• Pinewood

Dags att utropa vargfria kommuner

DebattPublicerad: 2009-11-30 15:55

En motion om vargfri kommun lämnades in till kommunfullmäktige i Älvdalen vid sammanträdet den 30 november. Samtliga fullmäktigeledamöter i Älvdalen har fått nödropet från byarna i Fulufjällsreviret.
Vid fullmäktigesammanträdet lämnades därför en motion in om att fullmäktige skall uttala sitt stöd för dessa bybor och att Älvalen ska vara ett vargfritt område. 
Som bilaga till motionen lämnades en kopia av nödropet från dessa bybor.
Liknande motioner lämnas även till fullmäktigeförsamlingarna i Mora, Orsa, Rättvik samt Malung.
Kunde man under kalla kriget utropa sina kommuner som kärnvapenfri zon, kan man nu utropa sin kommun som vargfritt område.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Men herregud!!!!

2010-01-03 17:55

Ja men dåså -om argumetet är att "man kan ju utropa fria kärnvapen zoner" (hhhhhaaaaa pappskallar) så kan man ju utropa jägar fria zoner!!!Jaaaa vilken bra ide va!Bort med dem bara..

32. Man vill inte Nils

2009-12-02 23:24

göra stora täckande undersökningar om vargens vara eller inte i varglänen.
Därför de små intetsägande, och därför togs i år även Stockholm med för att inom riket få upp siffrorna för rovdjuren...

31. Re: Roslagsmormor

2009-12-02 19:50

Enligt undersökningen vill 49 % av befolkningen i Orsa minska vargstammen, det framgår också tydligt att denna grupp växer stadigt hela tiden, undersökningen är enligt din egen uppgift sen i somras, vad säger att det nu, nästan ett halvår senare, inte finns en majoritet i Orsa för en minskad vargstam? Undersökningen bygger vidare på ett formulär som skickades ut till 150 personer i Orsa kommun varav 54 & svarade på denna, vilket betyder att ca 75 personers svar ligger till grund för undersökningen. Om ett tiotal av dessa personer eller t.o.m färre plötsligt ändrar attityd till vargen ger detta ett stort utslag i procentsatsen eftersom urvalsgruppen är så liten. Detta menar jag gör att undersökningen bör tas med en stor nypa salt och att felmarginalen förmodligen är betydande.

30. Varför blanda in oberörda?

2009-12-02 16:46

Varför göra en undersökning där dom som ej berörs tillfrågas ?

Det är som att fråga Norrbottningarna om vildsvinsförekomsten i Sverige.

Med den undersökningen som underlag så kan man ju femdubbla trängselskatten och priset på tunnelbanebiljetterna och använda pengarna till kostnaderna för rovdjuren.

Håller med en tidigare talare om att låta kommunerna bestämma om dom ska ha det ena eller andra i sina skogar.

29. Mormor

2009-12-02 11:25

den halvön är inte stor nog för dessa avstånd, i alla fall inte fågelvägen...

28. A-licens

2009-12-02 11:13

Jag bor ca 11 mil norr om Stockholm på en gård. Dryga milen till närmaste samhälle med affärer och ca 4 km till närmaste busshållplats.

27. Nils!

2009-12-02 11:13

Var har jag hävdat att vargen är välkommen i Dalarna eller någon annan stans? Inte speciellt seriöst av dig att tolka det jag skrev på det sättet.
Jag undrade varför Orsa var med i uppräkningen av kommuner som skulle vara vargfria, när det av undersökningen framkom att det där inte fanns någon majoritet för att minska det uppsatta målet för varg. Undersökningen gäller för visso både björn, varg, järv och lo, men frågorna är också uppdelade för de 4 arterna.

26. Re: Roslagsmormor

2009-12-01 19:00

Den artikel du hänvisar till rör för det första inte specifikt varg utan rovdjur generellt, för det andra står det dessutom tydligt att vargen är det minst populära av våra rovdjur och dessutom att trenden vad gäller vargens popularitet är tydligt negativ. Att mot bakgrund av denna undersökning hävda att vargen är välkommen i Dalarna är både oseriöst och desperat från Roslagsmormors sida.

25. Till Roslagsmormor

2009-12-01 11:59

Skulle gärna vilja ha ett ärligt svar av dig, var någonstans bor du (kommun) eftersom du är så enveten att värna om vargen, är det i storstan eller ett villaområde i Stockholmstrakten?

24. Rune då jobbar vi för en...

2009-12-01 11:58

...folkomröstning till även nästa val. Med ett till lägg om en nollvision, som saknades förra gången. Även så får kommunen inte vägra att ta emot en in lämnad handling den skall diarieföras samt tas emot, enligt förvaltningslagen.

23. Anders i vargland...

2009-12-01 10:08

...nu var det ju inte gift man "sprutade" med och inte blev det myggfritt heller, men det är en annan diskussion...
Man fick dock göra något åt problemet till skillnad mot vargplågan.

22. Fega politiker trots valår

2009-12-01 10:08

Kommunfullmäktige i Älvdalens ordförande Leo Persson vägrade att ta mot den motion om vargfritt Älvdalen som lämnades in vid sammanträdet. Han ansåg att lokala politiker inte hade med vargplågan att göra. Leo Persson bor i byn Hållbovallen som ligger 8 km öster om Nornäs och 20 km öster om Sörsjön.
I stället skulle en kommitte på 3 fullmäktigeledamöter utan någon kunskap i ämnet författa en skrivelse till länsstyrelsen i Falun och påtala problemen!

21. Myggfria kommuner finns Anonym

2009-12-01 09:29

Myggorna fick ju giftbesprutas i Gysinge om jag inte minns fel för att få bort plågan så att folk kunde leva ett drägligt liv, därför vore det bra att göra något för att få bort vargplågan i de mest drabbade områdena

20. Bra...

2009-12-01 09:29

...tänkt. Hoppas det går att genomföra, men chansen till det är nog minimal är jag rädd.

19. Myggfria kommuner

2009-11-30 23:47

Jag tycker vi också borde utropa myggfria kommuner .. och huggormsfria kommuner och duvhöksfria kommuner och ... eller ... för tusan ... varför inte utrota allt som inte går att äta? Vi gör om hela landet till en enda stor skjutbana för jägare .

18. Till Göran F.

2009-11-30 23:29

Så fort Du vill slanta upp lite kosing. 100.000 räcker för att Du ska ha Dina svampställen fria från jägare.

17. RMM och övriga rovdjursälskare

2009-11-30 23:29

Man kan utläsa att svarsfrekvensen i Orsa var endast 54% av utskickade frågor. Av dessa svar kunde man utläsa att 49% ville minska riksdagens mål vad gäller varg.
Jämför då med Älvdalen som hade en svarsfrekvens på 60% och att av dessa ville 64% minska riksdagens mål angående varg.
Mora hade en svarsfrekvens på 55% och 51% önskade minska riksdagens mål angående varg.

Av dessa siffror kan man utläsa att allt färre av befolkningen i rovdjursdrabbade områden tycker att riksdagens mål är genomförbara.

16. Till Göran F

2009-11-30 23:29

Det är mycket lätt att få tillgång till en jägarfri skog. Köp lite skog och därmed ingår jakträtten. Då kan du ha en egen jägarfri skog.

En vargfri skog går däremot inte att köpa, eftersom det sitter folk i Stockholm och bestämmer om det ska finnas varg eller inte i din skog. Den som inte äger skog borde inte få bestämma över vad den ska användas till och ej heller om vi ska ha varg eller inte.

15. Den undersökningen

2009-11-30 23:28

som mormor hänvisar till vill jag med fog ifrågasätta inte minst som referens i vad artikeln handlar om. I så fall skulle frågan ha ställts om personerna är nöjda med att dessa rovdjur finns i just deras kommun.Dels skulle även,inte minst för sanningens och utslagets skull även ha nämnts att regeringens mål som frågorna bygger på
i många kommuner,kanske den där den tillfrågade bor,överskridits med det dubbla.Samtidigt borde de tillfrågade även upplysts om att halva Sverige kommer att slippa rovdjuren helt medan den kommun där den tillfrågade bor kanske får ta huvuddelen av rovdjuren och därmed den stora delen av alla negativa konsekvenser.
Som man frågar får man svar brukar man säga...och vill man ha positiva svar frågar man naturligtvis inte på ett sådant sätt som ger negativa svar...

14. inför folkomröstning vid nästa val.

2009-11-30 20:21

för då får varje kommun i landet avgöra om man ska ha vargen eller inte.och resultatet där det blir en maioritet mot varg. där ska endast nollvision gälla = den varg som kommer över kommungränsen är lovlig att skjuta.

13. Vilket rovdjur är värst?

2009-11-30 20:20

När får vi tillgång till jägarfria skogar?

12. mormor

2009-11-30 20:20

orsa ? varför lämnar ni då in alla dessa listor och motioner om ni inte ens har majoritet?däremot ni är duktiga på lobby verksamhet för eran sak. Där har nog många mycket att lära.Finns rovdjurs medlemmar på poster i lst och nnv?Får man jobba för egen vinning i frågor berörande rovdjur på dom positionerna?

11. Re: Anonym 18:50

2009-11-30 20:20

Du kan nog få vänta förgäves, vargen är ett gissel som drabbar landsbygden som en farsot, björnen ställer generellt sett inte till alls samma bekymmer.

10. Larsson. Frågorna ställdes i somras.....

2009-11-30 20:20

.....så den undersökningen är purfärsk. Här en länk http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10012777/Rapport_1_2009.pdf

9. Björnfria kommuner

2009-11-30 18:52

Väntar med spänning på när motionerna om björnfria kommuner kommer.

8. Vargfritt i dalarna

2009-11-30 18:52

Alla kommuner ska vara fria från varg så landsbygdens jakt friluftsliv o fäbodbruk kan fortleva som tidigare.

7. Roslagsmormor

2009-11-30 18:36

Jag har letat men hittar inte den undersökning du hänvisar till, skulle du kunna länka den till mig?

6. Varför?

2009-11-30 18:36

Därför att det finns varg där! Kan det vara svar på frågan?
Snart kommer vi att ha uppenbara problem att hantera vargarna här i landet. Vi jägare kommer inte att ha tid att jaga något annat än varg! Synd på vildsvinsjakten!

5. Till RMM

2009-11-30 18:35

Vilken undersökning hänvisar du till?
Enligt min kännedom finns det ingen undersökning förutom folkomröstningen 2006. I denna omröstnng kunde man inte säga något om sin inställning till varg eller vergrevir.

4. RMM

2009-11-30 18:35

Vet du när den undersökningen gjordes? Skulle vara intressant att veta. Var det länge sen, kanske det är dags för en ny.

3. Vellinge moderaterne

2009-11-30 18:35

kan väl bistå med råd.
Det är ju i alla fall samma retorik ni kör med om det är det ene eller det andra.


2. Varför plocka med Orsa?

2009-11-30 16:51

Där fanns inte ens en majoritet för färre vargar i den senaste undersökningen.

1. Öka

2009-11-30 16:50

Hoppas dessa bybor får gehör, då lär inflyttningen till dessa kommuner öka drastiskt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons