• Älgskadefondsföreningen

Sent skall (s)yndaren vakna

DebattPublicerad: 2006-02-23 13:23

Vi moderater har tydliggjort hur vi ser på de stora svenska rovdjurens framtid, särskilt vargens. Nu har socialdemokraterna drabbats av något som i bästa fall är yrvakenhet i sämsta fall panik. Det skriver m-politikerna Cecilia Widegren och Ulf Sjösten.

Vi moderater vill ha livskraftiga stammar av alla de stora rovdjuren, inklusive vargen, men har aldrig ställt upp på den sifferexercis som andra ägnat sig åt. Avgörande är inte antalet djur utan deras möjligheter att överleva. En annan avgörande faktor är att rovdjuren kan accepteras av de människor som bor i dess närhet. Den nuvarande rovdjurspolitiken som bär socialdemokraternas signum tar inte denna hänsyn. Följden ser vi. En ilska och en rädsla som ökar hela tiden och som tar sig uttryck i misstroende
mot det demokratiska systemet.
En avgörande skillnad mellan oss och socialdemokraterna är att vi vill att människor skall få rätt att skydda sina tamdjur, hunden är mest utsatt, om den blir angripen av ett rovdjur.

Den som vill skydda sin hund fängslas
I socialdemokraternas Sverige åker man i fängelse när man skyddar sin hund från att bli uppäten levande!
Vi vill också att det skall bli möjligt med skyddsjakt på de individuella rovdjur som utgör ett hot mot människor. När det gäller björn är det uppenbarligen inget problem som vi såg i somras när den soptunneplundrande björnen i Västerbotten avlivades. Hade det varit en varg som betett sig på samma sätt skulle samma hantering medfört fängelse i socialdemokraternas Sverige.
Inte minst viktigt för att skyddsjakt skall kunna fungera är att beslut om detta dras ner från centrala myndigheter till åtminstone länsnivå. På så sätt ökar möjligheterna till ett snabbt beslut som grundas på bättre lokalkännedom.

Ingen risk för vargstammen
Det finns förstås farhågor om att vargstammen allvarligt skulle skadas om våra förslag genomförs. I vårt grannland Finland finns reglerna redan. De vargar som där skjuts med stöd av dessa regler inskränker sig till någon enstaka per år. Vi anser därför inte att faran för utarmning av stammen är så stor om förslagen genomförs.
Den socialdemokratiska regeringen har i dagarna tillsatt en utredning om rovdjursjakt för att skjuta jaktfrågan till andra sidan valet. Uppenbarligen är detta inte tillräckligt eftersom de nu tillsätter en egen partiinterngrupp med samma syfte. Detta retade upp statens utredare Hans Jonsson så mycket att utredningen innan den börjat redan fått bakbunda händer, att han bara efter tre veckor hoppade av som statens utredare! Tji fick sossarna.

Slöseri med skattemedel
Sossarna vill säkerställa om resultaten genom att ha två parallella utredningar i gång samtidigt. Man kan ju onekligen undra vilken linje partiet skall hamna på. Åtminstone är det slöseri med skattemedel att tillsätta en utredning som redan innan en månad förrunnit måste betraktas som meningslös.
Ett är dock säkert. Så länge som socialdemokraterna måste köpa sin makt av miljöpartiet spelar det ingen roll vad den ena eller andra utredningen kommer fram till. Någon ändring av rovdjurspolitiken blir det ändå inte, om vi inte byter regering i höst.

Cecilia Widegren (m) riksdagsledamot, Skaraborg, talesman i djurfrågor

Ulf Sjösten (m) riksdagsledamot, Sjuhärad

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Dagens ordning i landet

2006-04-06 09:06

Tänk på att det finns 550 myndigheter i Sverige. Dess anställda är glada att ha jobb, kanske till och med bra betalt, och röstar därför s. Usch vad det kostar. Det är s-taktik. Men i fallet rovdjuren har makten bedömt det helt fel därför att kunskapen om naturen och det vilda saknas i s-toppen.
Heja moderater och andra som lyssnar på folket, visar ansvarskänsla, och vill delegera besluten.

1. Utredning

2006-02-28 13:50

Vad skall två ”likadana” utredningar syssla med? Man kanske har glömt att man tillsatte den första utredningen. Att glömma vad som har hänt eller gjorts är ju inne nu. Det är omöjligt att dra sig till minnes vad man gjorde eller inte eller om man var vaken eller var på jobbet, eller...
"Miljöpartiet” hittar snart på vad som helst. Man kan ju tänka sig att de anser att råttor och möss skall fridlysas och så tillsätter regeringen en utredning för att få tiden att gå. Det är tur att våra styresmän som kunde styra landet är hädangångna så dom slipper uppleva dagens erbarmerliga – jag vet inte om det kan kallas politik eller trolleri inför allt mer förbluffade och förvånade svenskar. I EU blev ju även där förvåningen stor när dom fick sig till livs hur det fungerar i Sverige. Frågan är på vilken grund blev dom förvånade? Var vi bra eller dåliga?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons