• Allmogejakt

Jakt och viltvård har stora samhällsvärden

DebattPublicerad: 2008-04-14 10:32

Rovdjursförespråkarna vill gärna framhålla att jakten är ett särintresse för en liten grupp människor. De utnyttjar den starkt den känslomässiga inställningen hos en generation som växt upp med en disneyfierad djurvärld, där jägaren är symbolen för världens ondska.

Landsbygdens jägare är traditionsbundna och emotionellt starkt bundna till en livsstil som utvecklats under generationer och har svårt att få gehör hos en övervägande tätortsbefolkning med helt andra referensramar.
Vad som nästan helt kommer bort i debatten är de samhällsvärden som hör samman med jakt och viltvård.
Jakten omsätter miljardbelopp och är därmed en viktig ekonomisk motor för landsbygden och ger både skattepengar och arbetstillfällen.
Inkomster från jaktarrenden och de därmed följande inkomsterna för boende och annan service är livsviktiga delar av turismen i glesbygden. Jägarnas inbetalningar till staten för jaktkort med mera överstiger de belopp som återbetalas till jägarnas organisationer.

Jägare ingen belastning för staten
En vanligen förekommande felaktig uppfattning som nyligen även framförts av Rovdjursföreningens ordförande i en ledare är att jägarna är en ekonomisk belastning för staten.
Den friskvård och det sociala nätverk som hör samman med jakten underskattas ofta från tätortspolitiker eftersom de aldrig har varit i närkontakt med de frågorna på landsbygden.
Bara en så enkel sak som att få läkare till glesbygden underlättas betydligt om man kan locka med bra tillfällen till jakt. Under älgjakten brukade hela bygden leva upp och tideräkningen var före och efter älgjakten. Skolor stängdes och övrig samhällsservice gick på sparlåga.

Viltköttets stora värde
Sist undviker man den betydelse ur näringssynpunkt som viltköttet innebär. Viltet är en förnyelsebar resurs som är närproducerad och med en oöverträffad kvalitet. Produktionen innebär ingen skadlig miljöpåverkan liknande den från den industriella uppfödningen av köttdjur. Av hävd har i Sverige närmare 50 procent av vinterstammen av älg kunnat skördas under jakten.
Jakten i Sverige gav ungefär lika mycket i utbyte som i Ryssland och Nordamerika tillsammans. I samband med klimatförändringarna framhålls ofta att det finns stor risk för livsmedelbrist även i dagens jordbruksdistrikt i Europa.
En stor del av den övriga världen svälter redan och har så gjort under lång tid. Att under dessa premisser sätta av kanske 90 procent av vår produktion av viltkött som rovdjursföda verkar inte speciellt framsynt.
Att spontaninvandrade vargar kan föra med sig parasiter som gör bär och svamp otjänliga som människoföda liknande situationen i Mellaneuropa bagatelliseras om man överhuvudtaget nämner problemet.
Jakt är förutsättningen för en levande landsbygd i våra skogslän.

Calle Seleborg, Folkaktionen ny rovdjurspolitik

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Just ja Harley

2008-04-24 07:12

Vilka uppoffringar som helst, bara vi vet att varg finns i våra skogar. Ta och ät lite nyttigt klövvilt du med så kanske hjärnan börjar fungera.

9. Klövdjursvilt på ICA?

2008-04-23 16:20

Att argumentera med globala svältkatastrofer om klövdjursviltet skulle ätas upp till 90 procent av rovdjur är det mest korkade jag har läst på den här sidan. För inte fan kan Kreti & Pleti gå och handla klövdjurs-VILT på ICA eller Konsum. Där finns kött från tamboskap, som alla vi andra vet.
Man kan dessutom dra ner på sitt intag av kött och äta annan god mat. Gå ut och skjut litet broccoli istället om du nu måste leka med bössan.

8. Koncentrera dig, Gråben

2008-04-21 17:02

"Att jakten kan försvinna stundtals i vissa områden på grund av för lite vilt är tråkigt men nog ett nödvändigt ont för att vi ska kunna ha livskraftiga viltstammar." Menar att det är bra att viltet försvinner så vargen klarar sig? Och vilken jäkla anpassning, du är inte jägarvän va?
Fulla frysboxar är som fulla vedbodar och sparkonton, det är positivt och bra. Den som tycker annorlunda kan inte va klok.

7. Jo, men

2008-04-17 14:25

Jo, men man såg hur det fick efter 1789, när allmogejakten släpptes fri utan någon vidare kontroll. Så det måste finnas en myndighet i samarbete med diverse företag och jägarorgnisationer som organiserar upp avksjutningen på vilt.
Att jakten kan försvinna stundtals i vissa områden på grund av för lite vilt är tråkigt men nog ett nödvändigt ont för att vi ska kunna ha livskraftiga viltstammar. Människan kan ju själv avgöra hur mycket den behöver i frysboxen och handlar inte på instinkt som vilda djur gör. Så det är väl inte mer än rimligt att det är vi som får tänka till lite och anpassa oss till läget?
Bara lite tankar.

6. Enkelt svar Gråben

2008-04-17 08:48

Om inte rovdjursstammarna begränsas blir det ingenting kvar som mat åt människor i rovdjursdistrikten. Vi lever fortfarande på det kapital som det tagit hundra år att bygga upp. Men redan den gamla Romklubben visade att det är en absolut minoritet av mänskligheten som kan se längre fram än något år. Företagen idag jobbar på kvartalsbasis och politikerna på nästa val. Vad som händer sedan är någon annans problem. Varken Naturvårdsverket, Riksdagen eller Skogsvårdsstyrelsen kommer att erkänna någon skuld när produktionen av mat i skogslänen är borta.

5. Skogsbolagen

2008-04-16 18:03

Det är alltså då skogsbolagen som är det stora problemet egentligen? Vargen tar sin del men det är ju ingenting i jämförelse med vad bolagen vill skära ner på älgstammen.

4. 90 procent är lågt

2008-04-16 13:21

En undesökning i British Columbia för några år sedan visade man att 5 procent av vinterstammen blev avkastningen för människor. Det betyder att av en vinterstam på 100 älgar nedlades 5 istället för våra 50. Alltså en skillnad på 90 procent. Lägg nu till detta att skogsbolagen vill halvera älgstammen. Vad blir kvar?

3. 90%?!

2008-04-15 08:44

"Utan jägarna stannar Sverige".

2. Mycket bra!

2008-04-14 15:09

Håller med dig Calle. Det var mycket roligt att få läsa en sådan välskriven artikel. Jag håller även med Gråben. För visst finns det en reell risk att priserna blir av sådan karaktär att vanliga människor får svårt att kunna jaga. Detta är ett problem som vi jägare borde tala mer om. För vi kommer att få stora problem med nyrekryteringen till jägarkåren om vi inte bromsar de kraftiga prisökningarna.
Dock var artikeln väldigt bra och jag anser att jägarkåren måste framföra dess budskap med än större kraft i övriga media.

1. Håller med och inte

2008-04-14 14:39

Håller med dig Calle i det du skriver, förutom att du missar det med inflyttningen av tyskar och holländare som dels betalar mycket för jakten och säljer den ännu dyrare till andra från Europa.
Fortsätter det som det gör här i norra Värmland med utflyttningen av bofasta och "turisterna" tar vid så är nog all gammal jakt över här. Och det är en mer skrämmande utveckling än att det finns varg.
Länsstyrelsen i Värmland och/eller Torsby kommun borde göra något nu, för att inte all jakt i framtiden här kommer att betinga ett pris på 10 000 kronor eller mer. Det finns inte en chans att ungdomar skulle ha råd att betala sådana summor.
Men för övrigt en bra artikel, Calle.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB