• Allmogejakt

Avmaska jakthundar i vargrevir

DebattPublicerad: 2010-07-19 10:43

Ett nytt jaktår har inletts. Snart startar också årets älgjakt i Norrland. Det har inte hörts mycket om vargens bandmask, Echinococcus Granulosus, sedan jag slog larm om att vi kanske redan har denna parasit i landet, konstaterar Hans Boström, ansvarig veterinär vid årets vargmärkningar.

Myndigheterna, det vill säga Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket har satt ihop en arbetsgrupp som ska titta på inflyttning av varg och hur en sådan ska gå till utan att vi smittas ner.
Vad behöver man då titta på? Jo, det rör sig om tre kategorier vargar. Vargar som redan finns i landet, vargar som spontant vandrar in i Norrbotten och de vargar som man tänker plantera in från öst.

Jägarna kan göra en insats
När det gäller den första gruppen, de vargar som redan finns i landet och frågan om vi redan har bandmasken, kan jägarna göra en stor insats.
Vid årets älgjakt bör jägarna i allmänhet, och jägarna i Norrbotten och i vargreviren i synnerhet, vara uppmärksamma på älgarnas lungor. Genom åren har ju cirka 16 vargar vandrat in i Norrbotten. Många av dem har inte överlevt passagen genom renbeteslandet ner till Mellansverige. Men dessa vargar har ju, om de varit smittade med bandmasken, hunnit sprida ut maskägg under kringströvandet i bland annat Norrbotten. Det är förmodligen troligare att älgar i Norrbotten har cystor än att älgar i Mellansverige har det.

Cystorna vanligast i älgens lungor
Hos älg är lungorna den vanligaste fyndplatsen för cystor, men dessa kan sitta var som helst i kroppen.
Hur kan man då upptäcka cystorna i lungorna? Man måste skiva lungorna i ett par centimeter tjocka skivor för att helt säkert hitta cystorna och det kan man nog inte begära att jägare ska göra rutinmässigt. Men man bör noggrant känna igenom lungorna. Känns det något konstigt, någon knöl eller förtjockning, kan man ju skära igenom lungan på det misstänkta stället.
Cystorna är ofta bara två-tre stycken och ibland bara några centimeter stora. Karakteristiskt är att cystans vägg är en vit tjock hinna. 

Lungorna skickas till SVA
Hittar man misstänkta eller konstiga lungor bör man skicka in dem till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Observera att cystorna är helt ofarliga för oss människor. Dom är bara farliga för vargar och hundar som äter upp dem.
Det vi människor ska vara försiktiga med är att få i oss maskägg.
Då kommer vi in på nästa sak jägarna bör göra. Den största risken att vi människor ska smittas är om vår hund blir smittad. Då utsöndrar den bandmaskägg i vår omgivning och hemmiljö. 

Jakthundar bör avmaskas
Därför bör alla hundar och absolut alla jakthundar i vargreviren och i Norrbotten avmaskas mot Echinococcus Granulosus.
Denna parasit kräver speciella maskmedel, nämligen något medel som har Praziquantel som aktiv substans. Prata med din veterinär så får du hjälp att hitta rätt preparat.
I många länder rekommenderas att man avmaskar hunden både före och efter jakttiden.
Ytterligare en sak bör man som jägare tänka på –ge aldrig din hund råa slaktrester om du jagar i vargrevir! Cystor kan som sagt sitta var som helst, även i benmärgen i till exempel ett älglårben.
Med önskan om ett gott jaktår utan vargbandmask.

Hans Boström, ansvarig veterinär vid årets vargmärkningar

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

61. Knud Jessen

2010-08-01 16:33

Det är Danmark du inte ska vara i det är större risk att bli smittad där,flytta till Sverige istället där är det mindre risk att bli smittad enligt JBV och SVA..

60. Kokillen

2010-07-31 18:27

da har du inte pråtat met ratte kontaktperson.Du frågar om jag fattor? Ja, jag fattor at du ingonting fattor. Och du min ven, skal aldrig rekommondera mig at inte vistas i Sverige. Sverige er mit andet fædreland, och jag har i mer end 25 år haft egondom , så jag vistas så ofte jag har tid.

59. Falska skyltar varnar för en dödlig mask

2010-07-31 18:26

Läs vad Svenska Dagbladet skriver om dvergbandmask.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/falska-skyltar-varnar-for-en-dodlig-mask_5065819.svd

58. Knud Jessen

2010-07-30 13:49

och enligt jordbruksverket är det större risk att bli smittad i Danmark än Sverige så ja rekomenderar dig att inte vistas i det landet...........om du fattar??

57. Knud Jessen

2010-07-30 12:52

Ja har pratat med jordbruksverket och SVA

56. Kokillen

2010-07-30 09:30

om du fortfarende inte fattor, tyckas jag du skal kontakta Jordbrugsverket, dom har fattat alvaren av vargen møjliga sjukdommar.Kontaktperson er Helena Kattstrøm.

55. Kokillen förstår inte

2010-07-29 11:12

I Centraleuropa med flera ställen finns SÄRSKILDA regler som ENBART syftar till att skydda de som arbetar i lantbruket mot hydatid, jag trodde det framgick men läsförståelse är kanske inte din grej? Jag kan dem (reglerna) inte, jag vet att de finns och och OM kokillen är bonde så borde han i eget intresse ta reda på dem. Sedan kan kokillen läsa fallbeskrivningar från medicinska facktidskrifter och då får han den otrevliga överraskningen att nästan ALLA hydatid-fall är bönder, deras anställda eller deras barn. Därnäst kommer slaktare och andra som hanterar djur och sedan friluftsfolk som jägare och andra som är mycket i skog och mark. Nu har även stadsrävarnas offer börjat komma. OM du är bonde så förbered dig, Kokillen. De aktivt motsträviga omedvetna typ Kokillen är de första att drabbas av hydatid. Ändra din attityd om du vill överleva.
I övrigt tycker jag inte dina inlägg tillför debatten ny kunskap.

54. Hermansson vet alltså inte...

2010-07-29 09:51

...hur bönderna i Centraleuropa gör utan hänvisar till nån bondeorganisation och fortsätter med det finns regler för hur kor ska mjölkas, hur hö ska hanteras mm mm.
Sådana regler har vi i Sverige åxå om det inte är bekant,har en folder här framför mig på 138 sidor och 427 checklistepunkter som vi ska gå igenom årligen och vara godkända på och där ingår bla mjölkning, tillvaratagande på hö mm mm mm mm mm mm mm mm.
Så troligen har vi ungefär samma regler,får ja gissa så har vi fler regler än dom har nere i Europa.
För övrigt kan ja berätta att ja va in på Lidl idag och såg några hamburgare krypa omkring på golvet det va tyskt kött i dom men efter att ja läst Hermanssons inlägg här så förstår ja nu att dom är fulla av dvärgbandmaskar,så det är väl sånt vi får vänja oss vid...

53. Kokillen, obehaglig överraskning väntar

2010-07-28 14:38

Kokillen, vill du verkligen i detalj ha reda på hur en schweizisk bonde gör för att arbeta på sin gård utan att drabbas av hydatis så tag kontakt med en bondeorganisation därstädes. Det finns regler för hur kor skall mjölkas, hur hö skall hanteras mm. mm. allt för att begränsa hydatid-fallen. Tyvärr så drabbas många bönder och deras barn trots detta av hydatis. Om Kokillen är bonde så står du inför stora förändringar i ditt liv, skräcken för dvärgbandmasken kommer med all säkerhet att bli lika utbredd här som den är i Centraleuropa. Det påverkar allas liv i stor utsträckning och sen får du hoppas att du inte tillhör de många som kommer att drabbas av hydatis. Men tro inte för en sekund att detta på något vis är som, citat: "Klöv, blåtunga, BSE, scrapie, svinpest, fågelinfluensa, tuberkulos, paratuberkulos, grissjukan PRRS och Aujeszkys sjukdom" för då lurar du dig själv grymt.

52. Anders Hermannson

2010-07-28 01:49

En sak är du duktig på det är att skriva,svara på frågor är det sämre med men du är bra på att kräva svar av andra.
Ja undrade hur bönderna i Schweiz gör med foder till djuren törs dom ta in sitt egna eller köper dom från smittfria Sverige??
Förövrigt har du rätt ja förstår inte allt tjafs om dvärgbandmaskar.
Du har åxå rätt att det finns inte en bonde som inte vet vad salmonella är.
sallmonellautbrott på en gård innebär,avspärrning,sanering av allt av minsta skruv,det kan ta månader,år att bli friförklarad.
Sen har vi lite andra sjukdomar(epizoter) som vi försöker klara oss från typ Mul och Klöv,blåtunga,BSE,scrapie,svinpest,fågelinfluensa,tuberkulos,paratuberkulos,grissjukan PRRS och Aujeszkys sjukdom och vi försöker hålla landet fritt från dessa och lyckas ganska bra och ja tror vi kommer att lyckas bra med dvärgbandmask åxå

51. Calle F, Kokillen förstår fortfarande inte

2010-07-27 14:08

Kokillen frågar mig om hur bönder i Centraleuropa gör. Jag har frågat några bönder om de vill hålla på med djur och foder när dvärgbandmasken är här. Men alla har sagt att då lägger de av. Så, jag känner ingen som vill hantera djur, foder, hö osv. när bandmasken väl har kommit. Känner Kokillen några? Som kobonde borde han i eget intresse för länge sedan ha informerat sig. Varför en bonde VILL HA en livsfarlig parasit i sin omgivning är mig obegripligt, att du jämför med fästingar, myggor etc. visar jä-ligt tydligt hur lite du har fattat av vad som kommer att hända i Sverige när dvärgbandmasken är här. Och en bonde som inte vet vad salmonella är, finns han?
Grundprincipen i Centraleuropa är att åtgärder sätts in mot smitta såväl hos huvudvärd som hos mellanvärd samtidigt. I Centraleuropa är dessutom situationen annorlunda jämfört med vad vi har att vänta i Skandinavien. Där är det i huvudsak rödräv som är smittspridaren, rödräv har oftast ett fåtal äggproducerande maskar i tarmen, uppåt 50 maskar kan förekomma. Räven är ortstrogen, varför rävens spridande av maskägg är begränsad. I Europa kan man därför skapligt kontrollera smittspridningen genom att bekämpa rödräv, se till så att alla hundar, katter mm. är avmaskade samt utbilda särskilt bönder, slaktare, djurskötare mm. i vilka skyddsåtgärder de kan vidta för att undvika smitta.
Det är frågan om mycket omfattande åtgärder men trots detta så smittas ett antal bönder varje år. Vill du gärna ha det på detta vis även i Sverige, Kokillen? I Skandinavien blir det vargen som står för smittspridningen, en smittad varg har tusentals äggproducerande maskar i tarmen, man har funnit upp till hundratusentals maskar, detta i kombination med vargens stora revir och förmåga att vandra snabbt och långt innebär att smittospridningen i Skandinavien kommer att bli tusenfalt av vad rävar förmår i Europa, därtill kommer att även rävar, icke-avmaskade sällskapshundar, katter mm. kommer att bidra till att maskäggen sprids ända in i stadsbornas lägenheter. Myndigheterna i Sverige ägnar sig i huvudsak åt att säga att allmänheten inte skall oroa sig för dvärgbandmask varför det kommer att ta tid och tusentals smittade innan vi får samma medvetenhet om faran som övriga Europa har. SVA skall tala om när masken är här men ingen myndighet tycks ha till uppgift att förhindra att varg kommer hit med mask! Allmänt anses det var betydligt bättre att förhindra en katastrof än att satsa på att röja upp efteråt. Galenskap är således ett ord som är en mild beskrivning av svenska politikers och myndigheters agerande inför detta hot.
I många länder forskar man på att ta fram effektiva metoder för att hitta smittan hos barn under 10 år, någon sådan verksamhet pågår inte i Sverige vad jag vet. Här betalar vi forskare för att de skall springa omkring och samla vargskit som de kan mäta och väga och se vilka djur vargen plågat ihjäl samt idka catch & realease-jakt från flygplan, då kan man ju ta reda på hur långa djuren är och vad de väger, men man undviker noga att kontrollera om varg har mask.
Det är dags för ett uppvaknade i detta land, tyvärr kan det vara i senaste laget.
Kokillen, maskcystor kan hittas nästan var som helst i ett smittat djur/människa; lever, lungor, hjärta, hjärna hör dock till de mera vanliga och cystorna är från någon centimeter upp till ett antal decimeter. Bönder, kokillen, är i alla infekterade länder särskilt utsatta, smittofrekvensen ligger från 10-falt till 1000-falt av ett lands genomsnittliga smittofrekvens.

50. Anders Lundberg

2010-07-27 13:09

En rättelse mjölkkor får en kalv per år så du får dubbla din siffra minst....hur är det med kunskapen???

49. Kokillen

2010-07-27 10:44

du fattor ingonting. Forurenet vatten kan du ta hand om , om du vil - det kan du inte met dværgbandmasken. Om den nu redan finns i Sverige, sprides den met økat hast overallt, met vargens langa vandringer, och smitte til alg och andra djur, och manniskor. At en dansk er død var blot et exempel.

48. Vad händer när första slaktade djuret har dvärgbandmask?

2010-07-27 09:43

Spridning av dvärgbandmask genom att dvärgbandmasksmittad avföring från vargar kommer med vid slagning, upptagning och pressning av hö och kanske även vid pressning av halm.
De som utfordrar, sköter om, hästar, kor, får m fl djur smittas från det slagna höt.

Förutom att vi år 2004 hade 271 000 hästar så har vi idag 360 000 mjölkkor som borde få ca 150 000 kalvar, varej år.
Ca 170 000 betesdjur för köttproduktion och okänt antal får.

Borde inte politiker, via Jakt & Jägare, få lämna klart besked, innan valet, och innan inplantering av varg och troligt beslut 2012 om ökning av antalet vargar + fortsatt inplantering, om man tänkt sig att kött från djur som smittats av dvärgbandmask får säljas och om det i så fall skall märkas att djuret var smittad av dvärgbandmask?

Vi uppmanas att undersöka älgars inälvor men är inte risken stor att smittas när vi flår en älg, rådjur eller vildsving som vistats i vargrevir?

De jägare och arbetetare vid slakterier som flår djur borde de bära skyddskläder??


47. Anders Hermansson

2010-07-27 09:43

Du skriver vem vill hantera hö, halm i ett område där man vet att dvärgbandmask ägg förekommer i naturen. Hur gör då mina lantbrukarkollegor i Schweiz där varannan räv är smittad, när dom skördar foder till sina djur låter dom åkrarna växa igen och köper foder från ett ej smittat land, typ Sverige.

46. JADU KO..

2010-07-27 09:42

...killen du är ingen bonde du är en vargkramare .

45. Katastrof

2010-07-27 00:04

Vad är en katastrof i Sverige dör det ca 3000 personer i influensa årligen då måste det vara en jättekatastrof i Anders Hermanssons ögon om han tycker det är en katastrof när ca 1000 dör an blåsmasksjuka i Europa

44. OKEJ

2010-07-27 00:04

Kokillen o Calle F, ni tillhör rovdjursföreningen så ni vill inte ha öppna landskap bara varg o parasiter. jag ser nog helst att vi ska ha öppna landskap o jakt med våra hundar.

43. Helt rätt, Calle F, Kokillen förstår inte

2010-07-27 00:04

Kokillen, du har missförstått det mesta, inte behöver du äta vargdynga för att få i dig dvärgbandmaskägg, läs vad Jordbruksverket skriver, det räcker med att till exempel dammsuga i ett hus där det finns bandmaskägg i omgivningen! Det är ingen här som påstått att cystorna eller själva maskarna smittar, men närvaron av cystor visar att vilda hunddjur i området är smittade och i och med detta så finns även bandmaskägg. För även om endast äggen smittar, VEM vill få i sig maskhuvuden eller cystor? Ingen, skulle jag tro och därför vill ingen äta kött från djur med cystor. Det är ju inte enbart den reella dödsrisken som är av betydelse, minst lika stor betydelse har varje enskilds upplevelse av att konsekvenserna är FÖR grymma. Vem vill hantera hö, halm, borsta hästar och hundar, sätta upp stängsel mm. i ett område där man vet att dvärgbandmaskägg förekommer i naturen? Knappast någon. Vem vill ha en sommarstuga, vem vill vårstäda i och utanför en sommarstuga, vem vill plocka bär och svamp, vem vill låta barnen leka på gräsmattan, vem vill ligga i ljungen och njuta i ett område där det kan finnas dvärgbandmaskägg? Knappast någon. Häri ligger problemets vidd, INGEN vill ens med liten sannolikhet riskera att själva smittas och INGEN vill att deras barn skall drabbas av hydatid. Hur vi umgås med och använder oss av naturen skiljer sig radikalt från Tyskland, Schweiz etc. Om inte Riksdagen stoppar detta vansinne som rovdjurspolitiken innebär så får vi snart samma situation här som i just Tyskland, Schweiz mm. och det tror jag INGEN svensk vill ha om varje svensk fick veta sanningen om blåsmasksjukan.
Skandinavien är ett av få områden i världen som är fria från dvärgbandmask, låt oss behålla det så. Det är KRIMINALITET av GRÖVSTA SLAG att FÖRSTÖRA något så unikt som Skandinaviens dvärgbandmaskfria natur bara därför att några fanatiker TROR att vi av okänd anledning måste ha varg.
Det lär bli många billiga sommarstugor i Roslagen. Köpläge för de som inte räds att se bandmasken i vitögat, typ Kokillen?

42. Calle F, dvärgbandmask är en verklig katastrof

2010-07-26 16:27

Just det, Calle F, TUSENTALS har fått blåsmasksjuka i Europa, 2006 fick 997 diagnosen blåsmasksjuka, 2007 blev det 834 och 2008 blev det 894. Talen för 2009 och 2010 är inte tillgängliga. Dessa närmare tusen per år som nu får diagnos har smittats för ett antal år sedan, kanske 10 år eller så och enda upp till för 30 år sedan. Hur många som nysmittas VARJE år i Europa är det ingen som vet. Vad man vet är att antalet smittade rävar ökar både i antal och utbredning. Till detta kommer att hydatid är underdiagnostiserad, sjukdomen upptäcks ofta i samband med andra sjukdomar och diagnostiseras ofta som lunginfektion mm, verkliga antalet som borde ha fått diagnosen hydatid kan vara uppåt tre gånger så stort. Att TUSENTALS människor i EUROPA drabbas av denna hemska sjukdom måste väl sägas vara en katastrof. Eller hur många behöver Calle F innan hon tycker det är en katastrof? Uppenbarligen känner hon inte till situationen på landsbygden i Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien, människorna där är hysteriskt rädda för att få i sig bandmaskägg. Säg Fuchbandwurm till en tysk turist i Sverige och turisten skenar i panik.
Nu stör det tydligen Calle F att Skandinavien är ett av få områden i världen som är fria från dvärgbandmask, hon arbetar därför enträget för att även förstöra svensk/norsk natur och göra den otillgänglig för alla.

41. Kokillen, du förstår inte

2010-07-26 15:22

Dvärgbandmask har kopplingar till varg, vargen dödar jakthundar, vargen dödar älgar och så vidare och så vidare. Därför är det så mycket värre att en enda människa dör i Indien eller Kina efter att ha smittats av dvärgbandmask än om så tusentals arbetare omkommer årligen efter att ha jobbat för att bryta fram koppar eller bly att använda i framställning av ammunitionen till jakten, eller i textilindustrin för att framställa billiga plagg att ha på sig när man håller på med sin hobby, jakten.
Vargen är i dessa människors fantasivärld, en ofantlig katastrof som människosläktet inte tidigare sett sin lika och som så småningom leder till död och elände för hela Svenska befolkningen, och då hjälper det inte att du kommer med dina jordnära berättelser från VERKLIGHETEN!

40. johansson

2010-07-26 15:22

Mina hundar är och har alltid varit regelbundet avmaskade,liksom mina djur som ja släpper ut på bete första gången,det har mina veterinärer rekomenderat,och jag litar mer på dom än vad johansson,Hermansson och Lundberg skriver.
För övrigt kan ja bara tala om för johansson att ja jobbar framför datorn idag med lite bokföring mm,för det regnar ute det är åxå en bondes vardag.

39. Knud Jessen

2010-07-26 13:03

Glömde en sak drygt två miljoner människor dör varje år av förorenat vatten, några fler än en Dansk av dvärgbandmask.....

38. Knud Jessen

2010-07-26 13:03

WOH skriver mycket rapporter men som sagt var det är mycket som är farligt....

37. JA DU KO KILLEN

2010-07-26 13:03

Ganska väntat att få ett sådant svar av dej, Värmland är ju inte så stort så du ska inte av maska din hundar för att du bor i ett snällt varg revir.

36. Kokillen

2010-07-26 11:05

tyvarr for dej, så har Anders och Anders ratt. WHO har utgivet en over 700 sidor lang rapport, och konklusionen er at det er att betrakte som livsfarlig for manniskor, och betraktas som et globalt hot mot manniskor.En danskar er død av dværgbandmask.

35. Ja du Johansson

2010-07-26 11:04

Vara bonde är inte ett jobb det är ett sätt att leva när ja skriver det här halv två på natten sitter ja i ladugården(det går att ha datorn även där) och väntar på att en kossa ska kalva,du funderar på var ja jagar det har ja skrivit många ggr men ja kan skriva det igen Värmland i ett revir där vargarna är ganska beskedliga av sig ännu så länge två hundar och tre får dödade vad känner till.Ja är uppfödd med stövare har ingen egen nu min far har en som vi samjagar med själv har ja gråhundar två st.
Calle Seleborg det stämmer att ja inte är allvetande men det är det ingen annan som skriver här som är heller det är mycket tro och tyckande.Dvärgbandmaskar för mig är inte mer skrämmande än fästingbett,getingstick,hundbett mm.det dör människor av det mesta ingenting är vad ja känner till ofarligt det är farligt att leva men vi måste naturligtvis se upp och hålla koll på läget.
Beträffande kor och vargar så är det ju så att vi har rovdjur i våra skogar och då får vi nog räkna med att det blir konflikter ibland det enda sättet är ju då att försöka ta bort dom individerna med hjälp av paragraf 28 om det går,för vi lär inte få nån hjälp av våra myndigheter för dom har vad det verkar bestämt sig för att svenskt lantbruk ska vi lägga ner i alla fall dom mindre gårdarna och det är jäkligt synd för det behövs både stora och små.
I Norge har dom lärt sig att där behövs både stora och små gårdar för där får dom bättre hjälp troligen på grund av att dom var med i kriget och fick lära sig att mat är bra att ha på nära håll.
Nu måste ja gå till kossan och hjälpa henne sen ska ja sova gott trots dvärgbandmaskar och vargar....

34. UPP

2010-07-26 01:00

Till bevis nu ko killen var jagar du å vad har du för hundar du verkar jobba mer framför datorn än i ladugården du har ju aldrig svarat var du jagar ? du verkar vara kompis med Te.

33. Kokillen

2010-07-26 00:59

Nu bevisar du att du inte är allvetande. Om svenskar semestrande utomlands skulle dra på sig blåsmasksjuka i samma omfattning som lokalbefolkningen skulle vi ha 1 fall vart tionde år. 2008 hade vi 13. Du kan klura ut varför denna skillnad? 2008 var det närmare 1000 fall konstaterade i EU och mörkertalet är stort.
Beträffande kor och varg har vi nu enbart kvar 2 sätrar i Värmland med fritt betande kor. Du kan ju bedöma hur pass livskraftiga de är när du läser http://ltz.se/nyheter/harjedalen/1.2204571-annu-en-vargattack-i-lillhardal

32. Anders Hermansson

2010-07-25 16:40

Ja äger ingen sommarstuga,ja är mjölkkobonde och har ingen semester så jag har inte tid med nån stuga,däremot bor ja i ett vargrevir och jagar i ett vargrevir med mina hundar och har inte tänkt sälja varken gård eller hundar.
I ditt inlägg 28 verkar det som att i dom länderna där det finns frilevande varg dör folk som flugor och att det är full skogen i döda människor har du sett det med egna ögon eller???
Finns här ingen vettig person som kan förklara för Anders Hermansson och Anders Lundberg vad dvärgbandmask är och hur dom lever för dom två verkar ha gått i samma klass i skolan.....

31. Anders Lundberg

2010-07-25 14:22

Seriösa människor som har djur avmaskar dom med gämna mellanrum....
Dvärgbandmasksmittat kött vad är det för nåt??Hur går det till???
Maskarna lever väl i tarmarna och att man inte ska äta avföring fick ja lära mig som liten..
Trikiner finns redan i vissa vildsvin det provet får man bekosta själv...

30. Fullt så illa är det inte Anders

2010-07-25 14:22

Dvärgbandmaskens huvudvärd, hund, varg, räv eller mårdhund har parasiten i tarmkanalen. Därifrån släpps det ut miljoner ägg ut i naturen. När dessa ägg slinker ned i mellanvärdens mage, klövvilt eller människa bildas små larver som söker sig ut i olika blodrika organ. I dessa organ bildas cystor av granulosus som innehåller bandmaskhuvuden. Multilocularis liknar mer en cancer vilket gör den extra svårbehandlad.
Det är inte farligt för människor att få i sig dessa bandmaskhuvuden från mellanvärden. Människan kan inte vara huvudvärd.
Det är äggen som är farliga för oss. Hunddjuren har i allmänhet maskägg i pälsen. Därför är smittade hundar den största faran för oss människor.

29. En enorm katastrof

2010-07-25 14:21

Det blir PRECIS som det är i dagens Tyskland, Schweiz, Österike, Italien med tusentals döda och döende människor som ett resultat av dvärgbandmask, och ingen som längre färdas i naturen utan heltäckande skyddsutrustning, för det är väl sån det är i din fantasivärld?

Herregud människa, ta din medicin och lugna ner dig:o)

28. Kokillen, dvärgbandmask är livsfarlig

2010-07-25 14:21

Nej du, Kokillen, nu försöker du smita undan med dina dumheter. Detta är INTE en fråga om åsikter, det är frågan om VERKLIGHET, dödliga parasiter som KOMMER att drabba Sverige därför att Riksdagen sitter med armarna i kors och gör inget för att lösa sin viktigaste uppgift.
Kokillen, i ditt inlägg #24 fanns bara en sanning, att man kan använda krut och kulor mot varg. Men mot vargens ständiga följeslagare, dvärgbandmasken, duger det inte med krut och kulor, enda botemedlet är att hålla Sverige fritt från frilevande varg. ALLTID när man har stammar av älg/klövvilt och varg i samma område så får man in vargens dvärgbandmask med katastrofala konsekvenser för befolkningen. Du tycks heller inte känna till att medan en smittad räv har kanske 50 äggproducerande dvärgbandmaskar i tarmen så har en varg 1000-tals, till och med 100-tusentals har observerats. Räven är relativt ortstrogen medan varg vandrar både långt och snabbt. Vargen sprider därför dvärgbandmask över ofantligt mycket större områden än vad räv (och mårdhund) förmår.
Läs vad Anders Lundberg skriver i sitt inlägg och lär dig något, Kokillen. Jag kan tillägga att bor man i vargrevir och har hund så måste hunden avmaskas med praziquantel (5mg/kg) var sjätte vecka, kostnaderna för detta lär göra det omöjligt för många att ha hund.
Har Kokillen sommarstuga i vargrevir så rekommenderar jag honom att sälja nu, INNAN man offentligt har hittat dvärgbandmask, sedan lär sommarstugor i vargrevir bli extremt svårsålda. Sverige och Norge är ett av få områden i världen som är fria från dvärgbandmask och detta är av så stort värde för befolkningen att vi inte ens borde överväga att ha frilevande varg här. Endast politiker som svär att aktivt arbeta för att hindra dvärgbandmaskens spridande i Sverige kan få min röst i valet – så bör varje förnuftig väljare tänka. Politiker kan vi välja nya om fyra år, bandmask kommer för att stanna och kommer att radikalt ödelägga den kultur vi nu har av att säkert kunna vistas utomhus i mark och skog.
Läs http://www.sva.se/upload/pdf/rapport/Zoonoses_CSR_2008.pdf

27. Anders Hermansson

2010-07-24 10:38

Vi tycker inte lika det är bara att acceptera,jag anser att Sverige och Världen har större problem att rätta till än några vargar och dvärgbandmaskar...och jag litar mer på vad "mina" veterinärer tycker och tänker än vad Anders Hermansson skriver här

26. Minst 300 000 ungdomar, främst flickor, som rider.

2010-07-24 10:38

Enligt SLU hade vi år 2004 271 000 hästar i landet. 26 000 i Stockholms län, 11 000 i Värmland, 9 000 i Gävleborg, 8 500 i Uppsala, 10 500 i Sörmlands län osv. Hästar, kor, får, m fl kan/kommer att bli smittade genom betning av gräs och slaget hö eller slagna halmen. Genom beröring av det slagna höt och halmen så kan alla som sköter om djuren och våra ungdomar smittas utan att det går via hästen/djuren. De kan även smittas genom att sköta om hästen/djuren och rida. Om vi utgår ifrån att en häst levar minst 20 till 25 år. Skall ungdomar först efter 20 till 25 år få besked att den häst de skött om och ridit under många år varit smittad av dvärgbandmask. Att ungdomarna först efter 10-15 år får sympton att de blivit smittade av vargen/hunden eller rävens dvärgbandmask. Att många kommer att dö.
Vem vågar äta dvärgbandmasksmittat kött? När våra vildsvin blir smittade av dvärgbandmask och trikiner så borde vi få reda på vem som ev skall stå för kostnaden för destruktion/bränning av smittade vildsvin. Om jägarna skall stå för destruktionskonstnad så kommer jakten att minska - upphöra - och vi får okontrollerad ökning.
Ny rovdjursutredning trotts att forskare redan nu kan redogöra för inavel minst 70 år framåt, med eller utan inplantering, och forskare föreslår fler vargar, minst 800, så före valet borde vi få klart besked om det år 2012, efter utredningen som är den 3:e från år 2001, kommer beslut om ökning till minst 800 och fortsatt inplantering av planerade 20 inplanteringar som borde komma från Ryssland för är det inte så att i Finland har de för få vargar - inavel som i Sverige - och vargarna som finns i Ryssland är det inte så att de har både vargen/hundens och rävens dvärgbandmask och man misslyckade med avmaskning i USA, så vi borde även misslyckas?

25. Kokillen, mot dina villfarelser hjälper inte vatten!

2010-07-23 12:03

Stockholms Läns Landsting säger om salmonella "Eftersom salmonellainfektion oftast läker ut av sig självt är den viktigaste behandlingen att dricka rikligt med vätska med salttillskott."
Om salmonella säger Jordbruksverket: "Sverige har ett unikt gott hälsoläge när det gäller salmonella hos våra djur. Risken är liten att de svenska livsmedelsproducerande djuren smittar oss människor."
Tror Kokillen att det hjälper att dricka mycket vatten när han har fått blåsmasksjuka? Ja, tala om villfarelse, en av de grövsta jag sett hittills.
Hydatid eller blåsmasjuka som man får av vargens eller rävens dvärgbandmask är en allvarlig, i många fall dödlig sjukdom. Den finns upptagen både av FN och EU som livshotande sjukdomar som ökar starkt i Europa och globalt. Det har visat sig att hydatid är kraftigt underdiagnostiserad och i stället för enstaka fall per miljon invånare så har man att räkna med tiotals, på landsbygden hundratals till tusentals fall per miljon människor.
Kokillen, när du kommer till insikt om vad hydatid är och vilken roll vargen spelar för att sprida hydatid i Sverige så kommer denna kunskap att bli ett effektivt hinder för dig att skriva flera dumma inlägg som #24.
Endast politiker som aktivt lovar att arbeta mot dvärgbandmaskens spridning i Sverige kan få min röst i höstens val och så borde även Kokillen tänka.

24. Anders Hermansson

2010-07-23 10:26

Men det är åxå så att jordbruksverket är mycket mer bekymrade över salmonella smitta än några dvärgbandmaskar och salmonellasmitta finns bland våra husdjur jorden runt..
Calle Seleborg att mjölkkvaliten sjunker av rovdjursstörningar gissar jag är en skröna som mycket annat kring vargen,däremot kan dom ju bli skrämda det har hänt mig en gång det var några kvigor som var borta i en vecka men dom kom hem av sig själv så den gången gick det bra,men det finns ju kulor och krut att försvara sig med.

23. Calle F lever i farlig villfarelse

2010-07-23 09:32

Ja, din förmodan kan äga riktighet, Calle F. Villfarelse är en allvarlig sak när det gäller dvärgbandmask. Jag citerar återigen Jordbruksverket:
"2) Man andas in ägg, som förs runt med luften exempelvis då man städar i ett rum där det finns ägg spridda i omgivningen."
Här öppnar sig en ny marknad för riskvilliga som Calle F tycks vara, städning och framförallt lövkrattning mm i/vid sommarhus i vargrevir. Du bör kunna begära ett skäligt risktillägg, att få bort maskcystor ur din kropp är ingen enkel sak. En annan sak, Calle F, det hjälper dig inte att själv äta maskmedel, på maskäggen biter inte avmaskningsmedel. Maskäggen är dessutom så små att du ser dem inte. Det brukar sägas att får man en cysta i hjärnan så är det döden, men så är det inte alltid. Titta på http://video.google.com/videoplay?docid=2175727718000509280# så ser du att man kan överleva. Detta gäller cystor på grund av vargens dvärgbandmask. Vad gäller rävens dvärgbandmask så är överlevnadsmöjligheterna betydligt mindre. I Estland, Polen, Ryssland mfl så har man redan hittat varg med rävens dvärgbandmask. Nu har kanske varg redan kommit med vargens dvärgbandmask till landet och det lär inte dröja särskilt länge innan varg även kommer med rävens dvärgbandmask.
Riksdagen vars uppgift är att säkra befolkningen mot olika faror och främja dess välstånd gör inget för att förhindra denna kommande och tyvärr säkra katastrof. Jag lägger inte min röst på någon som inte seriöst verkar för att stoppa spridning av dvärgbandmask i Sverige. Detta borde vara en självklarhet för alla som bor i detta land.

22. Kokillen har nog rätt

2010-07-23 01:18

Vargen är faktiskt inte främst ett problem för kor. Kor är faktiskt duktiga på att försvara sig. Men det finns fall som jag drar mig till minnes där varg skrämt kor så de sprungit igenom stängsel och sedan blivit förvildade. Samtal med fäbod/säterbrukare visar också på att rovdjursstörningar kan ha en mycket negativ påverkan på mjölkkor. Dels blir de gärna aggresiva dels sjunker mjölkkvalitén. Avfolkningen i Norra Värmland har naturligtvis många orsaker. Ett är säkert. Vargen lockar inte människor att etablera djurhållning där vargen härskar.

21. Men finns det inte numera varg i HELA Värmland

2010-07-22 10:55

Jag lever tydligen i den villfarelse att det inte längre finns något område i Värmland som inte är täckt av något vargrevir. Och det är även det de flesta jägare säger, men du Calle S. är tydligen av en annan åsikt om jag förstår dig rätt? (Du kan möjligen peka ut dessa platser i Värmland där man då utan problem kan utplantera finsk varg)
Om inte så är fallet borde du ju rimligen genom att ta statistik från VÄRMLAND och jämföra med sådan från andra inte vargvälsignade län, helt utan problem kunna bevisa dina påståenden.

Frågan är, har du något på fötterna alls, har du någonsin haft det eller är det bara svammel och fantasier du kommer med?

20. Calle S

2010-07-22 09:59

Onsdag 28 juli 19.30 har Värmlands mjölkbönder möte på Kils arena välkommen dit och lyssna men vi kommer inte att prata varg för vi har större problem än några jäkla vargar att betande kor minskar på grund av varg är bara skitsnack.....så välkommen till Kil....

19. Calle S

2010-07-22 09:59

Jag är ju en mjölkbonde vi blir färre och färre här i Värmland,ibland på nåt möte träffar ja dom flesta,även köttbönder känner ja en hel del,ja kan inte påminna mig att nån slutat med kor på grund av varg(det kanske finns nån men måste vara jäkligt ovanligt)slutar gör dom för att vi inte får betalt för mjölken och köttet och det priset sätter dom stora handelskedjorna och det beror heller inte på nån varg det skiter handeln fullständigt i.

18. Din logik haltar, Calle F

2010-07-22 09:59

Klarälvdalen norr om Stöllet är en smal remsa med odlingsbar mark där även djur kan beta. Men på de 10 milen till Långflon ser du inga djur med undantag av några får första kilometern. Dina ögon säger mer än statistik. SCB bryter inte ned djurantal på kommunnivå. Vad gäller förekomsten av varg är den bekräftad av länsstyrelsen.
Än en gång. Åk tio mil genom en vargfri kommun i sydsverige.
Men jag kan säga att jag träffat många människor som slutat med kreatur efter vargens återkomst.

17. Vargens, eller hundens, dvärgbandmask...

2010-07-22 09:59

...är inte antivargpropaganda. Det är ett starkt argument emot att ha varg i landet.

16. Upp till bevis nu, Calle S

2010-07-21 16:11

Jag blir bara mer och mer imponerat av dig Calle S. som tydligen, genom att räkna kossor från bilfönstret, kan avgöra om det finns varg i området eller inte:o))
Du kan möjligen även presentera STATISTIK, från SCB eller LRF från varglänen som stödjer dina påståenden, STATISTIK som i jämförelse med likadan från län som inte hyser varg, tydligen visar att det är rovdjuren som är orsaken.
Det borde ju inte vare allt för svårt, för enligt dig så går allt ju att bevisa med statistik, eller hur va det nu??

15. Jajamensan Calle F

2010-07-21 12:07

Du behöver bara sätta dig i bilen och räkna kor och får mellan Stöllet och Långflon. Då och då kan du ju kliva ur bilen och fråga varför man inte håller landskapet öppet med betande djur.

14. Joho

2010-07-21 10:41

Fjolloholic: "börja med att höja straffsatserna till samma nivåer som för tex tjuvjakt på rovdjur "

Alltså dagsböter typ 10*500kr, en månad i husarrest hemma på gården, samma straff som för snatteri?

Calle S: Under tiotal år är det många som efterlyst KONKRETA VERIFIERBARA exempel på dina smått komiska påståenden om nerlagda lantbruk, avfolkning av glesbygden mm från DITT område i norra Värmland som ett resultat av varg.

13. Exempel på gott från varg?

2010-07-21 09:24

Ja du Fenrisylva. Vad har det kommit för gott från våra vargar? Människor mister sina djur. Det blir dyrt och arbetsglädjen försvinner i djurhållning. Många vågar inte längre utnyttja naturen. Jag har under snart ett tiotal år försökt få ett svar på nyttan av varg i jordbruksbygd. Har du något eller är det bara det vanliga tramset och ljuget om ekologi och mångfald.
Familjehundar söderut avmaskas med verksamma medel regelbundet. Man är medveten om faran. Brist på kunskap gör att semestrande svenskar utomlands löper 100 ggr större risk att smittas än den inhemska befolkningen.
Vem avmaskar våra invandrande vargar?

12. Samma idioti, Ylva

2010-07-21 09:24

Parasiter via varg eller handväskhund har samma bakgrund - felaktiga, ej faktabaserade eller uteblivna politiska beslut.
Har inget problem med att engagera mig mot smuggelhundar. Här kommer ett första krav - börja med att höja straffsatserna till samma nivåer som för tex tjuvjakt på rovdjur (och detta skulle gälla både för smugglaren och köparen!).
Och undvik 30-talskopplingen - wolfaholicsen har, till största delen, mycket mer närtida historik att oroa sig för.

11. Calle F och ironi eller strutsen med huvudet i sanden

2010-07-21 09:23

Vill Calle F har mera "ironi" kan han läsa vad Jordbruksverket säger om hur man blir smittad av dvärgbandmask, "Värt att veta om dvärgbandmask":
1) Man får in ägg i munnen via livsmedel eller via sina händer. Då smittade djur släpper sin avföring i naturen kan äggen i avföringen hamna på bär och svamp. Människan kan smittas av att hantera eller äta dessa bär. Människan kan sannolikt också smittas genom att få maskägg på händerna efter att ha klappat en smittad hund/katt, och sedan få in äggen i munnen i samband med att hon äter mat. Äggen är små och lätta och kan fastna i djurets päls då det släpper avföring. De kan sedan föras runt i pälsen bort från anus, och människan uppfattar inte någon risk med att klappa det till synes friska djuret.
2) Man andas in ägg, som förs runt med luften exempelvis då man städar i ett rum där det finns ägg spridda i omgivningen.
• Dvärgbandmaskens ägg överlever djupfrysning av bär och svamp, men avdödas av frystorkning. Många av de bär som används i industrin är frystorkade.
• Dvärgbandmaskens ägg kan inte spridas med kokade bär i form av sylt eller kräm, eller med förvälld eller stekt svamp.

Läs noga, Calle F, ty en ny tid randas.

10. SUCK!

2010-07-20 23:58


Nu förstår jag varför de Finska vargforskarna alltid bär skyddsdräkt och skyddsmask när de hanterar vilda vargar såsom på bilden här:
http://www.environmental-studies.de/projects/2/sat_7.3.jpg

Klart är att det nu är slut med bärplockning, att landsbygden avfolkas, att vi har sett de sista fårägara lägga ner och snart får vi väl även se en förskolklass massakreras av vargeländet, det är ju bara fråga om tid.

9. Att missförstå totalt

2010-07-20 23:54

Lena borde nog läsa lite noggrannare. Vargen kan smitta klövdjur och människor, inte andra vargar. Klövdjur kan smitta vargar, inte andra klövdjur eller människor.
Varg och hund är lika. Vargen (hunden) är huvudvärd och klövdjuret (eller vi) är mellanvärd. Mellanvärden blir sjuk, huvudvärden har inget besvär av sin inackordering.

8. Trams var ordet

2010-07-20 23:54

Herregud Calle. ”Allt det onda kommer ursprungligen från vargsläktet”? Hör du inte hur dumt det där låter? Lite sådär lagom 30talsretorik, om du förstår vad jag menar.

Oavsett ursprung heter denna bandmask ”hundens bandmask” och inte ”vargbandmask”.
Det som nämns i denna artikel kan säkert vara bra att tänka på (även om vi inte har bandmask i Sverige) men man har ändå svårt att ta den seriöst. Namnbytet (tramset) gjorde det skrattretande tydligt att författaren ville texten skulle bli anti-varg propaganda.

Är ni verkligen seriöst oroliga för dvärgbandmask?
Bra, engagera er då mot det organiserade och ökande insmugglandet av hundar.
Jämfört med de få vargstackare som lyckas traska in i Sverige och undgå döden så fullkomligt väller det in smuggelhundar som kan introducera alla möjliga sjukdomar, inklusive dvärgbandmask.
Varför verkar ni totalt strunta i detta om det nu är bandmasken ni är rädda för?

Är det verkligen sjukdomar ni är oroliga över?
Ärligt talat känns det bara som ni vill ha en ursäkt för nollvision med allt det här tjatet om dvärgbandmask. Vart är allt tjat om rådjur och harar som värdar och spridare av fästingar och borrelia? Varför inte gasta om nollvision där också?

7. Att missförstå totalt

2010-07-20 17:30

Lena borde nog läsa lite noggrannare. Vargen kan smitta klövdjur och människor, inte andra vargar. Klövdjur kan smitta vargar, inte andra klövdjur eller människor.
Varg och hund är lika. Vargen (hunden) är huvudvärd och klövdjuret (eller vi) är mellanvärd. Mellanvärden blir sjuk, huvudvärden har inget besvär av sin inackordering.

6. vargmat

2010-07-20 12:57

Hej
jag trodde avmaskningen först gällde att vargarna skulle slippa äta våra hundar som inte var avmaskade. men förstod efter ha läst texten att det var vargarna som smittade hundarna. Men det kanske kommer regler om det med. Bara vetrinärbesiktade hundar, vacinerade å avmaskade får jaga på vargmarker. Så inte vargarna får äta "dålig hund" Men så långt kommer det aldrig att gå hoppas jag

5. Trams Ylva!

2010-07-20 01:00

Den latinska benämningen i artikeln är rätt - den svenska benämningen är underordnad! Vad gäller resterande delar av inlägget är det helt i paritet med bland annat information från delstatliga organ i delstater med varg i USA. Läs gärna http://www.dfw.state.or.us/Wolves/docs/ParasiteFlyer.pdf . Notera tipsen kring att hundar skall avmaskas regelbundet, att hundar inte skall ges rått slaktavfall mm. Notera också att man vid undersökning av varg funnit att 62% är bärare av parasiten samt att "However, Oregon’s wolf population originates from Idaho, and the tapeworm is part of its ecology." Så vad är trams i detta inlägg egentligen? Om kritiken om trams var riktad mot den annorlunda svenska benämningen så är det helt tydligt bara en vanlig inlaga från en wolfaholic. Om den riktade sig mot faktainnehållet och råden så är det ytterligare ett tecken på långt gången ekosofi, dvs man kan inte längre tillgodogöra sig fakta och bryr sig inom om människans väl och ve längre.

4. Rätt och fel Ylva

2010-07-19 17:08

Hundens dvärgbandmask, vilket är det vedertagna namnet, borde egentligen heta vargens dvärgbandmask. Parasiten har sitt ursprung i varg-klövviltpopulationer. Har sedan smittat hundar, vilka i sin tur smittar tama klövdjur och ibland människor.
Så Ylva, allt det onda kommer ursprungligen från vargsläktet.

3. Fel namn

2010-07-19 16:24

"vargens bandmask"? "vargbandmask"?
Vad är det här för trams?
Dvärgbandmasken kallas om jag inte missminner mig HUNDENS bandmask medan den andra sorten kallas rävens bandmask.

2. Fruktansvärt mot oss Svenska medborgare

2010-07-19 16:23

Att staten och dess politiker och tjänstemän med berått mod utsätter oss och våra djur för denna risk som Boström beskriver. Ett fritt land från masken skall nu medvetet smittas ner bara för att man fått för sig att återinföra en rovdjursart som våra förfäder lyckades ta bort. Finns det inget sätt att stoppa detta elände? Men det är nog redan kört, om faran är som Boström befarar, att masken redan finns i landet. Gäller inte Smittskyddslagen, spridande av smitta, framkallande av fara för annan, försök/förberedelse till grov misshandel mm våra politiker som tar och har tagit beslut att importera vargar? Sover JO, JK, Lagrådet, Polismyndigheterna, Domstolarna, Åklagarna mfl.våra juridiska instanser som har ansvar för vår säkerhet?

1. Är det nu man ska föreslå..

2010-07-19 12:36

...att Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket gärna får sponsra oss jägare med maskmedel till våra jakthundar? I förebyggande syfte då dvs.:p

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons