• Allmogejakt

Beslut om vargjakt ett steg i rätt riktning

DebattPublicerad: 2009-10-26 10:33

Den 21 oktober fattade riksdagen ett beslut som är ett steg i rätt riktning på en återstående lång och förmodligen krokig väg. Jag ser att Jägarnas Riksförbunds förtjänstfulla arbete bland förtroendevalda och tjänstemän på central, regional och lokal nivå, likväl och andra organisationers trägna arbete oberoende av enskilda eller gemensamma ageranden, har gett resultat.

Bland det positiva är den förestående vargjakten, som enligt JRF:s mening bör omfatta minst 103 individer. Det kommer förhoppningsvis att lätta på trycket i de under en lång tid värst drabbade områdena.
Även regionaliseringen av rovdjursförvaltningen är positivm förutsatt att besluten grundar sig på i regionalt/lokalt i samverkan utarbetade underlag.

Vargimporten behövs inte
På den negativa sidan är bland annat förslaget om import av varg. En import som förhoppningsvis inte behöver iscensättas eftersom invandringen och dubbla föryngringen av Pessinkivargen i Galvenreviret visar att naturliga förutsättningar med stor sannolikhet fungerar.
Dessutom finns det troligen ytterligare minst tre invandrade individer. En flyttning inom landet kommer troligen inte heller att behöva utföras, eftersom de invandrade individerna med sina nya gener tillsammans med Pessinkivargens avkommer tillför en positiv förändring i vargstammen vad gäller bevarandestatusen ur DNA-perspektivet.

Ser ljusare på framtiden
Nu kan Jägarnas Riksförbund liksom samer, lantbrukare, glesbygdsbor och andra intressegrupper se något ljusare på framtiden även om mycket arbete återstår.
Förhoppningsvis kommer även det framtida arbetet att i möjligaste mån ske i samverkan och samförstånd så långt det är möjligt.
 
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent Jägarnas Riksförbund

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

42. Kramaren

2009-11-01 14:15

Det har intet at gøre met att, jag er uppvuxet i et annat land.Jag har svenska anor, ock har tilbrakt, ock gør stadig, mycket tid i Sverige. Att du kan se på vargen som en forlorat son eller broder, står jo for din egan regning.
Kan upplyse att den sidsta varg blev skjutat på kvallen den 21 juni 1813 under angreb på en hest, på Estvadgård ved Skive i Jylland.

41. Knud Jessen

2009-10-31 18:13

Vargen är för många av oss inte endast en broder utan rent av den förlorade sonen.
Det kan inte du förstå eftersom du är uppvuxen i ett annat land.
När sköts för övrigt den siste vargen i Danmark?

40. Jimmy Mag.

2009-10-29 17:49

Det har intet att gøre met om jag er trygg i Danmark.Jeg er like mycket i Sverige. I Danmark er det beslutat at vi inte vill ha varg, om den skulle komme over grænsen fra Tyskland(i 2008 blev en varg påkørt av bil 1 mil fra den danske grænse). Danmark har underskrevat samma EU-habitatsforordninger som Sverige, och har inte och får inte nogon EU-sanktioner av den grund. Sverige kan sjalv beslutta om dom vil ha vargen, och tyckas du at man længere kan forsv are att ha vargen gående frit i Sverige.? Det er endast ett fråga om tid, inden det er manniskor det for alvor går ut over.Lad nu være met som alla andra kramare hela tiden at avlede tråden, så er det jagare som er farlige, så er det biler som er farlige, VI PRÅTAR OM VARGEN.

39. Knud Jessen

2009-10-29 15:25

Det är beklagligt att människor dör för tidigt, men det händer och kommer alltid att hända oavsett om vi har varg eller ej.
Jag har heller ALDRIG gått i god för att varg är ofarlig, den är ett rovdjur, så är det.
För något år sedan hade vi ett fall i Norrland där en kvinna blev dödad av en jägare.
Så ni är ju statistiskt sett mycket farligare.
Och du Knud uppenbarligen är du dansk, så än så länge, kan du ju för din personliga del känna dig helt trygg.

38. Jimmy Mag.

2009-10-29 12:01

Svært at betrakta vaegen som en broder, var det av kjærlighet av coyoter dræbte en 19 årig candisk kvinde?Och jag tor inte du heller vover at sige at detta aldrig kunne hænde i Sverige! Tager du och andra kramare ansvaret? Vargen er ingon broder, vore forfædre kunne inte leva met den, ej heller kan vi. Den størsta misforståelse i detta fråga, er da forskere och politikera betemte at vargen, skulla leva frit i Sverige, godt støttet av uansvarlige kramare. Som ekologisk rolle hører den inte hemma, der finns andre toppredatorer såsom bjørn och manniskor, men som skaber av utygghet,død och økonomiske lidelse for mange manniskor da spiller den en rolle. Den skal ganske enkelt inte fritlevande i Sverige.

37. Jimmy Magnusson.

2009-10-29 11:15

Människan har förmåga att ändra i princip allt här på jorden, och det har vi gjort sedan hedenhös. Det finns ingen eller inget som bestämmer över oss människor, det gör vi själva!

Att en art existerar beror på slumpen, arten har lyckats överleva. Är arterna som finns omistliga? Nej, naturligtvis inte. Försvinner en art förändras kanske ekosystemet, men det kraschar inte och jorden går inte under. Det blir bara lite, eller mer, annorlunda. Vi vet detta, både biologer, zoologer, ekologer och faktiskt jag också. Vargens försvinnande tidigare var ett lyft för alla. Nu ser vi åter att vargens återkomst betyder motsatsen, en försämring för samtliga. Vargen är inte vår broder, vilket snack, den är ett skadedjur. Sluta blunda för fakta.

Du Dalle, bespara oss dina sjukdomsanklagelser!

36. Nej, Kenneth...

2009-10-29 09:16

Det kan du ha rätt i, jag är ingen köttjägare (om det nu var det du menade)
Jag klarar mig bra ändå, det är inte därför jag jagar.
Inte heller är jag sjukligt nyfiken på andras identiteter här på forumet.
Vore det förresten inte bättre för dig att försöka ta reda på Feynman, Roland, Anonym 2D, Straightpull och Lokungens riktiga namn?...ni har ju mycket mer gemensamt än vad du och jag har.

35. Jimmy

2009-10-29 09:16

Du glömde ett djur, Kackerlackan. Om du har den i ditt hem då är det helt okej då eller?

34. Kenneth Eriksson

2009-10-28 23:32

Blanda inte in skapelseberättelsen för religiös är jag inte och kommer inte heller att bli.
Det har Thomas Brynils sett till.
Det finns knappast några biologer som förespråkar utrotning av djurarter, så där går du bet.
Och din egen uppfattning att människan är skapelsens krona med rätt att avgöra vad som skall få leva i vår natur.
Det däremot är resultatet av religiöst dravel.
Och som sagt getingen, huggormen, grodan, fladdermusen, älgen, rådjuret och vargen har alla sin plats i naturen.
Och människan är bara en pälslös apa bland alla andra apor, så hon har ingen rätt att leka gud i naturen.
Jaga gärna det missunnar jag dig inte men vargen är bara en jämnbördig konkurrent.
Vargen är vår broder ! :-)

33. Jimmy Magnusson

2009-10-28 17:35

” Man bör ju lämpligen också ha förstått att de olika djurarterna har en roll i ekosystemet. Detta oavsett om det handlar om grodor, fladdermöss eller varg.
Alla har en given plats i naturen.” , så skriver du Jimmy Magnusson.

Du Jimmy, ge oss exempel på någon biolog, ekolog eller zoolog som med sitt namn styrker detta ditt påstående!

Jag menar att du snackar (skriver) emot bättre vetande (skit med andra ord). Endast den som tror på skapelseberättelsen kan ge dig stöd, så lägg av!

Möjligen får du stöd av Dalle, han som mest av allt önskar döda oätbart vilt. Märkligt att han inte förekommer på Jaktjournalens Rovdjurskampanj, eller det kanske han gör? Under eget namn törs han dock inte uppträda.

32. Jimmy Mag.

2009-10-28 15:45

Ja, Jimmy, så endnu et vargdrab på hund. En Hamiltonstøver ved Edsbyn. Men vargen ville sakert leke eller var hunrig.

31. Som sagt

2009-10-28 11:22

Myndigheterna har aldrig brytt sig om jagande jägare.Det är ju vi som tränar våra hundar, så att alla i jaktlaget får en trivsam och spännande upplevelse att ta med vidare oavsett om man lyckas att fälla något vilt. Detta med jagande löshundar är nog det närmaste ursprungsjakten man kan komma. Att ingen myndighet (och jaktdeltagare) bryr sig om oss skiter jag i, men när olyckan är framme är det alt bra att ha en fyrbent jaktkamrat att släppa på och förkorta detta fruktansvärda lidande, som ett skadat vilt utsätts för. Det är detta att släppa och träna upp en hund i ett vargrevir som är ett stort problem, oavsett om det skjuts bort en och annan varg. Men en sak är nog tämligen säker, att när stubbknekten bär hem sin köttbalja tom, förstår nog han problemet också.
Absolut, absolut ingen varg där jag jagar med mina hundar.

30. Vargdebatten fortsätter

2009-10-28 11:21

Stad mot landsbyggd
Jägare mot naturintressen.
Önskar det kunde stannat där, men utvecklingen går även mot splittringar inom grupperna, ett exempel här är Danska gästjägares synpynkter på Svensk jaktpolitik.

Nu skall vi jaga varg, focusera på det i stället.
Rovdjurspolitiken har med denna regering ändrat inriktning.

Låt nu framtida vargförvaltning bli en nationell angelägenhet, annars riskerar det att gå så illa att EU blandar sig i svenska jaktfrågor i än större utsträckning än vad som är fallet i dag.

Jag har nämnt det hur många gånger som helst:
Det måste till en ömsesidig acceptans i vargfrågan.
Totallösningen finns inte, vare sig bland jägare eller naturskyddsgrupper, alla intressen måste beaktas.
Vi som jagar får nu tillfälle att jaga varg för att begränsa dess skadeverkningar.
Och den stora grupp människor som vill ha frilevande varg har också fått sitt med detta demokratisk fattade beslut.

Någonstans måste vi sätta ner fötterna på jorden och vara nöjda.
Man kan väl i alla fall kosta på sig att var nöjd med ett beslut som detta?, det är nog så långt det är realistiskt möjligt att komma.
Utrotning av frilevande varg är som dom flesta förstått en utopi, det är heller inget som drivs eller bör drivas av våra jägarorganisationer.

29. Jimmy Mag.

2009-10-28 11:21

Hvad nu Jimmy, met det sidsta angreb fra varg. Hvem har det etiske och moralske ansvar for, at vargen forfulgte manniskor och dødade 5 får, och er totalt uden nogon form av skyhet?

28. Jimmy Mag.

2009-10-28 09:03

Du skall inte pråta till mig om anvar och etik och moral. På detta vis har jag ingan problemer. Det var et fråga till anonym, hvad han forstår vet etik och moral overfor hvem, så lat være met at forsvara. Met hensyn till at allt har sin plats ellor roll i ekosystemet, er du på helt galt spor. Vargen kann inte forsvares fritlevande som predator i det svenska ekosystem, da finns andre toppredatorer såsom bjørn och manniskor.
Met hensyn till mit virke som jagare, kan du inte inte sætte en enasta plet på mig, och du kan få flera hundrede svenska referancer om du vill. Så døm inte andre førend du har din egan ryg fri,tack.
Och ingon har stadig svaret på mit fråga, er det fordi ni ingon bra argumentar har?

27. Knud Jessen

2009-10-28 00:40

Om Knud Jessen inte vet vad etik och moral betyder. så kan han heller inte ha så gott omdömme att han kan anses vara lämplig att inneha vapenlicens.
Att vara jägare innebär att man har omdömme och därtil en uppfattning om vad man har för etiskt ansvar.
Man bör ju lämpligen också ha förstått att de olika djurarterna har en roll i ekosystemet.Detta oavsett om det handlar om grodor, fladdermöss eller varg.
Alla har en given plats i naturen.

26. Anonym

2009-10-27 19:25

Det var ingot svar.
Etik overfor hvem? Moral overfor hvem?

25. Antall

2009-10-27 16:44

Vet nogon det ret eksakta antall på vargarne? Liter jo inte mycket på forskarna, se blot met bjørnspillning(inte 1200 stk men 3200 stk). Blir vel samma resultat met vargen, finns nærmere 600+ end 300-, se blot på vargobs och antall angreb på hunda och tamboskab. Skulle bli bra met et vargspillningsresultat, som kunne give mera eksakta upplysningar. Det er kun kramare som holder på att stammen er hotad(for øvrigt en invasiv finsk/russisk stamme) och at antallet inte er over 250.

24. Knud

2009-10-27 16:44

Det handlar om etik och moral.

23. Minst 240 till 350 skall väl skjutas i vinter.

2009-10-27 16:19

För att återställa balansen samt ge oss en mening att anstränga oss. Att hjälpa Svenska folket att bli av med vargen, innan vargen har förstört mångfalden totalt.

22. Vadå 210-240

2009-10-27 15:42

Vart har anonym fått denna låga siffra ifrån?

Läs innantill vad t.e.x viltskadecenter lämnat för uppgifter om antalet, eller har Du själv räknat dom? tycker Du inte att man ska lägga till årets föryngring,eller?

21. 103 st

2009-10-27 15:27

103 st av 210-240 individer. Det är inte jakt, det är en massaker.

20. Hvaffor?

2009-10-27 13:20

Kan nogon give mig et svar, met argumentor, hvoffor skall vargen egentlig finns i Sverige?

19. Meningslöst

2009-10-27 11:10

Där jag jagar finns ca 13 st vargar i reviret jag har inte släppt min finnstövare 3 år! Det skall skjutas 20-30 st vargar delat på ca 25 rivir det är 1st varg på varje revir, helt meningslöst sätta efter tid till detta, jag kan ändå inte släppa min hund. Om vi skjuter bort 25-30 revir ställer jag upp till 100% så vi kan börja leva normalt igen som vi gjort en gång i tiden!!

18. Bo-Sune Strid

2009-10-27 11:09

Vargjakten är på intet sätt ett försök att rädda löshundsjakten. Vart har du fått det ifrån? Har du någon gång hört en beslutsfattare ens nämna att löshundsjakt och varg är ett problem. När väl varg och dess problem diskuteras så är det ren och tamdjur som man pratar om, aldrig löshundsjakten. Jakten i vinter är enbart tillför att stilla kraven från ett antal organisationer, inte att förenkla jakt. Löshundsjakten kommer att ligga på jägarens ansvar i många år framåt.

17. 100

2009-10-27 11:09

Vore en rimlig siffra, c:a 1/3 av stammen, ett normalt uttag av vilt i jaktsammanhang.
Men, jag har redan sagt att "utdelningen" troligen kommer att stanna vid 20-30 djur.
Det går åt rätt håll.
Det är mycket riktigt ett steg i rätt riktning, bara det att vi börja jaga varg i vinter.
Trots ett stort motstånd, kan vi nu tack vare våra jägarorganisationer få komma igång, detta måste dom flesta av oss kunna ta med sig och se som en framgång.
Börja inte gnällandet redan nu, inga beslut är tagna, och ingen varg är ännu skjuten på licensjakt i landet.

16. 20-30 låter utmärkt att skjuta

2009-10-27 10:24

...om det vore antal revir...

15. Tummetott

2009-10-27 09:52

Sveriges främste vargforskare Olof Liberg uppskattar att det kan vara mellan 20-30 vargar som kan bli aktuella för jakt under 2010. Då blev det som man trodde.
EN TUMMETOTT.

14. Ska ältas

2009-10-27 09:33

Är ni idioter som tror att det blir vargjakt i vinter? Nu ska det ältas fram och tillbaka hur många och villka som ska skjutas. Stammen kommer att öka lavinartat.

13. Rätt Calle

2009-10-27 09:01

Och inte bara dom som du räknar upp utan många, många andra.

12. Inventera

2009-10-27 09:00

Jakt på några individer har ju ingen betydelse.Som myndigheterna vet är detta bara valfläsk som har "härskne".Nu kommer pratet igång,vi skall jaga varg, vargjakt som inte har den minsta betydelse för oss som jagar med jagande löshundar.Min lösning på problemet är att alla vvof får bestämma om dom vill ha varg på sina marker.Vi gör ju rovdjursinventering som vi inte får något svar från sjf eller länsst på.Ingen respons från dessa myndigheter.Absolut Absolut ingen varg där jag jagar med mina hundar.

11. 103 räcker inte!

2009-10-26 17:33

Forskarna har uppskattat vargstammen till 230-270 individer! Men sedan tidigare inventeringar av rovdjur, bla av björn, vet man att forskarnas uppskattning ligger minst 100% för lågt! Troligen finns alltså ca 500 vargar! Avskjutningen bör bli på ca 290 vargar! Håller med "nyjämten" att kompetens och hjälp angående varg och vargjakt finns i öster! Grimsöforskarnas lekstuga med vargstammen kan vi klara oss utan! Regeringen och NVV bör hämta information om vargen från människor som har kompetensen, nämligen våra grannar i Finland och Ryssland.

10. Gråben

2009-10-26 17:33

Jag hoppas dom kloka människor som tagit detta beslut får många röster, tydligen sätter dom människor före rovdjur, vilket du verkar ha jäkligt svårt för, förnuftet ska segra till slut.

9. Inte bara posetivt

2009-10-26 16:20

En sak är väl ganska säker att inom galvenreviret blir det väl knappast någon jakt , så jagade jag där skulle vara väldigt uppgiven.

8. Alla som brukar tjata om demokrati

2009-10-26 16:20

Riksdagen har satt ett tak på 210 individer. Och det måste innefatta även de som inte räknas idag, vargar utan revir.
Personligen har jag sagt att jag deltar inte i en kosmetisk vargjakt. Sätts målet till att komma ned till max 210 ställer jag upp.
Men lita på att Naturvårdsverket, SRF, SNF, WWF och Ornitologerna kommer att kämpa med näbbar och klor mot en effektiv vargjakt.

7. Minst 240 vargar på licens i vinter.

2009-10-26 16:19

Om inte så ställer vi in eftersöken trafikskadat vilt. Det är enda chansen för att återfå våran ordinarie jakt.
Vi får ingen jakt åter med att fjanta och ta bort någon enstaka Varg.

6. 103 stycken!

2009-10-26 16:19

Hur har JRF kommit fram till denna siffra. Jo så här har vi räknat; Under hösten vid ett möte på Viltskadecenter så fick vi uppgifter (från Viltskadecenter) på att det troligtvis fanns 270 vargar i Sverige vid denna tidpunkt. Detta var innan årets föryngringar (08/09). En bland forskare vedertagen siffra för tillväxten av den vargstam som finns i Sverige är 16 % efter naturlig dödlighet, skyddsjakt etc. Det vi gjorde då var att ta siffran (270 st) och lägga till årets föryngring (270 x 1,16) och kom då fram till att den troliga siffran efter årets föryngring var 313 vargar i Sverige. Eftersom det nya målet är 210 st individer så sa vi att MINST 103 vargar skall skjutas under jakt detta jaktår. Om vi skulle gå något under 210 st individer vid inventeringen (efter jakt) så är det ingen katastrof utan något man får ta hänsyn till inför nästa års jakt.

5. Gråben..

2009-10-26 16:18

Vår vargstam hör till den ryska vargstammen som även finns i Finland. Så du får allt räkna med att vargstammen är på hundratusentals individer om det ska vara rätt. Att behålla dessa inavlade individerna när det finns så många vargar i Ryssland är löjligt. Tänker man dessutom på att människan är toppredator och sköter den uppgiften alldeles utmärkt. De duktiga jägarna vi har är långt bättre än vargar som sliter sönder sina offer, som får gå en lång och plågsam död till mötes. Hellre jägare som dödar med för det mesta ett enda skott... än skadade djur av alla slag som lider överallt i skogarna. Var är alla djurvänner? Varför värnar ni inte om de vilda djuren? Att de ska slippa onödigt lidande? Är det bara jägarna och landsbygdsborna som vill ha stopp på djurplågeriet i markerna?

4. 103!

2009-10-26 14:58

är ju alltid en början.Jag hoppas att dom kommer att göra en ordentlig inventering i vinter så folk får se hur mycket av denna ohyra vi har i vårt land.Men som sagt var,så ser jag fram emot hur dom kommer att lösa jakten av dessa djur.Personligen tror jag att dom får ta hjälp av finska vargjägare såsmåningom som har den kunskap som behövs för den här typen av jakt.För bort ska dom!

3. Mnja

2009-10-26 14:30

Att börja jaga en viltstam som består av 210-240 individer låter för mig som en väldigt dålig viltförvaltning. Den genetiska situationen är fortfarande kärv för vargen och med tanke på att den lever ett "tufft liv" som topppredator med 30 % dödlighet så anser jag att det är ett tokbeslut som har tagits.

Visst Galvenhanen har reproducerat sig två gånger men än så länge så är det inte känt att dom valparna har bildat par och att det finns tre andra invandrar är ingen garanti för att det skulle hjälpa upp den genetiska situationen. Nej detta är ett beslut som är taget för att fjäska för att få mer röster i nästa val.

2. 103 stycken!!!

2009-10-26 13:28

Hur har ni kommit fram till 103 stycken? Vilka underlag ligger till grund för denna siffra. Säger ni detta bara för att skapa missnöje då ni vet att någon sådan avskjutning inte kan bli aktuell. Personligen ser jag allt över 20 vargar som något positivt.

1. Bra

2009-10-26 12:39

Bra att det äntligen kom ett beslut. Nu får vi se hur man tänker utforma det hela, men förhoppningsvis blir resultatet att dom oräddaste individerna skjuts bort i första hand.
Det är bara att önska lycka till åt dom jägare som skall genomföra det antagligen ganska svåra jobbet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere