupekologismen eller vad de kallas är en vidrig, totalitär lära råder det ingen tvekan om, lika lite som det kan bestridas att denna vidriga lära är Miljöpartiets grundläggande ideologi. Men nu när stockholmarna ser Miljöpartiets galna rovdjurspolitik i vitögat så att säga, då försvinner anhängarna, 61% av 11000 Expressenläsare vill utrota vargen i Sverige! Detta trots att SNF på sin hemsida uppmanar till att rösta för varg och trots att en ledmot av Rovdjursföreningen talat om att man med lite list kan rösta upprepade gånger! Tala om ras - kanske till och med riksdagens ledamöter vågar yttra sig? Nåja, det kanske är att begära för mycket.
En kommentar: Bara så att Per B inte skall behöva sväva i tvivel, jag är en varm anhängare av vetenskap och teknik och min tro är att såväl teknisk som social utveckling åstadkommes genom äkta vetenskap. Men jag är en envis bekämpare av den falska vetenskap som bedrives inom biologi, beteendevetenskap, religion mm. Läser man svenska doktorsavhandlingar med anknytning till rovdjurspolitiken så står nackhåren rakt ut på mig efteråt. Det är en stor skam för vetenskapssamhället att denna verksamhet får fortgå.

50. Människopräglad Varg

2012-01-17 14:17

Instämmer i Dahlins text.
Vi som bor i "vargbygder" ser inte vargen som ett positivt inslag. vargen som planteras in verkar vara präglad på människor. Varför är det annars så många djur i befolkade områden.Många vågar inte gå ut mot skogskanterna med eller utan hund av rädsla för angrepp. Björnar t.ex. verkar mera gå undan från människan för att undvika kontakt, vargar gör oftast motsatt. Alla som går med hundar i och i närheten av skogen är inte jägare, eller har jakthundar. Om någon skulle bli biten skadad av varg, så måste det vara något fel på människan eller hunden,fåret,kossan eller barnet eftersom vargen gjort så. För vargen är det väl inget fel på!?
Många vill nog avfolka Landsbygd o Glesbygd för att Rovdjuren skall få frodas! Tänker man då också på att de som har sina "safaris" också måste serva med mat drivmedel vatten mm för infrastrukturen är förmodligen havererad av kostnadsskäl. Fast det är väl en större fråga. Vargen kanske också skulle omfattas av arbetstidsgarantin, M.a.o. finns det inte mat på landet får dom flytta in till staden/större tätorter.

49. Det bästa vi kan åstadkomma?

2012-01-17 14:17

Kjell, att du tittar över och har ambitionen att förändra nuvarande rovdjurspolitik har du givetvis all heder över.
Men är detta verkligen det "bästa vi kan åstadkomma"?
När man inte når gehör för ett förslag av den karaktär vi båda har nämnt, går man i stället raskt över till nollvision för varg.
Är det det enda vi kan acceptera?

Är du inte intresserad av en förändring inom rimlig framtid?
Är du/ni nöjda med att eventuellt kunna säga "vad var det jag sa" om 10 år?
Att kräva nollvision är som att banka på en stängd och låst dörr, utan någon på insidan.
Och vårt hopp står väl rimligtvis till sittande politiker?
Dom som inbillar sig att partier som LD är lösningen, att detta skulle vara vår räddningsplanka är långt bortom realismens gränser och botaniserar Kjell.
Då kan vi lika gärna sitta och skrika i var sitt hörn som vi gör nu.

Nej, vill vi ha något annat än ringar på vattnet, eller storm i ett vattenglas, tystnad och väntan.
Vill vi det, måste vi vara kapabla att visa upp realistiska och "politiskt möjliga" förslag och lösningar på vargproblemet.
Jag hävdar att vi är "dödsdömda" vad det gäller att vara med och utforma/påverka rovdjurspolitiken så länge vi har nollvisionen på vår agenda...framtiden får väl utvisa om jag har rätt.

48. Dalle känner vi väl.

2012-01-17 13:09

Dalle har aldrig koncentrerat sig på en lösning att bli kvitt problemen med varg. Dalle kan inte bättre än andra veta vad som är realistiskt, vad som vinner gehör, vad som behöver göras eller vad som kommer att hända. Dalle kallar sig jägare men uppträder som alla andra vargkramare, Dalle fokuserar på att kritisera andra jägares argument, Dalle är i mina ögon ej trovärdig.
Min åsikt är att nollvisionen är den enda rätta ansvarsfulla logiska hållningen i frågan om varg i Skandinavien. Det är också den hållning som ökar i antal.

47. Svenska Jägareförbundet

2012-01-17 13:07

I Örebro län kritiserar idag jägaravhoppen som skett mot regeringens vargpolitik. Man verkar trivas med situationen. När jag kontaktar ordföranden så vill han hävda "vissa" framgångar. Han nämner årets skyddsjakt som något positivt! Att vi fått en indragen licensjakt verkar ingen ha förstått? Jag försökte också förklara det lidande och de lagöverträdelser som sker när inte en tränad eftersökshund kan användas på bästa sätt. Jag hoppas att SJF är medvetna om att de själva begår brott när de inte släpper sina hundar? Vi pratar om ett mellansverige där det kryllar av revir och vargar. Ingen har någonsin ACCEPTERAT vargen där de själva bor, svårare är det inte. Så vem tycker du ska drabbas Dalle?

46. Men Dalle...

2012-01-17 11:20

hur påläst är du?
Du skriver att §28 skulle kunna utformas någonting i stil med,
"Varg som uppehåller sig i omedelbar närhet av bostäder och djurhållning samt varg som attackerar hundar i samband med jakt får avlivas inom skottavstånd".

Upplysningsvis så kan jag berätta för dig att i Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy, som jag inom parantes själv har någon del i, står bl.a. följande, och har så stått ett antal år nu.

Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att relevanta lagar och förordningar ska anpassas så att den enskilda människan inte löper risk att försättas i oklara rättslägen. Rätten att försvara sig själv och andra, samt sin egen och andras egendom vid påbörjat eller befarat rovdjursangrepp ska vara självklar."

"Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att rovdjur som uppträder i omedelbar närhet till människas boning omgående ska avlivas, oberoende av bevarandestatus."

Ganska likt eller hur?

Uppysningsvis så ger ju §28 efter den ändring som gjordes för några år sedan hundens ägare eller vårdare rätten att avliva rovdjur som angriper eller hotar att angripa tamdjur efter att först vidtagit skrämselåtgärder.
Men vad gäller jakthundar är det ju i de flesta fall så att det inte finns någon ägare eller vårdare med när angreppet sker. Problemet kanske är att det är för få jägare som klarar att hålla jämna steg med hunden i skogen!?
Tyvärr har det arbete, som du påstår inte har gjorts, inte givit önskat resultat.
Jägarnas Riksförbunds krav att även andra än djurens ägare ska få försvara djuret/djuren har hittills inte hörsammats.

45. Blåögd Gustav?

2012-01-17 10:02

Av dom 8900 som röstat säger 61% nej till varg, ja.
Det handlar om en fråga ställd i Expressen, inget val ALLA i landet har gjort.
Åsikten kommer bara från dom som svarat på just denna fråga.
För dom flesta är nog inte vargfrågan prio 1.
Man behöver inte vara "färgad" åt något håll för att begripa att merparten av svaren på denna fråga kommer från nollvisionärer.
Och hur vet du förresten att 100% av jägarkåren stöder en nollvision på varg?

Den ofta återkommande frågan hur många som vill ha varg på sin mark är lika orelevant.
99% av alla som jagar skulle svara nej på den frågan, även jag.
Det är "omöjliga" frågor Gustav.
Man kan inte fråga vad folk vill, för folk VILL väldigt mycket, när det kommer till eget intresse.
Titta i stället på hur folk kommer att uppfatta oss.
Svarar du nej och samtidigt INTE vill utrota vargen, betyder det att du tycker att andra marker, och andra länder skall ha varg men inte jag/vi.
Eller?
Det handlar och skall inte handla om vad vi VILL, utan vad vi kan acceptera...det blir mycket enklare att komma framåt då.

44. #35 Anders Hermansson

2012-01-17 10:01

Anders Hermansson, med tanke på att du (eller kanske din namne) på en annan jägarsida förnekat existensen av växthuseffekten, vilken bygger på väldigt enkla fysikaliska lagar, så förvånar det mig inte ett dugg att du inte kan ta till dig grunderna i en ganska komplicerad filosofi. Däremot fövånar det mig att du inte kan skilja på denna filosofi och miljöpartiets partiprogram.
Det här blir sista gången jag bemöter dina repliker.Att diskutera med en människa som gång på gång i fråga efter fråga förnekar all vetenskaplig konsensus på grund av bristande förmåga att processa och ta till sig infomation är inte bara fullsändigt meningslöst, utan även vansinnigt tråkigt.

43. Radarparet Anders Wetterin och Mikael Karlsson

2012-01-17 10:01

Citat ”... framhärda i genomförandet av en politik som innebär ett totalt utraderande av dessa för Sverige unika traditioner och kulturarv, är ett svek mot svensk landsbygdsbefolkning utan dess like.”
Detta är en kärnfråga som regering och riksdag borde besvara och borde ha besvarat innan projekt Varg sjösattes. Tyvärr så fungerar inte riksdagen som tänkt eftersom ledamöterna inte törs rösta som de vill – riksdagen kan lika gärna ersättas med partiledarna. Samma resultat till lägre kostnad. Så det enda riksdagsledamöterna törs göra är att uttrycka sin sympati, men till att ta något verkligt politiskt initiativ i frågan saknar de civilkurage. Inget kommer av detta skamliga skäl att göras innan utvecklingen av vargstammen gör drastiska åtgärder nödvändiga. Vem kommer då att ta åt sig äran?
Bland berörda har Kjell Dahlin ett massivt stöd för detta initiativ och de enda negativa reaktioner jag har mött är att många har undrat varför i herrans namn har inte JRF, SJF och LRF gjort detta långt tidigare? Det är förväntat okänsligt men mycket destruktivt för SJF att Mörner i detta läge talar om 150 vargar och två vargrevir i varje län. LRFs hårnackade försvar för en långsiktigt livskraftig vargstam har förvånat många och förvånad kan man bli när man läser den kärvänliga mailkorrespondensen mellan Anders Wetterin, LRF och Mikael Karlsson, SNF. Citat Wetterin: ”Hej Mikael! Mailet var ett misstag från en enskild person, så nej, det är precis som du tror, LRF har inte ändrat uppfattning i vargfrågan. Vi har respekt för det demokratiskt fattade beslutet om rovdjurens plats i den svenska faunan...Med vänliga hälsningar Anders Wetterin, expert på jakt och vilt, LRF.” Citat från Karlssons svar: ”Hej Anders, Tack för detta snabba och tydliga svar! Skönt med besked att ni står fast vid att vargen har en plats i den svenska faunan. … Däremot kan vi nog vara överens i hög grad på punkterna som rör skadereglering. Jag har upprepat föreslagit för både LRF och SJF att vi ska göra gemensam sak i den frågan och väntar ännu på svar. Med vänliga förhoppningar, Mikael”.
Är LRF så billiga att SNF kan köpa dem för lite stöd till ökad ersättning vid rovdjursskador? Har LRF inte fattat att man ha ”respekt för det demokratiskt fattade beslutet” utan att för den delen göra det till sitt eget? Hur många av LRFs medlemmar uppskattar rovdjurens plats i den svenska faunan? Tämligen liten skara är min tro, och uppenbart börjar små revoltungar uppstå även inom LRF:s ledning.
Det börjar bli bråttom för organisationerna att vara lyhörda för opinionen, den som är trög och inte hänger med i svängarna kommer att sitta kvar med Svartepetter i form av ansvar för vargpolitikens hemska konsekvenser.
Men mycket städarbete återstår tydligen att göra inom de drabbades egna organisationer innan svensk sinnessjuk vargpolitik kan bekämpas av ett samlat motstånd.

42. 100 % stöd

2012-01-16 19:16

Dalle, har du hört talas om Trafikverket, deras mantra är "nollvison på olyckor". Dags för att börja att börja ifrågasätt även dem.

Kjell, du har 100% stöd ute i landet. Vill bara påminna om Expressens omröstning, just nu har 8900 röstat, 61% säger nej till varg. SCB skulle med så många röster säga att resultatet är statistiskt säkerställt, JA, JA det börjar och blåsa medvind.

41. Dalle

2012-01-16 16:47

Hur kan du tro att en nollvision av våldsverkare skulle vara orealistisk? Inget annat land vill ju ha dom? Ingen Svensk vill bli drabbad av ett angrepp, så där dessa monster håller till finns således ett självklart realistiskt mål att inte vilja utsättas för onödiga risker. Vi börjar se en vändning av politiken där anslagen till rovdjur minskar och forskare och media, befolkning vänt kappan efter vind. Ingen människa tror längre på den propaganda som spridits ut under decenier av fanatiker. Vargen möter åter sitt öde som icke önskvärd. Vare sig du vill det eller ej. Under denna tid får jägarkåren ägna sig åt vildsvinsjakt medan befolkningen och samhällsekonomin påverkas oerhört av en havererad rovdjurspolitik.

40. Mr Dahlin...

2012-01-16 15:32

Eftersom du nu noterat att jag figurerat i vargdebatten under en tid, borde du väl redan ha uppmärksammat
några av de förslag jag haft???
Om du nu har läst längre än till signaturen vill säga.
OK, för det första, slopa nollvisionen.
Den är orealistisk.
-Den är det sämsta tänkbara argumentet från jägarhåll, i förhållande till hur andra då ser på oss.
-Den är också helt orealistisk om vi tänkt oss förbättringar inom snar framtid, eftersom vi skulle "behöva" tusentals vargar för att få hjälp "utifrån" där.
Och det är just det vi behöver Kjell, hjälp utifrån.
Det räcker inte på långa vägar att några tusen nollvisionärer, som uppfattas som egoistiska "varghatare" sitter och spyr galla över dagens rovdjurspolitik.
Det krävs mycket mer än så för att komma framåt, jag lovar.
Om vi i stället föreslog en "generösare" §28 för att skydda våra djur skulle vi kunna få klart märkbara effekter i rimlig tid.
Det skulle heller inte (och skall inte) uppfattas som att vi vill utrota vargen, bara skydda vår egendom.
Exakt hur den skall utformas och presenteras för att få bästa möjliga effekt är vi säkert många som klarar av att lösa.
Någonting i stil med:
"Varg som uppehåller sig i omedelbar närhet av bostäder och djurhållning samt varg som attackerar hundar i samband med jakt får avlivas inom skottavstånd"

39. Utmärkt Dalle!

2012-01-16 14:50

Du har ju figurerat i debatten under lång tid och haft synpunkter på det mesta. Du borde ha haft tid att klura ut de "vettiga och realistiska" förslag som enligt dig ingen representant för jägarkåren hittills klarat av, men tills nu har du inte presterat annat än kritik, vilket är föga trovärdigt.
Nu har du chansen, ställ dig nu äntligen i frontlinjen och presentera de konkreta förslag till gagn för jägare och djurhållare i vargområdena som du efterlyser!
Visa dina kort om du har några! Jag synar.

38. Vi har ju chansen...

2012-01-16 12:31

Att vara med och påverka, det har vi haft hela tiden.
Men vi har vad vi förtjänar.
Det krävs "fingertoppskänsla" när man går i närkamp med myndigheter.
Avsaknaden av denna märks tyvärr allt för väl här.
80% är rena överdrifter och gnäll från jägarhåll, resterande tenderar att utmynna i bedrövliga och orealistiska argument mot varg.
Vi har sorgligt nog vad vi förtjänar.
Kunde vi själva vara först med att presentera vettiga och realistiska förslag vore vi redan med på banan.
Vi kunde redan varit vad vi borde vara, en viktig spelare.
Nu känns det som vi jobbar för att överhuvudtaget få vara med på ett hörn när rovdjurspolitiken utformas.
Är inte det fel?
Är det inte vi jägare som bör tillhöra gruppen "bäst lämpade"? ,som borde sitta i förarsätet?
Tyvärr, tyvärr så har vi vad vi förtjänar, då nollvisionärerna är dom som hörs mest från jägarhåll.
Och paradoxalt nog är det denna grupp som ger mer och mer eld i rovdjursföreningens brasa.
Det är tråkigt nog en stor anledning till deras framgångar i nuvarande rovdjurspolitik.
Men det är upp till oss, det kan vi ju ändra på....

37. För kännedom

2012-01-16 11:18

Jag kan glädjande nog meddela att ointresset för frågan hos våra riksdagmän och riksdagskvinnor inte alls är totalt. Brevet har fått ett icke föraktfullt antal svar, som i sin tur via mailkontakt givit möjligheter att ytterligare beskriva läget. Helt klart är att alla i riksdagen, oavsett parti, ett parti undantaget, inte är helt bekväma med den rådande rovdjurspolitiken.
Det gäller nu att jobba för att ord blir till handling.

36. Per B

2012-01-16 07:35

Jag trodde ekosofin var läran om att människor har rätt att finnas i tätorter och städer,där de också kan exploatera natur för att skaffa sig välstånd,men att människor på landsbygden ska ses som inkräktare i naturen,deras näringar,jakt mm. inkräktar på naturen.Dom som bor utanför tätorterna är skyldiga att ändra sina liv så att så mycket biologisk mångfald bevaras som de urbana människorna kan tycka är lämpligt,passar inte det får dom väl flytta eller nåt.

35. Per B #34 - stollar emellan

2012-01-16 07:35

Citat "Den grundläggande tanken bakom ekosofin är att människan är en del av naturen".
Detta är lögn, den grundläggande tanken är att ALLT LIV HAR ETT EGET VÄRDE, vilket är något helt annat. Næss och ekosofin skiljer dessutom noga på mänskligt och icke-mänskligt liv!
Du betecknar Arne Næss som en stolle, vilken kompetens har du att avgöra det? Næss är högaktad av miljoner människor, vem är du som vet att alla dessa har fel? Du bör nog vidareutbilda dig i Miljöpartiets ideologi, ekosofin, genom att läsa Mp:s partiprogram, Næss samt Linkola.
En annan grundläggande ekosofisk idé är att jordens icke-mänskliga liv kräver en kraftig befolkningsminskning och att det är VARJE troende ekosofs skyldighet att DIREKT eller INDIREKT medverka till en sådan befolkningsminskning.
Ekosofins föregångare och även nutida utövare står att finna i vänsterideologier såsom socialism, nationalsocialism, kommunism mm., dessa ideologier har ju visat sig vara skickliga på att minska jordens befolkning. Det förvånar ingen att Mp har ekosofi som sin grundläggande ideologi.
Per B är själv en stolle eller också försöker han sprida irrläror om såväl ekosofi som förutsättningar för rovdjursturism. Jag kan ge dig ett tips: Från eventuella framtida intäkter av rovdjursturism (från fattiga fundamentalister?) skall dras förlorade intäkter på bland annat djuruppfödning, jakt och jaktturism. Detta lilla aber torde medföra att något netto av en framtida rovdjursturism knappast lär uppkomma, MÖJLIGA intäkter förslår inte ens till att täcka räntor på förlusterna vilka däremot redan samlas på en snabbt växande hög.
Att majoriteten av ekosofisk troende bor på landsbygden är en radikal idé till vilken jag inte kan hitta något underlag. Vilken källa stöder du dig på? Ett tips kan vara att ekosofi är en vänsterideologi och var hittar man största antalet vänsterfolk? I Sverige kan det vara i SOFOs rödvinspimplardistrikt, men har du en seriös källa som visar på landsbygden så fram med den!

34. #33 Mats Johansson

2012-01-15 18:10

Den grundläggande tanken bakom ekosofin är att människan är en del av naturen. Du ställer alltså inte upp på det resonemanget? Visst var Arne Naess en stolle på vissa sätt, men man måste komma ihåg att han föddes i början av 1900-talet. Med tanke på att knappast någon ens kunde förstå konceptet miljöförstöring på den tiden, så var han absolut en föregångare vad det gäller det. Så länge man inte förnekar att miljöförsöring existerar eller har existerat förstås, alternativt inte är något att bry sig om. Oavsett vilket så tror jag inte du hittar många ekosofer i städerna, snarare bor de på landet och fösöker vara självförsörjande i så lång utsträckning som det går. Ekosofi är bara ett annat ord för gröna vågen.

Vad det gäller turistinkomster så är det inte pengar som trillar ner i fickan medan man sitter och pillar sig i naveln. Precis som med allt annat enskilt företagande krävs det tålamod och massor med hårt arbete för att det så småningom ska bli framgångsrikt. Jag förstår att få vill lägga ner det jobbet när man samtidigt blir motarbetad och får utstå en massa spott och spe från delar av lokalbefolkningen som anser sig ha tolkningsföreträde för vad som är bäst för bygden.

33. Per B

2012-01-15 14:12

Skulle vilja fylla i lite.
Nackdelar;Vargen ses som en symbol för att ekosofiskt samhälle.D.v.s. Ett samhälle där folket i tätorterna har tagit sig själva den rättighetet att dom-(som själva har exploaterat och asfalterat över mest natur av alla, för sin egen välfärds skull)-inte själva är skyldiga att ändra något i sin egen livsstil-inte behöver leva ett ekologiskt hållbart liv,men har all rättighet till att ha åsikter om hur andra(På landsbygden)ska ändra sitt sätt att leva för att deras egna skogar och marker ska ge sken av nån sorts orörd natur,trots att det bott folk där i tusentals år.
Här är vargen även symbol för varje hektar skog som tas(skyddas av naturskäl) av denna fattiga landsortsbefolkning,för att en majoritet av stadsbefolkningen vill verka vara modernt miljömedveten på deras bekostnad.Det ger i högsta grad olustkänslor.
Fördelar:Vi har i alla år också matats med propaganda om vilka oerhörda inkomster vargturism o.dyl. skulle ge bygden.Dom som ställt sig tveksamma var naturligtvis extremistiska rovdjurshatare enligt sedvanlig Svensk tidningsmoral.Men man undrar ju?-Hur mycket har ex.vis Fredriksberg tjänat i rena pengar på att behöva ha varg??Hur mycket har godsen i Skåne tjänat på att inte ha varg?? I Jaktarrenden o.dyl?

32. Ett sanningens ord men...

2012-01-14 18:44

...politikerna bör först ta reda på hur det gick till vargen återkom till de svenska skogarna. När den frågan är löst behöver troligtvis ingen politiker längre vara rädd för EU-spöket. Varför skall EU tillåtas avkräva Sverige tvångsförvaltning av en djurart som tycks ha sitt ursprung i illegal utplantering? Finns det någon politiker som vågar ta tag i den frågan?

31. #28, Stockholmaren

2012-01-14 15:00

Stockholmaren, här kommer några punkter (och eftersom du bad mig om det har jag har försökt avhålla mig från snack om kaskadeffekter och dylikt).

Nackdelar:

-Vargen väcker olustkänslor hos vissa och de upplever att deras livskvalitét försämras
-Angrepp på tamdjur
-Försvårad löshundsjakt

Fördelar:

-Många uppskattar en levande natur där vargen är en av alla ingående arter och upplever därför att deras livskvalitét förättras
-Turism: I glesbygden i många delar av världen överstiger intäkterna från rovdjursturismen vida intäkterna från jakten. Även jakt på rovdjur kan i framtiden (när vi har en livskraftg vargstam) bli en inkomstkälla för glesbygden (kolla t.ex. in prisläget hos olika outfitters i Nordamerika, det är inte billigt kan jag säga). Jag medger dock att det förmodligen kommer dröja innan så blir fallet i sverige.
-Skydd av biotoper: Ska vi ha varg måste vi även ha biotoper som kan producera tillräckligt med bytesdjur i form av t.ex. klövvilt. Då duger det inte att vi täcker vårat land med jämnåriga och artfattiga granplanteringar utan undervegetation. Biotoper som hyser stora och ”karismatiska” djur är dessutom oftast lättare att skydda. Få bryr sig om om en skalbagge är hotad, men om det finns t.ex varg i samma biotop blir de mer benägna att anse miljön som skyddsvärd (gäller givetvis inte de flesta läsarna på denna sida). I södra sverige drivs t.ex. ett storkprojekt. Huvudsaken till det är inte att man vill tycker storken är så himla viktig, utan att storken kan användas som argument för att skydda våtmarker. Detta hade inte fungerat lika bra om man påpekade att det fanns en slemmig salamander och det var därför våtmarken ska skyddas.
-Politiskt inflytande/trovärdighet: Om inte sverige klarar av att hålla en vargstam kan vi inte heller kräva att andra länder bevarar populationer av djur som emellanåt ställer till med olägenheter, och vi har för all framtid diskvalificerat oss från att uttala oss i bevarandefrågor.

30. Det är inte vargen, det är politiken..

2012-01-13 21:53

Per B. Du skjuter nog lite snett nu, likväl som du bommade helt i ditt förra inlägg. Man kan inte skuldbelägga vargen för det du nämner gällande avfolkningen av landsbygden, här ser vi nog politik och ekonomi som bidragande orsaker. Men i vissa avseenden är nog vargen en starkt bidragande orsak, det som för många får bägaren att rinna över, för de som trots nedläggningar av service, på landsbygden, ändock kämpat vidare. Det många känner nu är, efter att man påtvingats varg, att det som var svårt förut är omöjligt med den rovdjurspolitik som förs idag.
Det du nämner om att vissa unga inte är beredda att ”slita som djur”, delar jag och det är ett samhällsproblem som vi tyvärr nog tvingas leva med, dessa unga människor ser, likt våra förtroendevalda, bara till sitt eget bästa och det gäller att skaffa sig så mycket förmåner som möjligt. Detta är ju på intet sätt fel då det gäller den enskilde men då det gäller förtroendeuppdrag så ser iaf jag det som ett direkt felaktigt yrkesutövande. I mångt och mycket är deunga fostrade av oss äldre och vi har visat hur ”vi gjort och levt” och talat om för dem att de skall skaffa sig ett bra jobb på annat håll. På samma sätt är det i stor utsträckning inom ungdomsidrotten, man skall bli uttagen till match innan man presterar på träning. Man vill helt enkelt ha betalt innan utfört arbete. När man väl har fått ett arbete så behöver man inte prestera särskilt mycket där heller för man får ju betalt ändå och även här kan en parallell dras till våra förtroendevalda.
Tyskterrier, om det fanns en gillaknapp så skulle jag trycka på den för dig. Jag gillar dina kommentarer och den typ av ironi du står för.

29. Toll 27

2012-01-13 21:34

Ja, där ser man när en historielös med hälp av intellektet havererar. Det gäller inte bara att med intellktet ta sig ur dumhetens övertag.Det hela kollapsar som rovdjurspolitiken,det vittrar sönder helt enkelt. Avslutningsvis inlägg 27 lev väl i din värld som du befinner dig i.

28. Per B

2012-01-13 21:34

Man ska inte döma andra efter en själv. Jag bor i Stockholm och har ännu inte blivit drabbad av varg, men jag vill heller inte bli det och jag vill inte att medmänniskor på landsbygden ska bli det.
Jag motarbetar inte varginplanteringen för att få några ryggdunkar av de drabbade, även om det ju visar på att de uppskattar det jag gör. Jag motarbetar varginplanteringen för att det inte finns någon som helst rationell anledning till att ha lösspringande varg i Sverige. Vargen är på inget sätt utrotningshotad och den ger ENDAST negativa effekter på sin omgivning. Inte bara människor (som du naturligtvis inte bryr dig om) utan även utarmar faunan. Den är en ekosystemförstörare av stora mått, ekosystemet fungerar mycket bättre med människan som topppredator. Detta kan naturligtvis inte du erkänna eftersom du tydligen indoktrinerats till att tro att jägare är blodtörstiga mördare utan förmåga att tänka. (som vargen alltså). Men du har fel. Oerhört fel. Du kan inte ta år dig detta naturligtvis, men som ett experiment kanske du kan ta ett vitt papper och på det rada upp fördelarna med att ha lösspringande varg i sveriges natur på ena sidan och nackdelarna på andra sidan. Jag antar att du är människa så det bör vara ur människans synvinkel du ska göra konsekvensanalysen. Du ska ha i åtanke att vargen finns i hundratusental i andra mer lämpliga biotoper än t.ex. Västerfärnebo. Vad kommer du fram till?
Meddela oss gärna kolumnen med positiva effekter, eftersom ingen annan tidigare lyckats prestera en enda rad angående detta.
Om du lyckas med detta kommer jag garantera dig att du får ryggdunkar från dina kompisar inom vargkulten, för de letar forfarande....

27. #13 & #15

2012-01-13 18:06

Så ni menar alltså på fullt allvar att nedläggning av skolor, samhällsservise och avfolkning av glesbygden beror på vargen? Innan vargen började återetablera sig blomstrade alltså dessa bygder? Hur kommer det då sig att man ser exakt samma mönster även i byar i trakter där vargen ännu inte finns? Jo, folk har blivit för bekväma. Ingen tar över när de äldre inte längre orkar. De flesta unga är inte beredda att slita som djur för en spottstyver i trakter där det varken finns skolor, mataffärer, mackar, med mera. Om man verkligen vill rädda glesbygden duger det inte att blunda för detta och skylla allt på vargen.

Och du, På, jag undrar vem det är som bor i Stockholm egentligen? Jag en bit ifrån en by med 96 invånare. Med tanke på hur nära du verkar ha att börja prata om slussen och Stockholms stadsdelar så känns det som om det är du som är noll-åttan. Vad vill du med att hymla om det, få ryggdunkningar från de jägare som faktiskt bor i de berörda trakterna eller?

26. TE

2012-01-13 18:04

Att du orkar, vargangreppens enorma effekter kan vi inte göra så mycket åt. Antalet vargar har sedan länge passerat den gränsen. Däremot kan vi göra allt för att minska på dem så fort som möjligt för att minska skadorna. Djurskyddslagarna är inte förenliga med att hysa rovdjur i Sverige. För övrigt som vanligt bra skrivet Kjell.

25. Konungariket Sverige 2012

2012-01-13 14:48

Tack! Kjell Dahlin m.fl. som gör ett fantastiskt jobb.
Efter senaste tidens eldgivning mot politiker och rovdjursansvariga verkar det som saker och ting så smått börjar hända.
NVV senaste utspel med utökad skyddsjakt ska nog tolkas som att det börjar hetta till under fötterna. En panikåtgärd för att lätta på det enorma trycket från allt fler drabbade.
När småbarns-föräldrar i grupp uppvaktar länsstyrelser i rädsla för sina barn kan jag förstå om det börjar kännas obehagligt att vara ansvarig tjänsteman. I takt med vargens utbredning har motståndet ökat lavinartat i mellan Sverige och är nu inte längre någon enskild jägarfråga som många vill påstå. Har jag fel i min uppfattning att även vargkramare är på reträtt på kommentatorsidorna om man nu bortser från K.F. T.E. m.fl?
I varje fall ser man sällan Rödluvan och vargen som hånfulla inlägg mot drabbade glesbygdsbor. Gör man som NVV och vissa bla Dalarnas länsstyrelse gjort d.v.s täppt till alla säkerhetsventiler för de drabbade så briserar bomben till sist.
Projekt varg var dödsdömt från början och kommer att gå till historien som Sveriges dyraste och mest misslyckade experiment. Tyvärr kommer vi att få leva med detta elände ännu i många år.

24. Förhoppning

2012-01-13 13:32

Vi kan hoppas att några folkvalda riksdagsledamöter börjar på att lyssna på oss som bor i vargbältet, men jag tvivlar. Sverige är väl snart det enda landet i väst som sätter rovdjur före människor. Det är ju bara att titta på hur folk har blivit behandlade när de har försvarat sina djur mot rovdjur. Några har t.o.m. fått fängelsestraff, däremot om någon hotar eller rånmördar, eller på något annat sätt våldför sig mot en människa så blir det just ingen reaktion från samhället. Något är fel när djuren sätts före människan. Vi måste resa oss upp nu och tala om att det är nog. En levande landsbygd och möjligheter att jaga med löshund behövs i framtiden också.

23. Ompröva rovdjurspolitiken

2012-01-13 12:11

Mycket bra skrivet! Hoppas också att detta tillsänts regeringen så att dom verkligen diarieför och läser och begrundar dessa fundamentala sanningar.

22. Tack Kjell Dahlin.

2012-01-13 11:34

Detta är bland det allra bästa jag läst som uppmaning till våra beslutsfattare. Detta borde även samtliga distrikt och förbundsstyrelsen kunna underteckna.

21. Tycker inte Torbjörn Eriksson

2012-01-13 11:34

själv att det gått alldeles för långt när han som den miljöpartist han är applåderar och sätter sin tillit till EU i inlägg efter inlägg trots att det går stick i stäv med vad majoriteten i Sverige som berörs tycker?

20. Kanon!

2012-01-13 11:34

Det är såna här artiklar som behövs.
Mycket bra skrivet, Kjell Dahlin !

19. Tack Kjell

2012-01-13 11:34

Det var det bästa jag läst på länge,tyver så lysnar väl politikerna inte för än det händer nogot allvarligt förtroendet för politiker noll o intet.

18. Ompröva jakten.

2012-01-13 10:09

Ompröva jakten då det gäller nya förutsättningar i skogen med våra fina stora rovdjur. Jägarna måste anpassa sig till dom nya rådande förhållandena i skogen. Man måste inse att man kan inte jaga på samma sätt som tidigare. Vi ska ha rovdjur i markerna och det kan ni inte ändra på. Jag litar på EU och deras förmånliga regler när det gäller våra rovdjur.

17. Låt detta fina brev bli starten

2012-01-13 10:08

Jättebra initiativ med en saklig nedskruvad ton som folk lyssnar på. Tyvärr är det så att om en mycket kort tid är brevet en bra bit ner i pappersbunten på respektives skrivbord. Det får inte dröja för länge innan de påminns igen, gärna med en önskan att få ett svar. Påminnelser bör kanske ha bilagor med alla reportage om varghändelser runt om i landet sedan första brevet.

16. Mitt i prick

2012-01-13 09:48

Se nu till att detta brev även skickas till alla tidningar Publicera sedan på J&J vilka som vill undanhålla sina läsare denna information.

15. Kanon skrivelse.

2012-01-13 09:48

Per B herre gud va du på Södermalm i Stockholm. Spar dina yttrande till ombyggnad Slussen is tället. Nä jag håller med bort med varenda vargh. Jag o min kompis skippat eftersök och sagt att vi skjuter inga vildsvin i år. Undrar när Svensson står på knäna och bönar och ber snälla ni ni måste skjuta bort dom. Vadå har inte vildsvinen rätt att leva dom förstör ju bara materiella ting

14. utraderandet

2012-01-13 09:48

består även i puts väck med skattepengar rätt ner i sjön

13. Till inläggnr11

2012-01-13 09:48

Ditt raljerande med intellektets förmåga röjer avsaknad av historik samt avsaknad av inlevelse där människor utsätts och ingen lyssnar.

12. Mycket bra Kjell Dahlin

2012-01-13 09:47

Dessa rader borde komma från JRFs ledning,eller hur Solveig? Ett tips, lyssna och lär av "gräsrötterna" Men det kommer fler val,eller hur?
Åter igen, bra jobbat Kjell ! Om fler i ledningen tar efter Kjell kan vi få gehör för våra problem, men då bör man kanske bo inom svårt drabbade län för att kunna känna empati för sina medlemmar. Det är länge sedan vi i Värmland och Dalarna kunnat njuta av ett klingande hardrev utan att känna ångest!

11. Vari består utraderandet?

2012-01-12 21:02

På vilket sätt utraderar rovdjurspolitiken Sverige unika traditioner och kulturarv? Vad det gäller jakt kan man iallafall konstatera att det skjuts precis lika mycket eller till och med mer älg än vad det gjorde för ett antal år sen i de trakter där det ständigt påstås att vargen omöjliggjort jakten. Och avfolkningen av dessa bygder inleddes knappast i samband med att vargen återetablerade sig. Om vargen var orsaken till glesbygdsproblematiken skulle vi väl i så fall ha fortfarande ha ett Norrboten fullt av ungdomar och samhällsservice i blomstrande småbyar? det var problemetTack Viltdata, utan er statistik hade jag gått på de felatigheter och överdrift som ibland framförs angående jakt och avskjutning i vargbältet.

10. Bra

2012-01-12 21:01

Mycket bra skrivet !

9. Ett sådant brev varje vecka...

2012-01-12 21:01

...Så kanske dom börjar att lyssna och framför allt att göra något åt saken!?

8. Mmmm

2012-01-12 21:01

Jag lyfter på hatten och applåderar denna skrivelse...äntligen börjar man ta bladet från munnen på ställe efter ställe.Det tog tid men 25-öringen börjar trilla ned både här och där...

7. Otroligt bra....

2012-01-12 21:01

initiativ och mycket bra formulerat. Hoppas detta tar skruv men man fruktar att de folkvalda??? har så tung arbetsbelastning att de inte hinner med detta. Riksdagen är väl som vanligt tom utifall det här kommer upp till diskussion.

6. Så sant

2012-01-12 21:01

Bra skrivet av Kjell Dahlin, detta är alldeles rätt. Man får hoppas att allt fler engagerar sig så det blir organiserade och omfattande kampanjer.
Vi vill inte tillbaka till år 1800. Landsbygden måste få leva.

5. Utmärkt

2012-01-12 21:00

Med tanke på den turbulens om vad JRF står för den senaste tiden är detta ett utmärkt inniativ. Det får inte finnas några tvivel om att de som är satta att företräda oss medlemmar sköter sina uppdrag. Att det är mest aktivitet och upprörda känslor i de avdelningar som är drabbade av ohyran visar att folk som inte är drabbade har svårt att ta till sig problemet. Detta kan kallas för brist på empati och är verkligt otrevligt. Det är på iden att företrädare i JRF sätter sig in i situationen och agerar för sina medlemmars bästa. I annat fall finns det ingen anledning för oss som bor i vargbältet att bistå med våra medlemsavgifter

4. Mycket bra!

2012-01-12 21:00

Det är bara att fortsätta ösa på med argumenten och att hänvisa till fakta, fakta och åter fakta. Dra fram hyckleriet och lögnerna från vargkramarna i ljuset.
Framhärda i att människan är viktigare än vargen!
Ifrågasätt hela tiden varför man ska introducera fler och större problem för människor utan att någon positiv effekt fås.

Politiker kommer så småningom att tvingas tänka själva, och då är det bra om de vet hur de ska tänka för att inte gå på den förljugna, oempatiska och verklighetsfrämmande indoktrineringen från vargkramarna.

3. Mycket bra!

2012-01-12 21:00

Härligt nu kommer dom från flera håll, kan inte annat än hoppas att de sk folkvalda vaknar upp från dvalan och börjar se sig om i samhället vad som händer.Våga vägra frilevande vargar i Sverige.

2. Mycket mycket mycket bra initativ och väl författat!

2012-01-12 21:00

All heder!
Det är precis detta vi måste jobba med-att påverka på riksdags-och regeringsnivå!

1. Rovdjurspolitiken

2012-01-12 20:59

Bra skrivit! Tyvärr är det så att det är de politiska tjänstemännen som bestämmer i regeringen.Läs "knapptryckarkompaniet"av Anne-Marie Pålsson som varit riksdagsman i åtta år.I boken finnns sanningen.Tyvärr orsakar vargfrågan mycket hat mellan människor. Detta bevisas genom alla insändare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons