• Allmogejakt

Misstolkar Jägareförbundet medvetet?

DebattPublicerad: 2008-12-08 14:15

Svenska Jägarförbundets tidning Svensk Jakt skriver den 4 december på sin hemsida en artikel under rubriken ”Jägarnas Riksförbund tar rygg på Jägareförbundet i rovdjursfrågan”. Det påstås att Jägarnas Riksförbund nu skulle ha ändrat inriktning på sin rovdjurspolicy och anpassat sig till Jägareförbundet. Så är definitivt inte fallet! 

Undertecknad skrev nyligen till både jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren för att ställa en fråga om hur den framtida vargpolitiken i riket skall se ut. Bakgrunden till denna skrivelse grundar sig i att Naturvårdsverket beviljade skyddsjakt på en varg i Roslagen med motivering att det skulle vara orimligt att sätta upp vargstängsel kring alla tamdjursbesättningar i området inom en relativt kort tid. 
Detta har föranlett många diskussioner om staten menar att vargen enbart skall finnas i en begränsad del av riket, kring Bergslagen med omnejd? Detta eftersom man med Naturvårdsverkets resonemang inte kan få en spridning av vargen utanför detta område. 

I skrivelse till ministrarna ställs frågan om regeringen kommer att göra något åt detta. 
Om staten nu bestämmer sig för att vargstammen i ett första skede ska omfatta 200 djur, skall det då finnas möjlighet för dessa att sprida sig även till andra delar av landet? 
Den enkla frågan blev således om man från statens sida kommer att förekomma en spridning av vargarna i riket genom att till exempel i förväg bygga rovdjursstängsel.
Denna frågeställning inverkar på intet vis på Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy, som gör gällande att rovviltstammarnas storlek skall bestämmas regionalt och lokalt.
Frågeställningen blir dock nödvändig eftersom riksdag och regering har bestämt sig för att vargstammen skall omfatta minst 200 djur. 
Därmed måste Jägarnas Riksförbund, som i övrigt anser detta mål vara för högt, ställa frågan om hur man skall avlasta den redan hårt prövade jägarkåren i vargområdet. Ett sätt för att minska ansträngningen på jägarna i denna del av riket, om man nu skall ha minst 200 vargar, skulle vara att sprida vargarna över hela landet. Med detta ställer vi inte upp på en vargstam om 200 djur.
Jägarnas Riksförbund arbetar aktivt för att få en lokal förankring och förvaltning av varg och övrigt rovvilt, detta till skillnad från Svenska Jägareförbundet som har accepterat 150 vargar. 
Dessutom har Jägareförbundet företrädare som ser tillförsel av nytt blod på artificiell väg som en möjlighet för att nå detta antal, vilket för Jägarnas Riksförbund aldrig kan bli ett alternativ för att möta det största hotet mot jakten i modern tid.
Så på intet sätt har Jägarnas Riksförbund tagit rygg på Jägareförbundet för att vi skulle vilja följa efter dem, såsom det påstås på Svensk Jakts hemsida. 
Snarare torde det väl vara så att om Jägarnas Riksförbund ligger i rygg på Jägareförbundet i rovdjursfrågan beror det på att vi är på väg att varva dem!
Innan Jägareförbundet och Svensk Jakt i fortsättningen läser material från oss som fan läser bibeln rekommenderar vi dem att i fortsättningen kontakta oss så vi kan få förklara det de inte förstår.
Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. 0-vision...

2009-01-18 08:12

är troligen det enda långsiktigt uthållbara, rimliga och kloka tillståndet.

22. Upprepningar om 0-vision

2008-12-17 09:31

Du ska vi snacka upprepningar så är det väl 0-visionen som återkommer i alla trådar på denna sida. Ditt svar var ett utdrag från en lokaltidning för 10 år sedan. Jag räknar inte ens det som ett svar. Du kan väl inte själv i tro att på att en lokalrepporters text i en tidning för 10 år sedan ska vara prejuducerande. Vill du svara, så visa på EU dokument där de godkännt länder att hantera sin egen fauna.

21. Fredde, du fortsätter dina upprepningar...

2008-12-17 08:25

Du har fått svar på dina frågor i vår debatt i Västerbottens Folkblad. http://www.folkbladet.nu/?p=126984
Ser ingen anledning att upprepa samma svar på samma frågor som tidigare. Det blir bara tjatigt. Det vore kanske annorlunda om du inte gömde dig bakom en pseudonym.
Tack för mig!

20. Anonym, du får tycka och tro vad du vill...

2008-12-17 08:25

Du har stöd för detta i FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna. http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=20&module_instance=3&action=pod_show&navid=65&subnavid=20&subnavinstance=3
När man har den rätten tycker jag, om jag får, att det är ryggradslöst att gömma sig bakom signatur. Om jag bygger ett hus är jag mycket angelägen om att huset får en bra grund att stå på.
Att bygga en framtida gemensam rovdjurspolitik på en grund bestående av ett grovt brott i lagens mening och som drabbar många i samhället tycker jag, om jag får, att är att ge helt fel signaler till medborgarna.
Om du vill byta fokus och menar allvar med ditt påstående tycker jag att du bör börja med att stå för dina uttalanden utan pseudonym.

19. John

2008-12-16 17:14

Bra skrivet. Men vad gör du om 0-version framröstas (vilket är troligt)? Vi i Sverige har ju skrivit på internationella papper om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, där faktisk varg ingår. Tittar vi på vårt grannland Finland fick de smäll på fingrarna när de försökta jaga varg:

http://ec.europa.eu/finland/misc/viti/bulletin2008_15.html#po2

Det finns fler exempel på där EU påpekat brister i länder där man gjort för lite för bevarande av djur och natur. Kan du visa exempel på motsatsen där EU accepterat skövling och utrotning så skicka gärna länk.

Alltså, som jag ser har vi edan sålt bort möjligheten till 0 vargar i Sverige i och med att vi gick med i EU och skrev på dessa papper om bevarande. Så hur når vi på bästa sätt upp till kravet om bevarande av varg i Sverige? JRF kan fortfarande säga att förvaltningen av vargen ska beslutas lokalt. MEN de måste också vara ärliga med att säga att resultatet från de lokalt fattade besluten måste klara kraven på bevarande av natur och djur i Sverige.

18. Inplantering varg

2008-12-16 15:42

En rättslig prövning om det skedde inplantering av varg på 70-talet är välkommet.
Vi var flera norrlänningar som på 70-talet köpte älghundar från Bergslagen och det var inte ovanligt att vi fick höra talas om att trafikdödade och eftersöksskjutna älgar gick till vargmat. Vi tänkte väl inte så mycket på den saken, det angick ju inte oss. Hos oss fanns inga vargar, den officiellt sista vargen sköts i mitten av 60-talet.

Älgstammen ökade explosionsartat under senare delen av 70-talet, men att ta hjälp av inplanterad varg har aldrig varit på tal vare sig från skogsbruket eller av den norrländska befolkningen för att minska älgstammen. Erfarenheterna av älgtomma marker fanns och finns än idag i den norrländska befolkningens goda minne.

I Nils Noréns bok "Vargmannens testamente" framkommer samstämmiga uppgifter från trovärdiga personer om att utsättning av varg ska ha skett i Bergslagens skogar och att Svenska Jägarförbundets representanter ska ha varit behjälpliga.

Vi har indicier på att utsättning av varg kan ha skett i Västerbottens kustland och inland, mystiska jeepar med stora antenner och regnr som inte finns i bilregistret - vilka använder sig av sådana bilar? Vid bilarna finns spår efter utsläpp av djur med vargliknande spår.
Helikopteraktivitet i anslutning osv. Men det är som vanligt, att indicier som inte går att härleda till bevis är svårhanterliga. Men en dag ska nog sanningen avslöjas.

Jag hoppas att Harry Fredriksson ska lyckas med att få klarhet i frågorna han ställt till SJF ordförande samt att sanningen kommer fram, men det är också upp till vårt eget ansvar att hjälpa Harry att få fram bevis som håller i en rättslig prövning.

I de baltiska staterna finns det uppfödare av varg och som säljer vargar. De svenska djurparkerna föder upp varg och här borde det gå att få se deras journaler på födda, sålda och avlivade vargar. Vi har oseriösa människor som föder upp hybrider varg/hund - som tar vägen VART?

När nu Glöersen vill sätta in utländsk varg för att undvika inavel, får vi hoppas att han uppger varifrån vargarna kommer eller är inköpta.
Befolkningen i varglänen är förbannande över anhopningen av varg -självklart!
Norrlands jägarkår, rennäringen och majoriteten av naturbrukarna vill INTE ha varg. OCH att vi av solidaritet med varglänen ska acceptera en vargstam är det nog endast Svenska Jägreförbundets förbundsledning som tror på detta, det bevisas också av att de förespråkar en vargstam samt att de har accepterat 15 föryngringar per år.
Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy är ett steg i rätt riktning även om det ändå måste sägas att nollversion av varg är vad medlemskåren överlag vill ha.
Medlemmarna i Svenska Jägarförbundet vill nog i princip samma sak men styrs tyvärr av en diktatorisk förbundsledning som sitter i knät på regeringen. Hur kommer det att gå när regeringskiftet förmodlingen sker 2010 och S kommer att regera i allians med miljöpartiet och vänsterpartiet? Det blir med all säkerhet inte fördelaktigtigare för Sveriges jägarorganisationer.

Det är viktigt att påpeka att både JRF och SJF är medlemsrelaterade jägarorganisationer och att konkurrensen om medlemmarna gynnar jägarkåren i överlag.
Det är också viktigt att påpeka att jägarorganisationernas medlemmar har lika stor rätt att yttra sig, lika stor rätt som övriga medlemsorganisationer. Vi ska inte buga och bocka och ta emot allt påhitt som byråkraterna hittar på. Vi måste värna om vår egenrätt och inte låta oss överköras om påståeenden att EU sagt si och så. Det är dags att en av Sveriges största folkrörelser protesterar. Det är dags att syna kavajfolket och portföljfolket närmare i deras uttalanden och påståenden.
Jag är stolt över att vara norrlänningoch svensk medborgare med stark jaktlig tradition. Och så f´n heller att vi ska tillåta byråkraterna och jaktmotståndarna att rasera våra viltstammar. Det är dags att vi slutar göda jaktmoståndarna med våra medlemsavgifter och skattepengar. Kasta ut de personer i kylan som inte stöder sin egen organisations medlemmar. Vi ska inte tillåta svikare och QWISSLINGAR i våra jägarorganistioner.

17. Harry

2008-12-16 09:33

Vetskapen om vadå? Du vill alltså ha en utredning om vargarna men inget mål för utredningen. Vad ger det förutom fler frågetecken. Ser inte vad det har att göra med pensionärerna heller. Vill de ha mer pengar så är ju skrotande av JAS och varför inte hela militären ett betydande tillskott än skrotande av några vargar. Många ställer ofta frågan vad ska vi med varg till men ställ istället frågan vad vi ska med JAS till då vi ändå inte får sälja den till de som vill ha den? Där har du MILJARDER att tjäna till dina pensionärer men det passar kanske inte syftet så bra eller hur?

16. Harry

2008-12-16 09:20

Precis som du alla andra har jag rätt att tycka och tro vad jag vill. Det är charmen med den här hemsidan, en fri och ocensurerad debatt!
Jag tror inte att eviga ältande om att utreda vargarnas härkomst kommer att leda någonstans.
Att det skulle vara det viktigaste just nu har jag svårt att förstå. Det känns betydligt viktigare att få till jakt i de områden där vargen fullständigt har förstört allt vad löshundsjakt heter.
Någon gång måste vi släppa detta och gå vidare.
Vi måste byta fokus.

15. Fredde, du upprepar dig...

2008-12-16 09:19

Du fick svar på din fråga redan tidigare i vår debatt i Västerbottens Folkblad under rubrik "Kan vi lita på Jägareförbundet?" http://www.folkbladet.nu/?p=126984
Jag svarade att för mig är det inte angeläget att pröva saken rättsligt. Det räcker med vetskapen. Det gör det nog också för pensionärerna när de skall gå till valurnorna nästa gång, särskilt de som fick nöja sig med det generösa tillskottet av 68 kronor i månaden när sittande regering nyligen gjorde en översyn och förändring av pensionerna.

14. Harry Fredriksson

2008-12-15 15:30

"Regeringen måste våga ta beslutet om att ta reda på vargens ursprung!" - menar du med detta att man ska göra en rättslig prövning om vargen är inplanterad eller ej?

13. Fredde

2008-12-15 13:55

Men kära nån, som Nasse skulle ha sagt. Inte tror JRF att de kan bestämma över hur många vargar som skall finnas, de kan väl däremot ha en vision och ett mål att arbeta för att uppnå. Eller menar du att man likt SJF (?) skall lägga sig ned och spela döda för möjligheten att få sitta och dricka kaffen med det fina folket på Rosenbad?
Vad gäller lokalt och regionalt beslutande så är väl frågan var gränsen dras. Jag tycker lokalt är sockennivå, eller åtminstone kommunnivå. Regioner är ett eller flera län/fylken (kan även vara flera kommuner i vissa fall).

12. Bjärven

2008-12-15 13:55

Tack för att du tog dig tid till ett förtydligande. Jag konstaterar bara att vi i stort är ense men också att vi förespråkar olika vägar.

Så här ser jag det lite kort. Den svenska modellen är inget att yvas över, den värdesätter inte klarspråk och individuella åsikter, jag tror den är på väg bort. Hårt nog anklagade jag dig för lögn, men det var din menings slutkläm jag reagerade på: ”De som är aktiva och gör sin stämma hörd på de möten och organ som SJF har inom sin organisation får naturligtvis igenom sina åsikter.” Du vet bättre, det blev en olycklig formulering.

Jag anser vidare att de båda jägarförbundens ordföranden kan och ska föra vidare de samlade uttryckta önskemålen från medlemmarna och inte själva formulera målsättningen som SJF gjort. Det är en helt annan historia när man hamnar vid förhandlingsbordet, men medlemmarna får man inte glömma.
I den svenska modellen finns systemet att inordna hela landets befolkning i olika intresseförningar och vanligt är (har åtminstone varit) att utse någon lokal politiker som ordföranden och på riksnivå har ofta tillsatts någon pensionerad politiker från vårt största parti eller någon lojal medlöpare. Det har inneburit möjligheter för staten ”att hålla ordning” på folket samt att som i frågor som berör jakten ”lära folket” vad som är rätt. Och som det nu är skall vi lära oss (av staten genom propagandan) att de stora rovdjuren behövs och innebär något positivt.
Tyvärr (för rovdjursförespråkarna) går påståendet inte att bevisa. Det är väl redan politikerna via Naturvårdsverket (och inte SJF) som ansvarar för jakten och samtidigt rovdjuren? Javisst, det har varit förödande.
Om skapelseberättelsen förkastas är det sannolikt så att vi människor kan göra ”naturen” bättre än vad den varit!
Jag hoppas på, och förespråkar, ett system som är uppbyggt nerifrån med större mångfald. Då får vi också ordföranden som tar sig an uppgiften att för vilseförda politiker på riks- och internationell nivå förklara att de överenskommelser som existerar idag har sina brister och att de tillkommit på oklar grund. Det finns mycket goda skäl att även ur ekologiska synvinklar ändra dessa.
Vi kämpar vidare, Bjärven, och alla andra, mot en orättfärdig rovdjurspolitik.

11. Bjärven, du "tycker" och du "tror" för mycket...

2008-12-15 13:54

Torsten Mörner gjorde nyligen ett uttalande i ATL under rubriken "Regeringen måste våga stoppa vargen". Torsten glömde då det viktigaste! Regeringen måste våga ta beslutet om att ta reda på vargens ursprung! Den dagen sanningen är på bordet är det helt andra förutsättningar för en framtida rovdjurspolitik. Då behöver du inte "tro" längre men du kan då få tillfälle att gemensamt med hela svenska folket samtidigt få "tycka". Medverka till en ärlig och fast grund för framtida rovdjurspolitik! Sanningen först, besluten sedan...

10. Hej Kenneth!

2008-12-15 09:13

Jag vill börja med att säga att jag hyser samma respekt för dinna uppfattningar som du tycks hysa för mina. Debatten blir mer givande då.
Min ursprungliga replik handlade om att jag tycker att de båda förbunden borde fokusera på rovdjursfrågan och inte som slänga skit på varandra för att ta billiga poäng.

Jag tycker inte att Torsten Mörner ska göra ett sådant uttalande.
Jag tycker det, även om jag anser att vi inte behöver varg i Skandinavien.
Skulle SJF uttala detta skulle det bli etter värre, jag tror att vi ska vara glada för att SJF har det "allmänna uppdraget".
Alternativet till det skulle vara en myndighet som är styrd av politiken vilket troligtvis skulle vara förödande för jakten och viltstammarna. MP hade en tanke på att Djurskyddsmyndigheten skulle tagit över ansvaret!
Politiken fungerar som den gör, det går det inte att blunda för.
Någon nollvision kommer aldrig våra politiker eller EU att gå med oavsett vad vi, 300 000 jägare, tycker.
Vad beträffar den representativa demokratin så är det på det sättet de flesta organisationer och förall del även politiska organisationer fungerar. Du tycker att "den svenska modellen" är en "lögn", det tycker inte jag.
Däremot tycker jag, precis som du, att rovdjursfrågan är viktig, men jag tror inte på en utopi med nollvision.
Jag tror på ett samspel med politiken, inte en konfrontation.
Men jag tycker också att nollvisionärerna behövs, nu har dom ju inte officellt stöd av något jägarförbund, men dom, liksom vargkramarna måste ha full rätt att framföra och driva sina åsikter både inom och utom förbunden. Men jag tror inte att någon av dem kommer att nå framgång.

SJF förspråkar inte utplantering av varg, man har bara under samtal med miljöministern diskuterat vilka möjligheter som finns att hantera vargstammen. Att sedan man tog ordet i sin mun tolkades enligt JRFs representant att man förordade den lösningen, vilket är helt fel.
Tänk om miljöministern kommer med följande utspel:
Vargsituationen är oaccptabel i varglänen, 70% av vargarna måste skjutas bort, bla 4 revir i dalarna ska helt skjutas ut. Varg ska istället introduceras i Norr- och Västerbotten samt på småländska höglandet och i Sörmland.
Målet är 20 föryngringar per år, i en icke inavlad stam vilket kommer att kräva inplantering och flyttning av varg.
Möjligen ett utopiskt förslag?
Hur skulle jägarna i varglänen reagera?
Vi som skulle få varg som inte har det idag skulle naturligtvis vara negativa.
Men ska vi inte i sådana fall dela bördan för att ge våra jaktkamrater i varglänen möjligheter att minska risken för vargangrepp?
Nu blir det komplicerat, ska jag acceptera varg för att andra ska få det drägligare?
Knepig fråga, jag vet inte vad jag skulle svara, det är ett etiskt dilemma.
Det är klart att jag inte vill ha varg på mina marker, men då ska ingen annan behöva ha det heller!
Då återstår nollvisionen, dit kommer vi aldrig, det kommer varken våra politiker eller EU att tillåta.
Möjligen skulle man kunna komma fram till någon gigantisk inhängnad för att skydda vargarna, inte hundar och boskap, men det känns också fjärran.
Det som stör mig är den uppenbarligen djupa handlingsförlamning som råder, politiken föreslår bara nya utredningar hela tiden, vill man inte fatta beslut enligt rovdjursutredningens förslag?
Det är där jag tycker att förbunden skulle lägga sin kraft: Att förverkliga resultatet från utredningen, frys vargstammen så vi kan ta nya beslut!

9. Kenneth

2008-12-15 08:48

Men det JRF gör är ju att medvetet lura sina medlemar. Det finns inte en chans i världen att JÄGARE ska få bestämma om vargen vara eller icke vara i Sverige. Det är ju därför löjligt att som JRF säga att vargens antal ska bestämmas lokalt då inte ens Sverige riksdag har rätten att bestämma om en sån fråga.
SJF har sagt ja till 15 föryngringar. JRF vill påstå att antalet ska bestämmas lokalt och på så sätt slipper de ta ansvar. JRF har inte ens preciseras vilka som ska få bestämma. Lokalt i Västerbotten innebär att 20 000 studenter också får rösta. Kommer Västerbotten då att få noll vargar? Nä, knappast.

8. Bjärven

2008-12-14 16:30

Med all respekt i världen, men nu fortsätter du med en lögn enligt den svenska modellen, där man antas ska "överlåta besluten åt andra" och TRO att det blir bra.
Din mening som börjar på "De som.." är lögnen.
Du verkar också fullständigt likgiltig när du använder formuleringen i rubriken, tråkigt.
Är inte frågan om rovdjuren viktigare än så?
Det är en jäkla skillnad på SJF och JRF. Försök få Torsten Mörner att ha en medlemsomröstning med frågan: ”Vill du ha varg där du jagar?”
Svenska Jägarförbundet har suttit nära makten och likt dessa varit vana att vända kappan inför vinden. SJF har ju t.o.m. förespråkat utplantering av varg så det är väl dags att de ändrar ståndpunkt nu då med målsättningen: Vi behöver ingen varg alls i Skandinavien. Tycker inte du också Bjärven att det är ett budskap Torsten Mörner bör uttala?

7. Toppstyrt eller inte...

2008-12-12 17:11

...därom tvistar de lärde. Reperesentativ demokrati kallas det. De som är aktiva och gör sin stämma hörd på de möten och organ som SJF har inom sin organisation får naturligtvis igenom sina åsikter. Man kan inte i en så stor organisation medlemsomrösta om allt, även om det vore önskvärt, därför blir det via de olika stämmorna som åsikterna förs fram.
För övrigt tycker jag som Tyskterrier tycker att jag tycker.

6. Vad Bjärven, med flera, menar...

2008-12-10 10:44

...är nog att samma mål om att vargstammen måste börjas ta ner nu, och det så fort som möjligt. Sedan får vi fortsätta därifrån och se
hur långt.
Så förskräckligt svårt var det väl inte att räkna ut det om bara viljan fanns Harry...

5. Bjärven, vad menar du?

2008-12-10 09:45

Förbunden har samma mål? Svenska Jägareförbundet envisas med att vi skall ha 15 föryngringar eller 150 vargar som första etappmål. Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att förvaltningen av de fem stora rovdjuren skall bedömas utifrån regionala och lokala förutsättningar och ingå i en samförvaltning som tar hänsyn till övrigt vilt och till människors näringar och intressen.
Hur kan du påstå att de olika förbunden, det ena toppstyrt och det andra medlemsstyrt, har samma mål?

4. Gör en styrkedemonstration i EU-valet juni -09!

2008-12-09 09:26

Jägarorganisationerna bör samarbeta inför EU-valet. Få folk till att rösta på Junilistan, eller varför inte, bilda ett parti inför EU-valet så att jägare och alla andra med intresse för att bevara svensk landsbygd kan få ett parti att rösta på.
Av alla åtgärder som föreningarna kan göra för sina medlemmar så tror jag detta är vad som i nuläget är det allra viktigaste. Vi måste påbörja en effektiv politisk kamp, Svenska Jägareförbundet har tydligt visat att metoden med att samarbeta med den politiska makten inte fungerar.

3. Håller med!

2008-12-09 09:19

Det är dags att förbunden försöker att hjälpas åt istället för att stjälpa varandra. Skärp er!

2. Håller med Bjärven!

2008-12-09 09:18

Gör en sittning båda förbunden och enas om en väg, tillsammans blir vi starka! Ingen vinner nåt på osämja och träta förutom de grå i skogen som ingen av oss egentligen vill ha!

1. Sluta nu, båda två!

2008-12-08 15:00

Det brukar min mamma säga när jag och min bror bråkade...
Ärligt talat: Kan vi inte lägga ner det här hackandet förbunden i mellan? Då menar jag att de båda grälsjuka förbunden ska sluta leta efter enkla poäng och fel hos varandra.
Vem gynnar det?
Båda förbunden har samma mål, men olika metoder, förbunden har mycket mer som förenar än skiljer. Sök istället efter gemensamma möjligheter.
Dom enda som jublar är vargkramarna!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons