• Pinewood

”Vi påverkar inte vid sidan av”

LedarePublicerad: 2013-02-26 13:15

För att kunna fortsätta förbundets kraftfulla arbete med förändring av vargpolitiken, och hjälpa utsatta människor i vargområden, måste vi delta där vi får möjlighet att agera genom att framföra våra åsikter. Vi påverkar inte genom att stå vid sidan av, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson i sin ledartext till marsnumret av Jakt & Jägare.

Första jaktåret med ny älgförvaltning har nu genomförts. I de erfarenheter Jägarnas Riksförbund samlar in besannas många av de farhågor vi framfört.
För många, inom befintliga älgskötselområden och nybildade licensområden, har jakt pågått i stort sett som tidigare. Men många tidigare B-områden har blivit hänvisade till endast jakt på älgkalv i några dagar. De har tappat möjligheten att jaga vuxen älg.
Utifrån den information som förbundet hittills samlat in har förvaltningsmålen för älg inte på något vis nåtts bättre i det nya systemet, snarare tvärt om. Däremot har byråkrati och krångel ökat.

Driva på förbättringar
Än är vi inte färdiga med analysen. Men våra slutsatser kommer att presenteras så fort vi kan sammanställa dem. Då kan Jägarnas Riksförbund driva på förbättringar i enlighet med förbundsstämmans beslut att verka för allmän jakt på älg under lång jakttid.
Årets älgjakt är avslutad i mina trakter. Älghundarna får övergå till att bygga upp konditionen inför kommande älgjakter. Gladeligen drar älghundarna även fram jägare på skidor, särskilt om det kan finns dofter av älg längre fram i spåret!

Vargkommitténs åsiktsförklaring
Under januari offentliggjorde Vargkommittén en åsiktsförklaring. Ordföranden i Vargkommittén poängterar att ingen organisation som deltar i åsiktsförklaringen har frångått de synpunkter på vargpolitiken som de har framfört i andra sammanhang. Vårt nej till frilevande varg har alltså på inget sätt blivit ändrat och vi har fått det beslutet respekterat i Vargkommittén.

Har skapat turbulens
Åsiktsförklaringen har ändå inneburit viss turbulens inom vårt förbund. Jag vill understryka att både verkställande utskott och hela styrelsen har muntligen gått igenom hela det slutliga underlaget. Ingen ledamot har avrått från deltagande.
För att kunna fortsätta förbundets kraftfulla arbete med förändring av vargpolitiken, och hjälpa utsatta människor i vargområden, måste vi delta där vi får möjlighet att agera genom att framföra våra åsikter.

Påverkar inte vid sidan av
Vi påverkar inte genom att stå vid sidan av! För att uppnå nej till frilevande varg behöver vi på alla nivåer i förbundet arbeta ännu hårdare för att ändra politiska beslut. Det sker enbart genom att konstruktivt delta där underlag till politiska ställningstaganden skapas, som i Vargkommittén.
Efter att förklaringen lämnats in har det beslutats om avlivning av vargparet i Junseletrakten. Regeringen har även vågat opponera sig mot EU och beslutat om att jakt på några vargar. Beslutet ger inte större minskning av vargstammen, men är ett positivt steg som visar att svenska regeringen inte helt går i EU-kommissionens ledband.

EU ska inte lägga sig i
Jaktfrågor är nationella beslut som EU inte ska lägga sig i. EU:s uppdrag är fred och utveckling i Europa – inte att orsaka att boende och företagande på svenska landsbygden drabbas av ofred på grund av ett rovdjur som inte är globalt hotat. Regeringen behöver med kraft driva förändring i EU, så att alla beslut om viltförvaltning sker på nationell nivå.

Bör beslutas lokalt
Dessutom anser Jägarnas Riksförbund att merparten av de praktiska besluten kring jakt bör fattas lokalt. Då sker förvaltningen bäst utifrån de förutsättningar som finns. På så sätt skapas bästa anpassning av viltstammarna.

Lojakten startar på fredag
Lodjursjakten startar den 1 mars i vissa delar av landet. Förbundet arbetar för att jakt på lodjur ska anpassas till de lokala förutsättningarna. Fortfarande underskattas antalet lodjur kraftigt och i delar av Mellansverige har det främsta bytesdjuret, rådjuren, kraftigt decimerats. Tilldelning på lodjur behöver ökas betydligt.
Jägarnas Riksförbund arbetar även för att minska byråkrati och krångel när lodjur fällts, så mindre tid behöver gå åt till det – allt för att öka möjligheterna för oss att få vara i naturen och jaga.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Som vanligt

2013-02-27 11:14

Som vanligt en bra formulerad artikel i allmänna ordalag. Men sedan då?
Jag har skrivit det förut och skriver det igen. Artiklar och pressmeddelanden i all ära men är de inte kopplade till ett aktivt handlande är de inte värda mera än att vara ord på ett papper!
Våra motståndare agerar och vinner den ena segern efter den andra. Varför? Jo, just för att de agerar.
Vad gäller deltagande i kommittéer och råd är jag av åsikten att vi ska vara med där vi kan påverka utfallet i riktning mot våra mål. Men i detta fallet med den s.k. Vargkommittén blir ju detta omöjligt. Det blir ju en soppa av alltihop om man med sitt namn står bakom ett gemensamt dokument som säger att man är överens om att vi ska ha en vargstam med gynnsam bevarandestatus, SAMTIDIGT som man deklarerar att målet för förbundets arbete i vargfrågan är att vi inte ska ha några frilevande vargar i landet.
Var i dokumentet framgår att Jägarnas Riksförbund inte står bakom en vargstam med gynnsam bevarandestatus? Vad Kommitténs ordförande eventuellt säger sig poängtera och förstå är väl i ett framtidsperspektiv inte värt någonting, ställt emot vad som faktiskt sägs i det officiella dokumentet. Hur vi ska kunna "krypa ur" detta är svårt att förstå.
Och tyvärr Solveig är det alldeles för många medlemmar som inte förstår! Framför allt alla dem som kommit till oss av en enda anledning. Gissa vilken!

11. Jägarnas Riksförbund!

2013-02-27 08:46

"Intet nytt" !
Nu var det månader sedan jag var inne på denna sida, och har efter många många år valt att lämna Jägarnas Riksförbund.
Förbundsstyrelsen med Solveig Larsson i spetsen stod för det ultimata sveket vad gäller "beslut tagit" om noll varg i Sverige.
Och vad värre är, lägga "munkavle" på medlemmar vilka är kritiska till detta, är inget annat än "storebrorsfasoner" Solveig, och hör inte hemma i en demokratisk organisation!!!???
Ni har/får det Jägarförbund????, ni förtjänar!!
Tack för mig!!

10. Vi påverkar inte inne heller...!

2013-02-27 08:45

Det är trist att återigen konstatera att JRF saknar såväl förhandlingsstrategi som förhandlingsläge.
Att gå till ett möte där ett ultimatum presenteras, är ingen bra idé.
Låt kramarna och deras myndigheter ta sina egna beslut. Låt dom sedan ta konsekvenserna av sina beslut fullt ut. Då är det läge att träda fram och säga: Det var ert beslut - vi sade nej från början. Som vargcirkusen utvecklar sig så kommer det snart att bli uppenbart att rovdjurspolitiken går mot en total kollaps. Då gäller det att inte ha fingrarna i syltburken!
JRF gör ingenting av det faktum att 33.000 medlemmar är beredda att stötta en ny rovdjurspolitik. Det kommer bara prat ur förbundet. Inga konkreta aktiviteter som flyttar fram positionen.
Synd!
Det är för övrigt lite patetiskt att läsa att "det finns vissa framgångar att peka på, till exempel att 16 vargar fick skjutas. Det minskar ju inte vargstammen så mycket..". Nej, den minskar inte alls faktiskt. Den ökar, även om de 16 vargarna hade blivit skjutna. Och den ökar ännu mer när de nya vargungarna är utplanterade. Vargar som sedan inte får skjutas! Det kallar inte jag för framgång!

9. Du är duktig på...

2013-02-27 08:45

...att skriva ledare och pressmeddelanden Solveig. Använd denna gåva till att skriva överklaganden till förvaltningsrätten med inhibitation!

8. Nu Solveig har du chansen...

2013-02-27 08:45

...att köra huvudet rätt in i getingboet och inte sitta bredvid och titta på... Gå nu ut stort och högljutt i pressen och deklarera vad JRF tycker om den återigen stoppade skyddsjakten och VAR egentligen JRF står i frågan, 0 frilevande vargar... som du sa, man
kan inte påverka om man sitter vid sidan av och bara tittar på...

7. Påverka eller agera.

2013-02-27 08:44

Vår ordförande har under en längre tid hävdat att det är viktigt att delta för att påverka i Vargfrågan.
Under nästan 2 år har hon dessutom haft möjligher att utarbeta en plan för det beslut, som Fs 2011-04 19 och senare Årsstämman tagit, Nej till Frilevande Varg i Sverige. En plan för att verkställa det Förbunds årsstämmobeslut som finns.
Och vad har hänt, jo hon har lagt krutet på att delta i den gemensamma åsiktsförklaringen som ligger till grund för den splittring och osäkerhet som råder bland våra medlemmar och innom förbundsstyrelsen. En åsiktsförklaring där vi går med på gynnsam bevarandestatus och en aceptans av Vargpolitiken hos en majoritet av medborgarna och på landsbyggden. Istället för att se till att utarbeta en plan för att nå ett Sverige utan frilevande Vargar. Ett långsiktigt projekt som ännu inte påbörjats.
Vi ser ju nästan varje dag vad vår PÅVERKAN har för betydelse när bevarandesidan agerar. Det är dags att även vi agerar enligt de stämmobeslut som redan är tagna.

6. Det är...

2013-02-27 08:43

... högst otroligt att en del människor tycks inte förstå att vi kan inte stå utanför i samverkansgrupperna/kommittérna.

JRF ordförande har flera ggr skrivit att vi har INTE avhändats oss från beslutet om frilevande varg. I praktiken betyder det att medlemmarna, representanterna, styrelsen mfl måste hjälpas åt i samarbetet att följa det beslut som är fattat.
Vi vet att SJF vill ha frilevande varg i alla län. JRF har inte samma policy. JRF har i omgångar påpekat att rovdjursbesluten ska fattas på lokal nivå. Att påverka våra politiska företrädare i kommunerna, riksdag o regering om vilka negativa effekter vargen åstadkommit måste bli en honnörsfråga för alla medlemmar att framföra och påverka.
Börja med att fråga grannarna, dina jaktkamrater, folket på landet och i stan om de vill ha frilevande varg i sina områden, hästhagar, lekparker, fritidsanlägningar, badplatser, strövområden osv. Konfrontera vargförespråkarna med deras egna medel.
Jägarkåren kommer att vinna var så säker.
För att vi ska kunna upprätthålla den vargpolicy JRF har så måste vi hjälpas åt att öka medlemsantalet i JRF.
Det är ett desruktivt tänkande, skrivande och prat som förkommit i det käbbel som varit/är om representantskapet i vargkommittén.

5. Farsen upprepar sig

2013-02-26 17:31

Tidigare förbundsordföranden Conny Sandström nära vän med den nuvarande ordföranden. Bägge från Västerbotten där vargetableringar inte får förekomma. Han gjorde en liknande samarbetsinsats. Då enades man med SJF, LRF, Samerna med flera om två vargrevir i varje län. Undantaget förstås renbeteslandet där Västerbotten ingår. Conny Sandström reserverade sig så till vida att JRF enbart skulle ha ett vargrevir i varje län. Förslaget kom från början från SJF. Conny ansåg också att han hade förbundets stöd för ett vargrevir i varje län. Om detta blev mycket sagt eftersom distrikten inte var tillfrågade. SJF var mer rakryggade man frågade bland annat sörmlandskretsen men fick NEJ. Nu brydde man sig inte om detta utan körde på efter eget huvud. Hur inteligent var då förra galenskapen. Dalarna och värmland skulle ha ett vargrevir. Blekinge, Skåne, Sörmland skulle ha ett vargrevir enligt JRF. Enligt SJF två vargrevir. Vilken dom ska man ge ett sådant förslag. Forskarna i Projekt Varg försökte räkna ut var vargen ställde till minst skada och kunde få vara i fred. Sådana tokiga förslag kommer bara till stånd när människor utan kunskap och erfarenhet bestämmer. Nu har vi en repetition av detta. JRF ställer upp för gynnsam bevarandestatus. Det kommer det garanterat att bli oberoende om JRF ställer upp eller inte. Vargkommittens uppgift är ju inte att bestämma någonting utan att skapa samförstånd mellan de olika parterna. Och JRF-ledningen bryr sig ju inte om vad medlemmarna kräver utan vill ha samförstånd och gynsam bevarandestatus. Konsekvensen av detta kommer att bli att endera får vi en ny styrning av JRF och en omorganisation av en 50-åring som fastnat i forntiden eller så kommer medlemsantalet att återgå till forntiden

4. Otydlighet i NEJ Till Frilev. VARG, kan straffa JRF !

2013-02-26 15:06

JRF´s beslut till : NEJ TILL FRILEVANDE VARG, kan ifrågasättas av både JRF medlemmar och personer som har tänkt att bli medlemmar i JRF, om det vill sig illa. Det kan JRF ha en nackdel av framöver ?
Förra året, 2012, så gjorde JRF en vinst på ca. 200.000:- s.kr. och -11 på ca. 78.000:-. NEJ TILL FRILEVANDE VARG, ger både mer och nya medlemmar i JRF och även mer pengar till förbundet. Att uppfattas som otydliga inför medl. och presumtiva sådana, är bara en nackdel ! !

3. Måste komma en ny räknemetod för lodjur

2013-02-26 14:54

Det håller inte att bara räkna familjegrupper som man gör nu. Får man ingen ändring på att räkna alla spår då menar jag även enskilda så hinner viltstammarna förstöras genom att det är för mycket lodjur. Förbundet måste titta på detta och framföra det. I vargfrågan är det bara hårda tag som gäller att totalt neka till samarbete så länge som vi inte får en jakt. NVV och bevarandesidan sitter bara och ler åt att det inte kommer några hårdare tag från jägarnas sida. Vi måste nu visa att det är allvar annars tappar alla medlemar sitt intresse. Det har gått så långt så vi har inget mer att förlora.

2. Handen på hjärtat

2013-02-26 14:53

Tycker ni att ni når framgång? En minskande vargstam beror på andra faktorer.

1. Intressant tanke...

2013-02-26 14:53

...att jakten skall bearbetas lokalt. Men för det första har dom flesta djur fyra ben och kan enkelt förflytta sig över gränser från ett län till övriga län, så är det då inte det absolut enklaste om förbundet agerar över hela landet i frågan. Allt annat ser jag som en bekvämlighetsåtgärd från förbundets sida, franförallt vad gäller rovdjur som varg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons