• Pinewood

Ornitologer i strid om skarvar

DebattPublicerad: 2015-03-20 12:18

Det har blossat upp en konflikt om skarvar i Stockholms ornitologiska förening. Hans Nordin och Åke Thudén nekas medlemskap i föreningen på grund av sina engagemang i skarvfrågan. Hans Nordin har på sin hemsida efterlyst aktuell forskning och förvaltning av skarvstammen, Åke Thudén har deltagit i prickning av skarvägg på uppdrag av länsstyrelsen.
Hans Nordin skriver nedan en debattartikel om "skarvaffären".

Stockholms Ornitologiska Förening ( StOF) – en sekt för rätt-tänkande?
Det är den fråga jag ställer mig efter att i dagarna ha blivit förnekad en ansökan om medlemskap i nämnda förening. Mejlet som sändes till mig av föreningens ordförande Tomas Viktor löd som följer:
”Hej Hans, Vi mottog din medlemsansökan till StOF för år 2015 under veckan.Ett medlemskap i StOF innebär att man värnar alla vilda fåglars välmående och existens i naturen. Det framgår tydligt av din hemsida att du inte delar föreningens grundläggande värderingar gällande fågelskydd. Du är därmed inte välkommen som medlem i StOF, ej heller välkommen att framledes besöka våra medlemskvällar med föredrag. Hälsningar Tomas Viktor Ordf StOF.”

Kritisk hållning förbjuden?
Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att föreningens stadgar förbjuder medlemmar att inta en kritisk eller ens problematiserande hållning till någonting som rör fåglar. Här gäller det uppenbarligen att rätta in sig i ledet och sedan ”följa John” – i det här fallet de åsikter föreningens ordförande uttolkar och representerar. Att äga ett djupt och äkta engagemang för fåglar och fågelskydd väger alltså ingenting om engagemanget kan anses underminerat på grund av ett förment samtidigt kontradikterande engagemang för hela naturens och alla djurens inklusive fiskarnas väl och ve. Står detta också i föreningens stadgar?

Skott i foten
Hur kan ett brett genuint naturintresse  – på så vaga grunder – anses kollidera med ett intresse för våra bevingade vilda vänner? Är detta inte lite väl enögt och inskränkt? Eftersom jag i själva verket till 100 procent delar föreningens allmänna syn på vilda fåglar och fågelskydd blir beskedet om utestängning märkligt. Än mer märkligt då föreningens medlemmar själva och gärna aktivt ägnar sig åt att utrota gråtruten i havsbandet. En fågel som i likhet med många andra sjöfåglar redan för en kritisk tillvaro. Eller menar Tomas Viktor att gråtruten inte tillhör ”alla” de vilda fåglar vars välmående och existens ska värnas? Var det någon som just sköt sig själv i foten?

Invasion borde kontrolleras
Men jag har alltså blivit diskvalificerad att utöva mitt fågelintresse inom StOF:s ramar på grund av ett antal ifrågasättande/problematiserande artiklar om den kinesiska mellanskarven. Märk väl att jag aldrig hävdat eller menat att denna lite olycksaliga fågel borde utrotas – men däremot uttryckt åsikten att invasionen borde kontrolleras bättre – till skydd för och värnande om alla övriga fåglars och djurs välmående och existens.

Vuxenmobbing 
StOF drar tyvärr ett löjets skimmer över alla vuxna fågelälskande människor. Inom StOF bör man inte tänka själv – än mindre uttala sina tankar. Då blir man utfrusen. Det är sådant som kallas vuxenmobbning! Skäms Tomas Viktor och den styrelse som står bakom detta och vidmakthåller en sådan förtryckande kultur. Det är inte underligt alls att vi lever ett samhälle som har så mycket problem med mobbning och rasism – som lär våra uppväxande barn att det är helt ok att mobba ”främmande” avvikande beteende och åsikter. Sådana föräldrar på arbetsplatser och i föreningar – sådana barn! Sorgligt. Svensk folkrörelse har en lång och fin tradition av öppenhet och demokrati särskilt när det rör natur och fritid.

Inom ramen för föreningsbidrag?
Jag kan inte tänka mig att en rörelse som utesluter människor för att ha åsikter ligger inom ramen för rätten till eventuella föreningsbidrag. Sådana brukar oftast kräva att man håller sig inom ramen för mänskliga fri- och rättigheter. Det svar jag fått på min ansökan är ett skämmigt bevis för motsatsen.

Hans Nordin

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. Till STÖVAREN och CORAX = anonyma ornitologer? (tror dom).

2015-04-10 09:30

Stövaren skrev och påstod nedan att: ”Åter en gång avslöjas att Åke Thudén sprider falskheter” ”avslöjad med fler felaktigheter”
Jag har ännu en gång kontrollerat att alla mina uppgifter nedan och de är helt är överensstämmande med de faktiska förhållanden som har rått vid utförandet av skyddsjakt för gråtrut.
En ornitolog befann sig precis bredvid och blundar för vad som händer genom att vända sig om när gråtruts ägg kastas i berget, nacken vrids av ungarna och även de kastas i berget för säkerhets skull, att de trutungar som försökt gömma sig i stenskravel eller i bergssprickor slogs ihjäl med en käpp så tycker jag inte att detta är att: ”sprider falskheter” och ”felaktigheter”
Det är dags att gå tillbaks till artikelns budskap.
Att personer nekas medlemskap i Stockholms Ornitologiska Förening på grund av att de inte har exakt samma uppfattning om mellanskarven där ni tyvärr ”sprider falskheter” och direkta ”felaktigheter” som ni tyvärr basunerat ut till media och till era medlemmar under många år.
Mig veterligt så är det normalt i föreningslivet att medlemmar kan ha olika uppfattningar.
Men i denna förening så måste man tydligen vara helt troende ang er predikan om den invasiva och opportunistiska kinesiska mellanskarven och sprida er trosuppfattning.
Så vem vet? Om även vi hade tillåtits medlemskap i StOF så kanske ni lyckats med att även vi blivit totalt hjärntvättade och likt er lovprisat den invasiva och opportunistiska kinesiska mellanskarven och helt negligerat den katastrofala skada den utgör/utgjort för många av Sveriges och Europas fiskbestånd och i fortsättningen likt er deltagit i er predikan om mellanskarvens helt otroliga förträfflighet för vår fauna.

33. Åke Thudén avslöjad med fler felaktigheter!

2015-04-05 14:10

Åter en gång avslöjas att Åke Thudén sprider falskheter vilket gör denna debatt meningslös.
Thudén har skrivit att ornitologer slängt gråtrutungar i berget och vridit nacken av desamma. I tidningen Skärgården presenterades i veckan bakgrunden. Det var inga ornitologer som gjorde detta utan lokala jägare i Blekinge som fått uppdraget att ta bort gråtrutägg men kommit för sent och avlivade trutungarna på ovan nämnda sätt. Alltså jägare som slog ihjäl trutungar och Thudén som hade fel, igen!

32. Problemet med skarven är att den stör ekosystemet !

2015-04-01 19:04

När det bara var fiske och sälar (i rimligt antal) orkade ekobalansen systemet. Skarven är opportun och fiskar upp det som är lättast d v s abborre och gös (där den finns) men även småtorsk. Det betyder i sin tur att ex spigg ökar lavinartat som sin tur betyder zoo-planktonbrist som egentligen skall vara mat till fiskyngel. När gulesäcken är slut så är det frågan om dagar innan ett gös- eller gäddyngel svälter ihjäl om inga djurplankton finns. Ungefär som när yrkesfisket fiskade bort torsken på 80 - talet. Torsk och abborre är de nyckel-arter för att hålla balansen i vårt känsliga innanhav med bräckvatten. En annan olycklig omständighet är att när skarven häckar sammanfaller med strömmingen lek och intåg i skärgårdarna, dukat bord med andra ord. Med andra ord den viktigaste åtgärden för att rädda Östersjön och dess kuster är en kraftig begränsning av Mellanskarven.

31. EKOSOFI = VISDOM OM HUSET SOM VI BOR I

2015-03-31 13:38

... och ekologi = kunskap om huset vi bor i.
Storskarven ökar inte längre i Stockholms skärgård, och troligen inte heller i Sverige som helhet. Då borde väl allt vara frid och fröjd, och bestånden av fisk på väg upp igen? Eller finns det andra orsaker än skarven till den bekymmersamma minskningen av vårt fiskbestånd? I världen som helhet är ju bestånden hårt pressade, troligen mest beroende på överfiske och nedsmutsning. När människan går in och tar över naturresurser, tar vi också ett stort ansvar - vi måste veta vad vi gör och hur det påverkar naturens komplicerade väv. Ni har fått en fix idé, kan ni bara hitta en syndabock att tycka illa om så är problemet löst? Endimensionellt tänkande funkar inte för att förstå och hantera komplexa ekosystem.
En del av era svar går långt utöver vad jag har skrivit, har inte nämnt vare sig Prins Philip eller Agenda 21 eller påstått att 90% av världens befolkning måste bort. Fantisera ihop en fantombild som ni kan polemisera mot, det är lätt demagogi.
Men, det verkar finnas en inställning bland er jägare att 100% av alla rovdjur måste bort? Jag vill då framhärda i att människan också är en carnivor (=köttätare).
Som svar på Åke Ts inlägg om folk som krossar ägg, vrider nacken, slänger fågelungar i berget, m m, så tycker jag att det är ungefär lika olämpligt att ha såna med i en fågelskyddsorganisation, som att ha med folk som ägnar sig åt äggprickning.
Men en intressant och viktig följdfråga är - när man dödar djur, finns det mer eller mindre lämpliga sätt? Då bör man göra det med respekt för djuret och inte förorsaka onödigt lidande, anser jag.
Nu tar jag en paus i den här debatten (som mer liknat pajkastning från vissa håll) och ger mig av mot det inre av Sörmland, där jag kan kolla upp hur det står till med hägrar och gjusar (som nog redan kommit och börjat äta upp "våra fiskar").

30. CORAX skrev. 28

2015-03-29 19:17

: ” Det är en viktig diskussion att föra, jag vill därför hänvisa till SOFs tidskrift "Vår Fågelvärld", där bl a Anders Wirdheim skriver seriöst om jaktfrågor. Jakt kan vara en viktig del av naturvård. Sök på google. ”Ornitolog vill skjuta räv” : ” Vi skall visserligen passa oss för att leka gud i naturen och styra och ställa. Men i vissa fall – man kan ju nästan säga att vi lockar fåglarna att häcka på de här öarna, att vi lurar dem i en fälla eftersom vi vet att det finns rävar som inte är rädda för vatten – då tycker jag att det kan vara motiverat att försöka plocka bort de rävarna, säger Anders Wirdheim”.
Det går tydligen bra för er ornitologer med skyddsjakt på fågel o räv när det gäller någon utvald fågel. Jag vill inte fördöma sådana ingrepp. Det är däremot akut och nödvändigt att vi tillsammans kraftfullt decimerar den invasiva kinesiska mellanskarven ”sinensis” katastrofala eliminering av många fiskbestånd i Sverige och Europa.

Men skyddsjakt, oljering och äggprickning för mellanskarven som kraftigt har eliminerat våra fiskbestånd i Sverige och i Europa då visar ni upp en helt annan sida.

Men det är klart, våra naturliga fiskbestånd har väl inget värde, ni är ju ornitologer.

Har själv aldrig deltagit i någon jakt förutom skyddsjakt på mellanskarv. Har alltid varit mycket intresserad av hela vår natur, även fåglar. Men upptäckte tidigt att se på naturen med genom tubkikaren gav mig ett väldigt smalt och avgränsat synfält på naturen. Så lägg kikaren åt sidan och bredda er.

CORAX, du har inte svarat på mitt tidigare inlägg att: ”ORNITOLOGER MEDVERKAT TILL ATT KROSSA ÄGG, VRIDA NACKEN OCH SLÄNGA FÅGELUNGAR I BERGET SAMT ATT SLÅ IHJÄL UNGAR MED KÄPPAR”.

Mer fakta finns på www.fiskevard.nu om mellanskarven.

29. # 28 Corax. Inget svar är också ett svar

2015-03-29 09:53

Medvetet eller omedvetet bekräftar du precis vad jag säger i min tidigare kommentar. Ni är livrädda att diskutera resultatet av er "ideologi".

Hur sakliga Anders Ws artiklar om jakt i "Vår fågelvärd" är kan jag tyvärr inte bedömma eftersom jag inte har tllgång till tidsskriften, men att dömma av hans forum på Sofnet.org så saknar han i alla fall inte jaktintresse. I åtta av hans senaste tio inlägg spyr han sin galla över jägare på ett sätt som jag inte skulle vilja kalla sakligt.

Du kanske kan försöka förklara för en person som tillbringar dubbelt så mycket tid (eftersom det är lovligt hela året) i naturen med kameran som med bössan och som än så länge den här sesongen inte avlossat ett enda skott mot ett levande väsen, men däremot upp mot tusen bilder med djurmotiv, vad som hänt inom SOF under dagens ledning.

När blev förvaltning av en förnybar resurs något fult enligt SOF och varför?

Till sist, jag beklagar att jag anklagat SNF och SOF för att vara små.

28. KORT SVAR TILL MATS S JOHANSSON

2015-03-28 15:00

Här finns tyvärr inte utrymme för en seriös debatt om jaktfrågor. Det är en viktig diskussion att föra, jag vill därför hänvisa till SOFs tidskrift "Vår Fågelvärld", där bl a Anders Wirdheim skriver seriöst om jaktfrågor. Jakt kan vara en viktig del av naturvård.
Dock vill jag påstå att det är mycket tveksamt om äggprickning ka sorteras in under begreppet "etisk jakt".

Jag vill här också vända mig mot att du verkar påstå att Sveriges Naturskyddsförening och SOF/Birdlife Sverige är små extremorganisationer. SNF har över 200 000 medlemmar, och SOF ingår i Birdlife International, som är världens största miljöorganisation.

27. Korpen meddelar den högste att ålakråkorna äter fisk varje dag

2015-03-28 14:58

Till Stövaren: Det är inte frågan om att skada eller inte. Skada är ett objektivt begrepp, och kan inte användas på det vis du gör. Frågan är om närvaro av skarv påverkar antal fiskar av olika arter? Och då är svaret JA, självklart, och olika för olika arter. Namnet ålakråka är nog inte taget ur luften.
Corax påstår att skarvens ökning är hejdad. Men Corax glömde att berätta vem eller vad som i så fall har stoppat ökningen; det var min frågeställning. Rör nu inte ihop det med mitt påstående! Citat Corax: ”- har hon varit ute och räknat själv?” Svar: Nej. Och om jag skulle räkna ålakråkor, så inte skulle jag räkna bon i samma område år efter år, och därmed tro att jag får ett mått på om ålakråkorna ökar eller minskar i landet. Det är som att tro att bara för det finns få svampar på insidan av en häxring, så är svampproblemet löst. Matematisk kunskap och bildning är viktig i all vetenskap, men ack så ofta frånvarande i de ”mjuka” vetenskaperna som biologi, etc. Jag har under många år stört mig på de låga till obefintliga krav som ställs på såväl blivande som färdiga biologer. Jag skrev, citat: ”Ingen tror det minsta på Naturvårdsverkets uppgifter om antal, ...”. På det svarar Corax, citat: ”Att hävda att Naturvårdsverket ljuger är rätt starkt, och behöver bevisas med grundlig dokumentation.” Var och en med rudimentär matematisk bildning ser att detta är två olika påståenden, mitt påstående har inget att göra med huruvida Naturvårdsverket ljuger eller ej. ”Världens klokaste fågel” visar sig, genom sitt inlägg, vara anhängare av ekosofi. Till det vill jag säga att människan per definition är inget djur, och är därmed inte ett rovdjur. Att människor har ett artnamn, är en annan sak. Skamligt, men följdriktigt nog synes ”världens klokaste fågel” även vara en försvarare av ekosofins krav på att jordens befolkning måste minskas rejält, som till exempel Världsnaturfondens grundare prins Philips (gift med drottning Elizabeth II) uttalande om att han önskar bli återfödd som ett dödligt virus i syfte att döda en stor del av jordens befolkning. Ekosofiska läran strider mot folkmordskonventionen; vad detta har att göra med etisk jakt förstår jag inte. Men jag tycker din hänvisning till FN-statistik är pinsam. Här försöker ”världens klokaste fågel” föra fram att FN har producerat ett antal ekosofiska dokument; Agenda 21 etc., samt har ett antal kommittéer och nämnder inriktade på att ”lösa” problemet med överbefolkning, som UNEP (Maurice Strong!). Gemensamt för många ideologiska strömningar är att minst 90% av världens befolkning måste bort. Den kloka ålakråkan borde skämmas för att stödja sådant, det är ekofascism av värsta slag. I övrigt vill jag hänvisa ”världens klokaste” och Stövaren till de utmärkta svar Åke Thudén och Mats S Johansson mfl. har skrivit. Men läs grundligt så att ni har förstått vad de skriver. Sen är det tragiskt att se på denna "artgalenskap" som drabbat SOF, WWF och hela ekosofiska högen. Vargar får se ut hur som helst, skarvar får också se ut hur som helst. Villkoren är att de liknar en varg alternativt skarv på håll.

26. Skarven skadar inte fiskbestånd

2015-03-27 16:55

Åke Thudén är blind i sitt hat mot skarven och genuint ointresserad av att se till fakta.
I samband med framtagandet av den senaste förvaltningsplanen för skarv 2014 gjorde Naturvårdsverket en omfattande genomgång av alla utförda vetenskapliga studier utförda med kvalitetssäkrade metoder.
En nästan samstämmig slutsats i dessa studier är (hur obehaglig den än är för Thudén &Co) att det går inte att påvisa att skarven orsakar påtagliga nedgångar i de undersökta fiskbestånden.
Så är det bara. Det förändrar inte Thudéns och en del andras övertro att förstå ekologiska och populationsbiologiska sammanhang.
Måttet av ett antal ton fisk som ett visst antal skarvar äter säger ingenting om man inte vet hur stora fiskbestånden är och vad andra predatorer och omvärldsfaktorer orsakar. Hur många ton abborre äter Stockholms läns alla gäddor? Hur många ton fisk dör av andra orsaker? Frågor som är lika meningslösa att ställa om man inte vet hur stora bytespopulationerna är. Och hur kommer det sig att provfiske i länet säger att bestånden ökar i skarvtäta områden?
Nej, Åke Thudén. Du har hamnat i en oåterkallig återvändsgränd kantad av fantasier och egna slutsatser som inte är kopplade till verkligheten.

25. Till CORAX Insändare No 21 och andra dolda ornitologer.

2015-03-27 16:07

Du/ni vet tydligen inte vad som händer i ornitologiska kretsar ute i buskarna!
Du skrev att mellanskarvens: ” minskning med 11% de senaste 7 åren” i Sthlms Skärgård. Mellanskarven har inte minskat i antal utan som den utpräglade opportunist den är så överger den de sina tidigare kraftigt beskattade fiskbestånden precis som i Kalmarsund.
Den har vräkt ut sig i explosionsartad takt över Europa och finns nu i över tvåmiljonerfemhundraturen individer x 0,5 kg fisk x 90 dagar.
Även i Norge har tyvärr mellanskarven nu påbörjat en kraftig invasion.
Det positiva i Sthlms skärgård har hänt tack vare den skyddsjakt, oljering, prickning som har utförts. Sen får vi inte glömma och tacka räven som besökte ön Äggskäret i Mysingen år 2012. År 2013 + 2014 ingen häckning av mellanskarv = upphört. Våra skyddsjaktsinsatser under åren påverkade beståndet kraftigt, men rävens var effektivast.
Denna text är saxad från länken nedan. Gråtruten har minskat med 81 %, en genomsnittlig minskning med 4 % per år. I kolonierna är det många adulta fåglar som bara står i kolonin” ”däremot borttagande av trutägg. Då upphör trutarna med att ta skräntärneungar”.


http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/hav-och-kust/sofbirdlife-ostersjoseminarium-2014/

Du förfasar dig över oljering och äggprickning.
Jag är tacksam om du/ni även tar er tid att kolla på länken nedan.
HÄR FRAMGÅR KLART OCH TYDLIGT ATT NI ORNITOLOGER MEDVERKAT TILL ATT KROSSA ÄGG, VRIDA NACKEN OCH SLÄNGA FÅGELUNGAR I BERGET SAMT ATT SLÅ IHJÄL UNGAR MED KÄPPAR.

Antecknat efter ett telefonsamtal med en av de som utfört skyddsjakt på gråtrut i Bleking: ”Det vanligaste är att vrida nacken av ungarna, sen slängs dom i berget. En lång pinne med en håv i ena ändan används för att fånga ungarna som springer omkring. Ibland gömmer sig ungarna i bergsskrevor, då slås de ihjäl med en pinne”.
Nedan kan du/ni läsa SJÖJÄGAREN nr 4-2014.
Jag rekommenderar att ni läser sid 11-13 "Projekt Skräntärnor".
Sen kan ni som orkar läsa min "korta" kommentar under.

http://www.skargardsbryggan.com/?d=700857440#fot

Ps. Jag har mer!

24. När detaljdiskussionen (medvetet) döljer det egentliga budskapet

2015-03-27 14:19

Utan att välja sida i diskussionen mellan 961L och hen som menar sig värdig samma namn som värdens klokaste fågel kan jag konstatera att Corax använder exakt samma strategi om fåglar som de som inbland benämns "vargkramare" använder om däggdjur och då speciellt rovdjur.
Genom att leda in diskussionen på detaljer som antal och nyanser i argumenten undvikler man en diskussion om konsekvenserna av sin egen strategi.
Borde vi inte ha en debatt om hur man, eller ens om man, ska introducera arter som varit frånvarande så länge att alla som har den minsta susning om biologi inser att deras beståndstillväxt vid återkomsten kommer att följa den samma kurva som verkligt invasiva arter.
Corax, vad blir konsekvensen av SOFs, SNF m.fl. syn på jakt? Hur kommer en svensk natur att se ut om man bara jagar på bestånd som:
- bevisat växer (och då endast jaktsesongen efter att beviset tagits fram)
- tas tillvara som mat
- inte är "rödlistade" någonstans i EU
- inte jagar på tider när den ikkejagande allmänheten vill utnyttja allemansrätten ifred utan att behöva höra hundar jaga eller skott avlossas.(d.v.s aldrig)
- totalt bortser från en djurarts fortplantningspotential när avskjutningsmål ältas i domstol i åratal innan man tar beslut p.g.a små extremorganisationers ideliga okynnesöverklaganden.
Hur många år tar det innan vi uppnår tillståndet "Edens lustgård" och vem står för kostnaderna till dess?
Du tar upp frågan om vad som är etisk jakt.
Jag frågar dig, vad är mest etiskt?
Att vi förvalta den svenska naturen på ett sätt så att man långsiktigt tar tillvara på räntan av vad naturen ger med människan som en del av den, eller att vi låtsas som att vi inte finns och låter naturen sköta sig själv?

23. SKARVENS ÖKNING ÄR HEJDAD SEDAN 8 ÅR TILLBAKA

2015-03-27 12:13

... ja hur kan man veta det? Siffrorna jag redovisade i mitt förra inlägg har tagits fram av Skärgårdsstiftelsen genom att man åkt ut och räknat samtliga bon, förra året blev det 5144 bon. Ta det gånger 2 så får ni totalantalet vuxna fåglar. Har 961L andra siffror - har hon varit ute och räknat själv? Isåfall, får man fråga om betyget i matte? Att hävda att Naturvårdsverket ljuger är rätt starkt, och behöver bevisas med grundlig dokumentation. Faktum är att skarvens populationsökning har hejdats av naturliga orsaker.
Populationsutveckling är något som sker i ett ekologiskt sammanhang, där varje art har sin roll att spela - även rovdjuren, som ju har en viktig roll i att se till att andra arter inte ökar ohämmat. När människan går in och ersätter toppredatorerna tar man ett stort ansvar för att behålla balansen i den ekologiska väven. Jag skulle vilja påstå att det enda rovdjur som har en ohämmad tillväxt är Homo Sapiens, vilket är på väg att leda till en global miljökatastrof. Man har dock sett tecken på att tillväxten bromsar för att stanna på 10-11 miljarder i världen runt 2050 (FN-statistik).
Jag vill fråga 961L och andra som skrivit inlägg här, om ni anser att det finns oetisk jakt, och hur den isåfall skiljer sig från etisk jakt?
(Corax är det latinska namnet på världens kanske klokaste fågel, som sägs ge sig ut varje morgon för att spana av vad som händer i världen, och på kvällen återvänder till den högste för att rapportera. Det var först efter att jag hade klickat iväg mitt första inlägg som jag kom på att även skarvsläktet har ett namn med -corax i, kanske för att den är nästan lika svart som ravnen.)

22. Ålkråkans tillväxt är ohejdad och ohejdbar, och antalet stort.

2015-03-25 10:27

Jag skriver att skarv- och vargbestånden växer ohejdade och ohejdbara, och att pågående explosiva ökning av populationerna består tills dess att matbrist eller farsoter slår till.
Signaturen Corax låter underförstått genom citatet ”Så lite om varför Naturvårdsverket i två år har stoppat äggprickningen, ...” påskina att hon företräder Naturvårdsverket. Och med tanke på att signaturen är Corax (Kinaålkråkan?) så håller jag det inte alls för uteslutet. Corax hävdar att det är lögn att populationerna ökar ohejdade och ohejdbara. Det innebär att Corax känner till något som dräper skarv och varg i mängd, annat än matbrist och sjukdom. Jag tycker Corax skall tala klarspråk, och berätta för oss alla vad det är, utom matbrist och sjukdom, som begränsar, ja även minskar, populationerna. Jag tror alla på detta forum väntar med spänning – vad är det som dräper skarv i mängder? Ingen tror det minsta på Naturvårdsverkets uppgifter om antal, vare sig det gäller skarv, varg eller annat skadedjur – det är ju det ständiga problemet med biologer och matte. Corax verkar förlita sig på skyddsjakt – menar Corax att skyddsjakten kan hålla populationerna av skadedjur i schack?
Att ålkråkan inte har preferenser när det gäller födan är fel, den gillar bland annat gärs. Därtill gäller att även "skräpfisk" blir fisk efter att någon rovfisk ätit skräpfisken. Det är sorgligt att bevittna myndigheters förfall. Vi är i skriande behov av politiker med civilkurage, de behöver inte ljuga - verkliga missförhållanden är talrika och tydliga bland myndigheter, för var och en att se. Det senaste är att miljöministern själv går före med dåligt exempel.

21. HUR MÅNGA SKARVAR FINNS DET EGENTLIGEN?

2015-03-24 12:25

Nu börjar debattinläggen att urarta! 961L skriver " När får vi se en politiker med en gnutta civilkurage stå upp och tala om att antal skarvar ... ökar hejdlöst och ohejdbart?" Man kan väl knappast begära att en politiker ska stå och ljuga folk rakt upp i ansiktet? Skärgårdsstiftelsen, som följer faunan i skärgården noga, rapporterar att antalet skarvbon i Stockholms skärgård nådde en topp år 2007 med 5800 bon, därefter har det sjunkit till 5144 år 2014, dvs en minskning med 11% de senaste 7 åren. "En miljon skarvar" är ju också en förryckt siffra - nej skärp er och försök låta bli de värsta överdrifterna, ingen kommer att tro på något ni säger när ni kläcker ur er sånt.

Så lite om varför Naturvårdsverket i två år har stoppat äggprickningen, som ju innebär att man sticker en nål (typ hattnål) genom ägget. Det kan väl vara ok med nyvärpta ägg, men när det handlar om ägg med fullgångna eller nästan fullgångna foster blir det förstås djurplågeri, vilket är en helt oacceptabel jaktmetod. Samma sak kan sägas om oljering, då fostret dör genom långsam kvävning. Oetiskt, och troligen resultatlöst - Gunnar Hjertstrand skriver i "Levande skärgårdsnatur 2015 (Skärgårdsstiftelsen) "... om det egentligen kan sägas vara mödan värd med dessa ytterst diskutabla och olagliga handlingar. Det enda säkra som egentligen tycks uppnås förutom ett omfattande djurplågeri är en förflyttning av fåglar och kolonier, många gånger till platser som ur mänskligt perspektiv är ännu sämre ur störningssynpunkt."

Skyddsjakt, t ex vid fiskodlingar, tycker jag är helt ok. Anders Åbergs öringvatten kan väl också få ingå där. Visst ska vi värna och skydda vår natur, även som matresurs. Men det är inte skarven som är hotet mot våra stora matfiskar, det är den omfattande nedsmutsningen och övergödningen av Östersjön.

20. Skarven skadar inte fiskbestånd

2015-03-24 09:12

Nja, nu tror jag du läst lite slarvigt. Det man säger är att skarven inte skadar de ekonomiskt intressanta fiskarna så mycket, efter som att de äter de de hittar utan tydlig preferens. Om det finns en miljon skarvar så betyder det att det försvinner två tusen ton fisk om dagen, på en sommar blir det ungefär lika mycket som svenska fiskeflottan drar upp. Tycker du att det inte skulle göra något om vi fiskar haven dubbelt så hårt?

19. Vi har inte läst samma rapporter Stövaren

2015-03-24 08:24

Vi lägger ner stora resurser för att fånga in glasålar och sedan släppa ut dem i svenska vatten. Skarven tackar och tar emot men någon ökning av ålbeståndet blir det inte.

18. Särinner – eller har jag hört det förut?

2015-03-24 08:24

De döda vikingarna i Valhall var kanske först med C&R-fiske (Catch and Release), fast använt på gris. De åt upp grisen ena kvällen och nästa kväll var grisen redo att ätas igen. Forskning är inte lätt, till exempel så påstår Håkan Sand mfl. ((Nicholson, K. L., Milleret C., Månsson J. & Sand Håkan. 2014. Testing the risk of predation hypothesis: the influence of recolonizing wolves on habitat use of moose. Oecologia 176:69-80) att när varg inplanteras i ett område så påverkar det inte älgens matvanor. Motsatsen brukar hävdas från Yellowstone där forskarna påstår att inplantering av varg räddade vegetation från att utrotas av älg, se http://wolfology1.tripod.com/id100.htm.
Ja, har man två forskargrupper så har man lika säkert två motsatta forskningsresultat – dvs. om det gäller biologer som inte brukar vara så haja på matte. De räknar ju tydligen lite hur som helst.
Ett kärt tema är att vargar inte minskar antal älgar, citat: ”Aktuell forskning visar att i många områden kommer inte älgarna att minska i antal på grund av varg, eftersom jägarna jagar mindre i nyetablerade vargrevir vilket i vissa fall till och med kan leda till fler älgar.” Allt enligt 15 ekologer i DN-debatt (http://www.dn.se/debatt/for-att-paverka-naturen-kravs-minst-4000-vargar/), och då måste det väl vara sanning, eller? Dessa 15 ekologer kräver minst 4000 vargar – är det för att få maximalt antal älgar skall tro? Dessa särinnerälgarna är väl häftiga – ju fler vargar som äter upp dem, ju fler särinnerälgar får vi. Ljusa tider stundar för oss som vill ha älg på skogen.
Nu ser vi samma resonemang överfört på skarv – en stor skarvpopulation påverkar inte fiskpopulationerna? Särinner uppstår minsann dagligen i ny skepnad. Eller som Naturvårdsverket (Fredrik Nordwall, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten) uttrycker saken, citat: ”Undersökningar visar att skarven kan ha negativ påverkan på fiskbestånden i odlingar och mindre avgränsade områden men inte i större, öppna system”. Ett tydligt exempel på att särinnerfiskar finns. Alltså fler skarvar och fler vargar till Värmland så fylls återigen Värmlands skogar av älg och sjöarna kokar av lax? Paradiset väntar, bara Naturvårdsverket får bestämma.
Anders Åberg – vi lär inte få reda på om det finns tillräckligt många frivilliga jägare för att hålla efter skarvpopulationen. Skarven blir nog fredad så länge en fisk finns kvar – Naturvårdsverket gläds stort över att skarven uppnått gynnsam bevarandestatus.

17. Skarven skadar inte fiskbestånd

2015-03-23 16:18

Till Åke Thudén.
Om inte jag missminner mig om vad jag läst så kan de flesta forskningsuppsatser som gjorts inte visa att skarven påverkar fiskbestånd så det märks. Har forskarna fel?
Jag läste något från Östersjöcentrum vid Stockholms universitet och där stod att det är övergödningen och andra stora förändringar som orsakat att vissa fiskbestånd minskat. Har forskarna fel och du och Nordin rätt. För mig förefaller det lite osannolikt att ni kommit på något som de som arbetar heltid och har forskningsutbildning missat.
Och det är väl därför det inte tillåts mer jakt på skarv, för att skarven inte är något stort problem för fiskbestånden.

16. 961L

2015-03-23 10:04

Det finns säkert tillräckligt med ansvarsfulla människor som vill hålla nere skarvbeståndet. Sverige är fullt av folk som kämpar för att rädda olika fiskevatten, så jag tror du överdriver problemen.

15. Till STÖVAREN. Inlägg 12.

2015-03-23 08:27

Till STÖVAREN. Inlägg 12.

Du tycks ha missat någonting.

Här är länken som du/jag hänvisat till. Sök på. SOF/BirdLife Östersjöseminarium 2014 .

Rulla ned och läs stycket, ”Sjöfågelinventering längs Smålandskusten”. Där står b.l. a att: ”Gråtruten har minskat med 81 %, en genomsnittlig minskning med 4 % per år. I kolonierna är det många adulta fåglar som bara står i kolonin”.

Läs även Länsstyrelsen i Upplands Läns ansökan och beslutet i ärende om skyddsjakt på gråtrut för 2014-2016.: ”Åtgärden genomförs av ornitolog, som kan se skillnad på olika typer av ägg”.
https://dub115.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mgsNZRK-Kf5BG09AAiZMHVSg2&folderid=flRXSbkFE9EUmNqHE3QU8foA2&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=87649067

Vi kallas ofta av ”vissa ornitologer” för: ”skarvhatare” när vi försöker att skydda fiskbestånden i Sverige och övriga Europa mot den inplanterade, invasiv och opportunistiska mellanskarven ”sinensis”.

När det söks tillstånd för skyddsjakt på mellanskarv är det för att skydda våra fiskbestånd, men då tar det hus i xxxxxxx.

Vi vill värna om fiskbeståndens fortlevnad. I våra svenska kustvattens finns ytterst få lekvikar som lämpar sig för lek för b.l.a abborre, gädda, gös mm, där har mellanskarven ofta tyvärr redan orsakat katastrofal skada på fiskbestånden.

Det finns absolut ingen av oss som är fågelhatare men vi tyck ha en betydligt bredare syn på naturen.

14. Det är för sent

2015-03-23 08:27

Skall ett rovdjur "förvaltas" så måste det finnas något som gör att många tusentals jägare avsätter mycket tid och pengar för att jaga rovdjuret. Att söka bromsa tillväxten genom en och annan "skyddsjakt" är fullständigt meningslöst. Med skarv är det som med varg - jakt är förbjudet, och även om jakt vore tillåtet så är det för få jägare som finner anledning lägga ner tillräckligt med tid och pengar på att jaga ett rovdjur som i sig saknar värde. Jag läste att fiskare i Vättern skulle få lov att skjuta 15 skarvar! Skrattretande. Men så kommer också utvecklingen för skarv att bli som för varg - vi får en explosiv ökning av beståndet tills matbrist eller farsoter slår till. Från massmedia kommer inget nytt i frågan; politikerna kan slumra vidare - i dagens radio/tv/dagstidningar är det journalisternas personliga uppfattningar som kommer till uttryck; dvs. det är i huvudsak vänster- och miljöpartistiska åsikter som styr. Fiskare och bönder äger ingen talan i dagens massmedia. Att tala om att skarv eller varg skall "förvaltas" är en form av bedrägeri - allmänheten tror att skarv/varg är problem som kan lösas med "förvaltning". Men det är inte möjligt; skarv- och vargpopulationerna kan inte och kommer inte att begränsas genom "förvaltning". När får vi se en politiker med en gnutta civilkurage stå upp och tala om att antal skarvar och antal vargar ökar hejdlöst och ohejdbart? Jag är inte säker på att ens en extremt väl tilltagen skottpeng kan lösa problemen. Det är troligen för sent både vad gäller varg och skarv.

13. CORAX

2015-03-22 18:19

Det finns säkert många olika orsaker till ökningen av skarv, utfiskning av stora fiskar, brist på naturliga fiender som t.ex. havsörn, övergödning osv. Kanske kommer naturen själv, eventuellt med viss mänsklig hjälp, att förändra detta, men i nuläget är det ändå helt uppenbart att det krävs förvaltning i form av jakt. Dom som motsätter sig det vill iallafall inte jag kalla natur- eller fågelvänner.

12. Överdrifter minskar Nordins trovärdighet

2015-03-22 18:18

Jag var förvånad över Nordins påstående om att ornitologerna höll på med att utrota gråtruten. Nu fick jag hjälp av Åke Thudén att se hur det låg till med detta genom den länk som han gav oss. Det handlar om att skjuta ett par stycken gråtrutar som åt upp den starkt hotade skräntärnans ägg. Det var alltså det Nordin kallar utrotning. Tack Åke Thudén för att du hjälpte oss att avslöja Nordins överdrifter.
Man kan undra hur det står till med det övriga som Nordin skriver?

11. Fågelskydd eller fiskskydd?

2015-03-22 11:35

Jag kan dela er oro för att antalet stora fiskar har minskat kraftigt inte bara i Stockholms Skärgård utan i hela Östersjön. Jag kan njuta mycket av en färsk gös, gädda eller abborre på tallriken. (Helst borde den väl också vara giftfri, men det finns nog inte nuförtiden?). Däremot tvivlar jag starkt på att man kan skylla allt på skarvarna, jag tror snarare att ökningen av antalet skarvar mer är en följd av att deras konkurrenter i form av stora fiskar har försvunnit. Orsaken till detta hänger säkerligen ihop med den pågående övergödningen av Östersjön, som ju bl a yttrar sig i årliga algblomningar.

Hans skriver att han "aldrig hävdat eller menat att denna lite olycksaliga fågel borde utrotas". Men när jag läser på hans hemsida står där "Idag har vi dryga 30 000 vuxna exemplar bara i Stockholms skärgård. Vilket är ungefär 30 000 för många". Det tycker jag är en rätt tydlig uppmaning till att utrota skarven i Stockholms skärgård, och överensstämmer väl med de oetiska aktiviteter som han varit delaktig i.

Ökningen av antalet skarvar i Östersjön har nu stannat av, delvis p g a att havsörnarna har lärt sig att äta skarv.

För övrigt anser jag att det omedelbart borde byggas laxtrappor och åltrappor vid samtliga vattenkraftverk (små som stora) runt Östersjön.

10. Tråkigt, mycket tråkigt...

2015-03-22 11:35

Det är tråkigt att det gått troll i denna fråga... Oavsett om man är ornitolog eller har annat intresse för natur så är det uppenbart för alla och en var att sedan 1994 är den största märkbara förändringen i de epitoper som skärgården består av, SKARV. Jag envisas att tro att jag som skärgårdsbo och flertalet ornitologer har mer eller mindre samsyn.
Ett exempel: Sex tusen skarvar efter kläckning (à ca 0,4 kg fisk/dag) på 1 hektar (ön Skraken) är en stor förändring för epitopen. Skraken är fågelskyddsområde för en massa angivna fågelarter, dock nämns inte skarv... Idag är det inga av de arter som tänkts skyddas av fågelskyddsområde som är kvar utan allt är skarv.. Det är nog bara ett litet fåtal ornitologer som tycker detta är bra.
Det är hög tid att komma igång med en ansvarsfull förvaltning av skarven - oavsett om man gillar fåglar (överpopulationen av skarv tränger även ut mångfalden av fåglar), fiske, frisk luft, balans eller bara att kunna förstå varandra o trivas ihop?!!
Skall StOF fortsatt heta StOF bör mer än skarven skyddas och jag är övertygad om att Nordin o Thudén härvid är bra medlemmar. Om föreningen byter namn till St SkarvF däremot... Då har de inget där att göra, och inga riktiga ornitologer heller...

9. En önskan....

2015-03-22 11:34

Det finns ju stora miljöproblem i Östersjön och även i mindre sjöar.

Tänk om Åke o hans kompanjoner kunde använda sin energi och bidra till att lösa dessa istället för att haka upp sej på en enskild art!

8. Sanningen ska fram

2015-03-22 11:32

Läs först sidan 11-13 på länken nedan. Sen insändaren under.

http://www.skargardsbryggan.com/index.lasso?d=700857440#fot

Sen har vi SOFs odiskutabla syn på Gråtruten!
Rulla ned på länken och läs under Skräntärna.
http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/hav-och-kust/sofbirdlife-ostersjoseminarium-2014/

Stöd namninsamlingen mot den invassiva kinesiska mellanskarven på
www.fiskevard.nu
Där finns ytterligare fakta. Se foton på skarvskadad fisk under "varning"
//Åke Thudén naturintresserad / fågel och fiskvän

7. Ornitolog

2015-03-21 13:28

Det är ju skönt att man får mata fåglarna på vintern utan att vara med i någon
ornitologisk förening. Det verkar som de flesta föreningar med natur på agendan
håller på - eller redan har spårat ur. Oförmågan att se helheten är en stor brist
och förståelse är en sällsynt företeelse.

6. Storm i vattenglas

2015-03-21 13:26

Det tycks vara helt i sin ordning att Hans Nordin och Åke Thudén inte beviljas medlemskap om man tittar på deras hemsida/facebooksida. Ett sådant skarvhat som där presenteras rimmar nog dåligt med en ornitologisk förenings stadgar där en av grundpelarna brukar vara att man ska värna fåglar och inte motarbeta föreningens intressen. Om man sett en del av skarvdebatten under några år så vet man att dessa herrars hittillsvarande synliga fågelintresse varit hat mot skarven. Man undrar lite varför de nu blivit medlemmar i en ornitologisk förening? Det är nog inte så svårt att förstå.
Och vad är detta att ornitologer skulle utrota gråtruten?
Nej, ornitologerna gör nog rätt som inte tar med dessa mörkermän.

5. Varför intresserad av medlemskap?

2015-03-21 11:28

Om man har den inställning de har till fåglar, så borde de ju redan på förhand kunnat räkna ut att de inte var önskvärda som medlemmar. Vad skulle de få ut av att vara medlemmar i Stockholms Ornitologiska när de inte ens delar föreningens värderingar. Detta var nog mest tänkt som en provokation.
Vill man spela fotboll, så går man väl inte med i en motorklubb!

4. Att värna rovdjur...

2015-03-21 11:26

...är en syssla som tydligen helt förändrar tankeverksamheten hos den som sysslar med det.

3. Suck

2015-03-21 11:25

Själv betraktar jag mig som hobbyornitolog, men oavsett hobby så borde alla med ögon i skallen se hur skarven, frånsett havet, också etablerar sig i sjöar och t.om små öringåar som definitivt inte tål detta predatortryck.
En rejäl årlig avskjutning borde vara fullständigt självklart. Obegripligt att inte STOF inser detta.

2. Varken eller

2015-03-21 11:23

Varken extremistföreningen SOF eller skarven bidrar med något gott.

1. Sorgligt!

2015-03-20 15:20

Det är bara att inse hur sorgliga ornitologerna är.
De har buntat ihop en invasiv art, kinesisk mellanskarv och jämför den med storskarv trots att det är två vitt skilda arter. Istället för att erkänna att de gjort fel för 40 år sedan så driver de den här frågan i absurdum.
Författaren skriver om att gråtruten hotas av mellanskarven, jag skulle nog lägga till ett antal fler fåglar. Hur kan det komma sig att ejdrar och övriga sjöfåglar minskar där skarven etablerar sig, de äter i stor utsträckning samma mat, kan det vara en slump?
SLU räknade ut att de 700 skarvar som skulle skjutas skulle spara in ca 50 000 ålyngel, varje år. Skarvkolonierna ökar kraftigt, ålbestånden går ner, återigen en slump?
Algblomningen når nya rekord i Östersjön, de fiskar som lever av algerna ingår i skarvarnas kostcirkel, fler skarvar, mer algblomning, ännu en slump?
Det finns en anledning till att man är väldigt försiktig med att låta invasiva arter etablera sig, de sätter ofta stora delar av ekosystemet ur spel, om det är kaniner i Australien eller kinesiska mellanskarvar i Östersjön spelar inte så stor roll, effekterna blir fler och kraftigare än man oftast kan förutse.
Om det här får fortsätta betyder det att de kommer att värna ihjäl en stor del av våra inhemska fågelarter, kan det verkligen vara meningen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere