• Älgskadefondsföreningen

Dags att skrota Svenska Älghundklubben?

DebattPublicerad: 2009-11-26 10:41

John E Mårdner från Lycksele har reagerat på att Svenska Älghundklubben, SÄK, stängt av jaktprovs- och utställningsdomare. Det har skett utan egentlig saklig grund, anser John E Mårdner i ett debattinlägg. Är det dags att skrota SÄK som specialklubb för älghundar? undrar han.

Vad är det som händer i Svenska Älghundklubben?
• Ordföranden har varit avstängd som jaktprovs- och utställningsdomare i sex månader för diskriminerande uttal i Norge.
• Styrelseledamöter i SÄK har uttalat sig i förnedrande ordalag om de finska jaktprovsdomarna.
• Jaktprovskommittén i SÄK går in och ändrar i jaktprovsreglementet mitt under låsningsperioden.
• Svenska Älghundklubben avstänger jakt och utställningdomare på osaklig grund. Det har fått till följd att en av SÄK största lokalklubbar har fått ett oförtjänt dåligt rykte.

Smutskastning i tidningar
Förtroendefrågan som ett par styrelseledamöter i SÄK så starkt framhäver i sina smutskastande artiklar i jaktpress och norrländska länstidningar, som grund för avstängning av två jaktprovsdomare, följer varken ved eller bark. Samma styrelseledamöter bemödar sig inte med att kontrollera hur det ser ut andra lokalklubbars domarverksamhet, innan man hänger ut och misstänkliggör personer på osaklig grund.
Styrelsen i den lokalklubb där personer varit föremål för avstängning har visat prov på stor inkompetens, eftersom man inte tagit tag i eventuella missförstånd på lokal klubbnivå. 

Inte insett konsekvenserna
Styrelsen i SÄK har inte insett vilka konsekvenser det medför att bli avstängd på osaklig grund utan bevis för att oegentligheter har begåtts.
Tre av fyra ledamöter i avelskommittén avgår med omedelbar verkan.
Är det dags att skrota Svenska Älghundklubben som specialklubb för älghundar?
Är det dags att rasklubbarna tar över hela ansvaret för sina raser?
Det finns ingen svensk rasklubb för norsk älghund grå. Eftersom denna hund är Norges nationalras borde det vara tillräckligt att bibehålla rasens standard och egenskaper genom att utöka samarbetet med Norge på ett bättre sätt än i dag. 

Egen klubb för jämtar och gråhundar
Alternativet är att jämt- och gråhundsägarna gör som i Finland bildar Jämt- och Gråhundsklubben.
Vad som gäller för gemensamma nordiska jaktprovsregler är det bara att konstatera att den nuvarande ledningen i Svenska Älghundklubben inte är med på banan. Att gång på slå sig för bröstet som Svenska Älghundklubbens styrelse gör, och tro sig vara världsmästare i älghundar är, kanske inte bästa sättet att nå framgång och förståelse hos vår nordiska grannländer.
Jag hoppas att varje älghundsägare som läser mina rader inser att det är en omöjlighet att en handfull människor i Svenska älghundklubben med vetorätt ska besluta om hur alla nio älghundsraser ska behandlas.

En röst per raskklubb inte demokratiskt
Tyvärr har vi haft det så under många år och kanske tiden är inne att ändra på detta.
Tänk efter hur rösträtten för anslutna rasklubbar är. Anslutna rasklubbar har bara en röst på SÄK:s årsstämmor, oavsett om rasklubbarna i ett par fall är större än lokalklubbar.
Man kan inte med bästa vilja i världen påstå att Svenska Älghundklubben är en demokratisk organisation då det gäller rasklubbarnas rösträtt.
 John E Mårdner, Lycksele

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Kanon

2014-02-17 07:46

Detta måste bli ett faktum. Säks ledning kan inte sitta kvar på sina stolar och tro att dom har regerings beslutande rätt. Fy skäms och lämna era platser till några som har förtroende. Man börjar att fundera om dessa potentater har något att hämta (hem sedan).

10. svar till lasse

2009-12-05 17:19

Nej, Lasse jag kan inte ge dig ett skäligt svar varför det blev så i regelskrivningen. Din fråga är klart berättigad och jag hoppas att du för fram din fråga i din lokalklubb inför förestående revidering.

9. John-Erik

2009-11-29 22:09

Intressant att läsa, eftersom du verkar känna till reglerna, kan du då förklara för mig min fråga längst ner på sidan..
Moment 5 har du för övrigt rätt i, det fattar till o med jag..
Jaga på..

8. john-erik

2009-11-29 18:53

att kunna bli jaktprovsdommare på ett tredje pris är väl fullt tillräcklig det finns hund ägare som aldrig startat på ett prov som skulle vara lämpliga som jaktprovsdommare (som man har i finland)dessutom är det ju en domare som skall föreslå eleven för styrelsen i lokalklubben så nog borde det kriteriet räcka. men jag håller med dig fullt och fast om kooficient ändringarna i de moment du nämner man skulle även kunna ta 0,5 från moment 3 som även kallas räddnings plankan.

7. svar till anonym

2009-11-29 09:47

Anonym törs du inte sätta ut ditt namn, -har du så lite kurage att du inte med ditt riktiga namn står för dina rader? Då finns det ingen anledning att svara DIG.Men ett råd kan jag i all välmening ge dig, eftersom SÄK har ifrågasatt trovärdigheten så ska du nog göra dig besväret att undersöka trovärdigheten på många håll i SÄK verksamhet.
Som svar på din fråga om jag läst provberättelserna:Under åren 1992-2008 har jag läst ALLA provberättelser från norr till söder. I många fall är det svårt att i jaktprovsberättelserna få en klar uppfattning om det är ett 1:a pris eller ett 3:e pris.
Detta har lett till att jag i skrivelser och motioner påtalat bristen på konstruktiv utbildning för blivande och verksamma jpr-domare.Tittar man då på den utbildning intruktörsdomarna i många fall har, så är den obefintlig.
Gör man sig dessutom informerad på vilka grunder en person blir antagen till elev,aspirant,jaktpr/utställningsdomare så kan man starkt ifrågasätta på vilka premisser personen ifråga blivit antagen. Är det att föra älghundsverksamheten framåt när man kan bli jpr-domare på endast ett(1) framfört prisprov med egen hund och med ett 3:e pris som bästa resultat.Har man då visat prov på grundläggande kunskaper i jaktprovsverksamheten för att inneha en förtroendepost i exv SÄK jpr-kommitté?

Jag har även i motioner sagt att jaktprovsberättelserna fyller ingen funktion, de ska räcka med att poängen i varje mom redovisas. I jaktprovsbestämmelser för älghundar framgår klart och tydligt vad den och den poängen står för. För den intresserade av jaktprovsresultaten blir det därmed en automatisk utbildning när man måste i regelboken se vad poängen står för.

Då det gäller tiderna i regelboken så finns här ett stort spelrum att utnyttja för samma poäng.Tidsblanketten kan i många fall ge samma poäng om man oberoende väljer exv. 07.58 eller 08.00 osv.

Bestämmelserna är i nuvarande av SKK fastställda(07 06 30) reglemente hur klara som helst. Problemet har varit och är att SÄK jaktprovskommitté klåfingrit gått in och ändrat och gjort tillägg som ställer till oreda hos jaktprovsdomarna, samtidigt som jaktprovsdomarutbildningen är under all kritik.Naturligtvis finns det fog för att undra över hur det står till med jaktprovskompetensen hos jaktprovskommitténs ledamöter.Denna kommitté bör nog kritiskt granska sig själva innan de dömer andra.

Vilket värde har idag ett Svenskt jaktprovschampionat? En fråga jag ställt många ggr och som tål att upprepas. Idag kan en hund bli Jch på två jpr-ettor och en tvåa plus spårprov på snö, dessutom spelar det ingen roll om hunden är belastad med höftledsdysplasi(Hd) Min uppfattning är att en CHAMPION är en individ som har exklusivitet. Idag kan en hund bli champion på 10-15 jaktprovstarter med poängen på ENDAST tre 1:or i genomsnitt strax över 70-poäng, dessutom har hunden fått 10 poäng i mom 13 lydnad.
Mom 13 lydnad med så hög koeff som 1,0 är ett mom som egentligen är ett mått på hundägarens förmåga att lära sin hund lydnad. Det är många hundar som fått sitt Jch pga 10 poäng i lydnad och inte på sin jaktliga förmåga.
Det räcker med 0,5 i koeff i lydnad och sätt hellre 1,5 i mom 5. Det är förmågan att ställa älg i upptaget som ska premieras, inte ägarens förmåga att dressera sin hund. Det är jakthundar vi ska ha i aveln. Det är otvedtydligt bra med lydnad men den får inte inkräkta på jaktegenskaperna då vi pratar om jakt/utställningschampions som är de hundar som används i aveln. Alltså ställ högre krav på Svenskt Jaktprovschampionat!

Världsmästarna i SÄK styrelse och kommittér bör nog uppmärksamma och kreativt inse att Finland och Norge ligger hästlängder före Sverige i kvalitativ älghundsverksamhet.

Mvh// John E Mårdner Lycksele, medlem i SÄK sedan 1972 och jpr-domare sedan 1984

6. Avstängda med all rätt

2009-11-28 20:10

Jag undrar om om John inte har läst deras jaktprovs berättelser, för har man det så ser även en blind höna att det är något som inte stämmer då det enda som skiljer flera prov berättelser är namnet på hundarna, i övrigt så är tider både när man släppt hundar och när hundarna hittat älg ,stötningar och övriga moment samma .det här är mycket lätt för var och en som har boken älghunden att läsa i årsbökerna 2008 nr 1 sida 267 och 2009 nr 1 sida 316 . Och det finns även för de som är intreserade att läsa i andra års böcker . Det om något har väl skadat älghundklubben , för nog vekar det som om man kontakter, så köper man det provresultat som man vill ha .

5. svar till royan

2009-11-28 09:50

Träd fram med ditt riktiga namn Royan! Jag hoppas att du är medveten om att Du använder ordet FUSK, var vänlig BEVISA fusket.

4. Avstängd

2009-11-27 13:19

Vad menar du John-Erik?
Avstängda utan egentlig grund.Fusk med jaktprovsberättelser är väl tillräcklig med grund.Hoppas att dom har tillräckligt bakom pannbenet att dom inte kommer tillbaka inom denna verksamhet.

3. Vargeländet

2009-11-27 12:23

Att hundägare har pejlar och förstör många gånger sina hundar är numera känt.
Jag hämtar hellre min hund om den gått hur såten eller jaktmarken än att sitta och vänta och riskera att vargen äter upp den det har gått så långt att dom flesta jagar så.

2. Du har nog en poäng där!

2009-11-27 10:35

Utan att ha erfarenhet av egna älghundar, men väl både egnas och andras jakthundar så har du en poäng. Idag verkar det som jägarna "pejlar sönder" hela jakten. Man sitter med dessa pejlar och stirrar, helst på gps så man vet exakt var hunden driver. Vad tusan! Har inte hundkräken skall numera? Hör du hunden så vet du var den är, hör du den inte så får du väl ta det piano och vänta en stund tills den hörs igen. Eller nej visst jag, då skall vi ju ränna runt med bilen och pejlen i högsta hugg. Köra in på alla småvägar och grannmarker för "vi letar bara efter hunden"... Tror tusan att den inte hittar tillbaka, stackarn tror väl att det är vad jakten går ut på. En lek där jag skall driva tills husse letar upp mig...

1. Jaktprov

2009-11-26 17:20

Är det någon initierad i jaktprovsreglerna som kan förklara för mig varför en hund som hittar älgarna på 500 m får lägre poäng än en som hittar älg på 900 m? Är det hundens fel om älgarna står nära? Ska hunden strunta i älgar som står närmare än 700 m?
Tror att det egentligen är söket de vill premiera, men är inte säker. Vidare: varför man ger 1:a pris till hundar som är kvar i skogen vid provets slut, antingen kvar vid älgen eller att man helt enkelt inte har en aning var hunden gör eller befinner sig.
Jag börjar bli så gammal att jag kommer ihåg långt tillbaka i tiden. Kan det vara så att med dagens regler premieras hundar som har "bubblor i kompassen" och inte hittar hem? Varenda älghund idag blir väl upphämtad med bil, eller?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere