• Älgskadefondsföreningen

När fördubblades vargstammen?

DebattPublicerad: 2011-06-06 15:02

Jägareförbundet Värmland skrev för en tid sedan på sin nätupplaga om den gångna vinterns omfattande insamling av vargspillning. Länsstyrelsen har samlat in mängder med spillning som genomgått DNA-analys för att kunna särskilja individer och föryngringar inom de olika reviren i länet. Enligt Jägareförbundet visar analysen på en fördubbling av antalet vargar i Värmland.

Detta är i sig ingen nyhet. Att vargantalet ökat kraftigt konstaterade man redan förelicensjakten i januari. Det som föranleder Jägareförbundet att nu presentera uppgifterna på Svensk Jakt, är just att vargspillningen först nu är färdiganalyserad. Analyserna visar att vargstammen i Värmland fördubblats – från 60 individer till över 120 på ett år. Man har dessutom kunnat fastställa antalet föryngringar till 13 och antalet revir till 22.
Det man skall tänka på att detta är siffror som avser 2010. Antalet individer, föryngringar och revir konstateras och presenteras först nu i maj 2011 och kommer att användas som utgångspunkt i förvaltningen först 2012.
Årets licensjakt på varg hade således ingenting med sammansättningen av årets vargstam att göra utan beslutades utifrån hur stammen såg ut 2009-2010. Årets faktiska vargstam kommer, om man följer samma inslagna linje, att tillkännages först nästa sommar och möjligen ligga till grund för förvaltningen och eventuell licensjakt under 2013.

Växer explosionsartat
Vargstammen växer explosionsartat. Till och med Olof Liberg talar om att vargtikarna närmast ”spottar ur sig valpar”.
En fördubbling av stammen trots hög mortalitet i form av både legal och en, enligt vissa, omfattande illegal jakt, samt trafikskador och därtill en alarmerande hög inavelsgrad, får en att undra hur det skulle ha sett ut om vargstammen fått växa helt ohämmat?
Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för inventeringen av vargstammen. Naturvårdsverket är den myndighet som har till uppdrag att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs.
Under 2010 skulle en högre grad av decentraliserat beslutsfattande genomföras i fråga om förvaltningen av rovdjuren, vilket har lett till att bland annat viltförvaltningsdelegationer bildats i varje län. När det kom till att ta beslut om tilldelningen för licensjakten på varg i januari 2011, valde ändå Naturvårdsverket att sköta detta själv.

Adaptiv förvaltning
Naturvårdsverkets hållning är i vargsammanhang, som vi hört många gånger nu; adaptiv. Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, har i media använt detta uttryck vid flera tillfällen, inte minst då hon vid en pressträff i januari konfronterades med media i samband med vargtilldelningen.
”Adaptiv” är ett ord som myntats i ett försök att tillgodose två rakt motsatta intressen på samma gång. Följden blev återigen att jägarna jagade under protest och att bevarandesidan protesterade mot jakten.
Men vari består egentligen just det adaptiva från Naturvårdsverkets sida?
Är det en medvetet lågt tilltagen licens – trots att alla parter egentligen vet att den borde vara högre för att inte överskrida det av riksdagen beslutade maxantalet på 210 vargar? Eller är det att i förvaltningen ständigt utgå från hur stor vargstammen var för över ett år sedan, för att få det att se ut som om vargstammen är mindre än den egentligen är?

Kan ge lägre vargantal?
Eller är det att medvetet bortse från vissa föryngringar och revir för att officiellt kunna presentera ett lägre antal än det i själva verket är?
Eller är det allt detta på en och samma gång?
Det är försommar och föryngringstid, så även för vargen. Ett allmänt vedertaget sätt att uppskatta vargstammens storlek är att multiplicera antalet föryngringar med tio. Detta skulle ge 130 vargar i Värmland, sedan ett år tillbaka. Vem vet hur många föryngringar vi har i år?
Vi lär få vänta tills i maj 2012 innan vi får fakta från våra myndigheter...

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. 10 ggr

2011-06-12 19:23

Det kommer inte att dröja länge innan den fördubblas igen siffran 10 kommer nog av att dom som räknar inte har fler fingrar att räkna på

12. Varför 10 i Sverige när USA har 15 och Ryssland 25?

2011-06-12 00:00

mot slutet i artikeln står: "Ett allmänt vedertaget sätt att uppskatta vargstammens storlek är att multiplicera antalet föryngringar med tio."
Att man multiplicerar med 10 är bara vedertaget i Sverige, i USA gångrar man med 15 och i Ryssland med 25, så man kan ju fundera på varför man ska räkna x 10 här... varifrån har man fått den siffran? (för att hålla ner sifforna för allmänheten kanske....

11. Lingon och blåbär ruttnar i vargens skog

2011-06-10 12:51

Vargstammens förökning:
Skall den fördubblas på ett år måste antal vargar öka med 100 % per år.
Skall den fördubblas på två år måste antal vargar öka med 41 % per år.
Skall den fördubblas på tre år måste antal vargar öka med 26 % per år.
Skall den fördubblas på fyra år måste antal vargar öka med 19 % per år.

Även med mycket mat så förefaller 100 % per år vara i överkant, detta påstående grundar sig nog mer på att man under många år angivit för få vargar, nu när tillväxtkurvans normaliserade lutning överstiger ett, så ökar antal vargar så kraftigt per år att myndigheterna måste hitta ett sätt att ”hinna ifatt”, detta gör man med stora stegvisa tillskott av antal vargar samt att man ser till så att redovisningarna släpar efter så mycket som möjligt.
Det är bara att inse att Rolf O Petersons observationer av vargarna på Kenaihalvön håller även i Sverige: Skall antalet vargar MINSKA så måste man skjuta MINST 40 % av vinterstammen, liten avskjutning ger FLER vargar än ingen avskjutning till följd av att jakten medför att revir splittras, fler honor blir dräktiga, färre ungar dör mm.

Vargstammen är nu utom kontroll med aktuell politik. Antalet vargar ökar så snabbt att redan till nästa val torde nackdelarna med ryssvarg i Sverige ha blivit uppenbara för en så stor del av befolkningen att det blir en avgörande valfråga.

10. BYH du kommer ....

2011-06-09 10:23

ALDRIG att få riktiga fakta från myndigheterna. Siffrorna kommer ALLTID att friseras, det har varje inventering hittills gjorts och den har ALLTID visat att de siffror jägarna kommit fram till ALDRIG har stämt. Viltförvaltningsdelegationerna är ju också ett stort skämt, vilka tillkom bara för att det skulle se bra ut, verkligheten visade ju hur det egentligen blev att fungera.
Vi blev förda bakom ljuset igen.
Jag väntar med spänning på att någon av våra folkvalda skall ta upp i riksdagen varför inte maxtaket på 210 vargar följs, varför följer man inte beslutet om max 2 föryngringar per län, varför planteras vargar ut utan att markägare , arrendatorer informeras om detta, vilket också var ett riksdagsbeslut att det skulle göras?. Nej, bombadera era folkvalda med mail och kräv att de agerar.

9. No.8 (lars)

2011-06-09 09:10

Kanske börja med en överklagan till naturv.verket. Vet inte!! Men visst är det anmärkningsvärt att det får finnas max 210 vargar först efter jakt. Vi plågas ju av en massa mer största delen av året. Vargstammen borde ju istället uppnå maxantal när kullarna är födda!! Eller??

8. Vet

2011-06-07 23:56

någon hur man gör när man anmäler ett statligt verk för att de går emot ett riksdagsbeslut? Det är uppenbart för alla och envar med lite insikt att naturvårdsverket INTE lever upp till beslutet på max 210 vargar. Jag vill anmäla dem och skulle vilja veta hur. JO-anmälan, polisanmälan eller annat sätt. Tacksam för svar.

7. Det ser inte....

2011-06-07 08:47

...bra ut för dom ansvariga! Det kommer att visa sig ännu en gång att man inte kan uppskatta rovdjurstammen (Björnen), Sälen och nu vargen! Det finns bara en sak att göra! Byt ut dom ansvariga! Anställ ansvarsfull och ärlig personal, som därmed tar över rovdjursforskningen!

6. Den blomstertid nu kommer

2011-06-07 08:46

Med en tillväxttakt om 19 % så fördubblas vargstammen med god noggrannhet vart fjärde år, detta är enkelt att räkna med och är nog skälet till biologers förkärlek till just 19%. Med en tillväxttakt om 26 % så tar det i genomsnitt tre år.

Denna sommar dricker våra valde politiker de svenska sommartraditionernas gravöl och det oaktat att myndigheter gått ut och sagt att masken är ofarlig, Rödluvan är lögn osv. Vilken glädje vi kommer att känna när vi i midsommarnattens gryningsljus äter smultrontårta och funderar på om det finns maskägg på bären, när vi oroar oss för att barnen klappat hunden, när vi undrar om …

Denna sommar står det klart för var och en att EU vill ha både pengars, människors och maskars fria flöde inom unionen. Inga gränshinder för vargars och maskars vandring får finnas, flyktningar låter vi däremot dränkas så att de inte når våra kuster.

Denna sommar står det klart att slutmålet inte är 100 vargar, 210 vargar, 450 vargar med eller utan social korrigering. Slutmålet är och förblir att svensk skogsmark skall bli eu-vildmark, denna vildmark skall på sikt inkludera svenska och finska renbeteslandet, masken skall även österut få fri rörlighet. Eftersom denna galenskap kan tyckas vara mindre än den galenskap som drabbade Europa för 70 år sedan, så kommer det inte att bli några större protester mot införandet av ekosofi som samhällsbärande lära och bas för nytt förtryck.

Många skäller på mig och påstår att vad som står i Göran Perssons proposition om minst 5000 vargar och björnar osv., inte står där med avsikt att det skall genomföras. Låt oss hoppas det, men hittills har VARJE år och VARJE riksdagsbeslut i frågan fört oss närmare detta slutmål och vi har nu passerat ”point of no return”, den svenska sommaren kommer för generationer att vara befläckad och få ser vad som händer och färre bryr sig.

5. Tänkvärt även för vargvänner

2011-06-07 08:46

Välskriven och genomtänkt artikel med bra fakta. En annan sak att tänka på är ju att max antalet vargar, 210 st vilket är Naturvårdsverkets uppgift att styra mot som myndighet. Men då måste vi ju verkligen understryka orden MAX ANTAL. När på året skall detta antal beräknas genom inventeringar etc. Om vi vet att det inför jakten finns ex 300 st så skall det skjutas bort 90 st. Då har vi enligt riksdagens beslut rätt nivå, MEN nivån står sig bara i ca fyra månader eftersom kullarna föds på våren. Det innebär faktiskt att vi är i rätt nivå enl max antalet individer endast under en tredjedel av året, dvs att vi har ca 100 vargar för mycket största delen av året.
Vad jag menar att max antal vargar efter vårens föryngring får aldrig överstiga 210 individer, vilket medger ett betydligt mindre antal vargar kvar som kan föröka sig. Detta kanske medför ett maxtak efter jakt på ca 130-160 vargar beroende på föryngringstakten. Vad säger ni, hur ska man se på detta med max antal när det enligt nuvarande system alltid finns för många individer 8 månader om året? Det kanske är för "adaptivt" att tänka så??

4. Var väntat !

2011-06-07 08:45

Det är fantastiskt att inte Liberg har bättre kännedom sedan tidigare att denna djurart "vargen" förökar sig som "råttor". Och av allt kallar sig för vargforskare. Spottar ur sig valpar, det var lindrigt sagt. Du Liberg, du vill inte ta åt dig av gamla skrifter och vad våra förfäder berättade om denna plåga i våra skogar både då och nu. Du kommer att få fler överraskningar av denna djurart ! Själv har jag lyssnat och tagit vara på mina förfäders kunskaper som gått i arv i flera generationer som väger mycket mycket mer än vad du Liberg någonsin kommer att lära dig och dina anhängare om vargen. Jägarkåren har påtalat detta flertal gånger att det är minst dubbelt så många vargar som ni påstår. Jägarna är ute dagligen i skog och mark och går då ser man vad som händer i naturen. Till skillnad mot forskarna som åker bil, snöskoter, fyrhjuling och helikopter.

3. "Juridiskt gungfly"...

2011-06-06 22:05

ett uttryck jag läste i JoJ:s pappersversion...Men det känns onekligen som om NVV m fl befinner sig i det gungflyt...

2. BUSINESS AS USUAL

2011-06-06 22:05

Grundlurade är vad svenska jägare är
Tröttnar ni aldrig på myndigheternas lurendrejerier?
När tänker jägarkåren stå upp och hävda sina rättigheter?
Vi kan inte ha en skenande vargstam i landet.
Det finns inga signaler om ändrat beteende från höga vederbörande.
Det är alltså upp till oss jägare att kräva ändring.Nu.

1. Bra rubrik....

2011-06-06 18:32

Men antalet har tydligen inte förändrats på de senaste två åren,
Det sägs i leden bland upprörda personer att forskarna, myndigheterna och beslutsfattarna ljuger, hela sanningen kommer inte fram skulle jag vilja påstå, men när jantelagen styr debatten från vår "sida" och när det inte är full insyn i vad som sker, ute i naturen, så leker samntliga i rovdjurs leden med oss, påstår tycker om antal, anklagar oss till höger och venster, för illegal jakt på de fem stora. mm.
Å vad gör vi? Gnäller sinns i mellan, och skriver å strider med förespråkare, som knappt varit i skogen med de djur som de förespråkar.
Ja når? Den kommer inte att stoppas, antalet födslar minskar ju inte. så ekorrhjulet snurrar allt snabbare, tills det blit för skört, å då får vi se vad handlingsplanen blir. Svält för de fattiga, eller matbrist för dem som vill ha dessa vargar? Det ska bli intressant att se!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons