• Allmogejakt

”Sluta tvinga in medlemmar i Jägareförbundet”

DebattPublicerad: 2008-06-13 09:33

En jaktvårdskrets består arealmässigt av markägare som har sina marker i regel inom en kommun. Medlemsmässigt består en jaktvårdskrets även av medlemmar anslutna till SJF, Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundets stadgar för jaktvårdskretsar säger bland annat att man måste vara medlem i Svenska Jägareförbundet för att få utöva sin rösträtt på jaktvårdskretsens årsmöte. Konkret kan sägas att den markägare/arrendator som med sina marker ingår i en jaktvårdskrets är utan rösträtt på kretsens årsmöte om han/hon inte är medlem i Svenska Jägareförbundet. Svenska Jägareförbundet utövar här ett felaktigt påtvingande medel för att tillskapa sig medlemmar.
Viltvårdsområden och jaktklubbar betalar ett antal ören per hektar till jaktvårdskretsen – Lycksele – det vill säga en form av medlemsavgift till kretsen. En medlem i ett viltvårdsområde/jaktklubb, men inte medlem i Svenska Jägareförbundet, har således inte rösträtt enligt de stadgar SJF upprättat för jaktvårdskretsar.
Med andra ord, Svenska Jägareförbundet påtvingar markägare och arrendatorer ett medlemskap i SJF för att utöva sin rösträtt. Är detta demokrati? Jag uppmanar därför samtliga viltvårdsområden och jaktklubbar att nogsamt gå igenom jaktvårdskretsarnas stadgar innan man godkänner dessa på kretsarnas årsmöten.Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Samarbeta!

2008-06-30 11:02

Sluta kasta skit på varandra! Jaktfrågorna är för viktiga för det. Gynnar bara motståndet. Lokala samrådet kräver ej medlemsskap, problemet är att parterna, framförallt markägarna, inte deltar aktivt där.

7. Så är verkligheten

2008-06-17 10:04

Det som beskrivs i Mårdners debattinlägg och Törnvalls kommentar är helt rätt, SJF är i dag en organisation som helt saknar demokrati. Om man läser de protokoll som finns att tillgå från JVK:s årsmöten, så kan man där se att medlemmarna har ingen som helst kontroll på vad som sker och beslutas i SJF.

6. Om...

2008-06-17 07:32

Om det funkar så här är det katastrof! Det är ju rena bolsjevismen...

5. Björn Törnvall

2008-06-16 17:22

Tack för klarspråket. Du har beskrivit den "svenska modellens" baksida.

4. Friskt vågat John E!

2008-06-16 10:03

Tvångsanslutning är en styggelse, vilken organisation det än gäller. Företeelsen pekar på bristande förtroende för det egna budskapet och skvallrar om en syn på medlemmarna, som inte hör hemma i ett öppet samhälle.
JRF:s medlemsökning är i viss mån en effekt av synen på och det bristande intresset för medlemmarnas delaktighet och åsikter i centrala frågor för SJF. Det är beklagligt, att så mycket kraft går åt till stridigheter mellan förbunden, det förlorar jägarna på.
Den antikverade rundgången av jägarnas pengar via inbetalning av "viltvårdsavgiften" till viltvårdsfonden, som betalar tillbaka pengar för "det allmänna uppdraget" till SJF, som ett verksamhetsbidrag till JRF och dessutom delfinansierar Naturvårdsverkets verksamhet och Rikspolisstyrelsens dito (deras är ansvaret för eftersök av trafikskadat vilt) binder upp jägarnas "intresseorganisationer" med jägarnas egna pengar!
Det allmänna uppdraget, denna "gökunge" som håller på att äta upp SJF inifrån och används som en "gärdsgård" mot JRF, borde avslutas och ersättas med specifika uppdrag, för alla medborgares, faunans och florans bästa, till den organisation eller person, som bäst kan utföra tjänsten mot en ersättning baserad på tydligt redovisade skattemedel. Om medlemmarna betalar 300 kronor mer, direkt till sina medlemsorganisationer i stället för som "viltvårdsavgift" till staten, (som dessutom inte levererar någon vara eller rättighet i retur, varför detta inte är en avgift, utan en direkt skatt på jägarnas hobby!) skulle framförallt SJF, kunna fungera bättre, som jägarnas renodlade intresseorganisation. Idag köper politikerna alltför mycket följsamhet och "vattenkammat uppträdande" från SJF med jägarnas egna pengar. Varför reagerar inte medlemmarna i SJF på detta narrspel? Bristen på medlemsengagemang är det största hotet mot jägarnas intresseföreningar. Man blir inte populär av att som Mårdner ifrågasätta och "bråka", men utan engagemang från de medlemmar som vågar, stelnar kolossen på slottet i Sörmland, till ett för jägarna tämligen ointressant Naturvårdsverket-Light.

3. Johan

2008-06-16 07:28

Ge mig ett exempel på när SJF tog jägarnas sida och samtidigt ansvar för vad de beslutar. Du får leta duktigt...

2. Sluta tvinga

2008-06-13 11:39

Det är bara SJF som gäller om man skall påverka jakten i Sverge. Riksjägarna behöver ju inte ta ansvar för vad dom säger eller påstår. Är ej medlem i någon av föreningarna men kommer nog att gå med i SJF så man kan påverka jakten i Sverge och det främst varg.

1. I princip...

2008-06-13 10:10

...är det staten som tvingar in folk i SJF genom att ideligen endast ge uppdragen till dessa. Det absolut bästa vore om våra två organisationer kunde samarbeta helt utan att titta på vilka man tillhör. Handen på hjärtat, varken SJF eller JRF är felfria och har rätt inställning i allt, fördel JRF dock. Men som sagt utan att vara medlem även i SJF så har man minimalt med förmåga att vara med att tycka och förändra, eller för den delen även att få vara med "där det händer"...tyvärr. Det är inte för inte att SJF är tiofalt större än JRF och det beror inte på att SJF har så mycket bättre jaktpolitik, utan helt enkelt på att "de bestämmer" med våra politikers goda minne.
Gick själv ur SJF förra året. Är dock redan tillbaka där av den enkla anledning jag ovan nämner. Vill man vara med och förändra och få veta vad som bestäms inom jakten utan att behöva jobba i motvind, så är det bara SJF som gäller. Återigen, tyvärr.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons