”Håll vargarna i hägn”
  • Jämtland Game Fair

”Håll vargarna i hägn”

DebattPublicerad: 2010-04-15 09:51

Sveriges vargar ska hållas instängda i hägn. Det kräver en JRF-avdelning i Örebro län.

– De konsekvenser som den allt större vargstammen fått för möjligheterna att kunna bedriva jakt inom vår region kan på inga villkor accepteras, skriver JRF-avdelningen Storå-Ljusnarsberg i ett uttalande efter årsmötet den 14 april.

De inskränkningar i möjligheterna att kunna utöva för Sverige traditionella och unika aktiviteter i ett naturnära liv, som vargens återinträde inneburit, är ett övergrepp på många människors livskvalitet som saknar få motstycken. 

Summan av de sociala och ekonomiska konsekvenserna är oöverskådliga.
Det borde stå klart för alla som ser de gamla svenska jaktformerna som en naturlig företeelse i ett normalt landsbygdsliv, att dessa inte har någon möjlighet att fortleva i marker som ska hysa en frilevande vargstam. Alla försök att hävda något annat är bedrägliga.

Slutet för den svenska jakten
Vargen innebär slutet för den traditionella svenska jakten!
Som en konsekvens av detta kan medlemmarna i JRF-avdelningen Storå-Ljusnarsberg, en förening som värnar den enskildes rätt att kunna utöva jakt enligt gamla svenska traditioner, inte acceptera någon frilevande varg.
Ska vi ha varg i Sverige överhuvudtaget, ska den hållas i hägn.
Det är avdelningens mening att Jägarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, förbundsårsstämman, ska ta fasta på ovanstående faktum och basera förbundets framtida inriktning på detta!
Ingen förening som organiserar jägare kan acceptera en utveckling som raderar ut möjligheterna att kunna utöva jakt.
Rätten att kunna utöva jakt ska vara självklar, oavsett var i Sverige man bor och är verksam.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma