• Älgskadefondsföreningen

S svarar om rovdjurspolitiken

DebattPublicerad: 2013-10-16 10:18

Socialdemokraterna svarar i dag på allianspartiernas debattartikel om rovdjurspolitiken. S vill ha jakt på varg för att minska koncentrationerna och efterlyser att regeringen gör rätt, så att jakten kan starta och inte stoppas av EU.

Sverige måste på riktigt hitta en väg för rovdjurspolitiken som bär framåt. Det behövs mer av samverkan och respekt för både människa och rovdjur.

Regeringens politik har misslyckats. Ett tecken på det är ökande konflikter i samhället och att jakt på varg har stoppats på de platser där den hade behövts för att säkra människors sätt att leva.

Den har stoppats på grund av oenighet och oklarheter. Nu är regeringen på väg att göra om misstagen.


Otålig regering
Det som behöver göras nu för att vi ska kunna förvalta vargstammen och minska antalet vargar i de områden där konflikterna är som störst är att göra rätt. Vi måste följa de instruktioner som finns i de regler som vi gemensamt bestämt i hela EU.

Om man som regeringen ständigt försöker sig på genvägar och trixande så händer ingenting.

Otåligheten är regeringens största misstag.

Vi har idag en stor livskraftig vargstam. Vi tror att vi idag kan ha jakt för att minska koncentrationen, bara vi gör rätt och fattar beslut med rätt underlag. Stammen har idag en tillväxt på 16 procent årligen.
Men regeringen är bara ute efter snabba lösningar. Det är en populistisk politik som inte kommer att ge effekt. De har ju misslyckats i sju år med den metoden.


Dags att följa EU:s regler
Är det inte dags att följa EU:s instruktioner som hela tiden legat på regeringens bord? Regeringen måste ta fram ett referensvärde som bygger på vetenskapliga fakta. Den genetiska statusen på stammen ska vara undersökt och är tillsammans med den ekologiska situationen de faktorer som ska bedömas.

Det är, tror vi, inte fråga om att EU och andra anser att det finns för lite varg i Sverige. Det är bara fråga om att göra rätt, inte provocera genom att medvetet använda felaktiga underlag – som regeringen gör.

Det är i verkligheten som skillnaden kommer att märkas. Vi menar att det är dags att bygga för en framtid där beslut kan realiseras och som vi tillsammans kan lita på.

Matilda Ernkrans (S) ordförande miljö- och jordbruksutskottet
Helen Pettersson (S), ledamot miljö och jordbruksutskottet

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Mats S Johansson – Ernkrans & Pettersson tiger

2013-10-19 11:23

Om de hade kunnat så hade politikerduon Ernkrans & Pettersson kommit med ett (nedlåtande) svar. Något sådant svar finns inte på frågorna, och därför väljer Ernkrans & Pettersson att tiga. Förmodligen en klok väg, ty i Sverige brukar alla väsentliga skandaler förtigas. I Sverige tvingas politiker avgå på grund av bagateller, typ sno staten på en Toblerone, TV-avgifter, porrklubbsbesök och andra brott i samma viktklass. Men tyngre skandaler typ varginplantering, koldioxidcertifikat, stridsflyganskaffning etc. förtigs, ty här rör det sig om misstänkt brottslighet och förluster för skattebetalarna i mångmiljardklassen. Sensmoral är att skall du stjäla, tag då miljarder kronor.
Enligt Wabakken mfl var vargtillväxten under 90-talet i snitt 28 %, Olof Liberg uppgav 40 % för 2010-2011. Nu uppger Ernkrans & Pettersson 16 %, dvs. en fördubbling ca vart femte år; vilken period avser Ernkrans & Pettersson och vilken är deras källa? Ernkrans & Pettersson kritiserar regeringen för ”att medvetet använda felaktiga underlag”. Det ställer stora krav på att de själva kan redovisa ett vetenskapligt korrekt och sant underlag, i detta fall saknas relevanta källhänvisningar.
Ja, Mats S Johansson, dina frågor är intressanta, det är som om faunabrottsligheten får toppar vissa år, till exempel 1973, 1976, 1983-84, 2001 etc. Nämnas kan att 1983-84 antas inplanteringsvargars första valpkull ha fötts, Skånevargen som ville hem uppträdde, och en förlaga (Varggruppen) till SRF bildades mm.
Sossarna kan aldrig rentvå sig från skammen av att ha stiftat lagar som gjorde det straffbart att skydda sina husdjur från att levande rivas i bitar av varg. Domen från Dalsland om 6 månaders fängelse lyser som elden på en fyrbåk, och varnar landsbygden från att aldrig någonsin rösta på S-Mp-V.

26. #21 Det borde börja brännas snart.

2013-10-18 11:41

916L. Du ställer högst relevanta frågor. Här är några fler.

När bildades SRF?
Vilka bildade SRF?
Vem har gett SRF ett inflytande som står i direkt omvänd proportion till antalet medlemmar?
Vem har bestämt att de ska få mer i skattemedel (beviljat av det staliga verk som har avsvaret for rovdjursfrågor) än de tar in i medlemsavgifter?

Nixon hade sitt Watergate. Har vi ett svenskt Wolfgate?

25. #23

2013-10-18 09:38

Det är som jag brukar säga om SNF. De tycker bara att fäbodar är bra när de kan nyttjas för att hindra en avverkning.

Det är så vansinnigt mycket populism i den här politiken. Det saknas ett helhetsperspektiv. I sin iver över att få röster i valet låter politikerna sig förföras av lättsåld propaganda som de snabbt tar rygg på och kallar (sin egen)politik.

Sanningen är att (S) inte gjorde ett skit för landsbygden under sina år vid makten. Vargproblemet eskalerade i helt ohindrad fart fram till 2006. Minns §28 och Engdahl-målet!

Vad som sedan har hänt är att vargstammen till slut blivit så otroligt mycket större och mer spridd, men det är inte regeringens fel utan en ren biologisk orsak (det är som när (MP) kritiserar regeringens skolpolitik eftersom att speciallärarna blivit färre utan att ta hänsyn till att antalet elever minskat mer (p.g.a. mindre årskullar)!). Regeringen har iaf vågat ta obekväma beslut kring licensjakt. Vad man däremot kapitalt har misslyckats kring är att ta större eget ansvar i frågan om GYBS och krav på rovdjursutredaren avseende påverkan på människan, kostnader för brukare etc. Man har av feghet alltid skickat besluten till NVV, som i sin tur förvanskat politiska beslut efter tjänstemännens egna vilja. Nu tycks äntligen Naturvårdsverket förlora greppet, om än det kommer att ta flera år ytterligare av vanskötsel innan makten har flyttat från Valhallavägen. Man har också lagt sig alldeles för platt för Bryssel. Även där har Naturvårdsverket bidragit i egna tolkningar av direktivet, alltid med "fler vargar" som målbild.

Kan det finnas en enda tänkande människa som på allvar tror att en regering med (S) och (MP) och/eller (V) kommer att ge färre vargar och mer lokalt inflytande?

Med fortsatt (S)-styre hade vi inte haft någon förändring av §28, ingen licensjakt, ingen rovdjursutredning, inga beslut om skyddsjakt på LST-nivå o.s.v. Det hade varit fortsatt fritt fall!

24. Felaktiga underlag?

2013-10-18 08:59

Det skulle vara intressant att få höra Erenkrans & Pettersson utveckla påståendet att Regeringen använder felaktiga underlag i sin bedömning av gybs. VAD är det som är felaktigt, och PÅ VILKET SÄTT är det felaktigt? Det kan inte duga att påstå en sådan sak som E&P gör utan att komma fram med bevisning.

23. Ernkrans dubbla budskap

2013-10-17 20:17

I dagens SvD: "Vi delar också Lars Amréus kritik på flera punkter. Även den sociala hållbarheten och kulturmiljöaspekten måste finnas med när vi utformar skogsbruket – inte bara den ekonomiska och den ekologiska. Det är kulturhistoria som ligger bakom många av de artrika miljöer vi ser i Sverige idag. Skogar, ängar och fjäll är präglade av människans sätt att bruka jorden och skogen." (källa http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skogsbruket-maste-se-till-kulturmiljoerna_8626838.svd).
Tydligen gäller artrikedom bara när man ställer krav på skogsbruket. Om det gäller varg så gäller bara en art - vargen. Vilket dubbelspel! Bakomliggande brukarfientliga ideologi döljs dåligt i båda fallen! Inlägget flankeras av följande käcka uttalande: "Vi socialdemokrater valde att inte ställa oss bakom miljömålsberedningens betänkande."
Nej, det enda S vågar ställa sig bakom är MP.

22. Moderaten, du måste skämta!

2013-10-17 18:47

Jasså, Du påstår att alla vet att Alliansen gjort sitt yttersta för att hitta en lösning för att minska vargstammen, och då frågar man sig, vad är då resultatet av denna kraftansträngning, inte ett jota vill jag påstå! räkna gärna upp vad dessa färglösa politiker åstadkommit, vargstammen har fått växa okontrollerat utan att på något sätt få förvaltas, nej dom bara svamlar på och gömmer sig bakom EU-regler, pricis som alla andra partier i riksdagen, ärligt sagt tror jag att Du skämtar med Ditt uttalande.

21. Vargen och sossarna är värst

2013-10-17 18:30

Den socialdemokratiska ordföranden samt en ledamot av miljö och jordbruksutskottet har uttalat sig å miljö- och jordbruksutskottet, som det förefaller. De skriver, citat: ”Regeringen måste ta fram ett referensvärde som bygger på vetenskapliga fakta”.
Erenkrans & Petterson uppger inte klart vilket referensvärde de avser, men Rovdjursföreningen skriver å sin sida i ett ”beslutat” dokument, citat: ”Referensvärden för gynnsambevarandestatus med avseende på populationsstorlek (FRP) och utbredningsområde (FRR) ska fastställas i linje med EU:s riktlinjer och således vara en rent vetenskaplig process”.
Miljö- och jordbruksutskottets ordförande respektive ledamot citerar alltså här helt öppet Rovdjursföreningens policydokument (”Tankar kring en alternativ vargpolitik”, dokument beslutat av Rovdjursföreningens styrelse 2013-04-17). Då uppkommer frågan (frågorna): Står Riksdagens miljö- och jordbruksutskott bakom Rovdjursföreningens policydokument? Häpnadsväckande i så fall. Eller är det bara socialdemokraterna, eller är det bara Matilda Ernkrans och Helen Pettersson privat? Ett klargörande torde vara på sin plats, då måste även författarnas eventuella relation till Rovdjursföreningen klart framgå, samt varför de undertecknar som ordförande respektive ledamot av ett utskott. Ernkrans och Pettersson hävdar att regeringen har misslyckats. Själva vet de att, citat: ”Det är bara fråga om att göra rätt, inte provocera genom att medvetet använda felaktiga underlag ...”. Men Ernkrans och Petterson, sånt snack duger inte - det är ALLTID frågan om att göra rätt och inte fel! Eller försöker ni ge sken av att veta hur göra rätt? Då är det er plikt och ansvar inför riksdagen och allt folket att omedelbart tillkännage denna viktiga kunskap, som hittills varit förborgad för såväl vetenskap som politiker. Sedan uppmanar Ernkrans & Pettersson regeringen att, citat: ”Den genetiska statusen på stammen ska vara undersökt och är tillsammans med den ekologiska situationen de faktorer som ska bedömas”. Menar verkligen Ernkrans & Pettersson att vargstammens genetiska status INTE är undersökt? Vilken är källan till detta uppseendeväckande påstående? Vad menas med att det är den genetiska statusen tillsammans med en den ekologiska situationen som skall bedömas? Bedömas enligt vilka bedömningsregler? Detta påminner starkt om Rovdjursföreningens policydokument om att en politik som ska leda till en gynnsam bevarandestatus förutsätter vargförekomst i hela landet, tydligt utsagt skall varg etableras även i renskötselområdet. Vidare påpekar Rovdjursföreningen (helt korrekt!) att det sedan länge finns en vetenskaplig samsyn om att nivån på långsiktigt livskraftiga populationer förutsätter en genetiskt effektiv populationsstorlek om minst 500. Det innebär ett verkligt antal om minst 5000 vargar, helt i överensstämmelse med regeringens Göran Persson utredningar och proposition från år 2000. Propositionen togs av riksdagen och blev lag 2001, en lag som fortfarande är gällande rovdjurspolitik. Med 5000 vargar spridda över hela landet är det bara att konstatera att precis så som vargen själv så är sossarna värst, för som Ernkrans & Petterson själva skriver, citat: "Det är i verkligheten som skillnaden kommer att märkas".
Och det jag lova, 5000 frilevande vargar kommer att göra skillnad i verkligheten. Men där återfinner vi tydligen inte riksdagsledamöterna.

20. MrStraightpull

2013-10-17 08:26

Sverige undertecknade konventionen 25 juni 1998 och ratificerade den 25 maj 2005. Man kan nog gå ännu längre tillbaka för att hitta upphovet till detta, redan på 50-talet genom Europa-konventionen som Sverige ratificerade 1952. Alla partier har väl varit ganska så överens utom möjligen C som ganska sent sa ja till EU samt MP som också varit EU-kritiska tidigare men som nu förmodligen tackar och bugar. Intressant är att Århuskonventionen utgår från att vi alla har skyldigheter inför kommande generationer att skydda och bevara miljön. Då undrar man, vilken miljö? Den vi haft i någorlunda modern tid, den miljön krackelerar nu i rasande fart då betningen som våra husdjur utfört på ängsmarker och i vissa skogsmarker försvinner och förbuskas, det växer igen. Det är en förändring som nog inte många av oss vill se men som blir en följd av vargens utbredning.
Allt tar tid och vad gäller vargen finns för jägare och djurägare inte något hopp om en såpass kraftig minskning att det skulle göra någon större skillnad av det vi har i dag.

19. Nej du moderaten.

2013-10-16 23:22

Alla vet inte att alliansen gjort allt dom kunnat, ärligt talat vet inte jag att dom gjort något över huvud taget av vikt i varg frågan... Bort med skiten , om det krävs att vi går ur EU så borde vi fundera allvarligt på de.

18. Kan vi lita på EU i vargfrågan?

2013-10-16 23:22

Det är väl bara Matilda och Helen som kan vara så naiva att de tycker att vi skall lita på EU's tjänstemän. De är ju uppfödda på samma kost som de tjänstemän vi själva har på Naturvårdsverket.

Fakta finns det i överflöd - det vi saknar är beslut, närmare bestämt politiska beslut och politiker som vågar utmana EU's tjänstemän och sedan verkar för att ändra på de riktlinjer som EU's tjänstemän ska följa.

Tyvärr (S) era väljare är smartare än så.

17. Glöm inte vilka som hade makten 2005...

2013-10-16 23:22

...när Sverige skrev på Åhuskonventionen (dvs det som nu möjliggör att ekosofiska/ekofascistiska grupper och föreningar kan blockera myndighetsbeslut) . Just det, S med stöd av MP och V. Dumt är bara förnamnet. Och på längre sikt otroligt farligt för demokratin i Sverige. Vad händer när många inte längre har förtroende för riksdag och regering? Om det inte spelar någon roll vad man röstar på då tidigare stupida beslut/åtaganden inte omförhandlas/förändras så kan man verkligen undra vad som kommer att hända...
Alliansen skall ha mycket skit för att inte ha gjort ett skvatt men S skall nog inte uttala sig alls vad gäller rovdjurspolitiken så länge de utgör stödparti åt MP...

16. Följande står i ...

2013-10-16 23:21

... Landsbygdspartiets valmanifest angående rovdjur. Bara så att inga missförstånd uppkommer.

Ansvarsfull rovdjurspolitik. Det totala rovdjurstrycket är en belastning för stora delar av landsbygden idag. Vi kräver lokal förvaltning av samtliga av de stora rovdjuren. Vidare anser vi att det i Sverige inte finns utrymme för någon frilevande varg. Därför kräver vi att varg skall hållas inom väl avgränsade och habitatstora områden som om terrängförhållandena så kräver skall hägnas.

Magnus Malmsten
Landsbygdspartiet Oberoende

15. Nytt eget parti till riksdagen, enda lösningen.

2013-10-16 19:58

Där ser Ni som velar fram å tillbaka bland alla 8 riksdagspartier, enda lösningen är Landsbygdspartiet oberoende som värnar om att hela Sverige skall leva och frodas, bl.a inga frilevande rovdjur bland våra tamdjur och människor. Sedan har LPo ett brett program på sina fyra hörnsten som handlar om hela Sverige.

14. Kom ihåg (S)veket i valet 2014

2013-10-16 19:23

Det är inte bra nu med Alliansen försöker. Ny myndighet, NVV bortmanövrerad från jaktfrågor och EU frågan löst. Ge de en chans att fullfölja.
En röst på de rödgröna är en röst på MPs fortsatta överkörning av landsbygden.

13. Hur

2013-10-16 19:15

vore det att komma med konstruktiva lösningar i.st.f. en massa svammel om hur mycket fel den politiska motparten har gjort. Att börja med att komma överens över "blockgränserna" (som man för övrigt kan betrakta som dagisnivå och som inte på ngt sätt för det här landet framåt) kanske vore en bra start!

12. Nedanstående rader ...

2013-10-16 19:15

... skrev jag den 10/10 till Helen Pettersson:
Det är med förvåning jag inser att ni inte tänker stödja Rovdjurspropositionen. För mig, och säkert många andra blir det uppenbart att ni inte vill stöta er med Miljöpartiet. Med Vänsterpartiet tror jag inte att ni vill bilda en eventuell regering efter valet 2014. Således kommer nu återigen Sverigedemokraterna bli vågmästare, i fallet med Rovdjursproppen. SD har fått mer uppmärksamhet än nödvändigt den senaste tiden.
Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni omprövar ert ställningstagande mot Rovdjursproposition och stödjer den nuvarande regeringen i denna sak.
Tror ni att jag har fått något svar?
Socialdemokraternas hållning handlar bara om makt, tro inget annat ...

11. Tankar om val 2014

2013-10-16 19:14

Tror numera inte på något parti.
Nästa val kommer för oss vargmotståndare att bli det svåraste jag varit med om.
Jag vill så gärna rösta på alliansen men... nää, inte nu längre. Dom har svikit oss i vargfrågan. Att rösta på S är helt uteslutet för då kommer både V och MP med, annars kan inte S vinna, dom kan inte komma i majoritet på egen hand. Av födsel och ohejdad vana är S totalt uteslutet dessutom!
Så den där Torbjörn kan glömma oss på landsbygden. Då tillkommer ju även höjda energiskatter för både bensin och el.
Fy så vilsen jag känner mig - röstskolka, jag tror det-:(
F d moderat

10. Torbjörn

2013-10-16 14:53

De största röst fixarna är MP, ni vill ju höja bensinen till 20 kr litern politiskt självmord att hålla på så. Tror du någon här påverkas av dig, snarare tvärtom?

9. Fortsatt vargkao(s)

2013-10-16 13:38

Socialdemokraterna fegar ur i att stödja att vargen har gynnsam bevarandestatus i riksdagen. Skälet sägs vara att socialdemokraterna vill skylla på regeringen för att naturvårdsverket inte velat uttala sig i frågan och att regeringen inte i tillräckligt god tid tog kontakt om utarbetandet av propositionen. Som straff för dessa försyndelser skall nu Sverige få uppleva ett år till av vargkaos och bestående oenighet om rovdjur i allmänhet.

8. Stekt fläsk!

2013-10-16 13:38

Nu är valfläsket stekt på bägge sidor! "Å ena sidan och å andra sidan"!
Politisk helgardering som vanligt....

7. Ingen vargjakt.

2013-10-16 13:38

Det är bara röstfiske. Det kommer så mycke löften nu bara för att det närmar sig valåret.

6. bort med nvv

2013-10-16 12:05

Så ska ni se att eu slutar bry sig nvv saboterar ju varg biten medvetet

5. Fakta??

2013-10-16 12:05

Helen skriver: "Regeringen måste ta fram ett referensvärde som bygger på vetenskapliga fakta."

Vad är det som saknas? MVP har forskarna räknat fram. vad är det mer vetenskapen ska bidra med? Jag förstår inte resonemanget.

4. Populister kan ni vara själva

2013-10-16 12:04

Alla vet att alliansen gjort sitt yttersta för att hitta en lösning och för att minska stammen. Alla vet dessutom att Socialdemokraterna satt käppar i hjulet för en bred uppgörelse. Vad som även borde vara allmänt känt är var Vänstern och Miljöpartiet, det vill säga dom som kommer få extremt stort inflytande på politiken vid ett skifte. Nej, En röst på V, S eller Mp är en röst för fortsatt stark rovdjurstillväxt, minskat inflytande för folk som lever och verkar i skogen och mark. Enda vettiga Rovdjurspilitiken för Centern, synd att dom är så svaga bara.

3. Kasta sten i glashus

2013-10-16 12:04

Nu talar S om hur det skall gå till, varför gjorde ni inte det under alla år som S var i regeringsposition?

2. Politiker

2013-10-16 12:04

BLA BLA BLA som vanligt inga konkreta svar

1. Sorgligt

2013-10-16 12:04

Ju mer politikerna kastar skit på varandra ju lägre förtroende får man för dem. Deras sandlådebeteende hjälper ingen och ger inga röster heller.
Att påstå att inte FRP och Gybs inte utretts till leda och att felaktiga underlag använts är enbart ett tecken på att sossarna vill ha ännu fler vargar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB