• Älgskadefondsföreningen

Nej till vargflytt från Smålands stövarklubb

DebattPublicerad: 2010-05-12 09:51

Smålands stövarklubb vill inte att vargar sätts ut i länet. Skulle varg komma till området kräver stövarklubben en konskevensanalys hur det påverkar naturen och jakten.
Det framgår av ett uttalande som skickats till länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Jönköping samt samtliga kommuner i Småland.

Det är med oro vi i Smålands stövarklubb inser att konsekvensanalys av förflyttningar och invandring av djur till den svenska faunan verkar saknas. Nyligen kom rapporter om dvärgbandmask hos varg i populationen som Sverige vill ska invandra och ge stammen nytt blod.
Dvärgbandmasken (Echinococcus Granulosus) orsakar en sjukdom som drabbar även människan om man får i sig äggen från nedsmittad natur, till exempel via bär och svamp.

Naturen smittas
Sjukdomen är inte bara anmälningspliktig, utan också kopplad till en smittspårningsskyldighet. Naturen smittas från djurs avföring och äggen, som finns på vegetationen, kan sedan komma in i vilda djur eller i människor. I djur och människor utvecklas cystor, som långsamt utvecklas under kanske tio år eller mer. Cystorna kan sätta sig i alla organ, men främst i lever och lungor. Råkar de hamna i till exempel hjärnan kan de orsaka en människas död.
När rovdjur sedan äter upp exempelvis en älg med cystor bildas vuxna maskar i djuret och cirkeln är sluten.

Spridning via vargar
Ovanstående är ett exempel på hur vi kan få in en oönskad parasit via invandring/inplantering. Spridning kan ske via illegalt importerade hundar och katter eller via djur som mårdhund och varg. Det är av yttersta vikt att vi har järnkoll på och förhindrar smittor som detta. Vi vill ha naturen som en resurs och källa till rekreation.
Vi inom Smålands stövarklubb är ur flera aspekter oroade över ovanstående och frågorna kopplade till förflyttning av varg för att få en genetisk spridning. 

Rovdjur som tar jakthundar
Som jägare och hundägare är inte ett rovdjur som varg något vi ser som positivt att ha i vår närhet, där predationen inte bara är på de djur vi har som bytesdjur, utan som det visat sig även på våra hundar vid jakt.
Att öka mångfalden genom att få in varg i vår natur, lär med säkerhet innebära minskande stammar av vilt och även frigående betesdjur som håller våra landskap öppna. 
Mot bakgrund av detta ska vi inte ha varg i vårt verksamhetsområde, då de kända konsekvenserna räcker mer än väl för att förändra jakten med drivande hund till en omöjlighet.

Konsekvensanalys krävs
Skulle varg, och andra rovdjur som till exempel mårdhund, komma i vårt område förutsätter vi att en konsekvensanalys av vad detta kan innebära är gjord.
Analysen ska göras innan det sker. Analysen ska inte visa på någon negativ påverkan på djurliv, eller att rovdjuren inte leder till några problem för invånarna i området. 
Ovanstående skrivelse är antagen av ett enhälligt årsmöte i Smålands stövarklubb.
Leif Rydell, ordförande

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Trist

2010-08-11 23:35

Trist att lasa kommentarer som Hasses.
Dessa personer forstor for hela jagarkaren.

32. Småland

2010-08-02 09:27

Jag har inte propagerat för vargen varken i Småland eller Dalarna/Härjedalen. Skillnaden verkar vara att Smålänningarna är mer förutseende och motar " Olle i grind" och talar om att dom inte accepterar vargen. Till skillnad mot en del" kärringar " som kommenterat här.
Många av dom Smålänningar jag känner kommer ej att acceptera vargen och tyst o lugnt ta bort dom oavsett vad stadsbor o varg kramare säger. Kalla det civil olydnad kriminellt osv det kommer så vitt jag kan bedöma ej göra någon skillnad.

31. Jaktvänner

2010-05-18 20:21

Nåsbo, Hans Ove med flera. Läs vad Smnålands Stövarklubb skriver, vi vill INTE ha varg. Inte era eller andras, vi vill INTE heller att ni ska ha varg. Vi agerar, varför kan ni inte göra likadant istället för att läga krutet här i forumet? Nåsbo, om du blir sjuk, måste jag komma till dig och bli smittad för att du ska veta att jag bryr mig om din situation? Trodde inte det. Däremot lider med dig och jobbar för att du inte ska bli mer sjuk. SÅ gör jag för att hjälpa dig i vargfrågan.

30. Christian Johansson sprider lögner

2010-05-18 00:15

Att debatten är slut för din del visar bara på att du söker sprida lögner som du inte kan stå för.
Du talar om hur det är med dvärgbandmask men saknar själv korrekta kunskaper. Rävens dvärgbandmask e. multilocularis har HUNDDJUR som huvudvärd, den viktigaste huvudvärden är FJÄLLRÄV, men rödräv, varg, mårdhund, tamhund mfl. kan samtliga vara huvudvärd. Mellanvärdar är normalt smågnagare. Rävens dvärgbandmask smittar människor och är i allmänhet dödlig, smittan är små, osynliga ägg som sprids i naturen med vargars (och andra hunddjurs) avföring. Äggen tål frost, väta, torka och blåser omkring i naturen och kan lägga sig var som helst, bär, buskar, frukt, grönsaker mm. Denna dvärgbandmask finns i centrala Europa, har påträffats i Danmark, är vanlig bland varg och räv i Baltikum, Polen, Ryssland mm. men har ännu inte påvisats i Skandinavien.
Vargens dvärgbandmask e. granulosus har även den HUNDDJUR som huvudvärd, den viktigaste huvudvärden är varg och mellanvärd är normalt klövdjur. Den smittar människor på samma vis som rävens dvärgbandmask och är nu spridd bland varg/älgstammen i norra Finland. Vargens dvärgbandmask är normalt inte dödlig, men det krävs besvärliga kirurgiska ingrepp och långvarig medicinering för att få bort masken ur dina organ. Om inte staten omgående vidtar alla nödvändiga åtgärder för att stoppa varg från att invandra till Sverige från Finland/Ryssland så är det frågan om kort tid innan vi har masken här. Veterinär Hans Boström påpekade helt korrekt att Galvenvargarna kan vara smittade eftersom staten åtminstone fram till i vintras INTE HADE KONTROLLERAT OM GALVENVARGARNA är smittade med dvärgbandmask. En underlåtenhetssynd som borde rendera långt fängelsestraff för de ansvariga.
Med ditt uttalande, citat ”Tänk om malariamyggan kommer hit, vad har vi för beredskap?”, så visar du klart och tydligt för var och en att du inte har det minsta lilla hum om vilka konsekvenser dvärgbandmasken har för allmänheten. Eller också tillhör du den lilla skara kramarextremister som gärna ser att landet infekteras av dvärgbandmask, ty det innebär att svensk ”natur” kommer att överges av människor och därmed lämna fältet öppet för era rovdjur.
Smålands Stövarklubb har med sitt beslut visat ansvar och framsynthet. Varje jaktklubb, ridklubb, hundklubb, scoutklubb, fiskeklubb, friluftsklubb mm. borde i eget intresse fatta samma beslut.

29. Christian Johansson

2010-05-17 16:31

Malariamyggan och räven finns båda i Sverige. Däremot har vi hittills sluppit malarian och dvärgbandmasken.

28. Anonyma beslutsfattare

2010-05-17 11:08

Intressant debatt.
Märkligt att folk i Smålands Stövarklubb som varit med och fattat beslut inte vågar skriva under med sina namn. Vad bevisar detta? Jag har dragit mina slutsatser.
Kanske vågar man inte stå för sina beslut.
För övrigt kan jag förstå de som är skeptiska till smålänningarnas utspel och blir rädda i onödan.
Om man läser på om dvärgbandmasken så finner man att det finns två varianter, den allvarligaste typen har hund, räv, katt och varg som värddjur. Huvudvärd är räven.
Denna variant har inte påträffats i Sverige.
Ser man klarsynt på detta så borde Smålands Stövarklubb se en decimering av hund, katt, och räv.
Tänk om malariamyggan kommer hit, vad har vi för beredskap?
Och till sist, att inte tycka lika är inte detsamma som att inte acceptera fattade beslut, nej det tillhör den svenska demokratin som vi ska vara stolta över.
Att man "hoppar på" Smålands Stövarklubb och dess ordförande beror kanske på att de skrivit brevet och ordföranden skrivit under, en information upplysningsvis.
Med hälsning Christian Johansson
PS: Härmed är debatten avslutad för min. del.

27. Privat...

2010-05-17 08:52

har jag skrivit till kommun och länstyrelse och frågat vad har de för beredskap när dvärgbandmasken kommer. Svar: länstyrelsens veterinär: väntar på besked från jordbruksverket, kommunen har ingen beredskap. Eftersom jag sitter med i styrelsen för Smålands Stövarklubb, så känns det bra att klubben fick ett enhetligt beslut att tillskriva beröda parter.

26. Smålänning

2010-05-17 08:51

jag menade inte att kritisera ert beslut med min kommentar. Ville bara visa för andra läsare här på sidan hur oerhört snett rovdjursetableringarna slår. Det är klart att ni ska sätta ner foten. Härjedalens kommun har fått ta emot ett medborgarförslag om ett vargfritt Härjedalen. Ett 30 markägare står bakom, fanns oerhört många fler som ville skriva på. Men om du läste vad jag skrev i min tidigare kommentar så förstår du kanske hur oerhört långt ni är från vår situation. Här står vi i vissa områden inför en kollaps av rådjurs- och älgstammen. Och vi har inga andra jaktbara klövvilt.

25. Det handlar inte om ni har vi vill inte ha

2010-05-16 19:50

Nu har Smålands Stövarklubb enligt ett enhetligt årsmötesbeslut framlagt denna skrivelse till berörda myndigheter i Småland. Något som har och står alla andra föreningar fritt att besluta om. Avsikten är att belysa vad som följer i vargen spår inte bara för jägare utan för alla som på något sätt tar till vara skogens resurser. Att som en skribent här hugga på Smålands Stövarklubbs ordförande och styrelse visar på oförmåga att förstå och att respektera ett demokratiskt fattat beslut. Jag tror inte, eller vill inte tro, att någon lever i den föreställningen att vi i Småland resonerar som att det är OK att vargen finns där den är nu bara den inte kommer hit. Så är naturligtvis inte fallet utan vi känner starkt med er som drabbats av detta. Nu gäller sammanhållning inte gnäbbel inom jägarkåren det finns andra organisationer som sysslar med det, tyvärr framgångsrikt i vissa fall. Enade vi står söndrade vi falla för att citera ett känt politiskt budskap

24. Det är väl mänskligt...

2010-05-16 10:17

att inte reagera fullt ut innan man själv är drabbad. Nu står ju Småland inför de problem som flera län i mellansvarige redan har och jag tycker att det initiativ dom tagit är bra. Detta skulle vi i andra län också gjort. Men hoppas att detta sprider sig som ringar på vattnet. Ett par kommuner har ju sagt blankt nej till varg. Kämpa på..

23. undrar

2010-05-15 23:38

Ja detta känner man igen. Vi bryr oss inte så länge rovdjuren inte är här. Jag undrar hur många stövarjägare från Småland som demonstrerade i Mora i julhelgen 2005. Jag var där.
Populistiska utspel vinner ingen på.

22. Smålands Stövarklubb

2010-05-15 13:59

Grattis Smålands Stövarklubb!Önskas av Kurt Borg för ert kloka beslut. Och lycka till i ert fortsatta arbet,för allmogejakten i Sverige!

21. Var tacksam för varje initiativ som tas!

2010-05-15 13:59

Jag hoppas verkligen att fler län följer efter och tar liknande initiativ.
Skall vi bevara det stora kulturarvet löshundsjakt och därmed de svenska hundraserna för våra kommande generationer så krävs det att vi tar ansvar och agerar nu.

Att tala om hur saken verkligen förhåller sig är inte att "piska upp stämningen" och att "skrämma upp folk". Det är kalla, hårda fakta.
Det är absolut ingen "egoism" att kräva vargfritt Småland, heder åt Smålands stövarklubb!
Någonstans måste man börja om det skall ge resultat. Det är alltid enklast att börja påverka där man bor för att det sedan skall spridas som ringar på vattnet.

Kom fram med lösningar på vargproblemet istället. Tillsammans blir vi stark!

20. mycket bra initiativ!

2010-05-14 10:21

det är väl jättebra att dom tar avstånd från varg,ju fler föreningar och allt vad det kan vara offentligt har den ställningen desto mer kommer frågan ut i ljuset,folk börjar undra varför och tar reda på fakta istället för propagandan som landsbygdsförstörarföreningarna vräker ur sig!
men andemeningen skall givetvis vara att ingen i sverige ska behöva dras med varg!

19. Jägare i varglän

2010-05-13 20:23

Det är inte en tillfällighet att
Norge och Sverige samtidigt som de är de enda länder i taigabältet
som inte har bandmask,även är de enda två länder som varit utan
större vargstammar det sista århundradet.
Tyvärr förhåller det sig på precis samma sätt med rabies...
Trots att det mycket riktigt finns andra smittspridare är
vargen den odiskutabelt största,och snabbaste spridaren av dvärgbandmask,inget annat djur rör sig så fort över så stora områden...

18. Jag...

2010-05-13 20:23

förstår inte varför ni hugger på Smålands Stövarklubb.Vi vill försöka få igång en dialog om vad som kan vänta oss här i Småland. Vi påverkar våra politiker,så påverkar ni era så blir det snart landsomfattade drev.Inte någon skall behöva ha skiten.

17. Självklar reaktion

2010-05-13 20:23

Nu är det dags att vakna för alla hundklubbar, ridklubbar, friskolor, jaktföreningar, avelsföreningar mm. i Uppland och Sörmland. Ni står på tur och det bästa ni kan göra är att vid årsmöte anta ett uttalande om att ni inte vill ha varg. Er röst väger tungt och vi hoppas på er. Självklart lider vi alla med er i Riala och Roslagen över den olycka som nu är på väg att drabba er.

16. Till Nåsbo

2010-05-13 20:22

Om du nu så gärna vill hjälpa till att flytta vargar, så kan du väl flytta dom till storstäderna där makten sitter. Till exempel Sergelstorg i Stockholm, för då blir det en jävla fart på bestämmandemakten.

15. Sopkvasten.

2010-05-13 20:22

Ni som bor i vargområdena och är så arga på smålänningarna,ni hade alla möjligheter att städa vid den egna dörren för några år sedan.Men de var ju inte så många och inte precis på min mark.Nu är det för sent och skägget hamnat i brevlådan.

14. Bra med en öppen debatt

2010-05-13 20:21

Det är väl bra att Smålands Stövarklubb har förstått detta med en fri debatt.
Att man kan debattera och publicera utan vare sig medlemskap eller personligt gillande av debattören eller dess förehavande och åsikter. Detta är bra och ett steg ut i verkligheten.
Med klubbens utspel i vargfrågan fokuserar man på obefintliga vargar och lägger därmed en dimredå över de faktiska frågorna, stövarens duglighet och stövarjaktens föryngring, klubbens uppdrag.
Jag som smålänning, jakthundsägare, fårägare och landsbygdsbo skäms faktiskt över klubbens egoism. Visst ska vi jobba för en fortsatt löshundsjakt och hållning av tamdjur men problemet finns redan, om man lyfter blicken över landskapsgränsen.
Vargen har varit ett bekymmer under många år för många människor i varglän med personliga tragedier som följd, personer har till och med fått skaka galler genom att försvara sina tamboskap. Var var Smålands Stövarklubbs styrelse och dess ordförande då, kanske och jagade hare i ett vargfritt Jämtland.
Leif Rydell skjuter över målet genom att hetsa upp sig och skräma upp lokalbefolkningen över icke befintliga vargar och “maskar”. Det finns andra problem att att hetsa upp sig över, vargarna finns redan i Sverige som sagt.
Vill man jobba för en fortsatt jakt med löshund är ett bra tips att tillhöra och stötta ett växande Jägarnas Riksförbund.
Jag har personligen valt den varianten, en variant som gett effekt. Utan Jägarnas Riksförbunds envisa kamp tillsammans med lokalbefolkningen i varglänen hade nog vargkartan i Sverige fått ritas om.
Till och med “storebrorsförbundet” har fått backa och inta en tuffare attityd i vargfrågan tack vare Jägarnas Riksförbunds existens. Även hos “storebrorsförbundet” har verkligheten kommit ifatt med fallade medlemssiffror.

13. Landsbygdsutvecklare

2010-05-13 20:20

Förstår att du fd, det arbetet verkar ju inta ha lyckats, att sen kalla det egoism att uttrycka sin åsikt i sitt närområde är magstarkt, undrar vad som skulle bli bättre i mellansverige när vargarna etablerar sej här i söder, för ni tror väl inte att "era" vargar flyttar hit, utan det blir ju med tiden nya individer,och hur vet ni att vi inte försöker hjälpa er, kan lova att vi många,många här nere som är med i organisationer och föreningar,påverkar politiker m.m. som verkar för förändring där ni bor. Nä sluta hacka på dom som försöker förändra i sitt närområde, där måste man börja för att få till en helhet, det kan ni också göra.

12. Skeptisk

2010-05-13 10:18

Märkligt brev fån Smålands Stövarklubb.
Nu drar sig vargen ner mot Småland, då reagerar ni.
Var har ni varit under alla år då varglänen fått kämpa ensamma.
Ert medlemstal sjunker ju, så kanske det är för att ragga medlemmar ni börjat yla.
Gå istället in och stötta Jägarnas Riksförbund i deras kamp och lägg sedan fokus på att få fram bättre stövare.
Tillsammans blir vi starka.

11. Småland

2010-05-13 10:18

Ska väl också vara med och bära rovdjursbördan el hur? Småland med minst 20 gg mer klövvilt än oss i Härjedalen, har varken björn eller järv, och varg och lodjur sparsamt. ifjol sköts det i Härjedalen ca 70 rovdjur!!! Alla 4 stora inräknade.Sätter man det i relation hur många klövvilt det finns här så skulle Småland skjuta 1400 rovdjur årligen!! Sug i er Smålänningar, och jag håller med er vad gäller konsekvensanalys på vargetableringar, det skall ske i varje län långt innan vargen kommer!!

10. Egoismen ökar

2010-05-13 10:12

Rovdjuren och framförallt vargen har med hjälp av politiker och myndigheter skapat en egoism utan dess like. Nu är det inte konfrontation mellan land och stad, utan även mellan landskap. Att som stövarklubben i Småland gå ut med en debattartikel om att inte ha varg i Småland, visar på att egoismen har ökat i Sverige. Det finns inga större skillnader på att jaga med löshund i Småland jämfört med i Värmland. Det samma gäller tamdjur- och boskapsägandet. Allt för många människor talar med "klyven" tunga. Nästan alla vill ha starka rovdjurstammar i landet, fast inte i sitt närområde. Nu är det på tiden att regering och riksdag tillsätter en utredning om vad varg, björn, lodjur och järv kostar samhällsekonomiskt. Den stora bäraren för kostnaderna av dagens rovdjursstammar är markägarna. Förlorade intäkter, kostnade för merarbete och minskat fastighetetsvärd. Landsbygdsbefolkningen inom rovdjursområdena får stå för inskränk utveckling, försämrad service och livskvalité.

9. Varför inte

2010-05-12 22:56

Vi har massa varg här i dalarna som ni kan få!!!
Personligen kan jag gärna hjälpa till att flytta dem.
Kräken lär väl passa där med eftersom vi måste dras med skiten=(

8. VARFÖR INTE I SMÅLAND?

2010-05-12 22:56

Gör ni eran röst hörd nu. När vi som har haft vargen innpå knuten länge, utan att sväva ut så varför oppinioerar ni er nu, tycker ni att det bränns stöd oss i stället vilket ni skulle ha utfört mycket tidigare. Nu får ni stora självahn men helt klart i erat landska ska och kommer vargen att trivas, svara varför ska ni inte ta bördan som vi har. Har ni med eran allmogejakt förstått att nu brister det om vargen kommer. Detta har vi fått uppleva i 2 år nu inte en har jakt, inte en rådjursjakt med lösdrivande hund. Varför ska ni vara ett undantag, nej ni ska ha samma upplevelser som vi har. Alltså plantera in ett antal varg par i Småland och Skåne. Vid detta påstående så kanske ni förstår hur vi har det och stöttar oss lite mer?

7. Men...

2010-05-12 22:55

vi måste väl kunna få börja påverka myndigheterna även nere i Småland innan det är för sent.

6. Det är detta som är grunden för frågan om nolltolerans!

2010-05-12 17:18

Det är ju just detta som ni som varit först ute i kommentarsfältet diskuterar: Nollvisionen. När människor i gemen funderar på frågan om de kan acceptera varg i Sverige blir svaret "ja, men inte där jag bor". Mitt svar är "nej, bara i områden där en (eventuell) lokal majoritet vill ha den."

Om ingen kommun/län vill ha vargen hos sig ska den heller inte finnas där (i förlängningen blir det då hela landet). Det är enligt min uppfattning helt galet att en majoritet ska tvinga på en minoritet detta skadedjur. Och tyvärr är det ju så det har blivit. Men med en opinionsbildande faktor, som vargkullen i Stockholms län, finns chansen att snabbt sätta fart på opinionen!

Tänk om planeten jorden skulle folkomrösta hur vi skulle hejda befolkningstillväxten: Skulle vi i Europa då godta om 1,5 miljarder kineser med sin folkvilja som stöd röstade för att vi skulle påtvingas restriktioner/förbud på att skaffa barn?

Vad vill jag då uppnå med detta inlägg? Jo, fundera på frågan om just du vill acceptera varg där du bor. Om svaret är nej tycker jag att du ska hjälpa de drabbade som om det varit du själv.

5. Detta var intressant...

2010-05-12 16:09

Ni har en som kallar sej får smålandsjägaren som gärna skulle vilja dela marken med vargar, men jag har vid ett flertal tillfällen sagt att dä kommer ni aldrig att acceptera. Ni har sveriges största stövarklubb där ner med otroligt fina drevprov och skulle ni få varg på skogen så kan ni ju glömma mycket av det fina avelsarbetet som ni har i Småland. Men jag har sagt att skulle ta kontakt med er och försöka omvända er om han kan, men han får nog ge sej va dä verkar.

4. Börja nära och vidga med samarbete

2010-05-12 14:20

Klart att man börjar med hemområdet och jobbar för det. Är sedan närområden av samma uppfattning, så finns goda förutsättningar för sammarbete.
Det borde gälla för jägare, lantbrukare och inte minst politiker.
Kämpa för en landsbyggd, som man kan leva med.

3. Jamän

2010-05-12 13:17

Nånstans måste man väl börja, du "jägare i varglän", ingen har väl sagt att allt är bra bara det inte finns varg här, men är ordförande i en förening i Småland, så tycker jag det är klokt att verka i Småland, så all heder åt Leif och styrelsen i denna fråga, hört talas om "bättre att förekomma än förekommas", i så fall kanske du inte befunnit dej i den situation du gör.

2. Tänka stort är större

2010-05-12 12:43

Om inte om fanns skulle vi ha elefanter i Småland.
Jag tycker Leif Rydell och hans styrelse piskar upp en otäck stämning och skrämmer upp folk på landbygden helt i onödan.
Kan Leif Rydell lova att utan varg är dvärgbandmasken inget problem i de svenska skogarna, svaret är nej, flera smittvägar finns.
Frågan är inte så enkel som Leif vill göra gällande, bara inte ni får varg är ni nöjda.
Nu har vi varg i Sverige och huvudfrågan är, ska vi ha varg eller inte. På den frågan kan man svara nej till varg.
Men som det ser ut i dag har vi en koncentration av vargar i några få län.
Är det en solidarisk tanke mot de drabbade länen att säga, bara de inte kommer hit är allt bra.
Nej Smålands Stövarklubb med Leif som budbärare tänker fel, kampen står mellan varg eller inte varg i Sverige och inte en fråga om varg i Småland eller inte.
En så liten klubb på marginalen i jaktsverige borde i stället stödja de krafter som jobbar för ett vargfritt Sverige, inte bara Småland.

1. Neeeeej Tack

2010-05-12 10:00

Ta inte ner ohyran hit ner, det räcker väl att mellan Sverige har problem.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons