Närmare 40 000 gråsälar i Östersjön - Jakt & Jägare