• Allmogejakt

Varg väljs före klimatsmarta får

Fårägare om länsstyrelsens behandling av Molstaberg

DebattPublicerad: 2015-11-12 11:25

I ett öppet brev till Ulrika Greber, avdelningschef för landsbygd på länsstyrelsen i Stockholms län, ifrågasätter fårägaren och författaren Peter Larsson varför hon låter varg gå före höga naturvärden och KRAV-märkt lammkött.

Hej Ulrika,
Jag läste på länsstyrelsens hemsida idag att ni beslutat er för att polisanmäla Molstabergs Gård med anledning av att ni anser att de brister i sin djuromsorg. Detta för de många, och på senaste tiden mycket frekventa, vargattackerna på gården som fram till nu har kostat livet på cirka 60 får.
Enligt dig är det ett så pass stort antal att du anser att Molstaberg nu gör sig skyldiga till brister i djurtillsynen, det vill säga djurplågeri.  Mest, om jag förstår dig rätt, för att inte ”relevanta åtgärder görs för att förhindra dem (attackerna) och skydda djuren” som du formulerar dig på Länsstyrelsens hemsida.

Att Molstaberg inte, trots det stora merarbete och lidande vargattackerna gör, har tackat ja till era förslag på preventiva åtgärder har ju sina naturliga grunder som rapporterats löpande under sommaren och hösten. Men att du genom din position och, vad jag kan förstå, breda kunskap om ekologisk matproduktion har kommit fram till detta beslut gör mig beklämd.
Jag citerar några av dina egna ord som du publicerade i Forskning & Framsteg år 2006: "Det ekologiska lantbruket är särskilt viktigt för ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning samt giftfri miljö."
Kloka ord som jag hoppas att du än idag står upp för? I synnerhet i en tid när svensk självförsörjningsgrad är på rekordlåg nivå samtidigt som efterfrågan på just ekologiskt producerat lammkött är på topp.
Att du då, just med hänsyn till dina kunskaper, så notoriskt väljer ”vargens sida” i detta är anmärkningsvärt. Som du säkert vet (om inte så får du fråga några kollegor på din myndighet) brukas hagmarkerna på Molstaberg ekologiskt och innehåller en lång rad rödlistade arter, verkligt rödlistade arter, till skillnad mot vargen. Det betyder att Molstaberg inte enbart producerar ekologiskt, inhemskt, klimatsmart och KRAV-märkt lammkött utan även höga naturvärden i landskapet.

Vill du verkligen bidra till att ödelägga dessa genom att låta Molstabergs verksamhet gå i graven enbart på grund av en enda art som dessutom nyligen av EU nedgraderades i status och plötsligt inte anses lika hotad som innan? Mest på grund av dess enorma förökningstakt och förmåga att överleva i de mest skilda miljöer.
Likt många andra lammproducenter i Sverige brottas säkerligen ägarna till Molstaberg just nu med frågan: Skall vi lägga ner verksamheten direkt och plantera igen eller plöja upp våra betesmarker, eller skall vi härda ut ytterligare ett tag och hoppas på att våra myndigheter tar sitt förnuft till fånga?
De är inte ensamma.
Runt om i landet är detta just sådana frågor som fårbönder ställer sig i takt med en allt expansivare vargstam och allt sämre förvaltning av densamma (notera gärna att för att uppfylla den av Riksdagen beslutade populationen skulle ett par hundra vargar behöva fällas jämfört med de 46 som det precis beslutats om...). Ni på länsstyrelserna runt om i landet har därför ett mycket tungt ansvar för utvecklingen och om ni verkligen stod upp för, och värnade om, biologisk mångfald i landskapet OCH en hållbar köttproduktion i landet, skulle ni välja helt andra vägar än att polisanmäla just de människor som kämpar med att producera just detta.


Peter Larsson, Skartofta
Fårägare och författare till ett flertal böcker om djur & natur 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Slöseri på energi

2015-11-16 07:32

Att försöka ifrågasätta ekofascismen via öppna brev är ungefär lika effektivt som att försöka omvända... (ja ni vet vilka jag menar). Att länsstyrelsen nu polisanmäler utifrån en ekofascistisk färgad tolkning av lagen är inget förvånande - länsstyrelsen är regeringens förlängda arm - och vi vet ju vilka som sitter med i regeringen, eller hur?. Bland annat en vice statsminister som ju uppenbarligen bryr sig mer om miljökonferenser än om människor... Vad samma person tycker om fåruppfödare - tja, gissa - inte mycket troligen. Men denna person sitter i en maktposition som nu utövas via statens utsända mot den enskilda brukaren.

Här krävs andra åtgärder. Unkraut vergeht nicht leicht!!!

7. Vad vet Stefan Mårdberg om varg?

2015-11-13 14:59

Citat Stefan Mårdberg: ” … har inte Molstaberg ens tänkt tanken på att ha boskapsvaktande hundar i fläckarna?”
Nu vet inte jag vad Molstabergs fårägare har tänkt eller inte tänkt. Men jag själv och många med mig tänker nog i följande termer:
För att fåravel skall finnas till, måste fåravel vara lönsamt. Med varg i omgivningen och en vargaktivistisk regering så är utsikterna för lönsamhet obefintliga. Mot rovdjur som jagar ensamma kan boskapsvaktande hundar fungera, till exempel mot järv, lodjur och björn. Men varg är världens värsta rovdjur, och jagar i flock. Det finns inga hundar som kan hantera en vargflock. Klokt är att lägga ner fåraveln och låta betesmarkerna gro igen.
Låt oss tänka tanken boskapsvaktande hundar – kan det möjliggöra lönsam fåravel i områden med vargrevir?
Svaret är NEJ, av bland annat följande orsaker:
Boskapsvaktande hundar är dyra i inköp, det kostar tid och pengar att lära upp dem, det kostar att ha dem och de blir dödade av vargar. Fåravel kan inte bära sådana kostnader.
Det räcker inte med EN hund; skall boskapsvaktande hundar ha någon möjlighet att överleva så måste man ha en flock hundar i varje fårhage, en hage som måste vara väl stängslat med både el och nät. Finns ingen typ av fåravel i Sverige som kan bära en sådan kostnad.
Skall boskapsvaktande hundar överleva mot varg, så måste fåren hållas i speciella nattfållor, samt måste en fåraherde finnas i närheten och vara vaken.
Största problemet är dock att trots många dyrbara åtgärder, så dräper varg boskapsvaktande hundar. Till exempel finns välkända fall från Rumänien där under 2001/2002 på ett 7000 ha stort område blev 157 vuxna och tränade boskapsvaktande hundar vargdräpta. Därtill dödades även 2 valpar och 27 hundar av andra raser under samma tid, plus får, hästar och boskap. Ingen svensk fåravel kan bära kostnaderna vare sig för nattfållor eller fåraherde eller ständiga inköp av ersättningshundar.
Bang et al. (2006) redovisar från Klippiga Bergen 83 dokumenterade fall där boskapsvaktande hundar blivit dödade av varg.
Det uppges att över 90% av hundarna blir dräpta nattetid, och mer än 80% blir uppätna av vargarna.
På Internet finns drösvis med dokument som visar att varg dräper boskapsvaktande hundar.
Vad gäller varg och tamdjur gäller erfarenhetsmässigt:
Det finns inga stängsel som håller vargarna ute.
Det finns inga boskapsvaktande hundar som inte kan bli dödade av varg.
Det finns några få kloka åtgärder mot varg:
Upphör med all sorts djuruppfödning i områden där det finns varg.
Skjut ner stammarna av älg, hjort, gris och rå så långt möjligt.
Plantera gran på alla åkrar och betesmarker.
Detta gör att tillgången på vargens bytesdjur blir minimal, vilket borde begränsa antal vargar något. Vilket är positivt för de människor som bor kvar på landet.

6. Vad har Molstaberg emot hundar?

2015-11-13 08:17

Kan också tycka en polisanmälan är onödigt tillspetsad, med tanke på kostnader och merarbete med rejäla stängsel, men har inte Molstaberg ens tänkt tanken på att ha boskapsvaktande hundar i fläckarna? Finns väl bara några tiotal i Sverige än så länge, men jag har inte hört att någon av dessa skulle ha förlorat ett enda djur. I sydligare länder, som i vissa fall har tätare vargstam än Sverige, är det betydligt vanligare.

5. Fort

2015-11-12 21:31

Det kan väl ändå inte vara meningen att tamdjursägare ska bygga ointagliga Fort, à la indiankrigen,,Lösningen är väl att staten ser om sina vargar!

4. Mycket bra uttryckt!

2015-11-12 17:50

Brevet borde också adresseras till Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen, Stefan Löfven och Åsa Romson.

3. Länsstyrelsens djurskydd saknar verklighetsförankring

2015-11-12 13:34

Vid ett möte påtalade jag djurskyddslagens regler att tex djur ska ses till en gång per dag på bete, inte 24 timmar per dygn. Att vi som jobbar med djur för det mesta har jobb och är på jobbat minst 8 timmar per dag vilket är ok enligt djurskyddslagen. Ändå påpekade djurskyddshandläggarna att djurskyddslagen är ju en minimilag och DE vill att det ska vara "lite bättre".
Och det tycker de över hela Sverige och det verkar som varje enskild handläggare tror att just de har rätt att bestämma vad som är "litet bättre".
Vad gäller rovdjurshandläggarna är de också helt bortom verkligheten. Kolla broschyren om rovdjursstängsel. De vill att det ska vara en fyrkant på en åker. Men betesmarker ska ju inte vara en åker och staketen ska väl sitta där de suttit de senaste minst 300 åren för kulturarvet.

2. Väl skrivet Peter!

2015-11-12 13:32

Men förvänta dig inget svar på ditt brev.
Ulrika Greber sover säkert gott. Hon är garanterat stolt och nöjd över sitt och kollegornas jobb med att försöka utarma landsbygden ytterligare....

1. Mycket bra!

2015-11-12 13:32

Precis så är det! Myndigheterna väljer att värna vargen till vilket pris som helst. Man t.o.m. vränger sanningen och påstår att vargen är viktigare för mångfalden än öppna landskap och naturligt betade hagmarker. Vi är på väg mot total brist på mångfald - även insikter och kunskaper hos våra länsstyrelser och andra myndigheter saknar mångfald, tro mig!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB