• Pinewood

Vargen – en miljöbov?

DebattPublicerad: 2011-03-01 10:26

1 000 vargar i Sverige förstör 25 procent av vår mest miljövänliga och ekologiskt uthålliga köttproduktion. Detta i sin tur leder till en import av varor från länder, som bidrar till en klimat- och miljöförstöring av stora mått. Det är det häpnadsväckande resultatet som Svenska Naturskyddsföreningen med Mikael Karlsson i spetsen uppnår med sin rovdjurspolitik. Det här stöttas av en regering som själva vill ägna sig åt politisk centralstyrning av markanvändningen? undrar Mats Persson i ett debattinlägg.

Sveriges mest miljö och klimatvänliga köttproduktion kommer från viltet i våra skogar och från fritt betande kreatur. Säsongen 2009/2010 var avkastningen från viltet 1 5000000 kilo kött av en kvalitet som närmast skall jämföras med ekologiskt nötkött.
Denna volym motsvarar 12 procent av nötköttsproduktionen i Sverige. Det är tre gånger mer än produktionen av fårkött och tio gånger mer än renköttsproduktionen. Älgen svarar för merparten. Siffrorna är hämtade från officiell statistik.
Jordbruksverkets mål har varit att ekologisk produktion av kött skulle under förra året nå upp till 10 procent av totala produktionen.
En viktig komponent av detta är fritt betande djur på ängar och i hagar. Målet har inte nåtts. Bara en mindre del av betesproducerat kött har kunnat klassas som ekologiskt, ofta beroende på kraftfoder och konstgödslad vallodling.

En fjärdedel av nötköttsproduktionen
Det kan ändå vara rimligt att anta att 12 till 15 procent av köttproduktionen är baserad på bete. Officiell statistik på volymen betesbaserat kött saknas enligt Jordbruksverket. Totalt svarar alltså dessa två uthålliga och miljöriktiga produktionsmetoder för 25 procent av Sveriges nötköttsproduktion.
För närvarande finns cirka 300 vargar i mellersta Sverige. Naturvårdverket och länsstyrelserna har inte hunnit räkna alla, vilket de officiellt har medgett.
Vi utgår från minst 30 valpkullar nu i vår. Förra året var det 24 säkrade men kanske 29, med 3,5 överlevande valpar i genomsnitt. Till sommaren kommer vi alltså att ha cirka 400 vargar i våra skogar och på våra ängar.
Med denna ökningstakt är 1 000 vargar inte så avlägset. Många av oss har i färskt minne den mångdubbling av antal björnar som inträffade när en ordentlig inventering gjordes.
Om man beräknar antal dödade bytesdjur enligt officiellt erkända genomsnittliga antal bytesdjur per år, kommer det att vid cirka 1 000 till 1 500 vargar motsvara samma mängd kött som tas ut årligen vid jakt, alltså ca 80 000 älgar.

Kreaturen nästa offer
Med 1 000 vargar i landet lär all meningsfull köttproduktion från älg och rådjur och kanske annat vilt ha upphört. Vargarna har då, för att få tillgång på föda, säkert brett ut sig över hela södra Sverige. Klövviltstammarna har decimerats kraftigt genom att främst kalvarna dödas och älgstammen åldras. Därefter kommer betande kreatur att bli nästa vargoffer. En stor del av kreatursuppfödning på fritt bete är småskalig och drivs ofta som binäring till annan jordbruksverksamhet. Att stängsla ut vargen är i stort sett omöjligt vid stora betesarealer. Reaktionerna från uppfödarna blir nedläggning, vilket redan har börjat hända i några landskap.
Slutsatsen blir att med 1 000 vargar i Sverige förstör vi upp till 25 procent av vår mest miljövänliga och ekologiskt uthålliga köttproduktion. Ersättningen blir uppfödning på stall med kraftfoder från till exempel Brasiliens skövlade regnskogar eller med import av kött från kanske samma land. Det blir en gigantisk klimat- och miljöförstöring.

Vem skall bestämma?
Vem skall bestämma över användningen av våra marker?
Är det inte dags att markägare, arrendatorer och LRF som intresseorganisation reagerar med kraft mot denna ineffektiva politiska centralstyrning av vår markanvändning, vilket den förda rovdjurspolitiken utgör?
För Naturskyddsföreningen och motsvarande organisationer verkar det vara självklart att den så kallade politiken skall ta över bestämmandet över vad våra marker skall användas till.
Ägare och arrendatorer göre sig icke besvär att planera hur Sveriges enorma tillgång på bete skall användas. Historien har dessvärre visat hur ineffektiv centralpolitisk styrning är. Därför känns det lite märkligt att vi har en borgerlig regering, som med hårdare lagstiftning och polisiära åtgärder vill få landsbygdsbefolkningen att följa centralstyrningens hårda direktiv. Mönstret känns igen från gamla tiders kungar och fogdar men också från modern era som inte är så avlägsen, varken geografiskt eller i tid.

Mats Persson, torparson, jägare och fd utvecklingschef

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

109. Av Boende på landet bland 3000 vildsvin

2011-06-29 08:25

Och vad tror du du vinner med din långa förmanelsepredikan? Inte ett dugg. Kritiker till vargpolitiken omvänder du inte och jag anser att de ska spridas överallt så länge det är möjligt. Då kommer man se resonemang som ditt inte håller. Sprid ertt budskap vargar över Sverige. Föröka er ohejdat, över hela landet. Då folk märker vad slags djur de är. Inget gulligt djurparksdjur!

108. Ung jägare ...

2011-06-20 09:44

Respekt vet jag inte om Du är man att uttala Dig om efter att ha läst Dina inlägg. Men Du har alldeles rätt att det blir en väldig massa viltolyckor på våra vägar, när älgarna blir jagade! Inte minst då skogen är fylld till bredden av jägare, som inte heller tar det dom behöver för dagen som Du säger att Björnen gör! De har lösspringande hundar, samt skadeskjutningar, där nästa jaktlag får ta över, och den stackars älgen vet inte var den ska ta vägen! Och till slut är det vad det blir, Vägen!!!!

107. Alla hästar är inte lika

2011-03-16 16:26

Låt mig upplysa dig om att nordsvenskar är inte den vanligaste hästrasen i Sverige och att nordsvenskar och islänningar är i genomsnitt mer tuffa och inte lika lättskrämda som varmblodiga raser vilka är de vanligaste hästarna, välstammade hopp- och dressyrhästar med hetare tävlingstemperament. Mina islandshästar blir inte rädda för rådjur och de flesta inte för älg heller men mina ponnyer och fullblod blev vettskrämda! Det finns undantag med hästar som inte blir rädda men hästen är av sin natur ett flyktdjur som tar det säkra före det osäkra och springer 50 meter först och sen stannar och kollar om det var farligt. Kom inte försök lära mig något om hästar för det har jag hållit på med i 40 år, hundar också. De flesta hästar skiter knäck av grisar, älgar och kor. Vildsvinen skrämmer tom mina islandshästar utom de fåtal jag har kvar sen vi själva hade linderödsgrisar och som därför är vana. Däremot blir inte mina islandshästar rädda för ens stora hundar och de går gemensamt till attack om det kommer in hundar i hagen. Ponnyerna och fullbloden blev däremot rädda...

Älgar skrämmer de flesta hästar och det har dels lett till att hästar skenat ut och blivit påkörda, dels till svåra skador då de i panik rusat genom staketen och dels lett till ridolyckor då hästar skenat och slängt av sina ryttare vid älgmöten. Saken är ju den att älgen blir inte särskilt rädd för en häst och ryttare och kommer därför närmre än om man går tills fots. Har tom varit med om att en älg stod 20 meter från skogsvägen när jag och en kompis red förbi och pratade, vi stannade och pratade och betraktade den i flera minuter och den stod kvar på samma ställe utan rädsla och glodde tills vi tröttnade och red därifrån. Men den var ju det där orädda undantaget som nordsvensken du nämner. Kor har också blivit rädda och skenat ut. Men det djur som skrämmer flest häatar och ger stora och farliga reaktioner det är vildsvinen. Björn skulle nog ha liknande effekt och björn har dödat minst 2 vuxna hästar i Sverige.

Tamfår är lite speciellt som jag förklarat innan. De är för att vara ett klövdjur extremt långsamma och hela deras uppenbarelse signalerar till ett rovdjur att det är ett sjukt, klent och försvagat djur. Det är inte normalt i naturen att stöta på en hel flock sjuka och svaga djur och det gör vargar och hundar förvirrade. Det finns betydligt fler fall av hunddödade får än vargdödade. Men jag ska upprepa att det finns flera som har får mitt i varg och björnrike och säger att de klarar sig utmärkt med de bra rovdjursstängslen. Däremot har varghatare saboterat sådana stängsel för vargförespråkare... Bedrövligt! Men alla stängsel måste skötas. En varg hoppar inte högre än en varmblodig häst eller hjort. De kan inte hoppa mer än drygt 2 meter max i höjd. I längd är en annan sak. Har man stora marker så bör man ta och skaffa sig någon slags herdehund som vaktar flocken om man inte klarar tillsynen själv. Att påstå att de hundarna är livsfarliga är ju ganska befängt. Klart att alla som inte kan djur och hund kan få de flesta hundar livsfarliga men hur svårt kan det vara för en djurvan person att lära sig fostra en sån hund?! En tax är oftast mer aggressiv, envisare och mer svårfostrad än en rottweiler tex och jag har erfarenhet från både och...

Tänk om jag som ryttare skulle börja kräva att skogen skulle rensas på djur som gjorde den osäker för mig och min häst. Då är det tre djur jag genast vill ha bort: björn, älg och vildsvin. Jag är inte rädd för varken varg, lo eller järv. Dem rider jag lätt ifrån. Men björnar är snabba som hästar och stora och farliga, älgarna också och vildsvinen kommer i flock och är förbannat kaxiga och tuffa. För din info har jag blivit attackerad av vildsvin när jag red! Mindre behaglig upplevelse men hästen var snabbare så vi kom undan. Folk har fått söka skydd i träd för vildsvin här. De är inte särskilt skygga. Jag har också lyckats att till häst hamna mellan en älgko och en kalv. Nu upptäckte jag det före älgkon och flyttade mig omedelbart men det kunde blivit obehagligt. Men trots detta så vill jag ha kvar vildsvinen och älgarna här. Och varg och lo är också välkommen men kommer det björn hit, då lär jag nog vara ytterst försiktig med var jag rider... Fast farligast är dock bilisterna. Man är enligt lag skyldig att köra så sakta eller stanna så man inte skrämmer en häst. Gäller alla lågtrafikerade vägar och ryttare bör undvika andra vägar. Men en del skrämmer hästarna med flit och blåser förbi. Händer det en olycka blir bilföraren skyldig om han inte stått still! Dessutom en islandshäst väger lika mycket som en vuxen älg. Ganska oklokt att susa på med en älg gående längs vägen... Och de riktigt stora hästarna kan väga dubbelt mot en älg! Men hästar med ryttare rusar inte ut i trafiken om de inte blir skrämda. Beter sig bilförare vettigt, håller ut och saktar ner ordentligt så ska det gå bra. Men hästen kan ju bli skrämd av något annat så var beredd på att tvärnita. Har faktiskt hamnat framför en bil på en trafiksäker häst pga av att en stor lös hund kom utspringande från en stuga och skrämde hästen så den hoppade ut i motsatt körbana. Här hade hundägaren åkt på olyckan men nu han bilen stanna.

Sen vänder jag mig inte emot jakt men skulle aldrig vilja jaga själv, men fiskar gärna, uppväxt vid havet som jag är. Det är min favoritvildmark. En av mina vargälskande söner är jägare precis som far sin och hans brödrer. Jag har grannar som jagar och närmsta grannen får jaga i min skog. Jag känner länets jaktvårdskonsulent och hans jagande söner och de kommer från Värmland. Jag har så många jägare i vänskapskretsen som tycker som jag gör och så många andra vänner som inte jagar som också tycker så. Och jägarna är bara 3% av befolkningen. De ska inte bestämma för hela svenska folket och dessutom vill de flesta jägare inte utrota vargen. Så det är snarare mindre än 1% som tycker som du gör, men ni gapar väldigt högt!

Du får gärna hjälpa till så att vi får varg här i Blekinge för som jag sade så norra Skåne, Blekinge och Småland kanske har tillräckligt sammanhängande skogsområden för varg. Sen har faktiskt vildsvinen trängt tillbaka mycket av rådjuren här. Men de 2 senaste hårda vintrarna har tagit sin tribut också. Jag hoppas ni får glädjen att få många vildsvin hos er också. Kanongott kött, betydligt godare än älg! Men de är många ggr farligare för hundarna än vargen...

106. Mitt svar

2011-03-15 22:39

Sverige har skrivit under EUs direktiv och ska liksom andra länder följa det. Om alla resonerar som du så kan ju alla länder utrota de arter de vill utrota! Kostnaderna för vargen är inte enorma. Det är ett barnsligt påstående! Motrepliken blir att älgen kostar betydligt mer än vargen. Älgolyckor, viltstängsel längs vägarna, skogsskador, skrämda, förrymda och skadade betesdjur. Är det värt alla dessa personskador, men för livet och samhällskostnader att ha älg?!

Och varför ska samerna ha rennäring och bestämma över 54% av Sveriges yta??? 2500 personer utsätter mångdubbelt fler för trafikolyckor med sina lösa djur och hindrar rovdjursutbredning i över halva Sverige samt isolerar våra rovdjurspopulationer för rovdjuren försvinner när de går igenom renskötselområdet!

Ok. Vi fördelar Sveriges vägar, hus, människor, tätorter osv över hela Sverige, tar den bästa jordbruksmarken i Sverige och planterar träd och sen brukar vi upp skogarna i norr. Bara det att växtsäsongen är kortare i norr så vi måste bruka en större areal och dessutom är den inte lika bördig som Skåne- och >Uppsalaslätten! jag såg gärna mer vildmark här och vargen här men du är ju bara korkad om att förändra hela infrastrukturen bara för att rovdjuren ska fördelas jämnt. Snacka om kostnad, miljöförstöring med fler vägar och transporter. Skulle inte finnas någon vildmark kvar. Tycker vi sprider ut renarna över Sverige också i samma veva, jag gillar renar och vargar så varför inte? Vet du om att vi har olika fauna och flora i olika delar av Sverige och helt olika ekologiska förutsättningar, helt olika förutsättningar för odling osv. Av den anledningen och det samhälle vi byggt upp kan vi inte ha alla djurarter jämnt fördelade över Sverige även om det skulle vara mycket trevligt.

Ditt orealistiska dagdrömmeri får du ha för dig själv! Vilda djur ska finnas där det finns vildmark och ingen annanstans och de människor som bor där får acceptera var de bor som alla. Jag skulle vilja ha ren och varg men får acceptera att det finns inte här, tyvärr...

9 ggr fler hundar dödas av vildsvin varje år och bortåt 100 ggr fler hundar eller mer dör i trafiken! Du silar mygg och släpper igenom kameler. Det finns gott om hundar, de är mer degenererade än någon varg och inte ett naturligt djur som är utrotningshotat. Vill du skydda din hund, flytta till stan och släpp den i en inhägnad park där det inte finns varken bilister, jägare, vattendrag den kan drukna i eller rovdjur. Men släpp den inte lös i vildmarken!

Vargen ska finnas för sin skull, älgen för sin, vildsvinet för sin skull, tigern för sin, isbjörnen för sin osv. Det är inte människans behov som ska styra om arterna ska bevaras eller inte. I så fall hade vi gjort Sverige mycket trafiksäkrare utan älg och vi klarar oss alldeles utmärkt utan den också! Och de människor som invalidiserats av älgolyckor de hade vi sluppit få fler av. Kostar mängder dessutom men värst är det mänskliga lidandet!

Vildsvin medför mer problem än varg. Ta ett studiebesök här nere får du se hur de bökar upp och hur man fått hägna in med el! Olyckor med vildsvin är inte heller så trevliga.

Naturupplevelse får jag genom att rida, springa och gå med hunden i skogen, kopplad förståss! Eller jaga med kameran. Stör betydligt mindre än smällande bössor och man får se mer till häst kan jag upplysa om och kommer djuren närmre.

Djur som ändå ska slaktas och ätas har man inte samma känslor för och ersättningarna kan var högre och rättvisa, det håller jag med om.

Vargen är utrotningshotad. Det finns flera olika arter av varg och olika populationer. Och vi kan inte kräva någon annan djurart ska skyddas i något annat land om vi inte själva håller hotade och rödlistade djurarter och vargen är rödlistad, vad du än säger! Läs på!

Vargen kan inte hoppa lika högt som hjortdjuren och som sagt 1,5 meter eller 2 m högt stängsel där man håller djur, det är ändå inhägnat och det är bara positivt om det är ordentligt inhägnat, varg eller inte!

Du får ha kraftig ström för att hålla får inne också för de är rätt okänsliga. hundar är känsliga för ström, vargar också. Det är framför alölt björn som kräver mer ström. Björnar har tom rivit hästar och vuxna kor i Sverige, det har inte vargen! Och den har gett sig på människor, det har inte vargen! Erkänn, du är vargrasist!

Vargen delar sin mat med rovfåglar, andra mindre rovdjur, korpar, gnagare osv. Flera av dessa arter minskade drastiskt i antal då vargen försvann.

För att de flesta i Sverige älskar varg, mår psykiskt bra av att den finns och bevaras som liksom de mår psykiskt bra av alla arters bevarande, men de mår psykiskt dåligt av att människan utrotar och förstör! den som saknar respekt för djuren saknar respekt för liv och många mår ytterst dåligt av hur vi hanterar den här planeten men vad det kostar samhället i psykiska besvär det vet ingen!

Motfrågan blir: Varför ska vi ha den betydligt kostsammare älgen? Inhägnade betesdjur ställer inte till trafikolyckor eller skogsskador! Som sagt ska vi tillgodose den enes egoism får vi ta hänsyn till allas!

Det är faktiskt mest två jägare som fått ström i röven som klippt elstängslen. De får inte jaga här mer. De trycker ner och förastör fårstängslet ocksåp. Både jägare och svamplockare och det finns nget att jaga och ingen svamp i mina hagar, bara mina betande får och hästar!

Herregud björn är vanligt utanför stugorna och det är där de flesta björnattacker skett, vid soptunnan. För ett par år sen sköts en som vittjade soptunnor inne i Östersund där jag för övrigt har nära släktingar! Och det är samma sak i alla nationalparker, Vargen är skyggare än björnen. Lyssna till forskarna! Men människans sophantering lockar alla rovdjur!

Jägare dödar 100 ggr mer friska djur än vargen gör, så sluta jaga då om inga friska djur ska stryka med!

105. Och här mitt svar tillbaka

2011-03-15 16:39

Så det är inte Sveriges angelägenhet om vargen ska finnas i vårat land? Det kan du väl ändå inte mena? Ska hela världen vara med och bestämma hur vi ska ha det här?
Men jag håller med som du säger, om vargen ska finnas, då ska den också finnas över hela Sverige. Inte bara hos oss. Om inte biotopen passar i Blekinge/Skåne, ja då får vi väl se till att den gör det. Det är väl den delen av Sverige som är exploaterad om någon är? Finns ju ingen vildmark alls! Men vi kan väl ta och plantera skog över all åker och betesmark så ska du se att vargen trivs där. Bytesdjur har den ju gott om. Ni har ju fortfarande kvar era goda rådjursstammar till skillnad från oss.
Och jag säger inte att vargen inte har rätt att finnas! Men ingen som jag känner vill ha den hos sig. Och så är det på många håll. Den medför ett enormt merarbete för alla som bedriver jordbruk med betande djur, vart i Sverige det än är. Är det verkligen värt att offra hur mycket som helst både i pengar och lidande, bara för att hysa varg? Vore det inte bättre att lägga dom pengarna på skola, äldrevård och cancerforskning? Eller att stoppa spridningen av dvärgbandmask?
Vad får vi egentligen i utbyte av att ha vargen i skogen? Vi har ju klarat oss väldigt bra utan den hittills. Vad är det som säger att det blir så mycket bättre med den? Att hänvisa till platser som Yellowstone funkar inte. Dom har inte samma landarealer, samma vilt och samma klimat som vi har. Dessutom, du ser uppenbarligen upp till dom väldigt mycket verkar det som och säger att enligt DERAS studier så bli det bättre med varg. Men enligt VÅRA, så har vi klarat oss lika bra utan den. Man kan egentligen bara förlora på det. Kan du nämna en vinst vi gör på att ha varg? En relevant sådan?

Och det är väl självklart att vi vill skydda hundarna. Att hänvisa till att fler dör i trafiken och blir skjutna av jägarna själva, tar ju inte bort det faktum att vargen fortfarande är en stor risk för dem. Det finns ju ingen meningen med att tillföra fler risker och säga att "risken för att den dör i trafiken är större". Man kämpar ju för att det ska vara så säkert som det bara går. Till exempel så sätter man ju på en del ställen upp skyltar på vägen om att jakt med löshund pågår, och att man bör iaktta försiktighet som bilist. Sen är det ju upp till bilisten att följa det såklart. Men man kan ju inte sätta upp en skylt som berättar för vargen att "här bedrivs jakt, så var snäll och ta inte min hund". Den skulle nog inte bry sig så värst mycket.
(och snälla, jag skulle uppskatta om du inte sa lek om jakt, tack. Hobby funkar också dåligt, bäst blir det om man bara säger jakt)

Och åter, vargen som art är inte utrotningshotad. Det finns det både bevis och forskning för, som du så högt lovordar. Än en gång, kolla t.ex Ryssland, Finland och Norge. Och vargen är heller inte att jämföra med vildsvin då de inte medför detsamma problemet som vargen gör. Försök inte mörka eller avleda det jag säger med att jämföra skadorna andra djur orsakar. Det här handlar inte om det.

Angående nöjet att döda. Det var precis det jag ville få sagt med det jag berättade om att man kanske jagar var eviga dag, utan att få något. Det är inte nöjet att döda som driver en jägare. Det är naturupplevelsen och jakten i stort som är den största delen av nöjet. Att sen få skjuta ett vilt försämrar ju definitivt inte upplevelsen. Men då ska det också ske på ett bra sätt. Som du sa, dödandet ingår också, och är helt naturligt. Däremot så vill man ju inte att djuren ska behöva plågas, och försöker därför jaga på ett så säkert sätt som möjligt. Sen finns det alltid klappträn, det vet jag. Men det gör det i alla kategorier.

Jag vet inte om du förstod det hela jag ville få sagt angående älgarna. Det är inte bara de svaga djuren som stryker med. Även fullt friska djur kan dö om de jagas av varg på vintern, p.g.a svält och förlust av energi. Det är därför man nu har uppmanat folk att hålla sina hundar kopplade, vilket jag hoppas alla följer. Vargen däremot är ju lite svår att sätta koppel på. Här: läs igenom det här om älgarna i klarälvdalen, mycket läsvärt. http://nwt.se/torsby/article865822.ece

Jag har aldrig nämnt att jag talar för alla jägare heller. Däremot så känner jag många, med samma tankar som mig. Och de finns också utspridda över landet. Om du ser till kategorin här på forumet, så är det en majoritet som är mot vargen.
Du kanske inte drar alla över en kam, men mig dömer du däremot hur som helst. Jag är inte egoistisk. Jag vill inte ha allt för mig själv, det har jag redan sagt. Jag vill bara inte att det ska gå åt pipan med våran natur, som hittills hållit sig så bra.

Varför ska samerna förresten få ersättning, när inte en fäbodbrukare får detsamma? Båda är väl kulturbevarare? Sen vill man förstås som djurägare hellre behålla sina djur, än få några futtiga slantar i näven.
Det behövs mycket högre stängsel än en höjning av 50-70 cm för att hålla rovdjuren borta. Jag tror du underskattar vargens förmåga att hoppa. Den hoppar högre än både islandshästar och kor. Den har förmågan att hoppa flertalet meter för att komma över ett hinder. Angående strömstyrkan, så här sa du i ditt förra inlägg: "om stängslen blir högre och kraftigare i ström"! Svårt att misstolka va?

Jag vet ingen här uppe som haft några problem med älgar i hagen. De finns och visst får man laga efter att de sprungit igenom. Men det är bara en bråkdel av det jobb man måste lägga ner på att hålla ett rovdjursstängsel i trim. När de satte upp rovdjurstängsel runt fårhagen här, som de då sa var säkert, gick vargen och lyssnade längs stängslet efter ställen där strömmen brutits och hoppade där över och tog mycket får. Och det är stora hagar på flera kvadratkilometer med skogsbeten, öppna slätter, berg och dal. Det skulle kosta miljoner att hålla ett sånt stängsel i funktion, och det gör man inte för övrigt inte själv. För så mycket mark krävs anställda. Men det kostar däremot inget att inte ha varg, för en med får. Kanske lite fler skador på grödor, men ingenting jämfört med de skadorna ulven åstadkommer.

Det är sagt förut varför vargen är ett större problem än björnen. Björnen tar bara det den behöver för att överleva. Låt säga att den tar ett, kanske två får om den skulle komma åt. vargen tar så mycket den bara kan komma över och hinner med. Här tog en ensam varg 16 får under en attack. Den måste vara ganska glupsk om den har menat att äta upp allt det. Det är det som gör vargen till det stora problemet för djurägare. Det är väldigt sällan björnen anfaller tamboskap jämfört med vargen, och den åstadkommer aldrig de skadorna som vargen gör. Det du sa om att björnen är kapabel till att ta även stora hästar. Det är vargen med, här anfölls en nordsvensk arbetshäst av varg med stygga skador som följd. Så det är inte bara björnen som kan.
Hästar är inte livrädda för älgar. I höstas under älgjaktsveckan gick grannens nordsvensk lugnt och betade tillsammans med två älgar ca. 20-30 meter från varandra (en ko med kalv) som lugnt kom fram ur skogen och stannade till för att äta på vallen.

Men jag säger inte emot dig att vildsvin, björn och älg är farligare för människan än vad vargen är. Men nu är det inte det det handlar om. Men att vargen skulle vara mycket skyggare än björn, det stämmer ju ändå inte. Båda är skygga. Men hur många fall har du hört om björnar alldeles utanför fönstren, eller inne i tätorten, som med vargen? Och nu talar vi om fall inom Sverige, inte i Amerika. Där har dom svartbjörn som är mycket mer nyfiken och närgången än våran brunbjörn. Så det vill jag inte höra något om. Man ska inte jämföra äpplen med päron.

Jag kan nog tro att problemen med lösspringande hundar och vildsvin inne i hagen är ett problem hos er. Men här uppe är det vargen som är det. Och när det gäller varg och hund, träder paragraf 28 i kraft om man inte kan skrämma den därifrån, eller som med hund, koppla den.

Och otaliga är även de djur som i panik sprungit ut genom stängsel och blivit trampade, ihjälkörda och skadade på grund av vargens närvaro. Så de problemen skapas inte bara med vildsvin och älg. Tvärtom så uppstår det lättare, eller rentav nästan alltid kaos när vargen är i hagen. Det behöver inte hända om en älg eller några vildsvin går runt bland djuren. De kan vara ganska nyfikna av varandra. Men visa mig det får eller den häst som gillar närvaron av varg.

Och om djuren förresten rymmer för att älgar har trampat ner stängslen, så blir man nog inte direkt lugnare av att det finns fullt av varg i skogen som kan ta dem. Man blir däremot inte så oroad om skogen är full av älg och rådjur, de lär inte äta upp varandra.

Tillåts jägare jaga i din skog? I så fall är det ett jaktbrott som inte jag heller stödjer och som du borde ta tag i. Är den däremot utarrenderad eller ingår i ett viltvårdsområde så har dom full rätt till det.
Och inte heller tycker jag det är okej att bär och svampplockare klipper av dina stängsel. Det är sabotage! Och det är nåt av det värsta jag vet.

Skillnaden på skador orsakade av vildsvin, och av varg, är den att vildsvinen får man jaga ifall de förstör, och vildsvin får också jagas året runt. (kultingar på sommaren) Vargen som däremot blivit ett helgon, ska man ha ett förbannat bra skäl för att få nån skyddsjakt på. Det är i stort sett bara paragraf 28 som gäller för den, och inte ens då man gjort det på ett korrekt sätt så går man säker för att få sina vapen beslagtagna och att man direkt blir misstänkt för jaktbrott. Det är det som gör folk riktigt förbannade. Det är en jävla skillnad och särbehandling av olika vilt från vissa, beroende på vad de själva tycker och har för åsikt om det. Själv måste jag säga, så du inte direkt antar eller drar någon förhastad slutsats om mig, att jag inte behandlar något djur på något annat sätt, utan visar alla samma respekt och vördnad. Det är en av en jägares viktiga roller att uppfylla.
Men däremot ser jag problemen det medför med varg. Jag vet inte allt om hur mycket skador vildsvinen orsakar hos er. Men inte heller tror jag att du vet vilka problem vargen åstadkommer för oss.

Sen vill jag ställa en rak fråga. Utan några påhopp eller avledande svar. Bara ett bra argument.
Vad får vi egentligen i utbyte mot att ha varg? Vad tjänar vi på det? Förutom svaret att alla djur har rätt att leva eller att den hör hemma här. För det är ett argument som inte håller i verkligheten. Alla djur har i och för sig rätt att leva, men man måste även se till konsekvenserna det medför sig och väga det emot allt man förlorar på det.

104. Rättelse

2011-03-15 12:48

Ska stå: Finns inte en hästägare eller kobonde som inte vill ha staket som är höga nog så inte djuren hoppar ut.

103. Svar till 102

2011-03-15 07:56

Nej, var man bor i Sverige ska inte avgöra vilken rösträtt man har om rovdjuren. Inte inkomsten heller. Det är världens gemensamma beslut inte ens Sveriges beslut att avgöra när och om vargen ska jagas och det ska den inte så länge vi har ett par futtiga hundra och Sverige kommer garanterat som Finland få bakläxa av EU. Alla länder och alla orter måste bidra till arternas bevarande i den utsträckning arterna trivs och förökar sig på en ort. Finns inget län där vargen tar mer än en bråkdel av hjortdjuren jämfört med människan och vargen har rätt att finnas och med tanke på sin sällsynthet är varje individ en ädelsten i jämförelse medan människan är lika vanlig som gråsten.

Finns betydligt mer än 200 vildsvin, 3000 bara i Blekinge och det diskuteras inte att begränsa antalet vildsvin och de är inte utrotningshotade heller så din jämförelse haltar mycket illa.

Vet inte var du fåt ifrån att vara ute efter dödandets skull?! Ni vill decimera vargen av egoistiska skäl för att ni är rädda om era jakthundar! Samma hundar utsätter ni för mångdubbel risk att bli trafikdödade! Ärligt talat man släpper inte en hund lös i vildmarken om man inte är beredd på att den kan dö! Fler hundar vådasakjuts av jägare än vargen tar tom! Det är era jakthundar, er hobby, er lek i skogen som är huvudorsak till vargjakten, inte att de är för många, inte att de är tamdjur eller är ett hot mot någon eller mot hjortdjuren! Och det är för j@@@igt rent ut sagt att er hobby ska få styra över en hotad djurarts existens! Det är egoism!!!

Jag är inte emot jakt och har jägare i familjen. Men det är rätt sjukt att finna nöje i att döda eller jaga! Jag har får jag slaktar för jag vill inte ha för många och jag vill ha köttet, men själva dödandet är ett nödvändigt ont jag inte finner minsta nöje i!

Det är välkänt och observerat världen över att vargens bytesdjur blir friskare där varg finns för att den tar de lättaste bytena, de svaga och friska, till skillnad från er jägare som vill ha stora byten med mest kött och störst trofér! Och ni tar många ggr mer. I Sverige är dock vargarna FÖR FÅ för att denna positiva effekt skall synas eftersom människans dominerar jakten med att ta ca 100 ggr mer djur än rovdjuren tillsammans!

Jag vet att vintern är djurens svåraste tid och det är just därför vargen är den bästa att sålla. Den tar de svagaste som inte orkar så de slipper att att dö en långsam svältdöd eller av utarmning! Det är delvis därför björnen har visat sig vara betydligt sämre på att sålla ut de svagare men också för att den är mycket snabbare än vargen och kan döda friskare djur. Denna effekt har studerats i områden där människan inte har den dominanta rollen, bla i Yellowstone. Så jo jag vet mycket mer än du anar!

Alla jägare är inte dumma och egoistiska och resonerar inte som du, tack och lov! Jag drar inte alla över en kam. Känner för många bra som har betydligt mer kunskap om vargen och det ekosystem den tillhör och som är emot vargjakten pga att de är så få och rödlistade och dessa jägare är utspridda över Sverige från norr till söder! S gör dig inte till talesman för alla jägare, för det är du inte!

Alla som har boskap behöver stängsla in sina djur, undantaget är samerna som får ersättning för antalet rovdjur i renlandet. Det gör man för att djuren inte ska springa ut! Finns inte en hästmänniska eller kobonde som inte har staket som är höga nog för att hindra djuren att hoppa ut och det enda som verkligen fungerar är el på hästar och kor. Får kräver fårstängsel för de springer igenom elen men för att för att undvika parasittryck bör alla hagar vara stängslade för växelbete mellan olika djurarter. Jag stängslar själv med fårstängsel på 120 nertill och en eltråd 20 cm ovanför, men det stoppar varken rådjur eller älg och hästar blir inte sällan skrämda av älg och hoppar ur hagar och älgen river inte sällan ner staketen så djuren kommer ut. Älgar och hundar är ett större problem för boskapsägare än vad vargen är! Jag och många andra boskaps ägare skulle med glädje få bidrag till att ha ordentligt högt staket med el runt betesmarkerna så vi slapp älg och hundar bland djuren! Och likadant är höga staket en och el en nödvändighet att hålla hjordjur resp vildsvin borta från odlingar! De gör betydligt större skada ekonomiskt än rovdjuren gör och det ersätts inte och ingen får bidrag till stängsel heller! Och vi pratar om 50 - 70 cm högre staket än normalt och ENDAST BETESMARK VAD GÄLLER ROVDJUREN. ODLAD MARK BEHÖVER HÄGNAS PGA HJORTDJUR OCH VILDSVIN! Så enligt din slutsats är de ju mer livsfarliga! Björnen är aktiv sommartid och tar med lätthet kalvar och tom vuxna hästar och har gjort det! Den kräver kraftigare stängsel än varg så varför kan det då få finnas 3000 björnar i landet men inte 200 vargar?????? Dessutom all statistik visar att vargen är betydligt skyggare och mindre farlig än älg, björn och vildsvin som skadat och dödat betydligt fler människor i världen och i Sverige än varg, även i trakter där vargen är dubbel antal eller mer än björnen!

Som boskapsägare är jag mer rädd både för egen del och mina djurs säkerhet för björn älg, vildsvin och hundar som inte har skyggheten och respekten för människan och otaliga är de hundar som både skadat folk och boskap i Sverige! Och otaliga är de djur som skenat ut genom staketen pga älgbesök och som skadat sig på staket, blivit påkörda av bilar och vad det gäller kor och får, ibland inte återfunnits då de inte är lika tama och hanterade som hästar som trots allt oftast söker trygghet hos människan.

Så jo jag vet vad jag pratar om men det verkar inte du veta alls! Vargen är inte ett större bekymmer än något annat vilt djur. Känner inte många hästägare, kobönder och fårbönder som inte fått staket nerrivna och djur utsläppta av älg och då kommer alla djuren i hagen ut. Har själv råkat ut för det ett antal ggr men inte kräver jag älgarna ska decimeras för det!

Däremot blir jag heligt förbannad på jägare som tillåts jaga i min skog och svamplockare som fördärvar staket och klipper av eltrådar! Skulle gärna stängsla ute de rovdjuren och jakthundar och andra lösa hundar som jagar mina får så de hoppar över staketen. Mina hästar försöker de bara jaga en gång och aldrig mer, om de överlever besöket i hästhagen...

håll problemen i proportion till storleken. Vargen gör ingen större skillnad på hur mycket som behöver stängslas, hur mycket el som krävs eller hur höga staket som krävs. Hjortdjuren är de som kräver högst staket och det är anledningen till varför hjorthägn har så höga staket. Näst är hästarna. En islandshäst som ändå är rätt liten, kan hoppa 1.40. Stora hästar än högre höjder. Rekordet är 2.47. En vanlig ko kan hoppa 1.50. Blir dessa djur skrämda så hoppar de över vanliga stängsel. Ärligt talat är många stängsel inte säkra nog för att hålla de betande djuren inne och definitivt inte för att hålla älg borta från att komma in i hagar, riva staket och skrämma ut djuren, vilket är ett större problem än du anar, särskilt under älgjakten när de flyr er jägare och de är också vid den tiden de flesta älgolyckor sker.

Att köra på en älg är betydligt farligare än en varg! Älgar och björnar är vårt farligaste vilt och Gud vet hur många km stängsel som satts upp pga älgen längs vägar och fruktodlingar!!! Lär inte behövas mer för vargen!

Och hur många majs- och potatisfält som idag är inhägnade med el pga vildsvin, vet jag inte heller... Inte är det vargen som kräver staket runt odlingar i varje fall...

102. Snälla nån!

2011-03-14 23:34

Jag har aldrig yttrat något om att vi ska ha ensamrätt till marken i norr, det är din tolkning som gjort att du fått för dig det. Det jag menar är att de som bor i vargrevir och är påverkade av den borde ha baslutanderätten för hur mycket varg det ska finnas! Nere i Blekinge finns ju inte ens vargen. Det är väldigt lätt att sitta där nere och säga att vargen inte är något större problem. Om vi skulle vända på det så skulle vi ju kunna säga att vildsvinen skulle få föröka sig alldeles fritt nere i södra Sverige, bara för att folk uppe i Norrland tycker att det ska vara så, utan några kanske egentliga erfarenheter om det! Det skulle bli ett jävla rabalder, eller hur?

Det du säger om att vargen är bra för att sålla bort svaga och sjuka djur, genom att den tar just dessa, och är bäst på det. Tänk till lite här nu.
Vargen skiter i om det är ett friskt eller sjukt djur den har framför sig, tvärtom kan det faktiskt vara så att den ratar sjuka djur. Vargen vill ha färskt och friskt kött. Med dom snömängder vi har uppe i norr så tar vargen allt från kalvar till fullvuxna älgar. Det som sållar bort svaga djur däremot är vintern! Den visar vilka som är kraftiga och starka nog att överleva. Men nu är det så att älgar som blir jagade av rovdjur och flyr bränner energi. Energi som den inte har råd att göra av med för att bibehålla sina fettreserver. Älgar har svårt att ta igen förlorad energi på vintern när det är så kärvt. Den har helt enkelt inte nog med energi för att ideligen bli jagad av vargen. Det är detta som dödar mycket. Men det visste du inget om va? Då borde du väl nämnt det i din minst sagt korkade kalkyl av oss "dumma" och egoistiska jägare?
Jag säger bara det alla vill få fram: De flesta av oss jägare är inte egocentriska, vi vill inte ha allt för oss själva. Bland de jag jagar med så är delad jaktlycka mångdubbel jaktlycka. Och vi är inte bara ute för dödandets skull. Vem är det egentligen som fått för sig det?
Är man som jag, ute nästan varenda dag vintertid och traskar runt miltals på skidor genom skogen för att jaga fågel, men endast fått några orrar och en tjäder, så måste det ju vara något annat som driver en än dödandet? (ville bara skriva med det som ett tillägg till dem som undrar)

Och åter till stängslen. Så du tycker att platser där man bedriver fäbodbruk, renskötsel skogsbeten och säterbruk inte räknas till ställen där djuren går i vildmarken? ska jag tolka det så? för det är precis det du står och säger egentligen! Ska tamdjuren istället trängas i en trång, platt hage bara för att rovdjuren ska ha hur mycket plats som helst utanför att traska runt i hur den vill? Och du pratar om djurens rätt och ekologiskt producerad mat! ja jag säger då det...
Sen finns det en lag om hur mycket ström man får ha i ett stängsel, visste du det?
Tänk över det här: Om man måste gå så långt att man ska behöva stängsla in djur och landskap med höga, fula, kraftiga staket och nät. Sen skicka el igenom det till råga på allt. Då måste det ju vara för att skydda sig för något alldeles förfärligt hemskt som finns på andra sidan? eller har jag inte rätt?!

Och du ska inte försöka jämföra det som du pratar om, att björnar äter bär! Ja,det är klart att dom gör. Men det är inget problem till jämförelse mot vargen. Och harar?! Ja herregud!

101. Svar till 97

2011-03-14 08:09

Jag bor inte i Skåne men för alla som varit på Skåneslätten och sett miltals efter miltals med uppodlad mark och ingen skog eller vildmark, så är det rätt uppenbart att där går det varken att ha hjortdjur, vildsvin eller rovdjur. Norra Skåne finns lite skog och i Blekinge och tillsammans med småländska skogarna så fungerar det. Men självklart ska inte vilda djur vara annat än där det finns skog och vildmark!

Jag sitter stadigt på en stol, vildmarkens, faunan och florans.

100. Svar till 99: JAG GER ALDRIG UPP!

2011-03-14 08:09

VARGEN ANGÅR INTE BARA HELA SVENSKA FOLKET UTAN HELA VÄRLDEN! Jag anser inte heller att vargen inte passar här i Blekinge men misstänker den får det svårt här pga för få byten och för mycket vägar. Jag har dock inte skrivit att det är så! Den kanske klarar sig bra här och ingen hade varit gladare än jag!


Din inställning är revirpinkande precis som när andra länder skövlar regnskog så hela Jorden påverkas, men tycker de har ensamrätt att bestämma över den, så lägg ner! Ni har ingen ensamrätt på vildmarken i norr, den tillhör hela svenska folket och jag är där gärna sommartid men vintertid skulle jag vilja slippa Sverige! Jag gillade riktig vinter som ung men tycker inte om den längre och det har inte med klenhet att göra och du hånar just nu alla som får värk av kyla och verkligen inte tål den och jag tillhör inte dem men känner flera!

Nej jag säger inte emot mig själv. Vargarna är nämligen så få att de bara tar ett par % av vad ni jägare tar! Sverige har utrymme både för rovdjur och självförsörjning av kött men vi måste alla ta vårt ansvar både för vad och hur mycket vi konsumerar och för att värna om ALLA djurarter, även rovdjuren.

Vargens byte är viktiga för andra mindre djur, både rovdjur och gnagare, och för fåglar, inte minst våra rovfåglar. Dessutom är den det överlägsnaste rovdjuret på att sålla bort de svaga och sjuka hjortdjuren så stammen hålls långsiktigt frisk och utan defekter. Den selektiviteten jagar inte efter, tyvärr! Och vi har lååångt kvar till för mycket varg. Det kanske vi kan börja prata om när det finns 20-30 ggr fler vargar. Nu har vi en liten pluttstam på högst ett par hundra djur! Dessutom har nog snart vildsvinen spritt sig längre norrut och de förökar sig fortare än något annat vilt så då får ni massor att jaga! Men ni lär väl gnälla över dem med. De bökar nämligen inte bara i skogen utan bökar upp odlingar och betesmarker så det blir till att hägna för dem med... Men de käkar inte upp skogen som älgen utan gynnar faktiskt skogen med sitt bökande och naturliga markberedning...

Hundarna kan vara farliga för främmande ja, men det vet du ju själv att hundar är individer så du ska inte döma en ras, men det är ju perfekt så man slipper både tvåbenta och fyrbenta boskapstjuvar! De är MYCKET lojala mot sina ägare men behöver arbetsuppgifter. Men det krävs kunskap givetvis, som med alla hundar, och det är ingen nödvändighet men kan vara ett komplement. Det går att klara sig med endast rätt staket också och både staket och hundar vaktar 24 timmar per dygn.

Det är inte vildmarken som ska stänglas och utan betesmarken! Den har man redan instängslad och om de stängslen blir högre och kraftigare i ström så gör det varken till eller ifrån på vildmarken! Inte värre än vilthägn för hjort eller runt bär och frukt äppelodlingar som skydd mot hjortdjuren. Vilda djur, jakthundar och jägare får gå omvägar men jag är glad att slippa både älgar, jakthundar och jägare på mina betesmarker och tror inte någon boskapsägare saknar intrånget av någondera...

Om odlarna resonerar som du så skulle de vilja utrota både viltsvin, hjortdjur och hare och ett antal fågelarter för de äter ju upp skörden och maten vi ska äta. Och de äter upp skogen, svampen, bären så bort med björnen också då och sen kan inga rovdjur leva längre och de stora rovfåglarna dör ut också och jägarna får jaga kråkor och duvor tills de är utrotade osv... Det finns så korkat folk och du resonerar lika korkat! Varför ska bara din egoism tillgodoses? Då kan vi ju tillgodose allas på en gång! Du är inte allena i världen och ALLA arter har rätt att existera där de hör hemma!

Jag lever i verkligheten där man ständigt möter besserwisser som du som bara ser den egna lilla täppan, pinkar in sitt eget lilla revir inte vill lära sig nytt och inte vill det ska fungera utan tjurigt håller fast vid gamla fördomar och är för bekväm för att tänka om! Men allt det jag skriver om är fakta, utprovat och finns bevis på att fungerar både i Sverige och utomlands, så plocka av dig mossan och se möjligheterna i framtidens lösningar!

99. Ge upp!

2011-03-12 12:15

Om du nu bor nere i Blekinge, inte har varg och anser att det inte är passande att ha den där. Inte vill bo här uppe i vargland för att du är för klen och bekväm för det. Då ska du för fan inte klaga på oss som bor här. Vad angår det då dig egentligen?

Och sluta upp med snacket om vilka det är som brukar mest resurser. (jag säger inte att det inte stämmer som du säger) men du säger ju emot dig själv. Om du nu vill att man ska äta ekologiskt kött och inte tära på naturens resurser och värna om djuren och att de ska må bra, så är väl vargen helt fel pusselbit att lägga in? Utan varg-mer hjortvilt...med varg-mindre hjortvilt...för mycket varg...inget vilt alls! så det så!

Hundarna som du pratar om är ju tamejfan livsfarliga om något är. Ska man behöva kräva av en bonde att han skaffar tre-fyra monsterhundar för att vakta djuren? Och metoderna som du pratar om när man vakter djuren nattetid, de fungerar. Men hur har du tänkt dig att man i en modern värld ska ha tid med det? det går inte att vara vaken 24 timmar om dygnet.
Fast det kanske ni kan nere i Blekinge för där är ni ju så vana så.
Och hur tror du Sverige skulle se ut om varenda liten småbonde skulle smälla upp ett SÄKERT rovdjursstängsel?! Jo, det ska jag tala om för dig. Det skulle se ut som ett jävla koncentrationsläger, fast tio gånger värre! Och hundra gånger större. Enda skillnaden skulle vara att i det här fallet skulle det vara nazisterna (vargarna) som skulle stängas ute! Det är nu vi snackar om förstörelse av vildmarken som du säger att man absolut inte får göra!

Den enda som behöver komma ner på jorden, skaffa sig kunskap och erfarenhet, det är du! Du lever i en drömvärld, vakna upp!

98. Til 96

2011-03-12 12:13

Nu är det inte så att jag precis varken stödjer Jägarförbundets eller regeringens åsikter så om de har dumma idéer om varggränsen, kan ju inte jag hjälpa! Rent allmänt har ju både regeringen och en kronbetitlad herre uttryckt sig helt inkompetent och visat total okunskap, så man blir inte förvånad om det kommer mer dumheter från höga herrar med titlar, men det är långtifrån likhetstecken mellan vad de och Jägarförbundet vill och vad naturorganisationerna vill! Och jag vill inte bli förväxlad med att ha de åsikterna och planerna som regeringen och Jägarförbundet har. Inte har det med Skandinaviens gränser heller att göra och det vet du med så därför tyckte jag resonemanget blev tramsigt.

Var man än bor får man "gilla läget" eller flytta på sig. Förändringar sker hela tiden. Det är ju samma sak här i så fall. Antingen anpassa sig till att stora vägprojekt skär sönder landskapet och förstör utsikten och lugnet vid stugan eller flytta på sig. Antingen anpassa sig till vildsvinens återkomst eller flytta på sig. Det är inte mer synd om er norröver än någon annanstans! Men ni är lite mer bortskämda med att bo så ni kan rå er själva, inte blir överkörda av Vägverket och inte behöva ta lika mycket hänsyn till andra behov utom era egna. Den lyxen är få förunnat här!

Men egentligen menade jag inte vara oförskämd. Blev bara frustrerad över att du satte samma etikett på naturorganisationer med ordentlig kunskap och regeringen, som i denna fråga är helt snurrig. Deras idéer om att först decimera den etablerade populationen och sen plantera ut vargvalpar från djurparker kan verkligen ställa till elände! Släppa vargar lösa som är vana vid att ha människan nära och tappat sin skygghet, det är att tigga om konfrontationer mellan människa o varg! Bara idioti! Nej den här regeringens rovdjurspolitik är inte genomtänkt från början till slut! Låt vargen vara ifred så breder den ut sig där det finns lämpliga byten och se till att förebyggande hjälpa alla med kunskap och ekonomiska medel som kan bli drabbade av varg inpå knuten.

Sveriges befolkning vill ha varg och Sveriges befolkning ska betala också, det ska INTE drabba enskilda! Men drivande jakthundar ska inte jämställas med inhägnade boskapsdjur! Tamdjur har inte i naturen att göra och om de är där så är det på egen risk men det är förbjudet från 1/3-31/8, för viltets skull

Sen älskar jag Danmark och föredrar Köpenhamn framför Stockholm men framför allt älskar jag Danmarks sandstränder och folket. Så du får gärna kalla mig halvdansk! Vi brukar säga reservdansk förståss här i snapphanebygd...

97. Försök inte...

2011-03-12 12:13

att sitta på två stolar samtidigt,de tycks glida alltmer isär och när du trillar imellan dom kommer det att göra ont.Du beskriver tydlig var det inte finns förutsättningar för rovdjur,grannländer och där du SJÄLV bor,du tycks ha din rätt att avgöra sådana frågor.Samtidigt anser du att drabbade människor i rovdjursområden,inte ha rätt att avgöra om förutsättning finns.Vem är du egentligen? Gud kanske.

96. Vad ska ma säga 3000...(95)

2011-03-11 17:57

Att du ens har mage att påstå att det jag skriver är trams! Det kommer från helt fel person.Jag lovar.Skaffa dej kunskap om förhållandena här uppe innan du yttrar dej!! Slutdiskuterat med dej "halvdansk"!!

95. Till Kalle och Gunnar

2011-03-11 13:02

Till Gunnar: Till Skandinavien hör Island, Danmark, Sverige, Norge och Finland. På Island hör inte vargen hemma, i Danmark finns inga förutsättningar alls, återstår Sverige, Norge och Finland och alla länderna har vildmark för att hysa betydligt fler vargar än de har och ingenstans är vargarna för många. Det borde över hela vildmarken i dessa länder vara minst lika tätt med vargar som det vargtätaste i Sverige men ni dödar ju dem så de inte är många nog att spridas!

I övrigt är ditt resonemang bara trams. Varg ska finnas överallt där förutsättningar finns. TYVÄRR har nog Blekinge sämre förutsättningar för vi har jämförelsevis med norröver tätt mellan byar, tätorter och vägar. Det beklagar jag för jag hade gärna sett varg här och det händer de besöker länet. Jag hade gärna bott i vargland men jag avskyr kyla, snö och vinter och älskar ädellövskogen och havet. Tyvärr får jag nog finna mig i att jag inte både kan få njuta av varg och den betydligt artrikare lövskog vi har här än vad barrskogen erbjuder. Men jag njuter av att vildsvinen återkommit, trots vissa olägenheter. De är farligare för oss människor än varg men det är värt risken för att de återtagit sin rätta plats i Sverige och de hör verkligen hemma i ädellövskogen.

Till Kalle: Först visar du riktigt sympatiska drag i ditt senaste inlägg. Men din sympati är ju tyvärr så begränsad och du inser inte vad sann ekologi är. Sen beskyller du SNF för saker som är helt horribla! SNF har hela tiden kämpat för landsbygden, ekologisk djurhållning, strandängar, slåtterängar, skogsbeten och andra biotoper och här är det de lokala SNF-föreningarna som hjälper kommuner och bönder att sköta dem!

Naturen med alla dess innevånare är ekosystemen. Vilka som är urinnevånare i Sverige är en sak men några naturfolk som lever med ekosystemen och är en del av dem utan att störa dem, det har vi inte! Indianerna var en del av ekosystem precis som regnskogens urinnevånare, utan att förstöra ekosystemen. Ingendera utarmade jorden eller minskade resurserna de levde av eller hotade utrota några djurarter. De levde i tält/tipis bland bison, vargar, och björnar och respekterade alla djuren. Det är ett idealsamhälle så det har existerat och existerar fortfarande i en del regnskogar som inte skövlats... Men vi andra måste skapa ett nytt idealsamhälle utifrån det samhälle vi har idag. Och tro mig, de går om man VILL!

Vi kan ha rovdjur där man har djurhållning. Det har flera bevisat som har viljan, kunskapen och saknar dina fördomar. Det är samma folk som kämpar för vildmarkens alla djur som är emot miljöförstöring, djurfabriker och överkonsumtion av kött, som vill bevara strandängar, skogsbeten, fjällbeten osv. Sveriges största jordbruksområden finns i Skåne och på Uppsalaslätten. Där finns inte vildmark för de vilda djuren och det är ingen som sagt att rovdjur ska vara någon annanstans än i naturen. Men nånstans gränsar naturen till brukas mark och bebyggelse och då får vi hindra de vilda djuren att gå över gränsen.

Vi har lo här i Blekinge och har haft sen 70-talet
och det fungerar. Det är ofrånkomligt att vi har mer konfrontation mellan vilda djur och människor här då det inte är kilometervis och miltals mellan hus och byar och friluftslivet rör sig överallt i vår natur. Så alltså borde vi ha större problem med att ha älgar, vildsvin och rovdjur. Men här är det få som klagar för vi är så vana. Folk har tom på så kort tid som 15 år vant sig vid vildsvinen. Men det finns säkert gnällspikar här med men de dominerar inte. Man har blivit lite försiktigare men mer är det inte...

Det djur i Sverige jag absolut inte vill möta i skogen, det är björn. Så kom den hit så skulle jag bli mycket försiktigare i skogen. Jag hade nog undvikit många platser men jag hade accepterat det för jag har ingen rätt att kräva att naturen ska vara björnsäker för mina egoistiska behov. Björnen hör hemma även här. Är man rädd för hajar, badar man inte där det är hajar, men man kräver inte deras utrotning. Man sätter upp nät som ska skydda badstranden för hajattacker istället.

Samma sak med djurhållningen. Det finns stake som håller ute rovdjuren. Det finns de som utan problem har fårfarmer mitt i varg-, lo- och björnrike. De tycker det fungerar utmärkt och har då stängsel som håller vilda djur ute. Man får bidrag och det borde kanske höjas men stängsel måste man ju ändå ha.

Vi måste också lära oss att använda andra skydd. Förr hade man herdar och herdehundar. Turkiets nationalras kangal lever i och vaktar boskapsflocken. Sådana hundraser har funnits i Sverige också. Kangalen dödar lätt en varg och används tom i Afrika för att hålla de stora kattdjuren borta från byarna och boskapen.

Sen är det inte okunniga människor vi pratar om. Många av dagens ungdomar besitter en enorm kunskap om miljön, ekosystemen och arterna. Man blir faktiskt inte expert för att man lever i sin egen bubbla i skogen.

Sen är du väldigt trist och stagnerad i din inställning. Det finns ett talesätt som heter att tron kan förflytta berg. Det finns i själva verket ingen framtid om vi inte skapar ett idealsamhälle som inte tär på naturen. Och både kunskapen och tekniken finns. Men ingenting går utan vilja och tro på att det går. Men människan måste inse att vildmark ska vara vildmark. Och utan den hade vi inte haft vårt kulturlandskap och vår åkermark för den jord och de näringsämnen vi odlar vår och våra husdjurs mat på, har bildats under årtusenden av skog och varje liten pusselbit, stor som liten i ekosystemet har bidragit till det, även vargen! Den tillhör helheten!

Befolkningsexplosionen är sedan länge här! Den är en omöjlighet i sig för den här planeten. Människan är för många. Men fortfarande är det vår levnadsstil i väst som förbrukar drygt 2/3 av Jordens resurser på 1/3 av människorna. Vi förbrukar alltså drygt 4 ggr mer per person i väst i genomsnitt!

Ja vi kan bara göra så got vi kan där vi finns och ta ansvar för vår konsumtion och att vi inte inkräktar på de djurarter som hör hemma där vi bor! Så ta ditt ansvar att se till att vargen kan existera i skogarna runt dig! Du har ansvar för det lika mycket som att sköta gården ekologiskt! Det har vi i alla fall gemensamt

Däremot behövs mer stöd både kunskap, teknik och ekonomiska resurser för de de som ska bo och hålla djur intill vildmarken så att det verkligen fungerar och ingen blir ekonomiskt drabbad.

94. Kolla kartan 3000....

2011-03-10 13:55

Om man får tro regeringen och vissa organisationer, så bor du inte i Skandinavien. Det är ju bestämt att denna del av världen ska hålla en vargstam men till saken hör att enligt dem så går gränsen för Skandinavien mellan gränsen till Västernorrland och ner mot Närke/Västmanland. jag glömde att en liten del av Norge också tillhör deras Skandinavien.Resten av Norden ska tydligen inte ingå.Om du inte tror mej så finns kartan hos Svenska Jägareförbundet.Detta innebär alltså att t.ex. du inte kommer att få någon vargstam i ditt län eftersom det ligger utanför Skandinavien.Kul va....? Detta gäller också norra delen av Sverige så detta innebär att vi i mitten av landet får ta ansvaret för vargstammen.Det ska vi bara ha eller hur? Och "passar inte galoscherna" så får vi väl sälja våra hus och flytta till...Ja, Blekinge kanske....Detta är vår verklighet här uppe. Byt livsstil eller dra...

93. Biodling :-)

2011-03-10 13:55

Nopp, utrotar inga bin, jag har 6 bikupor med det enda svenska biet som finns kvar. I mina hagar har det aldrig besprutats, en av de få lokaler i Sverige som har vitstrimmig dyngbagge. Har återställt 5 ha av igenväxta beteshagar, nu blommar en massa av den gamla kulturens växter där. Vi lieslår hagarna för största möjliga mångfald. Vi tar emot stadsbarn på gården varje sommar, barn som mår dåligt av en massa orsaker. De får lära sig att fysiskt arbete under klar himmel gör människor friska. De får lära sig sammanhangen i naturen och på gården. I hagarna går kullor, skogsfår och lantrasgetter. På gården har vi lanthöns som endast finns i ett fåtal. Den biologiska mångfalden är viktig för oss. Den gäller för oss inte bara rovdjur, den gäller i högre grad de växter och djur som har sin plats i ett kulturellt ekologiskt sammanhang. Rovdjuren har sin plats i av människan opåverkad natur. Vi kan aldrig ha rovdjur i en miljö där man bedriver djurhållning. Ju fortare vi alla inser detta faktum, desto snabbare kan vi gå vidare med restaureringen av ekosystemen. Biologisk mångfald är inte bara rovdjur, men vargen har blivit en symbol för en massa okunniga människor för något de inte har en aning om. Nu är de på god väg att tvinga fram ett stopp i en ekologisk och etisk djurhållning.
Nu bereder man ovetande mark för djurfabriker, granåkrar och vegetabiliska monokulturer. Storbolagen jublar, gentekniken tar ytterliggare steg, älgen ska bort i bolagens skogar, vargen bidrar till det. Ignoransen sprider sig, landsbygden ses numera som en lekstuga för SNF, SRF med flera. På landsbygden ska det finnas utkomstmöjligheter för människor, det ska finnas butiker, vårdmöjligheter mm. Detta behov skrattar man åt i vargkramarkretsar, för man inte ser helheten. Man tror att den biologiska mångfalden är detsamma som obegränsat med rovdjur. Ekosystemen känner inte naturen till, naturen bara är, den förändras hela tiden långsamt. Vi människor försöker förklara naturens skiftningar med en massa ord, naturen bryr sig inte, den bara är. Vår bild av ideala samhällen baseras endast på känslor och tyckanden. Vem är urbefolkning? När blir man det? Är det när man sen neanderthaltiden vistats på samma plats i rakt nedstigande led? De nordamerikanska indianerna förändrade sin miljö bara genom att existera, de påverkade ekosystemen, om än varsamt. Men inte för att de inte ville, mer för att de inte kunde. Den glorifiering du och andra pysslar med är ett resultat av sökandet efter ett idealsamhälle, det finns inte, har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Vi kan bara göra så gott vi kan där vi finns.
Om vi på allvar vill gynna en biologisk mångfald där människan finns som en självklar del bör vi bruka naturen med förstånd och förutseende. Vi kommer att ha ett ofantligt behov av mat i en nära förestående framtid, befolkningsexplosionen kommer, vilket vi vill eller inte. Inom ett fåtal år kommer man få stöd för att ta bort skog i förmån för matproduktion, varje lite åkertäppa blir värdefull, tills dess måste det finnas människor som bevarat kunskapen att bruka naturen på ett småskaligt sätt.
Så VAKNA UPP, ni drömmare, se världen som den är och inte som ni önskar, se HELHETEN, det är där hela den biologiska mångfalden finns. Ända tills den dag då befolkningstillväxten stoppas måste rovdjuren ha en undanskymd roll, men den dagen kommer både varg och lodjur ta tillbaka mark, men inte förrän dess.
Vi ser oss som urbefolkning, gården är inne på sitt sjätte led, vi drömmer inte om indianer, vi gör det vi kan, här och nu.
Nu är det slutdebatterat för min del, fortsätt gärna att rabbla upp en massa myter och föreställningar, jag föredrar handling framför ord. Tjillevippen !!!

92. Tagga ner några kilowatt!

2011-03-10 10:28

Ok! Nu har vi hört olika åsikter om det här. Men jag måste säga att det var ett j**la gapande och skrikande från vissa. För att föra en diskussion måste man väl ändå visa lite respekt för varandra och ta det med sans, inte skrika hit och dit och komma med personliga angrepp? Jag respekterar din åsikt Boende med 3000 vildsvin. Frågan är om du respekterar våran? Jag har fått en känsla av att det inte är så.

(Förresten, angående det med att vi inte gapar över att det finns 3000 björnar som du säger, beror på att dom inte har samma beteende som vargen har. Björnen tar inte fler byten än den behöver för att klara maten. Vargen däremot, som är ett flockdjur, tar så mycket den kan om den väl kommer åt, då det ligger i dennas natur. Det är anledningen till att den skapar mer problem än det björnen gör.)

Men jag tror vi för allas bästa lägger ner diskussionen för vi kommer ändå ingen vart med det, utan att bli ovänner med varandra.
Tack och hej!

91. Tack KSJ och replik till Kalle

2011-03-10 09:26

Som sagt det finns många kloka jägare. Men är man tillräckligt okunniga som somliga jag debatterar mot här, så har man inte kunskap att avgöra vad som är kunskap ens. Man ifrågasätter till och med experter bara för att de förutom egen erfarenhet skaffat sig gedigen kunskap genom studier. Men jag är van. Som ingenjör har jag blivit bemött så också av EN DEL på golvet. De har dock fått inse att teoretisk kunskap förstärker den praktiska förmågan att lösa problem när jag varit den som löst problemen åt dem i produktion och fått erfara att teoretisk kunskap inte utesluter praktiskt kunnande. Tvärtom så underlättar den en snabbare inlärande av praktiken!

Kalle lille, du har kallat mig fascist och jämfört mig med Gadaffi. Fast det är inte jag som går emot demokratin och tycker en minoritet ska styra över demokratin. Det är inte jag som skjuter försvarslösa vargar och viftar med bössan. Det är ju du själv!

Jag respekterar alla människor av alla färger och folkslag som respekterar demokrati och alla andra levande varelser, ekosystemen, naturen och miljön. Men jag kan inte respektera egoister, miljöförstörare, de som skjuter hotade djurarter eller de som förstör för urinnevånare.

Bland samerna finns också olika åsikter om vargen. Det finns samer som är emot vargjakt och respekterar vargen. Dessutom tar järven fler renar än vargen. När det gäller dödligheten för ren toppas den av bilismen och tjuvjakt. Järven kommer på 4e plats och vargen så långt ner som på 7e och det rovdjuren tar är en bråkdel av det bilism och tjuvjägare tar!

Det är samma sak med jakthundarna. De flesta trafikdödas, druknar eller vådaskjuts av jägarna själva och tom fler dödas av vildsvin än av rovdjuren tillsammans. Men det skapar ju inte tidningsrubriker...

Människan dödar 90000 älgar och 300000 rådjur om året. Rovdjuren ett fåtal tusen....

Ni skjuter mygg och silar kameler med andra ord, när ni anklagar rovdjuren och undviker med flit att nämna de andra siffrorna för att framhäva grandet i vargens öga och försöka dölja bjälken i ert eget! Men att likt strutsar sticka huvudet i sanden lurar bara er själva. Omgivningen ser hur dum strutsen är...

Nu ska inte kloka jägare ta åt sig. Bara de som beter sig så här illa och genom att välja att bara tal om delar av sanningen försöka vilseleda andra och få till stånd att skjuta så mycket rovdjur de kan och särskilt då varg av någon sjuklig fixering att den är ond och rovgirig. Snacka om fablernas värld!

Jag kan säga att människor som du, som inte vill ge både alla människor samma rätt och alla djur- och växtarter, rätt att existera, gör mig deprimerad för ni är ett stort hot mot den här planeten för ni har inte fattat hur ekosystemen hänger ihop!

Människor som resonerar som du Kalle håller på att utrota bina. Om bina utrotas kommer det att orsaka den största massdöden av arter som denna planet någonsin utsatts för. Inte bara de flesta växter och de flesta djur utan också människan kommer att dö ut inom 2 år! Begrunda det och tro sen att människan kan härska och inte bry sig om ekosystemen.

Människor som du skrämmer mig mer än atombomber och gör oss realister som insett hur viktig varje pusselbit är, både deprimerade och arga. Ni får många upplysta och kunniga ungdomar som inser ekosystemens förträfflighet och nödvändighet att må dåligt. Inte så konstigt att de till sist blir uppretade och med ungdomens energifulla kraft revolterar. Du kallar dem drömmare, men jag beundrar dessa ungdomars kunskap, engagemang och mod! Och de ger mig lite hopp om framtiden!

Tyvärr mår en del ungdomar så dåligt att de inte klarar hantera det. Självmordsfrekvensen är högst bland barn och ungdomar med högt IQ som knivskarpt ser världens alla stora problem och hur planeten förfaller och inte klarar den vanmakt de känner över att inte kunna förhindra förfallet och skydda djur och natur. Det är mycket fina ungdomar, väldigt intelligenta, väldigt empatiska och medkännande, känsliga för alla levande varelser, sådana vi behöver på den här planeten. Andra resonerar som så att de inte vill skaffa barn i en så usel värld. Är det så du tycker vi ska få våra barn och ungdomar att må? Nej du, vi har lånat den här planeten och är skyldiga att lämna den till nästa generation i minst lika gott skick. Det har varken vår eller föregående generationer lyckats med. Vänder vi inte den trenden finns ingen framtid för kommande generationer, varken växter, djur eller människor

Dumhet och okunskap är det som förstör planeten och ekosystemen tillsammans med envis egoism och tjuriga gubbar som vägrar lyssna för de kan och vet allt pga av att de sitter och glor med bössan i skogen! Snacka om att leva i sin egen lilla värld! Tur de flesta jägare inte är lika inskränkta!

90. Tack till Boende..bland 3000 vildsvin

2011-03-09 23:00

Stort tack till signaturen Boende på landet bland 3000 vildsvin. Du besitter imponerande kunskaper och är en suverän debattör. Så bra också att du är på naturens sida och emot naturexploatörerna.
Inte underligt då att motdebattörerna börjar få hybris.
Bara en notis. Ung jägare skriver att samerna inte vill utrota vargen. Men varför har då så få vargar lyckats ta sig igenom renarnas så kallade åretruntmarker under decennier. Om det inte var för samerna tidigare och med hjälp av myndigheterna idag. Förståligt att de vill skydda sin egendom. Men jag tror de är få som skulle sakna om vargen försvann för gott. Detta i likhet med "naturmotståndarna" som uppträder i dessa spalter. Man värnar inte svensk naturmiljö genom att bekämpa och utrota rödlistade arter. Undrar hur det hade gått för björnen om han inte gått i ide halva året. Svaret är nog givet.

89. Svar till ung jägare

2011-03-09 23:00

Hur kan du bara vräka ur dig floskler som att experterna inte kan något! Det är oftast vildmarksmänniskor som valt att förutom sin gedigna erfarenhet av vildmarken valt att gå långa kunskapsuppyggda utbildningar med generationers kunskap från forskare som är är omöjligt att en person kan ta reda på under en livstid. Snacka om förakt för kunskapen! Dumheten bedrar visheten i dina uttalanden!

Jag har bara berömt indianernas sätt att inte förstöra sin och andra levande varelsers livsmiljö. Att människor i ala kulturer tyvärr är den djurart som medvetet plågar andra levande varelser, både djur och människor, det vet jag. Jag är ingen totalidkare av indiankulturen

Samerna ska inte bestämma vad som är för mycket varg. Det är en minoritet som ska vårdas men det är inte en demokrati att varken jägare eller samer bestämmer över djurlivet i Sverige.

VARG OCH LO ÄR RÖDLISTADE I HELA VÄRLDEN! PUNKT OCH SLUT! Du är ju inte ett dugg medveten om vilka arter som är hotade! LÄS PÅ!

En vargstam på 200 djur är inte stor, den är pytteliten! Vi i Norden är lägst antal vargar per ytenhet och befolkning av alla länder som har varg! Andra länder har 20-30 ggr mer varg per ytenhet och befolkning! Vi har en ynkligt liten stam som ni snacka om i ena andetaget att den pga sin litenhet är inavlad (fast alla hundar är mer inavlade än någon varg) och i nästa att de är för många! Hör ni inte hur korkade ni är när ni resonerar emot era egna argument hela tiden?!

Jag är realist. Människan tar kål på miljön och arterna. Jägarna i Sverige dödar mer än 100 vargflockar gör. Siffror svart på vitt som inte går att förneka! Rovdjuren ökar i ett område så länge det finns gott om byte. Trots ökade åtgärder med ökade viltstängsel varenda år så ökar klöviltsolyckorna för varje år och de flesta sker under älgjakten. Skogsägarna talar om ökade skogsskador och att klövviltet ökar. Trafikskadestatistiken visar de har rätt. Däremot blir djur som jagas av rovdjur under hela året skyggare och mer på sin vakt och därmed mer svårjagade för människan.

Jag är dessutom definitivt inte uppväxt i en stad, tvärtom. Men jag känner till flera jägare som är uppväxta i Malmö och Stockholm eller sådana som kommer här nerifrån eller Tyskland och jagar i Norrland...

Sen är du ju helt blåst om du anser att 3% ska bestämma hur mycket och vad som ska jagas bara för du jagar! För den delen slår jag vad om att minst 2/3 av jägarna inte håller med din sida utan de vill inte jaga varg och lo! Och jag har fått nya jägarvänner i Norrland, Värmland och Dalarna som tackar för att jag inser att de flesta jägare inte vill jaga vargen! För de blir dömda av de mer extrema som drar alla jägare över en kam.

Ni kan lägga ner hela resonemanget om Bambi. Jag är inte emot jakt som sådan. Jag äter rådjur, vildsvin, mufflon, hjort, älg och älskar renkött. Jag är inte vegetarian eller vegan men jag överkonsumerar inte kött som medelvästlänningen gör. Jag har skrivit det tidigare och skriver det igen. Jag tror inte på en helt vegetarisk kost lika lite som jag tror på att överkonsumera kött.

Jo jag vet flera som vill ha vargen nära sig! Men det kräver att man har arbete och bostad där det är lampligt för vargen att leva. Jag vet de som bor i vargland och älskar att ha den runt knuten och som klarar hålla sina djur skyddade och gjort i flera år. Men jag vet också att de vågar inte säga sin åsikt högt för andra aggressiva element i deras byggd som hotar folk och kör med SGT! Så sluta ljug!

Vi har bara jagat varg i två säsonger. Vargen har varit skygg i alla 30 år sen den återkom. Enstaka unga och nyfikna individer har varit lite mer närgågna men de har kvickt fått förpliktiga med sitt liv. Så det är bulllshit att vargen behöver jagas. När de kommit över 5000 individer i Sverige kanske man kan börja diskutera det, men inte en pluttstam på 200 individer! Löjligt! Och med all den tjuvjakt som varit, dubbelt så många beräknas ha dödats utanför tilldelad jaktkvot, och med dubbelräkningen pga att vargarna rör sig över stora områden och länsgränser, så finns det antagligen bara 100-150 individer kvar nu...

Lägg ner Rödluvan och Disneyfilmerna. Varenda vettig människa vet båda är fabler. Men att samtidigt tala om stora stygga vargen, ett glupskt rovdjur, när människan är 100 ggr värre, av alla folkslag som inte lever som naturfolk, det är at se grandet i sin nästas öga men inte bjälken i sitt eget!

Det är med vargen som med minoritetsbefolkningar. Det är omgivningen som är det stora problemet. Långt fler renar traafikdödas och tjuvjagas än det rovdjuren tar, men det talas det förbannat tyst om! Jag har dessutom hört folk norröver uttala sig föraktfult om samerna och att om de kör på en ren så skär de av öronen så inte samen ska kunna få ersättning för märkningen är borta och att de tycker samernas renar tar bete från de djur de vill jaga så därför tjuvskjuter de ren och då hamnar det i rovdjursstatistiken att det försvunnit ren. Praktiskt när man vill svartmåla rovdjuren...

Det är långt till rovdjuren är för många. En bra balans mellan rovdjuren är dubbelt så mycket varg som björn. Björnar är 3000 men de gastar ni inte om. Vad ni vill jaga har inte med saken att göra alls! Det finns mycket saker många vill göra men vi lever faktiskt efter regler och lagar och inte anarki men jägare som du resonerar anarkistiskt och barnsligt som ungarna i sandlådan i trotsåldern :"jag vill göra som jag vill" skit samma om någon annan blir drabbad... Eftersom ni inte tar hänsyn själva så behöver ni en "dagisfröken" som fattar bättre. Och vargforskare som ägnat åratal i vildmarken bland vargar, en del är jägare för den delen, kan sin sak!

Sverige drabbas mer av jägare som inskränker 97% av befolkningens allemansrätt under jaktmånaderna! Det är ju livsfarligt att promenera med hund, rida, plocka bär och svamp pga jägare! Och dessutom har de mage att skälla ner folk för att folk stör jakten! Ni har inte ensamrätt till skogen och inte rätt att köra bort andra därifrån för att ni ska leka med era bössor och hundar! Det är ju inte bara vargen ni stör er på utan alla som inte jagar! Fast åter igen vill jag påpeka att det bara är vissa egoistiska surgubbar bland jägarna som uppträder så illa och hotfullt! Men de skämmer ut hela jägarkåren liksom vargjakten!

Sen kan du sluta med dina skräckscenarier. Andra länder klarar hålla lantbruket vid liv trots betydligt större vargtäthet. Tror inte svenskarna är mer inkompetenta!

Sen ditt resonemang om att fördumma svensken att han inte vet var maten kommer ifrån är inte ens värt att kommentera. Du är oförskämd mot svenska folket!

88. Tack, ung jägare,

2011-03-09 22:59

du får nog fortsätta det här meningsutbytet, för mig är det avslutat. Vill bara hänvisa helt kort till átt viltolyckorna som alla ondgör sig över har sänkts mycket, mycket drastiskt under janari-febrari. Så nu är trenden bruten. Så det argumentet för rovdjursfacisterna faller nu bort. Man kan ju fundera på orsaken. Häromkring finns inga rådjur kvar, så här blir det inga fler olyckor med rådjur. Det blir min tolkning.

Till sist: Vildsvinsmänniska, jag blir inte arg över dina argument, snarare en aning ledsen, somligt av vad du skriver får ett litet leende, men arg, näru, inte alls.
Du är så långt från verkligheten och tänker uppenbarligen stanna där, det är helt ok, men lär dig respektera andra människor oavsett hudfärg eller åsikter, då kommer du att växa som människa, det kallas personlig utveckling, det är fina grejor :-)

87. Tillägg!

2011-03-09 17:33

Jag vill även tillägga en del saker jag inte fick med.

Nej, alla vill inte jaga vargen men det är heller inte alla som jagar älg . Det beror ju lite på vilken typ av jakt man tycker bäst om.

Och vad vet du om de "verkligt kunnande forskare" och "experter" du talar om , förutom att de kallar sig just experter?. Vad har man för försäkran om att allt det de säger är sant. Det är lätt att tuta i någon nåt som inte vet bättre eller har någon riktig grundlära, bara man säger att all fakta kommer från s.k. "experter". . (jag menar det inte som ett personligt angrepp)

Till saken hör ju även att jägarna inte vill jaga varg och andra rovdjur bara för sin egen skull. Det drabbar ju hela Sverige om rovdjuren ska få fritt spelrum.
Om rovdjuren blir alldeles för många så kommer man snart inte kunna bedriva någon form av lantbruk med djurhållning, med följd av igenväxande mark och att landsbygden avbefolkas. Själva meningen med att bo på landet försvinner ju ifall man inte längre kan bedriva det man älskar och lägger ner sitt liv och sin själ i.
Vad ska man leva av ifall det inte längre går att hålla djur? Den stora köttbusken??! Vissa verkar tro att den finns eller möjligen att all mat kommer från ICA där dom har ett outtömligt lager som alltid fylls på av sig själv!

Folk lever i en fantasivärld där allting är som en enda stor disneyfilm. Allting ska vara frid och fröjd och man får inte röra de stackars små söta djuren som inte gjort något ont. Och jägarna kan liknas med stora stygga vargen som kommer med ondo.

Kan man inte inse realismen i det hela? Det fungerar inte som på film!

Det kommer skapa ett sånt stort lidande för alla om rovdjuren får föröka sig fritt. Såväl för djur som för människa!
Rovdjuren förökar sig och äter först upp de enkla bytena. När de är borta ger de sig på något lite svårare och vips var alla tamdjur borta. Vad händer sen?
Alla säger att vargen inte är farlig och nej, det är den inte heller som det ser ut i nuläget.(jag är själv inte rädd för den)
Vargen är naturligt rädd för människan för det har den fått lära sig att vara efter att man i all tid har jagat den. Men om man nu skulle sluta jaga den och den får gå hungrig så står nog inte människan långt från att hamna på menyn eftersom de inte är farliga längre. Ett lättfångat byte för en varg!

Ska det behöva gå så långt innan fler fattar vad som händer när man låter dom få fritt spelrum? Det vore väl minst sagt dumt?

86. Viltolyckor!

2011-03-09 15:34

Man kan ju inte mäta hur mycket vilt det finns genom att granska hur mycket viltolyckor som inträffar! Då ska du även veta att klövvilt som blir jagat av rovdjur även rör sig på ett annat sätt än trygga djur. Trygga djur stannar normalt sett inne i gamla skogspartier på dagarna medan de som blir jagade måste röra på sig alltmer.
Och demokrati är för övrigt heller inte när resterande 97% icke-jagande människor ska bestämma över de som jagar!

85. Demokrati är inte 3% av befolkningen

2011-03-09 15:10

Och mer är inte jägarna! Och alla de vill inte jaga vargen heller så ni är en minoritet som försöker styra och ställa över Sveriges övriga befolkning och hävdar ni jägare vet bättre om naturen än verkligt kunniga forskare osv osv

Samtidigt som rovdjuren ökat har klövviltet ökat och trots alltmer viltstängsel och andra åtgärder ökar därför viltolyckorna! Det är mycket motsägelsefullt mot vad en del av vad jägarkåren påstår!

Både rådjursolyckorna och älgolyckorna har stadigt ökat år från år, se den nyligen utkomna statistiken!

http://www.viltolycka.se/upload/files/Dokumentarkiv/Pressmeddelanden/Pressmeddelande%20viltstatistik%202010.pdf

84. Bra Kenneth och Kalle!

2011-03-09 15:09

Jag håller helt med er där!

De tongångar som ljuder från Boende med 3000 vildsvin är ju kort och gott rasistiska. Du jämför din egen ras (om man nu ska kalla det så) med indianer på andra sidan jorden. Det är väl inte så konstigt att dom har en annan kultur än vi har. Och du ska förresten inte säga att dom är ett mer harmoniskt folk än det vi är/var. Dom har brukat seder som är minst lika grymma som de vi har haft. Skalpering, torterande och bränning är några av dessa "o så vackra saker" som en del indianer utövat. Om man jämför ursprungsbefolkningen så är dom inte mycket bättre än andra folkslag när det gäller den punkten. Man ska inte döma hunden efter håren!

Samerna vill inte utrota vargen. Det ingår i deras kultur att alla djur har rätt att existera. Däremot håller dom efter den så de inte blir för många. Läs om det i boken jag nämnde. Och om det är några som är experter på att leva i naturen och vet hur den fungerar så är det väl dom. Dagens experter kan aldrig någonsin komma i klass med den kunskapen de har.
Vilken nivå av kunnande ska man ha för att få kalla sig expert? Några timmars sökande på Wikipedia och en grundkurs om viltliv anordnad av SRF? En del av dagens så kallade "experter" vet inte mer än grisen vad dom talar om.
"Expert", ett sånt jävla uttjatat ord!

Varken vargen eller lon är förresten att anse som rödlistad. Speciellt inte vargen. Du ska inte bara se till vargen i Sverige utan av den samma art som finns i öst. (Våran varg ÄR densamma som i Ryssland)

Jag har länge funderat på frågan varför vi ska ha en så stor vargstam i Sverige. Vad får vi i utbyte mot att ha den? Endast förluster som jag kan se det. Den enda anledningen skulle vara utlänningar som vill se en varg. Jag pratar inte om någon utrotning av vargen. Den ställer jag mig också emot.
Men sen ska man alltid ha i baktanken och även fråga sig själv och tänka över att: "Det är FÅ som INTE vill ha varg, men INGEN vill ha den vid sig"!

Detta tror jag väl de flesta kan stötta? Jag tro nog att alla inser att en total utrotning är lite snett. Men så som det håller på att balla ur nu så är det verkligen fel. Ingen tjänar på det i längden och den osämjan och förstörelsen som den skapar för människor är enorm.
Kanske det kan vara svårt att inse om man bor och är uppvuxen i en stad och aldrig fått chansen att växa upp i skog och mark och fått lära sig och se hur det fungerar i naturen på riktigt.
Man kan inget annat än tycka synd om dessa som aldrig fått chansen!

83. Kalle vi har inte mötts

2011-03-09 15:08

Varför ljuger du? För att du tror du kan skrämmas? Har inte diskuterat emot jägare någon gång förut och inte varit på detta forum före februari i år! Du får nog gissa igen! Det är VISSA gapiga jägare som fått mig att debattera mot de EGOISTISKA jägarna. Det finns ju många kloka jägare och de debatterar jag inte emot! Hans Ring är ett exempel på en verkligt insiktsfull sådan.

Dessutom har jag sagt att jag INTE ÄR EMOT JAKT, bara jakt på utrotningshotade och rödlistade djur! Så där ljuger du igen! Har inte sagt någon skall fråntas jakt och inte dömt ut något straff! Lögner, lögner och åter lögner! Kalle det är du som fabulerar, inte jag.

Finns inget förakt för annat än de som proklamerar att vi ska fortsätta förstöra planeten, roffa åt oss och utrota djurarter. De känner jag förakt för! Så är du en sån, ja då föraktar jag dig!

Jag har inte behandlat jägare som fiender heller. För jag drar inte alla jägare över en kam. Känner så många kloka och trevliga jägare bla mina familjemedlemmar, grannar och bekanta norröver som lider av att jägare som du gapar högt om att skjuta varg och lodjur och som liksom inser hur omoraliskt och fel det är att vara egoistisk! Du däremot kör en personlig vendetta men jag talar bara om vad som är fel och det har jag forskarna bakom. Du kan inte förneka att bisonen slaktades i miljontals för att det var en strategi att svälta och besegra indianerna. Du kan inte förneka att regnskog skövlas och att Sverige inte är bättre på att skydda sina vildmarker. Det är bara att läsa siffror svart på vitt. Finns inga faktafel i det!

Visst germanerna var urbefolkning en gång i tiden i sina trakter men de frångick att leva i samklang med naturen och likt tredje riket bredde de ut sig och erövrade andras land. Det är fakta. Vi härstammar alla från samlare och jägare som levde i samklang med naturen men av någon anledning har vi tappat vårt ursprung. Du är inget naturfolk för att du ibland tar bössan ut i skogen och skjuter en älg! Vi fick våra vällevnadssjukdomar och bristsjukdomar som ett brev på posten när vi frångick att vara ett jagande och samlande nomadfolk och började odla enbart vissa växter och hålla oss med husdjur och jordbruket har utaljöförstöringen startade redan där om man ska hårddra det. Men nu kan vi inte backa utan nu måste vi ställa om så vi får detta samhället i balans.

Jag har vistats i naturen dagligen sedan barnsben och det finns många mer än jägare som kan mer om naturen och vistas mer där. Och jag vet flera jägare som inte kan de enklaste saker i naturen och som inte är landsbygdsbor. Alla jägare är inte likadana, ni är inte ett folkslag och gudskelov finns det många betydligt mer insiktsfulla än du Kalle.

Sen är jag inte fascist på något sätt. Du sätter stämplar på mig som inte stämmer. Jag pratar heller inte om kända slag, jag pratar om hur Amerkas urinnevånare och regnskogarnas urinnevånare levde i samklang med naturen utan att skövla och förstöra ekosystemen. Det är fakta och det vet du lika bra som jag och du blir arg och provocerad och försöker framställa mig som mänsklighetens fiende och en religiös drömmare för du vet att det finns ingen forskning och ingen fakta som går emot det jag säger. Du blir arg för du vet jag har rätt!

Sen pratar du emot dig själv och emot Roger i 79. Det är de vilda djuren vi är anpassade att äta inte de vi har förädlat. Däremot ska vi inte vräka i oss mängder av kött! Jag kör med korsning mufflon/gute och gute är det enda som härstammar från vårt inhemska får, mufflonen, som varit utrotat länge men som ni kommit igen pga förrymda djur. Allaandra fårraser härstammar från det afrikanska fåret. De vilda djuren, både betesdjur och rovdjur, är mer värda än de raser människan förädlat. De innehåller rätt sammansättning av aminosyror för oss och jag håller med Roger att naturbete, vilket mina djur har i skog och på gammal vall med mycket örter, och sen naturliga arter, är klart mycket bättre sammansatt föda än fabriksdjur.

Jägare är annars som folk är mest, en del är mijlövänliga och upplysta andra är som du Kalle. Jägare är inte bättre än genomsnittsbefolkningen, de har hela registret de med.

Utvecklingen framåt är att göra om samhället till ett ekologiskt väl fungerande samhälle där vi inte tär på naturresurserna och där vi inte hotar och utrotar några djurarter. Och vad du än säger så gjorde inte indianerna det och den biten måste vi ta till oss. Att tro man är perfekt och ha rätt att trampa på och stå över andra djur och människor och förtrycka och sakna självkritik att förändras och bli bättre så man inte förstör för andra levande varelser inkl människor. Du försvarar fortfarande din konsumtion. Jag lever mer miljövänligt än de flesta men jag erkänner att jag har en lång väg innan jag lever så miljövänligt som naturfolken.

82. Tack Kalle!

2011-03-09 11:45

Lyfter på hatten för din klockrena beskrivning!

81. Forskare varnar

2011-03-08 23:11

Kom lägligt till den här debatten och bekräftar det jag skrivit...

http://www.expressen.se/nyheter/1.2358360/experter-varnar-massdod-hotar-jorden

80. Ja, herregud,

2011-03-08 23:09

du har rätt Kenneth E. Egentligen totalt meningslöst. Vildsvinsmänniskans åsikter är inga åsikter, det är RELIGON.

Hon tycker, och tänker i alla andras ställe, hon är åklagare och domare. Hon dömer ut straffen. Du och jag, Kenneth, är dom första som ska straffas. Ta ifrån oss jakten, djuren, allt. För att hon har rätt och vi har fel.

Ja, jösses, jag har debatterat med många miljöfacister, men denna människan måste vara alla facisters moder. Make till ovidkommande utläggningar och faktafel har jag nog aldrig sett här på forumet. Till och med Fredins spretande svammel känns befriande i jämförelse.

Du vildsvinskvinna, jag känner dig, jag har mött dig i en massa sammanhang, du tror dig vara förmer än andra, du tillintetgör dina medmänniskor, de är mindre intelligenta, de är miljöförstörare i alla möjliga sammanhang. Kvar står du, med RENA åsikter, med den fläckfria självbilden, du lever i ditt eget ideal. Jo, det finns många som du, de hette eller heter INTE Einstein eller Platon eller whatever. De hette eller heter något helt annat, I Tyskland på 30 talet uppstod en sådan rörelse, som i grunden såg sina fiender på samma sätt som du. Vi har en tok nere i Libyen som trivs under samma mantel. Gemensamt har ni, föraktet för människor som kämpar i sina liv, som slåss för demokrati, som slåss för sin mat, sina intressen. Ni föraktar människor som lever i sin landsbygd med jakten som intresse och livsstil. Jag skulle tro att många av dem som jagar har mer gemensamt med Gerinomo och grabbarna, än du själv. Bland annat på det sätt att jägarna lever sina liv, till skillnad från dig som bara pratar. Ditt förakt mot dina meningsmotstånadare är skrämmande.

Ett litet tips, läs lite om Germanernas historia, lär dig lite istället för ditt idealiserande av indianer. De Germanska stammarna var ursprungsbefolkning precis som vilka som helst, Kelter eller vad du vill. Den vite mannen, kommer från samma grund som alla andra raser eller hudfärger. Soldyrkan och tron på moder jord fanns även hos dem. Inget nytt under solen, om man säger så.

Så ditt svammel om olika hudfärger är beklämmande, hur en människa är har väl för fan inte med hudfärg att göra!

Till sist, jag och de flesta jägare lever mycket mindre miljöförstörande än medelinnevånaren i Sverige. Vi vistas mer i naturen än flertalet, vi ser vad som är galet i naturen. Vi slår larm, vi slåss för vår Svenska natur, vi försvarar det kulturlandskap som numera är den enda natur vi har. Här har människor fötts och levt sina liv på knappa villkor, man har slitit och släpat stengärdesgårdar, man har brutit mark till den enda kon. I denna värld är DET vår historia, det är den vi ska vara stolta över. Våra lantraser är mer värda än alla rovdjur i Landet. De är också en del av vår historia, precis som mustangen är det för indianerna. Ni miljöfacister väljer att prata om Wounded knee, Sitting bull och gud vet allt, istället för att värna den historia där VI kommer ifrån. Vi känner inte igen oss i ditt hat till din egen ras. Vi älskar att leva, vi älskar våra liv. Vi mår egentligen ganska bra. Men så klart störs vi av förvirrade människor som du, som väljer att leva åsikter som är ett enda långt svammel.

79. Bra artikel om "systemet varg".

2011-03-08 23:08

En av de bättre artiklar jag läst om varg! Det kan tilläggas att forskning gjord av SJV och SLU tillsammans visar att endast djur som betar ute på naturliga marker (t.ex. skogsfår och andra allmogeraser) producerar de önskvärda omega 3 och 6-fettsyrorna. Fabriksdjur som föds upp på kraftfoder gör inte det ens om fettsyrorna tillsätts i fodret ( som en del reklam envisas med att påstå).

78. Svar till 76 o 77

2011-03-08 19:31

Kenneth och ung jägare. Ni har fel båda två. Jag skrev att jag har styrkan att erkänna att VI tillhör den missanpassade rasen! Där inbegriper jag mig själv. Jag tillhör ju den tredjedel av världen som svälter de andra 2 tredjedelarna. Och jag erkänner det och tycker det är fel att vi är så egoistiska! Tyvärr kan inte en enskild välja att leva utanför samhällets infrastruktur och leva helt miljövänligt. Det krävs en gemensam samhällsförändring. Jag har alltså inte sagt jag är bättre men jag kämpar för en bättre värld för ALLA arter och det på flera sätt genom att upplysa och välja varor och hur jag konsumerar.

Jag är ingen vegetarian men jag äter mindre kött än de flesta och mycket vegetabiliskt. För övrigt är mitt kött från mufflonkorsade får på lösdrift på egen kravodlad gård, lika bra som viltkött! Och bättre för känsliga magar! Det är inte alla som tål äta älgkött och rådjurskött är ganska torrt. Jag brukar faktiskt blanda rådjursfärsen med färs från egna fåren och det blir betydligt godare. Sen har vi ju det goda vildsvinet.

Ni har glömt att det är jägare i familjen! Jag fördömer fortfarande inte jakt mer än på utrotningshotade djur och vargen och lon är rödlistade världen över! Vi har lo här också och alla jägare jag känner är emot jakt på dem. Rådjuren och hararna betar på mina marker ihop med får och hästar och jag försöker köpa närodlat från bönderna i trakten och helst från deras gårdsbutiker. Men jag kan inte välja det som inte finns. Transporter är ju inte miljövänligt precis.

I kunskap inbegrips att hela tiden följa den senaste forskningen och de senaste rönen och det har befäst mina mijlöåsikter starkare och starkare! Jag har inte på något sätt fastnat i gamla spår, tvärtom, jag har följt med i forskningen och händelserna hela tiden. Man lyssnar men man lyssnar på experter med genuint intresse och kunskap och utan ekonomiska intressekonflikter. Vildmarksmänniskor som ägnat hela sitt liv åt att leva och forska i naturen utan ekonomiska baktankar! Det är de som är objektiva, det blir aldrig de som är jäviga i sak och har ett vinstintresse.

När jag började kämpa för miljön var det inte poppis alls men TYVÄRR har vi som kämpade då fått rätt i allt som vi varnade för! Det gnälls med all rätt mycket på hur regnskogarna skövlas och utarmas på sin rikedom men vi är inte ett dugg bättre själva i Sverige! De har samma ursäkt att komma med: skogen är den största exportkällan! Bara det ger pengar så skiter de i hänsynen. Här kan jag i ärlighetens namn erkänna att det är Japan som är den största boven att skövla regnskogen. Gul man är inte heller oskyldig mao. Rovgirigt folk det också.

Jag har INTE angripit samerna. Jag tycker samekulturen ska bevaras men inte på de villkoren att en annan art ska utarmas! Om ersättningen inte är tillräcklig så är det sånt som bör justeras! Men, för i tiden vaktade man sina djur och skrämde bort rovdjuren. Det gällde även kor och får. Trots allt lever ju inte samer och bönder på samma sätt mer utan bekvämligheten hos den moderna människan finns överallt.

Indianer och andra urinnevånare levde och en del lever fortfarande, i samklang med ekosystemen. Finns liksom inget att diskutera där. Bara att konstatera fakta!

Mina åsikter sammanfaller med alla de som kämpar för miljön men vi har inte gjort ett gemensamt koncept som det vill påskinas. Vi har bara alla följt forskningen och FORTLÖPANDE skaffat oss kunskaper och logiskt kommit till samma slutsats. Så det jag vill slå hål på är myten att det är "mode" och vi bara följer några få. Tvärtom vi är självtänkande människor som utifrån fakta drar logiska slutsatser. Men vi är individer precis som jägare och det är mååånga jägare som är emot jakt på rödlistade arter som varg och lo!

Tyvärr är det så att det är den vite mannen som har största skulden i att exploatera Jorden. Det kallas utveckling och framgång men en gång i tiden var vi fria och kunde alla samla och jaga den mat vi behövde var vi ville så länge vi inte stal det andra samlat och jagat. Människan blev framgångsrik tack vare en stark flocksammanhållning och samarbete. Idag är det 3% som jagar och bönderna är få, marken ägs av ett fåtal och 90% bor i städerna, de flesta är bundna vid ett arbete 7-4 som de går till för att de måste och så längtar de till helgen och semestern och ensamheten växer.

Framsteg betyder i min värld att man blir gladare, lyckligare och mer harmonisk. Är vi lyckligare och friare än urinnevånarna i regnskogen och vad indianerna var? Hur mycket tid tillbringar vi med barnen och den äkta häften? Varför kraschar 3/4 av äktenskap/förhållanden? Vi har massor med prylar vi klarar oss utan men brist på tid, kärlek och omtanke. Psykiska problem och självmord ökar liksom brottsligheten!

Jag säger inte vi ska gå tillbaka till stenåldern men vi har mycket att lära av naturfolken och vårt samhälle måste anpassas så det blir +- 0 i miljöpåverkan och skövling av naturen och vi har inte råd att hota och utrota fler växter och djurarter! Samhället ska vara miljövänligt och inte störa ekosystemen eller hota några arter och det ska också vara humant och omtänksamt, erbjuda glädje och gemenskap. Vi har det mer bekvämt men vi har en stor förbättringspotential och mycket att lära av naturfolken som lever i samklang med naturen och saknar det moderna samhällets problem. Så låt oss skapa ett samhälle som är det bästa av två världar där vi inte är i krig med vare sig människor eller naturen utan respekterar att alla har rätt att leva!

Knappt 2% av Sveriges vildmark är skyddad. En ynklig siffra!

77. kalle i 71 och Ung jägare i 76.

2011-03-08 17:02

Ni skriver utmärkt för oss alla jägare här på sidan, tack för det. Han med svinen skriver om sin intelligens, men fortsätter, trots påpekande, med samma svammel som tidigare. Vi ser en individ som formade sin åsikt under tonåren, därefter har åsikten och tanken stått still. Jag själv orkar inte bemöta sådan smörja, det är som att diskutera religion med en fast troende, dvs. meningslöst när de saknar ödmjukhet för andras åsikter. Men jag kan nämna formuleringen: ”naturens förträfflighet” Det säger faktiskt allt, den med svinen har inte tänkt särskilt långt och brett. Vi borde slippa sånt dravel på en jägarsida. Det tar endast onödigt energi från oss som påtalar brister och konsekvenser med förd galen faunapolitik, som bl.a. leder till ett slut på jakten.

76. Till Boende på landet med 3000 vildsvin

2011-03-08 15:21

Jag skulle vilja kontra och ställa en del frågor angående det du säger här.
Först och främst, på vilket sätt är du en bättre miljövän än oss jägare? Om det skulle vara så att det grundar sig i att du endast köper miljömärkta varor så är det ett dåligt argument. vad har du för försäkring om att just den varan du köper är så mycket bättre ur miljösynpunkt än andra varor? Som jägare har man en direkt försäkring om att det här köttet jag äter nu kommer från ett djur som levt bra, om det är vilt som man själv jagat på ett rätt och etiskt sätt. Så något naturligare än det finns inte.

Att sen säga att allt är den vita rasens fel och att helgonförklara indianer och andra urinnevånare, och att säga att vi dödar i religions namn, är ju helt fel. Du ska nog tänka över det en gång till. Jag tror nog i stort sett alla folkslag har dödat eller dödar pga religion.

Du kritiserade förut samerna också. Är inte de också urinnevånare med samma förståelse för djur och natur som alla andra folkslag? Det finns en anledning till att de i all tid jagat rovdjur. Och jag kan säga dig att det finns nog inte en same som tycker att pengar är en fullgod ersättning för en förlorad ren. PENGAR KALVAR INTE!

Du skriver även att dina åsikter är skapade utifrån egen insikt, känsla och kunskap. Det är ju just det här som vi vill motarbeta. För att lära sig måste man även lyssna på vad ANDRA har att säga och inte klistra sig fast i samma gamla banor hela tiden. För jag kan säga att den lilla kunskapen du har bleknar i jämförelse med all den kunskap som samerna samlat på sig igenom årtusenden av vildmarksliv tillsammans med djur och natur. ÅRET RUNT! inte under en vecka på ett scoutläger!
Jag rekommenderar starkt dig och andra att läsa boken "Ren och Varg samer berättar"!

75. Mattias 72

2011-03-08 13:04

bryr mig ungefär lika mycket om vad du anser som jag bryr mig om vad Dallepojken tycker, ni vargförespråkare är varandra sååå lika...

74. Till Kalle

2011-03-08 08:52

Jag undrar vilka som vrider tillbaka klockan? Hata och döda rovdjur som neandertalare är verkligen att vrida klockan tillbaka!

Ja jag är en miljökämpe och har aldrig försökt dölja det och om mina åsikter är perfekta för det så är jag stolt över det! De är skapade utifrån egen insikt, känsla och kunskap. De kommer INTE från någon annan!

Intellektuella människor kan tänka själva och det är inte så konstigt om de kommer till samma konsensus och finner varandra ungefär som att det finns bara en rätt lösning på en matteuppgift! Alla riktigt stora med stor intelligens har varit miljömedvetna naturvänner som sett naturens sammanhang och velat värna om den och det från tidiga filosofer till senare vetenskapsmän som Einstein. Det är ingen modenyck, det är resultatet av intelligens i kombination med forskning och vetande.

Det är ju inte särskilt intelligent att förstöra naturen, ekosystemen och miljön egoistiskt på några få generationer bara man får sitt och sen är död och skiter i vad som händer... Något ego tjänar det inte att behöva göra sig hörd istället för att få leva i lugn, ro och stillhet med visshet om att ALLA Jordens djur får leva ifred och att INGEN förstör miljön, det är inte glamoröst, det är bara irriterande arbetsamt att hålla på med att kämpa på ALLA fronter vilket jag gjort i dryga 30 år och egentligen mer för jag har reagerat på detta sen jag var barn. Jag är född miljöfighter om du så vill och jag är stolt över insikten att alla har rätt att leva för sin skull och du kan inte förneka att indianer var FÖRE sin tid vad gäller att förstå ekosystemen och inse att allt hänger ihop.

Du kan heller inte förneka att det är den vite mannen som exploaterat Jorden. Jag skulle önska jag slapp kämpa mot @@@ som du och inte behövde lägga energi på att kämpa mot miljöförstörare och egoister, rödluvejägare och annat oknytt utan att allt levande fick leva ifred och ostört för alla miljöbovar, inte hotas av människan och jag bara kunde njuta av oförstörd natur och oförstörda kompletta ekosystem och min lycka över naturens förträfflighet slapp störas av fridstörare som du Kalle! För du stör mig lika mycket som värstingarna i klassen på högstadiet! De var få och inte särskilt smarta men de lyckades förstöra lektionerna för oss andra precis som de jägare som vill jaga utrotningshotade djur och andra miljöförstörare förstör friden för oss andra! För det är det ni gör med ert högljudda gnällande och skjutande på vargen och andra hotade arter!

Ja, befolkningsexplosionen är ett problem men det är den tredjedelen som bor i väst som förbrukar 2/3 av Jordens resurser! Det är inte de fattiga människorna som förökar sig mest som förstör mest av Jordens resurser. Det är inte de som överkonsumerar kött i såna mängder att de inte klarar producera sin föda utan måste importera från de andra 2/3 och som får vällevnadssjukdomar pga av sin livsstil och konsumtion. För att producera 1 kg kött går det åt 10 kg vegetabilier och västvärlden vräker i sig kött och bokstavligen äter ihjäl både sig och de andra 2/3 av Jordens befolkning + att de konsumerar ihjäl Jordens natur och ekosystemen med alla dess djurarter med sitt resursslöseri!

Det enda land som gjort något åt befolkningsexplosionen är Kina, om man inte räknar in alla krig, Hitlers judeutrotning osv. Vad vill du jag ska göra? Gå ut och skjuta folk som du skjuter djur? Vad gör du själv åt befolkningsexplosionen men framför allt hur lever du ditt liv? Hur mycket överkonsumerar du?

Det är tyvärr så att den vita mannen bär på ett anlag som är fruktansvärt rovgirigt och egoistiskt och jakten på de utrotningshotade rovdjuren är en repetition av historien igen på vad den vite mannen gör mot andra levande varelser, som att så gott som utrota bisonen, decimera indianerna och andra naturfolk som regnskogens urinnevånare, döda varandra i religionens, maktens och mammons namn, utrotningen av diverse djur- och växtarter.

Ursäkta men jag är stark nog att vara självkritisk mot den vita rasen och inse fakta. Vi är den mest missanpassade varelsen på Jorden och så länge inte alla inser att de måste vara en del av det ekologiska systemet och byta till en livsstil som inte tär på varken natur, växtarter, djurarter eller miljö, så länge går det käpprätt utför tills antingen alla skärper sig från sin egoism eller människan utrotar sig själv. Tyvärr lär hon ta många arter med sig i graven... Men som den optimist jag är hoppas och tror jag på att väcka insikt hos alla, även om man snubblar på typer som du Kalle hela tiden. Jag reser mig upp igen och fortsätter fightas för det som är rätt och för at jag tror det goda ska segra.

Kalle du är en miljöförstörarmupp som med näbbar och klor försvarar din egoistiska livsstil. Och jag är

73. "Den lilla tid jag lägger här på forumet"....

2011-03-08 07:59

HAhahahaha..."Tyskterrier", den var rolig... Man kan väl snarare undra vad du gör när du INTE är här och kladdar i varenda tråd?
Nej mycket tid till jakt kan det ju inte bli tid till eller?
Å andra sidan behövs ju inte mycket mer jaktmark än en normalstor villaträdgård på 800 m2 och ett gryt under komposthögen för att jaga med en tyskterrier.

72. Tyskterrier

2011-03-07 22:39

Jag kände spontant att din mening i inlägg nr 70 mer stämde på dig själv än någon annan.

71. Boende på landet bland 3000 vildsvin

2011-03-07 22:39

....så kom det då till slut: "Det finns inte nånstans den vita rasen lever i samklang med naturen utan vita män är mot naturen som Hitler var mot judarna!"

Allvarligt talat, hur står det till egentligen? Nu bevisade du vem du är. Du är en tvättäkta miljömupp, med de helt enligt mallen riktiga åsikterna, du som alla dina vänner, framhåller nordamerikanska indianer som ideal. Vet du om att vi har 2011 nu? Vill du vrida tillbaka tiden? Känns det mysigt att tassa omkring i dina moccasiner? I näbbstövlarna? Du kanske tom har ett indian namn? Chaante waanbli Oyaka kanske?
Du är alltså rashatare, du anser att alla vita utom dig själv antar jag, ska utplånas från världens yta, pga vad våra vita förfäder gjort? Om DET skulle vara en orsak så är det många hudfärger som kommer att försvinna från jorden.
Varför lägger du inte din energi på att bekämpa befolkningsökningen, det är det enda du behöver göra, och den kampen gäller alla hudfärger, det är där du har nyckeln till jorden och alla rasers och arters överlevnad.
Den här rovdjurshysterin är en så puttenuttig grej i själva verket så man baxnar. Snacka om att vara miljöhjälte och så totalt missa målet. Välj dina krig har någon sagt, antingen väljer du ett du tror kan vinna, eller så väljer du ett som du MÅSTE vinna, för alla varelsers skull.

Men i ditt och dina vänners fall är det frågan om att få självbekräftelse och tillfredställa ert eget ego. Att höras och bli sedda. Kort sagt: patetiskt!

70. Dalle

2011-03-07 16:54

din arbetsförmåga och hjärnkapacitet är inte mycket att hurra för om du tycker den lilla tid jag lägger här på forumet skulle vara dig övermäktig...
I och för sig förvånar inte den slutsatsen så många av oss som följt dig här...

69. Otroligt dålig matematik igen av Mats Persson

2011-03-07 13:39

Hur du kan jämföra vår lilla pluttstam med den mängden varg som finns i Yellowstone det undrar jag?! Minnesota har 3000 vargar och det är inte större än de tre länen i Sverige tillsammans där man anser sig ha mest varg. Det är liksom minst 30 ggr mer varg per ytenhet...

I Sverige är det lååångt kvar innan vi kommer i närheten av en siffra där vargen kan behöva decimeras! Men naturen rättar alltid till sig själv. Hjortarna är inte utrotade och lär inte bli heller. Älgarna och rådjuren i Sverige är inte heller utrotningshotade i Sverige. De har ökat stadigt trots vargens intåg vilket också vilket den nyligen utkomna viltolycksstatistiken visar http://www.viltolycka.se/upload/files/Dokumentarkiv/Pressmeddelanden/Pressmeddelande%20viltstatistik%202010.pdf

Sen leder din länk du lade in inte till någon film utan till dina jaktfoto på facebook vilka inte intresserar mig. Har för den delen sett mängder av dokumentärer från USA om vargen och grizzlyn och är insatt i detta.

Den vita rasen av människan stal marken och drev bort de vilda djuren och de urinnevånare som levde i samklang med dessa sedan årtusenden. Miljontals bison som utgjorde såväl indianers som rovdjurens föda slaktades och fick ruttna bort för att svälta indianerna så man kunde ta deras land. Är det några som var och är verkliga naturexperter och som respekterade allt levande och insåg hur ekosystemen fungerade långt före den vite mannens forskning så är det indianerna! Den vite mannen har inte Amerika att göra, inte de husdjur som han tagit dit heller och precis som på alla andra platser på Jorden där den vita rasen dragit fram sker skövling och förstöring av naturen.

Det finns inte nånstans den vita rasen lever i samklang med naturen utan vita män är mot naturen som Hitler var mot judarna! Endast det som ger pengar och gynnar egot bejakas och kallas för "utveckling" vilket lett till att den vita mannen gått in i återvändsgränd efter återvändsgränd. De problem som uppstår med rovdjuren har i grunden människan skapat. Det är hon som ställer till att det blir problem och det vet du lika bra som jag men du försvarar det som försvarsadvokaten måste försvara den klient han vet är skyldig!

68. Det är inte så konstigt Tyskterrier...

2011-03-07 10:43

Att du inte orkar.
Med den frekvensen och mängden du har på dina inlägg skulle vem som helst bli svettig.
Måste man vara med och ha åsikter i varenda tråd...är det som sagt inte så konstigt att man inte hinner ha koll och läsa andras inlägg fullt ut.

67. Nå Kerstin

2011-03-06 11:01

Hur många föryngringar har länsstyrelsen i Värmland konstaterat i länet? Inklusive de där valpar sköts under jakten och de där den så kallade kvalitetssäkringen inte kunnat göras än. Det är bara byråkrater som tycker man måste se samma djur två gånger för att räkna dem.
Multiplicera det sedan med 10. Observera att gränsflockarna är inte medräknade. Mina uppgifter kommer från vad som redovisats till Viltförvaltningsdelegationen.

66. För den som tvivlar

2011-03-05 10:05

Inplantering av varg i USA gjordes kanske 10 år före Sverig. 30 000 rancher drivs från federalt ägda marker av vargen. Älgen och vitsvanshjorten är så gott som utrotade. Grizzlybjörnarna har heller ingen mat och söker sig till byarna och gårdarna på matsök. Titta gärna på Youtobe videon http://www.facebook.com/photo.php?fbid=202821739890&set=a.160819789890.119200.716984890&theater#!/
Den ger en bra uppfattning av vad vi kan ha att vänta om inget görs.

65. du med svina

2011-03-04 23:25

länka gärna till var du läst att vi hade 10000 vargar i Sverige,fakta menar jag då...
Själv anser jag att du med den siffran tar i så du sk-- er på dig...den är långt,långt över hur det verkligen förhöll sig om man ser till vargens spridning och hur många som sköts om året och ändå utrotades dom ganska så snabbt.Med det uttag som gjordes och 10000 vargar skulle stammen ha ökat hela tiden...

64. Dalle

2011-03-04 23:24

kanske inte så konstigt att de är fattiga med så mycket varg...
Är det nåt man blir riktigt trött på så är det dig Dalle och din
ständiga jämförelse med dig själv som jägare,ids inte ens läsa hela din harang denna gång...
Numer viftar jag bara bort dina synpunkter...

63. Ju högre upp i näringskedjan ju mer miljöpåverkan

2011-03-04 14:19

Hälge pruttforskningen på metangas, vilket idisslarna avger en del av pga deras matsmältningssystem, har jag själv ifrågasatt relevansen av och det är väl snarast oljeindustrin som gärna vill skylla ifrån sig växthuseffekten.

Problemet är att västvärldens köttkonsumtion är för stor och ju mer kött vi konsumerar ju mer på tär vi på miljön och ju högre upp i näringskedjan ju större är den här miljöpåverkan. För varje steg i näringskedjan går nämligen ca 90% av näringen förlorad. För att producera 1 kg kött måste en ko äta 10 kg vegetabilier. Så ur den synpunkten sett producerar du som köttätare mycket mer metangas än vad vegetarianen gör. Men ska vi ha balans i naturen och öppna betesmarker och strandängar bevaras och om någon ska hålla djur, så måste vi konsumera lite kött också. Det finns en optimal balans med en betydligt lägre genomsnittlig köttkonsumtion men utan att för den skull vara vegetarian! Och den är bra för både människors hälsa (vi har sämst hälsa i väst om vi jämför med andra länder där de får äta sig mätta) och för miljön och naturen!

Allting måste ses ur ett globalt perspektiv. När det gäller blyhagel så varierar urlakningen med surheten i marken men vi vet inget om de långsiktiga effekterna alls. Vi vet fåglar kan äta och bli förgiftade och att många skadeskjuts och går en långsam död till mötes. Jag bor mitt i sista delen av flyttfåglarnas stråk innan de flyger ut över Östersjön och jag har varit med på jakt på gäss och ser årligen tyska turistjägare skjuta änder. Det är långt fler som skadeskjuts än skjuts ihjäl direkt, tyvärr, och jag avskyr av den anledningen fågeljakt!

Jag är inte extrem på något sätt, jag är inte emot älgjakt och rådjursjakt, men jag är totalt emot jakt på hotade djurarter och rovdjur världen över är hotade för människan inte kan dela med sig av vilt och vildmark. Vildmarken tillhör de vilda djuren och får ekosystemen vara helt ifred reglerar de sig själv och har alltid gjort, långt för människans intåg!

Före vargens utrotning hade vi 10000 vargar i Sverige och det är människan som utrotade dem. På sina håll, bla här nere, har älgen och rådjuren varit sällsynta trots avsaknad av både lo och varg, pga människans överuttag av jaktbyte. Det är en massa pengaintressen som styr människan för det mesta tyvärr, istället för naturens, miljöns och ekosystemens bästa. Skogsägare och bilisterna vill helst ha bort älgen för den skadar skog och är livsfarlig på för bilisterna, jägare vill ha bort rovdjuren för att vara ensamma om klövviltet osv. Nu generaliserar jag men jag går efter hur respektive organisationer agerar.

Hur vi än ser på det så är de ekosystem och miljön friskast där djuren får sköta sig själva utan människans inblandning. Men ska vi nu blanda oss i så måste vi lära oss att ta hänsyn till alla arters rätt att bevaras, inte bara roffa åt oss varken som skogsägare, jägare eller bygga vägar kors och tvärs som stör naturen.

Sen är samerna enormt gynnade att få ha sina djur springande lösa och beta. slippa stängsla, sköta vallen osv. De får leva på et sätt som är få förunnat och jag tycker de kan visa den tacksamheten att då låta vargen få leva ifred den också. De får ju ändå ersättning och sen är det ändå bilismen som tar största andelen renar därför att de inte är inhägnade. Bilister utsätts samtidigt för fara och många är irriterade över dessa privilegier så det är inte så konstigt att det tjuvjagas ren när det trots allt stöd gnälls från samerna de får för lite ersättning och de vill minska rovdjuren. Har inget emot samerna, ersättningar och rennäringen men liksom bland vissa jägare så är det för gnälligt och attityden "mycket vill ha mer" och inte dela med sig av vildmarken. Tröttsamma är ni med ert gnällande!

Vore nog billigare för staten att köpa in alla renar och låta renen vara vild och ett bytesdjur för alla om man ska se det ur ett ekonomiskt perspektiv och ur rovdjurspolitiskt perspektiv. Jag säger inte jag tycker så, jag bara spekulerar i andra banor som motvikt...

62. Red

2011-03-04 13:07

Redaktionell kommentar:
Ibland skickar skribenter samma texter gång på gång och ibland slinker dupletterna igenom tyvärr.
Redaktionen

Skickar det inte gång på gång, utan det är så att om man inte går ut från sidan man får när man skickat utan bara uppdaterar den så skickas det varje gång man uppdaterar. Något för webansvarige att se över.

Redaktionell kommentar:
Ska kolla med Textalk om detta kan stämma.
Redaktionen

61. @55 Kerstin Fredin.

2011-03-04 13:02

Ngj och undertecknad har problem att få fram tal på totalt antal vargar i V/D. Du verkar vara insatt. Hur många menar du finns på ett ungefär?

60. Blir man trött eller?...

2011-03-04 13:01

Vad har hänt med dvärgbandmasken, var den inte det enorma hot ni försökte framställa den som?
Kom ni fram till att vargen inte hade tillräckligt stor del i spridningen?
Ingen har blivit attackerad av vargar, och vargstammen har ännu inte "exploderat" i den omfattning ni önskat.
Bojkott av vargjakten gav ingen som helst effekt.

Suck...
Och då drar man fram att den kommer att äta oss ur huset!
Vi har kanske 300..
Ett tips, fråga fattiga bönder i Karpaterna (Rumänien) hur man hanterar 5000 vargar i ett område stort som Jämtland och Härjedalen.
Kanske en "studieresa" hur man sköter och vaktar frigående boskap vore på sin plats?
Utan skoter och GPS, och med barnen till hjälp.
Det kanske finns något att lära sig?

Jodå, visst äter rovdjuren en hel del kött, deras kostcirkel är ju inte baserad på 8 timmars stillasittande kontorsarbete.
Hur mycket nyttig och fettsnål hönsfågel äter inte exempelvis räven upp för oss årligen?
För att inte tala om harar och kaniner.
Vad sätter ni för "prislapp" på detta värde vid en jämförelse med vad 300 vargar tar?
Så visst blir det tröttsamt att höra dessa fåniga argument för att göra sig av med frilevande rovdjur från jägarhåll.

Jag är övertygad om att § 28 inom snar framtid kommer att förbättras så att närgångna rovdjur kommer att bli tillåtna att skjutas.
Jag är också övertygad om att detta i kombination med fortsatt jakt är det enda verktyg vi behöver för att på sikt minimera problemet.

59. Av Hälge

2011-03-04 13:00

Mupp kan du vara själv hÄLGe

men du har nog förväxlat mig med någon annan för har aldrig skrivit något om blyet.

58. # 48 Storätare

2011-03-04 12:59

Ja det kan väl va intressant, men nog blir det ett positivt överskott för mig när jag jagar. Men för vargen är det definitvt en negativ balans. Orsaken är ju att den i regel äter ett par tre gånger sen lämnas kadavret till andra och vargen strövar vidare. Dvs om tillgång på byte är god.
Har jag missförstått dig?

57. ngj

2011-03-04 09:40

Om du tar 1ha mark samt 1m av jorden finns det naturligt 200-2000 kg bly i Sverige (medel). Du ska också ha klart för dig att det metalliska blyet som används i ammunition har väldigt lite rörlighet. Prov har gjorts där förädlat bly, har i stort sett 100% kvar efter 100år med en spridning någon cm från kärnan.
Det bly som ni muppar far efter var det bly som användes i bensin (sedan länge förbjudet) vilket är något helt annat.
Så de blyhagel som hamnar i naturen gör varken till eller från förutom i vatten där fåglar tydligen kan äta dessa. Men det klart för alla dessa muppar som försöker hitta olika angreppspunkter med att älgen fiser korna fiser men hur är det med alla dessa vegetarianer? Stora miljöbovar som luktar ganska mycket också ;-D

56. @36,50 och 51 ngj

2011-03-04 09:40

ngj. Varför har du kopierat din kommentar riktad till mig 3 gånger?

Redaktionell kommentar:
Ibland skickar skribenter samma texter gång på gång och ibland slinker dupletterna igenom tyvärr.
Redaktionen

55. Calle Seleborg!

2011-03-04 09:38

Kom nu inte med felaktiga uppgifter! Den är bara revir där det har varit föryngringar som man multiplicerar med 10, och det vet du säkert. När man sedan gör inventeringen på vintern, så får man genom spårning fram hur många djur det finns i varje revir. Till detta läggs även revirmarkerande par och stationära djur. Däremot kan man missa de vargar som fortfarande är på vandring under spårningsperioden.

54. Räkna reviren ngj

2011-03-03 23:31

Hur många revir finns det i Värmland/Dalarna? Multiplicera det med 10-14. 10 är det tal man använder i Sverige, 14 använder man i USA.
Jag överlåter åt dig att finna ut det senaste om antalet revir. Något jävla jobb får di göra själv.

53. 47 Kerstin

2011-03-03 23:31

Så är det väl med all historia.Vi får läsa vad andra har skrivit om det.Har man tur kan man få läsa olika uppfattningar om saken,och bilda sig nån sorts uppfattning om vad som stämmer och vad som inte gör det.Jaktens historia är inget undantag.
Har aldrig läst Karin Dirke.Men tag själv och läs t.ex. Gunnar Brusewitz "om vargens gåtfulla försvinnande" i Värmlands Museeums årsbok 1986.Samma sak har Schröder skrivit om i sina böcker,som ex.vis i Mellan Kölen och Siljan- "Vad anledningen var till att vargarna på kort tid försvunno från de marker jag känner till ,har jag inte kunnat utfundera,utan fått nöja mig med vad folket sade:Det var deras öde.Deras tid var ute.Ingen saknade dem heller."
Att dom blev kvar i renbetesland (Där de också förföljdes med alla medel)tycker jag tyder på att det måste ha varit så gott som slut på bytesdjur i övriga Sverige.

52. Bly har hittats i obducerade vargar

2011-03-03 23:30

i fåglar som hittats döda. Jakt med drivande hund på rådjur brukar ske med hagel. Tyvärr hittar man ju inte haglet i naturen och det är ju liksom det som är problemet.

51. Av Mats S Johansson

2011-03-03 17:34

Var hittar man aktuella antalet vargar i värmland/dalarna?
Finns det hårda fakta?
Enligt skandulv skulle det vara 243 vargar nu till jakten sen har det ju dött minst 42 plus årets avskjuning och ihjälslagning så hur kan det då vara minst 200 i värmland/dalarna?

50. Av Mats S Johansson

2011-03-03 16:52

Var hittar man aktuella antalet vargar i värmland/dalarna?
Finns det hårda fakta?
Enligt skandulv skulle det vara 243 vargar nu till jakten sen har det ju dött minst 42 plus årets avskjuning och ihjälslagning så hur kan det då vara minst 200 i värmland/dalarna?

49. intressant det där med bly

2011-03-03 12:51

Boende på landet bland 3000 vildsvin tar upp frågan,men jag kan på stående fot lova att äta upp det blyhagel han finner i skogen...han kommer aldrig hitta något hur han än letar...lerduvebana räknas ej

48. Tyskterrier

2011-03-03 12:51

Jadu, alla jag känner äter 2 mål mat om dagen. 2x200=400g sen räcker det med en varmkorv på stan och skinka på sin smörgås för att komma upp i 0,5kg kött. Sen är det ju så att vi äter annat än kött också, det måste väl vara energin som vi intar som är intressant i det här fallet. Jag har räknat snällt, som sagt..
Enligt fodertillverkare så kräver en stor hund ca.750g mat om dagen, men de säger att fodermängden skall ökas avsevärt vid hårt arbete. Så bara att hålla en älghund kräver foder motsvarande köttet från 2 älgar per år, då pratar vi benfritt för tydlighetens skull.
Eftersom du inte har något svar ang. energimängderna i räv, så utgår jag från att du inte äter dem trots allt. Det var skönt att höra.

Mats Persson
Hur mycket energi som går åt för att införskaffa annan energi måste väl vara intressant om man skall beräkna nyttan av verksamheten?
Missförstå mig rätt nu, jag är i grunden mycket positiv till jakt men har svårt med argument om att vilda djur skulle vara miljöbovar, vilket enligt mig är en omöjlighet.

47. OK Mats Johansson!

2011-03-03 11:10

Varken du eller jag har några egna erfarenheter om de gamla tider vi talar om, och måste båda förlita oss på vad andra påstår.

Idéhistorikern Karin Dirke har nyligen kommit med lite ny fakta kring hur det tycks ha förhållit sig med synen på vargen under 1700-1800 talet, så kanske även du tvingas revidera delar av orsaken till att vargen i stort sett utrotades i Sverige.

F ö så tycks man ha skjutit en ansenlig mängd vargar i Sverige även på 1900-talet. Runt 700 djur har jag sett uppgift om att man fått skottpengar för fram till 50-talet.

46. # 42 Boende på landet

2011-03-03 09:57

Du gör det lätt för dig att argumentera när du utgår från saker jag inte alls påstått. Du säger att jag skrivit något som inte står där. Läs en gång till. Vargens predation som jag använder är baserad på vargforsningens siffror. Läs gärna kommentarer jag skrivit redan om artikeln är otydlig. Jag vet att det finns en passus som lätt kan missförstås om man läser lite slarvigt. Det kan bli så ibland när man försöker komprimera texten.

45. Storätaren

2011-03-03 09:03

en normalportion kött ligger på 150-200 gram... en storkonsument som du, som äter 5-6 portioner om dagen borde kanske mest av alla värna vårt vilda...

44. Tobbelin

2011-03-03 08:39

Tycker det är lite roligt att du bryr dig om djuren i skogen. Det ska du ha all heder för. Men det blir lite malplace när det hamnar i en tråd om att vargen är en miljöbov...

43. 27 Lite rätt och mycket fel Kerstin

2011-03-03 08:38

Adelns privilegiejakt rörde bara några landskap i södra Sverige. Slättland = Parforcejakter, falkjakt eller stående fågelhundar, osv. Adelsjakt. I mellansverige, norrland och Finland (som på den här tiden hörde till Sverige) - har folket alltid haft rätt att ta tillvara vad deras egna skogar gett - och alltid haft rätt att ha vapen för detta.
Att Jägarförbundet bildades 1830 berodde till stor del på rovdjurssituationen då. 1829 genomfördes en inventering över rovdjursdödade tamdjur. Statistiken för 17 av våra 24 län år 1829 var: 465 hästar, 3108 oxar, kor och kvigor. 19104 får och getter och 2504 svin.
Att Jägarförbundet mest bestod av adelsgubbar och storbrackor är sant, men problemen med rovdjur berörde i högsta grad vanligt folk.
Att folk ville slippa t.ex. skallgångar efter rovdjur var att man inte tyckte att de var effektiva. Många gånger 1000-tals personer i flera dagar och resultatet inget eller nån gång nåt enstaka rovdjur. Många gånger var skallen rena fyllfester. Varggropar o.dyl. hade samma dåliga statistik. I Ydre socken, Småland uppehölls en vargrop i 129 år. Under denna tid fick man 2 fångster!
Att vargen försvann på 1860-talet var ett mysterium. Man trodde på strykninet, valpsjuka, järnvägarnas byggande osv.
Men dom blev kvar i renbeteslandet. Varför??
Där fanns det mat.

42. Otroligt dålig matematik av Mats Persson

2011-03-03 08:37

Sveriges jägare skjuter 90 000 älgar och ca 300 000 rådjur per år och nu lär det vara en del vildsvin också. Att påstå att 1 000 vargar skulle lycka ta 25% av den mängden är att påstå att varje enskild varg skulle äta 23 älgar och 75 rådjur varje år! Har aldrig hört maken till dumheter. inte ens Jordens glupskaste rovdjur, människan, kommer i närheten av den bedriften och det begriper alla med sunt förnuft!!

Alla Sveriges rovdjur tillsammans tar bara några få % av det jägarna tar. Och vargen jagar inte med blyhagel som förgiftar naturen. Mer behöver inte denna artikel kommenteras!

Sen kan jag med titulera mig som uppväxt torpare, har litet jordbruk men är också civilingenjör (med 5a i matte) och fd kvalitetschef och projektledare. Fast det bevisar just ingenting om mina naturkunskaper som är förvärvade genom 50 år i naturen, studier av forskning, böcker och filmer av natur- och miljöforskare, även om jag läst ekologi och miljövård i min utbildning...

Finns ingen större miljöbov än människan och dessutom är det så att det finns gott om mark i Sverige att producera tillräckligt med kött för hela svenska folket. Och det kan bli lika ekologiskt som älg, rådjur och vildsvin. Rådjuren brukar ofta beta bland mina får och hästar som går på KRAV-odlad mark...

Sen är inte den här planeten till för att endast serva människan och hennes behov! Den är till för alla levande varelser på Jorden! Och dessutom äter vi för mycket kött! Jag är inte vegan eller vegetarian, men jag vråker inte i mig kött varje dag och jag testade den vegetariska kosten under ett helt år och krävde då i genomsnitt 2 timmars mindre sömn per natt. Kött gör en trött. Tänker inte bli vegetarian igen men jag tänker inte enligt amerikansk modell med en kost som innehåller för mycket protein. Vår stora köttkonsumtion är ett samhällsproblem som kostar stora pengar i sjukhusvård och sjukskrivningar, mediciner för hjärt- och kärlsjukdomar osv. Och tyvärr ser det ut så över hela västvärlden!

41. # 28 till Livsmedelsmatematikern

2011-03-03 08:36

Vilken vikt har använts? Korrekt påpekat det har jag inte redovisat. Jag har hållit mig till slaktvikter i officiell statestik.
Men det jag försöker hitta är ungefär vid vilket antal vargar har vi förstört det mesta köttproduktion från skogen samt lagt net 15% av produktionen från betande kreatur. Att detta kommer att hända råder ingen tvekan. Frågan är vid vilken vargpopulation.

Hur mycket enskillda personer eller vargen egentligen svälger är mindre intressant i det sammanhanget.

40. @36 ngj

2011-03-03 08:36

När jag skrev minst 200 så hade jag inte gjort något försök på finräkning. Som underlag hade jag den rapporten som jag nämner i min första kommentar till Kerstin F. Om du inte har den hittar du den här: http://skandulv.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=xbr6_odmYXw%3d&tabid=2357
Klara du att räkna ut det exakta talet så tala gärna om vad du kommer till. Att koncentrationen i V/D är högre än myndigheternas mål i Estland torde dock vara klart, vilket var mitt budskap.

39. Av Mats S Johansson

2011-03-03 08:36

Var hittar man aktuella antalet vargar i värmland/dalarna?
Finns det hårda fakta?
Enligt skandulv skulle det vara 243 vargar nu till jakten sen har det ju dött minst 42 plus årets avskjuning och ihjälslagning så hur kan det då vara minst 200 i värmland/dalarna?

38. Till Kerstin

2011-03-03 08:36

Rättelse det skall vara 0,0077 vargar per km2.

37. Till Kerstin

2011-03-02 19:41

Vargtätheten per km2 i Värmland är nu 7,7 djur. enligt de krav naturvårdsverket ställer för att få föryngringar godkända. De krav som sydeuropeiska länder sätter på en inventering är mycket bristfälliga till skillnad från de svenska inventeringskraven.
I Värmland o Dalarna finns nu den högsta varg- och lotätheten i hela europa. Låt i stället rovdjuren vara spridda jämt fördelade över hela landet så alla får ta del av alla fördelar och nackdelar med dem.
Nu är det inte balans mellan rovdjur jaktbart vilt och jägare i dessa län.

36. Av Mats S Johansson

2011-03-02 19:41

Var hittar man aktuella antalet vargar i värmland/dalarna?
Finns det hårda fakta?
Enligt skandulv skulle det vara 243 vargar nu till jakten sen har det ju dött minst 42 plus årets avskjuning och ihjälslagning så hur kan det då vara minst 200 i värmland/dalarna?

35. Jag ska räkna åt dig Kerstin F

2011-03-02 18:28

Estland:
270/45226=0,006 vargar/km2 (jag antar att du litar på talet när du ser vem som står bakom linken)
Värmland/Dalarna
200(minst)/45770=0,0044
Värdet av en turistskjuten varg har diskuterats i ett annat forum som du känner till så det får du leta på själv.
Myndigheterna i Estlands mål på antal vargar:
120/45226=0,0026 d.v.s lite drygt hälften av vad som redan är ett faktum i V/D.

Estland är med i Eu ja och de har skrivit på EUs Habitatsdirektiv. Dock med ett undantag för bl.a varg. Varför behöver de ett undantag om den är så oproblematisk?

Det kan så vara att debattartikeln innehåller en del tvivelaktiga argument, men varför svara med nya och nu lånar jag ett ord från dig, sagor. Hur seriöst är det?

Vad var det du ville säga med Estlandexemplet?

34. # 28 till Livsmedelsmatematikern

2011-03-02 16:48

Vilken vikt har använts? Korrekt påpekat det har jag inte redovisat. Jag har hållit mig till slaktvikter i officiell statestik.
Men det jag försöker hitta är ungefär vid vilket antal vargar har vi förstört det mesta köttproduktion från skogen samt lagt net 15% av produktionen från betande kreatur. Att detta kommer att hända råder ingen tvekan. Frågan är vid vilken vargpopulation.

Hur mycket enskillda personer eller vargen egentligen svälger är mindre intressant i det sammanhanget.

33. # 27 Till Kerstin omvargutrotningen

2011-03-02 16:46

Dåligt påläst igen Kerstin!
Ex från Värmland. Mellan 1805 och 1880 ökade befolkningen i Värmland med 88 % Samma period växte befolkningen i norra Värmland med 173 %. Vi hade en befolkningsexplosion p.g.a. lång fred, potatisen och vaxinet som Esaias Tegnér uttryckte sig. Stora jordbruken behövde inte all arbetskraft utan drängar och pigor drog bokstavligen till skogs och bröt ny mark. Min farfars far var en av dem. Nåväl, vad som hände var att skogsbygderna befolkades och ny mark lades under plogen. Stat och myndigheter uppmuntrade torp och småbruk för att de ville ha landet befolkat och brukat. Samtidigt växte skogsbruket till och de nya skogsägarna behövde arbetskraft. En typisk torparfamilj hade 8 till 10 barn. Mannen jobbade säsongsarbete i skogen och med flottning. Kvinnan skötte kor barn och hushåll. ´De hade i regel 2 till 3 ha jord föer potatis och lite vall. Detta räckte inte utan betet i skogen användes från maj till oktober. Reservnäring när annat inte fanns var jakten. Det var i denna folkomflyttning som vargen utrotades. Som du säkert vet utvandrade under denna svåra tid ca 1 miljon till USA. 1860 fanns ca 100 000 torp och småbruk i sverige och vi kan räkna med att ungefär 1/3 av Sveriges befolkning levde på detta sätt. Vad kom sedan? Ja jag har beskrivit alld detta i min bok från "Torparkultur till miljardindustri" om du vill veta mer. Den finns på www.kulturkoppra.se
Som sammanfattning kan vi säga att från 1800 till kanske 1920 kolonialiserades sverige och all mark togs i anspråk för landets försörjning på ett eller annat sätt. Om inte jakten och bete för kreatur och klövvilt funnits hade nog ytterligare en miljon människor tvingats utvandra eller svultit till döds. Många gjorde säkert det ändå. Här har vi den verkliga orsaken till utrotningen av rovdjuren. Sedan den tiden har vi i Sverige lyckats med att organisera oss och haft lagstiftning som backat upp användning av skogens betet. Under 50-talet skedde en förändring då klövvilt, främst älg, fick ersätta kor som huvudsaklig köttproducent.
Jag försöker visa att det finns realhistoria bakom att vi inte kunde ha vargen kvar i kulturlandskapet. Det berodde inte på att någon tyckte det var roligt att döda varg.
Men vi skall definitivt ha varg där det finns vildmark tillräckligt stor. Sikavara presenterade ett bra förslag på hur det kan gå till utan att orsaka så enorm skada. En sådan lösning vore säkert bättre för både människor och varg.

32. Storätare?

2011-03-02 16:46

Jaha. Om dessa "storätare" skall kunna äta sig mätta så behöver vi mera vilt och mindre varg! För hur mycket ätbart kött får man från dessa importvargar? ; D

31. Mångfald

2011-03-02 16:46

Är det mångfald när alla klövvit snart är utrotade????? jaktlag läggs ner ochjägare kommer inte att ta ledigt och betala arrenden för att senare om ett par år skjuta rovdjur. Hur ska det då bli. Tro inte att vildsvinen kommer minska. Kött är billigare att köpa än att skjuta för jakt. Men problem uppstår när vi inte törs plocka bär o svamp, kanske meta i bäckar m.m. Inte shysst mot våra ungdomar attvi ställer till det så här. Bättre att vistas i naturen än data spel och driva omkring i gäng.
Eller

30. #26

2011-03-02 16:45

Jo, fast nu pratar vi inte om dig, eller om mig. Det du gjorde var att du drog ett helt skrå, alla jägare, över en kam. Och om jag gör detsamma, alltså drar alla naturmupar över densamma, så blir inte jämförelsen så smickrande för din argumentation. Det finns det tydliga siffror på.
Så det är jättebra att du gör som du gör. Vore roligt om några fler av högröstade på miljöflanken gjorde likadant.

29. Icke jägare, när...

2011-03-02 13:59

...plogade du upp en skogsväg senast för att älg och rådjur lite bättre skall kunna frakta sig utan att pulsa i meterdjup snö? När trampade du senast upp skoterspår i terrängen för rådjurens bästa? När fällde du senast asp, sälg mm åt harar och älg. När utfodrade du senast vildsvinen? När iordningställde du senast en viltvatten eller en viltåker? När var du senast ut med slickstenar åt hjortdjuren (det är hög tid för det just nu)? När senast tillverkade du fågelholkar av olika slag och satte upp i skogen åt knipor, ugglor? När rensade du en bäck senast från ris och annan bråte för fiskens vandring och leverne? Vi jägare gör mycket som icke jägare vet ett endaste skvatt om. Men klanka på oss det kan dom, utan att själv lyfta ett finger för att utföra ovanstående arbete för djurens fromma. Det kostar en hel del också, pengar som vi tar ur egen plånbok.

28. Tyskterrier

2011-03-02 13:46

Att du är liten i maten samt att din tyskterrier är liten till växten betyder inte att resten av befolkningen är det. Jag tyckte jag räknade snällt när jag inte tog med frukost, mellanmål och kvällsmackor m.m. Hur mycket kött får du från dina gryträvar förresten?
En sak som inte tydligt framgår av artikeln är om man talar om 15 miljoner kg slaktvikt eller benfritt. Det är en enorm skillnad om man använder den gamla tumregeln att benfritt är 55% av slaktvikten som är 55% av levandevikten. Var kan man se underlaget till uträkningen?

27. Stenis

2011-03-02 13:46

Historien berättar att det var adeln som ville ha bort rovdjuren då de tog det vilt som bara dom fick jaga. Det gick så långt att staten ställde krav på allmogen att lägga ner tid och arbete för något allmogen i sig, inte var intresserad av. Det finns t o m riksdagsprotokoll som visar att en del områden själva ville bestämma när och hur folk skulle jaga varg, istället för att bli pådyvlade detta uppifrån i tid och otid. Visst dödades vargar som kom för nära byar och boskap, men det finns ingenting som tyder på att allmogen någonsin var intresserad av att utrota vargen.

Det är först när även allmogen får tillstånd att bära vapen och jaga, som stammarna av t ex älg gick ner katastrofalt, och det är då till största del adeln som bildar en förening – Svenska Jägareförbundet - för att försöka få upp viltstammarna igen.

Att vargen inte ”saknades” tidigare, är knappast konstigt. Det var en tid när vi samtidigt trodde att naturen skulle tuktas och besegras utan kunskap om följderna. Vi har idag blivit lite klokare, och de flesta inser nu att allt levande har en funktion att fylla i ett komplett och väl fungerande ekosystem.

26. Till 23

2011-03-02 13:45

Jag kan bara svara för mig själv.Jag själv kör en nyare bil som drar 0.5 liter milen.Jag åker mycket kollektivt. Många så kallade miljömuppar har ingen bil alls. Jag köper in och lägger ut havre och morötter för ca. 1000 kronor i månaden + fåglfrö och talg.Plasten är ett problem för mig då jag vistas väldigt mycket i skog och mark. Jag är och har alltid bott på landsbygden. Jag behöver inget konto för att köpa foder till det vilda, jag bekostar allt med egna pengar. Jag är medlem i SJF och JRF och vad jag har läst där så lägger jag ut mer pengar än vad dom flesta jägare gör.

25. #23 Torbjörn Eriksson

2011-03-02 12:22

Nej, Torbjörn. Vi har inte blivit miljömuppar, utan tar bara lite ansvar på riktigt. För hela miljön i ett större perspektiv. Det är anledningen till att du blir så förvirrad, då det är något du aldrig har provat på. Mats fina inlägg beskriver något som inte bara kan avfärdas med emotionella utbrott och det är därför du och andra nu känner er väldigt trängda. Sanningen brukar ha den effekten på de förljugna.
Gällande ditt övriga svamlande så blir det inte speciellt mycket bly alls kvar i naturen vid jakt, då antalet kuljaktskott som avlossas är försvinnande litet. Vid hageljakt kanske något mer, men där har vi sedan länge ett blyförbud i våtmarker. När det kommer till övningsskytte så är enbart stålhagel tillåtet vid landets större skjutbanor och kulskytte sker mot vallar vilka saneras med jämna mellanrum. Således inga stora mängder tungmetaler som åker ut i naturen den vägen.
Ditt andra fördomsfulla argument handlar om bilar. Och jo, det är inte ovanligt att man ser 4x4 bilar av olika slag i jaktlagen. Det du dock glömmer bort är att det är förhållandevis nya bilar med då också effektiv avgasrening. Och då du är lite fördomsfull och säger att det är såna stora bilar vi säger, så är jag lite fördomsfull tillbaka och hävdar att dom är i fall bättre än de skrothögar du och dina gelikar kör.
Gällande plast på ensilagebalar så har du naturligtvis rätt i att det inte ska ligga kvar. Detta är ju inte något problem för dig och de dina, då ni inte på något sätt fodrar eller lägger pengar/energi på att göra något för djur och natur rent praktiskt. Du gillar mer att gnabbas med jägare på internet, trots att det på inget sätt mättar några rådjur i mars.
Men jag är inte ogin: Om ni rovdjurkramare kan tänka er att i alla fall hälften av dom ca 150 miljonerna som vi jägare lägger ner på att fodra varje år, så kan nog vi bjuda på att ta bort även er plast. Vill du ha ett kontonummer att sätta in pengarna på nu eller måste ni prata ihop er först?
Nu tycker säkert du att jag blev lite osaklig, men som man ropar får man svar, ser du.

24. Dick m. fl.

2011-03-02 12:22

The Limits of Growth har ett diagram som visar vilka som bryr sig. Ena axeln är avståndet, den andra tiden. Närområdet och närtid är nästan svart medan de som tänker globalt och på sikt är mycket få.
Vi har nått produktionstaket på fossila bränslen och produktionen kommer att minska i fortsättningen. Samma gäller fosfatprodukter som behövs för intensivodling av grödor. Fisket i världshaven står inför kollaps.
Vi måste slå vakt om den långsiktiga inhemska, energisnåla produktionskapaciteten av mat. Och de beslut vi fattar idag ger resultat under de närmaste 50 åren. Under mina 75 levnadsår har jag sett världen kraftigt förändras tack vare tillgången på icke förnyelsebara resurser. Framtiden när de icke förnyelsebara resurserna tar slut ter sig ganska mörk. Mobiltelefonerna är beroende av sällsynta jordartsmetaller som bara finns på några få platser. Listan av kritiska resurser kan göras mycket lång.
Vargen förstör den miljö som har gjort att vi kunde föda en växande befolkning under 1800-talet. Vi kommer att behöva kulturlandskapets miljö under 2000-talet.

23. En reflektion.

2011-03-02 11:22

Det var väldigt. Har ni blivit miljömuppar nu, det som ni skäller alla andra för. Eftersom ni värnar om miljön som ni skriver här, borde ni tänka på blyet som blir kvar i naturen efter jakt eller övingsskytte.Sedan utsläppen efter dessa stora fyrdjulsdrivna bilar som det stora flertalet jägare använder. En sak till, ta rätt på all på plast som ligger kvar i naturen vid utfodringsplaterna efter ensilagebalarna.

22. Livsmedelsmatematikern

2011-03-02 11:22

Om jag åt 0,5 kilo (+potatis) och min hund 1kg kött om dagen skulle varken hon eller jag orka jaga släpandes på den övervikten...

21. #13 Dick Broman

2011-03-02 10:44

Exakt vid vilket antal på varg vår älgstam kolapsar vet vi inte. Men att det ligger i detta storleksområde är rätt säkert. Vi kan titta på det från ett annat håll för att kontrollera.
Enligt vargforskarna behöver ett vargrevir en älgstam på 400 djur för att svält inte skall uppstå och tamboskp hamnar i större fara.
Ett revir på 50 000 ha behöver då ha 8 älgar per 1000 ha för att klara deras försörjning. Säg att vi har 150 000 vinterstam i vargbältet. Det skulle då räcka till 150 000/400 = 325 revir. 8 älgar per 1000 ha är ungefär vad en skogsägare går med på. Alltså finns i detta fall minimalt med utrymme för jaktens beskattning. Dessutom är det så att finns det mera älg i revirets marker kommer predationstalet att ligga högre, vilket gär att det knappast lönar sig att offra mera vinterbete. Utbytet på detta marginaltillskott blit litet. Nu är 50 000 ha ett litet revis fast Riala är ännu mindre, 10 000 till 15 000. Man kan nog förvänta sig att reviren minskar om vi kommer upp till en population på 1000 till 1500 i södra Sverige.
Vidare om mina siffror så skulle jag nog tro att minskningen av betande tamboskap blir större än vad jag vågat gissa. Statestik från jordbruksverket saknades och därför var jag försiktig. Vargens predation känner vi till men talar och diskuterar sällan om den. Det blir oftast känsloargument.

20. # 11, Kerstin

2011-03-02 10:44

#11 Kerstin
Dåligt påläst igen! Jag råder dig att studera forskningen som leds av Jonathan Foley på University of Minnesota. Han håller med dig på att vi måste minska slöseriet. Men även då måste vi öka världens matproduktion med 40 % innom 30 till 40 år, ganska kort tid alltså. Hans råd förutom sparande är
- Effektivisera markanvändning
- Använd kända effektiva metoder samt utveckla nya
- Förbättra grödor
- Minska odlingens skadeverkningar på miljö och klimat

Att i detta perspektiv använda vårat kulturlandskap och 25 % av nöt- och viltköttsproduktionen till att föda upp varg förefaller mig helt orimligt.
Vargen hör hemma på icke kultiverade områden på jorden. Både vi och vargen mår bättre på det sättet.

19. Ni för en medningslös debatt med SRF

2011-03-02 10:44

Det föder ingen, men däremot dödar landsbygden och med den våra näringar inom djurhållningen och också fritidsysslan jakt, senare även bärplockning, ridning i naturen och allemansrättens urholkning. Nej goda vänner på landet, Matspers har skrivit en utmärkt artikel om kommande verklighet. Det är ingen överdrift med 1000 vargar utan snarare flera tusen efter risdagens två beslut, som grundar sig på forskarnas krav på en livskraftig vargstam. Blanda inte in hela norra halvklotet, för där finns redan med säkerhet 60 000 vargar inkl. Ryssland. Vår räddning kan bli om vi enas alla på landet och Norden inrättar ett rovdjursreservat som är inhägnat, Nordiska Rådet som ansvarig, i någon av de milsvida nationalparkerna, varför inte omkring treriksröset med "rovdjurskorridor" mot Kolahalvön för genetiskt tillskott från Ryssland. SRF får då möjlighet att visa framsteg och börja föda upp rovdjursmat på egna gårdar och täppor. Enda sättet att ha koll på dvärgbandmasken och fullskalig jakt på rovdjur i övriga delar av Norden. Då skulle vi också få EUs godkännande för bevarandestatus.

18. #5, #6, #8, #9

2011-03-02 10:43

#5
Vargarna äter ju inte till närmelsevis så mycket, men de dödar så många gjur att vi hamnar i den storleksordningen på mängden förstörd föda.

#6 Kerstin. Du verkar vara dåligt underrättad. Baltikum, Ryssland, USA och Kanada har enorma problem med dödat klövvilt och boskap. Detta gör vargplågan till ett problem för värlsförsörjningen. För oss är det nästan marginellt än så länge. Jag vill bara visa var vi hamnar med SNFs och RJFs ekologistiska politik. Människor måste få reda på vilken uppocknervänd syn ni har på människans skapelse, kulturlandskapet. Det är länge sen vi uppfann det. Följer vi era råd återgår stora delar av Sverige till "självreglerande vildmark" och vi tappar försörjning.
I USA drivs 1000-tals farmer bort från sina marker p.g.a. vargen. Problemen i Baltikum och Östeuropa är också svåra. Skillnaden där är att man skjuter rovdjur som stör, med eller utan tillstånd. Som du vet, eftersom du följer Glöersens och Lignés blogg, kallas det "the Italien way". Sånt fungerar inte här p.g.a. hårdare repression.

#8 Ja det finns många fler miljöbovar, ingen tvekan. Problemet med varg är att vi inte kan utnyttja betet på våra marker. Hela Sverige, utom kanske 2 eller 3 %, är av människan använd och kultiverad mark där vi producerar förnödenheter. Att plantera in varg i kulturlandskap år fullt jämförbart med att plantera in råttor i ett spannmålsmagasin. Det senare är lättare att förstå medans i det förra fallet har erfarenheterna fallit i glömska.

#9 SNF har ju 3000 som utgångsbud. Om en politiker som Carlgren skall göra en kompromis så lär den i dagens opinionsläge hamna i området 1000 till 1500. Så har det gått med de gränser som sattes upp i USA. De har mångfaldigt fler vargar än vad det ursprungliga beslutet stipulerar.
Vi har till sommaren antagligen dubbelt så många som de 210 som riksdan bestämt. Vi är på god väg i samma riktning.
Därför är det lika bra att vänja sig vid tankarna och titta på konsekvenserna innan det hänt. Konsekvensutredningar har inte varit den Svenska vargforkningens starkaste gren.

17. Jägarna värnar en djupt rotad svensk tradition

2011-03-02 07:54

Kerstin Fredin: Kallar du historiken för saga så skall du läsa på.
Vargen har alltid varit ett problem för många människor som bor och vistas på landsbygd. Problemet var så stort att staten fick ta till skottpengar för att främja jakten. Det innebar ökad jakt så hela vargstammen blev utrotningshotad. 1965 fridlystes vargen innan man åter kunde börja jaga den för två år sedan.
Det märkliga i sammanhanget är att ingen egentligen saknade vargen när den var borta, allt var tyst och lugnt. Det är först de senaste 15 åren som tonläget blivit högre och stämningen allt mer infekterad och hotfull.
Problemet är egentligen inte vargen, problemet är människor som du och dina anhängare. Ni saknar empati och medkänsla för många människor som lever i vargreviren. Människor som är födda och uppvuxna i glesbygd, som ofta bebor fastigheter som gått i arv och brukats i generationer. För många har livskvalitén helt slagits i spillror.
Jägarna värnar en djupt rotad svensk tradition, den vill vi ha kvar. Och, Kerstin – hur man uppfattar jägarnas kunskap beror helt på hur enögd man är…

16. i Ryssland ....

2011-03-02 07:51

Kerstin - åk till Ryssland bl.a. på en jaktresa, sedan kanske du styr din tunga åt ett annat håll. Som jaktgäst i Ryssland uppmanas du att skjuta så mycket varg du orkar. Om du vid dagens slut råkar säga att du sett varg men inte skjutit och någon av jaktguiderna hör detta är det slutjagat för din del. DÄR kan man säga att det är varghatare, och det är fullt förståeligt efter att man sett hur det är. Skogens vilt som ger vargen mat är nästan totalt slut, vargens mat är hästar, kor, grisar, får, getter, hundar, katter.
Det kommer nog hit också, bara att vänta, det är på god väg.

15. Ditt Baltiska exempel Kerstin

2011-03-02 07:50

Kerstin Fredin.
Vänligen studera följande link. http://www.natourest.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=44:-hunting-hurts-the-biggest-nature-turism-attraction-of-estonia&catid=13:estonian-nature&Itemid=66
och rapporten från Scandulv "Ulv i Skandinavia Slutrapport för vintern 2009/10".
Hur många vargar finns det per km2 i det område av Sverige som har en fast vargstam och vad är motsvarande siffra för Estland?
Vad är värdet på en turistskjuten varg i Estland?
Vilken vargtäthet per km2 menar Estländska myndigheter att man bör ha med en önskad stam på 100-120 djur?(ref länken)
Hur ställer sig den siffran mot den faktiska vargtätheten i Värmland/Dalarna?

14. Siffror

2011-03-02 07:50

är nog bra, och med dom kan man bevisa, OCH motbevisa i all oändlighet. Vi kan jämföra vårt land med andra länder också det i all oändlighet. Det finns något land som enligt debattörer inte har några problem med rovdjur, OCH andra som påstår eller kan bevisa motsatsen. Uppenbarligen är det så att vi försöker bevisa vår tes att rovdjur inte påverkar vår vardag eller att de gör det.

MEN om vi nu bara nyktert skärskådar det vi vet, så ser vi att Jägarkåren, djurhållare och väldigt många på landsbygden är djupt oroade över vad som händer och vad som kan komma att hända med överstora rovdjursstammar. DET kan ALDRIG negligeras. Att det finns människor som på olika grunder valt en fientlig inställning till ett naturnära liv, där jakt och djurhållning är självklarheter vet vi om. De är rovdjursivrare av olika grad. Någon är tämligen moderat i sina värderingar, någon helt rabiat i sina tyckanden.
MEN skulle vi kunna enas om att rovdjuren äter kött? ...och att de självklart kommer påverka jakten, djurhållningen och livet på landsbygden? Eller? Har jag fel? Skulle kilona älgkött i boxarna vara helt utan betydelse? Kommer det bli fler rådjur och älgar? Kommer MINDRE antal får och getter bli tagna av rovdjur?
Kommer INTE löshundsjakten att dö ut i de flesta vargrevir?
Kommer FLER människor att flytta ut på landet för att skaffa sig en framtid där?

Kommer förutsättningarna inte att ändras av att rovdjuren ska sköta viltstammarna? För det är där skon klämmer. Jo, det är där vi hamnar ganska snabbt, det finns inget överskott att förvalta gällande matnyttigt vilt. Så är det redan på massor av platser i landet, så det är redan bevisat.
När jägarna som ju ofta är just djurhållare och följdaktligen landsbygdsfolk med egenägd mark, där de själva betalar lån och räntor ser kanske det enda fritidsintresse de har, försvinna inför deras ögon, pga rovdjursfanatikers olika teser som slagit rot i en massa politiker, ja, då skakar deras grundvalar. Många av dessa människor sitter inte och häckar framför datorn om kvällarna, de jobbar från tidig morgon till sen kväll, kollar på nyheterna på TV och går och lägger sig. Så får de se den här SNF ordföranden stå och hojta om att vi ska ha obegränsat med varg. Känslorna som uppstår blir som lägst en knuten hand i fickan, men och nu kommer jag till det viktigaste: Utan reell acceptans på landsbygden kan alla Fredinare, Carlgrenare m.fl. hojta sig hesa, vargen kommer inte att överleva, utan att landsbygden säger sitt ja. För ni som sitter tre trappor upp har SÅ LITE att förlora, till skillnad från oss härute, det ni pratar om upplever vi i verkligheten.
Att vargen är en miljöbov, är väl att gå lite långt, men att den äter kött det vet jag, för varje vargindivid som föds dör det ett antal älgar/rådjur. Köttet som jägarfamiljen och/eller vänner o bekanta skulle ätit måste nu inhandlas på ICA, chansen att alla per omgående skulle bli vegetarianer förefaller osannolikt. Det är bara drömmar och vansinnesargument från den mest rabiata kretsen av jakthatare längst ute på kanten. Vargen är ingen miljöbov, däremot de människor som tror sig värna miljön genom att förespråka överstora rovdjurstammar. .. och i samma ögonblick lierar de sig med skogsbolagen och kapitalet för att skapa en biologisk mångfald som är oerhört fattig, och som bara är mångfald hos dem som anser att rovdjur är viktigare än människor.

13. Helt rätt av Kerstin Fredin

2011-03-02 07:49

Kerstin Fredin säger - Sagor som detta debattinlägg medför att som seriös blir man knappast uppfattad av det stora flertalet jägare, och definitivt inte av den stora allmänheten.
- Här är det överdrifter och skrönor som läggs fram som sanningar, och som får den svenska jägarkåren att framstå som en samling tokar när folk från andra håll läser det ni skriver.
- Jobba med att argumentera för jakten som sådan, och de problem som verkligen finns, dvs jakt med lös hund så blir ni kanske tagna på allvar.

och för första gången ger jag Kerstin Fredin helt rätt!

12. frågande

2011-03-02 07:49

Du tycker inte att det blir lite missvisande att hänvisa till en bok från 1913 som i sin tur hänvisar 57 år bakåt i tiden? I vissa kyrkböcker ska det enligt uppgift finnas människor som ska ha blivit tagna av troll... Låt vara att det var De 5 Stora som uppgiften kom från men hur många andra stolligheter har inte kyrkan kommit med under århundradena?

11. Calle Seleborg!

2011-03-02 07:41

Vi skulle säkerligen klara matförsörjningen för vår egen befolkning om vi slutade slänga så mycket ätbara varor, och ändrade vår konsumtion till att mer bestå av vegetabilier! Jag föreslår på inget sätt en ren vegan-diet, men faktum är att vi skulle må bättre om vi åt mindre av de animaliska produkterna och maten skulle räcka längre om vi slapp avsätta så stora ytor för att föda de djur vi sedan äter köttet av.

Att använda världssvälten i argumenten mot vargen som du brukar göra, är ett av de absolut sämsta och avslöjande argument som 0-visionärerna håller sig med.

10. Hur länge?

2011-03-01 21:59

Kan vi räkna med att resten av världen förser oss med vi importerar 50% idag. 1980 var sista året världens produktion var lika stor som konsumtionen. Genetikerna säger att man ser 50-100 år framåt i tiden. Då bör man också fundera över hur ser det ut i världen när vi lagt till en miljard människor under samma tidsrymd.
Den dag ni får välja mellan att du eller vargen ska få fåret tror jag inte många svälter för att vargen ska få sin mat. Jag har hittills inte sett någon genetiker säga när populationsmålet är nått: "Nu räcker det". Istället dubblar man siffran.

9. 3000???

2011-03-01 21:31

Mats,din kalkyl bygger på en siffra som inte gäller Sverige utan hela Norden plus karelska Ryssland. Det är skillnad det. Realistiskt sett handlar det kanske om 600 vargar för Sveriges del istället för 1000-1500. Du kan således halvera dina siffror och skattningen av "köttförluster". Det är dags att betala tillbaka för den naturskövling vi ägnar oss åt. Att tillåta en begränsad vargstam att fortleva är trots allt ett litet pris att betala. Betydligt större belopp lär komma.

8. Nobelpriset hägrar...

2011-03-01 21:31

Alla beräkninsmodeller är värdelösa när man väl insett att en djurart inte kan vara miljöbov. Endast människan kan pumpa upp och förbränna olja, tillverka plast, bryta brunkol m.m.
När det räknas på kött som går människans mun förbi så torde våra hundar och katter vara ganska stora "bovar", som det benämns i artikeln. Hur mycket äter en stövare på ett år jämfört med det harkött som den jagar hem till frysen? Ja, det borde gå jämnt upp med hundfodret om det skjuts 150 harar för varje hund årligen.
Men älgen då? Låt oss räkna på energiåtgången för ett normalstort jaktlag med hundar under älgjaktsveckan. 30 personer och 2 hundar som äter 2 mål mat om dagen i 7 dagar. Hundarna jobbar hårt i skogen och äter 1kg per dag och hund. Jägarna äter 0,5kg kött per person och dag (det blir lite potatis till). Summa: hundarna 14kg och jägarna 105kg= 119kg kött. Sedan så kan den som orkar räkna på hur mycket hundar och jägare stoppar i sig vid övrig jakt och träning inför densamma. Det blir bättre kalkyler än vid småviltsjakt men på många håll landar det nog på minus.
Utsläppen av onyttigheter i luftten för att hålla verksamheten igång är en för svår uppgift för mig att räkna på. Men, men om någon kan ta fram siffror på hur mycket vapen- och ammunitionstillverkning, jaktrelaterad bensinförbrukning och annan konsumtion vid jakt släpper ut, så lovar jag att läsa det.

7. Anders Åberg

2011-03-01 21:30

Agust Mellanders bok från 1913. Anteckningar om Marks & Bollebygs härader i Älfsbors län kan man läsa.
Rovdjurs tagen tamboskap i älvsborgs län år 1856-1873 ( 56-60 fattas).
Nöt 519st, Häst 43st, Får 14997st, Getter 589st, Svin 21st. Så kom inte och påstå att rovdjur inte påverkar vara betande djur.

6. Tänk, jag fattar inte hur ni tänker…..

2011-03-01 21:30

…..när ni berättar den ena sagan efter den andra om hur allt kommer att förstöras p g a vargen.
En normalt tänkande människa – utan större kunskaper om vargen - inser väldigt kvickt att det ligger väldigt lite sanning i det ni påstår. De räcker med att veta att varg finns även i andra länder och hur folk klarar sin djurhållning där.
Titta på de baltiska staterna t ex. Även där föder man upp får och nötboskap. Även där jagar man älg, hjort, rådjur och vildsvin. Som svensk kan man t o m åka på jaktresor till dessa länder. Länderna är med i EU, och även om jakt på varg är tillåtet, så är jakten ändå reglerad såtillvida att man får sig kvoter tilldelade att skjuta under vissa tider på året. Att de har relativt gott om varg framgick häromåret, när de sköt dryga 150 vargar legalt – och då är Estland till ytan något mindre än Värmland och Dalarna tillsammans.
Säkerligen förekommer det illegal jakt där också – trots att man får skjuta betydligt fler vargar legalt än här, men så har de också betydligt fler vargar. De får dessutom hela tiden in nya vargar från öst, så några problem med inavel har dom inte.
Det påstås att den svenske jägaren är så kunnig, men man ser väldigt lite av den kunskapen på trådarna här på J&J. Här är det överdrifter och skrönor som läggs fram som sanningar, och som får den svenska jägarkåren att framstå som en samling tokar när folk från andra håll läser det ni skriver.
Är vi svenskar verkligen så degenererade att vi inte klarar av det som människor i andra länder inte verkar se som något större problem?
Jobba med att argumentera för jakten som sådan, och de problem som verkligen finns, dvs jakt med lös hund så blir ni kanske tagna på allvar. Sagor som detta debattinlägg medför på sin höjd att man får med sig några lättlurade här i trådarna, men som seriös blir man knappast uppfattad av det stora flertalet jägare, och definitivt inte av den stora allmänheten.

5. Hur att förstå?

2011-03-01 21:28

Snälla Mats. Det Du skrivit, HUR skall vi få Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, "Jaktens ovänner", EU samt vår regering och vanligt folk att förstå detta. OM mot fömodan dom begriper, så VILL dom inte förstå. 80 000 älgar x 130 kg rent kött per älg = 10 400 000 kg kött = 21 000 000 portioner mat. Köttet betingar ett pris av drygt 100 kr/kg = 10,5 miljarder kr.som dessa 1000 vargar äter upp i bara älgkött så länge det finns älg.

4. Anders Åberg

2011-03-01 16:24

Kalvar och kor går åt först. Varefter vargen ökar så minskar antalet överlevande älgar. Snart blir vargflockarna större och då kan de ta tjurar också. Sen minskar älgstammen snabbt och husdjuren står i tur.

3. Till Hmm

2011-03-01 16:24

Jag kommenterar paragraf för paragraf.
När politikerna skall göra kompromissen mellan SNF 3000 vargar och SJF 150 blir det sannolikt i området 1000 till 1500. Något annat överlever nog inte en politiker på idag.

Jag utgåt inte från att all uppfödning av slaktboskap upphör, bara att den minskar med 12 till 15 %.
Hur mycket bytesdjur som går åt beror mest på tillgången. Som du säkert vet dödar den långt mer än vad magen kräver. Det jag påstår är att mängden förstört viltkött motsvarar ca 80 000 älgar. Förutom revirmarkerande par har vi en hel del kringströvande. Det är främst dessa som NVV har svårt att uppskatta. De lägger på 18% för detta men i USA med längre erfarenhet lägger man till 40 %. Räknar man bara antalet slagna älgar torde vi hamna i området 50 till 70 000. Ett par dödar 100 till 150 per år allt beroende på tillgång. Jag har läst mätningar gjorda av Hedmarks Högskola där ett par dödade 14 älga på en månad.

År 2009/2010 fälldes 80 000 älgar i Sverig. Allt viltkött inräknat togs det ut ca 15 000 000 kg det året. Detta motsvarar 12 % av svensk nötslakt enligt jordbruksverkets statestik.

Med 1000 till 1500 vargar i mellansverige lär nog det mesta av meningsfull jakt av klövvilt ha upphört. Om vi förlorar 15 % av nötuppfödning och ca 80 % av viltköttet så kommer du till området 25 % av totala svenska nötköttsproduktionen.
Det är grova uppskattningar men poengen är att visa storleksordningen av skadeverkning. Om det sen händer vid 800 eller 1500 vargar vet vi inte. Sättet att räkna vargar har också mycket mer att önska. Vid den storleken på vargstam är tillväxttakten hög.

Vi kan också se vad som hänt med klövviltstammarna i Nordamerika.

2. småskalig uppfödare

2011-03-01 12:57

Jag lägger ner min småskaliga ekouppfödning av amkor direkt när vargen kommer till våra trakter orkar inte se torterade djur på mina betesmarker!

1. Hmm

2011-03-01 11:35

Jag kan visserligen hålla med om att 1000 vargar är orimligt många och jag hoppas vi slipper uppleva det, men jag fattar ändå inte riktigt matematiken här.
Du utgår från att dessa tusen vargar skulle få all jakt och uppfödning av betande nötdjur att upphöra.
Tusen vargar, vad kan det bli, gissningsvis 200 flockar kanske, en flock tar lite över 100 älgar om året, kanske upp till 130.
Säg att vi hamnar på 25.000 älgar per år grovt räknat.
Jakten är väl runt 100.000 älgar per år, så då skulle dessa vargar ta runt 25% av älgköttet, dvs 25% av 12% av köttproduktionen.
Sedan att alla som har betande nötdjur skulle lägga ner låter larvigt osannolikt.
Siffrorna blir naturligtvis grova i det här resonemanget, men dom konsekvenser som artikeln beskriver känns som vådliga överdrifter.
Sedan tillkommer ju faktorer som att älgarna återvinner mer av sitt skyddsbeteende mot vargen och att korna föder fler kalvar om predationen på dom är hög.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere