• Pinewood

Jakt väger tyngre än allemansrätten

LedarePublicerad: 2015-06-01 10:11

Jakt får inte hindras med allemansrätten som argument. Samhället borde bättre värna om gränserna för allemansrätten för att allas möjlighet att komma ut i naturen ska bestå, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Dagsljuset har återvänt. I vårt avlånga land har växtsäsongen kommit igång tydligt, med långt gången lövsprickning och blommande rapsfält i de södra delarna. 
Uppe i norr, mot fjällen, är det fortfarande vinter. 
När det här skrivs i mitten av maj är det dagsljus nästan hela dygnet i norr. 
Flyttfåglarna anländer, trots att tillgången på föda ännu är bristfällig då snötäcket ligger meterdjupt. 
Det är en härlig avkoppling för både människor och hund att få njuta av vårvintern på skarsnö vid trädgränsen med milsvid utsikt över dalgångar och fjälltoppar. 

Laddar batterierna
Det är en stunds skön njutning, som laddar batterierna för kommande aktiviteter. En korvburk värms direkt på elden.
Det finns många tillfällen att njuta av vår fina natur. En kväll med spaning efter bäver, där plasket är enda tecknet på den flitige gnagaren som bryter igenom grodornas bakgrundssorl, får också sättas upp på kontot för avkoppling. 
Jag önskar att alla människor tog sig möjligheten att bara sitta stilla en vårkväll vid en sjökant och ta in den osannolika blandningen av naturens stillhet, samtidigt som det sjuder av liv från grodor och enstaka kraftfulla ljud påpekar att fågel startar eller landar, alternativt att bävern varnar med ett kraftfullt plask. 
Genom allemansrätten har vi alla fina möjligheter att ta oss ut och njuta av den svenska naturen. 
Allemansrätten är en fantastisk förmån som måste värnas. Samtidigt behöver gränser tydliggöras och de kommersiella överutnyttjanden som sker stävjas. 
Jakt är ett exempel som naturligtvis inte ingår i allemansrätten. 
Eftersom allemansrätten enbart ger rätt att ta del av naturen, utan att orsaka skada eller ekonomisk förlust för markägare, får inte jakt hindras med allemansrätten som argument. 
Den som jagar har gjort ekonomiska åtaganden och lider ekonomisk skada om jaktutövandet hindras. 
I praktiken undviker vi jägare att driva vår sak, eftersom vi alltid ansvarar för säker jakt och inte vill orsaka konflikter. 

Borde värna gränserna
Här borde samhället bättre värna gränserna i allemansrätten för att allemansrätten ska kunna bestå.  
Tyvärr finns det istället exempel på det motsatta, som när länsstyrelsen skriver ut i beslut om tilldelning av älg att älgjakt inte får hindra det fria friluftslivet.
En global viltkonferens har genomförts i Sverige. På konferensen diskuterades viltets roll i den globala utvecklingen med nio miljarder människor före år 2050 samt klimatförändringar. Jag fick möjlighet att presentera mina tankar omkring jakt i framtiden för forskare från alla jordens kontinenter. 
Själv fick jag många intressanta frågeställningar presenterade.Särskilt intressant var samtalen vid raster och pauser med de kunniga viltforskarna, då många olika viltförvaltningsfrågor lyftes. 
Kunskapen verkade väl spridd om att framgångsrik viltförvaltning förutsätter att människor som lever och verkar i samma områden som det vilda kan känna trygghet och ha möjlighet att freda sig från skador av vilda djur.  
För att lyckas med viltförvaltning globalt gäller det att sätta människors väl och ve i första rummet och att de som berörs av effekterna av det vilda också får ta del av intäkterna. 

Måste ha lokal acceptans
Lagstiftning måste ha lokal acceptans för att få genomslag, vilket saknas på många håll, så tyvärr pågår illegalt dödade av rovdjur och dödande för troféer från noshörningar och elefanter i stor omfattning. 
Det är inte bara vår rovdjursförvaltning som har uppenbara brister.
De globala förändringarna, där jordens biologiska produktionsförmåga behöver nyttjas än mer till att föda människor, kan ge oss jägare en större roll. Här kan vi utveckla klövviltstammarna. Genom att göra förvaltningen lokalt beslutad uppnås maximal viltproduktion i samklang med jord- och skogsbruk. Då kan vi göra optimal anpassning till de lokalt givna förutsättningarna. Här måste möjligheterna att ekonomiskt nyttja jord- och skogsresurser vägas mot påverkan av viltet. 
Det kan endast göras på lokal nivå, för det är där den lokala kunskapen finns. 

Minimalt med rovdjur
Utrymmet för rovdjur måste minskas till det minimala.Människan är en bättre toppredator, ur både etisk och kvalitetsmässig synpunkt, än övriga rovdjur. Klimatsmart viltkött kommer att vara högt eftertraktat. 
Därmed kan vår äldsta kulturgärning, jakten, ge ett betydande bidrag för en hållbar framtid om vi låter klövviltstammarna utvecklas optimalt utifrån olika lokala förutsättningar. 
Samtidigt uppnås att många människor får en meningsfull fritid. 

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

88. Många gener är opåverkade

2015-06-29 06:35

Jag har påstått att när det gäller älgens gener och hur den påverkas av vargpredation, så finns det en del gener som påverkas förmodligen mycket, andra påverkas lite och en hel del gener påverkas inte alls. Hur påverkas t.ex. älgens immunförsvar av att alternativt utsättas för vargpredation eller mänsklig predation? Inte alls tror jag. Därmed tror jag inte att älgens immunförsvar ”degenereras” om den inte utsätts för vargpredation.

För att ge en yttre källa så citerar jag från Wikipedia ”Genetisk drift” där det sägs: ”Om en allel har frekvensen p och denna allel inte är utsatt för något urvalstryck så säger sannolikhetsläran att de kommer att ha frekvensen p också i följande generationer."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetisk_drift

Många ärftliga egenskaperna kan alltså finnas kvar och i samma frekvens.

Det finns gener som är opåverkade, även om selektion har inverkan på andra gener.

Jag skall passa på och be om ursäkt. Jag hade för avsikt att ta med ett citat i mitt förra inlägg där jag tyckte att Åberg varit oförskämd. I post #83 sa Åberg: ”Ditt ovetenskapliga dravel” med mera. Jag tror inte att Åberg vill dra ned diskussionen på en nivå som liknar en del Facebook sidor där det kan framföras påståenden som ”fåne”, ”stolle”, ”idiot”. Jag kan förstå att en del Facebook-debattörer är upprörda, när folk inte delar samma åsikter. Men det är ju inte på något sätt konstruktivt eller lärande att komma med otidigheter.

87. Sven

2015-06-28 14:35

Det är dina argument som är oförskämt dåliga och eftersom du ifrågasätter uppenbara självklarheter så är det upp till dig att presentera bevis för dina stolligheter.
Skördetröskor kan möjligen framkalla en beteendeförändring hos rådjuren på sikt, men den kan naturligtvis inte jämföras med rovdjur då den bara väljer utifrån plats och inte efter list, styrka, snabbhet eller andra naturliga egenskaper.

86. Alla gener påverkas inte

2015-06-26 15:21

Jag försökte säga, med exemplet om virus, att vissa gener är opåverkade av om arten utsätts för rovdjursangrepp. Vissa gener, t.ex. att kunna sparka snabbt och hårt, påverkas säkert av rovdjursangrepp.
Hur påverkas t.ex. de gener som styr embryots utveckling till foster, av att föräldrarna utsätts för rovdjursangrepp? Och framför allt, på vilket sätt kommer foster-generna att ”degenereras” av att inte utsättas för rovdjur? Förmodligen inte alls, skulle jag säga.
Nu påstår Åberg (#83):
”Hur kan du ens ifrågasätta det fullständigt självklara i att om sämre gener ... sållas bort av rovdjur eller något annat så blir dom bättre generna kvar????!!!!! 
Alla utom du VET att det är så. "
Om alla vet det, så kan väl Åberg ange en enda källa för att absolut alla gener påverkas av rovdjursangrepp och i frånvaro av det, så ”degenereras” de.
Hur påverkas t.ex. rådjurens gener av ”predationen” från skördetröskor? Kommer rådjurens alla gener att ”degenereras” om man lyckas få bort alla rådjurskid från fälten?
Dessutom Åberg, kom ihåg vad Churchill sa: ”Dåligt argument, höj rösten!” Dina argument blir inte starkare för att du är oförskämd.

85. Intressant konflikt

2015-06-24 16:35

Det är inte jag som till varje pris vill ha Varg i landet, men det verkar högst osannolikt att vi skulle få politiska beslut om att utrota den, så vi lär få leva med det. Var dom skall vara vet inte jag, mer än att dom inte kan vara i renbeteslandet och sannolikt inte i några större mängder där det bedrivs intensiv djurhållning. Det verkar också helt uppenbart att vi måste bedriva årlig jakt på dom om vi skall kunna ha dom alls.
370 vargar, eller ens det dubbla som kanske ligger närmare verkligheten, kommer inte att göra någon större skillnad på älgstammen, mer än kanske lokalt och det är ju därför jag tjatar så om att vi måste anpassa vår jakt till att bli så lik vargens naturliga urval som möjligt, för att inte riskera onödiga genetiska problem. Det är säkert svårt nog att göra det urvalet även om vi slutar döda dom bästa avelstjurarna, men då får ju iallafall kampen mellan vuxna tjurar göra sitt urval och det borde rimligtvis förbättra genetiken högst avsevärt.

84. Det finns väl inget hinder...

2015-06-24 13:20

...förutom den uppenbara svagheten i vårt samhälleliga styre som skapat vargproblemet, att plocka bort vissa av de selekterande parametrarna från en population? Vi gör det både medvetet och omedvetet med många av de arter vi kommer i kontakt med. Det är väl snarare så att det är bra att inse vad som påverkar när man ger sig in och förändrar.
Sedan undrar jag vad du skall ha ett mindre antal vargar till fritt i Sverige? Är det för att du vill ha något att fota, har du släkt inom vargförvaltningen eller tycker du helt enkelt om att djävlas med människor på landsbygden? För 370 vargar kommer inte att påverka älgstammen till det bättre.

83. Sven

2015-06-24 08:51

Hur kan du ens ifrågasätta det fullständigt självklara i att om sämre gener (svagare, lågsammare, mer sjukdomskänsliga, dummare, you name it) sållas bort av rovdjur eller något annat så blir dom bättre generna kvar????!!!!!
Alla utom du VET att det är så.
Märkligt nog tycks även du på något omedvetet sätt ha insett det, när du skriver att arter kommer att anpassas till rovdjurstryck om dom utsätts för det.
Ditt ovetenskapliga dravel och nu då också uppenbara självmotsägelser börjar bli rejält tröttsamt nu Sven, kom med något bättre.

82. En märklig syn på naturen

2015-06-23 13:55

Anders Åberg verkar ha en märklig syn på naturen.

En del av de uppfattningar han framför ger mig obehagliga associationer.

Han tycks anse att utan selektionstryck – och då mest i form av rovdjur – så kommer djuren att degenereras:

#73: ”Den uppenbara logiken i att man inte kan sätta naturens genetiska sorteringsprinciper ur spel utan att något händer verkar ni inte heller begripa"

#63 ”Och visst behöver alla arter sina fiender, det är ännu en självklarhet som följer direkt ur evolutionsläran. Utan bortsortering ingen genetisk utveckling. Om fienderna är sjukdomar svält eller rovdjur spelar mindre roll, alla har en sorterande effekt och människan är inget undantag, men vårt hopp måste nog sättas till genetisk forskning. Social Darwinism vill vi nog helst slippa uppleva igen."

Det här är ganska obehagligt:
#61 ”Människans problem med detta riskerar att bli slutet för vår art om inte den genetiska vetenskapen kommer på sätt att hantera det. Vi i den rika delen av världen är nog redan kraftigt genetiskt försvagade."

Vidare verkan han tro på en sorts naturens harmoni. Det verkar finnas många sk. vargvänner som upprepar ”naturen sköter sig bäst själv”. Som om utan mänsklig inblandning får man ett stabilt och harmoniskt förhållande. Fastän man lika gärna kan få ett cykliskt med tillväxt följt av krascher. Men det kan också lika gärna bli ett kaotiskt mönster. (Och det finns några andra teoretiska möjligheter också.) Hade man ingripit med mänsklig jakt skulle man kunnat få en mer stabil situation.

Påstående om att arter behöver sina fiender kan jämföras med fallet om skördetröskor och rådjurskid. Tröskorna dödar kid. Därmed har de evolutionär inverkan. Enligt Åberg behöver man inte ens diskutera om den effekten är stor eller liten. Ifrågasätter man är man okunnig. Men enligt Åberg skulle rådjuret behöva sina fiender inklusive skördetröskan. Försvinner den så degenereras arten. Det här är ju ett absurt resonemang!

Om en art utsätts för ett evolutionärt tryck t.ex. ett virusangrepp, och arten genom mutationer och naturligt urval anpassas till viruset, och viruset sedan försvinner, och arten sedan utsätts för annat urvalstryck, t.ex. rovdjurspredation och om detta är statistiskt oberoende av egenskapen som skyddar mot viruset, så kommer inte virusskyddet inte att försvinna utan finnas kvar i populationen.

Åberg verkar tro att naturen har en riktning – att det förädlas mer och mer. Men enligt min enkla förståelse av biologin så är det inte så. Mest verkar Åberg tro att det är viktigt att ett djur blir starkare. Han sa att survival of the fittest oftast betydde survival of the strongest. För honom är nog storleken på hornen viktigast.

Om en art utsätts för ett rovdjurstryck, t.ex. från vargar, så kommer arten att anpassas till det. Om arten utsätts för annan predation, t.ex. mänsklig jakt, så kommer arten att anpassas till det. Det har t.ex. föreslagits som en hypotes att älgen har haft som vinnande strategi att stanna och slåss mot vargarna. Medan när mänsklig jakt sker med hundar så kan en älg ha bättre överlevnadsmöjligheter genom att helt enkelt springa därifrån – och därmed komma bort ifrån en skytt. Men älgen har inte blivit ”bättre” för det. Den har inte blivit ”ädlare".

81. Intressant konflikt

2015-06-23 08:44

Förvirringen har du nog själv gjort till ditt eget alldeleles speciella kännetecken.
När du skriver att man måste räkna in allt som kan påverka avkommans gener i evolutionen och sedan accepterar eller rent av försvarar att vi människor plockar bort två av dom viktigaste bitarna så är det förvirring med stort F.
Jag menar inte att du vill ha massor av varg, det framgår nog om du läser ordentligt. Jag vill inte heller ha massor av varg, men vargens naturliga urval är förebilden som vi måste försöka efterlikna med vår mänskliga jakt, annars är degenereringen bara en tidsfråga.

80. Men nu har du väl blivit helt förvirrad...

2015-06-22 11:18

...Anders Åberg? Håller du på att vinkla den här ordväxlingen till att jag vill ha tusentals vargar och du vill ha få vargar och mänskligt styrt avelsarbete i skogen? Vem är det som lyfter fram vargens förträfflighet hela tiden?
Du påstår så mycket dumt hela tiden, som att tamdjuren är försvagade och behöver antibiotika, och att Sveriges välskötta älgstam är sjuk och har skjutits sönder i jakt på trofétjurar.
Dags att ta av linsskyddet och inse att en begränsad vargpopulation inte kan styra älgstammens friskhet och en okontrollerad vargpopulation förstör den älgstam vi har.
Jag har inga problem med att lokala älgskötselområden missköter sin älgstam, det skadar mest deras eget intresse. Men att införa ett så pass skadligt djur som vargen i vårt kulturlandskap är ett allvarligt problem vare sig det rör sig om 370 djur eller 5000. Och vare sig du skall hålla antalet på 370 st eller 5000 så får du bara problem och ingen vinst. Vill du ha älg som formas av ständig flykt undan vargen, så åk till Ryssland där älgtätheten ligger på 5% av våran och sjukdomar som dvärbandmask och mul och klövsjuka är vanlig.
Det finns ingen anledning att ha varg i Sverige.

79. Intressant konflikt

2015-06-21 13:53

Och vem har påstått att evolutionsteorin bara handlar om toppredatorer?
Fattar inte hur ni orkar hålla på att fylla spalterna med rent strunt på det här viset.
Allt måste räknas in, som du förvånande nog helt riktigt påpekar, men sedan försvarar du att vi tar bort både vargens urval och tydligen har du inga problem med att vi också sätter älgens eget urval ur spel. Älgförvaltningen har i massor av år varit likställd med stuteriägaren som varje år slaktar sina bästa avelshingstar och om du bara struntar i det och hittar på ren bullshit för att försvara det, så är du per definition både oseriös och ansvarslös.
Vad är du för en jägare som inte begriper att älgen är vår viktigaste vilda tillgång och att vi måste agera med stor försiktighet och mycket ansvar för att förvalta den och att den förvaltningen måste ske med ett så bra mänskligt urval som någonsin är möjligt, utan tusentals vargar?

78. Evolutionsteorin...

2015-06-21 09:30

...handlar inte bara om de så kallade toppredatorernas inverkan på bytesdjuren. Allt som kan ge genomslag på avkommans gener skall räknas in. Du vet det där med "survival of the fittest".
Det är inte jag som har problem med tolkningen av Darwins teser, det är den som inte kan släppa tanken på vargen som den stora städaren och oersättlige utvecklaren av bytesdjurens genom.

77. övertro?

2015-06-20 11:45

Okej Intressant konflikt, du gillar tydligen inte evolutionsteorin, men hur fungerar naturen enligt dig då?

76. Sven

2015-06-19 11:08

Läs en gång till, så får vi se om du lyckas bättre.

75. Obegripligt...

2015-06-19 11:08

...denna övertro till en predators positiva inverkan på bytesdjurets hela existens.

Våra tamdjur är friska och starka utan antibiotika, det vet jag och alla andra tamdjurshållare som inte nyttjar antibiotika. I Sverige är dessutom antibiotikaanvändningen så liten totalt att det endast är vissa delar av djurhållningen som behöver dessa medel.

Vi har ännu inte full koll på genetiken, men så länge människan har haft husdjur så har vi haft en styrning av våra husdjurs egenskaper. De husdjursarter/raser som vi idag räknar som gamla och tåliga, är alla skapade av mänskligt avelsarbete, inte av av vargens eller någon annan predators selektion.

Och förresten, hellre en självdöd kalv än en frisk som slitits ut genom bukväggen av en varg!

74. "Var har jag påstått...."

2015-06-18 17:05

#73: ”Var har jag påstått att att alla arter som utrotats har utrotats av människan?"

#70: ”Om inte vargen utrotat sina naturliga bytesdjur på hundratusentals år, så kommer den inte att göra det nu heller om det inte sker någon mänsklig inblandning i det hela. Det borde väl vara glasklart även för dig."

73. Sven

2015-06-18 11:10

Har du så dåligt på fötterna så du måste hitta på dumheter för kritisera mig.
Var har jag påstått att att alla arter som utrotats har utrotats av människan?
Dom fakta som finns är dom problem vi ser i älgstammen, vår kunskap om hur jakten har bedrivits och dom grundläggande genetiska och evolutionära kunskaper som en hel världs forskare är överens om.
Trosuppfattningar är något helt annat, det är det som du och Calle står för. Ni tycks tro att jägare är allvetande och att man kan hantera naturen hur som helst utan att bry sig om konsekvenserna. Ingen av er verkar det minsta bekymrad över vår ynkliga älgstam, kalvlösa kor och självdöda kalvar. Den uppenbara logiken i att man inte kan sätta naturens genetiska sorteringsprinciper ur spel utan att något händer verkar ni inte heller begripa, så, ja, okunnighet är nog det bestående intrycket av era inlägg. Tyvärr måste jag säga, för Sverige behöver en kunnig och ansvarsfull jägarkår som kan stå upp mot vargkramarnas dumheter.
Tills något annat framkommer så tror jag också att vi har det och att ni mest representerar er själva.

72. Lite besviken

2015-06-18 08:27

Jag är lite besviken på Anders Åberg. Jag trodde att han skulle ha något att komma med. Några fakta som kunde ge nya perspektiv! Men han verkar bara ha förstenade trosuppfattningar som han upprepar och som han dessutom anser sig förstå bättre än vi andra. Det är väl därför han har en sån nedlåtande ton.

Det verkar som att Åberg framför allt bryr sig om att älgarna har stora horn. Jägarna vill visserligen gärna skjuta en präktig trofé, men det är möjligt att fotografer än mer, vill ha bilder på ”stor-oxen".

Jag är visserligen okunnig om jakt, och om det mesta annat verkar Åberg vilja påskina, men jag har ändå det intrycket att jägarna är ganska ansvarsfulla, eftertänksamma och kloka människor. Om starka fakta framförs så verkar det kunna påverka deras jaktbeteende.

Om det nu verkligen är ett problem att älgarna har små horn (och inte bara för Åberg som får svårt för att sälja sina bilder), så tror jag att jägarna kan komma överens om sätt att åtgärda det. Jägarna är ju människor och kan diskutera och reflektera om konsekvenserna av sina handlingar. De skulle ju exempelvis kunna ha en extra fällavgift på en tusenlapp för varje hornstagg utöver, säg, sex. Då skulle man få en snabb selektion mot älgar med stora horn. [Som belägg för det hänvisar jag till Richard Dawkins ”The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution” 2009] Inte vet jag om älgen skulle bli kvalitetsmässigt bättre, men jag tror att Åberg anser det. I så fall skulle det ju visa sig att människan är en bättre toppredator än vargen, som Solveig Larsson skrev.

Och Åberg, enligt mina grundskolekunskaper säger arkeologin att mängder av arter har utrotats från hela världen, även före tiden hundra tusen år sedan, alltså innan människan hade utvandrat från Afrika. Så många arter har utrotats även utan människans inverkan.


71. Intressant konflikt

2015-06-17 11:58

Mycket oansvarig och lättsinnig attityd det där tycker jag.
Ölands problem ser ju faktiskt ut att ha spridit sig i landet och sannolikheten för att problemen kan ha genetiska orsaker på grund av felaktig jakt i kombination med frånvaron av varg går inte att bortse ifrån. Om det är så, så visar det att dagens älgar inte bara får problem i vargrik miljö utan i överallt.
Vad som hade hänt med våra tamdjur utan antibiotika vet ingen, inte du heller.
Du resonerar som om genetik inte fanns i verkligheten och man får verkligen hoppas att du är ganska ensam om det.

70. Calle Seleborg

2015-06-17 11:58

Om inte vargen utrotat sina naturliga bytesdjur på hundratusentals år, så kommer den inte att göra det nu heller om det inte sker någon mänsklig inblandning i det hela. Det borde väl vara glasklart även för dig.
Ditt påstående att inte vargens predation påverkar älgstammen är naturligtvis strunt och din förklaring till det fullständigt ologisk.
Dels är 30 år sannolikt för kort tid för att vi skall se tydliga förändringar och om vargens naturliga urval och människans felaktiga pågår samtidigt så blir det nog ingen skillnad.
Statistik och genetik är nog inte riktigt din grej Calle.

69. Vi löser vår genetik, och älgens...

2015-06-17 08:33

...bäst utan vargens inblandning. Vi har inte som första prioritet vare sig det gäller människa eller älg att få fram en stark art som klarar sig bra i vargrik miljö.

Att världens stora köttfabriker använder antibiotika för att kunna framställa billigt kött utan allt för stort svinn betyder inte att djuren är så felavlade att de inte klarar en extensiv drift. Här i Sverige kan vi ha hästar, kor och får ute året om och de håller sig friska. Givetvis hittar de inte mat så det räcker på vintern, men det är väl självklart när det är fråga om djur som hålls utanför sin naturliga utbredning utbredning. Men med varg i markerna kan vi inte ha dem ute, och antibiotikastinna inomhusdjur får ännu en evolutionär fördel.

Och visst, jag bryr mig inte speciellt mycket om Ölands älgjägare förstör sin älgstam, det lär inte få så stora konsekvenser.

68. Skämtar du Anders

2015-06-17 08:33

Karelen ligger i Finland/Ryssland. Man har alltid försökt hålla nere vargstammen i Ryssland. Därför har vildrenen kunnat överleva. I Finland har man också prioriterat skogsrenen framför varg. Jakttrycket på varg har nu minskat vilket lett till ökad predation på skogsren,
Dina kunskaper om jakt är mycket begränsade. Speciellt gäller det jakt på älg som basföda i skogslänen.
Statistik och genetik verkar du inte heller förstå dig på. Eftersom det inte bedrivs en urvalsjakt, varken praktiskt eller reellt, på stortjurar kommer uttaget av dessa stortjurar inte påverka älstammen genetiskt. Inte heller påverkar vargens uttag. Då skulle vi väl ha sett resultat efter 30 års "riktad" predation av varg på de minsta och svagaste tjurarna och "riktad" mänsklig jakt på de största.

67. Calle Seleborg

2015-06-15 09:05

Men ser du verkligen inte själv hur uppenbart irrelevant det du skriver är. Hade stortjuren kommit före den mindre så hade den troligen skjutits och hade eran kvot inte varit fylld så hade nog du skjutit 20 taggaren. Alltså gäller fortfarande allt det jag skrivit innan, människan dödar dom bästa avelstjurarna i betydligt högre utsträckning än rovdjuren. Det du skriver är rent trams, enskilda tillfälligheter utan betydelse i det större sammanhanget, men däremot närmast pinsamt dåliga svepskäl för att kunna ha kvar möjligheten att ändå skjuta tjugotaggaren när du får chansen. Bara ytterligare ett exempel på den ansvarslösa inställning som tydligen råder hos vissa jägare.
Skogsrenens förmåga att hantera varg känner jag dåligt till, men har den också haft lång tid utan Varg så har den troligen liknande problem som våra älgar. Människoskapade sådana alltså.

66. Vilket jaktlag har du jagat med Anders?

2015-06-14 17:47

Under de närmare 20 år jag jagat har det inte vid något tillfälle varit någon som undlåtit att skjuta på ett mindre djur för att få chansen att skjuta Stortjuren.
Kan du ge mig ett exempel från de senaste 20 åren där jakt på kapitaltjurar erbjudits?
För tre år sedan hade jag nöjet at se en 20 taggare i sakta mak springa förbi mig på 15 meters avstånd (jag stegade upp det). Det var bara att lyfta på kepsen för vi hade redan fyllt kvoten. Så dina åsikter om jägare baseras inte på verklighet utan ren fantasi.
Tror du skogsrenen i Karelen håller på att utvecktas till superrenar eller utrotas de?

65. Calle Seleborg

2015-06-14 11:43

Ditt lilla tillägg "riktad" trofejakt är meningslöst. Naturligtvis bedrivs inte riktad trofejakt i ett bestånd som redan är så sönderskjutet som den svenska älgstammen är på många håll. Däremot lever och odlas drömmen om storoxen i jägarkåren och om den mot förmodan skulle dyka upp så skjuts den alldeles för ofta och historiskt sett nästan alltid.
Det har uppenbarligen varit tillräckligt för att fördärva tjurstammen i stora delar av landet. Rovdjurens urval verkar enligt en undersökning i Värmland, som jag tyvärr tappat länken till, knappt inkludera vuxen tjur alls. Det vore också mycket ologiskt om Varg skulle ge sig på en stor och livsfarlig tjur om det finns lättare byten.
Min poäng här är att vi måste försöka klara en så frisk och levande älgstam som möjligt utan massor av Varg och då måste vi se till att stortjurarna överlever. Dom är ett måste för att älgens eget genetiska urval skall fungera. Vi kan inte stänga av både vargens urval och älgens eget urval och bara hoppas på att det skall gå bra. Det är både oseriöst och ansvarslöst. Att förvalta älgstammen utifrån barnsliga pojkdrömmar är inget långsiktigt hållbart alternativ.
Glädjande nog så verkar den här insikten ändå spridas i jaktlagen, så lite framtidshopp kan man nog ha.

64. Din logik haltar Anders

2015-06-14 10:54

Om nu vargen har en så bra påverkan på våra älgar borde då inte också våra fäbodbrukare vilja ha varg i fäbodmarkerna. Då skulle kanske fäboddjuren utveckla förmågan att stå emot rovdjur. Det är bara ett "litet" problem. Nötboskap som utsätts för rovdjurstryck blir ofta aggresiva och farliga för djurhållarna.
Jag kanske överdrev om naturfotografers hänsynslöshet för att få en bra bild. Jag har bett Naturfotograferna/N att få en kopia av de etiska reglerna. Eftersom du inte verkar vara medlem får jag gå till källan.
Men Anders. Hur många gånger ska jag behöva upprepa "Vi har ingen allmän riktad troféjakt på kapitala älgtjurar i Skandinavien". Jag tror nog att våra normala avskjutningsbestämmelser för älg vårdar älgstammen bättre än varg kan åstadkomma. Fast det är nog försent nu. Det finns i stora områden inte längre en förvaltningsbar älgstam.
Skogsrenen i Karelen riskerar att utrotas av vargen.

63. Sven

2015-06-14 10:53

Oj oj Sven, jag vet inte hur många gånger man måste dra samma sak för dig. Allt detta är ju fullständigt självklart, det är ju som att kräva forskning på om solen går ner i väster. Forskning om hur naturen fungerar finns i överflöd och vargen har inga egna naturlagar.
Ingen ifrågasätter evolutionsläran skriver du, men det är ju precis vad du gör. Du antyder att just vargen, som i så fall enda rovdjur i världen inte skulle ha en genetisk bortsorterande effekt på sina bytesdjur.
Du upprepar frågan om det finns forskning på älgens genetiska utveckling dom senaste decennierna. Jag känner inte till någon sådan, men din fråga tycks utgå från hypotesen att evolutionen tog slut för 20 år sedan eller något sådant. Mycket märklig frågeställning faktiskt, alla vet att naturlagarna är i funktion oavsett om vi förmår upptäcka någon skillnad, men nu finns det tydliga signaler på att allt inte står rätt till i vår älgstam. Dom signalerna har dragits några gånger här redan så det får räcka med det. Risken är dock påtaglig att dom kan ha med felaktigt urval och genetisk försämring att göra.
Vargens återkomst har sannolikt inte hunnit sätta så stora genetiska spår hos älgen ännu, mer än möjligtvis negativa sådana. Svensk forskning visar att vargens jaktframgång är ovanligt hög i Sverige och det kan med stor sannolikhet relateras till att älgen delvis tappat sin förmåga att hantera varg under vargens långa frånvaro. Med den snabba ökning som vargstammen haft i t.ex. Värmland så har älgen nog inte hunnit med riktigt och på flera håll rapporteras om en rejält krympande älgstam, vilket knappast är någon genetisk fördel.
Faktum är att vi inte vet särskilt mycket om vad som händer när en toppredator utrotas och sedan återvänder, situationen är ny och gissningarna frodas allt utifrån olika personliga intressen och olika personers vilja att det skall vara på ett visst sätt.
Etik kan vi bortse ifrån här. Det är ett mänskligt begrepp som helt saknar relevans i en genetisk diskussion.
På vilket sätt vargen ”förbättrar” älgen har jag angivit i nästan varje inlägg, bara att läsa.
Och visst behöver alla arter sina fiender, det är ännu en självklarhet som följer direkt ur evolutionsläran. Utan bortsortering ingen genetisk utveckling. Om fienderna är sjukdomar svält eller rovdjur spelar mindre roll, alla har en sorterande effekt och människan är inget undantag, men vårt hopp måste nog sättas till genetisk forskning. Social Darwinism vill vi nog helst slippa uppleva igen.
Survival of the fittest är ofta synonymt med den starkares överlevnad, givet då att inte den starkaste råkar vara döv, blind eller korkad.
Sedan Sven så behöver du nya läsglasögon, jag har flera gånger påpekat att jag tycker att redan dagens vargstam är för stor.

62. Berätta för oss Åberg!

2015-06-13 18:31

Låt oss läsa vad Solveig Larsson sa (i sista stycket i hennes text) ”Människan är en bättre toppredator, ur både etisk och kvalitetsmässig synpunkt, än övriga rovdjur. ”
Åberg sa (i #5) ”Annars kan jag hålla med om det mesta i ditt inlägg, utom då att människan skulle vara en bättre toppredator, ur kvalitetsmässig synpunkt. Så är alldeles uppenbart inte fallet. Vi har inte ens en bråkdel av rovdjurens förmåga att att välja ut dom svagaste individerna och vi väljer dessutom ofta medvetet fel djur ur en "survuval of the fittest" synvinkel.”
Tydligen håller Åberg med om att människan är en bättre toppredator ut etisk synvinkel. Själv kan jag tycka att det är väldigt obehagligt med älgar som går omkring med halvt sönderslitna kroppar. Åberg invänder mot människan skulle vara bättre som toppredator ur kvalitetsmässig synpunkt. Han sa att det är ”uppenbart” inte så. När han många gånger upprepat att forskning och forskare tycker så, så börjar man undra var finns den publicerade forskningen?
Var finns den den publicerade forskningen att vargens predation på älg har varit bättre än människans, under de senaste decennierna och gjort älgen bättre ur kvalitetsmässig synpunkt?
Åberg hänvisar till allmänna Darwinistiska effekter. Men ingen ifrågasätter evolutionsläran. Jag förmodar att när en älg är på gränsen att svälta ihjäl så är räven framme som predator. Jag förmodar att räven på så vis har en viss evolutionär inverkan på älgen, men att den är liten. Någon sa att i områden med mycket lodjur så har antalet rådjur minskat kraftigt. Jag vet inte om detta är sant, men jag förmodar att lodjuret därmed har en stor evolutionär inverkan på rådjuret. Att det kan finnas djur som har en stor,måttlig eller liten inverkan. Det är helt enkelt en empiriskt fråga. På samma sätt kan man undra hur stor inverkan vargen har på älgen. Åberg som tycks anse sig vara så väl bevandrad i forskningen kan väl undervisa oss oss mindre vetande – vi som är på grundskolenivå, eller ev. bor i en grotta osv. Åberg har använt ett antal nedlåtande eller rent av hånfulla tillmälen. Vad det skall vara bra för, det har jag svårt att förstå.
Men frågan gällde inte bara om vargen har stor inverkan på älgen, utan att den skulle ha större inverkan ur kvalitetsmässig synpunkt, än människan.
Åberg har inte heller angivit på vilket sätt vargen ”förbättrar” älgen. Av vad han säger verkar det som att han tror att det handlar om 'survival of the strongest' inte 'survival of the fittest'.
Åberg har inte angivit någon modern källa för sitt påstående, så jag förmodar att det helt enkelt är ett ideologiskt påstående – ett ideologiskt påstående som är vanligt inom vargrörelsen.
Åberg sa:
”Detta är så invävt i hela naturens sätt att fungera så att man utan vidare kan påstå att alla arter behöver sina fiender för att inte degenereras. Basic Darwinism.” (i #5)
Viltet påverkas även av svält och sjukdomar. Åberg kanske menar att älgen periodvis behöver utsättas för svält och t.ex. fästingar (som älgar på Isle Royale i USA) ”för att inte degenereras”?
Åberg sa (# 59): ”Älgen anpassar sig till sin miljö. I ett naturligt ekosystem så hör rovdjuren till den miljön.” I ett ironiskt inlägg sa signaturen ”Intressant konflikt” (#60) att människan saknar selektionstryck från rovdjur. Man kan lägga till att människan har utvecklats i Afrika. Där finns lejon och hyenor. Menar Åberg med samma resonemang att människan bör bli utsatt för att bli jagad av lejon och hyenor för att inte bli degenererad?
Det här är ideologiskt grundade påståenden som söker finna argument för fler vargar.

61. Intressant konflikt

2015-06-13 18:29

Men hur många slaktar sina bästa avelstjurar varje år?
Dessutom så fyller vi i stora delar av världen våra kor och grisar med antibiotika. Hur dessa djur skulle klara kalla vintrar utan utfodring eller stallar att söka skydd i, olika tillskott i maten eller att bli utsatta för parasiter och jagade av rovdjur kan vi bara spekulera om, men det skulle nog inte gå så bra. Jag vill påstå att din jämförelse haltar betänkligt.
Människans problem med detta riskerar att bli slutet för vår art om inte den genetiska vetenskapen kommer på sätt att hantera det. Vi i den rika delen av världen är nog redan kraftigt genetiskt försvagade.
Dom subtila skillnader du pratar om kan troligen betyda liv eller död även för våra älgar över tillräckligt lång tid.
Jag måste säga att jag förvånas över detta lättsinne om hur det går för vår älgstam. En del verkar skita i det fullständigt bara dom får behålla möjligheten att knäppa storoxen om han skulle dyka upp.
Vilka dåliga svepskäl som helst verkar duga i det syftet.

60. Men du drar för stora...

2015-06-13 11:31

...växlar på vargens nytta. Vi har länge avlat på köttansättning, hög mjölkproduktion osv hos våra tamdjur. Helt utan rovdjurstryck. Och de flesta djuren är friska och tåliga. Något som är värre, vi saknar fullständigt selektionstryck på människan i västvärlden. Kanske vargen blir vår räddning så vi inte blir slappa och slöa. Vargen skulle med den rådande rovdjursdyrkan faktiskt bara göra oss en tjänst om den årligen tog en betydande del av våra inte fullt så friska, snabba eller aggressiva medmänniskor.
Om vargens vara eller inte vara hänger på några subtila skillnader i älgstammen, så kan jag inte förstå att detta projekt varg någonsin fick gehör.

59. Sven

2015-06-13 09:42

Om du nu verkligen har läst Darwin så är din fråga synnerligen märklig, för att inte säga direkt häpnadsväckande.
Älgen anpassar sig till sin miljö. I ett naturligt ekosystem så hör rovdjuren till den miljön. Rovdjuren väljer alltid det lättaste bytet. En aningen långsammare eller svagare älg är lättare att ta än en något starkare älg. En kalv till en ko som bara är aningen sämre på att försvara den än en annan ko har sämre överlevnadschans och sådana kalvar blir oftare vargmat. Skillnaderna är nog oftast små, men naturen tycks arbeta just med små skillnader ackumulerade över lång tid, så länge inga större katastrofer inträffar.
Det känns aningen pinsamt att behöva hjälpa dig med slutsatserna av detta, men starkare och mer välanpassade älgars gener har större genomsnittlig överlevnad än svagares när Varg och Björn står för predatorurvalet.
Vi människor kan inte avgöra alla subtila skillnader mellan älgindivider och påfallande ofta så väljer vi att döda den med dom bästa generna i stället, iallafall när det gäller tjur där urvalsmöjligheterna är större även för oss.
Slutsats; människans urval ger fler sämre gener möjlighet att spridas än rovdjurens urval och frånvaron av stora tjurar sätter älgens eget urvalssystem ur spel, så att en treårig tjur alltid vinner över tvååringar oavsett vilka gener dom har. Dubbel negativ genetisk effekt alltså. Detta skulle nu mycket väl kunna vara en del av orsaken till självdöd bland kalvar, kalvlösa kor och vad som iallafall lokalt ser ut som en sämre förmåga att klara kalla vintrar.
Slutsats 2; Vill vi ha en frisk och stark älgstam utan tusentals vargar så måste vi göra allt vi kan för att kompensera eller i alla fall inte förvärra dom problem vi sannolikt redan har ställt till med. Fridlyser vi stortjurarna och ser till att ha en naturlig medelålder i stammen så kan älgens eget urval börja fungera fullt ut. Resten kan bli svårt då vi inte kan ha hur mycket varg som helst och med mänskliga brukarintressen medtagna i ekvationen så har vi nog redan för många.
Dessa självklarheter borde fungera utmärkt i grundskolan och alla borde med relativ lätthet begripa sammanhangen.

58. Var finns de empiriska beläggen?

2015-06-12 13:18

Till Anders Åberg #54 (och angående #51)
Javisst är jag okunnig, och jag är kanske på grundskolenivå. Men upplys mig då, Anders Åberg! Jag har faktiskt läst stora delar av Charles Darwins ”Om arternas uppkomst” från 1859. Kom med något aktuellare!
Ingen här har förnekat evolutionsteorin. Om en art utsätts för ett selektivt urvalstryck så påverkas arten. Men frågan är om den påverkan är stor, måttlig eller liten.
Åberg sa: ”Detta är så invävt i hela naturens sätt att fungera så att man utan vidare kan påstå att alla arter behöver sina fiender för att inte degenereras. Basic Darwinism.” (i #5) Har du empiriskt belägg för det för den svensk-norsk-finska älgstammen från de senaste decennierna?
På vilket sätt förädlas älgen av att bli jagad av vargar?

57. Calle Seleborg

2015-06-11 17:46

Med dom kriterierna, nästan alla sådana exempel, fast balansen har inget med påhittade gudar att göra. Du har exempel på motsatsen säger du, det tror jag inte på. Inte om du ser det över rimliga tidsperspektiv. Naturliga cykler förekommer överallt och räknas inte.
Jag har mycket svårt att tro att vi ens i fossillagren kan hitta exempel på att arter försvunnit utan klimatförändringar eller mänsklig jakt.
Sedan får du skylla dig själv när du hittar på sådant strunt som det där med störningar. Naturligtvis utsätts inga djur för fotografer "alla tider på dygnet 365 dagar om året". Att du kan skriva något så sanslöst korkat och sedan bli upprörd över att man driver med dig är ju helt obegripligt! Dessutom så är våra djur av evolutionen skapta att fly från massvis med rovdjur hela tiden så dom störningar som fotografer eller jägare, eller ens jägare som tränar sina hundar utgör kan snarast betraktas som nyttig motion för dom.

56. Upplys oss Anders

2015-06-11 16:19

Du hånar mina inlägg. Kan du du då ge mig ett exempel där bytesdjur och rovdjur har interagerat utan människan. Där den gudomliga naturliga balansen har uppnåtts med rikliga och friska djurpopulationer som resultat.
Jag har endast sett exempel på motsatsen.

55. rofl

2015-06-11 13:43

Nej, vi kan inte ha så mycket Varg så den gör det, mer än lokalt, därför skriver jag ju att vi måste jaga mer Grävling.
Hur många grävlingar vargen tog innan människan började reducera antalet vargar har du ingen aning aning om.

54. Sven

2015-06-11 13:43

Detta är naturlära på grundskolenivå och själva basen i darwinismen.
Arterna anpassar sig till sin miljö, som innehåller diverse vänner och fiender, både i klimatet och i djurriket.
Läs "Om arternas uppkomst" av Darwin.

53. Orientering...

2015-06-11 08:26

...är något jag gillar, men inte när den genomförs under yngeltiden i naturen - maj, juni och juli. O-ringen kan samla runt 20000 deltagare. När dessa väller fram i skogarna förstår man vilken skada detta kan medföra för viltet.

52. Grävlingar

2015-06-11 08:25

Vargen kommer aldrig påverka storleken på grävlingstammen.
För att vargen skulle kunna påverka grävlingstammen så krävs det flera vargar och framför allt mindre utav andra bytesdjur så att vargen skulle ha grävling som stapelföda. Vilket är osannolikt.

Jägarna skjuter betydligt mera grävling och räv än vad vargen dödar.
Däremot med en vargetablering så blir det svårare att hålla efter stammarna och framför allt jaga grävling och räv.

51. Var finns de vetenskapliga beläggen, Anders Åberg?

2015-06-11 08:22

Anders Åberg, naturfotograf, får gärna visa oss de vetenskapliga beläggen för att vargen påverkar älgen på ett sätt som är positivt för älgstammen. Åberg kanske kan ange åtminstone en vetenskaplig publikation för att den svenk-norsk-finska älgstammen ”förbättras” av varg.

(Åberg säger att det är ”fullständigt glasklart bland alla som forskar om rovdjur ” #5, ”det är allmänt erkänd kunskap” #7, ”ÄR fullständigt uppenbar för alla som tagit sig tid att lära sig något om naturen.” #22. Visa oss de vetenskapliga publikationerna!

Överhuvud taget är det en märklig tanke att vargen på något sätt ”förädlar” bytesdjuren. Om det skulle bli så att vargförekomst gör att älgarna springer något snabbare, sparkar något hårdare eller snabbare. Nå, än se'n? På vilket sätt är det ett mål i sig? Varför skulle det vara bra?

För hundra år sedan pratade man om nyttodjur och skadedjur. Vargen sågs som ett skadedjur. Senare tyckte en del naturvänner att detta var ett förlegat synsätt. Man skulle bara se till djurens plats i det ekologiska samspelet. Men numera tycks vargen betraktas som ett nyttodjur. Enligt synsättet, som Anders Åberg tycks dela, att vargen på något sätt förädlar älgen.

Djur behöver kunna motstå rovdjursattacker, tider av svält och olika sorters sjukdomar. Eftersom Åberg anser att:”Tyvärr är det nog så att älgen liksom alla andra arter behöver sina naturliga fiender för att hålla sig frisk. ” # 42. Menar då Åberg att älgarna också bör utsättas för tider av svält, eller att vi människor bör smitta dem med hemska sjukdomar för att de inte skall ”degenereras”? Om inte, så behöver de väl inte heller utsättas för vargens härjningar?

50. Calle Seleborg

2015-06-10 17:10

He he din akuta argumenttorka är klart skrattretande, man får tacka för det iallafall.
Annars kan man lätt konstatera att vi här på norra halvklotet haft i princip samma fauna sedan istidens slut. Du måste inte kalla det balans om du nu inte gillar det ordet, men vi andra kan väl få göra det?

49. Vem stör mest herr Fotograf

2015-06-10 16:07

Jägaren som med minsta möjliga påverkan under ordinarie jakttid följande alla regler skördar av naturens överskott eller fotografen som förföljer sina objekt alla tider på dygnet 365 dagar om året. Vi jägare, och andra, måste ha hunden i band för att den inte ska störa. Vem kontrollerar vad fotografen gör för att få en bra bild?
Människan kom inte till Amerika förrän långt senare än Afrika och Asien. Vi hade inget att sätta emot megafaunans rovdjur.
Det finns ingen naturlig optimal balans. De som kom först till Yellowstone höll på att svälta ihjäl. Det fanns inga djur att jaga. Ofta var det de egna hästarna som fick vara nödprovianten

48. Per H.

2015-06-07 21:31

Visst påverkar skogsbruket skogsfågeln, iallafall Tjäder, men kombinationen med massor av grävling kan vara det som får bägaren att rinna över.
Att det finns mer grävling i söder än i norr var ju precis det jag påpekade och poängen var att om vi hade haft mer Varg i söder så hade vi också haft mindre med Grävling och då sannolikt mer skogsfågel även där.
Vargen tar säkert skogsfågel, men mindre rovdjur som Räv och Grävling är betydligt talrikare så rovdjurstrycker ökar på ett onaturligt sätt om deras fiender tas bort.
Vi borde kunna kompensera för det genom att jaga mer Grävling, men jag tror inte så många jägare är intresserade av det. Kanske borde vi börja med skottpengar på dom.
Sedan tror jag fortfarande inte att myndigheternas åsikt om vargfördelningen baseras på förakt av människor från vissa län.

47. Calle Seleborg

2015-06-07 20:39

Och du tycks osannolikt nog inte ha fattat påfallande skillnaden mellan att fotografera ett djur och att döda det.
Att arter dör ut har vad vi vet nästan alltid med klimatförändringar eller mänsklig jakt att göra och balansen i naturen måste ses över längre tidsperioder för att förstås.
Ovanligt tramsigt inlägg du fick till där Calle.

46. Forskning kontra egna observationer Anders Åberg!

2015-06-07 19:38

Det finns forskning som tydligt pekar ut skogsbruket som den enskilt största påverkan för skogsfågel. Läs den innan du drar egna slutsatser från observationer från olika delar av landet, allt har nämligen sin förklaring.
En är att grävlingen förekommer i stort sett i hela landet men tätaste populationerna har vi i södra Sverige, också forskningsresultat, fler borde därmed också påkörda där, sannolikhetslära!
Jag har aldrig sett en påkörd grävling i de norra delarna av landet, detta beror nog med stor sannolikhet just på det faktum att den inte finns där i några större numerär. Jämför jag också mina jaktmarker så ser jag aldrig grävling i Härjedalen men däremot väldigt ofta i Stockholm, Västmanland och Roslagen!
Sedan måste jag ställa en motfråga, är det så att vargen inte tar någon skogsfågel medans grävlingen har det som stapelföda?
Angående ekonomin så visst det blir dyrt att hålla varg i Skåne, men den gör precis lika stor skada för näringsidkare i andra delar av landet också. Det är med andra ord ur enbart en ekonomisk synvinkel vi ska se det hela och inte ur ett medmänskligt perspektiv. Ganska så krasst resonerat tycker jag men samtidigt väldigt vanligt förekommande bland vargkramare. Flytta om det inte passar brukar vara svaret!

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

45. Fotografen

2015-06-07 19:37

Du har tydligen inte förstått skillnaden mellan glädjen att ha nedlagt en kapitaltjur och riktad jakt mot just dessa djur. Kommer du ned till Sydafrika kommer din jaktguide att peka ut det djur du får skjuta. Är du inte mera nöjd när du fotograferar en ståtlig tjugotaggare och inte en pinntjur? Vilken bild har du störst chans att få publicerad?
Hur har det gått till under årtusenden när arter försvunnit och nya tillkommit om det hela tiden fanns balans mellan rovdjur och bytesdjur?
Charles Elton var inte en forskare i mängden. Han kallas ibland för ekologins fader.
Den s.k. naturliga balansen är en upphittad drömvärld. Och har aldrig funnits. De första européerna som kom till Yellowstone höll på att svälta ihjäl.
Studera gärna termen predator pit.

44. Calle Seleborg

2015-06-07 14:07

Och lik förbannat är jakttidningarna fulla av "hjältar" som skjutit stortjurar!
Dock är det glädjande att många jaktlag börjat inse att jakten behöver reformeras och jag tolkar det som ett stöd för mina egna tankar om hur naturen fungerar.
Du lyckas inte visa något exempel där rovdjur utrotat sina bytesdjur under någorlunda naturliga förhållanden, men visst kan det säkert uppstå sådana problem när rovdjuren ganska plötsligt återvänder efter lång tid. Återetableringen av Varg här i Sverige är nog ett exempel på det. Det går för fort helt enkelt, iallafall i mellansverige och älgen hinner inte med att anpassa sig. Det är en av flera goda anledningar till att hålla nere vargstammen på en mer rimlig nivå.

43. Den envise naturfotografen

2015-06-07 11:49

Det pågår ingen riktad troféjakt. Tvärtom har de allra flesta jaktlag kraftiga restriktioner på kapitaltjurar. Vad har du för avskjutningsråd för mitt älgjaktslag. Senaste tilldelningen var en vuxen och två kalvar. Någon kalv har vi inte sett på flera år.
På annan plats hävdar du att rovdjur inte kan tillintetgöra en population. Det finns många exempel från Nordamerika där populationer har räddats genom riktad jakt på varg. På nära håll är skogsrenen i ryska Karelen och angränsade område i Finland under stark press från varg. Hur lång tid tror den vildrenen på Hardangervidda skulle klara sig vid en skyddad vargetablering. Hur har det gått för Shiras älg i Yellowstone?
Ett litet utdrag från The Real Wolf
It is assumed that an undisturbed animal community lives in a certain harmony....
the balance of nature.
The picture has the advantage of being an
intelligible and apperantly logical result
of natural selection in producing the best possible
world for each species.
It has the disadvantage of being untrue,
Charles Elton

42. Intressant konflikt och PER H.

2015-06-05 17:14

Problemet som TC beskriver skulle ju i värsta fall kunna vara en kombination av felaktig jakt och utrotandet av vargen som då stod för en naturlig jakt. Naturens system är känsliga och den kombinationen förändrar mycket påfallande älgens genetiska förutsättningar.
Dom bästa avelstjurarna skjuts bort av människan och vargens bortsållande av svagare individer upphör under samma tidsperiod.
Det vore faktiskt konstigt om vi inte efter att detta nu pågått i så lång tid kunde se effekter av det. All logik säger att vi idag har en genetiskt svagare älgstam än vad vi hade för kanske 100 år sedan. Om då jägarkåren sitter hemma i fåtöljen och klappar sig på magen i trygg förvissning om att dom är dom bästa toppredatorerna, samtidigt som älgkalvarna självdör i skogen, så är det riktigt illa ställt.
Tyvärr är det nog så att älgen liksom alla andra arter behöver sina naturliga fiender för att hålla sig frisk. Kanske kan vi med en mer naturlig jakt kompensera för det. Framtiden kommer att ge svaret, men att fortsätta med denna felaktiga jakt måste betraktas som rent oansvarigt. Stortjurarna måste fridlysas helt enkelt och största delen av uttaget läggas på yngre djur.
Vad gäller skogsfågel så är det nog inte så enkelt som du skriver Per H. I norra Dalarna dit jag åker ganska ofta är det på sina ställen mycket gott om skogsfågel trots ett intensivt skogsbruk, däremot ser jag nästan aldrig några överkörda grävlingar. I Bohuslän där jag bor är det numera nästan tomt på skogsfågel, trots ett, som iallafall jag uppfattar, mindre intensivt skogsbruk, däremot ligger det överkörda grävlingar överallt längs vägarna.
Om ekonomin räcker det väl att säga att det blir väldigt dyrt att ha massor av Varg i Skåne och att Rennäringen skulle få läggas ner om vi skulle ha fullt med Varg i fjällen. Antagligen är det därför som bara dom mest fanatiska kramarna vill ha Varg även där.

41. # 34 Anders Åberg.

2015-06-05 13:56

Det som går hårdast åt förekomsten av skogsfågel är avsaknaden av biotoper lämplig för skogsfågel, det har vargen inte något att göra med men det har däremot skogsindustrin i det fallet.
Att vargen dödar grävling om den får chansen är helt rätt men vargen dödar allt, även andra vargar, om den får chansen så det är inget konstigt med det!
Älgstammens skick blir inte bättre av att vi tillför vargen som ännu en påfrestning på den! Miljön samt för hög avskjutning pga. påverkan från, återigen, skogsindustrin men även andra intressen är den enskilt största faktorn i den ekvationen. Den adaptiva delen i avskjutningen av älgstammen fungerar inte. Det är en politisk fråga och har inget med jakten att göra!
Du blandar äpplen och päron när du säger att samhällets utpekande av lämpliga områden för varg är en ekonomisk fråga och inte en värdering av människovärdet också! Du får gärna utveckla det resonemanget en hel del!
Eller menar du att om fullständig ekonomisk ersättning för skador som vargen orsakar skulle utgå så kan man koppla bort t.ex. dom känslomässiga delarna för de drabbade?
De områden som man pekar ut är alltså billiga rent ekonomiskt för samhället, omtanken om människor då?
Det, om något, säger en hel del om synen på människovärdet av de som drabbas av varg! Betala dom för olägenheten så behöver man inte bry sig sen!
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

40. Det är självklart...

2015-06-05 13:48

...att en riktad avskjutning påverkar en population, men det är ingen katastrof. Om jägarna på Öland skjuter sönder sin älgstam så betyder det inte att tamdjursägare eller barnfamiljer måste leva i ständig oro för angrepp. Inte ens jägare som jagar småvilt eller använder löshund får några problem. Problemet är mer att jämställa med en djurhållare som sparar det uslaste handjuret som avelsdjur, avkastningen blir usel. Vargen är inte lösningen, vargen är ett problem till.

39. Fotograf

2015-06-05 13:48

Nä, precis som med rovdjuren och älgförvaltningen. Fel igen!

38. B

2015-06-05 11:39

Och hur ofta tror du vargen väljer kalv istället för tjur?
Får jag gissa med då. Du bor i en grotta.

37. Fotograf som vet

2015-06-05 10:56

Nä det är klart att om man inte hakar upp sig på enskilda händelser oavsett hur ofta dom inträffar så stämmer din bild rätt bra va?
Låt mig gissa, du bor i en storstad.

36. TC

2015-06-05 10:55

Det låter lite som Ölandsproblem det där. Där jagade man ju inte på sex år tror jag och fick upp en fin tjurstam, jag har själv varit där och fotograferat dom. Men där har man stora problem med att kalvarna självdör. På Öland kan man inte skylla på vargen, så sannolikt kan inte ni det heller. Vad jag vet så har man inte hittat några bra och hållbara bevis på vad som händer, men det är känt att genetiska problem kan drabba reproduktionen, så den mest logiska gissningen i mina ögon är att detta iallafall delvis är en följd av alla år med felaktigt mänskligt urval. Ett urval där dom bästa avelstjurarna konsekvent skjutits bort och där dom tjurar som råkat bli ett år äldre än dom andra alltid vinner rätten att föra sina gener vidare oavsett kvalitet.
På Öland har man inte heller hårda vintrar som sållar bort svagare djur så även sämre gener har kunnat breda ut sig i stammen och i och med att den blev så liten så kunde dom fått stort genomslag. Om det är på det viset, så är det ett dråpslag för Solveigs tankar om "människan som en bättre toppredator, ur både etisk och kvalitetsmässig synpunkt" och den enda räddaren i nöden skulle då bli vargen. Vi får verkligen hoppas att vi själva med en klokare jakt under sannolikt ganska lång tid, kan komma ur det här, för så mycket Varg som då skulle krävas kan vi inte ha i landet. Risken är ju dock att det här kan generationer att rätta till.

35. Anders å

2015-06-05 08:14

Jag måste återkomma till kalvavskjutningen. Som du mycket riktigt skriver så är stammen på vissa håll sönderskjuten. Vi gjorde samma misstag och sköt vår tilldelning i flera år för 25år sedan påhejade av skogsbolag och länstyrelsen. Det var hondjursförbud och andra dumma restriktioner som vi följde, men när det sedan även blev fri kalvjakt så tänkte vi om.vi hade detta år en stor tjur på markerna denna fridlystes av oss och även grannlagagen ställde upp på vår ide, som gick ut på att spara kalvarna och föra dessa gener vidare. över förväntan och vi har nu gott om stora tjurar i markerna. Tyvärr så har dödligheten på kalv ökat dramatiskt även stora älgar hittas döda vårt senaste fynd var en 12taggare på 4 år som vi hittade resterna av.men den var nog gammal och sjuk. Min slutsats är att vill ni ha en bra älgstam spara kalvarna och skjut vargarna.

34. Per H

2015-06-04 15:42

Nu drar du för stora växlar på våra erfarenheter. Sannolikt vet vi fortfarande långt ifrån allt om dom effekter som vargens frånvaro fört med sig. Även ett rovdjurs frånvaro kan naturligtvis generera kaskadeffekter. Vi har ett överflöd på t.ex. Grävling i många delar av landet, som slår hårt mot skogsfågel och andra marklevande djur. Vargen är känd för att döda Grävling om den får chansen. Frånvaron av slaktrester under hela året har säkert förändrat vår fauna på sätt som vi inte känner till. Vi har en älgstam som på en del håll befinner sig i ett bedrövligt skick, med ynkliga tjurar och kor som inte får några kalvar, eller kalvar som självdör. Vi vet inte om det kan relateras till frånvaron av Varg, men frånvaron av ett naturligt genetiskt tryck där bara dom bäst anpassade överlever skulle mycket väl kunna få sådana följder. Dom ynkliga tjurarna kan med största sannolikhet relateras till felaktig avskjutning och vargen hade inte valt sina byten på det sättet.
Ditt påstående att värderingen av lämplighetsgraden för vargförekomst samtidigt är att nervärdera dom människor som lever där vargen finns är strunt. Den värderingen görs i första hand av ekonomiska orsaker. Våra kära vargkramare däremot sätter ju alltid vargen framför människan och där kan man tala om en nervärdering av människor, men dom vill ju ha Varg överallt, även i renbeteslandet.

33. Konstaterande!

2015-06-04 13:55

Att debattera vargens vara eller inte vara är relativt lätt!
Vi kan klart konstatera att nyttan av varg är minimal, nära noll! Funktionen den fyller kan människan ta över och har så gjort under den senaste 100-150 år!
Empiriska bevis för det finns i de viltstammar och skogar som vi har idag, men som vi håller på att haverera med vargens hjälp.
Vad vi måste titta på är om det finns ett behov av att ha varg ur en bevarandesynpunkt för arten och det gör det inte, varg finns i tillräckligt numerär globalt sett!
Att värdera eventuella "kaskadeffekter" eller andra nyttoeffekter i Sverige av förekomst av varg utifrån undersökningar i andra delar av världen och applicera det här låter sig heller inte göras. Skillnaden i påverkan av mänsklig verksamhet är så stor att det är helt olika förhållanden som man försöker applicera på de delar där vargen förekommer i Sverige. I de delar av världen där man har sett sk. "kaskadeffekter" av varg är i områden där det inte förekommer någon mänsklig verksamhet med avseende på brukande av marken i någon form, läs nationalparker.
Vad man däremot måste titta på är de nackdelar som vargen medför för de som drabbas av den och måste leva med vargen och dess följdverkningar i sitt dagliga liv.
Eftersom de nackdelarna är av så väsentlig karaktär att de i vissa lägen medför allt från försvårande av verksamhet till omöjliggörande av verksamhet så finns det inget som ursäktar vargens förekomst i landet.
Att dessutom utpeka vissa delar av Sverige som lämpliga och andra som olämpliga är också att säga att människor boende i ett för varg lämplig del har inte samma värde som övriga medborgare i landet. Den karamellen tål att sugas på och fundera kring för alla som förespråkar varg, vilka människor är det som ni anser vara mindre värda och varför?
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

32. Hej Anders!

2015-06-04 13:54

Ofta får man höra från jaktmotståndare att rovdjuren fanns långt före människan. Nog är det så, men å andra sidan så fanns också jägare långt före naturfotografer. ;)

31. mats johansson

2015-06-04 11:22

Ett enskilt exempel från ett år säger oss inget. Dock är det väl uppenbart att vargar och tamrenar inte går ihop något år. Vildren och Varg har format varandra under hundratusentals år och fungerar tillsammans, men tamrenen och det ekonomiska intresse den representerar blir en omöjlig ekvation ihop med Varg.

30. ROFL

2015-06-04 11:21

Varför detta tjat om dom sjuka djuren som knappt finns, fokusera på verkligheten i stället.
Exemplet är fortfarande lika dumt för att det hakar upp sig på enskilda händelser som saknar betydelse i det stora skeendet.
Olika vargflockar har säkert olika jaktstrategier, det är ju smarta djur vi pratar om. Sammantaget så blir ändå effekten att vargen liksom alla andra rovdjur tar svagare, mer lättfångade och ofarliga byten oftare än andra och man får ett genetiskt tryck som gör både rovdjuren och bytesdjuren starkare och friskare.

29. Mindervärdiga?

2015-06-04 09:38

Kommer ihåg när Bertil Haglund på 60-talet så gärna ville visa att sjukskötersketeorin stämde - uppe i fjällen. Men så fick man efter flera väderomslag ett lager skare som varken bar eller brast. Följden blev att tunga sarvar med de största hornen och gravida vajor sjönk ner i snön och blev lätta offer för framförallt järv, medan lätta kvigor och mindre sarvar kom undan blodbadet. Vem hade bästa generna?

28. TC

2015-06-04 09:37

Hur vi än gör så måste vi se till till att ha en naturlig medelålder i älgstammen och då måste en stor del av uttaget ske på yngre djur.
Kanske funkar det lika bra att lägga över det mer på fjoling, jag vet inte, men helt fel låter det ju inte.

27. Intressant konflikt

2015-06-04 09:37

Ja att vi skall ha Varg är ju ett politiskt beslut som uppenbarligen är här för att stanna. Ur naturens synvinkel är det bra, men vi kan trots allt inte ha så mycket Varg så den helt kan fylla sin naturliga roll om vi inte skall evakuera landsbygden, så visst kan man diskutera saken.
Dom flesta är väl överens om att vi inte kan ha varg bland tamrenar och antagligen inte heller särskilt många nere i Skåne och enligt mig så har vi nog redan för många i mellansverige. Jag tror ändå att vi kan ha en begränsad vargstam i landet, under förutsättning att den jagas regelbundet.
Sedan att vargen till slut skulle nå samma intelligensnivå som vissa av dom extrema kramarna är säkert inte helt uteslutet.

26. Anders Å

2015-06-04 08:28

Att du fallit för myten om vargens förträfflighet vet vi.

Exempelt är inte dumt för i det tillfälle som ges så avgörs det tar dom den sjuka individen eller den som ger störst möjlighet att fälla så man får föda.
Så det enda är att faktum är att Tillfälle avgör mera en någon form av superförmåga från vargen.

Förutom det så hänvisar du till någon statistik om att det skulle vara rätt att vargen tar sjuka och svaga individer först. Då faktum är att Håkan sand forskade i det och kunde inte hitta några form av bevis för ditt påstående.

I en intervju så svarade han såhär

– Vargar tar inte bara utmärglade eller sjuka djur, det är en myt. Eftersom vi har älgstam i Sverige som är så pass frisk, så skulle i sådana fall vargstammen snart vara borta om det gick till på det här sättet, säger Håkan Sand

Faktum att den även visade skillnad på 2 revir där ena revirs slagna byten var 93% Kalv medans det andra reviret hade enbart 39 %, Detta kunde dom inte på något vis se att det skulle beror på olika kalvtätheter utan att det troligen var för att dom hade två olika typer av jaktstrategier.

Så att försöka tillskriva vargen egenskaper som den inte har för att beskriva deras förträffligheter är fel, för sanningen är enkelt. Dagens Viltstammar beror på människans förvaltning och inte rovdjuren.

25. Anders

2015-06-04 08:26

Varför anser du att det är bra att vi skjuter mer kalv? Jag anser att detär bättre att vänta ett år och därefter bedöma vad som skall skjutas. Jag anser mej själv vara ganska duktig jägare och skytt men när det kommer ko och kalv i pass vid drevjakt så klarar jag inte av att avgöra om det är en ko- eller tjurkalv innan skottet avlossas. Detta beror påtat jag skall ha koll på var jag har ett säkert kulfång, andra djur passgrannar eventuella bärplockare m.m. Detta skall avgöras på minimal tid och sist men inte minst det skott som avlossas skall vara dödande. Då är könet på kalven ine det som jag prioriterar. Jag har ställt frågan tidigare till länstyrelse och markägare och fått olika svar tacksam för en bra förklaring

24. The top apex predator of all times

2015-06-04 08:23

Us - the human, människor altså dom jägaren som inta är så duktiga som vargen....

23. Men det är fortfarande...

2015-06-04 08:23

...en anpassning till naturen med avseende på varg som den huvudsakliga plågan att övervinna. Med flera hundra tusen älgar och flera miljoner bilar, och ännu fler miljoner människor, så är det väl bättre att älgen anpassar sig till den verkligheten? En älg som i första hand skyr trafikerade vägar, inte är aggressiv mot människor och hundar. Varför skall flera hundra tusen älgar anpassas till varg, och framför allt, varför skall flera miljoner människor anpassa sig till varg? Den egenskap vi människor vill ha på älg, selekterar vi fram mycket bättre än vad vargen gör. Vargen håller som du så riktigt påpekar på med en kapprustning mot älgen, dess huvudbyte. Det innebär att vargen också selekteras att bli smartare, starkare och snabbare. Till slut har vi väl en varg som själv kan överklaga jakten på sig själv....

22. B

2015-06-03 18:08

FÅR!!! Suck, ja det var ju ett utmärkt exempel på hur det går till i naturen. Alla med aktiva hjärnceller inser ju genast att det exemplet inte säger ett skvatt. Alla rovdjur är inbegripna i en genetisk kapprustning mot sina bytesdjur, varför skulle dom annars kunna springa? Den leder till att arterna ständigt utvecklas och förändras, då dom som är lättast att fånga har lägre överlevnad än dom andra och den bortsorteringen av mindre väl anpassade gener ÄR fullständigt uppenbar för alla som tagit sig tid att lära sig något om naturen.
Du kanske skulle ta dig den tiden du med.

21. Utroligt...

2015-06-03 17:29

...att där finnes älg kvar i Sverige efter alla dom år utan varg.

20. Här

2015-06-03 17:29

Du säger att "detta är ställt utom varje tvivel" . Rovdjur tar alltid det svagare djuret osv osv. Skitsnack!
Jag påstår att ett rovdjur kan urskilja två jämbördiga djur lika lite som en jägare.
Den slutsatsen drar jag av att titta på den osannolika propagandan som pumpas ut i media och av politiker och tjänstemän om rovdjurs förträfflighet. Att kritiskt granska..
En varg går in i en fårhage och dödar 48 av 49 får. Varför? På vilket sätt gör detta honom överlägsen människan?
I Sverige har vi världens starkaste älgstam och det är inte rovdjuren som förvaltat den det är jägarna. Fatta om vi känner oss aningen trampade på tårna av att få höra jantesnacket gång på gång.
Men jag anar i texten(vi) att du också är jägare så grattis, du är fantastisk.

19. B

2015-06-03 14:28

Ok tala då om hur en jägare gör för att bedöma vilken av två lika gamla och lika stora älgar som är aningen mindre uppmärksam eller aningen långsammare än den andra. Att rovdjuren klarar detta är ställt utom varje tvivel. Om vi var tvungna att springa ifatt älgarna och slå ihjäl dom så hade det säkert visat sig även för oss, men hur gör man det när man jagar med studsare?
Lite har vi lärt oss av naturen och vi skjuter numera en större andel kalv, vilket är bra, men hur vi blir lika bra i vår bedömning som rovdjuren är upp till dig att bevisa. Jag väntar med spänning.

18. Okunnig...

2015-06-03 14:28

...är jag förvisso, men kan tala om att jag personligen hittat tre större älgtjurar som vargen tagit. varav den största hade 20 taggar, vad det betyder kan jag inte säga, men att varg tar stora älgar råder inget tvivel om.

17. Vi har hört det 1 000 gånger förut

2015-06-03 13:08

Det är en känd bluff från värnarsidan att försöka tillskriva rovdjur rent övernaturliga egenskaper som vi människor inte besitte r(och då speciellt inte jägare).
Rovdjur drivs av instinkter. Försök inte göra dem till något de inte är, i alla fall inte på detta forum, utan att upplysas om dumheten.

16. Jo, ROFL

2015-06-03 13:06

Exemplet är otroligt dumt om det skall illustrera hur naturen fungerar.
Enstaka och sannolikt ytterst sällsynta turtillfällen för ett rovdjur har ingen som helst påverkan på naturen som helhet.
Statistiken talar sitt tydliga språk här, iallafall när det gäller älg. Det lättaste bytet för vargen är kalv och kalv utgör den absolut största delen av vargens byten. Tjurar i sin bästa ålder finns knappt ens med i statistiken. Dom stryker nog bara med om vargen kan ta dom när dom ligger, eller om dom blivit skadade. Finns ingen kalv så tar vargen iallafall den älg som verkar svagast och minst farlig för vargen själv, troligen en fjoling. Hittar dom en älg som är sjuk eller skadad så tar dom naturligtvis den också, men sådana finns det inte många av i våra skogar så det syns nog inte i statistiken. Skulle det bara finnas tjurar så väljer dom den som verkar svagast och det är normalt sett inte den med största hornen. Totaleffekten blir att dom starkaste och friskaste älgarna får en större överlevnad än dom som bara är en aning svagare och effekten över tid är det som räknas när vi snackar genetik, inte enstaka händelser.

15. Nej, Anders

2015-06-03 11:00

Det är inget dumt exempel med den liggande älgen, faktum att du visar att du har dålig koll eftersom det motsäger teorin att älgen skulle vara någon form av renhållningsarbetare. Så den enda som diskutera lågt är faktisk du där du gång på gång tillskriver vargen någon form av förmåga att sålla ut sjuka och svaga djur.
Detta även faktum är att en Tjur med horn så riskerar vargen mera och väljer ett lättare byte ifall det finns till hands.
Så Anders du kan försöka hur mycket du vill, men när man skriver saker.
”Vi har inte ens en bråkdel av rovdjurens förmåga att att välja ut dom svagaste individerna och vi väljer dessutom ofta medvetet fel djur ur en "survuval of the fittest" synvinkel.”
”Det är varken försköning eller myt, det är allmänt erkänd kunskap, som tyvärr för den egna trovärdigheten förnekas av en del jägare.*”
Då får man mothugg och kom inte och tala om låg nivå när du skriver saker som är felaktiga och försöker på något sätt tillskriva oss okunskap.
Man får svar efter hur man själv väljer att skriva.

14. Jösses!

2015-06-03 10:25

Inte nog med att ni hittar på dumheter om naturen, ni hittar på åsikter åt mig också som ni sedan kritiserar.
Var har jag skrivit ett ord om Sjuka bytesdjur? Alla individer är olika starka och rovdjuren är specialister på att upptäcka sådant. Det resulterar i att unga djur oftast blir rovdjurens byten, men att dom mödrar som är bäst på att försvara sin avkomma får något fler överlevande ungar. Små skillnader under lång tid, men skillnader som vi människor är dåliga på se.
Exemplet med den liggande älgen är ju direkt pinsamt och om jag diskuterade lika dumt som ni gör så skulle jag anklaga signaturen rofl för att påstå att vargar enbart äter liggande älgar! Bedrövligt låg debattnivå detta. Möjligtvis har Intressant konflikt en poäng i att älgen delvis kan antas ha förlorat förmågan att hantera varg under dess långa frånvaro och att det kan utgöra ett problem där vargstammen ökar snabbt.
Sedan kanske du rofl kan förklara varför du tror att älgtjurar alls har horn om dom inte betyder något.

13. Darwin

2015-06-03 09:50

Den sk. "sjukskötersketeorin", att rovdjur tar hand om sjuka och gamla, att rovdjuren har nån sorts "roll", att utan rovdjur skulle bytesdjuren "degenereras" - är inte darwinism. Det är dravel som kom när naturprogrammen blev populär TV-underhållning på 50-talet.
Darwin skrev aldrig ett ord om detta, hans teori var att de som är bäst anpassade överlever. Darwin har misshandlats av nazister som menade att "den starka överlever" och att "mindervärdiga" skulle slås ut. Darwin misshandlas nu av urbana naturmuppar och ekofacister, för att få nåt att säga till om i våra egna skogar.

12. Starka bytesdjur, för vadå?

2015-06-03 09:49

Om vargen inte finns i ett område, låt säga Skandinavien, varför skall då älgen vara bra på att försvara sig mot varg? Älgen blir inte bättre på att klara de andra problemen för att det finns varg som selekterar den att klara sig i en vargrik miljö.

Vad får vi, eller älgen, ut av att det finns varg? Vi får färre, men mer svårjagade, arga älgar, och ett helvete med djurhållning och våra barns frihet på landsbygden. Älgen får bara ett helvete.

11. Salig

2015-06-03 09:49

För det första, det är fritt för var och en att bli salig på sin egen tro, det råder religionsfrihet i Sverige...
För det andra, de enda dumheterna som sprids i denna tråd är myten om att vargen bara tar svaga och sjuka bytesdjur.
För det tredje, jag betraktar Sveriges vargstam som en utomordentligt isolerad koloni söder om renens åretruntmarker.

10. ANDERS ÅBERG

2015-06-03 09:47

Du har verkligen missförstått det med Survival of the fittest
Du förstår det handlar om den som bäst anpassa sig efter miljön och därför kan föra sina gener vidare. Det innebär att Vargen som är pass anpassad för Sveriges miljö är även dom med bäst chans att föra generna vidare.

Du förstår ifall vargen påträffar två älgar, en som ligger ner och en som står upp.
Så kommer vargen attackera den som ligger ner eftersom det är den som ger tillfälle och bäst möjlighet att fälla. Detta kommer dom göra oberoende av ifall den som står upp skulle vara i sämre skick än den som ligger ner.
Tillfälle och möjlighet avgör bytesval

Du vet att Håkan Sand forskade just om vargen på något vis inriktade sig på sjuka och svaga djur som dom borde göra, ifall dom på något vis hade förmåga att utskilja svagare individer.

Så att försöka tillskriva vargen någon form av förmåga som renhållningsarbetare i naturen eller försöka hävda att dom gör nytta som det i naturen blir bara fel.

Förutom det så talar du om trofeejakt, du vet bara för att en älgtjur har 20 taggar på kronan så är det inte säkert att han är lämpligast för att reproducera flera avkommor. Men du skall se vargen föredrar nog en älgko istället för gå på tjuren

9. nonlupus

2015-06-02 17:22

Hoppas du inte vill påstå att svinpest i Estland motbevisar darwinismen, för då är du riktigt illa däran.
Sedan ytterligare en grundläggande sanning om naturen, alla individer är olika och så länge som det finns mer än en individ så kommer det också att finnas olika starka individer. Dessutom så tror jag inte det finns några exempel på att inhemska rovdjur utrotar sina bytesdjur. Det skulle i så fall vara under mycket extrema omständigheter, på isolerade öar eller något sådant.
Håll inte på och sprid en massa dumheter som bara sänker trovärdigheten för jägarkåren, det gynnar enbart dom extrema vargkramarna.

8. Sjuka och svaga bytesdjur?

2015-06-02 17:01

Ju fler vargarna blir desto fortare kommer vi till den dagen då svenskt kulturlandskap är tömt på sjuka och svaga bytesdjur och således är vargen per automatik hänvisad till de "sjuka och svaga" tamdjursbesättningarna... eller?
Hur kommer det sig att man har akuta problem med svinpest i Estland samtidigt som man har stora numerär av varg?? Borde inte vargen göra jobbet, det är ju försjuttsingen garanterat sjuka och svaga vildsvin det handlar om!!??

7. Yeti och RolfL

2015-06-02 17:01

Det är varken försköning eller myt, det är allmänt erkänd kunskap, som tyvärr för den egna trovärdigheten förnekas av en del jägare.
Dom naturliga svängningar typ lämmelår med följande ökning av predatorer som alldeles tydligt förekommer ändrar inget av detta. Det gäller att ha ett rimligt tidsperspektiv när man analyserar naturen YETI.
Dock kan jag inte se att det i grunden förändrar synen på hur vi skall hantera rovdjuren. När man väger in människan/brukaren i ekvationen så kommer man likafullt fram till att vi måste begränsa rovdjursstammarna och förvalta dom med jakt som metod.
Förvaltningen skall däremot bygga på kunskapsgrund och inte på grundlösa antaganden som kanske gynnar dom som gärna vill ha stora horn på väggen.

6. Anders Å

2015-06-02 15:34

Det är en försköning att rovdjur skulle ta den svagare individen.
För Rovdjur så handlar det om saker som tillfälle och överraskning.
Det man vill hävda med att rovdjuren väljer ut den svagare individen går även att överföra till människan och jakthundar.
Det är alltid lättare att få skott på en halvblind, döv älg än en ung frisk älg.

5. Classe W

2015-06-02 15:34

Det är fullständigt glasklart bland alla som forskar om rovdjur att dom alltid tar det lättaste bytet och att det tillsammans med andra faktorer i miljön genererar ett genetiskt tryck. Detta är så invävt i hela naturens sätt att fungera så att man utan vidare kan påstå att alla arter behöver sina fiender för att inte degenereras. Basic Darwinism. Vi människor klarar inte av att välja lika bra och ofta väljer vi dessutom medvetet "fel". På sikt är detta mycket skadligt, framför allt på dom arter som utsätts för någon form av trofejakt. Finns det bara en Älg i ett vargrevir så blir ju den det lättaste bytet, men normalt ser det ju inte ut på det viset, utan kalvarna blir förstahandsvalet och då helst kalvar till kor som inte är så bra på att försvara dom.
Annars håller jag med dig om att man naturligtvis inte avsiktligt skall få störa pågående jakt och kramarnas beteende under vargjakten borde vara åtalbart.

4. @Åberg

2015-06-02 15:33

Rovdyr er ikke de perfekte forvaltere af ikke rovdyr. Hvis du ser på naturlige bestande hvor mennesker ikke blander sig vil du meget ofte se S-kurver. Et af de mest kendte eksempler er sneuglerne og lemmingerne. Rovdyrene planlægger ikke hvordan bestandene skal være næste år, om 5 år eller 10 år. De forsøger at øge egen bestand mest muligt uanset om det kommer til at betyde at de efter nogle år er flere rovdyr end hvad der er fødegrundlag til. Så kollapser bestanden af rovdyr (de dør af sult), og omvendt øges bestanden af byttedyr. Herefter gentager processen sig.
Til forskel fra rovdyr så planlægger den dygtige jæger og igennem selektiv afskydning sikres en stærk bestand. Den udygtige jæger skyder uden at have en forvaltningsplan, men det ændre ikke ved at jægere er rovdyr langt overlegne fordi vi kan planlægge mange år frem, og samtidigt kan vi uden at vores familie dør af sult sænke afskydningen.
Din påstand er en myte som flittigt bruges af Rewilding Europe, men det er og bliver en myte.

3. Anders Å

2015-06-02 09:34

att "hindra" jakt är också att störa jakt. Enligt NVV, om jag inte minns fel, så är det så att om det är skyltat "Jakt pågår" så hävs allemansrätten. Gå, prata, vara i en såt, eller köra på vägar där jakten bedrivs, slå i dörrar, vad du vill är således störande av jakt och du bör lämna området om du ombeds av jägare. Nu är hänsynstagandet från jägarna stort när det gäller okunniga eller rent av fientliga personer (jmf licensjakten på varg i vintras när stollar går ut och ställer sig bredvid jägare med en bergsprängare på axeln...vad som saknas i ett sådant huvud överlåter jag till alla att själva kommentera...).
Och att rovdjursviltet ENBART skulle välja ut de svagaste djuren är att ge dem litet väl stor hjärnkapacitet? En hungrig varg, björn, järv, räv försmår inte det de kan ta och lär inte vänta XX dagar för att få chansen att döda ett byte om hungern finns där.

2. Men

2015-06-02 08:12

Men Solveig, att jakt hindras på grund av allemansrätten måste väl ändå vara ganska ovanligt. Det enda jag hört talas om är speciella hänsyn i allmänt utnyttjade fritidsområden och det måste väl ändå anses rimligt. Annars kan jag hålla med om det mesta i ditt inlägg, utom då att människan skulle vara en bättre toppredator, ur kvalitetsmässig synpunkt. Så är alldeles uppenbart inte fallet. Vi har inte ens en bråkdel av rovdjurens förmåga att att välja ut dom svagaste individerna och vi väljer dessutom ofta medvetet fel djur ur en "survuval of the fittest" synvinkel. Det finns många andra anledningar till att vi inte kan ha hur stora rovdjursstammar som helst, men det var inte en av dom.

1. Näringen går före...

2015-06-02 08:11

I en förvaltning av jordbruksfastighet ingår näringsgrenarna i förvaltningen jord, skog, jakt och fiske. De rättigheterna är fastighetsägarens.
Allemansrätten innebär ju endast att personer, allmänhet, får vistas på fastighetsägarens fastighet utan att göra skada.
Självklart mot den äganderättsliga bakgrunden kan inte allemansrätten göra intrång i förvaltningen av fastigheten. Att allmänheten vistas i ett område där jakt bedrivs är att hindra näringsutövningen för fastighetsägare och därmed orsaka skada, det vill säga brott mot allemansrätten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere