• Pinewood

Rovdjuren kostar drygt 200 miljoner

DebattPublicerad: 2011-02-11 13:46

Lågt räknat kostade rovdjuren drygt 200 miljoner kronor bara under förra året. Det konstaterar Bengt-Anders Johansson, moderaternas jaktpolitiska talesperson, i en debattartikel. Men kostnaderna är inte det viktigaste, anser han.
”Det intressanta är att Alliansens rovdjurspolitik vilar på en stabil grund av fakta, inventeringar och forskning”, skriver Bengt-Anders Johansson

Årets vargjakt är nästan avslutad och jag kan konstatera att den förflutit väl vilket var fallet även ifjol. Självklart har inte debatten uteblivit. Dessvärre är det huvudsakligen de som står för ytterligheterna som är med i medierna. Vi som tar ansvar för en balanserad rovdjurspolitik är inte medialt lika intressanta.
Själv var jag med i Värmlandsskogarna den andra jakt dagen i år. Där kunde jag tillsammans med två kollegor och länsstyrelsens rovdjursansvarige följa jakten från länsstyrelsens kommunikationsbil. Dessutom kunde vi träffa ett jaktlag och delvis följa deras arbete.
Jag som viltvårdsansvarig för Moderaterna får ofta synpunkter på rovdjurspolitiken från både bevarandesidan och förvaltningssidan och inte minst om kostnaderna.

Bad utredningstjänsten räkna
Riksdagens utredningstjänst har på mitt uppdrag tittat lite närmare på kostnaderna för den svenska rovdjurspolitiken. Vi talar då om de fem stora (björn, varg, lo, järv och kungsörn) men jag anser att även sälen ska räknas dit.
På grund av en splittrad finansieringsbild och många aktörer med en inte helt tydlig kostnadsredovisning kunde jag inte få redovisningen per djurslag. Inte heller har det varit möjligt att få en totalsumma som är kvalitetssäkrad.
Siffrorna nedan avser 2010 där inget annat anges. Noteras skall att allt inte är skattemedel, inte oväsentliga delar kommer bland annat från Viltvårdsfonden, som får in sina pengar från jaktkort som varje jägare måste lösa årligen.

Överraskad av beloppet
Ersättningar för rovdjursförekomsten till olika näringar är cirka 105 miljoner, varav 60 miljoner går till rennäringen och 46 miljoner till övrigt. I övrigt ingår ersättningar för sälskador med 25 miljoner. Det höga beloppet överraskade mig verkligen.
Inventeringskostnaden uppgår till 26 miljoner. Den totala forskningen till mellan 15 och 20 miljoner.
Statens veterinärmedicinska anstalt får 1,8 miljoner för arbetet med de stora rovdjuren. Administrationen hos Naturvårdsverket, Viltskadecenter och länsstyrelserna (som inte ersätts av Naturvårdsverket) kan beräknas till 13 miljoner.
Informationsverksamhet och kompetenshöjning budgeteras till 16 miljoner.
10 miljoner får Rovdjursforum för DNA-analyser och för vargstammens utveckling anslås 10 miljoner För stängsel finns avsatt 20 miljoner.

Totalsumma på över 200 miljoner
Gör jag en låg överslagsberäkning (vilket kan vara vågat) hamnar jag på en totalsumma på över 200 miljoner för 2010. Denna summa kan jämföras med den som rovdjursutredningen beräknade 2007 till 155 miljoner.
Notera att dolda kostnader i form av förlust av jaktarrenden, viltkött, merarbete med stängsel och boskap inte finns med.
Jag vågar påstå att inget annat land har bättre kontroll på sina rovdjursstammar än Sverige och då inte minst på vår vargstam, där vi har tillgång till ofta DNA-säkrade släktträd. Det intressanta är dock inte de exakta kostnaderna utan att Alliansens rovdjurspolitik vilar på en stabil grund av fakta, inventeringar och forskning.

Bengt-Anders Johansson (M), riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Tillkommande googoliska kostnader

2011-02-17 11:56

Till kostnaderna för att hålla varg i landet samt täta bestånd av lo, räv mm. så kan man lägga framtida kostnader för dvärgbandmasken. Ordet "drygt" kommer att få en helt ny betydelse, det blir nysvenska för googol.

31. Kenneth Erikson

2011-02-14 17:30

Skrev lite slarvigt ser jag, det jag menade och undrade över var de många miljoner som jägarna får för att informera, jag kan inte dra mig till minnes att jag någonsin sett någon sådan information. För inte kan det väl vara så att den bara finns i jakttidningar?

30. ngj.

2011-02-14 10:51

Jag tar för givet att du läst besluten om bidragen till Jägarförbunden, de finns på FNR och om villkoren finns inga oklarheter. Men det finns skäl att referera till folkets seger över diktaturen i Egypten. Där pågår nu, enl. nyheterna, utrensningar av individer som gett regimen sitt stöd i verksutövningen. De kastar ut nyhetsorganens chefer som censurerat nyheterna efter Mubaraks direktiv. Detta med anledning av dina formuleringar om jägarorganisationernas upplysning om rovdjuren (enl. vår regerings direktiv). Vi borde göra detsamma, köra ut de ledande funktionärer som lyder regerings sjuka intresse att fylla landet med varg i stället för att, som borde gälla, föra sina medlemmars talan.
Nu åligger det vår regering och våra myndigheter att tillsätta alla medel som behövs, inklusive att beordra statsmedierna och samtlig press att informera och ge rekommendationer, för att om möjligt stoppa denna spridning av dvärgbandmasken. Det bör nu vara det allra viktigaste för den som värnar sitt lands befolkning. Bryt kedjan av dvärgbandmaskens livscykel, avmaska och avliva.

29. Kostnad

2011-02-14 10:50

Ni Moderater borde lära er orden djur, Människa. Nej bara spara, kostnad och budget. Du kommer heller inte bli rikast på kyrkogården.

28. Apropå Bengt-Anders Johansson...

2011-02-14 03:37

...och alliansregeringen, så är de ansvariga för och accepterar statliga stödpengar till extremistföreningen Svenska Rovdjursföreningen. De ansvarar alltså för, och stöder, jakthatet och den sjuka åsikten att stöda ett skadedjur före människans karaktärsdrag att söka sin föda i naturen.
Men nu djävlar blir det spännande med fyndet av rävens dvärgbandmask i Uddevalla.

27. Åke

2011-02-14 03:36

Så mycke kostar informationen.
Kan ju inte direkt påstå att sett någon denna information.
Borde dras in omedelbart.
Det är viktigt att de som får skattemedel för att informera om våra rovdjur ses som neutrala. Svenska Jägareförbundet beviljas av regeringen varje år omkring 50 miljoner kronor för sin verksamhet. Pengarna tas ur Viltvårdsfonden. I en bilaga till beslutet ges grunderna för att Jägareförbundet har ett viktigt allmänt uppdrag. Uppdraget består dels av att leda landets jakt- och viltvård, dels av att bidra till att riksdagens angivna mål för viltvård och viltförvaltning uppfylls. Ett ytterst viktigt mål från riksdagen är ökad spridning av information om myndighetsbeslut om stora rovdjur. Genom detta uttalade mål ges Jägareförbundet bland annat i uppdrag att verka för förändrade attityder mot rovdjur och bekämpa förekomst av illegal jakt.
I regeringens beslut framhålls dessutom att Svenska Jägareförbundet bör förmedla kunskap om rovdjur och myndighetsbeslut avseende jakten på stora rovdjur till jägare, markägare och jakträttshavare. Förbundet har därför under åren tilldelats extra pengar för detta.

26. SLU-M Boman

2011-02-13 12:02

Citerade jag till och skrev fel summa, som några till har nämnt, den SKALL VARA JUST 6,043 MILJARDER/ÅR, då vi har 500 st. av vardera de stor rovdjuren. Vi är där nu idag och från idag så stiger kostnaderna och ATT BOMANS STUDIE, som är väldigt noggrann, är ju gjorder 1993, så man får plussa på penningvärdet. Känner någon till att det lär finnas nya liknande studier? B-A J är ute och svamlar och försöker med någon form av skenmanöver, för att lura oss. Någon ställer frågan, det gör jag också nu, när ska vi ta till som folket i Egypen, Tunisien och andra diktaturer, åtgärder och ger oss ut på gatorna och portesterar och visar att vi finns och värnar om landsbyden? Det gagnar inte vår sak med en intern debatt bl.a här utan SYNS VI INTE SÅ FINNS VI INTE eller ska vi göra som Finnarna, dom syns med devisen: Magnament by berkele, för finnarna har jagat varg i flera år, 28, 32 och 38 st de senstee åren med EUs goda minne. Man undrar om inte Svenska politiker, utan pondus, har sålt helt vår självstyre till EU, precis som alla kommuner i Sverige har sålt det kommunala självstyret till riksdagen, MEN ATT UTTAXSERA KOMMUNALTSKATT, det har man inte sålt. Men gott folk på landet, det står i grundlagen och regeringsformen att den kommun som uttackerar skatt av oss har också självstyre, att tänka på i kommunerna Nordanstig, Östhammar, Härjedalen och Älvdalen, vars ponduslösa politiker skyller på att det med rovdjur är en riksdagsfråga, pyttsan, va enkelt tror dom att det är att vara lokal politiker. Hur säger man: Jo dom biter nog i svansen, vad det lider.

25. Fråga till Bengt-Anders Johansson

2011-02-13 09:35

Kan inte du ta fram ett svar som vår regering kan stå för?
En fråga blev ställd till Statsminister Fredrik Reinfeldt i STUDIO ETT den 2011-01-26
Fråga: Hur mycket får det kosta för att behålla vargstammen?
Han gav inget svar. Svar saknas
Fredrik Hur lång tid tar det att få ett svar (Ett detaljerat så man kontrollera vad det består av)

24. Bengt-Anders Johansson och rovdjurspolitiken

2011-02-12 18:15

Citat: ”Det intressanta är att Alliansens rovdjurspolitik vilar på en stabil grund av fakta, inventeringar och forskning”.
Vilka fakta? Vem vet hur många rovdjur det finns? Vilket nytt vetande har svensk rovdjursforskning producerat? Det är nog dags att våra politiker tillämpar den kritiska inställning som man vill att alla skolbarn skall tillägna sig. Detta därför att vad alliansens rovdjurspolitik vilar på är inte vad Bengt-Johansson tror, utan den vilar på ett grymt, odemokratiskt förtryck av stora befolkningsgrupper. Alliansens rovdjurspolitik tar stora risker med folk- och djurhälsan och låter enskilda, vuxna som barn, stå för de ohemula kostnader denna galna politik kostar samhället. Inte bara Bengt-Anders Johansson, utan samtliga riksdagsledamöter och regeringen bör läsa och begrunda tänkaren Walter Russell Mead, citat: "Hur högt pris måste världen betala för den gröna galenskapen?. Hur många år kommer att förloras, hur mycket trovärdighet, hur mycket förslösade pengar innan vi har en miljörörelse som har den intellektuella stringens, politiska visdom och mognad, nykter bedömningsförmåga som krävs för att ta fatt i de stora frågor som vi står inför?”

23. Jag har utredningen

2011-02-12 18:14

Utredningen från Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi har jag här på skrivbordet. Jag har läst den.
Den är grundlig, det är ju knappast någon dumskalle som gjort den. Pinsamt för politikerna, minst sagt. Kanske just därför som de undviker att kommentera den.
Rubriken på utredningen är - Kostnader för de "fyra stora" rovdjuren i svensk fauna.
Med underrubriken - En samhällsekonomisk studie.
Mattias Boman heter utredaren och i arkiven heter den - Arbetsrapport 165, 1993.
Den bygger på att vi har 500 individer av vart och ett av de fyra stora rovdjuren.
I dag har vi mellan 3000 - 4000 björnar, 1500 lodjur, 500 järvar och 210 vargar.
Det här ska vi då ställa mot förutsättningarna i utredningen, 500 av varje art.
Till det här kommer också kungsörnen som är ett riktigt rovdjur. I dag finns det knappt 300 kungsörnar i landet varan nästan 2/3 finns i renbeteslandet. Samerna om några vet vad kungsörnen är kapabel till, men kostnaden för den är inte medräknad i den här utredningen.
I 1993 års penningvärde stannar den beräknade kostnaden enligt utredningen på 6 043 750 000. Alltså, 6 miljarder 43 miljoner 750 tusen.
Hur kan någon politiker vara så ointelligent att de tror sig kunna dribbla bort den summan mot 200 miljoner. Det talar bara om för oss väljare vad de tycker om oss.
Det här är ingen utredning som de har avfärdat, de tiger ihjäl den, nämner den inte och förstår inte när de blir påminda om den.
Det är alltså 18 år sedan utredningen gjordes, antalet djur överträffar vida de som låg till grund i utredningen. Sanningen är nog den att kostnaden idag ligger mycket nära 10 miljarder, om det stoppar.
Det här är siffror som borde stoppas under näsan på våra politiker hela tiden tills vi fick i vart fall en kommentar.
10 miljarder per år. Vad skulle vi inte kunna åstadkomma för de pengarna? Anständig åldringsvård, bättre sjukvård, bättre utbildning och anständig skolmat är bara några exempel.
Men, sanningen är väl den att om man fyller riksdagshuset med folk som inte är kapabel att försörja sig på vanligt jobb kan man heller inte räkna med att de skall förstå vanliga människors villkor.

22. Till konsekvensutredningen...

2011-02-12 13:00

...kan tilläggas:
Minskad friskvård och rehabilitering.
Jag som bor i vargrevir upplever inte längre någon glädje med att träna, leka med eller bara vara med mina hundar i skogen. Dessa aktiviteter har tidigare varit både rekreation och rehabilitering för mig. Nu blir det korta stunder hemma på gräsmattan -inte alls det samma.

21. Vems fakta

2011-02-12 12:57

Alliansens rovdjurspolitik vilar på en stabil grund av fakta, inventeringar och forskning.

Och vems fakta är det jo statens och när tänker dom börja ta hand om konsekvenserna av denna "gråa vardag" som breder ut dig mer och mer.

20. Konsekvensutredning

2011-02-12 09:52

En fråga blev ställd till Statsminister Fredrik Reinfeldt i STUDIO ETT den 2011-01-26
Fråga: Hur mycket får det kosta för att behålla vargstammen.
Han gav inget svar. Svar saknas
Fredrik Hur lång tid tar det att få ett svar (Ett detaljerat så man kontrollera vad det består av)
Lösning Vi som bor på landet får sätta upp punkter som är vargrelaterade och kan prissättas .
Tjänstemän på Lst som är vargrelaterade (Adm. 13)
Vargspårare i fält (Inventering 26)
Information (16)
Rovdjursforum (10)
Märkning av varg (xx)
Fordon (4-hjuling, snöskoter, Nya bilar, flyg) (xx)
Kostnader för poliser (xx)
Forskare (xx)
Obduktion av djur ( Veterinär 1,6)
Skadeersättning (Rennäring 60, Övrig 46)
Stängsel (20)
Utveckling (10)
Fäboddrift (xx)
Jordbruksdrift (xx)
Ersättning till vägar som är enskilda. (xx)
Intrångsersättningar (xx)
Ej utnyttjad naturupplevelse (xx)
Jaktstörning (xx)
Fiskestörning (xx)
Minskad bärplockning (xx)
Minskad svampplockning (xx)
Ökade eftersökskostnader (xx)
Skogsvård (xx)
Lägre jaktarrenden (xx)
Minskad avkastning på mark (xx)
Minskad turistinkomst (xx)
Avfolkning av landsbygd (xx)
Minskad inflyttning (xx)
Ökad utflyttning (xx)
Lägre fastighetsvärde vid försäljning (xx)
Prissätt (xx) Detta kan ligga till grund för en konsekvensutredning.

19. Bengt A J har inga rovdjur bland sina väljare i Jönköping.

2011-02-11 23:02

Men vänta bara när
någon av dom fem stora har intagit din valkrets i Jönköping. B-A J är frånvänt verkligheten för landsbygden. 200 miljoner är kanske direkta skattemedel som går ut som direkta ersättningar. Jag vet bl.a att samerna fick 50.5 milj.
för direkta påvisade rovdjursföryngringar men inget mer.
B-A J, du som är Moderat måste veta att en plågoris som rovdjur för landsbygden måste innehålla andra kostnader än direkta kostnader för landsbygdsnäringarna, jobben, tillväxten och utvecklingen? Gäller inte jobblinjen landsbygden? Om finansieringen och samhällskostnaderna, så fråga finansministern och kontrollen på Riksrevisionen, något som inte berör dig, du spelar ovetande? Du vet föga om samhällets verliga kostnader, 200 miljoner är ett "piss i havet". Utgå från en verklig grund från 1993, M Bomans utredning från 1993, nr 165, från SLU Umeå, Skogsekonomi,
när de fem stora rovdjuren, bl.a varg når 500 st, så är kostnaden för staten 4,043 miljarder kr/år. Vi är där med vargen, fast du B-A J tror på sagor. Jag ska redovis för dig all ekonomisk förlust för landsbygden till dig som riksdagsman på din mail. Tänkt alla Ni som läser att SLU manimails rapport 2009 redovisar att djurhållningen i Sverige, alla tamdjur även hundar, omsätter 45 miljarder per år. Det är den näringen som B-A J vill utrota av dom som vill bo på landsbygden och bl.a producerar en klimatsmart produkt. B-A J vill att rovdjur upp till 5000 vargar skall få fint kött, medan vi importerar från Bracilien. Förut hade vi en självhushållningsgrad av 60 %, nu är B-A J,s vision verklighet 27%. Visionen är tydligen av stadsbon B-A J att vi ska överleva på import äta kött från Braslien och dvärgbandmask från Ryssland. Tänk bara ni alla föräldrar med ryska vargar med bandmask som smittar mer alla barns smultronställen med blåsmasksjukan om 5, 10 eller 15 år, men då har inte B-A J inget ansvar, för han lever i nuet, Men inte jag undertecknat, fembarnsfar, farfar, morfar, med ca. 200 syskonbarn, syskonbarnbarn, kusinbarn o kusinbarnbarn, de flesta på landsbygden, ser framttiden som mörk med riksdagsmän som B-A J, SOM ANSVARSLÖSA OCH TRENDMÄNNISKOR UTANFÖR VERKLIGHETEN.

18. 200?

2011-02-11 23:01

Vilket kvalificerat skitsnack.
Docent Mattias Boman Slu i Umeå räknade ut samhällsekonomiskstudie 1993 att kostnader för de fyra stora rovdjuren i den svenska faunan.
Uträknat av 500 st av varje skulle Samhällsekonomiskt skulle kostnaden bli drygt sex miljarder per år för dessa 2 000 rovdjur.
Det är lite mera rovdjur nu va? det är fantasisummor som läggs på dessa rovdjur varje år, man undrar ju varför!! När det inte finns pengar till skolor, äldrevården M.M
Det måste vara en härdsmällta modell större som pågår, en Cirkus som alla beslutsfatttare håller på med. Det verkar finnas hur mycket pengar som hellst att spendera,man undrar bara hur detta kan få fortgå år efter år utan att någon sätter stopp och använder dessa pengar på ett bättre sätt,men det verkar som om rovdjuren har blivit mer värd än människan.

Det är dags att redovisa den rätta siffran vad denna rovdjurscirkus kostar oss skattebetalare varje år,men den vill ni inte redovisa för sanningen svider.


17. Fullständigt skitsnack

2011-02-11 23:00

Summan var för närmare tio år sedan nära sju miljarder då uträknat av två oberoende instutioner, kom inte och påstå utan att titta ner i backen att summan är mindre nu tio år senare.

16. 200 miljoner oviktigt?

2011-02-11 23:00

Skulle inte bli förvånad om detta uttalande kan komma att "pudlas", för oss vanliga människor är 200 miljoner en förskräcklig massa pengar som plättlätt hade kunnat läggas på betydligt viktigare saker än att ett gäng politiker gör sitt allt för att framstå som bäst i klassen.

15. fimpa vargprojekten...

2011-02-11 23:00

fimpa hobbyverksamheten renuppfödning...
Det mesta löser sig i och med detta självt...
Riksdagsmålet 210 vargar får en areal som räcker, inga utbetalningar (samma sak bör gälla ren som övrigt vilt - klarar de sig inte i naturen så dö ut) till hobbyfolket, jakten återgår till det vanliga.

14. Kenneth "7

2011-02-11 23:00

Till skillnad mot Egypten, så sitter vi Svenskar här på webben och "protesterar" istf att gå ut på gator och torg!
Och aprpopå riksdagsdebatten om varg skrev någon förnuftigt i annat media
" Framtiden ser inte rolig ut i händerna på dessa jakthatare och blindstyren samt byråkratiseingsivrare , som har det gemensamt, att de lever ganska gott på sina onödiga arbeten"

13. Debet

2011-02-11 22:59

1 Million per varg och år är nog närmare sanningen.Å andra sidan bara nån tjuga per person i Sverige.Sorgligare är ju siffrorna som aldrig kommer fram:Förlorad jakt i kilo kött,arrenden,jaktturism,jakthundsavel mm.mm.Som bara betalas av dom i vargområdena.Vad kostar överhuvudtaget bevarandet av biologisk mångfald landsbygden? Ingen verkar vilja ta fram statistik och siffror som talar för oss.

12. TACK GUNNAR På KROPPEFJÄLL!

2011-02-11 18:50

200 mille är en piss i havet.
I en mumlande slutplädering talas om förlorade inkomster av egendom,jakt, levnadsvillkor.
Den korrekta siffran handlar om miljarder, inte miljoner.
Upp till kamp mot idiotin!

11. 200 miljoner

2011-02-11 18:26

Erkänns. Men vad är den verkliga siffran? En stilla undran hur många arbetstimmar går det åt för att få till skattekronor till detta vansinne?

10. Handlar inte om Kronor! Det handlar om idioti

2011-02-11 17:58

Att man nu blir tvungen att med kronors makt, försöka försvara, ursäkta eller informera det bedragna svenska landsbygdsfolket är patetiskt.
De 100 tals miljoner vi redan förlorat i värden som gått förlorat pga att röd/gröna muppar trott sig kunna leka romantiker med natur och fauna, är ett rent bedrägeri.
Vad kostar återställningen av balans i naturen?
Vad kostar återställning av förtroende mot politik och stat?
Vad kostar rehab av den mångfald politikerna nu så medvetet utrotar?
Nollorna radar upp sig i mångfald.
Den enda nollan jag verkligen vill sakna är 08. Den har jag fått nog av

9. Drygt 200 milj.

2011-02-11 17:58

Drygt 200 milj.är 500 milj.på politikerspråk.Lämna tillbaka de milj.som är lånade från pensionsfoderna så vi pensionärer slipper ser vårt ekonomiska bidrag minska år efter år.När det är gjort kan naturmupparna lalla runt i trollskogen med sina gosedjur.

8. 200 miljoner?

2011-02-11 17:58

Värmland= 4 st vargspårare med tjänstebilar, timanstälda spårare, en spårare från nov-feb, mm mm Dalarna= 4 st spårare i Särna dock även andra uppgifter än bara varg, 8 st spårare därav en har en tjänst med Gästrikland?. 4 st nya Mitsubishi bilar (bra bilar) mm mm. Nej jag slutar här, 200 miljoner är småpotatis, visa den riktiga siffran?

7. Inte bra

2011-02-11 17:57

Just i denna stund av seger för det Egyptiska folket blir en kommentar som följer. F.ö. finns likheter att dra mellan rovdjurspolikens konsekvenser för vår landsbygd och ekonomi och folkets kamp för rättvisa i Egypten. I Egypten vinner folkets vilja över förtrycket, här vinner vi inget gehör.

200 miljoner är alldeles för mycket pengar för något som ingen berörd vill ha och något som inte ger det minsta åter. Ändå är summan för låg, räcker den ens till samtliga löner åt alla involverade i denna cirkus? Omkostnaderna, var finns de redovisade. Det är tragiskt att se Bengt-Anders Johanssons försök att två sitt skinn i en fråga som inte går att rädda med sunda metoder. Övertygelsen hos mig är att om Halland haft 2 vargrevir tillsammans med angränsande landskap hade situationen varit fullständigt annorlunda (om han fortfarande hade något mandat vill säga).

Det är inte för mycket begärt att dessa riksdagsmän börjar fundera på vilka argument det finns för att vi ska hysa varg i Sverige idag. Att fundamentalistiska rovdjursivrare påstår att de behövs räcker inte (dessa som inte ens kan peka på vetenskapligt stöd). Politikerna måste börja tänka till själva, de har de inte gjort hittills. I frågestunden senast hade miljöminister Andreas Carlgren, centern, endast argumentet: "Det finns en bred uppslutning bakom att vi ska ha livskraftiga vargar i de svenska skogarna och samtidigt kunna förvalta vargstammen.” Är det ett skäl och anledning? Behövs inte bättre underlag när resultatet endast är negativa konsekvenser? Driver riksdagsmännen övrig politik med samma argument, att det finns några eller många som vill si eller så? Vad sägs om frågan: Vill ni ha mer betalt?

6. Småpotatis

2011-02-11 17:20

200 milijoner är väl inga stora pengar,vänta bara. DETTA ÄR BARA BÖRJAN på kostnadskarusellen. Men det har vi råd med, höj pensionsäldern 10 år. HEJ Å HÅ

5. Är det med sanningen, överensstämmande?

2011-02-11 16:54

Om man benar upp varje specifikt "rovdjur" Vad blir summan per djur då, det är en väldigt intressant faktor i det hela. Se så är det i mina ögon fel att EU palamentariker ska Tycka och tro" en massa om hur det ska va i Sverige och Findland Ryssland. Om de ska anse och bestämma, betala kalaset då, Alla faktigska kostnader pluss pengar till de som inte känner sig säkra i och med den psykosociala påverkan som inte går att sätta ord på! Plus köttbortfall och minskade fastighets priser mm, mm räcker mång miljard belopp då?
Jag tror personligen inte att de två hundra milijonerna som nämns räcke. Det är väl bara att redovisa, och fortsättnings vis lägga in om en budget som inte ska överskridas. Som det sker i all annan verksamhet! ?...

4. Intrånget i samelandet

2011-02-11 16:25

Det är viktigt att inte glömma att för några hundra år sedan fanns snart sagt enbart Samer norr om en linje Umeå - Östersund. Vägar saknades som bekant. Sverige var inte helt etablerat och när det etablerades fick folk söderifrån peka ut vilka områden dessa ville betrakta som sitt. Kommerskollegiet godkände markstölden. Samerna däremot fick inte äga mark. Sverige har betett sig svinaktigt åt mot samerna och detta börjar numer bli allmänt känt. Här är roten till att man inte törs göra alltför intensiva intrång i samelandet. I Norge där samerna reste sig vid planeringen för altaregleringen har Samerna fått fler rättigheter. Norge har också godkänt ILO-konventionen om naturfolkens rättigheter vilket inte Sverige gjort. Vill svenskarna ha vargar får man nog ha dem i Dalarna och söder därom.

3. Isa

2011-02-11 15:10

Japp, samebyarna får den största delen. Främst järv och lo står för skadorna. Därför är det ju konstigt att vissa vill varg i det renområdet. Vilka kostnder skulle inte det innebära?

2. Eskil & Anders i SMP

2011-02-11 14:45

Titta in på länken där debattörerna försvarar subsidiaritespricipen (svårt ord). http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/svensk-rovdjurspolitik(2275141).gm sedan kan man läsa om subsidiaritetsprincipen på denna länk http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EU-ratten/Subsidiaritetsprincipen/

1. Ersättningar för rovdjursförekomst

2011-02-11 14:03

Enligt sametinget har staten gett ut 57627857kr av dessa var vargersättning 705000kr. Så samerna får 1/4 av ersättningarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons