• Allmogejakt

Beslut om varg bör tas i landets vargutsatta delar

DebattPublicerad: 2008-11-12 09:50

Hans Majestät Konungens uttalande om att en utökad vargjakt vore att överväga har väckt starka känslor. Rovdjursvänner landet över mobiliserar. Eller, någon jämn spridning av rovdjursvännerna över landet är det ju inte tal om. Uppseendeväckande många kommer från områden utan varg och påverkas därför inte heller av rovdjurets utbredning.

I en tid då vargen befolkade hela Sverige, och plågade såväl smålänningar som upplänningar, med sin rovlystenhet kan en centraliserad rovdjurspolitik ha ansetts befogad. Men på samma sätt som människor bosatta utanför Stockholm inte lägger sig i storstadens trängselskatter och kommunaltrafik, är vargfrågan något som borde behandlas i områden där djuret faktiskt förekommer.

Är det demokrati handlar om?
Att hela det svenska folket genom parlamentarismen ska vara med och avgöra vargens framtid anses idag vara ett uttryck för demokrati. Men är det verkligen detta som demokrati handlar om? Har verkligen stockholmare och andra från vargen förskonade människor någon talan i frågan mer än möjligtvis rådgivande? Är det stockholmarnas fäbodbruk och livsförsörjning som hotas av vargen?
Vargen är inte utrotningshotad idag och har mer och mer övergått till ett hot mot människor. Måhända utgör djuret inte ett direkt hot mot landsbygdsbor, men vargens beteende försvårar den utsatta landsbygdsbefolkningens försörjningsmöjligheter betydligt.

Vargjakt bromsar utvecklingen
Vargen har blivit offensiv sedan den lärt sig att människan inte längre utgör något hot. Ett visst mått av jakt skulle effektivt bromsa en sådan utveckling, något som dagens centraliserade ordning hindrar.
På sikt är det en situation som även hotar människor. År 2005 förföljdes och dödades Kenton Carnegie av en vargflock i Kanada. Men den utbredda rädsla som finns för vargen, den rycker riksdagen på axlarna åt.
Beslut om varg bör tas i landets vargutsatta delar. Det är där vargen lever och verkar som man tvingas leva med den. 

Väljer att behålla vargarna?
Nu är det möjligt att de väljer att behålla vargen, och mycket pekar mot detta. I Värmland, Närke och Dalarna har stora regionala insatser gjorts mot tjuvjakt och för att bevara vargen. Att man i varglösa områden ska besluta vad som får göras med djuret, det innebär bossvälde och maktcentralisering Det är något som måste bekämpas med alla tillåtna medel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Håller med Bjärven

2008-11-18 08:42

Men då ska det INTE vara en ensidig grupp människor som styr förvaltningen. Och då menar jag åt både vargens förespråkare såväl som motståndare!

29. Bjärven

2008-11-18 08:42

Men så länge den illegala jakten tillåts att få fortsätta emot varg, hur ska man då kunna tillåta legal jakt? Både BRÅ och forskarna (Liberg) är inne på att det bedrivs en illegal jakt både här i mellansverige och i Norrland. Och jag har själv sett spår efter illegal jakt i både Värmland och Dalarna så det kan inte vara något som är så förvånande som vissa har skrivit här. Ja, det är dokumenterat och inlämnat till berörd myndighet.

Att skjuta 50 vargar skulle innebära att det försvinner cirka minst 70-80 vargar genom jakt. Medräknat den illegala jakten och skyddsjakt. Och jag tvivlar på att vargstammen klarar ett så högt jaktuttag med tanke på den genetiska situationen.

Det finns en invandrare som förhoppningsvis får avkommor och då också att det kommer in nya gener i stammen som kanske kommer att göra att varg blir ett jaktbart vilt inom en överskådlig framtid. Men då måste också vargstammen tillåtas att få växa till sig till en lagom nivå. (Nej inte 2 000 eller 5 000 vargar).

28. Jamen Gråben

2008-11-17 16:15

Det är väl ingen som förnekat att illegal vargjakt pågår. Både Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet är mot illegal jakt i alla dess former.
Det som hävdas från olika håll om omfattningen är båda förbunden frågande och kriska inför eftersom det bara är obevisade teorier.
Hur skulle vargstammen över huvud taget kunnat växa om tjuvjakten varit i den påstådda omfattningen?
Om det skjuts 50 vargar från dagens stam så kommer stammen ändå att växa, men hur den skulle ha klarat det trycket för tre år sedan är otroligt.
Det vore ju faktiskt bättre både för vargstam, hundar och jägare om jakten reglerades och sköttes lokalt.

27. Men hur var det nu?

2008-11-17 13:07

Istället för att hålla på att kasta sand på de inte håller med i exakt allt vad ni skriver om här - lite konstruktivitet i debatten efterlyses.
Illegal jakt finns i alla varglänen. Men bara Värmland väljer att blunda för det och låtsas som om det regnar.
Har ni inget bättre än smädelser och liknande att komma med så får ni nog sluta att skriva här och ta en timeout.

26. Roland

2008-11-15 17:03

Fördomarna haglar tätt, märker jag. Läs på lite om de olika organisationerna, så kanske du märker vilka som sysslar med nattliga kriminella handlingar och vilka som sysslar med fullt laglig föreningsverksamhet.
Det är också tur att du till skillnad från "Fjollträsk"-borna verkar vara en rejäl karl med jordnära värderingar. Snälla, lite självdistans om jag får be.

25. Gråben

2008-11-15 10:12

Undrar om inte du tillhör en av alla sandlådeindivider inom Djurens rätt!
Där kan vi snacka om låg nivå, och får ni inte som ni vill ja då tar det hus i hel******
Ni ska ju ha er demonstration i Fjollträsk.
Det är väl en av få gånger ni visar upp er.
Det är väl undantaget ifrån era vanligtvis nattliga, kriminella handlingar som ni ägnar er åt mestadels.

24. HA!

2008-11-14 15:37

Och Gråben som inte ens är i närheten av att nå upp till den nivå Jägarnas Riksförbund håller...
Undrar vad han kallar den nivå han befinner sig på?

23. Förundrad

2008-11-14 13:29

Om Gråben tycker att Jägarnas Riksförbund befinner sig på en sandlådenivå, hur kan då Gråben befatta sig med att ständigt skriva insändare i den tidnings hemsida som företräder Jägarnas Riksförbund?
Kanske för att det inte finns möjlighet att skriva insändare både för och emot på Våra Rovdjurs hemsida? Det skulle onekligen vara trevligt om den också öppnades för allmänheten, eller hur?

22. Anonym 2 D

2008-11-14 09:58

Detta visar bara på vilken sandlådenivå JRF befinner sig. "Får jag inte som jag vill så vill jag inte leka med dig" o.s.v.
Det är bara bra att dom visar upp sitt tankesätt i nyheterna. Var ju en stjärna som var med på dom lokala nyheterna i Dalarna i går kväll.

21. Gråben

2008-11-14 09:45

Nu måste du vara glad när Jägarnas Riksförbund i Dalarna
emotsätter sig vargjakt i Stockholm. Det finns bara en i Roslagsreviret, men vi får väl hoppas att den får sällskap så att en kull kan födas i vår i Roslagsreviret.

20. Tur att...

2008-11-13 16:06

...det har "tjuvskutits" en och annan varg under årens lopp. Hur skulle det annars sett ut?
Det är mycket som enligt lag är förbjudet i detta land, men är vanligt förekommande i alla fall. Men inga andra blir så övervakade och får så hårda straff som när det handlar om jakt på rovdjur. Även om man följer lagen blir man per automatik misstänkt för grovt jaktbrott!

19. Nu har plötsligt vissa...

2008-11-13 15:13

...väldigt lätt för att sparka bakut och högljutt "tokförsvara" sig ,när det kommer till påståenden om olaglig jakt på varg. Varför då kan man undra? Olaglig jakt/tjuvjakt förekommer på allt vilt i landet, vargen är inget undantag. Nu skall plötsligt "bevis" för att detta förekommer läggas fram, kolla då på alla domar som utfärdats dom senaste åren om tviveln gnager i er. Samma människor som gastar i detta ämne brukar ju dessutom enligt dom själva ha "bevis" för att utplantering av varg har skett i landet. Själv har jag aldrig sett några konkreta sådana presenterats.

18. Anonym 2 D

2008-11-13 15:05

Varför vargen skall avlivas i S-holm? Ja, du det undrar jag med men du får fråga någon där som vet om hela situationen. Den vargen har jag ingen koll på men det är skoj att dom sprider sig söderöver.

17. Gråben

2008-11-13 14:40

"Problemen kommer när de som lever med naturen har en annan analys av läget än de som betraktar den på avstånd".

16. Varför, varför, varför, Gråben?

2008-11-13 14:40

Varför ska vargen i Stockholm avlivas? Kan du vara snäll och svara? Jag har bett om detta två gånger, nu är det den tredje.
Området tillhör vargens naturliga utbredningsområde som den skall finnas i, enligt Riksdagens beslut.

15. Intressant

2008-11-13 13:15

När Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund menar på att den illegala jakten kommer att minska om det tillåts legal jakt på varg. Då hålls det med och indirekt så ges det ett erkännande att illegal jakt pågår.
Era svängningar är lustiga att se och läsa. :-)

14. Illegal jakt i Värmland?

2008-11-13 11:41

På vilka fakta grundar sig "Gråbens" påstående om illegal jakt i Värmland?
Hur vet "Gråben" att det fanns ett revir i Glasskogen och att det dessutom försvunnit?
Ang brevlådorna kan det väl vara så att det finns "Grafittimålare" på dessa platser också, och inte bara i städerna.
Ang "Tokprotesterna" mot andra vilt kan vara så att exempelvis lodjur går undan för människan och dess husdjur, vilket inte vargen bevisligen gör. Eller tycker "Gråben" att det är varghatare som skapar debatten enbart för att få skjuta vargen?

13. Gråben, varför...

2008-11-13 11:38

...skall den enda vargen som är i Stockholm avlivas med tanke på att även denna kan ha vandrat in från Ryssland?
120 mil eller 145 är väl ingen större skillnad?
Tänk vilket fint Roslagsrevir det kan bli till fördel för Stockholm samt turismen där.
95 procent av dom i Stockholm vill ha varg, så varför skall dom inte få ha det.
I Dalarna var det cirka 70 procent som inte vill ha varg vid valet i kommunala folkomröstningar, men vi tvingas att ha varg.

12. Jaha du, Gråben

2008-11-13 11:37

Som vanligt fortsätter du med ditt snack utan tillstymmelse till bevis. Du menar alltså på fullaste allvar att två utsmyckade postlådor är det som bevisar illegal jakt i Värmland? Häpnadsväckande!
Är det någon på det här forumet som har ett inskränkt tänkade så är det ju du själv, Gråben.

11. Till samtliga

2008-11-13 10:38

Vilken reaktion. Är det en sådan känslig fråga om den illegala jakten som pågår i Värmland?

Titta bara på revir och revirmarkerade par i länet. Det går från Karlskoga upp till Höljes ner till norr om Gunnarskog. Men av någon konstig anledning ingenting väster om Arvika och sydväst om Arvika. Visst det finns strövargar där men sen inget mer. Fanns ju ett revir i Glaskogen innan men det försvann.

Men med tanke på vad två brevlådor i Lenungshammar är utsmyckade med så förstår jag att det är ett visst inskränkt tänkande i det området. Den ena är målad med en som klubbar en varg och den andra en som skjuter en varg. (Nu kommer säkert flera att tänka. "Sådan ska jag skaffa mig med) Vilket inte är något förvånande ;-)

Anders i Vargland: Nej jag har inte påstått att Viltskadecenter sysslar med det du räknar upp däremot forskningstationen på Grimsö. Det är fler verksamheter där än bara enfrågesperspektivet. Men mot dom verksamheterna så hörs inga tokprotester

10. Välkommen till Stockholm

2008-11-13 09:43

Vargen är välkommen till Stockholm.

9. Vargar i Stockholm

2008-11-12 13:15

Varför inte införa vargar där de tidigare har varit utsatta för jakt, nämligen på Djurgårn mitt i Stockholm.
Enligt historieböckerna jagade ju Kalle dussin varg där.
Då kan dessutom alla dessa vargkramare studera sitt favvisdjur på nära håll, och de som har dem ute i landet kan slippa några exemplar där. Det måste väl vara bättre att sprida ut vargen till alla så de själva kan se vad den kan ställa till med. Tar den/de dessutom några av Kungens får så blir det väl annat ljud i i skällan förmodar jag. Inte av Kungen dock, eftersom han redan vet att vargar också äter ibland och tar då lämpligt lättillgängligt byte där det finns.

8. Gråbens erfarenhet

2008-11-12 13:14

Gråben är en besserwisser som själv alltid ska ha fakta på allt, han håller ju t.ex reda på rovdjursansvariga på länsstyrelsens skolbetyg som enligt hans egna analyser gör honom olämplig till sitt arbete och bör gå i pension. Vidare tror han att Viltskadecenter sysslar med tran, har- och älginventering när de gick ut med en uppskattning om antalet föryngringar av vargstammen.

7. Gråben

2008-11-12 13:12

Det finns starka skäl att tro att Gråben tillhör landets förvaltning av rovdjur.

6. Gråben, varför...

2008-11-12 12:18

...ser du inte till att rädda den enda vargen som finns i Stockholm?Tänk vilket perfekt revir detta kan bli, norra Stockholms- eller Roslagsreviret.
Även så tillhör ju detta område tidigare utbredningsområde, det står i historien om vargjakt i Stockholm.
Tänk även om den är invandrad en, som har tagit sig 120 mil? Så denna borde väl klarat 145 mil oupptäckt. Vilket avelsvärde!
Använd pinglor som skydd för boskap, sedan såna här tutor som barnen som skall till skolan kan ha.

5. Gråben, din trovärdighet?

2008-11-12 11:26

Kommer du nu igen med ett påstående som du inte har något som helst bevis för? Vad menar du man skall göra för insatser mot något som troligen inte har hänt? Polisen har nog mera angelägna uppgifter än att lägga resurser på dina fantasier.
Du bör nog konferera bättre med mormor innan du publicerar dig.

4. Som vanligt Gråben...

2008-11-12 10:59

...så häver du ur dig en j-a massa,fram med bevis för detta!

3. Undran, Gråben

2008-11-12 10:59

Vad är det du känner till som inte vi övriga vet något om? Hur kan du känna till att ingen insats gjorts mot illegal jakt i Värmland? Vilket vargrevir i Värmland är decimerat av illegal jakt?
Är det du skriver något du tror eller något du vet? Det är mycket stor skillnad mellan att tro och att veta!

2. Fakta Gråben

2008-11-12 10:59

Var finns fakta som styrker detta uttalande undras?
Någon dömd, någon lagförd eller motsvarande synes saknas, Gråben.
Källfakta är önskvärt innan man häver ur sig en massa dynga angående händelser.

1. Rättelse

2008-11-12 10:28

Insatser emot den illegala jakten har inte gjorts i Värmland.
Senast detta året så är det minst ett revir som har blivit decimerat på grund av illegal jakt i Värmland.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons