• Allmogejakt

Rovdjursföreningens hot mot skogens konung

DebattPublicerad: 2008-10-22 14:18

I samband med Kungens uttalande under älgjakten har inte minst Svenska rovdjursföreningen skarpt kritiserad honom. Ett antal gamla argument dammas av. Men låt oss se vad Rovdjursföreningen vill.
I sitt remissvar till rovdjursutredningen framför Rovdjursföreningen att minst 2 000 vargar är ett lämpligt antal. Idag har vi cirka 200 inom 30 procent av Sveriges yta. Fördelar vi 2 000 jämt över hela Sverige får vi en täthet på varg från Smygehuk till Treriksröset på tre gånger vad vi idag har i varglänen. Undantar vi renbetesområdena blir tätheten fem gånger dagens.

2 000 vargar tar 30 000 älgar årligen
2 000 vargar motsvarar cirka 250 revir. 250 revir tar cirka 30 000 älgar per år.
Eftersom någon större täthet av varg aldrig kan accepteras om vi vill ha kvar rennäringen skall dessa 30 000 älgar dödas av vargen i de sydliga 60 procenten en av Sverige.
Då även strövargar och björn ska ha sin beskärda del kommer i princip hela älgproduktionen att gå till rovdjuren söder om renbetesområdet.
Jakten genererar cirka 10 000 ton mat. Viltköttet är en högklassig förnyelsebar resurs, producerad under ekologiskt optimala förhållanden. Skördandet av denna resurs sysselsätter cirka 300 000 personer, vilket föraktfullt framhålls som ett nöje för tre procent av befolkningen.

Färre jordbrukare än jägare
En jämförelse är att jordbruket under 2007 sysselsatte 177 615 personer. En ännu mindre minoritet som råkar trivas med sitt yrke. Ska vi ta bort dem också? De är ett ännu större hot mot 2 000 vargar än landets jägare. 
Ingen ekonomisk kalkyl gör det möjligt att producera animalisk föda med Svenska rovdjursföreningens önskade populationsnivåer på björn, varg och lo.
Det framhålls ofta att vargen är ekologiskt betydelsefull. Den är lika ekologiskt nyttig i vårt blandade jordbrukslandskap som på Djurgården. 

Rikt djurliv utan stora rovdjur
Vad gäller biologisk mångfald försvann ingen art i Sverige när vargen utrotades under 1800-talet. Viltvården under 1900-talet har däremot gett oss ett mycket rikt djurliv tack vare avsaknaden av stora rovdjur.
Rovdjursföreningen anser att jägarorganisationerna ska utföra polisiär verksamhet för att beivra jaktbrott. Ska då också att Motormännens Riksförbund jaga trafikbrottslingar eller landets föräldraföreningar pedofiler? Låt polisen sköta brottsbekämpning.
Jakten i Sverige tillför statskassan pengar.
Jägarna betalar in stora summor, varav en del går tillbaka till jägarnas organisationer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

128. Calle

2008-11-03 08:51

Ursäkta att jag är sen med att svara på ditt inlägg. Jag har haft en del att göra, så jag har inte varit ute på den här sidan på ett tag.
Nåväl. Åberg och Bilbao verkar dock varit mer aktiva än mig och jag kan bara skriva under på vad de redan har skrivit.

127. W Nibbling, var hittade du...

2008-11-01 18:48

...hetsen mot jägare? Jag har även lite svårt att se vad som kan vara desinformation och förvrängd statistik. Källorna finns klart angivna, så vill man ha underlaget till siffrorna så går det lätt att kontakta rätt ställe.

126. Rovdjursföreningen

2008-11-01 10:54

Vi ni ha ett gott skratt? Gå in på närmaste bibliotek och läs deras tidning. Fylld av desinformation, förvrängd statistik och hets mot jägare. Tyvärr har denna lilla pittoreska grupp stora ekonomiska resurser till sitt förfogande. För ett par år sedan betalade till och med skogsstyrelsen lön till deras web-redaktör (begär deras ansökan till viltvårdsfonden från naturvårdsverket).
Tyvärr har de redan lyckats med sitt uppsåt att förstöra jakten i stora delar av Sverige. Låt vargstammen fortsätta att explodera. När pudlarna runt Lidingö börjar bli vargfrukost blir det nog annat ljud i skällan på vargkramarna.

125. Calle Seleborg

2008-10-31 11:39

Skogsbruket håller på att avveckla sig själv i Sverige. Välståndet vi fått från skogen kom från ohållbar överavverkning och nu håller den avverkningsmogna skogen på att ta slut. Det kan man till exempel se på att bolagen lägger ner pappersbruk i Sverige och öppnar nya i Brasilien och Ryssland. Du talar om svunna tider.
Hyggesfasen är endast en dålig imitation av naturliga brandfält och stormfällningar, ungskogsbiotoper som är vanliga i en naturskog. Gillar du även contortaplanteringarna? Inget svenskt vilt äter contortatall men planteringar av densamma täcker idag lika stor arealer som all skyddad skog i Sverige. Och mera blir det om skogsnäringen får som den vill.
Du säger att en tredjedel av djuren är beroende av mosaiken vi människor skapat. Gå gärna in på till exempel eniro eller google map och zooma in på landskapet där du bor, där kan du se satellitbilder över hela den "mosaik" vi skapat. Skogslandet är ett lapptäcke av hyggen och ungskog i olika faser. I de små öar och skär av äldre skog försöker de andra TVÅ TREDJEDELARNA av arterna att överleva, med uselt resultat.
När du säger att vi med det moderna skogsbruket har skapat en "bättre natur", så visar du upp just den trötta attityd som skogsbolagen haft ända sedan de kom och tog över den svenska skogen.
Slutligen så skulle jag vilja veta vilka de arter är som har blivit utrotad av vargen? Du glömde att nämna dem i ditt inlägg.

124. Staren

2008-10-31 11:38

Antalet tama betesdjur beror nog mest på ekonomiska faktorer, som mjölk och köttpris, konkurrensmöjligheter, EU-stöd och sådant, åtminstonde vad gäller nötdjur.
Fårägare däremot har ju haft det jobbigt med vargen, men att det skulle ha påverkat mängden starar tror jag inte på. Där är nog en minskande lönsamhet i djurhållning, framförallt norröver en större bov.

123. Omnivoren o Staren

2008-10-30 22:08

Ledsen att påpeka att rovdjurens härjningar med kostnadsökningar och trauman att hitta sin djur sönderslitna är en starkt bidragande orsak till att djurhållningen minskar i glesbygden. Staren är en art som är beroende av ängar med betande djur. Jag erkänner villigt att jag föredrar staren på gräsmattan framför vargen under äppelträdet. Vad tycker du är trevligast?

122. Till Anders

2008-10-30 09:33

Jag tillhör inte Jakt & Jägares redaktion utan är helt fristående. Kontakta mig på calle@legolas.se.
Vad V. Geist visar är att näringstillgången har den största betydelsen för älgarnas storlek. På 80-talet fanns det rikligt med mat. Det gav både många och stora djur.
De enda vargar som fanns då var det tiotal som plötsligt dök upp i Värmland och Hedmark Fylke.
Jag tvivlar på att de hann ha någons större inverkan på älgstammen i Halle- och Hunneberg. "Moose" har ISBN 0-89658-744-4
P.S. Om någon tvivlar på att det var ett tiotal som dök upp gör som jag. Läs alla Värmlandstidningar 1976-82

121. Till Calle

2008-10-30 09:33

Tror inte heller att vargen har hunnit påverka älgstammen något nämnvärt ännu, och definitivt inte stammen på Halle-Hunneberg. Det som hände på 70-80 talet, i större delen av landet var som du påpekar att älgarna hade otroligt mycket mat och blev otroligt många, vilket innebar att flera hann bli äldre innan de sköts.
Att de gamla tjurarna inte finns längre beror dock inte på att maten tagit slut, för med dagens glesa stam har nog varje enskild älg lika mycket mat nu som då.
Någon sa en gång att kännetecknet på en bra människa var dennes relation till sina egna misstag. Det skulle var befriande för diskussionen och kampen för en bra älgstam om jägarna kunde erkänna att de har bedrivit en felaktig avskjutning under massor med år och inte som många gör nu, vrida sig som maskar på en metkrok för att slippa erkänna det de egentligen redan vet.

120. Till Anders

2008-10-29 17:03

Jag tillhör inte Jakt & Jägares redaktion utan är helt fristående. Kontakta mig på calle@legolas.se
Vad V. Geist visar är att näringstillgången har den största betydelsen för älgarnas storlek.
På 80-talet fanns det rikligt med mat. Det gav både många och stora djur. De enda vargar som fanns då var det tiotal som plötsligt dök upp i Värmland och Hedmark Fylke.
Jag tvivlar på att de hann ha någons större inverkan på älgstammen i Halle- och Hunneberg. "Moose" har ISBN 0-89658-744-4

PS
Om någon tvivlar på att det var ett tiotal som dök upp gör som jag. Läs alla Värmlandstidningar 1976-82
DS

119. Feynman...

2008-10-29 09:12

...det står fortfarande 200-0.

118. Johannes Glännman, jag väntade mig inte att du skulle förstå...

2008-10-28 17:41

...och jag ids inte förklara för dig heller.
Uttrycket ”äpplen och päron” finns därför att det är meningslöst att jämföra olika saker, men det begriper inte du och dina föreningsvänner i Rovdjursföreningen.
När det gäller skäl till att ha stora rovdjur är du lika tomhänt som regeringen Persson eller Roslagsmormor för den delen som föreslog ”ökat mervärde i hennes liv” och solidaritet med alla mödrar i Indien som fått sina barn styckade av vargar.
För din del är det huvudsakligen att ”det blir något extra med stämningen”.
När man ser på vilka kostnader rovdjuren medför för folkhushållet så är det ju verkligen tunga och tvingande skäl ni anför. Rena tosseriet, man tycker ju att ni någon gång skulle kunna drabbas av tillfällig självkännedom, men det lär inte inträffa.

117. Calle

2008-10-28 14:00

Calle skrev "Vargen utrotar djurarter. Hos mig har staren försvunnit."
Ja du, Calle. Hur ska jag bemöta ett sånt påstående? Du gör mig mållös. Nåväl, låt mig försöka ändå:
Du har förvisso rätt i sak att flera djur och växtarter är beroende av, av människan påverkad, kulturlandskap. Jag har inte påstått något annat. Läs mitt föregående inlägg lite noggrannare.
Problemet är att dessa arter inte kunnat anpassa sig till dagens moderna och högeffektiva jord och skogsbruk. Dessa arter minskar med en oroväckande fart. Den förr så vanliga sånglärkan hörs allt mer sällan för att ta ett exempel. Staren, som du tar upp, är en annan art som farit illa.
Men du, Calle. Du väljer att skylla på vargen. Det blir enklare så. För inte är det väl vi människor som ligger bakom detta? Nä, det är vargen, för det har man ju lärt sig av sagorna att den är elak och bara vill illa.

116. Calle igen

2008-10-28 09:54

Eftersom jag har varit naturfotointresserad i närmare 40 år, så har jag haft turen att få vara med om det goda 80-talet på Halle-Hunneberg och det såg ju även ut så på andra ställen i landet vid den tiden. Många älgar och stora vuxna tjurar, flera över 20-taggar, t.om med stora guldhorn, men jag och alla andra som regelbundet besöker bergen, har med stor besvikelse fått se hur kungen och hans fina kompisar har totalfördärvat beståndet där, just genom att välja dom stora tjurarna.
Sannolikt var det för mycket älg på den tiden, men kvaliten hade man kunnat bavara med rätt urval. Detta går att översätta till stora delar av landet.
Skall se om jag kan hitta den där Moose av Valerius Geist, alltid intressant med nya vinklar.
Jag tror att jag har kontaktat dig, eller i varje fall redaktionen för tidningen Jakt & Jägare, med ett förslag till artikel om rådjursjakten, den kom tyvärr för sent för att hinna tas med innan bockjakten, men den skulle ev. komma in nästa år. Stöllet kör jag förbi varje höst, när jag drar upp till norra Dalarna för mina fotoexpeditioner, då är det ju inte så långt till Likenäs, så ställ in en pisner i kylen när hösten börjar närma sig.
Gillar också att gnabbas.

115. Omnivoren

2008-10-28 09:39

Allt kan ses ur olika synvinklar. Anser du att vårt bruk av marken till åkrar och betesmarker är av ondo? Skogsbruket kan du tacka för en stor del av ditt välstånd. När ett kalhygge växer igen produceras mängder av mat för djuren. En tredjedel av våra arter är beroende av den av oss skapade mosaiken. Vargen utrotar djurarter. Hos mig har staren försvunnit. Jag påstår att människan har omvandlat den gamla taigan till en bättre natur.

114. Naturen och människan

2008-10-28 09:03

Människan är ett djur, så sant, men det tog väldigt lång tid för oss att förstå detta faktum. Och än i dag finns det gott om folk som inte accepterar att vi är det.
Så länge som vi varit medvetna om vår existens så har vi skapat religioner, som de flesta har det gemensamma att gud/gudarna skapat djur, växter OCH människan.
Redan då tog människan sina första trevande steg från naturen och skapade sig en egen världsbild.
Länge gick utvecklingen tillräckligt sakta för att naturen skulle hinna med, men så började vi utveckla samhällen och städer. Inte samtidigt överallt, men sakta och säkert tog den moderna "kultiverade" människan över världen. Vi såg oss inte längre som något som tillhörde naturen, utan naturen tillhörde oss! Vi gav oss själva rätten att styra och ställa över alla guds/gudars skapelser som vi själva behagade.
Det är först för ca 150 år sedan Darwin kom fram med sin teori om att människan härstammade från aporna. Vi var helt enkelt skapade av naturen och inte av någon gud eller gudar. Men nu var tyvärr skadan redan skedd. Vi har för alltid, som art, tagit steget från vår "naturliga roll" i naturen.
Och det är inte förrän de senaste 50 åren som det verkligen gått upp för allmänheten vilka skador vi åsamkat den. Och likväl fortsätter vi!
Som art skrev jag. Men som enskilda individer kan vi påverka naturen på ett positivt sätt, genom att välja produkter, kött som vegetariskt, som är odlade på naturens villkor och inte människans. Även jakten måste ske på naturens villkor och inte jägarnas.

Det är därför av yttersta vikt att vi med alla möjliga medel (dock lagliga) ska eftersträva att bevara och till viss mån återskapa den vilda natur och med de djur och växter som ska finnas där! Även här i Sverige! Det är också därför vi ska ha kvar vargen!
Det finns inga bevis på att vargen planterats ut olagligt, så kom inte dragande med den gamla visan igen tack.
Många turister kommer till vårt land för naturens skull, men vad har vi egentligen att erbjuda? Skogsplantage och kalhyggen, älg och rådjur! Det senaste ska läsas med en gnutta ironi, men det är inte helt långt från sanningen. Skogsbolagen och jägarna har ett stort ansvar för den biologiska mångfalden. Ja, alla har det faktiskt!

113. Feynman

2008-10-28 09:02

"Glännman: Rovdjurföreningen, Djurens ditt och datt och SNF tar överhuvudtaget inget ansvar eller hänsyn mot markägare och jägare. Städa i ditt eget bo, där finns det mycket att göra."

Djurens ditt och datt, jag sökte på det men jag fann ingen organisation som hette så... För det är väl inte så att du har varit oseriös och skrivit ut fel namn?

Förövrig så storstädade jag här hemma i lördags. Torkade golven och gjorde rent väldigt fint i köket.Hur är det hos dig då? Har du polerat bössan?

Ditt tjat om att vargen är farlig börjar bli patetiskt. ALLT är ju farligt... Så det är inte seriöst att jämföra saker med varandra? Men hela tråden har ni ju jämfört älgar och vargstammar med Alaska, Kazaktstan och fan vet vart. Ni borde i sådana fall inte få jämföra hur älgstammen vore utan respektive med vargstammen, för det är ju oseriöst att jämföra saker med varandra.

"Jag har tittat genom deras hemsida och den innehåller väsentligen två påståenden: Jägare är galna jaktnördar och de stora rovdjuren är ofarliga. Men någon motivation varför vi egentligen skall ha stora rovdjur i Sverige finns inte."

Om man läser igenom dina rader så ser man att det innehåller väsentligt bland annat detta påstående. Alla som är för rovdjur är jakthatare, vargkramare eller militanta veganer. De kan också vara okunniga, stockholmare eller liknande. Är det seriöst tycker du?

Olika skäl till varför ha rovdjur kan tex, helt enligt mig själv, vara: naturvård, biologisk mångfald, extra krydda för turismen. Personligen så tycker jag det är extra spännande att gå i områden med rovdjur i. Det blir något extra med stämningen. Kan inget annat än att le när jag tänker tillbaka på när jag såg björnen uppe i Dalarna. Det varade bara 2-3 sekunder men det var något alldeles extra.

112. Naturfotografen

2008-10-28 09:01

Det hjälper inte med pengar - om en art utrotas kan den ju inte ersättas med pengar. Det går ju visserligen att sitta och titta på pengahögen men något liv eller avelsvärde finns inte att få fram. Det finns värden som inte går att betala om man förstör dem. Skattesmitning är en helt annan sak i vårt samhälle men då har vi nog spårat ur till en helt annan debatt.

111. Anders Åberg

2008-10-28 09:01

Jag rekommenderar åter Moose av Valerius Geist. Det som påverkar älgens tillväxt och storlek är främst av allt födotillgången, den viktiga motionen får tjurar genom att leka och kämpa med varandra. Våra största tjurar finns i områden som varit utan varg under mycket lång tid eftersom det sammanfallit med renskötsel. Jättetjurarna i Yukon beror inte på att där varit extra mycket varg utan att växtligheten är överlägsen ur näringssynpunkt.
Annars får jag säga att det är så trevligt att gnabbas med en vetgirig person som inte gömmer sig bakom pseudonym. Kontakta mig gärna direkt. Eller kom förbi Likenäs och ta en öl.

110. Jo du Calle, älgjakten har ju börjat här...

2008-10-28 09:00

...så jag har lite annat för mig än att sitta vid datorn under den ljusa tiden på dygnet.
Var säger SRF att de VILL femfaldiga antalet rovdjur i dina hemtrakter?
När det gäller troféjakt, så tycker jag Anders Åberg svar kan gälla för mig också. Annars skulle du kunna vända på frågan och istället undra: Hur många jägare AVSTÅR från att skjuta en större tjur när den dyker upp – då blir frågan mer relevant för verkligheten som den är. Vad gäller vargen så visar ALL forskning – att den främst tar kalvar och unga djur, därefter kor och i sista hand stora starka tjurar. Det är ungefär samma mönster SJF propagerar för nu: 50% kalv och minst 40% tjurar av de vuxna djuren som skjuts. Man vill ha en optimal åldersfördelning bland djuren för att stammen ska hålla sig stark, både när det gäller antal djur och hälsomässigt.

Många talar om att vargar bara tar svaga och sjuka djur, och tittar man på utfallet, så stämmer detta ganska bra. Kalvar är svaga, ungdjur är svagare (mer oerfarna) än fullt utvuxna kor och tjurar, kor är svagare än tjurar särskilt om de är högdräktiga, skadade och sjuka djur tillhör också de djur vargen säkerligen föredrar om den får välja. Något ”matcho-beteende” förekommer inte bland djuren. De är tvungna att vara försiktiga och spara på energin för att överhuvudtaget ha en chans att överleva – något vi människor säkerligen kommer att bli mer och mer medvetna om gäller även oss själva.

Till sist, jag hittade ett uttalande av Serena Cinque – forskaren som verkar stå högt i kurs bland trådarna i J&J (och som även jag själv tycker verka vara en duktig forskare). Hon säger: Jag är absolut ingen vargmotståndare, men jag är neutral. I Italien är vargarna inget folk tänker på, mina vänner tror mig inte när jag berättar att ämnet är jättekänsligt i Sverige.– Då skrattar de och säger ”det är väl för att de inte har något annat att bekymra sig om, där välfärden fungerar så bra.”

Det kan nog finnas en hel del sanning i detta.

109. Feynman

2008-10-27 16:09

"Tittar man däremot på JRF och SJF så är detta seriösa föreningar fokuserade på sina medlemmars intressen med ett sakligt innehåll.” Visst är det så, men vi har också ett stort antal "jaktnördar" i båda. Det vore bättre om du levde efter din slutkommentar: "Städa i ditt eget bo.” Där finns det mycket att göra.

108. Rovdjursföreningen är en mycket liten förening för strängt troende ekologister.

2008-10-27 14:50

Jag har tittat genom deras hemsida och den innehåller väsentligen två påståenden: Jägare är galna jaktnördar och de stora rovdjuren är ofarliga. Men någon motivation varför vi egentligen skall ha stora rovdjur i Sverige finns inte.

Ett exempel: Efter att ha jämfört varg med andra farliga vilda djur (Afrika), hundar som bits (USA), ridolyckor (USA och UK) och blixt så gör man följande sammanfattning:

”Vargen är inte särskilt farlig för människor i jämförelse med andra risker.”

Är detta seriöst? Nej, farliga saker skall man skydda sig mot även om det finns annat som är lika farligt eller farligare.

Man tjatar om att fler jakthundar dör i trafiken (vilket är fel om man gör en korrekt jämförelse) och att de hundar som vargen dödar därför inte är något att beklaga sig över. Men det dör ju inte färre hundar i trafiken därför att vargarna även dödar många jakthundar. Ett fullständigt meningslöst och dumt argument.
Man kan ju t ex konstatera att det är väldigt få som dör när de hoppar fallskärm från Bolten (en drygt 1000 m hög bashopparklippa i Västnorge) men själv möter jag nog hellre en varg än jag hoppar därifrån.
Men därför är det inget bevis för att vargen är ofarlig. Dessutom så blir det inte säkrare att rida i USA därför att vi inplanterar varg i Sverige. Man ägnar sig i stor utsträckning åt att jämföra päron och äpplen för att på mycket märkliga sätt ”bevisa” att rovdjuren är ofarliga. För säkerhets skull har man med en liten brasklapp om att någon gång kan någon eventuellt kanske komma att bli skadad.

Man försöker ge det hela en ”vetenskaplig” framtoning genom att ex vis angående vargens ofarlighet använda referenser som (!):
Elsom D M (2001): Deaths and injuries caused by lightning in the United
Kingdom. Atmospheric Research 56, 325-334.

Här och var framskymtar målsättningen om att rovdjursstammarna skall vara långsiktigt livskraftiga, vilket innebär minst 5 000 vargar, 5 000 björnar osv., dock utan att nämna vilka tal det är frågan om.

Jag har även tittat genom deras remissvar på rovdjursutredningen, där finns mycket att hämta för den som vill visa Rovdjursföreningens brist på seriositet. I sina svar försöker man använda någon slags formell kanslisvenska men det hela får bara ett skimmer av löje över sig.

Min sammanfattning är: Rovdjursföreningen är definitivt inte seriös och borde inte vara remissinstans.

Tittar man däremot på JR och SJF så är detta seriösa föreningar fokuserade på sina medlemmars intressen med ett sakligt innehåll.

Glännman: Rovdjurföreningen, Djurens ditt och datt och SNF tar överhuvudtaget inget ansvar eller hänsyn mot markägare och jägare. Städa i ditt eget bo, där finns det mycket att göra.

107. Naturliga människan

2008-10-27 13:38

Nja jag frågar inte mig om vi är någon slags övergud, jag frågade de andra. Jag inser och försöker få i folk att vi är en art av däggdjur. Det finns ju enligt människan bara två stycken olika kategorier av eukaryota organismer. Växter och djur. Vi tillhör djuren.
Visst är människan naturlig, vad skulle vi annars vara. Någon fantasifigur?
Det är helt klart naturligt att en människa dräper en varg, lika naturligt som vargen dräper en älg eller en lejonhane dödar lejonungar som inte är hans. Man kan säkerligen även kalla utrotning av djurarter, ekosystem, överbefolkning m.m för naturligt också. Men då var väl Hitlers syn på världen också naturlig? Eftersom allt då är naturligt så va fan. Döda varenda djur ni ser, ta ner all skog och gör parkeringsplatser av alla myrar. Det är ju naturligt, eller hur?

Till han som vet: Jag anser inte att det är samma sak att jag går i din skog och njuter av frisk luft och fotograferar, som det är att du får tillgång till mitt bankkonto. Allemansrätten fungerar ypperligt som den är bara vi behandlar varandra med respekt.

Förstår inte heller vad som gör Svenska rovdjursföreningen oseriös. Det är ju så att i alla olika grupper av människor, intressen och föreningar så finns det mer eller mindre seriösa människor. Lika mycket som det finns oseriösa naturfotografer som inte bryr sig ett skit om de stör i ett sällsynt fågelspel bara de får bilden, så finns det också oseriösa jägare som tror att de äger allt och alla, skjuter varenda stor tjur som finns och det deskryter om är när definns på förstasidan på en jakttidning sittandes på en 24-taggare...

Men likväl finns det ju seriösa fotografer som sätter upplevelsen i första hand, seriösa jägare som verkligen vill få upp kvalitén på älgstammen igen. Även i rovdjursförenignen finns det säkerligen både mer eller mindre seriösa personer...

Rovdjurshatarnas problem tror jag är att de tror sig äga djuren. Om en varg tar älgen så ser de det som stöld och gör inget hellre än att dödar vargen. Att det skulle vara för rädsla att släppa ut barnen, gå ut och plocka svamp eller liknande tror jag inte på. Jägare ska ju vara kunniga om naturen och de som är så rädda för varg att de stannar inomhus året runt hör nog istället till kategorin där kunskap är för dålig.

Det finns ju många exempel länder utan allemansrätt där man faktiskt utsätter sitt liv om man går in på någon annans mark. Det är kanske så ni allemansrättshatare vill ha det i Sverige, så ni kan skjuta på dem som vill vistas i naturen?

Om jägarna börjar dela med sig till rovdjuren, inser att en fin skog med stark biologisk mångfald kanske är viktigare än att ha frysen fullproppad i kött och väggen full av horn så skulle denna rovdjursdebatt inte bli så svår tror jag. Därmed inte sagt att ni måste sluta att jaga. Vargstammen kommer nog aldrig bli så stor att den kan hålla efter älgen själv, det finns för många människor för det. Men ni kanske får skjuta lite mindre älg, men å andra sidan kanske älgstammen har 200% mer kvalitet...

Jag skulle vilja se exempel på ställen där vargen har utrotat deras bytesdjur. Jag har inte sett det än och jag tror inte heller på det. Skulle de utrota populationen och sen dra sig vidare likt aliens på film? Jag har frågat fört men inte fått något svar så jag frågar igen. Självklart kommer älgstammen bli mindre i ett område med varg, men av större kvalité. Dessutom får ju naturen nu två arter av djur istället för ett..

Läste någonstans att när vargen försvann så var det ingen djurart som försvann för det. Men det var det ju. Vargen försvann ju, ser ni inte den som en art lika värd att finnas och leva som vem som helst?

Varför tar inte jakttidningarna sitt ansvar och avstår från att på omslagen ha jägare sittandes på stortjurar precis som om det vore något att skryta med? Varför anses det macho att skjuta stora tjurar för? Ni förstör ju bara för er själva när ni gör det då din sänker kvalitén på älgstammen...

106. Calle

2008-10-27 11:18

Du har nog rätt i att det säkert inte är många lag som aktivt letar stortjurar nuförtiden, antagligen delvis beroende på att dom är så oerhört sällsynta.
Men eftersom tråden handlar om vargen så är väl ändå skillnaden i urval intressant. Om en vargflock skulle gå på några älgar och där finns en 20-taggare, så är det den första som väljs bort av vargarna, dom vill ha ett lätt byte.
Om ett jaktlag hittar samma grupp älgar och ser 20-taggaren, så är det den alla vill skjuta och det är ingen som väljer bort den om skottchansen kommer.
Nu är vi i situationen att söder om Dalälven finns nästan inga 20-taggare och alla vet att jägarna har skjutit bort dom.
Därför påstår jag att vargen är en i jämförelse med människan överlägsen viltvårdare. Nu har vargen varit borta så länge att bytesdjuren inte längre vet hur dom skall skydda sig och situationen är för vissa arter som t.ex rådjuret aningen kritisk.
Camilla Wikenros visade att vargen hade 100% framgång när den jagade rådjur. Därför måste vargens ökning ske långsamt och kontrollerat om det går och ju fortare vi får till laglig vargjakt desto bättre.
Men jägarna måste ta sitt ansvar för älgstammen och sluta skjuta stora tjurar, ni måste helt enkelt lära er av vargen hur stammen skall beskattas, för den absolut största delen av älgbeskattningen kommer även i framtiden att göras av jägare och så skall det också vara, anser jag.

105. Åberg och Glännman

2008-10-27 10:27

Vad jag menar med allemansrätten är att om ni ska förvalta min skog och de djur jag ska skjuta där så börjar man som markägare ställa sig frågan om allemansrätten borde ändras?

Jag är ju inte inne och styr i era egendomar eller på era bankkonton?

Vad gäller älgen i Kazakstan så är de numera kraftigt decimerade, sedan vargjakten där nästan upphört då deras regering inte har pengar haft till att finansiera jakten på varg.

104. Köttet från vår älgjakt...

2008-10-27 10:04

...vevas igen av Calle, och Feynman yrar 5 000 vargar och 3 000 järvar, jaja.
Tog själv hem cirka 30 kg utmärkt älgkött från årets älgjakt trots att ett 40-tal jägare var med och delade, och trots vargförekomsten.
Calle, köttets betydelse för oss är av symbolisk betydelse i dagens samhälle. Du kan räkna det ekonomiska värdet hur du vill, det är och förblir likgiltigt för mig och dom flesta andra jägare.
Jag och alla andra som summerade veckans jakt hade varit fullt nöjda med hälften (vi överlever vintern ändå).
Att inte kunna dela detta kött med förekommande rovdjur tyder på en skev och felaktig syn på naturen och dagens moderna jaktutövande, särskilt när det är vi själva som skjutit sönder älgstammen.

103. Rovdjurspolitiken är galenskap.

2008-10-27 10:03

Av regeringens Persson proposition framgår klart att verkliga argument för att återetablera varg saknas fullständigt, inte ett enda verkligt skäl finns angivet i regeringens Persson proposition! Trots detta är målet att ha MINST 5 000 vargar i Svealand och delar av Götaland.
Mängder av indicier talar för att vargen planterades in olagligen enligt planer som uppgjordes av SNF. Ingenting talar för att vargen kan ha etablerat sig på nytt av egen kraft.
Kommunala folkomröstningar som gjorts visar att en stor majoritet av befolkningen inte vill ha varg.
Vargen gör att äldre inte törs plocka bär och svamp eller promenera i skogen och går miste om ett friluftsliv som ger dem möjlighet till ett aktivare och friskare liv. Detta medför ökade kostnader för sjukvård och omsorg och stort lidande för de äldre.
Vargen är till hinder och fara för barn och ungdom och förstör deras möjligheter och glädje över att kunna vara i naturen. Medför sämre hälsa för många ungdomar, det är dessutom en märklig motsägelse när vi kritiserar ungdomen för att sitta inne och samtidigt genom att släppa ut livsfarliga rovdjur förstör barn och ungdomars möjligheter till att vistas i naturen.
Om vargen som art är på väg att dö ut så är detta bara ett naturligt skede i artens uppkomst, liv och död, detta gäller även om människan är en direkt orsak till att vargen utrotas.
Ingen art, ej heller vargen, har någon ”rätt” att finnas till eller finnas på någon viss plats.
Vargen saknar betydelse evolutionärt för bytesdjuren.
Vargen saknar betydelse ekologiskt för svensk fauna.
Finns alldeles för få sjuka och skadade älgar (eller andra djur) för att några vargar kan leva på dessa, dessutom framgår av många studier att vargen tar nästan uteslutande friska djur (dvs det som finns).
Varje varg dödar ett stort antal älgar, renar etc. varje år och medför att motsvarande mängd människoföda måste importeras eller födas upp i fångenskap, transporteras och slaktas i slakthus med negativa följder för vår miljö. I stället för närproducerat viltkött tvingas människor äta gammal färs som transporterats kors och tvärs över hela landet.
Vargen jagar älg, ren osv., djur som är mycket större än vargen själv och vargens jaktmetod medför ett oerhört lidande för bytesdjuren och det är människor som har släppt ut vargen och som är ansvariga för detta onödiga och oerhörda lidande.
Klövviltstammarna som vi nu har är uppbyggda genom långvarigt och medvetet arbete av markägare och jägare. Nu när resultatet skulle kunna skördas så kommer myndigheter och stöder sådana fanatiker som släppt ut stora rovdjur bland älgar, rådjur m.m. och förstör vad andra skapat.
Vargen tar tamdjur och förstör möjligheten för kreaturshållning och renskötsel i glesbygden och medför därmed mycket stora kostnader för samhället och lidande för människor och djur.
Förekomsten av varg gör jakt med drivande hund omöjlig.
Vargen medför inte ökad trafiksäkerhet, vi har med jakt visat att man kan öka eller minska alla landets större stammar av bytesdjur. Dessutom, om bilförare håller max 70 km/t där fara för älgkrock finns så skulle älgkollisioner med svåra skador i stort sätt upphöra.
Om jägare och landbygdsbefolkning hade fått korrekta upplysningar om EU:s politik för att släppa ut stora rovdjur samt deras jakt- och landsbygdspolitik så hade det inte blivit majoritet i EU-omröstningen. Detta var ett stort svek mot stora befolkningsgrupper och ett bedrägeri från dåvarande regering.
Det är en stor skandal att EU delar ut stora summor pengar för utsättning och försörjning av stora livsfarliga rovdjur i människors skogsmiljö.
Den förda rovdjurspolitiken medför att 1000-tals människor i Sverige och i EU utför ett totalt meningslöst och onyttigt arbete som andra får bekosta.

Ändå har vi varg, varför?

Inte är det därför att politikerna gjort vad som varit bäst för folk vare sig i stad eller på landsbygd. Men ett är säkert, den förda rovdjurspolitiken är rena rama galenskapen.

Mormor: Jag väntar på hänvisningar som visar att du och inte Gråben har rätt om antalet vargar i början av 1800-talet samt om dåtidens inställning till utrotning av varg.

102. Roslagsmormor och Anders Åberg

2008-10-27 10:02

Välkommen RMM, var har du varit? Nu handlar egentligen artiken om huruvida Rovdjursföreningen har rätt som vill femfaldiga rovdjuren i min hemtrakt Värmland. Men ni är båda fokuserade på troféjakt.
Kan någon av er ge ett exempel på en jaktarrangör i Sverige som aktivt letar stortjurar? Eftersom det är dröm hos det stora flertalet älgjägare att nedlägga en sådan försöker de flesta älgvårdsområdena att sätta regler som gynnar uppkomsten av stora tjurar.
Jag upprepar: Känner ni någon jägare som undvikit att nedlägga ett lovligt djur i hopp om att få skottillfälle på en större tjur?
Eftersom jag har haft lyckan att skjuta en mindre kapitaltjur vill jag personligen nu mycket hellre ha en kalv i kikarsiktet. Det ger bättre mat i boxen.

101. Vi är en del av naturen!

2008-10-27 10:01

Glännman frågar sig om vi människor är något slags övergud. Åberg pratar om naturen som sköter sig själv.
Många fler exempel på tokerier kan man få läsa här.
Är det ingen som fattat att människor är en djurart, per
definition, och som sådan en del av naturen. På samma
sätt som det är naturligt för en varg att slå sitt byte, måste det ju vara naturligt om en människa dräper en varg? Varför ska bara "rovdjur" få jaga men inte människan? Har sett många filmer från Afrika. Naturfilmer där tex lejon dräper leopardungar. De åt förstås inte upp dem, utan allt skedde i preventivt syfte.
Leoparder slår inte lejon, däremot konkurrerar de om
bytesdjuren. Därav lejonens ursinne.
När vi jägare jagar, omgärdas jakten inte sällan om snack
om bössor och kalibrar. Den eller den patronen dödar effektivare, etc. Eftersök på skadskjutet vilt blir en hederssak. Om så bara för en vingad duva!
Hur ser det ut i det vissa människor kallar "naturen" ?
Varg eller björn som gnager på en älgs baklår. Medan älgen ännu lever! Har sett med egna ögon, ett lamm som återfanns levande, ett dygn efter en lodjursattack.
Levande. Men till hälften uppätet! Det var en vidrig syn!
Björnhannar slår ihjäl en honas ungar, så att hon ska löpa om så just den hannen ska få efterkommor, istället
för den konkurrerande björnhannen.
Veganer och rovdjursvänner vet ju inte vad de talar om.
Själv är jag genuint ointesserad av rovdjursjakt (förutom
räv och kråkfågel) men har full förståelse för dem som bor i rovdjurstäta områden.
Så tror jag det vore bra för vargen om det förekom allmän vargjakt. Helt enkelt för att vargen inte tycks vara det minsta skygg för människan. Om vargen skulle lyckas koppla ihop närvaron av människor med fara, skulle den kanske börja hålla sig på större distans?!
Om debatten fortskrider; vänligen förklara varför människan inte antas vara en del av naturen!

100. Feynman, Johan och Disney.

2008-10-27 10:00

På vilket sätt skulle Svenska rovdjursföreningen vara oseriösare än Jägarnas Riksförbund eller Svenska Jägareförbundet? På vilket sätt sprider de lögner?
När statistik framkommer som inte passar dina värderingar så väljer du helt sonika att betrakta dem som oseriösa.
Jag påstår inte att jag litar till 100% på allt Svenska rovdjursföreningen skriver, lika lite som jag kan lita på allt som skrivs i Jakt och Jägare. Men både Rovdjursföreningen och Jägarnas Riksförbund betrakrar jag som högst seriösa föreningar!
Ja, jag är för vargen och har inget emot att stammen ökar.
Och ja, jag kan, även om det bär mig emot, tänka mig att när beståndet nått en viss nivå kan klara en viss avskjutning. För om jägarana är vad de säger sig vara, viltvårdare, så ska man vårda allt vilt och inte bara älg, rådjur, kron och dovhjort och på senare tid även vildsvin m.m.

Att vi "vargkramare" skulle "Disneyfiera" naturen vet jag heller inte om jag kan hålla med om. Tvärtom är det flera av er jägare som gör det. Johans snyftarinlägg om stora stygga vargen längre ner här på forumet är ett praktexempel på det.
Naturen är tyvärr emellanåt ganska grym. Vargen kan inte döda ett byte på samma skonsamma sätt som en välriktad kula från en jägares bössa det är sant, men det är ingen anledning till att demonisera den eller andra rovdjur för den delen.
Att skjuta av vargstammen med "skonsamhetsmotivet" vore sannerligen att göra om naturen till en Disneyproduktion!

99. Den här tråden måste vara rekordlång...

2008-10-26 16:57

...och det är väl ingen som förvånas om jag säger att jag läst det som Anders Åberg skrivit med stor behållning. Det är fler som skrivit sansade inlägg här, men Anders är väl den som inte givit upp trots figuren Feynmans (eller vad han nu heter i verkligheten) självsäkra ”sanningar” och för honom mycket typiska sätt att kategorisera människor som inte tycker EXAKT som honom.

Det är ytterst sällan han kan visa på några som helst källor till det han påstår. Det flesta av hans påståenden har ingen som helst verklighetsförankring, och verkar mer grunda sig på en oresonlig rädsla för det ”okända” och förändring av allt gammalt invant.

Nu skickar han ÄNTLIGEN två länkar, varav den ena klart stödjer hans påstående att rovdjur och bytesdjur inte utvecklade snabbheten i att springa samtidigt. Är detta ENDA gången han verkligen har belägg för det han skriver? Själv reviderar jag gärna min tidigare uppfattning, jag har ju gång på gång påpekat att ”fakta” i många fall är ren färskvara, och måste betraktas som sådan tills nya rön görs som kanske motsäger tidigare ”sanningar”.

Den andra länken, den om biodiversitet, ligger helt i linje med min egen uppfattning. Är man pessimistisk, så kan man tyda ”Ett medeltal för en arts livslängd är ungefär 4 miljoner år…” och strax därpå: ”Atens individer lever och mår bra i sin miljö, men sen händer det nånting, miljön förändras…….och individerna klarar sig inte längre, arten dör ut”. Människan som art är på inget sätt undantagen från ett sådant scenario.

Det sorgliga är att med våra hjärnor borde vi kunna tänka längre och inse vår egen litenhet i det ”stora” till skillnad från andra djur, som i stort sett alltid lever i nuet. Förmåga till anpassning har väl alltid varit ledordet i utvecklingens historia, men vissa människor skärmar sig från anpassning, och försöker istället med alla medel få allt och alla att anpassa sig efter deras egna önskemål.

98. Feynman igen

2008-10-26 14:58

Övre halvan av ditt senaste inlägg passerade till och om ditt eget lågvattenmärke, vilket i sig är en bedrift av stora mått och förtjänar inte ens att kommenteras. Vad gäller alla tusentals människor som skulle hålla på med rovdjurspolitiken, så tror jag inte en sekund på det. Antagligen är det bara några enstaka individer som jobbar med det på heltid och sedan handlar det om punktinsatser.

97. Anders Åberg och Paradiset

2008-10-26 13:22

Ekologismen som ideologi och religion, vilken vacker bild som naturfotografen ger från ekologisternas framtida paradis där inga moderna människor finns:

”… älg och varg på samma ställe, filmade vid samma vattenhål, samtidigt och älgarna verkade inte bry sig särskilt mycket om vargarna.”.

- eller har man hämtat det från Bibeln, där lär finnas något om lejon och lamm?

Rovdjurspolitiken sysselsätter 1000-tals offentligt anställda inom naturvårdsverket, jordbruksverket, regeringskansli, departement, länsstyrelser, kommuner, forskningsstationer, universitet, polis, rättsväsende, trafiksäkerhetsverket, riksdag, osv.
Sen har vi bönder, samer, jägare mfl. som är produktiva och som drabbas men som inte får lön för att ta hand om rovdjurspolitikens "biverkningar", skall även dessa räknas in så stiger antalet med ytterligare många tusen.

Och man arbetar för att fullständigt förstöra svensk glesbygd, jakttraditioner mm. genom att arbeta för att vi skall ha MINST 5 000 vargar, 5 000 björnar osv.

Detta är grovt våld riktad mot viss del av befolkningen.

96. Kazachstan

2008-10-26 11:32

Mina kunskaper om detta land är synnerligen små, jag vet bara vad jag såg i Guillous program och där var älg och varg på samma ställe, filmade vid samma vattenhål, samtidigt och älgarna verkade inte bry sig särskilt mycket om vargarna.
Sedan påstår feynman följande "en ekologistsocialistisk politik som saknar stöd hos medborgarna i stort.
Rovdjurspolitiken sysselsätter 1000-tals offentligt anställda som inte utför något nyttigt arbete". En harang att suga på minsann och som ytterligar målar in Feynman i sitt eget lilla hörn av världen. Som vanligt dessutom får man tillfälle att le lite, när man vet att Naturvårdsverket bara har strax över 500 anställda totalt.

95. Roger Jönsson: Sanning och lögn finns på Internet.

2008-10-26 10:48

Jag brukar då och då efter noggrann kontroll ge Internethänvisningar i mina inlagor, trots detta så är vad jag skrev, i min av dig citerad inlaga, helt korrekt.
Många, särskilt signaturen Roslagsmormor har för vana att i alla möjliga debatter kasta fram Internetcitat som kan komma från vilken otillförlitlig källa som helst, tidningar, föreningar eller andra fullständigt obekräftade uppgifter. En sådan källa som ofta missbrukas är Wikipedia som i sig är ett utomordentligt uppslagsverk om det brukas på rätt sätt.
När det gäller jakt och rovdjurspolitik så finns det en uppsjö av oseriösa föreningar typ Rovdjursföreningen, Djurens ditt och datt och enskilda fanatiker med hemsidor som innehåller grova faktafel, medvetna lögner och ibland skicklig propaganda.
I rovdjursdebatten är det problematiskt att man nu i Sverige sedan 1976 (samma år som troligen den första utsättningen av varg gjordes i gränsområdet i Trysil) inte längre har ansvariga ämbetsmän utan tjänstemän som alltmer är tydligt partiska mot lokalbefolkning och för en ekologistsocialistisk politik som saknar stöd hos medborgarna i stort.
Rovdjurspolitiken sysselsätter 1000-tals offentligt anställda som inte utför något nyttigt arbete till samhällets försörjning, tvärtom medför rovdjurspolitiken att stora mängder viltkött och ekologiskt producerat kött av tamdjur inte kommer människorna till del utan blir rovdjursmat.

94. Anders Åberg och Kazakstan.

2008-10-26 10:46

Den som har sett älgar i Kazakstans nordöstra delar, där det finns kraftiga stammar av varg, måste ha haft extrem tur, mycket pengar eller god fantasi. Varg förekommer i Kazakstan i ett nästan obebott taigaområde i nord och nordost.
Älg förekommer i stammar på slättlandet utanför taigaområdet. I nordost ligger Seminpalatinsk där sovjetiska bombprov har kontaminerat stora områden med radioaktivitet och förhindrat jordbruk mm. I områdena utanför taigan med jordbruk och djurhållning jagas vargen hårt och varg finns i praktiken inte där, men väl älg.
Det är därför svårt att på något vis jämföra varg/älg i Kazakstan och Sverige. Den slutsats man kan dra är att i de områden där det inte finns människor där finns det gott om varg men få älgar och i de områden där det finns människor finns det nästan inga vargar men älgar.
Rovdjurspolitiken är ett sorgligt exempel på en totalitär politik, rovdjuren släpps lösa mot gällande lag och folkets vilja och utan motivation om någon samhällsnytta annat än att tillfredsställa ideologiska föreställningar hos makteliten.
Och att sedan genom diverse lurendrejeri arbeta för att vi skall ha mer än 5 000 vargar och 5 000 björnar mm. visar att svenska myndigheter saknar kontakt med verkligheten. De lever i en ekologistisk dröm där de existerar utan att behöva göra någon som helst nytta för sin föda.

93. Skogsper

2008-10-26 10:45

Logiken flödar, alla som inte är rovdjurshatare är skattesmitare, jisses.
Alla vi dom inser vikten av en levande natur, med alla delar på plats, inser också att vi måste ersätta folk för förlorade tamdjur. Spåren efter människans härjningar runt om i världen och även här hemma, förskräcker. Massor med djurarter har utrotats, hela ekosystem har ödelagts. Nu gäller det att kämpa för det som finns kvar. Det innebär inskränkningar för vad människor kan göra, i form skyddade områden och eftergifter för hotade djurarter. Att skattepengar används till är självklart.

92. Rovdjur

2008-10-26 09:28

Om det skall finnas 5 000 eller 10 000 vargar är inte så särskilt intressant för oss jägare. Vi behöver inte jaga för vårt uppehälle. Värre blir det för den som är bonde med djurhållning.
De företrädare för rovdjur som sprider sina lärdomar om naturen lär inte bidra med en enda krona för att lindra skadorna - det blir som vanligt skattebetalarna som får betala.
Men det hjälper inte med penningar - det är bara den som har tillgångar i form av pengar som tror att detta är botemedlet. Våra husdjur är under decennier framtagna för att vårt samhälle skall försörjas med livsmedel.
Den som jagar i dag kan direkt lägga av inom en snar framtid om den trend som nu råder får fortsätta. Om sedan rovdjuren är farliga eller inte eller nyttiga eller inte får vi ju se. För övrigt är det ju ingen som ännu talat om varför vi skall ha varg och björn.
Turismen kommer ju inte att öka om det skulle bli "farligare" att vistas i naturen och den så omhuldade allemansrätten inte kan utnyttjas.
Tyvärr så är det nog så att det går mode i vissa saker och den flugan varierar med tiden och när de fyrkantiga sakerna är omoderna så blir det kanske runda prylar som gäller. Det måste vara intressant för vissa att förorda stora störningar och avbräck för djurhållare särskilt som man själv inte behöver arbeta en enda timme för att freda sin egen tillvaro.
Att jaga innebär inte en billig tillgång på föda - det blir säkert 50 gånger billigare att handla över disk om nu den uppgiften kan glädja någon. Så även denna synpunkt innebär att jagandet är slutfört.

91. Tack

2008-10-25 13:49

Vill instämma med Omnivoren och tacka Jägarnas Riksförbund för att även icke medlemmar kan vara med och diskutera. Även om tongångarna kan bli lite vassa ibland så tror jag det är viktigt att få stångas med olika åsikter. Världen är full med åsiktsförtryck som bara leder bakåt. Och trevlig helg allihop, hoppas ni går ut och använder er av allemansrätten.

90. Feynmans länkar

2008-10-25 13:49

Hade inte läst dina länkar, men jag gjorde det nu och dom var bra. Intressanta teorier om arternas mångfald, uppgång och fall, om hovdjurens skelettutveckling och annat.
Dock fann jag inget stöd för att utrota vargar eller avskaffa allemansrätten i dom.
Intressantast var regeringens rovdjurspolitik och grunden för den. Deras forskare hade kommit fram till att 500 vargar behövdes för att säkra stammens överlevnad, eventuellt mindre, underförstått då att inavelsproblemen löstes.
Jag har här tidigare skrivit att jag tyckte att 2 000 vargar lät mycket, men att kanske hälften skulle gå att hantera med årlig jakt. Men visst, släpp upp dom till 500 då, inför årlig licensjakt, låt det gå några år och sedan får vi utvärdera resultatet.
5 000 vargar tror jag är helt orealistiskt.
I regeringens dokument fanns också hävisning till vargförekomsten i östeuropa. Då drar jag mig till minnes troféjägaren Jan Guillous tv-program från Kazachstan, där han överraskande upptäckte att det var fullt med jättestora älgtjurar, samt gott om varg.
Kazakerna jagde för köttet och valde bort tjurarna som bara var sega att tugga på och vargarna samexisterade med både älgar och tamdjur. Även om dom mest åt älg, så tog dom säkert någon kossa eller häst ibland och kazakerna tyckte nog inte om dom utan jagade säkert varg, men någon form av vettig balans verkade ändå råda där.

89. Om Isle Royale (och att räkna tid)

2008-10-25 13:48

Tack för länken Calle! Intressant läsning.

Bl a framgår att man har en vargpopulation på ca 20-30 djur på ön. Ön är 530 kvadratkilometer. Det motsvarar alltså en population på i runda slängar 40-60 djur per 1000 kvadratkilometer. Om vi översätter det till Sverige, och om vi antar (vilket jag gjorde som räkneexempel tidigare) att hälften av sveriges skogar skulle hysa varg, så skulle vi ha en population på ca 1 miljon vargar. Jag tror inte att det finns någon, oavset ställning i vargfrågan, som förespråkar den sortens vargpopulation.

En annan intressant detalj är att om vi överför älgpopulationens täthet från Isle Royale till samma yta i Sverige så skulle vi ha över 85 miljoner älgar i landet (istället för, vad är det, ca 350 000 eller så?).

Relationen mellan antalet vargar och antalet älgar på ön är att det går ca 18 älgar per varg. Man kan också se att drygt 40% av de födda vargarna 2006 dog. Varför då? Det fanns ju flera älgar kvar att döda? Enligt rapporten så minskade vargstammen minskade 2006 till 2007 med 30% på grund av matbrist... Jag tror att det börjar bli dags att slopa argumentet att vargen dödar alla älgar och andra djur som den ser...

När vi ändå är inte och tittar på din något yviga användning av siffror, så skulle jag gärna se att du förklarar en grej ur din artikel. Du säger att att jakten sysselsätter ca 300 000 personer i landet, och jämför med jordbruket som bara sysselsätter drygt 177 000 personer. Du menar alltså att det läggs ned nästan dubbelt så många arbetstimmar på jakt som på jordbruk under ett år? Jag skulle i så fall gärna vilja se källorna till den informationen för jag har svårt att tro på det.

Och om det är så att det läggs ned nästan dubbelt så många timmar på jakten, så måste jag ju säga att i relation till arbetsinsatsen så producerar jakten så försvinnande lite mat att det närmast känns som slöseri med resurser. De arbetstimmarna borde kunna göra bättre nytta på annat håll i samhället i så fall.

88. R.Hamilton och Calle

2008-10-25 10:38

Önskar dig också en trevlig helg. Har precis kommit hem från en tripp här i skogen. Startade vid 3 i natt och var en helt underbar morgon.

Calle. Bland annat på den länken du tog från Isle of Royal så har forskningen där också visat på populationsdynamiken älg kontra varg. Vargen följer älgen med visst eftersläp sen när vargen går ner i antal så går älgen upp och vice versa.

Angående antalet varg som enligt dig Rovdjursföreningen har yttat sig om. Så är den med största sannolikhet hämtat från en rapport från Viltskadecenter där dom har räknat på dagens klövviltspopulation och hur mycket varg som kunde finnas då. Men då var inte ekonomiska och sociala hänsyn tagna.

Som du själv skriver så är det skogsbolagen som styr avskjutningen och gå på dom istället som verkligen innebär en stor fara för älgen.

87. Löjlig fråga

2008-10-25 09:32

Jag tror ingen som förespråkar varg här hatar jakt. Vad man kan vända sig mot är det ensidiga argumenterandet som jag tror till viss del grundar sig i en saknad av den monsturösa älgstam vi hade i slutet på -70 talet och in i -80 talets större delar som nu vargen tullar av. Jag har VISS förståelse för att man har synpunkter på att man inte kan göra PRECIS som man alltid gjort när det kommer till jakt, men allvarligt talat. Vlken grupp i samhället går genom livet utan några förändringar alls? Att man sen predikar om än det ena och än det andra och empati för ett djur men inte andra när det egentligen handlar om ens fritidsintressen och jakt på adrenalin gör oss som ser andra värden i skogen än jakt något... stirriga. Men nu pratar jag för min egen del.

86. Roland

2008-10-25 09:31

Om du låter hjärnan göra sitt jobb förstår du vad jag menar. Du skyr om jag förstår det hela inga medel när det gäller att bli av med varg. Rätt? Du anser att det är synd om älgen när vargen biter den i bakhasorna. Rätt? Du tycker att du, till skillnad mot vargen har medlidande, eller hur? Du anser att du kan göra vad du vill på din mark, med djuren som befinner sig där, eller hur? Vad jag vill säga är att om alla tänker på det sättet kommer vi snart inte att ha vare sig jakthundar, vargar eller älg i skogen. Tänker du längre än en treåring inser du att jag inte har för avsikt att skada jakthundar. Jisses, jag om någon vill låta jägare OCH varg göra ett effektivt jobb för att begränsa skadorna på skogen med den älgstam som VARIT men som nu närmar sig hanterbara nivåer ur mitt perspektiv.

85. Saken klar

2008-10-25 09:31

För egen del föredrar jag stora klövviltstammar som genererar mängder av nyttigt kött och därför anser jag vargen måste hållas mycket kort och kanske inom hägn för den äventyrar detta samtidigt som den är utan biologisk betydelse och endast orsakar skador av olika slag. Att vargen gör älgen gott är strunt som det bara kan fantiseras om och det gör t.o.m. forskarna. Men det strider mot hela idéförklaringen hur det gått till med uppkomsten av de olika arterna.
Glöm inte att rovdjursföreningen får manna av staten av en speciell anledning.

84. Tappade trådar

2008-10-25 09:31

Basen för artikeln var att visa att Rovdjursföreningens populationsnivåer knappast kan bäras av den svenska faunan. Vår djurhållande landsbygd klarar inte en femfaldig ökning av vargtätheten såvida inte staten går in med orimliga stödpengar. Men jag har svårt att tänka mig att djurhållare istället för att skicka djur till slakt ska ta hand om rovdjursrivna kadaver och begära ersättning. En tredjdel av våra arter är beroende vår landskapmosaik. Kom ihåg i allt klagande på jägarna att det är länstyrelser under stark påverkan av de stora skogsbolagen och Skogsvårdsstyrelsen som sätter avskjutningsnivåer. Jägare som vägrat har blivit av med arrendet.
Anders, du pratar om troféjakt. Har du någonsin varit med i ett jaktlag där man undviker att skjuta djur för att få skottillfälle på en stortjur. Stortjurar rör sig över så stora områden att du kan aldrig planera jakt på ett sådant djur. De stora tjurarna är också svåra att få i pass.
Till Dalle kan jag bara säga: Kom ihåg att varg smakar utmärkt enligt ryssarna, för älgkött blir det nog ganska tomt med i frysboxen.
Kom också ihåg att i slutändan måste varje kilo kött som vargen ätit ersättas med import. Import från länder där det egentligen inte finns överskott på mat men den egna befolkningen kan inte betala de priser vi gör.
Beträffande vargens påverkan på älgstammen och vice versa kan ni försöka hitta stöd på http://www.isleroyalewolf.org/wolfhome/home.html
När ni läser den kom ihåg att först älgstammen grundades av ett fåtal individer och att vargens bas är smalare än våra. Den genetiska inavelsmyten stämmer inte.

83. Ang. att hitta sanning på internet

2008-10-25 09:30

"I ett forum av detta slag framför man i första hand åsikter, mormor försöker göra det till ett forum där man slänger internetlänkar i huvudet på varandra och sedan tror mormor att bara för att hon har en internetsida som stöder hennes åsikt för tillfället så är åsikten bevisad som sanning. En mycket omogen och okunning inställning som är vanlig bland obildade."
Citatet är från R Feynman i debatten "Upp till kamp för världens bästa älgstam"

Missförstå mig inte nu Herr Feynman. Jag tackar dig för de intressanta länkarna du la ut och med stort intresse läste jag igenom intervjuverna med Sepkoski och Janis.
Internet är sannerligen en fantastisk källa till ökad kunskap, eller vad säger du?

För övrigt vill jag som ny här på forumet tacka Jägarnas Riksförbund och tidningen Jakt & Jägare för att har ett öppet forum för alla, jägare som icke jägare. Svenka jägareförbundet fegade ur för nåt år sen och stängde sitt forum för oss ickemedlemmar, vilket gjort att inläggen där blivit lite väl mossiga. Tror många håller med mig.

Mvh
Omnivoren = Roger Jönsson.

82. Trevlig helg!

2008-10-25 09:30

Önskar alla som bidragit till den hetsiga diskussionen en trevlig helg! Speciellt ni "experter" som upplever naturen i en 40 tum flatscreen och sedan tar en mödosam promenad till tangentbordet!

81. Åberg, Gråben m fl...

2008-10-25 09:30

Att debattera här känns som att försöka få en militant islamist att inse det fina med kristendom...
Att vargen livnär sig på vindruvor i väntan på att älgstammen ska repa sig... Ja, jädrar...

"backar sakta ut ur rummet."

"Klick"

80. När argumenten tryter då suckar naturfotografen Åberg

2008-10-25 09:29

Jag förstår att du läst mina hänvisningar och finner det svårt att argumentera enligt dina tidigare riktlinjer, brist på bildning och kunskap är alltid ett handikapp.
Tycker du som 2001 års riksdag att vi i framtiden, i Svealand utom renbeteslandet och delar av Götaland, skall ha MINST 5000 vargar, 5000 björnar, 3500 lodjur, 3500 kungsörnar och 3000 järvar i Sverige?
Vilka konsekvenser får detta för glesbygden och renskötseln?
Du skall ju försvara oss inför EU så det kan vara bra att börja träna argumentation.

79. Vet någon av er hur det är i vargaland?

2008-10-25 09:29

Här funderas det mycket på hur glesbygden kommer att se ut om några år!
ingen älg, jakt med löshund ett minne blott.
jag hoppas att vargar björnar vildsvin rymmer till stockholm.
men där vill de helst inte ha dom.

I norra Värmland är situationen förfärlig.
det kan tyckas att vi tycker synd om oss själva.
men ta bort alla affärer, biografer, restauranger mm i storstäderna.
försök att hitta nya levnadssätt ni också.

att bara se detta med kött och pengar ??????
förstår ni vad detta förstör för de som bor och jagar i ett vargtätt område.

78. En som vet, suck.

2008-10-24 17:22

Se där ja, nu är det två skarpa intellekt på den här sajten som vill avskaffa allemansrätten, en som vet och Feynman. Kan bara hålla med Fredrik om att det är synd om alla normalt funtade jägare som läser deras dravel och riskerar att buntas ihop med sådana personer. Har sagt det förut , men jag säger det igen, jag har tur som personligen känner flera jägare och vet att dom inte på något sätt liknar dessa fiender till kunskap och logik. Det är tråkigt att läsa faktiskt.
Jag anar dessutom ett problem i framtiden med dessa otidsenliga åsikter och det är att, vi egentligen, har en skyldighet att försvara den svenska jakten i dessa EU-tider, där dagens minkutsläppare blir morgondagens EU-parlamentariker och det inte är alldeles otänkbart med krav på att helt förbjuda jakt. Att då svenska jägare skjuter sönder älgstammen, några vill utrota vargen och några om än bara två, vill avskaffa allemansrätten är ren gratisammunition till jaktens motståndare. När dom får lite kritik för dumheterna och börjar resonera på ett sätt som skulle vilket dagisbarn som helst att rodna av skam, ja då är det riktigt illa. Jag är beredd att göra vad jag kan för att försvara rätten och nödvändigheten av jakt i Sverige, men jag kan inte försvara trofejägare, varhatare och rena vansinnigheter som att avskaffa allemansrätten.

77. Mattias

2008-10-24 17:20

Av en som vet: Jag har också skog. Betyder det att det är okej att jag lägger ut förgiftat kött till jakthundarna som passerar där då?
Det där är skrivet av dig!

76. Han som vet men inte vet

2008-10-24 16:53

Att du har fel i att du äger djuren är ju redan avklarat så det skiter jag i. Men det vore ju lite kul, tänk om grannens utekatt går över på din mark, kan du då ta in den, hävda att det är din och sen behålla den ? Det är tur att min katt är en innekatt, för annars hade den väl varit hos någon annan, vilket hade blivit lite krångligt då jag har papprena som säger att jag äger katten. Men dom kanske inte gils?

Varför ska jag ha rätt att gå på din mark? Ja, för om ni är sådana naturvårdare som ni säger att ni är så borde väl det vara en ypperlig chans för oss vargkramare att få tillträde till eran mark så att vi ser hur en riktig viltvård ser ut. Vi kanske får en ny syn där vi vill utrota alla djur utom människan och älgen.

Hamilton. Så om vargen måste gå i ide bara för att dom kan äta bär, på sommaren men inte på vintern, så betyder väl det att vi människor också måste gå i ide, rent historisk sett. För innan vi kunde importera bär och frukter från utlandet på vintern så fanns det ju inget här att äta. Människan är alltså egentligen en art av däggdjur som går i ide. Jag kan inte vänta tills du får den artikeln publicerad..

Det är tur att Hamilton avslutar sitt arbete i denna tråd, det kanske lämnar plats åt en seriös jägare med ett engagemang att bevara naturen?

75. Roland

2008-10-24 16:27

Kan du utveckla det hela lite?

74. Hamilton har humor

2008-10-24 16:11

Hamilton, du är nästan lika rolig som Killinggänget när de är på topp. Det som oroar mig lite är att jag har en känsla av att du faktiskt tror på det du skriver...
Jag tycker uppriktigt synd om de delar av jägarkåren som är seriösa. Ni har det inte lätt när det finns så många figurer som likt Hamilton gör sitt bästa för att få jägarna att framstå som fullkomligt kunskapsbefriade och oseriösa inom allehanda områden. Jag tycker uppriktigt synd om er.

73. Mattias

2008-10-24 16:11

Sådana människor som dig skrämmer mig! Jag undrar hur du och din hjärna fungerar. Ditt resonemang är rent idiotiskt.

72. R. Hamilton

2008-10-24 15:37

Ditt raljerande är symptomatiskt för din sort. Alla som inte med bössa i hand går ut i skogen för att skjuta något är gröngölingar, vargkramare, klövdjurshatare, veganer, aktivister och idioter. Inser du inte att ju mer du gapar om ditt ju fler människor UTAN bössa kommer du att få emot dig!

Feynman: Du skriver "om något liv på landsbygden skall överleva." Hur tänker du egentligen?

Av en som vet: Jag har också skog. Betyder det att det är okej att jag lägger ut förgiftat kött till jakthundarna som passerar där då?

71. Till en som vet

2008-10-24 15:36

Vad innebär det då om älgen promenerar över till någon annans mark i grannskapet? Är det fortfarande din älg då? Om en markägare i grannskapet lockar över älgar från din mark till sin egen mark, har älgarna stulits då? Jag tror att du får mycket svårt att hävda att du äger älgen som råkar gå på din mark. Du äger marken, ja, men du äger inte älgen. Inte i någon juridisk mening. Det enda du äger i relation till älgen är eventuell jakträtt.

70. "En som vet" vet inte mycket....

2008-10-24 15:36

....och har nu klart visat detta för alla här!
Kan tala om att INGEN "äger" de frilevande vilda djuren på sin mark. Det är först när du till exempel har skjutit en älg och den faller på din egen mark, som du kan betrakta kroppen som din (under förutsättning att du haft rätt att döda den).
Det är både skrämmande och väldigt ledsamt hur dåliga kunskaper vissa har.

69. Fredrik i bärskogen och Åberg i snårskogen!

2008-10-24 15:36

Altså går vargen - enligt ditt sätt att resonera - i ide som björnen under vintern, när det inte finns några bär eller vindruvor att leva av. För du tycks anse att bär är en viktig del av vargens födointag.
Stämmer inte med mina erfarenheter av vargspårning i vintrelandskapet... :-) Men jag kanske bara kommit i kontakt med den genetiska stam av varg som huvudsakligen lever av kött.
Herr Åberg å sin sida fattar fortfarande inte att Camilla talar om vargen som predator på sjuka och svaga djur. Att den sedan väljer
m i n d r e djur i en valsituation är en h e l t annan fråga. Om detta skriver Fredde nedan.
Med detta konstaterande avslutar jag min tråd för denna gång.

68. Johannes Glännman

2008-10-24 14:01

DU frågade?

Tror ni att ni äger älgarna och skogen de lever i? Patetiskt i sådana fall...

JA jag äger skogen! Jag har köpt den själv, djuren på marken tillhör lagligen MIG!

Det man kanske skall börja ifrågasätta är allemansrätten, ge mig EN anledning till varför DU ska ha tillträde till min mark?

67. Dalle, man slipper inte rovdjur i hägn!

2008-10-24 14:01

I Hedmark i Norge har myndigheterna byggt ett 20 000 ha stort hägn där tanken var att fårbönderna skulle kunna ha sina får i fred för rovdjur. Nu har det visat sig att såväl varg som björn tagit sig in i detta ”rovdjurssäkra hägn” som kostade många miljoner att uppföra. Jag har varit där på studiebesök och jagat i hägnet, Dalle, så jag vet.
När vi i Sverige fått upp vargstammen till 5 000 vargar och björnstammen till 5 000 björnar osv. så blir det nödvändigt att bygga massor av sådana hägn om något liv på landsbygden skall överleva.
Bättre är att bygga hägn för rovdjuren och låta jägarorganisationerna ha full kontroll över dessa hägn.
Återigen Dalle, skaffa dig kunskap, läs vad jag föreslagit dig.

66. Sluta haka upp dig...

2008-10-24 13:17

...på vargen Feynman. Och när vi ändå är inne på ämnet kunskap, skaffa dig då hela bilden, inte bara vargens förhållandevis lilla del i det hela. Du är säkert en hejare på att peta in skott i bössan...för att sedan muntert konstatera att dom tog den rätta vägen ut genom mynningen, men det räcker inte för att kalla sig jägare eller viltvårdare. Då behöver man nämligen nyttja sig av helhetskunskap om naturen och vara en del av denna helhet där rovdjuren följdaktligen ingår.
Jag föreslår för din del att du börjar jaga i hägn, där slipper du alla rovdjur förutom möjligtvis mård, och kan dessutom redan i skrivbordsmiljö koncentrera dig på det djur som skall fällas.
Rovdjuren är inte det största hotet mot våran älgstam, det är och kommer även fortsättningsvis att vara vi själva.

65. Jo, vargen äter bär också, Hamilton

2008-10-24 11:47

Det är känt att vargen, som den köttätare den är, också äter en del bär och andra växter för matsmältningens skull. Om du verkligen är den viltspårare som du påstår att du är så kanske du i alla fall skulle skaffa dig lite grundläggande kunskaper om djuren i naturen.

Internet är en bra källa till kunskap, i alla fall om man emellanåt besöker en hemsida som inte drivs av en jaktförening. Prova t ex att söka efter "varg äter bär" på google. Vem vet, du kanske lär dig något nytt?

64. Anders i Vargland

2008-10-24 11:47

Om man tittar på en vargflock med föryngring. Så kan den se ut på detta sättet. 1 alfapar, 3-4 valpar, 1-3 "hjälpredor.
Alltså inalles 9 varg totalt OM det finns gott om föda i reviret. Om det inte finns gott om föda i reviret så är det mindre med "hjälpredor". Så kungen har fortfarande fel i sitt räknesätt.

Hjälpredor = varg från tidigare kullar som hjäper till med den nya kullen.

63. Angående snabb tillväxt i vargstammen...

2008-10-24 11:46

...så är ju inte det så konstigt. Det är ju inte direkt så att den har särskilt mycket konkurrens om födan i form av andra rovdjur. Och varför har den inte det?

Och dessutom - om det nu är så att vargen med automatik kommer att utrota älgen, varför gjorde den inte det under de tusentals år som den hade på sig att göra det innan den tillfälligt togs bort ur den svenska faunan? Varför finns det fortfarande älg i Alaska och Kanada?

Nej, låt vargstammen växa till sig så att den har en chans att förbli genetiskt hållbar, och så får ni jägare ytterligare ett villebråd att jaga, för det känns otänkbart att låta just vargstammen växa helt utan jakttryck från människan. Men 200-300 djur är på tok för lite.

Jag har läst en del om relationen mellan varg och älg i USA och där verkar en vargdensitet på ca 12 vargar per 1000 kvadratkilometer vara vettigt (siffrorna kommer från en undersökning i Yukon där man studerat varg- och älgpopulationerna under 20 år). När vargstammen hölls på den nivån så hade man även en livskraftig älgstam som tillätt ett visst jaktuttag från människan. Det förekom då även jakt på varg för att hålla stammen på den nivån. Översatt till Sverige (helt ovetenskapligt men ett intressant tankeexperiment) skulle kunna ge följande:

Sveriges yta är ca 450 000 kvadratkilometer, ungefär hälften av detta är skog, d v s ca 225 000 kvadratkilometer. Om vi tänker oss att hälften av skogen skulle kunna hysa varg, och vi siktar på en densitet på 12 vargar per kvadratkilometer så får vi en vargpopulation på drygt 1 300 vargar.

Innan den här undersökningen inleddes så var vargdensiteten högre men älgpopulationen betydligt lägre. Efter det att man började hålla nere vargstammen något så ökade älgstammen ganska raskt (detta lyckades man alltså med utan att utrota vargen).

Nu får man väl anta att förhållanden i USA inte direkt kan överföras till Sverige, men min slutsats är att vi kan ha betydligt mycket mer varg i Sverige än vi har idag, samtidigt som vi har jakt på älg, men att det i ett längre perspektiv givetvis behövs jakt på varg också.

Det behövs också en attitydförändring i jägarkretsarna så att det inte ses som en bedrift att nedlägga den största älgtjuren, och en attitydförändring hos människor i allmänhet att vargen inte är en blodtörstig best. Eller för att uttrycka det kort; gemene man behöver mer kunskap om naturen.

62. Big Pets matematik

2008-10-24 11:08

Att bli kallad enfaldig av Big Pete känns ju naturligtvis inte bra, men när det gäller matematikkunskaperna tror jag i alla fall att jag är nästan jämbördig eller kanske till och med bättre än Big Pete. Han har räknat ut att vargen kommer att döda alla älgar i Sverige om den får hållas. Vargen har ju fått hållas, i tusentals år, innan människan rörde om i grytan, ändå finns det älg.
Jag vet inte Pete, du kanske bara glömde någon siffra någonstans, eller också var den enkla matematiken alldeles för svår för dig.

61. Kungen hade rätt

2008-10-24 11:08

I dagens Nya Wermlandstidning finns en bild med 5 vargar på en åker utanför Örebro som går efter en traktor som plöjer.

Det finns flera bilder som Kjell Johansson på Länstyrelsen i Örebro sett från samma tillfälle, på en av bilderna kan jag räkna till 8 vargar, det är troligtvis föryngringen från Lokaområdet säger han, det kan vara flel säger han också eftersom flocken inte alltid håller ihop,bara för att man ser 8 vargar på samma bild är det inte uteslutet att flocken består av 9 vargar.

Kontentan av detta är ju att Kungen hade rätt när han sa att 2 vargar blir sju.

Tidigare sades det att denna föryngring var på mellan 3-4 valpar, man kan nu fråga sig,vad är det verkliga antalet vargar i Sverige?

Svacka om vargexplation och att det vi förut trott om vargens snabba tillväxt är mer än sant. Jag bara säger: hjälp!

60. Logik, herr Hamilton

2008-10-24 11:07

Någonstans även hos herr Hamilton borde det väl ändå finnas plats för lite logik. När nu forskarna har kommit fram till att vargen tar 85% kalv och inga vuxna tjurar, så är ju slutsatsen fullständigt självklar, nämligen att, vargen, liksom alla andra rovdjur på den här planeten, väljer ut det lättaste bytet och det byte där den själv riskerar minst skada.
Om det hade funnits undernärda och sjuka djur i Grangärde hade vargen säkert tagit dom med. Nu haltar kanske hennes undersökning lite av två skäl. Ett, vi har ganska glest med älg numera och nästan inga djur behöver bli undernärda, så sanolikheten att träffa på djur i dålig kondition är mindre och eftersom vargen kan ta även friska så dominerar dom i undersökningen.
Två, att vargen inte hade tagit några tjurar över två år, kan också delvis bero på att det kanske inte fanns några sådana i området. I en tänkt population helt utan mänsklig påverkan tror jag säkert att vargen kan ta en och annan äldre tjur också.
Men, eftersom tråden inte alls handlar om, som du påstår, att vargen bara skulle ta sjuka djur, utan om vargens påverkan på älgstammen, dess roll som viltvårdare, så är slutsatsen att vargen tar det lättaste bytet, det som är viktigt.
Exemplet och tolkningen från Alaska var Camilla Wikenros egen, men jag förstår att du väljer bort den för den passar kanske dina syften. Visst är det bra när man kan välja och vraka bland vetenskapliga rön och bara tro på det som passar det man redan har bestämt sig för.

59. R.Hamilton, viltspårare

2008-10-24 11:06

Angående att vargen bara tar svaga djur. Min uppfattning är att vargen klarar av att ta i stort sätt vilket djur som helst men den är inte dummare att den väljer det enklaste bytet först, om ett val finns vill säga.
Räcker med att studera en räv och hur den väljer byte. Finns ett enkelt byte så tar den det men finns inga enkla byten får den tar ett svårare. Alltså, är det en stor tjur och en liten fjoling som väljer vargen fjolingen då det är ett enklare byte med betydkigt mindre risk. På samma sätt så är kalven utsatt för högre risk än kon. Vad tror du om detta tankesätt?

Vi jägare kan skjuta vilket djur vi vill. Vi har dock visat att vi inte alltid kan hantera denna makt då vi på många ställen skjutit sönder älgstammen helt på egen kraft.

58. Anders Åberg, Dalle, Falco, Oj mfl. skaffa er kunskap!

2008-10-24 11:06

Till samtliga, läs följande innan ni fortsätter med erat kunskapslösa hamrande på tangentbordet:

Sammanhållen rovdjurspolitik finns på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2646

Rapport från projekt VARG finns på http://www.rovdyr.org/arkiv/pro_varg/en.html

Fråga till och svar från EU-kommisionen finns på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:219E:0161:0161:EN:PDF

Samtal med prof. Jack Sepkoski hösten 1997, finns på http://www.pp.htv.fi/jwestman/man/biodivers97.html
Intervju med fil.dr. Christine Janis november 1997, finns på http://www.pp.htv.fi/jwestman/man/runners97.html

Oj, du måste lära dig skillnaden på arkeologisk och fossilt. Anders Åberg, du kör med grundskolevarianten av utvecklingsläran, det finns mer än så.

Och varför håller mormor mfl. på och pratar om att 5000 vargar det vill ingen ha när detta är den officiella miniminivån för såväl varg som björn? Hur är det med hederligheten?

Läs noga och försök förstå vad som menas.

57. Glännman

2008-10-24 09:41

Jag blir så trött... Nu har altså vargen blivit vegetarean och börjat äta vindruvor enligt din notis här nedan. Men det är väl helt i linje med den naturuppfattning ni gröngölingar har om den Disneyfierade natur som djuren kommer att leva i bara jägarna lämnar skogen. Nu blir det väl problem med mathållningen i Sverige om det är druvor som gäller, men Rovdjursföreningen kan väl stödutfodra...

56. Anders Åberg

2008-10-24 09:24

Du må läsa "bibeln" som du vill men jag citerar en artikel i Falu Kuriren 13.12.2001 där man på en helsida refererar ett symposium där hon och viltspåraren Jan Perjons - citat "INITIERAT OCH PEDAGOGISKT" berättar om Grangärdevargarna och vargstammen i Dalarna.
Citat:" Hennes examensarbete ger i n g e t stöd för att vargar skulle specialisera sig på bytesdjur i dålig kondition. 34 i Grangärdereviret vargdödade älgar har undersökts, bl.a genom analys av benmärg, och bara e n av dem var i dålig kondition. Vargen är en så skicklig jägare att den inte behöver koncentrera sig på sjuka djur, förklarar Camilla" Slut citat.
Så tyvärr min bäste herr Åberg - eftersom den här tråden handlar om vargens förmåga att bara ta sjuka och svaga djur i S v e r i g e - så faller din argumentation - där du söker stöd i Alaska - platt i marken!

55. Big Pete

2008-10-24 09:11

Enligt din logik så skulle till exempel inte Nyskogareviret finnas till mer. Det har funnits sen 1983 och gott om älg fortfarande. Det finns inget rovdjur som är så korkat så det utrotar det den lever på.

Människan är däremot mycket bra på det på grund av kortstiktigt tänkande och egoism.

54. Jag får väl svara för mig själv...

2008-10-24 09:11

Och då ser inte jag var och när jag skulle ha påstått att vi borde ha fem gånger så mycket varg (cirka 2 000).. Någon annan som har gjort det? Däremot vi jägare, och det är det som är det FÖRSTA vi bör ransaka, nämligen vår egen roll med jaktuttag, årligt urval etc. Vargjakt är som bekant helt OK för mig (kan tänka mig licensjakt redan nu)... Men det största hotet mot "skogens konung" har historiskt varit, är och förblir vi själva. Vi har i 80 % av områdena vi jagar älg INGEN eller obetydlig vargförekomst, ändå har vi lyckats degradera populationerna med felaktiga/för stora uttag. Börja rota där istället Feynman, Seleborg mfl i stället för att lasta över skulden på vargen, så startar vi i rätt ände.
En av frågorna man istället borde ställa sig: Varför minskar ALLA tidigare välmående älgstammar i södra Sverige och norrlands kustlandskap? Själva hade vi bra med älg (detta inkluderar även kringliggande JVO) trots vargförekomst, där undertecknad jagar(Värmland) Kanske är det för att vi haft koförbud? Kanske för att vargens roll som "ett jättehot" mot älgstammen är kraftigt överskattad?

53. Men Åberg

2008-10-24 09:10

Du kan väl ändå inte mena på fullaste allvar att du kan jämföra en svensk tjur med en Alaskatjur!?
Det är ju som att jämföra en mygga med ett flygplan.

52. Hamilton...

2008-10-24 09:10

Jag skulle nyss till att fråga om du får allt du läser till något annat än vad som verkligen står. Men när jag läste Anders inlägg så upptäckte jag att jag troligtvis inte behöver fråga dig.

Kanske är du också den som om du väl har bestämt dig för att gräset på en gräsmatta är lila, så är det lila även om Jesus själv kommer ned och talar om att det är grönt...

Förövrigt kan jag inte annat än hålla med Fredrik i hans tänkande om ekonomin och naturen. Mycket bra skrivet...

Som någon sa så är det inte svårt att ta upp exempel på när människan har raserat ekosystem. Hur många exempel kan man ta från till exempel Australien? Ormen Boiga irregularis på ön Guam, alla förstörda ekosystem i haven runt om på våran jord m.m m.m m.m.

Det är inte heller svårt att ta upp exempel på djur som lider av inavelsproblem på grund av för hård och felaktig jakt och utrotning av deras naturliga habitat. Asiatiska lejon, skandinaviska vargar m.m Vad säger att inte älgen kommer drabbas? Om älgstammen fortsätter att jagas på ett sätt som hindrar det naturliga urvalet så kommer stammen till slut bli så pass svag att det får allvarliga konsekvenser.

Ps. För inte alls längesedan trodde man vargarna i Spanien gick in på bondgårdarna för att försöka ta deras tamfåglar. Detta bevisades ganska snabbt med film, att vargarna gick in för att äta vindruvor. Så snabba er att utrota vargen annars kommer det inte finnas en druva kvar i världen.

51. Saliga äro de enfaldiga...

2008-10-24 09:07

Citerar A Åberg :"Glädjande nog finns det redan exempel på ett annat sätt att jaga, i Kalmar och på Öland har man försökt att rädda sin älgstam och vissa framsteg har också gjorts."
Vissa framsteg? Ge mig nu ett exempel på när vargen frivilligt skulle göra ett treårigt jaktuppehåll i viltvårdande syfte! Där bevisade du att endast människan/jägaren allena är kapabel till detta. Där vargen får härja återstår till slut ingenting.
Enkel matematik.

50. R Hamilton

2008-10-23 19:13

Tyvärr min bäste herr Hamilton har jag dåliga nyheter. Du påsod att forskaren Camilla Wikenros hade bevisat att "Vargen tar det han vill - utan att kolla statusen på bytet." Tog mig lite tid att läsa en av hennes avhandlingar. Hon kommer där fram till att vargarna i Grangärde i Dalarna, där hon gjorde sin undersökning, tog 85% kalv och inga handjur äldre än 2 år. Dessutom visar hon att jaktframgången på älg var 60%, men i en motsvarande undersökning i Alaska var den bara 26%. Hon förklara det med att älgarna i Sverige är ovana vid vargar och ännu inte har lärt sig hur man bäst försvarar sig. Hon bevisar alltså precis motsatsen till det du påstår att hon bevisar. Kanske skulle du vara lite noggrannare när du läser vetenskapliga avhandlingar.
Här är en länk till hennes avhandling; http://www.de5stora.com/illustrationer/fil_20041123132025.pdf

49. Vem kan påstå sig ha rätt?

2008-10-23 19:13

Är det någon av debattanterna som ifrågasätter påståendet att människan tillhör ekosystemet och är "skapelsens krona" och därför kan göra precis vad vi vill helt enligt Darwins teorier? (som f.ö. har reviderats en hel del)
Varför vi då är oense beror då att vi tycker olika.
Vem vet vad som är rätt?
Då får politikerna (som vi röstar fram) avgöra vad som är rimligt, ansvarsfullt, ekonomiskt och som gagnar både människorna och djurlivet och ter sig klokast eller vad?
Med många arter borta och med massor av nya arter är det orealistiskt att hävda att vår natur ska se ut som den tidigare vid någon tidpunkt gjort. Då, om någon gång tar man avstånd från evolutionen.

48. Troféjakt

2008-10-23 18:32

"Problemet är att eftersom kanske en av 20 tjurar är äldre än fem år, får dess stortjurar svårt att täcka stora revir för att nå alla kor vid en gles älgstam."
Bra Calle du har iallafall identifierat problemet och ni har restriktioner vid jakten, också bra. Men vart har alla stora tjurar tagit vägen? Är det vargen som har tagit dom, eller björnen? Vi vet båda svaret på den frågan. Jägarna har skjutit dom. Och då ställer jag frågan, hur många jägare avstår från att skjuta en 20 taggare om de ställer sig med bredsidan upp på 50 meter, även om dom vet att det inte finns någon liknande tjur på 25 mils omkrets?
Vi vet svaret på den frågan också. Ingen, eller kanske mer rättvist, nästan ingen. Detta är en av dom faktorer som hittils har gjort människan fullständigt underlägsen vargen som viltvårdare.
Dock hoppas och tror jag att det går att ändra på om bara jägarkåren använder sitt sunda förnuft. Glädjande nog finns det redan exempel på ett annat sätt att jaga, i Kalmar och på Öland har man försökt att rädda sin älgstam och vissa framsteg har också gjorts.
Angående hundaveln så har vi exempel på hur allt för mycket pengar har resulterat i defekta och farliga djur, t.ex problemen med schäferhundarna för ett antal år sedan. Nu tror jag man har rättat till det och allt det har skett på ganska kort tid, så man skall nog akta sig för att underskatta den genetiska betydelsen av trofejakten. Den har nu pågått så länge så det vore inte alls konstigt om vi idag kan se effekter, kanske i form av nedsatt reproduktionsförmåga eller nedsatt motståndskraft mot parasiter och sjukdomar.

47. Johannes G-man

2008-10-23 18:31

Då är enligt ditt resonemang de stora tjurar som stannar och tar figthen efter en meter otroligt försvagade! Och den som släpat sig iväg med vargflocken hängande i mulen och bakländen i 200 meter, en riktig överlevare.
Vilken matematik Vargen tar det han vill - utan att kolla statusen på bytet. Bevisat av Camilla Wilkenros forskning.
Sen må du som självutnämnd expert tycka vad du vill.

46. Anders Åberg och Dalle för vidare studier

2008-10-23 18:31

Jag har hittat två populärvetenskapliga artiklar som ni kanske kan tillgodogöra er. Lycka till!

J Westman 1997, 2005. Samtal med prof. Jack Sepkoski hösten 1997,
J Westman 1997, 2005, 2008. Intervju med fil.dr. Christine Janis november 1997.

45. Jägaren vs. Naturen

2008-10-23 18:31

De platser där naturen mår allra bäst är de platser där naturen inte värderas med ekonomiska termer. Jag skulle vilja påstå att just driften att bedöma allt utifrån ekonomi och ekonomiska värden är orsaken till att läget för naturen (och mänskligheten i stort) är rätt kritiskt just nu.

Nej, jägare, det är dags för er att vakna upp och inse att naturens främsta uppgift inte är att förse er med jaktbart vilt. Håll i er nu, för det här kan komma som en chock: naturens har ingen uppgift i att tjäna människan. Den helt enkelt bara finns och försöker överleva. Och ni gör det fan ta mig inte lätt för den när ni ska in och leka härskare, med rätt att bestämma vilka sorters djur som ska få finnas, i känsliga ekosystem som ni (och antagligen ingen annan människa heller) har full förståelse för.

Det som verkar vettigt och logiskt ur förvaltningssynvinkel på ytan kan få katastrofala följder på grund av samband som vi helt enkelt inte känner till än. Det finns gott om exempel på hur människan på kort tid har förstört känsliga ekosystem av ren okunskap.

Hur en intelligent människa som påstår sig vara naturintresserad på fullt allvar kan påstå att människan är bättre att förvalta naturen än vad naturen är, ja det är så dumt så jag saknar ord för det. Den enda förvaltning som människan och samhället i stort har visat sig bra på genom historien är kortsiktig ekonomisk förvaltning, och jag tror faktiskt inte att det är vad naturen mår bäst av (kom nu ihåg att ur naturens synvinkel så är en mansålder en oerhört kort tid...).

Och för er som slänger er med "lustiga" uttryck som klövviltshatare; bland oss genuint naturintresserade så är det för klövviltets, småviltets, fåglarnas och alla andra djur och växters skull som vi gärna vill se lite mer rovdjur i skogarna, som jagar på ett ur naturlig synvinkel intelligent sätt.

Ett exempel: om man för 30 år sedan åkte upp på Halle- eller Hunneberg i kvällningen så var det en bedrift att INTE se någon älg. Idag så ska man ha tur och skicklighet om man ska se någon. Vilket rovdjur står för den bedriften? Ja, inte är det vargen i alla fall...

Nej, där ser vi hur bra jägarna är på att förvalta en älgstam. I min bok är betyget underkänt.

44. Trafiken

2008-10-23 16:07

"Detta trots att ett 10-tal älgar dagligen påkörs och dödas eller skadas i trafiken, just av bilar." Så alltså så bör vi utrota bilarna för de förstör för jägarna, eller?

43. Förvisso Rovdjuret

2008-10-23 15:55

Som art skyggar älg för såväl människa som hund. Enstaka individer kan desensibiliseras och visa ett oskyggt beteende liksom vissa individer kan utveckla skygghet för andra företeelser. Men det är ett inlärt beteende på individnivå och omfattar knappast en hel population.
Skygghet för människa är förmodligen nedärvd sedan tusentals år då människa jagade älg genom närkontakt. Rädsla för bilar har älgen generellt som art ej utvecklat än därför att bilar endast funnits i älgens miljö i 100 år. Detta trots att ett 10-tal älgar dagligen påkörs och dödas eller skadas i trafiken, just av bilar.

42. Hamilton

2008-10-23 15:55

Så du konstaterar alltså att jag har helt rätt, svamlar och fäktas samtidigt?
Noggrann observation om genetiska brister, nja du har fattat det hela fel. De som har fallit offer inom 100 meter är troligtvis både mindre, långsammare och svagare än de som har överlevt.

41. Till Calle

2008-10-23 15:55

"och Glännman. Ska vi ha fem gånger så mycket i varg i Värmland-Dalarna enligt Rovdjursföreningens önskemål?"
Jag vet inte och det står jag för. Jag vet bara att jag vill att Sverige ska ha en livskraftig stam av varg och jag tycker inte att 150 djur som hotas av inavel är det.

40. Mr Glännman!

2008-10-23 15:36

Helt rätt att tjurar modell större fattades i hennes observationer. Men tror du att de andra bytesdjuren som fallit offer inom 100 meter och i legan, har utvalts genom noggran observation om eventuella genetiska brister och andra lyten av vargen innan den gick till verket? Det är ju det du påstår!
I övrigt konstaterar jag att du fortsätter att svamla och hoppar fram och tillbaka i din argumentaion i ett försök att fäkta åt alla håll!

39. Anders Åberg, naturfotograf?

2008-10-23 15:35

Nej då, livet består inte av lidande för mig. Däremot lider jag av din och andras synsätt inför vårt vilt. Jämföra fästingar med klövvilt visar vilket eländig syn du har på viltets olika värden. Var skriver jag något om att bli vegetarian? Eller att döda allt vilt som inte äter växter? Att haven är döda är tydligen ingen stor sak i din världsbild, var du verkligen naturfotograf? Men du kanske inte har intresse av att fota under vatten. Det är ju blött och kallt. Det är möjligt att jag pratar i nattmössan som du skriver men att strunta i de värden som viltet ger oss är inte bara dumt, det tyder på en omognad och ett förfärligt sätt till vilja att lämna världen till kommande generationer.

38. Vem ordnar jakt på trofétjurar?

2008-10-23 15:25

Anders Åberg har nog aldrig deltagit i en älgjakt. När en lovligt djur kommer skjuts det. Ingen avstår och tänker: "Nej, jag väntar på stortjuren". Däremot har till exempel mitt älgskötselområde restriktioner på hur många tjurar över tio taggar som får nedläggas totalt.
Människan är överlägsen vargen som viltvårdare. Du nämner hundraser. Enstaka uppfödare har under sin livstid på säg 40-50 år kunnat skapa en ny hundras med specifika egenskaper. Nej, Anders det är en myt att naturen alltid är bäst.
Problemet är att eftersom kanske en av 20 tjurar är äldre än fem år, får dess stortjurar svårt att täcka stora revir för att nå alla kor vid en gles älgstam. Problemet är alltså inte bristen på stortjurar utan helt enkelt bristen på älg.
Dalle, Falco och Glännman. Ska vi ha fem gånger så mycket i varg i Värmland-Dalarna enligt Rovdjursföreningens önskemål?

37. Mr. Hamilton

2008-10-23 14:48

"Hon hittade 21 vargdödade älgar. 8 rådjur. De dödade älgarna var huvudsak kalvar och fjolingar. 5 st var äldre djur. Hennes egen sammanfattning är: "Vargen är en så skicklig jägare att den inte behöver koncentrera sig på sjuka djur, jakten var oftast över efter 100 meter ibland blev bytesdjuret kvar i legan". Detta sagt av en som verkligen vet vad hon talar om
Johannes Gläfsman -fäll ned huvan på den svarta munkjackan och se verkligheten!"

Vad jag kan se av din skrift så dödade inte vargarna några som helst stortjurar. Gör jägarna likadant? Naturligtvis inte. Jakttidningar och jägarhyddor är fyllda med bevis från troféjakterna som de har drivit.

Ser du skillnaden? Om inte så ska du nog fälla ned din mössa långt över öronen, någon munkjacka har jag inte på mig och jag är också av en sådan kaliber att jag kallar folk vid deras namn. Det som du håller på med höll vanligt folk på med i mellanstadiet. Vilken klass går du i?

Att utrota vargen för att den skulle vara inplanterad framkallar ett högt skratt, varför har redan Fredrik beskrivit.

Johan skriver om lidande. Hur många djur skadeskjuts varje år i jakt? Jag har hört siffran 30%... Snacka om lidande.

"måste tydligen hämta inspiration från nazismen för att kunna uppbåda det från vargkramarnas och jägarhatarnas sedvanliga dravlet!"

Det är synd att man ska bli kallad vargkramare och jägarhatare på grund av att man har en annan åsikt. Vargkramare går bra, kalla mig gärna trädkramare också för jag anser att gammelskogen ska få vara kvar. Men jägarhatare? Vad får du det ifrån? Jag har inget emot jägare och jag anser att många arter som jagas måste jagas, det är bara sättet att jaga man måste ändra på.

Reine tycker att vi inte behöver, har aldrig behövt och kommer aldrig behöva varg. Behöver vi älg? Behöver vi kronhjortar, behöver rådjur, behöver vi varandra? Jag anser att älgen behöver vargen för en riktig naturlig urval och jag anser att jägarna behöver vargen för att lära sig lite om naturligt urval, det står tydligen inte i eran bok.

En annan sak som vi kan göra är att ni jägare kan väl skriva en lista på var människan egentligen behöver för att överleva och lämna in till någon myndighet av något slag. Så utrotar vi allt annat. Tyvärr tror jag faktiskt att älgen kommer stå med på den listan, för behöver vi verkligen älgen? Jag har klarat mig utan den i många år, även om jag både tycker om att fotografera och äta den.

36. Stackars Johan

2008-10-23 14:47

Du kan inte ha det lätt Johan, ditt liv måste vara ett enda stort lidande, för jag antar att du känner lika starkt för varje blåmes som hamnar i hökens klor, varje fluga som fångas av en ond geting och varje stackars fästing som vi obarmhärtigt sliter ut ur våra skinkor, oj oj.
Du säger att du försöker att inte bli upprörd av okunskap och så tänker jag med, men ibland undrar jag lite, för slutsatsen av ditt resonemang verkar bli att vi människor borde döda alla djur som inte äter växter, men ändå vill du inte bli vegetarian, hmm.
Sedan upprörs du över att Östersjön är utfiskad, men Johan, nästan varenda en av de fiskar som har tagits ur Östersjön levde av att plåga livet ur andra fiskar.
Ärligt talat så tror jag att du pratar i nattmössan, som man brukar säga, även om jag instämmer i din upprördhet över hur illa vi hanterar tamdjuren.

35. Falco

2008-10-23 14:46

Du har gjort en fundamental miss. De svenska älgarna har alla gånger lärt sig att undvika människor då de uppfattar människan som ett rovdjur. Det är därför det många gånger kan vara svårt att krypa fram på ett ståndskall på älg. Så fort de känner vittringen av en människa flyr de. Detta har de lärt sig.
Jämför med älgarnas beteende i många av de forna öststaterna där jakt på älg ofta bedrivs från bil. Där flyr älgarna i rasande fart så fort de ser eller hör en bil närma sig. Men om man går till fots bryr de sig inte särskilt mycket, man kan till och med gå i fel vind och de flyr ändå inte. De känner sig med andra ord inte hotade av människan.
Men det gör de svenska älgarna som vanligtvis (undantag finns alltid) står helt lugnt och stilla då man kommer med bil. Men kommer man till fots flyr de så fort de ser en eller känner lukten av en. Detta då de ser människan som ett rovdjur på grund av den jakt vi bedriver på älgen.
Att de lär sig undvika människan och ser människan som ett hot (predator) är ju vidare inte konstigt. Skjuter man en kalv så lär sig ju kon och eventuell dubbelkalv att människan är farlig. Många kor har någon tjur som står och lurar i bakgrunden så man må skjuta kon men tjuren klarar sig och lär sig och så vidare. Således är det självklart att de lär sig se människan som ett hot (predator) och inte bara hunden som du påstår.
Jan Guillio har för övrigt gjort en jaktfilm från Ukraina, tror jag att det var, där man kan se hur annourlunda älgarna beteer sig där jämfört med här i Sverige. Han står helt öppet och pratar en liten bit ifrån älgarna och de bryr sig inte och så vidare.
Detta gör han upprepade gånger utan att älgarna flyr men de gör de då de kommer med bilen. Bara ett tips så du får se det med egna ögon.

34. Till Anonym anas doc...

2008-10-23 14:45

Vad är problemet? Inlärningsförmåga, anpassningsförmåga och specifika egenskaper på individnivå nyttjas ju ofta i avelsverksamhet. Det finns många exempel på detta i linjeavel av raser av hundar och hästar.
För att få ett genetiskt genomslag på en hel djurart behövs dock tid och tryck i form av kontinuerlig miljöpåverkan och selektion och överlevnad av individer med rätt och gynnsamma egenskaper.
Vad gäller jakt på älg blir framselektionen av överlevare för spretig och osäker därför att individer med snabb inlärning och hög anpassningsförmåga inte konsekvent sparas i jakten som bedrivs alltför olika och dessutom utan kontinuitet. Dessutom torde älgen ha svårt att inse kopplingen mellan älghundens irriterande närvaro och det dödliga, sporadiska hotet från en kula i luften.
Predatorerna är däremot tydligare och lättare att förstå. De har haft ett jämt, konsekvent och förutsägbart selektionstryck året runt och det har därför gett älgen dess nuvarande egenskaper. Utan älgens nuvarande egenskaper hade vi ingen älgjakt.
Predatorerna använder få och enkla verktyg som älgen känner sedan urminnes tider till skillnad från människans jakttaktik som ändras årligen.

33. Varför?

2008-10-23 13:50

Jag försöker verkligen att inte bli upprörd över okunskap och vad det verkar som ren ondska vilket präglar klövviltshatarna, men det går inte att bara låta det passera utan kommentar.

Hur i hela friden kan man med vett och sans vilja låta plåga ihjäl 10 000-tals älgar och ett oräkneligt antal individer av våra andra vackra viltstammar varje år?
Hur är det möjligt att man vill inte bara öka plågandet av det vilda, utan ytterligare öka den redan allt för stora hanteringen av fabriksproducerat kött med plågsamma djurtransporter med en florerande mängd sjukdomar som drabbar djur vilka lever under usla och trängda förhållanden. Att man vill att vi ska sluta äta ekologiskt viltkött av högsta kvallitet till förmån för stressade och medicinerade djur som levt sitt korta liv i en miljö som knappast kan kallas för naturlig är anmärkningsvärt. Vi kommer inte under överskådlig tid att sluta äta kött, det kan vi nog vara överens om så detta är konsekvenserna.

Ja, tänk att en enkel jägare som jag kan känna sorg och medlidande med djur som lider, vilda som tama, men har man varit i ett industrislakteri och sett eländet så kommer man ihåg det länge.
Visst finns det exempel när viltet utsätts för lidande under jakt men med utbildning, bättre vapen och ett ökat miljö och djurskyddstänkande så har vi kommit enormt långt i varje fall här i norden och det är just vårt förhållande som diskuteras.
Att ett vilt plågas minimalt med ett välriktat skott vet varje människa som har erfarenhet av jakt. Att viltet plågas maximalt vet alla som orkar sätta sig in i situationen när en älg blir tuggad på medan den är i livet.
Men det sistnämnda kanske är naturligt och fint på något vis.

Vad är naturligt?
Kan det vara så i ett vidare perspektiv att det är naturligt att vi människor med vår intelligens är satta att vakta över och gynna viltarter som skänker oss glädje och ett kvalitativt värde i form av föda och naturupplevelser? Kan det finnas en mening med det?

Kan det vara naturligt att vissa djurarters öde är att decimeras då de endast ger de människor som är direkt berörda av dessa arter en stor mängd problem? Att bekämpa insekter och råttor som ger olust är ett exempel när det är ett naturligt och fullt accepterat beteende. Spindlar anses äckliga men vargungar är gulliga.

Vi vet att tusentals arter försvunnit under årmiljonerna till förmån för andra som är bättre skickade att föra livet framåt på vårt arma klot. Kan det vara så att just vargar med sina gulliga ungar inte har de förutsättningar som krävs för att vara en av de arter som är vinnare i det stora evolutionslotteriet? Kan det vara så att genom domesticeringen av vargen (hund) är canis sätt att överleva i utvecklingen?

Kan vi visa något exempel på när människor blivit lyckligare och friskare av minskande möjligheter till självförsörjning och är det bättre någonstans på jorden där man inte kan ha tamboskap utan dygnetruntbevakning i hagar och inhägnader än i de fall när människor kan sova lugnt på natten?

Är det bra för turistnäringen när besökare väljer Sverige före andra länder som föremål för semestern då huvudanledningen med resan är att få se skogar och marker som hyser världens finaste älgstam?

Många frågor blir det, men så klart inga svar.

Östersjön är utfiskad och tom av girighet och dumhet, viltstammarna ska nu decimeras till miniminivåer av penninghungrande skogsbolag och av kötthungrande rovvilt.

Ja jävlar, man kan bli galen för mindre när man tvingas vara med och se hur utveckling och viltförvaltning slås i krav av enfald och flata politiker.
Ha en fin höst alla ni som är ute i skogen!

32. Hur ska vi ha det?

2008-10-23 12:33

Att Feynman lever i en världsbild som skiljer sig något från resten av befolkningen är väl ganska klart vid det här laget, men det känns som om jägarkåren sammantaget kanske skulle sätta sig ned och fundera på hur vi ska betrakta vargen.

Å ena sidan säger man att evolution är en oerhört långsam process (och det stämmer ju). Å andra sidan så pratar man utan att tveka om vargen som en inplanterad art. Jag skulle vilja påstå att i det tisperspektiv som evolutionen kräver, så är vargen i allra högsta grad en inhemsk art. Att människan lyckats tränga undan den under ca 100 år är nog att betrakta som en parentes i evolutionshistorien.

Ni får ursäkta mig, jag hänger inte med i svängarna när kappan vänds efter vinden för att producera argument som passar jaktlobbyn.

Som jag ser så finns det två tankesätt:

1) Vargen är en del av samma ekosystem som älgarna eftersom den har varit det några tusen år, och varit borta en så kort tid att det inte kan ha haft någon evolutionär påverkan.

2) Vargen är att betrakta som en inplanterad, främmande art (likt till exempel fasanen, ett annat populärt villebråd för en del jägare), eftersom den har varit borta så länge att den har spelat ut sin roll, evolutionärt.

Om vi utgår från att variant 1 stämmer, så ser jag inte problemet; vargen är fortfarande en del av ekosystemet så dess återtåg kommer inte påverka älgstammarna i någon större omfattning.

Om vi istället utgår från att variant 2 stämmer, så borde kanske jägarna ta sitt evolutionära ansvar och också utrota andra inplanterade djurarter som t ex dovhjort (som inplanterades under 1500-talet), fasan (mitten av 1800-talet) och kanadagås (början av 1900-talet).

Eller är det möjligtvis så att jägarna anser sig vara de högst stående av alla varelser, och därmed besitter ensamrätten att bestämma vilka arter som ska finnas och vilka som inte ska få finnas?

Inom de allra flesta områden så har människans kunskap och förmåga rört sig framåt med tidens gång. Men det för mig finns två lysande undantag. Det ena är religioner i största allmänhet, där den uppfattning om tingen som härskade för ett par tusen år sedan fortfarande tycks gälla, mer eller mindre okritiserad. Den andra är jägares inställning till rovdjur, vars utveckling tycks ha stannat av någonstans runt 1850. Tro mig, det har runnit en del vatten under broarna sedan dess.

31. Falco...

2008-10-23 12:32

...kunde fundera på vad som är en ärftlig egenskap och vad som är uttryck av denna egenskap.
"Fundamentalt i evolutionsteorin är att alla egenskaper är uttryck för en funktionell och ändamålsenlig anpassning till omgivningens miljö, krav och hotbild (predatorer).
Uttryck för inlärda beteenden varierar på kort sikt och ligger på individ- och generationsnivå och sätter först så småningom spår i genetiken."

Den ärftliga egenskapen är inte det inlärda beteendet, utan egenskapen att överhuvudtaget kunna lära sig något. Det må sedan vara att lära sig handskas med angripande varg eller skällande älghund, smita genom drevkedjan eller stå och gömma sig i de tätaste buskarna.
Egenskapen att lära sig försvinner inte från älgens genetiska arv i och med att vargar saknas, det finns nämligen ändå ett överlevnadsvärde i den egenskapen.

30. Feynman framhärdar bakom tangenbordet

2008-10-23 11:37

Signaturen Feynman försöker undervisa i evolutionslära, tyvärr faller hans lärospån tungt till marken och vägrar lyfta diskussionen. Hans utlägg om växtätarnas starka löpförmåga utvecklad enbart för att hinna fånga det undflyende gräset är roande men inte mer. Hans fossilära hänvisning saknar också vetenskapligt stöd eller bygger på ett gravt missförstånd.
Hur är det då med sensoriska funktioner, exempelvis syn, hörsel, luktförmåga och motoriska funktioner som snabbhet, uthållighet, fysisk styrka etc., psykiska egenskaper som flyktbenägenhet, flockbeteende varseblivningsförmåga, aggressionsbeteende, försvarsbeteende etc.
Fundamentalt i evolutionsteorin är att alla egenskaper är uttryck för en funktionell och ändamålsenlig anpassning till omgivningens miljö, krav och hotbild (predatorer).
Uttryck för inlärda beteenden varierar på kort sikt och ligger på individ- och generationsnivå och sätter först så småningom spår i genetiken.
Vad gäller den svenska älgjakten och dess påstådda betydelse som predatortryck.
Älgen uppfattar knappast älgjägaren som predator utan snarast älghunden och det innebär att den anpassar sitt beteende enbart till älghundens aktion. Några egenskaper att utveckla för att undvika studsarkulor från luften och älgtorn finns inte och de älgar som drabbas kan ju knappast heller dra några slutsatser att föra vidare.
Människan kan därför aldrig utöva något tillräckligt uthålligt och konsekvent selektionstryck på älgstammen såvida vi inte övergår till att själva till fots jaga älgen. Med tanke på älgjägarkårens ålder, skröplighet och svettdrivande goretex-ställ lär det dock inte ske.
Selektionen genom jakten är tyvärr alltför inkonsekvent för att ge någon önskvärd utveckling av älgstammen. Predatorerna däremot besitter den nödvändiga kontinuiteten och konsekvensen för att nå en selektion av egenskaper hos bytesdjuren.

29. Missad information

2008-10-23 10:33

När jag läser vargvänners kommentarer finns en som säger att 1 000 räcker. De övriga sväljer de 2 000.
T.ex. Dalle tycker du att Svenska Rovdjursföreningen har rätt som tycker att fem gånger nuvarande koncentration i Värmland-Dalarna är önskvärd. Är detta er uppriktiga mening?

28. He he he!

2008-10-23 10:33

Rovdjurstalibanerna gick i taket när kungen tog bladet från munnen. Det blir liv i luckan så fort kungen pratar.
Men han säger ju bara det som andra jägare har sagt i många år.
Inget har blivit bättre sen vargen tilläts öka i antal. Jag förspråkar en total utrotning av vargen i Sverige. Vi behöver inte, har aldrig behövt och kommer aldrig att behöva ha varg här. De som vill gulla med vargar kan åka till kolmården.

27. Herr Glännmann...

2008-10-23 10:33

...måste tydligen hämta inspiration från nazismen för att kunna uppbåda det från vargkramarnas och jägarhatarnas sedvanliga dravlet!
Här kommer också mantrat att vargen stärker älgstammen genom att ta de svagaste och sjuka djuren.
Biologen Camilla Wilkenros tillbringade 97 dygn i vargens spår i Dalarna, för att kartlägga vargen som jägare i en avhandling. Hon hittade 21 vargdödade älgar. 8 rådjur. De dödade älgarna var huvudsak kalvar och fjolingar. 5 st var äldre djur. Hennes egen sammanfattning är: "Vargen är en så skicklig jägare att den inte behöver koncentrera sig på sjuka djur, jakten var oftast över efter 100 meter ibland blev bytesdjuret kvar i legan". Detta sagt av en som verkligen vet vad hon talar om
Johannes Gläfsman -fäll ned huvan på den svarta munkjackan och se verkligheten!

26. Urvalet

2008-10-23 10:32

Urvalet i naturen är en långsam process, men den pågår hela tiden och både närvaron av, eller frånvaron av varg, påverkar urvalet. När människan griper in har vi sett exempel på att processen kan snabbas på ganska rejält, hundraser som blir dåliga på olika sätt till exempel.
Älgstammen är idag nästan helt styrd av människors urval och nu har vi en situation i stora delar av landet, där älgarnas eget system för genetisk styrka, nämligen konkurrensen mellan stora vuxna tjurar om vem som skall få föra sina gener vidare, har i det närmaste satts ur spel på grund av trofejakt. I södra Sverige hände detta för ganska länge sen och där finns numera väldigt få stora tjurar. Följden blir att den tjur som råkar ha fått några år på nacken alltid är starkast, utan att den behöver vara genetiskt sett bra. I jämförelse med det skulle en stark vargstam återställa balansen igen.
Nu kan vi inte ha hur mycket varg som helst och därför blir det en kombination av människans, klimatets, mattillgångens, sjukdomarnas, parasiternas och vargens urval som påverkar älgstammen. Min förhoppning är att jägarna fattar att det inte går att hålla på så här utan att de tar sitt ansvar för en genetiskt livskraftig älgstam och sluta skjuta stortjurar, för om det är någonting det finns svart på vitt på, så är det att älgen är illa hanterad av människan.
Sedan herr Feynmans arkeologiska bravader kan man ju bara le åt, han verkar tro att växtätarna var tvugna att springa ifatt grästorvorna och därför har blivit så snabba.

25. Feynman...

2008-10-23 09:17

...verkar vara en hejare på att "hylla" den förvaltning av rovdjur vi idkade före 1900-talets inträde. Hur var det då med all annan förvaltning av vilt på den tiden? Jo du, precis så som du verkar vilja ha det, eller vi kan kalla det "Feynmans lag": "Var och en bestämmer själv uttag av allt vilt på sina marker, detta gäller alla förekommande arter. Det räcker så länge det räcker. Jag behöver inga myndigheter och instanser som talar om för mig vad och hur mycket jag skjuter på min egen mark, detta klarar jag själv, det är min mark och mina djur det handlar om"...Kan bara stilla undra hur våra klövviltstammar skulle sett ut idag med detta upplägg, tror knappast att ett par hundra vargar gjort vare sig till eller ifrån.

24. Småler

2008-10-23 09:16

Det är beundransvärt att se alla jägare, som inte vill bistå med sina namn, framföra åsikter och inlägg som kan jämföras med anonyma nazister som hävdar att dödandet av judar aldrig ägt rum...
Är ni sådana som tror att människan inte heller tillhör däggdjursfamiljen utan är någon slags övergud?
Vem är det som föder vargarna? Ja det är naturen, och den som sköter vägarna är oftast ägaren till vägen. Tror ni att ni äger älgarna och skogen de lever i? Patetiskt i sådana fall...
Tror ni verkligen att vargar är likt aliens på film, som drar från ställe till ställe för att utrota allt utom sin egen art. Har ni verkligen aldrig läst något annat än jägartidningar och böcker? Jag trodde att man i varje skola fick reda på vem Charles Darwin var och vad han upptäckte, men ni kanske har en ålder från tiden då man trodde att jorden var platt?
Det är väl självklart att vargar stärker en älgstam, kronhjortsstam, rådjursstam eller vad fan det nu finns för djur där de har sina revir... Vargar är inga dumma djur, faktiskt släkt med era jakthundar. De tar den svagaste varje gång. Det vore oerhört dumt att ge sig på de största och farligaste älgarna och inget som naturen skulle tillåta. Vargen ger sig på de svagaste älgarna med sämst gener och de som överlever är de starkaste. Desto längre det håller på desto av desto bättre kvalité blir stammen.
Ja, så länge ni inte tror på alienhistorien då och det krävs ju även att ni jägare gör likadant. Skjuter de svaga älgarna...
DÄRMED inte sagt att älgarna blir fler. Kvantitet och kvalité är inte samma sak vilket åtminstonde jag fick lära mig på varenda lektion i skolan. Ni verkar vara av en annan åsikt och tycka att kvantitet går före kvalité. Varför ?

23. Oj

2008-10-23 09:15

Ord som "Av arkeologiska fynd" och "Det finns fortfarande även i varglänen fläckvis gott om älg" sipprar fram. För den som är intresserad finns det siffror om hur många älgar som skjuts varje år. Bara att kolla med länsstyrelsen.
Feynman. Var är källan till dina arkeologiska kunskaper? Tydligt är i alla fall att du verkar föredra 1800-talet eller för den delen 1300-talet. Hur kommer det sig? Är det inte dags att bli en modern människa?

22. Offerviljan stor när andra offras

2008-10-23 09:14

Redan dagens vargtäthet i Dalarna, med nuvarande förnekelse av problem och skyddsjaktbehov, kommer att slå ut skogsbetet och fäbodkulturen.
Några få udda människor offrar mycket för att bibehålla en betes- och fäboddrift som innehåller stora biologiska och kulturella skatter, mer utrotningshotade än "den svenska vargstammen". Ersättning som erhålls för denna gärning är så blygsam att man kan klassa det som ideellt arbete.

Rovdjursfantaster inom och utanför myndigheterna offrar skogsbetes- och fäbodkulturen och i förlängningen troligen all småskalig djurhållning i vargrevirområden, om inte insikt och eftertanke ersätter den okritiska entusiasm som "rovdjursinformationsmiljonerna" har inplanterat.
Problemen för de drabbade göms undan och istället förs ett medialt hetskrig mot jägare, eller en "kamp land mot stad".

Propaganda har ersatt kunskap, förståelse och samverkansvilja.

Det pågår ett oetiskt offer av dem som drabbas och en idiotisk ras- och kulturutrotning.
En levande kultur offras – det blir kanske bara akademiska studier och museal åskådning kvar. Det ska väl vara en utdöd kultur för att får kosta lika mycket som vargakademikerna.

Ni som tror att ni verkar för biologisk mångfald genom enfaldig antalsstyrd vargförvaltning kommer att skämmas när ni inser konsekvenserna.

21. Åberg

2008-10-23 09:13

Genetiskt bättre blir inte älgstammen av vargen. Det finns faktiskt svart på vitt på att människan gör ett bättre jobb än vargen.
Å andra sidan är ju människan också ett rovdjur, högst på stegen faktiskt, så hur är det själv med de grundläggande kunskaperna och enkel logik? Eller har du och Darwin tagit bort människan ur
det ekologiska systemet?

20. Man blir rädd

2008-10-23 09:13

Det är lite skrämmande att se frånvaron av grundläggande kunskaper om hur naturen fungerar hos vissa naturfotografer. Det naturliga urvalet tar väldigt lång tid... Eller klättrade du ner från trädet igår?

19. Naturliga urvalet...

2008-10-23 09:13

Anders Åberg - det är ganska dumt/lustigt att använda begreppet "naturligt urval" med en så uppenbart inplanterad art som vargen...

18. Anders Åberg

2008-10-23 09:12

Självklart utvecklar rovjur och bytesdjur egenskaper under årtusenden. Men vill vi verkligen ha aggressivare älgar i våra marker? Då kanske det blir sant som man lär barnen i skolan i Dalarna. Skogens farligaste djur är älgen. Jag rekommenderar Moose -Behavior-Ecology-Conservation av Valerius Geist, ISBN 0-89658-744-4 så får du djupare kunskap i vad som formar älgen.
OBS! Boken är absolut inte tråkig facklitteratur.

17. Snälla Anders Åberg tänk till

2008-10-23 09:12

Tror du inte att vi jägare duger till att skjuta bort gamla, svaga, sjuka individer från älgstammen? Jag lovar dig att vi jägare är minst lika bra som vargen på detta och faktum är att dessa svaga individer ofta skjuts först under älgjakten. De är nämligen ofta lättast att jaga. Vargen kommer inte att ändra ett dugg på det.
Vargen är dessutom fullt duglig på att ta starka och friska individer ur vår svenska älgstam precis som vi jägare också kan och gör.
På vilket sätt skulle vargen göra den svenska älgstammen bättre med tanke på att vi redan har ett rovdjur, det vill säga vi människor som sköter predationsbiten? Vi människor kan dessutom göra ett reglerat uttag ur älgstammen vilket vargen definit
ivt inte gör. Faktum är att vargen har inget som helst att tillföra. Det är skrämmande att du saknar grundläggande kunskap om det naturliga urvalet.
Människan är det effektivaste rovdjuret alla kategorier. Vi har dessutom möjligheten att reglera och planera förvaltningen av olika viltstammar vilket inget annat rovdjur klarar av. Vi har också förmågan att utrota våra konkurenter vilket starkare arter också gör helt i enlighet med det naturliga urvalet.

16. Anders Åberg, har du förstått något om det naturliga urvalet?

2008-10-23 09:10

Antag först att du har rätt, att vargarna styr älgarnas evolutionära genetiska förändring. I vilket tidsperspektiv tror du att ett återinplanterande av vargar i Sverige på detta vis kommer att ge oss ”bättre älgar”? Tänk efter innan du besvarar denna fråga för rätt svar är ”aldrig”!
I stället för att lära älgarna att skydda sig mot vargar på det mest brutala och kostsamma sättet genom att återinföra varg, så är det väl bra mycket smartare att inte återinföra varg så att älgarna slipper denna plåga. Detta handlar om inlärning och inte evolution.
Så en liten anmärkning om evolution, genom fossilfynd är det fullständigt klart att växtätarna utvecklade sin förmåga att springa snabbt och långt mer än fem miljoner år innan rovdjuren utvecklade denna förmåga. Slutsatsen är att både växtätare och rovdjur förändras under det evolutionära trycket av att jaga föda, och av detta följer att det är växtätarnas utveckling som styr rovdjurens utveckling, och inte tvärtom. Växtätare, som är duktiga på att fly undan varg men som inte är bäst på att finna föda, dör. Många av växtätarna, som måste vara mycket mera talrika än vad rovdjuren är, överlever om de är bäst på att få tag i föda även om de inte är bäst på att fly undan rovdjur. Detta beror på deras stora antal. De rovdjur som är bäst på att riva växtätare överlever.
Det finns många växtätarstammar runt om i världen som inte utsätts för stora rovdjur, någon genetisk ”kollaps” av denna orsak är fullständigt okänd.
För den svenska älgstammen saknar vargarna fullständig betydelse evolutionärt.

15. Läs Aftonbladet!

2008-10-23 09:09

Läs om björnarna i Rumänien eller var det var! Björnar mitt i stan. Är det så kanske rovdjursälskarna vill ha det? Tänk va bra, då slipper ni ta bilen å bli en sann naturvän!
Funkar det där, funkar det här. Eller räknas de inte heller som folk? Rovdjuren kan ju inte vara i Fjollträsk, för där bor det ju folk har man ju fått höra!

14. Calle

2008-10-22 19:45

Jättebra skrivet, Calle. Bort med "Gråben" i skogen och helst även på denna sida för jaktintresserade!

13. Man blir rädd

2008-10-22 19:45

Det är lite skrämmande att se frånvaron av grundläggande kunskaper om hur naturen fungerar hos vissa jägare. Att som några av er gör förneka det naturliga urvalet, är något man bara brukar finna i extrema religiösa kretsar. Det är ju en fullständig självklarhet att rovdjurens predation formar bytesdjuren, precis som klimat och sjukdomar gör det. Kan det vara så illa att vissa jägare föredrar att strunta i Darwin för att lättare kunna försvara sin rätt att skjuta bort alla kapitala älgtjurar?
Att älgarna naturligtvis anpassar sig till vargen och också blir bättre på att försvara sig är ju också helt självklart, dom minst agressiva älgkorna kommer att förlora fler kalvar än dom som är tuffare och således bli fler. Ganska enkel logik, men förvånande hur det mest uppenbara skall vara så svårt att begripa.

12. Mormor och Gråben vandrar i forntiden

2008-10-22 18:04

Mormor vet att berätta att ”Inte ens före 1820-talet försökte man verkligen utrota vargen (för det hade man nog klarat om man verkligen velat), och det var heller inte alla som såg den som ett större problem.”
Hur har mormor fått sådan kunskap om 1800-års människor och deras känslor? Att människor som levde 1800 inte såg vargen som ett problem är en sensationell uppgift, vilken källa har du för detta?
Vilken källa har du för att man inte ville utrota vargen före 1820, detta är också en sensationell uppgift.

Lite tilltugg till mormors påståenden:
Västgötalagen sade: "Alla, som i Västergötland bo, ingen undantagen, skola bygga varggård eller hålla vargnät".
I Magnus Erikssons landslag från 1347 och i Kristofers landslag från 1442 angavs att alla skulle hålla med varggård, vargnät, vargtrumma, vargtång, vargsjput, gevär, lapptyg som skulle användas i en allmän skyldighet att döda alla vargar man kunde.
Genom 1647 års jaktstadga infördes skottpengar på varg i Sverige.
Från 1830 användes stryknin.

Är det dessa milda vargvårdande lagar som mormor tar till intäkt för sina påståenden eller har hon mera tillförlitliga källor?

Sen måste du komma överens med Gråben, så här säger han i tråden ”Rovdjursföreningens hot mot skogens konung”: ” Tänk från 1789 till 1825 så utrotades nästan älgstammen. Och rovdjuren var nästan borta.”

Ja, det är inte lätt för oss andra när experterna är osams, hur skall ni ha det? Var det inga älgar men 6 000 vargar (mormor) eller var det inga älgar och inga vargar (gråben)?

11. Fakta skall fram, tiden är ute för vargentusiasterna

2008-10-22 18:04

Äntligen nu börjar det hända saker. Under lång tid har de län som drabbats hårdast fört en kamp mot vargetableringar, en kamp som oftast varit David mot Goliat.
Nu när Kungen säger sin åsikt blir det ett himla liv. Jättebra att det blossar upp ordentligt. I massmedia kan vi också läsa att Jägareförbundet under hösten helt plötsligt börjat jobba för vargjakt. Det fakta som nu redovisas är en bra grund att gå vidare på, och den skogsägare som inte värderar sin fstighet inkl. jaktvärdet är en dålig affärsman.
Skall vi markägare verkligen låta oss bli betraktade som fem-femmor? Nej, enade med jägare och övriga drabbade skall nu vargdebatten föras ännu hårdare. Vargen är inte utrotningshotad o vi i Sverige behöver inte vara med och föda dem heller, vi har mer värde i att bevara de viltstammar som vi är kända för.
Vem är det egentligen som föder vargen med mat? Vem är det som bekostar vägunderhåll av våra skogsvägar? Vem är det som då skall vara med och få sin del av kakan? Inte är det naturmupparna i alla fall. Svaret är enkelt.

10. Helt riktigt

2008-10-22 18:02

Allmogejakten rensade skogarna på klövvilt. Därför var rovdjuren hänvisade till människans tamdjur. Det finns skrämmande siffror från den tiden över rovdjurens härjningar. Eftersom maten fanns nära människor och staten gav frikostiga skottpengar var det inte så konstigt att vargen decimerades kraftigt. Allmogejakten gjorde ju också att bössor var vanliga.
Vi har inte 2 000 vargar idag. Det finns fortfarande även i varglänen fläckvis gott om älg. Vad jag helt enkelt gjort är att beskriva vad Rovdjursföreningens scenario skulle leda till.
Så länge våra älgar har tillräcklig med mat hålls den genetiska kvaliteten på naturlig väg genom tjurarnas konkurrans. Varg kan göra att det blir svårare att ställa älg vilket leder till mer skott på springande djur. En sak. Älgarna i Nordamerika är betydligt aggressivare. Vi ska alltså inte bara ha varg och björn i skogen, vi ska ha ilskna älgar också. Hur kan för övrigt vargens predation på kalv och fjoling leda till ett bättre urval?

9. Otur när du tänkte?

2008-10-22 18:02

Men Anders! Hur tänkte du nu? Rimligt med 1 000 vargar?
”Desto större del av älgbeskattningen som görs av vargen, desto bättre och genetiskt starkare blir nog älgstammen.”
Var har du fått det ifrån? Och hur skulle det bli med 1 000 vargar i Sverige? Vem skall sköta om och föda den vargstammen?
Stå tillbaka och dela med sig av älgstammen till vargarna? Hur tror du att det fungerar i dag på marker med vargrevir? Jägarna först, björnarna sen och vargarna sist? Nya jakttillfällen? Visst.
Snart måste vi jaga varg så nog finns det annat att jaga än älg.

8. Anders Åberg, förbättrar vargen älgens gener?

2008-10-22 18:01

Detta märkliga påstående måste du nog visa lite underlag till. Av arkeologiska fynd så framgår det alldeles tydligt att älgarna som vandrade in i Sverige efter senaste istiden såg ut som de älgar vi har idag. Om vargens förbättring av älgstammen skall ta längre än 12 000 år så är det för länge för min del.
Älgarna har inte genomgått någon märkbar genetisk förändring under de 150 år vargen varit borta.
Vad du framför är en seglivad vargkramarmyt utan verklighetsunderlag. När detta inte går hem så brukar vargkramarna påstå att älgarna blir bättre på att försvara sig mot vargar när det finns vargar än vad de är när det inte finns vargar! Helleduttandedå, kloka ord som kommer ur vargkramarnas munnar.

7. Tveksam

2008-10-22 16:14

Vargen har inte bara älg att gnafsa på, vi har ju hjort och rådjur, men framför allt en expanderande vildsvinsstam på middagsbordet också. Men 2 000 vargar låter ju ändå mycket, tycker jag. Man är ju ingen biolog, men kanske hälften och med en årlig jaktkvot, som på björn låter lite rimligare. Sedan tror jag att jägarnas älguttag faktiskt måste få stå tillbaka en aning för vargen. Det tillkommer ju nya jakttillfällen på vildsvin och kanske då även på varg. Desto större del av älgbeskattningen som görs av vargen, desto bättre och genetiskt starkare blir nog älgstammen.

6. Varför hatar ni jakt?

2008-10-22 16:14

SVAR ÖNSKAS!

5. Mer info om älgens räddare

2008-10-22 16:13

Lägger in en länk där det står lite mer om Överjägmästare Herman Falk. Tänk från 1789 till 1825 så utrotades nästan älgstammen. Och rovdjuren var nästan borta.
http://www.wragarden.com/algpark.htm

4. Tack

2008-10-22 14:50

Calle, det går nog inte att beskriva på ett bättre sätt. Det är viktigt att vi jägare, naturintresserade och miljömedvetna förklarar detta för allmänheten. Rovdjursföreningens inställning är ett hot mot den svenska mångfalden och ekologisk matproduktion.

3. Hmmm, läs den här notisen

2008-10-22 14:49

Många älgar och vargkontakt för Sveriges största jaktlag

2008-10-16

Jaktlaget i Västra Fågelviks viltvårdsområde, Värmland, räknas som det största jaktlaget i Sverige. Årets uppsättning består av 145 jägare.
Att jaktlaget har blivit så stort beror till viss del på att man även har utländska jägare med i laget.
– Vi har jägare med från både Danmark och Norge, berättar Lennart Berglund, sekreterare i Västra Fågelviks viltvårdsområde, för Nya Wermlands-Tidningen, NWT.

Bra start på jakten
Årets älgjakt fick en lysande start. Totalt hann de tre drevlagen med sju drev under måndagen.
– Gårdagen gick jättebra. Vi fällde 15 älgar, nio kalvar, fyra tjurar och två älgkor. Idag har vi fått ytterligare sex stycken, berättar Lennart Berglund på onsdagen.
Det är mycket älg i skogarna. Redan på tisdagseftermiddagen hade laget hunnit fälla 21 djur. Tilldelningen på 18 vuxna älgar och 18 kalvar kan vara fylld till torsdagen om allt flyter på som det hittills gjort.
– Vi trodde inte att det skulle vara så mycket, säger Lennart Berglund till NWT.

Vargbesök
Men det är inte bara älgar som siktats i skogarna. Även en varg har visat sig.
– Det var en av danskarna som fick se en varg på 30 meters avstånd. Den gick bara lugnt förbi, säger Lennart Berglund till NWT.
Slut citat
Den här artikeln läste jag häromdagen i Jakt & jägare,
hur förklarar du den rika tillgången på älg mitt i vargreviret?

2. Calle Calle Calle

2008-10-22 14:48

Nu är det väl ändå så att älgen nästan var utrotad också på 1800-talet mycket på grund av att allmogejakten hade släppts fri 1789. Och hade det inte varit för Överjägmästare Herman Falk i Värmland så hade det nog inte funnits älg nu. Förresten han hade två tama björnar med som levde jäkel i huset. Ingen rädlsa för björnen där inte.
Så att du vrider på sanningen är precis som vanligt.

1. Suck!

2008-10-22 14:48

Rovdjursföreningen vill tydligen ha MINST 2000 vargar, vilket indikerar att de inte vill sätta någon gräns uppåt. Sätter vi ett tak, oavsett vad det skulle bli, måste nämligen jakt på varg ske. Det finns, bortsett från svält, nämligen ingen effektivt begränsande faktor för tillväxten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB