• Älgskadefondsföreningen

En hövding för dalfolket?

DebattPublicerad: 2015-01-24 10:24

Vems intressen företräder landshövdingen Maria Norrfalk i Dalarna? Tyvärr har det vid upprepade tillfällen visats att hon inte företräder dalfolkets intressen och att hon saknar respekt för demokratin, skriver Malte Sandström i ett debattinlägg.

Vad gäller antalet vargföryngringar i Dalarna körde Maria Norrfalk över viltförvaltningsdelegationens beslut när hon i samråd med Naturvårdsverket godkände att antalet föryngringar ökades med 50 procent.
Liknande beteende visade hon för några år sedan då viltvårdsnämnden enhälligt beslutat om älgavskjutningen i Dalarna. Då satte hons sig ned med Stora Ensos representant Åke Granqvist och höjde avskjutningen helt orealistiskt. Granqvist förefäktade nämligen uppfattningen att det skulle finnas högst tre älgar per tusen hektar i vinterstam. Forskning har senare visat att det krävs sex älgar per tusen hektar enbart för att försörja varg och björn.


Jobbar för att maximera vargstammen
Man kan undra varför länsstyrelsen gör allt för att maximera vargstammen i Dalarna genom att i alla år varit i stort sett helt emot skyddsjakt. Sedan formuleras en licensjaktsansökan på ett sätt så att den inte kunde godkännas av Naturvårdsverket. Jag kan inte komma ifrån misstanken att detta var avsiktligt.
Vidare att det endast skulle få skjutas åtta vargar i Dalarna och att ett revir som inte finns i norra Dalarna skulle ingå i avskjutningen.

Bantade jaktkvoten ytterligare
När sedan trycket blev för stort tvingades länsstyrelsen göra en ny ansökan. Men i den minskades avskjutningen ytterligare till sammanlagt sju vargar.
Nåväl myndigheten har i alla fall lyckats fördröja jakten och gett rovdjursivrarna möjlighet att överklaga. Man kan fråga sig vilka orsaker som ligger bakom när skogsbolag och rovdjursivrares intressen prioriteras före dalfolket.


Malte Sandström

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Låt ortsbor bestämma

2015-01-27 08:41

Själva poängen är fortfarande den att de som bor och drabbas, borde ha mera att säga till om, än storstadsbor, som bor långt borta från problem områdena.
Jag har läst på "vargvärnar"-forum om hur folk i storstäder skriver hur fantastiskt det vore att kunna gå ut i skogen och få se en varg.
Jag har arbetskamrater som vill värna varg, men som aldrig någonsin ger sig ut i de skogar där vargarna finns.
Det är inte första gången som utomstående "lägger sig i".
Minns för många år sedan när ett afrikanskt land ville begränsa fisket i Östersjön, då det pågående fisket inte var hållbart.
Folk blev upprörda över att någon utomstående la sig i, hur vi förvaltar våra fiskar. Men samtidigt ville vi förbjuda jakten på lejon och elefanter. För vi (läs kloka och förståndiga) stockholmare vet ju alltid bättre än lokalbefolkningen.

Nä, låt den lokala kunskapen styra.
Vill vargkramarna ha varg, för att kunna se i verkligheten, då kan jag tippsa om Skansen. Men kolla utrustningen först, vattenflaska, skavsårsplåster osv, för varghägnet finns på andra sidan från entrén sett, det är ganska långt att gå, flera hundra meter minst.
Nä, vargkramare kanske inte ska gå så långt, titta på TV istället.
Lugnare och tryggare, och nära till köket ifall att hungern gör sig påmind.

16. #12 Nauclér

2015-01-26 16:43

Om du råkar bo några månader på året i Korsån, betyder det då att du har rättigheter att bestämma över jakt och jägare? Jag har jakträtt och jagar inom delar av Korsåreviret. Har du det Kent? Och vi jägare får lov att rätta oss efter vad som bestämts i Riksdag/Regering. Nu är det så enkelt att dom har beslutat om jakt på varg. Har du och dina kompisar då någon rätt att springa på skogen och trakassera jägare då dom jagar varg helt lagligt? Snacka inte om att jägarna missköter sig, det är ni som gör det.

15. Rättelse av två faktafel

2015-01-26 16:42

Jag och de intressen jag företrädde har aldrig framfört uppfattningen att det ska vara högst tre älgar per tusen hektar i vinterstam. Däremot har jag alltid hävdat att vinterstammens storlek ska avgöras av balansen mot foderutbudet. Det gäller både älg och rovdjur.
Den påstådda sittningen och överenskommelsen med landshövdingen har inte ägt rum.

14. Kenth!

2015-01-26 09:03

Din barndom är väl fullständigt ointressant i detta sammanhang, det är Din/Er inställning till jakt och varg det hela gäller!

13. Oväsentligt, Nauclér

2015-01-26 01:11

Om Svenska Rovdjursföreningens ordförande, Kenth Nauclér, väljer att betrakta naturen från Stockholm eller Korsåreviret, är helt irrelevant. Kenth Nauclér är alltjämt en betraktare, inte en vargdrabbad brukare. Det blir lite skillnad.

12. Vad vet du om mig?

2015-01-25 17:54

Det stämmer att jag är skriven i Täby och där tillbringar jag halva min tid. den andra halvan av mitt liv tillbringar jag i Korså bruk - mitt i Korsåreviret. Jag är född i Dalarna och har tillbringat stora delar av mitt liv här. Bättre sakgranskning - tack.

11. Rötan sprider sig...

2015-01-25 17:54

Bra skrivet. Som betraktare så här norrifrån så framstår hela vargfrågan som en cirkus. Och vad är det son gör Nvv och de olika länsstyrelserna så ovilliga att ta tag i problemet? Det enda troliga svaret är att vargvärnarna och dess företrädare lyckats väl med sin lobbying. Och det märks tydligt även häruppe i dagspressen. Titt som tätt kommer insändare med statistik och fakta som pekar ut jägarna som lögnare, som bara vill döda alla djur osv. Fakta och statistik som alla insatta vet är fel och förbannad dikt! Felaktigheter som regelbundet presenteras av värnarna i insändare, på sociala medier mm.
Att länsstyrelsens spårare och naturbevarna inte tar med jägare i arbetet, utan väljer att bara involvera kramare framstår först som en gåta. Men efter att ha läst en doktorsavhandling från Göteborgs universitet med bl.a intervjuer med Lst representanter framgår att de mycket medvetet undviker att informera jägare om sitt arbete. De säger vidare att de väljer att berätta hur många vargar det finns, beroende på vad syftet med frågeställningen är.(!) dvs -De ljuger beroende vem som frågar!
Jag förstår att de som verkligen vet hur det ser ut i skogarna förutom Lst är jägarna och jaktlagen i trakten.
Och värnarna fortsätter sin propaganda. Så fort en kritisk insändare eller artikel trycks så kommer svaren blixtsnabbt, med mycket upprörd ton...
Jag tror inte ett ögonblick att Er Landshövding tar ställning för jägarsidan i detta, då hon troligtvis matas dagligen med felaktigheter av värnarsidan...

10. Tror mera på ortsbor

2015-01-25 10:34

Malte bor i en stuga i Nås.
Kenth bor i Täby.
Jag bor på södermalm.
Jag tänkte att vi kanske kunde fånga in alla vargar i Dalarna, och släppa dom lösa här på Södermalm.
Ett revir i Tantolunden vore ju helt fantastiskt.
Även ett mindre revir, med bara en två tre föryngringar i Täby vore fint.
Här finns massor av mat. Både rädjur, älg och vildsvin.
I Nackareservatet skulle ytterligare ett revir kunna upprättas.
Genom att få hit alla vargar, då skulle ju problemet vara löst.
Här i Stockholm finns inget varghat, här älskar vi vargar.
I Dalarna och Värmland kryllar det av både vargar och varghatare.
Genom att flytta hit vargarna blir ju alla nöjda.
Både Malte och Kenth får sina viljor igenom.
Vi får bara hoppas att inte deras roller då förbyts, så Malte värnar Täbys vargar, och Kenth vill få bort dom från sitt kvarter.

9. När får vi ...

2015-01-25 10:34

... Dalarna genomföra en manifestation likt den i Karlstad?
Det märks att de människofientlga tokvärnarna börjar bli nervösa nu.

8. Landshövding företräder regeringen

2015-01-25 10:33

Det är väl inte något oklart var en landshövdings lojalitet skall ligga. Länsstyrelserna är regeringens organ och landshövdingen är dess chef. Alltså utsedd av och underställd regeringen. Skall alltså följa regeringens beslut.

7. Sanningens ord

2015-01-24 19:38

Mycket bra Malte!

6. Kenth!

2015-01-24 19:01

Se till ditt eget hus och dina egna medlemmar och deras beteende och sjuka påhopp innan du ger dig på vettigt och kunnigt folk!

5. Kenth Nauclér, boende i Täby

2015-01-24 19:01

Varför skulle Malte Sandström företräda en typisk storstadsbo med mycket liten kunskap om oss glesbygdsbor och våra levnadsvillkor?

4. Malte

2015-01-24 19:00

Mkt bra har saknat dina oftast kloka inlägg. Den här är klockren,tyvärr får man väl säga för dalbygden å dess brukare.

3. Bit inte den hand som gynnar dig

2015-01-24 15:00

Malte Sandström försöker med ett gammalt opinionsbildningsknep - att försöka få den som går i ens ledband att framstå som ens motståndare. Maria Norrfalk har fått berättigad kritik för att enbart lyssna på jägarintressena. Vi vet alla att hon var ledamot i Jägareförbundets styrelse tills för ett kort tag sedan. Vi vet också att hon låter sig bjudas på jakt. De beslut länsstyrelsen dalarna fattat om licensjakt på varg visar tydligt att jägarintresset väger tyngre än alla andra intressen tillsammans. Det som talar för att länsstyrelsen går i jägarnas ledband det senaste beslutet om licensjakt. Det som visar att detta beslut är ogrundat är bland annat:
1. Vargstammen i Dalarna ökar inte. Anledningen är höjd i dunkel. Men förekomst av björn och jakt med plotthundar är antagligen en orsak.
2. Att fatta beslut om licensjakt i Sångenreviret strider mot beslutad jaktpolitik eftersom det råder stor osäkerhet om föräldraparets genetiska bakgrund. Vargfamiljen har inte heller förorsakat någon skada under de senaste åren.
Malte, vi går inte på dina knep. Maria Norrfalk är ensidigt för jägarnas intressen. Att du dessutom har mage att påstå att befolkningen får ett större inflytande när jaktbesluten delegeras till länsstyrelserna är nonsens. Sanningen är att jägarnas inflytande ökat - och du företräder inte mig.

2. Så...

2015-01-24 14:59

...sant det är sagt.

1. Bladet från munnen

2015-01-24 14:59

Väl talat Malte, få se nu om dalkarlarna reagerar och backar upp ditt korrekta inlägg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB