• Pinewood

Alliansen vill säkra rovdjurspolitiken

DebattPublicerad: 2016-03-17 14:30

"Genom att ersätta beslut av myndigheter med sakkunskap och lokal förankring med juridiska långbänkar slår regeringen effektivt undan benen för en trovärdig och hållbar rovdjursförvaltning", skriver Lars Tysklind (L), Lars-Axel Nordell (KD), Kristina Yngwe (C) och Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

I onsdags förra veckan debatterades rovdjursförvaltningen i riksdagen. Alliansen finner det angeläget att lyfta detta då regeringen gång på gång försvårar för en hållbar rovdjurspolitik. 

Samlad rovdjurspolitik
Riksdagen fattade 2013 beslut om en ny samlad rovdjurspolitik. Alliansregeringen skapade förutsättningar för en långsiktigt hållbar förvaltning av de stora rovdjursstammarna och förbättrad trygghet och förutsägbarhet för de människor som bor i rovdjurstäta områden.
Reformen innebar att riksdagen preciserade hur stora stammarna minst bör vara, att förvaltningen effektiviserades och regionaliserades, men också att det skapas fungerande och rimliga förutsättningar för jakt som en del i den hållbara rovdjurspolitiken. På så sätt flyttades rovdjursförvaltningen närmare de människor som främst är berörda.
Alliansregeringens reform innebar också att det blev de expertmyndigheter som har den största sakkunskapen, länsstyrelser och Naturvårdsverket, som fattade besluten om förvaltning och jakt. På så sätt kan förvaltning och jakt utformas så att den långsiktigt tryggar rovdjurens gynnsamma bevarandestatus samtidigt som den har hög legitimitet bland de som påverkas.

Rovdjurspolitiken rivs upp
Dessvärre har både landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och miljöminister Åsa Romson (MP) aktivt arbetat med att riva upp den beslutade rovdjurspolitiken på olika sätt. Så sent som för några veckor sedan ändrade man på hur beslut ska fattas om skydds- och licensjakt, vilket går emot det riksdagsbeslut om en aktiv rovdjurspolitik som fattades 2013. Regeringen har bland annat höjt referensvärdet för antalet rovdjur som ska bevaras.
En annan viktig aspekt i frågan är en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen som tillkännagav att Naturvårdsverkets beslut om licensjakt är överklagningsbara till förvaltningsrätt. Licensjakt är med andra ord ett verktyg som är juridiskt gångbart men däremot finns det inte ett system för att fatta dessa beslut som fungerar i verkligheten. Ett överklagande till förvaltningsrätten kan därför omöjliggöra licensjakten samtidigt som jakten blir en långdragen domstolsprocess.
Regeringen har trots denna problematik inte presenterat någon lösning för att säkra en så snabb och smidig domstolsprocess som möjligt. Allianspartierna ser allvarligt på att regeringen med Socialdemokraterna i spetsen sviker de människor som bor och verkar på landsbygden.

Kräver åtgärder
I onsdags förra veckan debatterades den svenska rovdjursförvaltningen i riksdagen. Alliansen står fast vid att riksdagsbeslutet om att en hållbar rovdjurspolitik ska vara kvar och att regeringen börjar agera utifrån detta för att skapa en effektivare rovdjursförvaltning.
Allianspartierna kritiserar starkt varför regeringen väljer att gå emot fastställda underlag om referensvärden för de svenska rovdjuren. Dessutom kräver alliansen att regeringen skyndsamt presenterar förslag om en effektiv och skyndsam domstolsprocess att licensjakten inte kan omöjliggöras genom ett överklagande. 

Svek mot de drabbade
Det enda sättet att långsiktigt och hållbart förena livskraftiga rovdjursstammar med att värna de som berörs och drabbas av effekterna i regioner med ett högt rovdjurstryck, är genom aktiv och effektiv förvaltning.
Allianspartierna anser att licensjakt är ett verktyg som är juridiskt gångbart men att det idag inte finns ett system för att fatta dessa beslut som fungerar i verkligheten. Men genom att ersätta beslut av myndigheter med sakkunskap och lokal förankring med juridiska långbänkar slår regeringen effektivt undan benen för en trovärdig och hållbar rovdjursförvaltning.
Detta är ett svek både mot Sveriges skyldighet att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och de som drabbas av konsekvenserna av de stora rovdjuren.

Kristina Yngwe (C) Vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Lars Tysklind (L)
Lars-Axel Nordell (KD)

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Rovdjurspolitiken !!!!

2016-03-19 13:22

Kan någon förklara för mig hur acceptansen hos oss som lever på landsbygden för vargen blir större om besluten läggs på experter och sakunniga. Det är ju samma figurer på alla poster vem som än yttrar sig i dessa frågor.
Problemen förblir detsamma om vi har 170-270 eller fler vargar.
Vargen är problemet så länge det inte är fri jakt på den.
Att landsbygdens folk skall behöva utsättas för detta ÖVERGREPP är helt ofattbart.
Är vi så lite värda?? Eller är det ett led i den totala nedläggningen av landsbygden? Det finns inte en enda trovärdig politiker i landets riksdag. Så dessa utspel betyder inget. Bara svammel.

5. Pajkastning

2016-03-17 21:00

Pinsamt av alliansen att inte ta ansvar för den riktning i rovdjursförvaltningen som dom själva satte.
Ta mod till er och föreslå en blocköverskridande lösning. Rovdjur och liv på landsbygden bör fungera oavsett färg på regering. Det är ju inte skattepengar det handlar om utan vårt gemensamma kulturarv i form av småskaligt jordbruk vi pratar om.
Skämmes!

4. 8 år

2016-03-17 21:00

8 år satt ni i regering. Ni missade chansen genom att inte ha koll på juridiken.

3. Less

2016-03-17 20:22

Så less jag är på dessa utspel från Alliansen. Ni är minst lika skyldiga till den situation som gäller idag. Sluta ställa meningslösa frågor och gör nått istället. Som Calle är inne på, ändra på habitat direktivet. Men inget löses med att ställa frågor. Gör nått?

2. hmmm...

2016-03-17 18:38

man blir förundrad...i fråga efter fråga,det spelar ingen roll vad det gäller, så ser man alliansen kritisera MP och S för att föra en ohållbar och uppåt väggarna politik, och
jag håller oftast med...
Men varför gör dom inget åt eländet? de kan fälla sittande regering precis när de vill
om de bara ville,men gör det inte...helt klart ser det ju faktiskt ut som att de helt enkelt vill att MP och S skall sitta kvar och styra detta sjunkande skepp till avgrundens rand...
Krasst sett så har vi den politik vi har i dag inom alla områden tack vare att inte alliansen väljer att fälla sittande regering...

1. Art- och Habitatdirektivet gör förvaltning omöjlig.

2016-03-17 18:38

Sverige måste säga upp avtalet. Någon annan utväg finns inte. Ta striden eller låt Sveriges landsbygdskultur raseras.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere