• Älgskadefondsföreningen

Varför mörkar polisen problem med trafikeftersök?

DebattPublicerad: 2012-07-06 12:50

Efter att vi initierat till ett möte med ansvarige för eftersöken på polisen i Västra Götaland misstänker vi att allt inte står rätt till. Man har gått ut i media under hela våren och sagt att man inte har några som helst problem. Denna information har även ansvariga politiker tagit till sig.

Nu tyckte vi det var dags att syna polisen. Så vi kollade upp statistik från år 2010, 2011 och 2012 i kommunerna Mark, Svenljunga och Tranemo i Västra Götaland. Där har eftersöksstrejken varit aktiv sedan årsskiftet. När det sker en viltolycka ringer polisen en kontaktman som sedan ringer in lämplig eftersöksjägare. När viltolyckan är åtgärdad av kontaktman eller eftersöksjägare så rapporteras den in i en databas och därefter får han betalt.

Få återrapporter i år
Enligt ansvarig på polisen brukar cirka 73 procent av alla olyckor återrapporteras i Västra Götaland. År 2010 återrapporterades det 283 åtgärder från kontaktmän och eftersöksjägare, år 2011 268  och under 2012 har det hittills endast rapporterats åtta. Under första halvåret har det varit 249 viltolyckor i detta område enligt polisen.
Att då gå ut och säga att allt fungerar utan problem tycker vi inte är sanningsenligt. Om 300 sjuksköterskor skulle strejka, skulle vården då låta människor ligga och lida och säga att man inte har några problem? Givetvis inte, man skulle erkänna att man har problem för att så snabb som möjligt se till att man får igång en dialog. Polisen i Västra Götaland gör tvärtom de säger att allt flyter i stort sett som vanligt och kallar inte till några förhandlingar. Vi frågar oss vad Polisen syfte är med denna mörkläggning? 

Order uppifrån?
Ansvarig polis i Västra Götaland gör troligtvis inte denna mörkläggning på eget bevåg utan har nog fått order uppifrån eller från någon organisation som man samarbetar med.
Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulet Daniel Ligné hävdar oförtrutet att eftersöken fungerar utmärkt i hela Sverige. Vi frågar oss vad han har att vinna på att delta i denna mörkläggning av eftersökstrejken?

Svenljungagruppen ( www.vargtak.nu)
Thomas Persson, Bengt Håkansson, Thomas Ekberg, Mikael Fransson, Leif Andreasson, Urban Nilsson, Kjell Lennartsson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Kerstin Fredin #19

2012-07-11 19:44

Citat "Vad jag däremot vet är att SRF inte har sådana mål."
Var kan jag hitta SRFs målbeskrivning?

31. Kerstin Fredin #23

2012-07-11 19:44

Hur många vargar kom det in efter 2014 i den simuleringen från Liberg som du sett?

30. # 27 Fredin. Vi klarar att sätta GYBS på 120 vargar Sverige.

2012-07-11 13:21

Fastställandet av Gynnsam bevarande status (GYBS) är en juridisk och politisk fråga.
Så här ser lagtexten ut kring Gynnsam bevarande status ( GYBS).
En arts bevarandestatus anses gynnsam när:
1. Uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö. 2. Artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid. 3. Det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt. Med utgångspunkt från några enstaka individer så har vi nu fått en vargstam på ca 450 individer. Vargstammen har haft en tillväxt på ca 20% om året. Vi har kunnat hävda GYBS utifrån dessa kriterier sedan vi hade runt 70 vargar i Sverig. Vi har också sårbarhetsanlysen att stödja oss på så punkt 1 klarar vi. Om vi kan ha ett rullande system på vargrevir som vi föreslår i vårt remissvar så kan vi klara kraven med GYBS på 120 vargar och då klarar vi även punkt 2. Livsmiljön kan inte klandras så punkt behöver inte diskuteras utan tvekan klar. Ruona Burman hävdar att man inte tagit hänsyn till genetiken, men det har man ju gjort då man haft utgångspunkt ifrån den vargstam som vi har i dag och den har ju en hög inavelsgrad. Hade man haft en stam med en lägre inavelsgrad som utgångspunkt så hade nog sårbarhetsanalysen visat på ett ännu lägre MVP.

29. Skönt att slippa ta ställning...

2012-07-10 20:28

...men ansvarslöst. "jag litar på vad andra tycker så länge de har samma mål som mig." "då behöver jag ju inte ha någon egen åsikt" Praktiskt och bra.

28. T-terrier!

2012-07-10 20:03

Var har jag FÖRORDAT 800 vargar? Jag har bara citerat vad en del forskare har kommit fram till.

Vad jag menar är att det aldrig kommer bli en majoritet i riksdagen för att vi ska ha obegränsat antal vargar i Sverige, och det tycker jag var och en borde begripa.

27. Kjell Lennartsson!

2012-07-10 20:03

Jag varken förringar eller förnekar sårbarhetsanalysen, men jag tolkar den inte heller som något annat än den DELREDOVISNING som utgör ett FÖRSTA STEG i att ta fram underlag för att räkna ut referensvärden för gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. http://www.naturvardsverket.se/Start/Naturvard/Nyheter/Sarbarhetsanalys-for-varg/

26. Att man som

2012-07-10 15:19

Fredin nu förordar minst 800 vargar i Sverige är bara ytterligare ett bevis på att SRF inte förstått någonting av allt detta,och skiter fullständigt i allt och alla utom
sig själva och vargen....verkligheten och fakta skall man tydligen inte alls ta hänsyn till...
I Kerstins inlägg nummer tolv skulle det vara roligt att veta om hon,som sig bör,bland dessa ytterligheter hon hävdar majoriteten inte godtar inräknar även SRF:s ställningstagande?
I så fall var precis vad hon sa att "majoriteten av Svenska folket gillar inte SRF,s inställning i
vargpolitiken..."....intressant...

25. # 23 Kerstin Fredin - Ta ansvar nu.

2012-07-09 22:09

Att du och övriga varglobbysiter förringar och förnekar den sårbarhetsanalys som släpptes av forskarna tycker jag är verkligen oseriöst. Sårbarhetsanalysen är gjord med input av den isolerade vargstam som vi nu har. Den visar att det endast behövs 40 vargar för att vargstammen skall kunna överleva i 100 år och med hänsyn till eventuella katastrofer har man lagt på ytterligare 100 % så enligt forskarna kan det behövas minst 100 st.
Att GYBS skall ligga en bit över är vi ganska eniga kring men att det skall ligga 500 % över MVP är verkligen inte i närheten av vad som krävs. Kom ihåg att om detta skall lyckas så krävs acceptans från de som drabbas. Det finns absolut inte någon acceptans från något håll att ha en större stam än 160 vargar i Sverige som vi har som tak.
Om 20 obesläktade vargar kommer in i en stam på 160 individer så ger det dubbelt så bra effekt på inavelsgraden som om det kommer in i en stam med 320 individer och tre gånger så bra effekt som om de kommer in i en stam med 640 individer. Det vet Liberg så det är inte någon idé att du kommer med lösryckta citat från honom för att övertyga i den frågan. I en större stam krävs mer påfyllnad av nya gener för att få ner inavelsgradden. I en mindre stam under 210 individer i Skandinavien så krävs inte mer än en reproducerande individ vart 5 år för att vi skall klara oss.
Bra att du ser utrymmen för kompromiss för vi har redan kompromissat en hel del när vi lagt ett tak på 160 individer. 800 vargar enbart i Sverige som ett golv skulle var en stor katastrof för landsbygden i Sverige. Men det är bra att du nu flaggar för vad era organisationer jobbar med för siffror då Ni hittills har gjort allt för att dölja detta.
Vi stödjer utsättning av vargvalpar och övriga åtgärder för att förbättra inavelsgraden om det skulle visa sig att vi inte får in en reproducerande individ vart 5 år. Men detta endast under förutsättning att vi kan få ett tak på 160 vargar. I annat fall kommer vi med full kraft att motarbeta all typ av utsättning av vargar i Sverige. Du och din organisation måste förstå att landsbygdsbefolkningen skall skadas så lite som möjligt i detta projekt.
Nej du har rätt, det är varken du eller jag som tar beslut om hur många vargar vi skall ha utan våra folkvalda politiker som skall göra detta. De måste också lösa finansieringen av de vargar som vi skall ha. Att hitta 1,6 miljarder per år som det kostar att ha ett golv på 450 vargar gör vi inte i dagens finanskris. Och det skulle verkligen vara oansvarigt och provocerande när vi måste dra in på åldringsvård och skolor i landet. Även den organisation som du representerar borde ta ett ekonomsikt ansvar i debatten och inte kräva orealistiska antal av varg för Ert eget höga nöjes skull.

24. nr 22 Kerstin

2012-07-09 14:31

Mycket intressanta siffror med tanke på att inte alla platser med varg, med och utan föryngringar, finns med.
Inte förvånande. Det var väntat. Men dom är duktiga som försöker...

23. Kjell Lennarssson!

2012-07-09 07:19

Jag tror det vore bra om du tog reda på och höll isär saker och ting, men du är helt klart inte ensam om att blanda ihop den information som kommit.

Det Skandulv framförde nyligen har inte ett dugg med GYBS att göra. Sårbarhetsanalysen tar inte ens hänsyn till att den svenska vargstammen är isolerad – även om utgångsvärdena kommer från den inavlade stammen.

Jag fick från Liberg häromdagen en rapport från en simulering kring hur det skulle se ut om 100 år om 20 obesläktade vargar kommit in i aveln med de inavlade vargarna före 2014 (du vet, det där som ingår i det 3-benta avtalet, men som det inte blev så mycket med).

Om stammen hölls på 240 vargar, så skulle inavelskoefficienten gå upp efter en period, men hölls stammen på runt 500 individer, så skulle det fungera ganska väl.

Föreslår därför att du räknar med åtminstone 400-500 vargar för att vår isolerade stam ska ha en chans att överleva som friska på 100 års sikt.

För mig finns det i alla fall två delar att ta hänsyn till, och det är GYBS OCH vad som kan anses acceptabelt för oss människor. Här finns helt klart utrymme för kompromiss, men då talat vi inte om 160 vargar.

Det som angivits för GYBS för Norge, Sverige Finland och ryska delen av Karelen är runt 3000 vargar, varav runt 800 i hela Sverige.

Beroende på om vi kan få markägare att acceptera utsättning av valpar i lyor på deras marker (något för dig och andra inom jägarorganisationerna att arbeta för), så kanske vi kan klara oss med mellan 3-400 vargar. Sedan är det frågan om svenska folket accepterar den sortens manipulering med en vild art, eller om de väljer att den ska ha möjlighet till en helt naturlig kontakt med sina fränder öster ut.

Hur vi än vrider och vänder på detta, så är det inte du och jag som bestämmer, och det vår vi två rätta oss efter.

22. Ja Miss!

2012-07-09 07:18

Med hjälp av DNA så vet man vilka föräldrarna är till de vargar som fötts. I och med att vargar håller revir, så gör det det hela enklare, och det behövs inte snö för att hitta spår av varg att analysera DNA ifrån. Snön är däremot bra för att få information om hur många vargar det finns i reviret.

Här har du två länkar som kan vara av intresse för dig. Den första visar släktskapet fram till 2010, och den andra visar den preliminära inventeringsrapporten för vintern 2011/2012.

http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/sammanstallning_av_slakttradet.pdf

http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/varg_i_sverige_1112.pdf

21. nr 20 Kerstin

2012-07-08 17:46

Du verkar säker i denna osäkra vargcirkus. Har för mej att det var svårt att inventera på vissa platser i landet denna vinter pga snöbrist, därav min fråga.
Antar då att man VET vilka individer som är föräldrar till dessa kullar, som sig bör när man sysslar med ett seriöst avelsarbete av en sk "hotad art"...

20. Ja Miss!

2012-07-08 14:55

Vargstammen är under kontroll så till vida att vi vet ganska väl hur många vargar som fanns i landet efter vinterns inventeringar. Till dessa kommer det antal valpar som fötts i år, men det är först till nästa vinter vi med säkerhet kan säga hur många av dem som överlevde.

Inga Ängsteg nämnde tidigare att efter valpningarna 2013, så kanske det finns runt 450 vargar i Sverige, så kanske 375-400 kan vara ett för dagen aktuellt antal.

19. Hermelinen!

2012-07-08 14:55

Det börjar bli tjatigt med den där frågan som jag omöjligt kan svara på i form av siffror. Som jag sagt om och om igen, så är målet för mig en livskraftig stam – företrädesvis då på naturlig väg - och när forskarna kan ta fram GYBS så har du siffran där.

Sedan finns det människor att ta hänsyn till också, och det är möjligt att vi tvingas ta till andra åtgärder om den naturliga invandringen inte räcker till för att hålla den genetiska statusen på en acceptabel nivå.

Jag skrev ”…..blanda inte ihop de olika värnarorganisationerna…”, och då tänker jag närmast på de som vill låta rovdjursstammarna växa helt fritt och förbjuda all mänsklig jakt. Nu vet jag faktiskt inte om det är någon av de mer etablerade organisationer, som har just detta på sin agenda, men ibland kan även jag bli fundersam när man läser vissa uttalanden.

Vad jag däremot vet är att SRF inte har sådana mål.

18. Bra Kerstin Fredin

2012-07-08 14:54

Det gläder mig mycket att du säger att du och rovdjursföreningen accepterar det antal som forskarna anser att vi skall ha i Gynsam bevarande status. Forskarna har nyligen presenterat att en sårbarhetsanalys där man säger att det räcker med 40 vargar i Skandinavien för att vargen inte skall utrotas på 100 år (MVP). De lägger sedan på ytterligare 100% för att ta höjd för eventuella katastrofer som att vargstammen drabbas av någon sjukdom etc. Efter det så är det antal som behövs enligt forskarna 100 vargar. Enligt EU:s habitdirektiv så skall gynnsam bevarande status (GYBS) ligga en bit över MVP. Rent juridiskt så borde då GYBS hamna mellan 60 - 150 vargar i hela Skandinavien. Vilket för Sveriges del borde bli någonstans mellan 50-120 vargar. Det hade verkligen fört frågan framåt om du och rovdjursföreningen kunde ansluta Er till detta. Vi i Svenljungagruppen har sänkt vårt tak till 160 vargar i Sverige efter att sårbarhetsanlysen släppts. Att belasta landsbygdsbefolkningen med en högre vargstam med mer skador och kostnader är verkligen oansvarigt och kommer att öka polariseringen. Utgångspunkten måste vara att skada landsbygdsbefolkningen så lite som möjligt. Du säger att vi inte kan införa ett tak. Vi kan visst införa ett tak och det är helt avgörande för att vargen skall få någon typ av acceptans. Om människor inte vet om myndigheter och varglobbyorganisationer kör med dold agenda och smyghöjer vargstammen varje år så kommer förvaltningen aldrig att få något förtroende. Jag misstänker att du menar att Bjärvall i sin bok förespråkar jakt då man nått tillräcklig vargstam. Det är bra att den insikten har kommit hos dig och några till i rovdjursföreningen. Men nu måste Ni också inse att vi för länge sedan passerat det antal som vi behöver för att klara EU:s krav och att alla parter måste arbeta för att få till ett tak som bygger på acceptans med så lite skador som möjligt, fakta från forskare, de skattepengar som samhället är beredda att satsa, och de avtal som vi undertecknat. Det gläder mig att höra att du personligen inte vill ha flera tusen vargar i Sverige. Men du lämnar fortfarande frågan öppen hur många vargar som Rovdjursföreningen jobbar för att vi skall ha.


17. nr 12 Kerstin

2012-07-08 10:33

"Någon obegränsad vargstam kommer det ALDRIG att bli" skriver du. Då måste du mena att den alltså är under kontroll.
Hur många vargar har vi idag?


16. Kerstin Fredin

2012-07-08 01:46

Du försöker undvka alla svåra frågor,

1) Hur många ska vargarna vara vara enligt dig?

2) Vilka värnarorganisationer är det du tar avstånd från när du skriver att Rovdjursföreningen inte bör sammanblandas med dem?

Fly inte från de här frågorna nu, är du snäll.

15. Kjell Lennartsson!

2012-07-08 01:32

Jag är helt säker på att jag sagt att ett antal som forskarna menar räcker för en gynnsam bevarandestatus är nog för mig, och jag tror säkert det gäller även för SRF.

Något tak kan varken jag eller du bestämma i nuläget, men personligen så är jag inte ett dugg intresserad av att ha tusentals vargar bara för nöjet av att de ska få vara så många.

Föreslår att du läser Anders Bjärvalls bok 30 år med rovdjur och människor. Speciellt slutorden. De borde ge en idé om hur även SRF arbetar, så blanda inte ihop de olika värnarorganisationerna.

Sedan vet jag inte om Kokillen har sagt att 200 vargar är ett tak för honom......men tolkar du det som det, så får ni klara upp det själva.

14. Svar Kerstin

2012-07-08 00:18

Jag har fler gånger försökt få fram vad rovdjursföreningen har för tak men det har du tyvärr aldrig lyckats kommunicera. Tills du kommer med ett svar så är det givetvis så att rovdjursföreningen står för obegränsad vargstam. Kokillen säger att han vill ha ett tak på ca 200 vargar så där är vi ganska eniga. Att Ni kör med dold agenda ger tyvärr inte så mycket förtroende. Vad jag förstått är Ert mål att ha flera tusen vargar. Om jag har fel så rätta mig gärna.

13. Kjell Lennartsson

2012-07-07 23:47

Jag skulle gissa att vi är överens om ganska mycket,men icke när det gäller eftersöksstrejk.

12. Fel Kjell Lennarssson!

2012-07-07 23:41

Som jag har uppfattat det, så tillhör Kokillen majoriteten av befolkningen, dvs de som inte gillar ytterligheter.

Jag tror du gör både dig själv och den grupp du tillhör en otjänst genom att inte lyssna till vad han har att förmedla. Han är ju uppenbarligen både jägare och hjälper till med eftersök – så han är en person som är viktig även för dig och din grupp!

Någon obegränsad vargstam i Sverige kommer det aldrig att bli, för någon majoritet för det finns inte i den svenska riksdagen, så varför komma drällande med den överdriften?

11. Kjell Lennartsson

2012-07-07 19:37

Din debattant kokillen har sina rötter djupt in i Svenska Jägareförbundet, det märks ganska tydligt, eller hur?

Jag menar, att han oftast låter som en moderat vargkramare, det är ju så man kan titulera de flesta styrande i det förbundet, och somliga har inte genomskådat, varför :-)

10. Fel Kokillen!

2012-07-07 16:47

Om alla sätter sig ner och förväntar sig att någon annan skall protestera så händer inte mycket i denna fråga. Att strejka är ett av de verktyg som vi kan använda. Om Liljelund och Naturskyddsföreningen får obegränsad vargstam i Sverige så kommer det att drabba jordbruket extremt hårt med mycket extra arbete och höga stängselkostnader. Bra att vi är eniga om att det behövs ett tak.

9. Kjell Lennartsson

2012-07-07 15:45

Jag vet inte om det finns några problem med eftersöken på några platser i Sverige och skall jag vara ärlig så skiter jag fullständigt i det ,det är mest synd om djuren.och vargarna lär inte bli färre av det.
Om man skall göra eftersök eller inte får var och en besluta själva.
Och eftersom jag inte tror att en bojkott minskar antalet vargar så gör jag fortfarande eftersök när det behövs.
Varglobbyist...ja du jag klarar mig helt utan vargar om det skulle vara så men nu finns dom och lär inte försvinna, 200 har jag sagt är ett antal som vi i Sverige gott klarar av att hantera.(10 färre än du själv accepterar så jag lobbar inte mer för varg än du själv gör))

8. Fel ord Kjell

2012-07-07 15:45

Vargen utrotas inte om den återigen vägras bo fritt i Sverige.

Tack förresten för att ni kämpar på!

7. Vaaaa

2012-07-07 15:44

Finns det fortfarande folk i Dalarna o Värmland som går eftersök. Helt otroligt. Men det finns ju alltid de som inte är lojala mot de flesta jägares krav att vargen ska bort.
Sorgligt

6. # 5 Kokillen griper efter halmstrån för att förneka tydlig statistik.

2012-07-07 09:37

Att förneka att man har problem med trafikeftersöken ligger i hela varglobbyns strategi för att inte detta verktyg skall få effekt. Nu när det tydligt visar sig att det inte görs några trafikeftersök i dessa områden i Västra Götaland så åskådliggör det tydligt att Polisen har stora problem och att man inte löser sin uppgift. Att varglobbyister som Kokillen försöker att förneka detta genom att klandra statistiken kunde man väl vänta sig. Men att som Kokillen hävda att de som normalt inte rapporterar in eftersök skulle tillhöra en speciell grupp jägare i detta distrikt är verkligen att gripa efter sista halmstrået för att förneka statistiken. Erkänn i stället att det är ett stort problem när eftersöksjägarna inte längre ställer upp på att göra eftersök dygnet runt i stort sett utan betalning. När det nu visar sig att vi endast behöver 100 vargar i Sverige för att klara vargen från utrotning så är det ännu viktigare att vi landbygdsbor inte låter oss utnyttjas till gratis arbetskraft åt samhället samtidigt som vi skall bära miljardbelopp i extra kostnader för vargen.

5. Återrapporter

2012-07-06 22:23

Det kanske är dom 27 Procenten som inte gjort nån återrapport som nu håller på med eftersöken då blir ju resultatet att väldigt få återrapporter görs.
I mitt län Värmland är vi sämst i Sverige att skicka in återrapporter fick vi reda på när vi hade det senaste mötet med polisen och vi fick lite påbackning för det.

4. SJF har blivit läskigt

2012-07-06 14:41

Har varit på Almedalsveckan Döm om min förvåning när jag ser att SJF skall ha ett seminarium med rubriken - Skogen har blivt läskig. Ja seminariet fanns inte med i Almedalsprogrammet, så det gick inte att hitta det om inte man råkade gå förbi.
På min direkta fråga varför inte vargproblematiken diskuteras blir svaret att man vill sitta med vid "bordet". Dom kunde väl åtminstone ha sagt köttgrytan. Detta avlöpte dagen då NVV kom med de nya siffrorna för skandinavien - 100 vargar. Oj, oj vilken chans Sprängare försatte. Tur att man har gått ur. Seminariet slutade mer som en kampanj för att värva nya ickejagande medlemmar. Så att polisen mörkar - vem blir förvånad.

3. Prestigeeffekten

2012-07-06 14:01

Naturligtvis kan inte ansvariga tjänstemän gå ut och säga att de har problem. För då skulle de ju erkänna att eftersöksjägarna är värda något. När inställningen varit: Du ska vara glad att du får några kronor för att "träna" hunden.
Sen vill de väl inte heller erkänna att det är deras ansvar att djur plågas.

2. Här är en del av orsaken...

2012-07-06 14:01

..till att det förnekas ha problem.
Den understående skrivelsen är i ett brev från samordnare mellan "jägare" och polisen...för eftersök i ett av de län som SJF har vetorätt i och styr med diktatoriskt som du ser .
Varsågod :-)

Har du synpunkter på eller idéer som skulle kunna förbättra för oss alla så varmt välkommen att e-posta mig, xxxxx eller xxxxxx.

Angående vargbojkott och vår arbetsmiljö fråga på de större vägarna så vill jag kommentera med följande;
Vårt uppdrag är ett erbjudande och det är upp till var och en att tacka nej om man anser att det finns en säkerhetsrisk för oss, för andra eller våra hundar. Svenska jägareförbundet vill bestryka att vi måste fortsätta föra vargfrågan genom parlamentariska metoder, inte genom bojkott.

Vi hörs vidare, de bästa hälsningar xxxxx xxxxxxxxxx

1. Konstigt ????

2012-07-06 14:01

En älg olycka som förorsakar långa köer. Troligtvis beroende på att bilen behövde bärgas.
Hur kan en älg vara lindrigt skadad om bilen har stora skador?
Förslag till redaktionen kolla om dom kan förklara detta.
Länken.
http://www.dt.se/nyheter/1.4852640-algolycka-vid-infarten-till-venjan

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB