• Allmogejakt

Rovdjuren drabbar oss alla

DebattPublicerad: 2007-04-18 16:16

Efter den senaste tiden händelser med förrymda vargar och stora polispådrag mot presumtiva vargjägare är det dags med en liten sammanfattning. Om utvecklingen med växande rovdjursstammar fortsätter utan någon som helst kontroll kan skadeverkningarna i vårt samhälle bli omöjliga att reparera inom överskådlig tid. Det hävdar Calle Seleborg från Folkaktionen ny rovdjurspolitik i en skrivelse som sänts till partiledarna, miljö- och jordbruksministern, rovdjursutredaren och Naturvårdsverket.

Alltsedan fridlysningen av de stora rovdjuren i vårt land har vi sett hur verkningarna av deras okontrollerade tillväxt sprider sig i samhället. Problemen gäller mest de fyra stora men inte heller örnen går fri. Men först och främst är problemdjuret vargen.
De som drabbades först var jägarna. Eftersom de är en stor grupp i samhället gällde det att med alla medel bagatellisera problemen och samtidigt försöka skapa en hatsituation mot denna grupp.

”Hotfulla beväpnade jägare”
Olov Trostén från Svenska Rovdjursföreningen avslutade en debattartikel med orden: ”Det är tydligen så att varken regering eller opposition klarar att stå emot 300 000 beväpnade och hotfulla jägare under ledning av en pensionerad general.”
Den statliga myndigheten Brå jämställer jägarna med Hells Angels, vilket ytterligare späder på misstänksamheten mot hela jägarkollektivet.
Senast beskylldes jägarna för att med hjälp av gift bedriva illegalt dödande av varg. Detta trots att Olof Liberg från Grimsö inte kan redovisa ett enda fall av förgiftad varg sedan 1977 då de första vargarna åter dök upp.

Fäbodbrukarna ignorerades
Nästa grupp att drabbas var fäbodbrukarna. Eftersom de är en ganska liten grupp och det var svårt att få igång någon kampanj valde man att till stor del helt enkelt ignorera dem.
Turen kom sedan till djurhållare där speciellt fåruppfödare drabbades. Här valde man att dela ut ”rovdjurssäkra” stängsel. Rovdjursföreningen var i vissa fall behjälplig med uppsättandet. Det var bara två problem, stängslen var inte säkra utan enbart avvisande för varg och björn. För lodjuret utgjorde de över huvud taget inget skydd.
Några bidrag och hjälp med underhållet av stängslen gick inte att få, vilket naturligtvis betydde ekonomiska belastningar. Ersättningar för skador som åstadkoms var i allmänhet endast en mindre del av den verkliga skadan.
De mindre djurhållarna, som främst har djur för att hålla landskapet öppet och levande, slås till stor del ut.

De som försvarat sina djur dömdes
Fårägare, som försvarade sina djur mot vargangrepp i god tro, dömdes till samhällstjänst och fängelse i lagligt korrekta processer, trots starka protester från allmänheten. Domarna stred helt klart mot det allmänna rättsmedvetandet.
Nu börjar även den övriga glesbygdsbefolkningen drabbas och få sin livskvalitet påverkad.
I Voxnabruk delade Grimsös forskare ut hockeytutor till barnen för att de skulle skrämma bort varg. Få vågade längre använda motionsspåren och tonårsflickor måste tygla skenande hästar efter möte med varg.
På en enkät som nyligen hölls i Voxnabruk svarade 96 procent att de inte ville ha varg i sitt närområde. Trots miljontals kronor spenderade för att få vargen accepterad blir reaktionerna starkt negativa när den dyker upp i grannskapet.
Men hittills har tätortsbefolkningen i stort varit skyddad. Fram till nu.
Stora polisiära resurser tas nu i bruk i varglänen för att skydda vargen från presumtiva tjuvjägare.
Dessa resurser tas från en yrkeskår som är bokstavligt talat livsviktig för alla människor i vårt land, men trots det lever under ständiga budgetproblem. Resurserna hade behövts för att hjälpa människor som drabbas av brottslighet.

Polisen är tillbaka i glesbygden
I skogslänen har lokala polisstationer lagts ned på löpande band. Nu kommer alltså polisen tillbaka, men inte för att hjälpa människor utan för att skydda vargen.
Samtidigt som man inte kunde få fram en helikopter för att söka efter en försvunnen person i Karlstad-trakten märktes vargar och man jagade misstänkta tjuvjägare (fiskare) med helikoptrar och snöskotrar på några mils avstånd.
En överslagberäkning visar att varje varg kostar samhället två-tre miljoner kronor om året. Endast en bråkdel av dessa pengar betalas av alla via skattsedeln. Resten drabbar slumpvis privatpersoner på landsbygden.
Är detta verkligen vad man avsåg med ”en sammanhållen rovdjurspolitik”?
Tilläggas kan att talet om vargens påstådda ekologiska betydelse i jordbrukslandskapet starkt bör ifrågasättas. Vad gäller den biologiska mångfalden i vårt land har den berikats av människans mödosamt framodlade kulturlandskap under generationers kamp mot svält och rovdjur.
Norska undersökningar tyder på att en tredjedel av de nu hotade arterna är beroende av denna ekologiska miljö.
Till sist ska vi inte glömma att rovdjuren har skapat en mycket hätsk stämning mellan folket i glesbygd och beslutsfattarna i tätort och mellan de drabbade och vargentusiaster. Trakasserier, skadegörelse, mordhot och till och med mordförsök är en del av bilden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Antalet stora rovdjur

2007-04-29 18:35

Det långsiktigt hållbara antalet för björn, lo och varg som riksdagen har tagit beslut om är 5 000 individer av respektive art.

6. Rovdjur

2007-04-26 09:47

Än har ingen klart uttalat vad vi skall ha vargen till i Sverige. Men att vi skall ha den har alla riksdagspartier bestämt och också hur många. Men ack hur skall det utvecklas? Det kommer att bli som när eleven i skolan inte kunde klara proven och skrev som förklaring: ”Jag kan icke räkna dem alla.”

5. Några kommentarer

2007-04-25 14:06

Till Kurt Nilsson:
När jag för några veckor sedan utsattes för mordhot hälsades jag välkommen i gänget. Mordförsöket jag tänker på var inte på en vargförespråkare. Så tro inte det är ensidigt.
Till Tommy:
En norsk studie visar att en tredjedel av de arter som är hotade är beroende av kulturlandskapet.
Hur stor andel som hittills slagits ut kan diskuteras. Men jag har talat med åtskilliga i varglänen som slutat med djurhållning just på grund av vargen.
Det är jägare, inte poliser, som blir inblandade i de flesta viltolyckor.
Jag erkänner gärna att jag är stark motståndare till rovdjur i bebyggda (obs!) trakter. Jag tror inte föregående generationer i hela Europa och Nordamerika handlade mot bättre vetande när man tog varje tillfälle i akt att hålla rovdjuren på avstånd. Liksom det fortfarande är fallet i Ryssland och de gamla Sovjetrepublikerna.
Jag har hittills inte sett en enda insändare i en tidning som sagt: Hurra, vi har fått varg i grannskapet.

4. Har också tagit ställning

2007-04-24 09:44

Min ståndpunkt är klar och entydig. Jag är befriad från den svenska konsensusmodellen. Jag är emot vargen och de för stora stammarna av björn, lo och järv.
Historia, ekonomi och förnuft förklarar det, anser jag.
Calle Seleborg (som jag aldrig träffat eller samtalat med) får svara Tommy, men ett svar från mig blir som följer. Blott vargens (och de övriga rovdjurens) närvaro och verk på andra håll får troligen allt fler småbrukare att kasta in handduken, vilket är detsamma som ”till stor del slagits ut”. Till jordbrukslandskapet finns många arter knutna och försvinner jordbruket (de ger upp av samma skäl som småbrukarna enligt ovan) tappar vi också de arterna på de orterna. Det finns ju beskrivet redan tidigare med anledning av att så många jordbruk läggs ner. De stora rovdjuren kan vara dödsstöten.

3. Jävligt trist

2007-04-23 14:32

”Trakasserier, skadegörelse, mordhot och till och med mordförsök är en del av bilden.”
Det är jävligt trist att några få rötägg ska förstöra för oss seriösa jägare.
Dessa personer som håller på med att skära sönder bildäck, hotar och försöker att köra på vargspårare måste vi klart och tydligt ta avstånd från. Här tycker jag att våra förbund bör vara mer aktiva.
Jag vill gå så långt som att säga att förbunden måste gå före och inte bara fördöma dessa personer men uppmana alla som vet något, oavsett vem dessa är, att kontakta polisen.
Dessa personer gör mer skada för oss jägare på ett år än vad Djurens rätt och miljöpartiet tillsammans har gjort på mycket längre tid.
Bort med drägget!

2. Nej, det är..

2007-04-23 14:30

inte tack vare att att sammanfattningen är korrekt som det saknas kommentarer utan för att mycket få med avvikande åsikt läser Calle Seleborgs inlägg. Calle har gjort sig känd som fullständigt ensidig i rovdjursdebatten. Det ger inte så mycket att ta en diskussion med någon som inte lyssnar, men okej, jag gör ett försök. Calle, har verkligen merparten av de mindre djurhållarna verkligen "till stor del slagits ut" pga varg?
Vad är förhållandet mellan de polisiära resurser som används till tjävjägare jämfört med de som används i samband med viltolyckor? Menar du på fullt allvar att en tredjedel av "de hotade arterna" försvinner om det finns varg i Sverige?

1. Antagligen därför.

2007-04-20 10:24

Avsaknaden av kommentarer till din sammanfattning beror nog på att den är helt korrekt, man kan bara instämma.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB